Verksamhetsberättelse Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012. Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7. Rädda Barnen distrikt Malmö"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 Ensam julgran söker julklappar läs vidare sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö

2

3 Rädda Barnen distrikt Malmö Verksamhetsberättelse för år 2012 Rädda Barnen distrikt Malmö är ett distriktsförbund omfattande Malmö stad och har följande lokalföreningar: Limhamn-Bunkeflo, Rosengård, Södra Innerstaden, Tygelsjö och Malmö Innerstad. Styrelse Mikael Svennerbrandt Helena Gullmarson Berit Linse Lisbeth Lindeberg Åke Arenhill Marian Persson Elsa Olsson Agneta af Geijerstam Daniel Svensson Kåreda Anna Maria Johansson Jan Åkesson Tina Wadsten Johan Lundin Frida Måshammar Anna Maria Johansson Anna Angelin Janina Bröker ordförande vice ordförande; skola, flyktingansvarig sekreterare; barns och ungdomars hälsa bidragsärenden, skolansvarig heders ordförande i lokalförening Limhamn-Bunkeflo ordförande i lokalförening Södra Innerstaden ordförande i lokalförening Tygelsjö ordförande i lokalförening Rosengård Suppleant Lena Lundberg Arbetsutskott Mikael Svennerbrandt Helena Gullmarson Berit Linse Lisbeth Lindeberg Bo Andersson Revisorer Göran Clemmedson Filip Lundberg kassör - kanslist ordinarie ordinarie Revisorsuppleanter Mats Wahlberg Anna Hansson Valberedning Karin Ohlson Hallgren Medlemsantal: Medlemsavgift: kr 200:- ungdom 7-27 år kr 75:- helt hushåll kr 300:-

4 Kansliet finns på Amiralsgatan 20, (Malmö gamla stadshus). Tillsammans med Rädda Barnen Region Syd, Rädda Barnens Skånedistrikt, Föräldratelefonen och våra lokalföreningar har vi här mycket praktiska lokaler för möten, information och utbildning. Vårt kansli är bemannat måndag - fredag klockan Du ringer dit på nummer Arbetsutskottet har sammanträtt 11 gånger. Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda möten. Årsmötet Rädda Barnen distrikt Malmös årsmöte hölls den 11 april 2012 i mötessalen på Amiralsgatan/Ledebursgatan. Mötet inleddes med musik av en f.d. elev från Rädda Barnens Musikprojekt. Bland de cirka 40 åhörarna fanns medlemmar och representanter från lokalföreningarna. Vid årsmötesförhandlingarna valdes ordförande på 1 år (omval), 2 ledamöter på 2 år (omval), 1 på 1 år (omval), 4 ledamöter på 2 år (nyval), 1 suppleant på 1 år, 2 revisorer på 1 år (1 omval och 1 nyval). 2 revisorssuppleanter för 1 år (nyval), valberedning på 1 år (omval). Efter de årsmöteshandlingarna serverades det kaffe samtidigt som en liten föreläsning presenterades. Föreläsare var Mary Douglas, tjänsteman från Rädda Barnen Region Syd. Mary presenterade utdrag ur Barnfattigdomsrapporten. Årsmötet avslutades med att den nya styrelsen konstituerade sig. Information och opinionsbildning Rädda Barnen distrikt Malmö fortsätter att skaffa sig och att sprida kunskap om barn och ungdomar och deras situation för att kunna förstå och hjälpa dem. I våra lokaler finns ett omfattande bibliotek som är tillgängligt för alla medlemmar. Möten, konferenser, kurser mm Ordföranden har deltagit på regionmöte för distriktsordförande i Växjö. 3 representanter från styrelsen deltog på Riksmötet i Västerås den september. Skolverksamhet Skolansvarig för Rädda Barnen distrikt Malmö har skickat ut tidningen Barn till alla kommunala grund- och gymnasieskolor fyra gånger under Samarbetet med Malmös skolsköterskor har också fortsatt. Det har varit möjligt att söka ekonomisk hjälp för särskilt utsatta barn i speciella situationer. Vi har, under 2012 kunnat stötta skolbarn med särskilda behov (t.ex. funktionshinder, särskolor) som med hjälp av bidrag kunnat delta i aktiviteter som gynnat barnen. Ett välförsett bokbord, med nyheter från Rädda Barnens Bokhandel, fanns till påseende vid Rädda Barnens Barndag på Kockums Fritid i oktober. Malmöbarn Vi vet att barnfattigdomen är stor i Malmö och våra gemensamma yrkeserfarenheter ger oss motivation och engagemang att fortsätta hjälpa särskilt utsatta barn och barnfamiljer genom tillfälliga eller tidsbegränsade bidrag. I jämförelse med övriga kommuner så har Malmö den största barnfattigdomen i Sverige! Barndagen Den 17 oktober arrangerade Rädda Barnen Distrikt Malmö Barndagen. Barndagen är en tradition sedan 1984 där olika föreläsare bjuds in för att berätta om barn och ungas uppväxtmiljö, levnadsvillkor och annat som är förknippat med utsatta barn. Barndagen 2012 inleddes med ett musikaliskt framträdande av en f.d. elev från Rädda Barnens Musikprojekt. Efter inledning av Distriktets ordförande så fylldes förmiddagen med föreläsningar om barn med neuropsykiatriska symtom och om en verksamhet där man aktiverar barn till föräldrar som sitter i fängelse. Efter lunch bjöds de c:a 200 åhörarna på hur man använder Digital Storytelling som en

