Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013 Barngala på Palladium, se sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö

2

3 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö omfattar Malmö stad och har följande lokalföreningar; antalet medlemmar visas inom parantes. Limhamn-Bunkeflo (473), Rosengård (296), Tygelsjö (117), Malmö Innerstad (480) och Malmö Norr (412). Rädda Barnen distrikt Malmö har inga medlemmar utan alla medlemmar tillhör någon lokalförening; se medlemskort för din tillhörighet. Styrelse Mikael Svennerbrandt Helena Gullmarson Berit Linse Lisbeth Lindeberg Åke Arenhill Elsa Olsson Agneta af Geijerstam Anna Maria Johansson Jan Åkesson Tina Wadsten Johan Lundin Lena Lundberg Frida Måshammar Linnea Stridh Anna Angelin Vakant Vakant ordförande vice ordförande; skola, flyktingansvarig sekreterare; barns och ungdomars hälsa bidragsärenden, skolansvarig hedersledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ledamot ordförande i lokalförening Limhamn-Bunkeflo ordförande i lokalförening Malmö Innerstad ordförande i lokalförening Tygelsjö ordförande i lokalförening Rosengård ordförande i lokalförening Malmö Norr Suppleant vakant Arbetsutskott Mikael Svennerbrandt Helena Gullmarson Berit Linse Lisbeth Lindeberg Bo Andersson Revisorer Göran Clemmedson Filip Lundberg kassör - kanslist ordinarie ordinarie Revisorsuppleanter Mats Wahlberg Anna Hansson Valberedning Karin Ohlson Hallgren Medlemsavgift: 200 kr, ungdom 7-27 år 75 kr, helt hushåll 300 kr

4 Kansliet Har flyttat igen och finns numera på Ledebursgatan 5, (fortfarande i Malmö gamla stadshus). Tillsammans med Rädda Barnen Region Syd, Rädda Barnens Skånedistrikt, Föräldratelefonen och våra lokalföreningar har vi här mycket praktiska lokaler för möten, information och utbildning. Vårt kansli är bemannat måndag - fredag klockan Du ringer dit på nummer På kansliet kan du köpa t-tröjor och Busunge-pins och även beställa minnesblad. Arbetsutskottet Har sammanträtt 11 gånger. Styrelsen Har under året hållit 12 protokollförda möten. Årsmötet Rädda Barnen distrikt Malmös årsmöte hölls den 10 april 2013 i stora mötessalen på Ledebursgatan 3. Bland de cirka 40 åhörarna fanns medlemmar och representanter från lokalföreningarna. Vid årsmötesförhandlingarna valdes ordförande på 1 år (omval), 3 ledamöter på 2 år (omval), 1 ledamot på 1 år (omval), 1 ledamot på 2 år (nyval), 1 suppleant på 1 år, 2 revisorer på 1 år (omval). 2 revisorssuppleanter för 1 år (omval), valberedning på 1 år (omval). Efter de årsmöteshandlingarna serverades det kaffe samtidigt som en liten föreläsning presenterades. Föreläsare var Mikael Sandgren, regionchef på Rädda Barnen Region Syd. Mikael informerade om arbetet med att utveckla Rädda Barnen i Malmö och de visioner han har. Årsmötet avslutades med att den nya styrelsen konstituerade sig. Information och opinionsbildning Rädda Barnen distrikt Malmö fortsätter att skaffa sig och att sprida kunskap om barn och ungdomar och deras situation för att kunna förstå och hjälpa dem. I våra lokaler finns ett omfattande bibliotek som är tillgängligt för alla medlemmar. Möten, konferenser, kurser mm Ordföranden har deltagit på regionmöte för distriktsordförande i Alvesta. Två ledamöter i styrelsen har ingått i arbetsgruppen för utveckling av Rädda Barnen i Malmö. En styrelsemedlem deltog i Rädda Barnens rikstäckande verksamhetskonferens den sept. En styrelsemedlem representerar oss i MIP, Malmö ideella föreningars paraplyorganisation. Skolkontakter Skolansvarig för Rädda Barnen distrikt Malmö har skickat tidningen Barn till alla kommunala grund- och gymnasieskolor fyra gånger under Samarbetet med Malmö skolsköterskor har också fortsatt. Det har varit möjligt att söka ekonomisk hjälp för särskilt utsatta barn i speciella situationer. Vi har också under 2013 kunnat stötta skolbarn med särskilda behov, som med hjälp av bidrag kunnat delta i aktiviteter som gynnar barnen.