5 pedagogisk metod för barn och ungdomar. Under rubriken Barnens egna röster presenterades en rapport om barnfattigdomen av en tjänsteman från Rädda Barnen Region Syd. Eftermiddagen fortsatte med en rapport om Barn till Hav och Skog som presenterades av tre projektledare som jobbat i verksamheten. Barndagen avslutades med skratt och leenden när det bjöds på komik av MOJ från Vetlanda. På lika villkor Under det gångna verksamhetsåret har det hänt mycket inom satsningen På lika villkor, som syftar till att hitta nya vägar för att jobba för barns rättigheter lokalt. Många nya kontakter har knutits i Malmö både med frivilligorganisationer och med Malmö stad. Diskussioner för att finna nya samarbetsformer för att hitta gemensamma lösningar på svåra samhällsproblem är i full gång. Det är flera nya aktivitets- och påverkansgrupper som börjar skapas, både ungdomsgrupper och föräldragrupper. Klaraste stjärnan under 2012 har varit Hyllies ungdomsgrupp som driver projektet Storebror, ett projekt som syftar till att ge ungdomar nya referensramar utanför sitt område och vara förebilder för de yngre i området. Under 2013 kommer det också bjudas på premiärvisning av filmen som gjorts av projektet, så håll utkik efter inbjudan till det. Barn till Hav och Skog Under sommaren 2012 fortsatte Barn till Hav och Skog att tillsammans med barn ifrån stadsdelarna Södra Innerstaden, Rosengård och Hyllie åka på utflykter utanför Malmö. Projektet bedrevs under sex veckor, tre dagar i veckan och med en extradag i Rosengård där behovet ansågs störst. Totalt under sommarens utflykter har projektet har haft cirka platser för barnen. Vi har nått ut till cirka 400 olika barn tillsammans i de tre stadsdelarna. Vi har riktat oss till barn i grundskolan, med vissa skillnader i de olika

6 stadsdelarna, till årskurs 1-7 eller 1-9 beroende på vad som förefallit lämpligt. Projektets storlek och längd innebär att Barn till Hav och Skog är en betydelsefull del av barnens sommarlov och en viktig del av barnens liv i områdena under sommarmånaderna. Vi har under sommaren haft som mål att ha samtliga utflykter utanför Malmö för att på så sätt möjliggöra för barnen att se annat än närmiljön och staden som de bor i. Våra utflykter planerades och utformades mycket beroende på hur vädret var. Det var många regniga sommardagar i juli, men barnen väntade i ur och skur troget på bussarna. På grund av att det regnade en hel del under sommaren upplevde vi att vi besökte de flesta inomhusbaden runt om i Skåne. Att bada är mycket populärt och uppskattat av barnen och detta är en ständig utmaning för oss ledare då det är många av barnen som inte kan simma. Ibland har vi trotsat vädret vilket nu i efterhand har resulterat i flera roliga sommarminnen. När solen har kommit fram har vi badat i sjöar, besökt djurparker och badat i havet. Något som alla projektledare upplevde som jobbigt i stadsdelarna var att behöva säga nej till de barn som inte fick plats på bussen. Många av barnen blir såklart ledsna och besvikna på oss för att vi inte kunde ta med alla. Det fick ta lite tid att förklara och trösta de barn som på morgonen inte fick plats på bussen, men vi inser också vad våra utflykter betyder för dessa barn. Vi såg ett växande intresse och behov hos barnen och vi fick kontinuerligt nya barn som tidigare inte hade varit i kontakt med projektet. Projektet utvecklades hela tiden utifrån de behov som finns i respektive stadsdel. För oss handlade det om att skapa en kvalitétverksamhet för barn som ger givande stunder på flera olika plan för varje enskilt barn. Efter en sommar som projektledare är vi övertygade om att projektet fyller en oerhört viktig roll i att skapa fler möjligheter för barn i stadsdelen att få vara just barn under det långa sommarlovet. Ylva Arnrud, Projektledare för Södra Innerstaden 2012 HK Malmö handboll För tredje året i rad spelade Malmös elitserielag HK Malmö välgörenhetsmatch i Baltiska hallen med hjärtat för Rädda Barnen. En match för Malmös barn. Före matchen spelade Barnbidraget och volontärer skramlade bössor och delade ut information. Vår ordförande höll ett anförande om Rädda Barnens verksamhet inför HK Malmös sponsorer. Alla besökare bjöds på entréavgiften och HK Malmös sponsorer skänkte en del av den tänkta intäkten till Rädda Barnen. Gåvan blev kr, och i bössorna hamnade kr.