5 Malmöbarn Vi vet att barnfattigdomen är stor i Malmö, och våra gemensamma erfarenheter ger oss motivation och engagemang att fortsätta hjälpa särskilt utsatta barn genom tillfälliga eller tidsbegränsade bidrag. I jämförelse med övriga kommuner så har Malmö den största barnfattigdomen i Sverige! Barndagen Rädda Barnen distrikt Malmö har länge organiserat ett årligt seminarium om barn. Under år 2013 hölls detta möte den 10 oktober på Kockum Fritid i Malmö. Mötet är öppet för alla, speciellt för dem som arbetar med barn. Vi fick ungefär 200 besökande. Avgiften ligger på 150 kr. Dagen inleddes med musik av elever från Djupadalsskolan. Därefter inledde dr Olof Stuermer med en översikt över de minsta barnens psykiska hälsa. Socialförvaltningen med Ann Christin Rosenlund och Paulina Franzen beskrev därefter processen med omhändertagande av barn. Barn med dyslexi har fortfarande stora problem med skolgången, vilket belystes av skolpsykolog Kersti Ericsson. På eftermiddagen fick vår ordförande Micke Svennerbrandt tala om Rädda Barnens musikprojekt. Mikaela Hagan från region Syd berättade om ett gott mottagande av barn på flykt. Slutligen presenterade sig en ny skolform sig, Mosaikskolan, som enbart tar emot nyanlända elever via rektor Nils Daag och kurator Erica Johansson och psykolog Caroline Söderholm. Barn till Hav och Skog Radioprogrammet Karlavagnen sändes under Almedalsveckan, och fredagen den 5 juli satt riksdagspolitikerna Lars Ohly och Anders Björck i studion under rubriken Vad erbjuder vi våra ungar?. Projektansvarig blev uppringd och tillfrågad om Barn till Hav och Skog. I rikssändning fick han på ett grundligt sätt berätta om upplägget och vad det ger barnen för glädje, upplevelser och minnen. Hela historien om starten för 24 år sedan och utvecklingen fram till idag. I studion imponerades de sittande och önskade oss lycka till och hoppades att både lokala politiker och företag ska stötta projektet. Under sommaren 2013 var Barn till Hav och skog återigen tillbaka i Rosengård, Hyllie och Södra Innerstaden i Malmö. Till skillnad från förra årets projekt, som varade i sex veckor och där ledargruppen i Rosengård åkte på utflykter fyra gånger i veckan, så ändrade vi upplägget inför sommaren Vi valde att utöka projektet med en vecka i samtliga stadsdelar och tog därmed bort den utökade utflyktsdagen i Rosengård. Projektets storlek och längd innebär att Barn till Hav och Skog är en betydelsefull del av barnens sommarlov och en viktig del av barnens liv i områdena under sommarmånaderna. Vi har åkt på sammanlagt 20 utflykter i respektive stadsdel under sju veckor. Projektet har haft cirka 1500 platser för barnen under sommarens alla utflykter. Vi har sammanlagt nått ut till cirka 350 unika barn. Målgruppen för projektet är barn som går i åk 1-7. Flexibilitet och kommunikation mellan projektledarna i de olika stadsdelarna har varit en viktig del av planeringen och genomförandet av utflykterna. Vi hade kontakt med varandra varje morgon där vi kom överens om var respektive stadsdel skulle åka för att undvika att hamna med barn på samma utflyktsmål. Detta är en del av det kvalitetstänk som präglar hela projektet,

6 nämligen att vi har ett begränsat antal plaster på varje utflykt och en ledartäthet som underlättar tillgänglighet och kvalitetstid mellan ledare och barn. Sommaren 2013 bjöd på värme och sol vilket resulterade i en hel del utomhusutflykter. Utomhusbad har generellt varit som mest populärt bland barnen där de exempelvis har kunnat hoppa från trampoliner. Något som dock har varit viktigt för samtliga ledargrupper är vikten av att inte värdera utflykterna. Följaktligen underlättar det om ledarna är engagerade och påhittiga och visar barnen att en kan ha hur roligt som helst oavsett var en åker. Detta upplever jag att vi lyckats med i samtliga stadsdelar. Något som vi uppmärksammat under sommaren är att det har varit väldigt få föräldrar som dykt upp på upphämtningsplatserna i respektive stadsdel. Följaktligen har det varit svårt att etablera en kontakt med barnens föräldrar. Genom en kontakt med föräldrarna blir det lättare att förebygga konflikter och att förhindra att barnen kommer till upphämtningsplatsen flera timmar för tidigt. Något annat som vi uppmärksammat är att det har varit väldigt få flickor som deltagit i projektet och följt med på utflykterna, i synnerhet i Hyllie och Rosengård. Detta är något som vi projektledare har diskuterat kontinuerligt under sommaren och vi har en ambition att förbättra, dels kontakten med föräldrarna, men även att förhoppningsvis öka flickornas deltagande i samtliga stadsdelar under BHS Vi har under sommaren även upplevt att det generellt varit färre barn på upphämtningsplatserna. Detta kan bero på att Malmö stad har haft en aktiv satsning för barn där det bland annat har funnits simskolor och fotbollsskolor. Detta något som vi ser mycket positivt på; barnen har fler alternativ under sommaren. Vi ser dock fortfarande att det finns ett stort behov för kostnadsfria aktiviteter för barn under sommarlovet där de kan vara barn. Genom projekt som exempelvis Barn till Hav och Skog så får barn åka på utflykter, bada och uppleva platser som många utomstående tar för givet att barn får uppleva under deras sommarlov. Awaz Mohammed, projektledare Rosengård 2013 Kalvinknatet Även detta år har Rädda Barnen distrikt Malmö deltagit i Kalvinknatet, ett motionslopp för barn, som arrangeras i maj månad av friidrottsföreningen MAI. Hundratals röda ballonger blåstes upp, och Rädda Barnens emblem syntes över hela tallriken i Pildammsparken. Barnen målade också vimplar, som vajade i vinden på sina tvättlinor, och alla imponerades av kreativiteten, som bara fanns där. Kön till att få en tatuering var ständigt lång, och medan de vuxna väntade kunde de ta del av Rädda Barnens informationsmaterial.

7 Barngala på Palladium Helt spontant lanserade Per Guldstrand låten Nu är det sommar igen, vars intäkter skulle tillfalla vårt sommarprojekt Barn till Hav och Skog. Vidare tankar av Per utvecklade den fantastiska idén att arrangera en musikgala för barn på Palladium. Tillsammans med Birgitta Rydberg drog han igång arbetet, och söndagen den 7 april var det stor show, Marianne Mörck var konferencier och på scen presenterades: Vicky & Anders Johansson från TV-programmet Hos Vicky, Nina Pressing som sjöng Det gåtfulla folket ackompanjerad av Krister Jonsson. Delar ur Pelle Svanslös och talangjakten som framfördes av bland annat Birgitta och Kalle Rydberg som Bill & Bull. Pojkaktig Orkester som spelade och sjöng med barnpubliken ivrigt deltagande. Rydbergs Dance Academy visade upp stor skicklighet i modern dans. Avslutade galan gjorde Halla Balooba Hej med Per Guldstrand i spetsen och den unga publiken var riktigt med på noterna. Över 200 barn och föräldrar besökte tillställningen och alla intäkter gick till Barn till Hav och Skog. Alla artister framträdde gratis. Vi bugar och niger för deras engagemang. Två representanter från distrikt Malmö höll var sitt anförande före musikgalan.

8 IKEA mjukdjurskampanj Under hösten 2013 hade IKEA en mjukdjurskampanj som gick ut på att skänka 10 kr för varje sålt mjukdjur, stort eller litet. Gåvan skulle gå till Rädda Barnen och UNICEF. Därför inbjöds vi tillsammans med UNICEF att medverka under helgen november från klockan 10 till 18. Vår uppgift blev att dela ut ballonger till barnen och information till de vuxna. Inom Rädda Barnen organiserade vi oss i tvåtimmars pass och med en bemanning på minst två personer. Detta visade sig vara i knappaste laget då ballongerna skull blåsas upp i en maskin och information till enstaka intresserade besökande kunde ta tid. Dessutom var vi äldre aktiva i kanske alltför stor majoritet och ett litet ungdomligt inslag hade nog varit av godo. Vi var dock nöjda med vår insats och vi hade haft personlig möjlighet att slå ett slag för Rädda Barnen Bulgarien I det fortsatta samarbetet med Munkhätteskolans slöjdlärare och elever, skickade vi också i år, av eleverna förnämligt tillverkade leksaker, till en institution i Dupnitsa i Bulgarien, som arbetar med funktionsnedsatta barn. Föreningen Bryggan Vårt stöd till den ideella föreningen Bryggan fortsatte. Föreningen gör hjälpinsatser för barn som har frihetsberövade föräldrar d.v.s. någon förälder som sitter i fängelse. Vårt ekonomiska stöd har använts till för att barn och familjemedlemmar ska kunna besöka den förälder som sitter i fängslat förvar. I en del fall har avståndet varit så långt att vårt pengabidrag även använts till övernattning i samband med besöket hos den fängslade föräldern. Meningen är att Rädda Barnen Distrikt Malmö även i fortsättningen ska stötta föreningen som gör en viktig insats för en grupp barn som på många sätt är bortglömd av andra instanser i samhället. Auto Images Auto Images är en Malmöbaserad verksamhet som sysslar med filmproduktion. De har gjort flera uppmärksammade produktioner, ofta med anknytning till Malmö. Många av deras filmer har visats i Sveriges Television. Under det gångna året har Rädda Barnen Distrikt Malmö gett ekonomisk hjälp till framtagandet av filmen ATT SKÄRA SIG FRI. Filmen handlar om Sofia Rapp Johansson som var fosterhemsplacerad på många olika ställen under sin barndom. Där blev hon åtskilliga gånger utsatt för sexuella övergrepp. Filmen handlar om Sofias kamp om att få rätt mot svenska staten att få upprättelse för de ohyggligheter hon blivit utsatt för. Dessutom ges en inblick i hur man på olika sätt negligerade Sofias signaler, när hon var barn, om att hon behövde hjälp. Filmen kommer att under 2014 visas i Sveriges Television. Med den här insatsen hoppas vi att kunna bidra med kunskap till de som jobbar med barn och ungdomar så att de kan förstå och tyda signaler på att övergrepp har begåtts. Rädda Barnen distrikt Malmö har stöttat detta filmprojekt med kr.

9 Medlemsrekrytering Under hösten planerade och marknadsförde Region Syd ett möte enbart för medlemsrekrytering, och den 25 september på Moriskan i Folkets Park hade Region Syd, distrikt Malmö och lokalföreningarna en informationsträff för folk som ville engagera sig i Rädda Barnen. Det blev en fin uppvisning av vad Rädda Barnen gör här i Malmö; distrikt Malmö sökte dels intresserade som vill/kan hjälpa till lite då och då, och dels personer för att hjälpa till med att söka sponsorer till vårt sommarprojekt Barn till Hav och Skog. Många besökare kom och totalt skrevs 69 personer in som volontärer och slussades in i olika verksamheter. Ekonomiskt stöd Vi delar emellanåt ut stöd för att stimulera och förbättra möjligheterna för barn med särskilda behov inom distrikt Malmö. Via barnens skola och lärare skapar vi möjlighet till exempelvis kultur- och naturupplevelser som annars aldrig hade blivit av. Under 2013 har vi lämnat ekonomiskt stöd till: Karlavagnens fritidshem kr Sommarläger i Höllviken för vitryska barn (Glokala folkhögskolan) kr Särskild undervisningsgrupp Linnéskolan kr Söderkullaskolans kommunikationsklasser kr Drömmarnas hus kr Föreningen Bryggan Malmö kr Lokalföreningar Lokalförening Malmö Norr har vi stöttat med kr. Rädda Barnens Föräldratelefon Har fått kr till verksamheten. Rädda Barnens katastroffond Syrien kr Filippinerna kr

10 Hospice/ASIH SUS Malmö (Avancerad sjukvård i hemmet) Vi har efter förfrågan från Hospice skänkt 50 exemplar av boken Jag också! Dödsviktigt skriven av Mia Berg. Mediamannen Peter Settman, coachen och författaren Elizabeth Gummesson, sångaren Patrik Isaksson och musikern Marina Schiptjenko förlorade alla en förälder som barn och i boken berättar de sina historier. Det är rakt på sak om dödsbesked, förtvivlan och saknad. Men också fullt med hopp, livsglädje och bilder av den där särskilda sortens styrka och beslutsamhet. Den som kommer sen, när man inser att man klarar av även det som är riktigt svårt. Dödsviktigt är till hjälp för unga som förlorat sin mamma eller pappa. ARF Antirasistiska filmdagarna Vi har lämnat kronor i ekonomiskt stöd för filmvisningarna den november FMN Föräldraföreningen mot narkotika Vi har skänkt kronor till deras verksamhet. Vitryssland Genom ett samarbete mellan Glokala folkhögskolan och ett privat initiativ kan ett 25 tal barn placerade i familjehem i Lida, Vitryssland, komma på ett tre veckor långt välbehövligt sommarläger i Höllviken, med näringsrik mat och frisk luft. Rädda Barnen distrikt Malmö, Rädda Barnen Limhamn-Bunkeflo samt Rädda Barnen Tygelsjö stöttar denna verksamhet. Den 21 augusti besökte Rädda Barnen Tygelsjö sommarlägret i Höllviken. Barnen saknade vinterutrustning, kläder, skor och leksaker. Vi samlade därför in detta. Gensvaret blev stort bland Tygelsjöborna, flera bilar fulla med kläder och andra barnsaker kördes ner vilket blev oerhört uppskattat. Kvällen tillbringade vi tillsammans och grillade hamburgare till middag samt bjöd på hembakade tårtor. Vi hade även med några av våra egna barn som lekte med de långväga lägergästerna. Flera medlemmar från Limhamn-Bunkeflo samlade också in kläder och badutrustning, samt deltog aktivt i arbetet före och under sommarlägret. Distrikt Malmö har stöttat projektet med kr. Ett liknande läger planeras för sommaren Insamlingsbössor Många insamlingsbössor har varit utplacerade i Malmö, i huvudsak på Systembolagen. Detta har gett ett välbehövligt ekonomiskt tillskott. Vi har även gjort insamlingar vid olika idrottsevenemang. Vid Världens Barn-insamlingen i oktober fick Rädda Barnen Limhamn-Bunkeflo ihop drygt kronor, och med fler bösskramlare hade summan kunnat bli ännu högre. Julkaffe Den 17 december inbjöd Rädda Barnen distrikt Malmö alla gamla aktiva medlemmar och nuvarande aktiva till en informell träff. Vi bjöd på kaffe med julkakor i en mysig mindre lokal på kansliet. Värdinnor var Lisbeth Lindeberg och Berit Linse, värd var Bo Andersson. Helt improviserat talade Bosse, Lisbeth och Berit om det gångna årets verksamheter. Cirka 20-tal medlemmar kom och spred en trevlig och glad stämning. Det har känts svårt att nå alla genom provisorisk mun till munmetod eller via gamla listor. Till alla medlemmar: ge oss gärna en vink om ni vill komma med.

11

12 För extra ekonomiskt stöd vill vi särskilt tacka Anna Hansson, revisor Direktör Albert Påhlssons stiftelse Einar Hansens Allhemsstiftelse Elon Arenhill Ensemblen på Barngalan Palladium: Per Guldstrand Birgitta Rydberg Marianne Mörck Vicky & Anders Johansson Nina Pressing Krister Johnsson Pelle Svanslös-ensemblen Pojkaktig Orkester Rydbergs Dance Academy Halla Balooba Hej Eva Rydbergs Nöjesproduktion Kulturcentralen Filip Lundberg, revisor Göran Clemmedson, revisor Hamid Farzaneganfar Husie & Södra Sallerups församling Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Hörby Bruk If försäkring Ikea Svågertorp, Caroline Forsnor Inner Wheel Club Kirseberg Jans Buss Kirsebergs Församling Kockums donationsfond Lars-Gunnar Geijer Lars Trolle MAI, Malmö Allmänna Idrottsförening Malmö Fritidsförvaltning Mats Wahlberg, revisor Mäster Livs Qubik reklam Rode Möller Rädda Barnen Limhamn Bunkeflo Sof Innerstaden Sof Väster Sof Öster Sparbanksstiftelsen Öresund Stina Ahlström Swedbank Systembolaget och deras kunder Thorén business school Tora Larsson Trolles och Hervanders donationer Tygelsjö och Västra Klagstorps församling Vjollca Osmani Vulkan Bokförlag

13 Rädda Barnen är mycket bättre än skolan, där får man bara lära sig läsa o sånt. - Här får vi se världen och känna på jorden Zain 8 år på en strandpromenad i Trelleborg I sommarprojektet Barn till Hav och Skog

14 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Stöd oss gärna i vårt arbete Plusgiro Rädda Barnen distrikt Malmö Ledebursgatan Malmö Telefon e-post hemsida

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö

Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse 2012 Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse för år 2012 Rädda Barnen distrikt Malmö är ett

Läs mer

Barn till Hav och Skog

Barn till Hav och Skog Barn till Hav och Skog Berikande barnutflykter i Malmö Projektbeskrivning 2014 Bo Andersson projektansvarig Rädda Barnen distrikt Malmö Ledebursgatan 5 211 55 Malmö Telefon: 040 97 83 05 e-post: distriktmalmo@rb.se

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Verksamhetsberättelse 2016 Rädda Barnen i Helsingborg Styrelsesammansättning 2015: Ordförande Cornelia Olsson Vice ordförande Charlotte Ågren Kassör Therese Ludvigsson Övriga ledamöter Anders Ekdahl-Ohlsson

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I TRELLEBORG 2015 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Innehållsförteckning Representation... 3 Styrelse... 3 Revisor... 3 Sammanträden... 3 Riksbryggans Årsstämma... 3 Ekonomi... 3 Medlemstal... 3 Bryggans lokal... 3 Kurser och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård

Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan i Viby Herrgård Viby-Ravalnshagens villaägareförenings årsmöte onsdagen den 6 april 2016 klockan 19 21 i Viby Herrgård Program Rikard Dahlén, naturvårdschef i Sollentuna kommun, kommer att berätta om skötseln av Järvafältet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna

Välkomna till årsmöte. Boende mot buller i norra Sollentuna Välkomna till årsmöte Boende mot buller i norra Sollentuna 1 1. Justering och fastställande av röstlängd/medlemslista 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning 3. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna Stavsborgsskolans fritidshem Eken Barnen i fokus - hela dagarna Aktivitetstavlan Barnen väljer varje dag efter mellanmålet vilken aktivitet dom vill göra och på tavlan finns alltid 3-5 val. aktiviteterna

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2012 SWEA s styrelse har under år 2012 sammanträtt 10 gånger, inkluderande det konstituerande mötet den 20 februari 2012 för den nya styrelsen, som valdes vid årsmötet samma

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan Sida 1 av 5 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Trollhättan VÅR VERKSAMHET Barns rätt i samhället-allmänt. Lokalföreningen startade hösten 2009 ett treårigt pilotprojekt Inflytande

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2016-02-07 Mellersta samverkansrådet Fastställd: 2016-02-10 vid samverkansråd. Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Barn till Hav och Skog 2013

Barn till Hav och Skog 2013 Barn till Hav och Skog 2013 en sammanfattande rapport kring sommarens projekt Rädda Barnen distrikt Malmö Projektledare Amanda Gunge, Awaz Mohammed och Sofia Pöllänen Tack Rädda Barnen distrikt Malmö sänder

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006

RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 RTP MALMÖ www.rtpmalmo.se Verksamheten tredje kvartalet 2006 1 Ordförande har ordet Jag har varit ute och rest med vår lokalförening till Skagen den 25-28 maj. Vi var 32 medlemmar som fick uppleva några

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Värmdö får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Föreningen VÄLKOMMEN TILL LET S MOVE

Föreningen VÄLKOMMEN TILL LET S MOVE Föreningen VÄLKOMMEN TILL LET S MOVE VÄLKOMMEN TILL Föreningen LET S MOVE För dig som tävlingsdansar på Eskilstuna Dansstudio! E-post: foreningenlm@foreninglm.se Hemsidan: foreninglm.se Föreningens bankgironummer:

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för 852000-4519 Verksamhetsåret 2014 Sida 1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen Styrelsen har under året bestått av Ida Larsson, ordförande Peter Ramstedt, vice ordförande Mats Månsson,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Att starta en förening I den här broschyren kan du läsa om hur flera människor kan starta en förening tillsammans. I en förening kan människor som har samma intresse träffas och

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby

Protokoll Visby Vespa Clubs årsmöte Visby Närvarande medlemmar: Se bifogad röstlängd Plats: Bilhusets matsal Tidpunkt: Lördagen den 18 april, med start kl 11. 1. Mötets öppnande. a. Herr ordförande Roland öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015 Verksamhetsberättelse för 2015 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Svenska Afghanistankommittén Göteborg

Svenska Afghanistankommittén Göteborg Svenska Afghanistankommittén Göteborg Verksamhetsberättelse- verksamhetsåret 2012 Styrelsens ordinarie ledamöter: Linnéa Larsson (ordförande), Harald Holst (vice ordförande), Thomas Jansson (Kassör), Ramia

Läs mer

Valberedningens arbete under året

Valberedningens arbete under året Valberedningens arbete under året Här är valberedningens förslag till Riksårsmötet 2016. Valberedningen har till uppgift att ta fram kandidater, intervjua och lägga förslag på personer som årsmötet väljer.

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem

Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem Föreningen SPF Seniorerna Västra Kind. Protokoll fört vid årsmöte på Solbackens Trygghetsboende Länghem 2016-02-10. 1 Mötet öppnades och ordförande hälsade välkommen. 2 Parentation hölls över 5 medlemmar

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015.

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Falun under 2015. Styrelsen har bestått av följande ledamöter: Kristina Stålhandske-Robertsson, insamlingsansvarig Margret Skog, vice ordföranden

Läs mer