7 Kalvinknatet Den 22 maj deltog Rädda Barnen i MAIs arrangemang Kalvinknatet, som är ett motionslopp för barn. Hundratals röda ballonger blåstes upp, och Rädda Barnens emblem syntes över hela Tallriken i Pildammsparken. Barnen målade också vimplar som vajade i vinden på sina tvättlinor, och alla imponerades av kreativiteten som bara fanns där. Kön till att få en tatuering var ständigt lång, och medan barnen väntade, kunde de vuxna titta på en tänkvärd utställning om barnfattigdomen i Malmö samt ta del av Rädda Barnens informationsmaterial. Skånemässan Distrikt Malmö deltog i Skånemässan den september med ett kaffelotteri. Bemanning utgjordes till stor del av medlemmar i Limhamn- Bunkeflos lokalavdelning samt enstaka styrelsemedlemmar från distriktet. Vi sålde drygt lotter á 5 kr och vinsten kunde bli ett paket kaffe. Vi är nöjda med försäljningen med tanke på besökarantalet och vi fick en bra exponering. Tyvärr kostade lokalhyran kr så det hela blev en mindre förlustaffär. ARF Antirasistiska filmdagarna Den 12 november anordnades antirastiska filmdagar för skolelever i Malmö stad. Rädda Barnen distrikt Malmö representerades av två kuratorer från Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer, kuratorerna föreläste och höll diskussioner med skolelever kring filmen Isdraken. Filmen skildrar många svåra sociala problem som barn kan uppleva och budskapet handlar om hur man kan få kraft genom vänskap och att ställa upp för varandra. Diskussionerna med eleverna efter filmen handlade om hur man kan vara en bra kompis, var man kan få hjälp ifall man som barn har det svårt och vikten av att ställa upp för varandra. Runt nittio elever närvarade på filmvisningen och eleverna deltog aktivt i diskussionerna med Rädda Barnens kuratorer. Eleverna hade många kloka tankar och reflektioner som bidrog till att Rädda Barnens insats blev mycket uppskattad. Bryggan Under året inleddes en samverkan med den ideella föreningen Bryggan som hjälper barn med föräldrar i fängelse. Representanter från Bryggan hade medverkat på Barndagen och där förmedlat vilka svårigheter dessa barn ställdes inför. Dessutom fick man höra hur små ekonomiska förhållanden man hade att röra sig med i föreningen. Två framträdande medlemmar ur Bryggan bjöds in till ett av Rädda Barnen Distrikt Malmös styrelsemöten. Styrelsen beslöt att hjälpa Bryggan med en summa pengar till en julfest för barnen som de hjälper. Bryggan uppmanades av styrelsen att senare komma in med en ansökan om bidrag så att barnen kunde resa och hälsa på sin förälder i fängelse. Julklappar - Quality Hotel Konserthuset Hotellet ställde en ensam julgran i lobbyn, och föreslog att gäster, personal, leverantörer och personer i närområdet. skulle skänka julklappar till behövande barn i Malmö. Insamlingen skedde i samarbete med Rädda Barnen distrikt Malmö och för varje julklapp som samlades in gav hotellkedjan dessutom 10 kronor till UNICEFs arbete för att skydda barn från människohandel. Under december månad samlades nästan paket in och Rädda Barnen distrikt

8 Malmö såg till att alla julklapparna delades ut. Barnen fick på detta vis uppleva glädjen att själva nyfiket öppna sin julklapp. Tack Quality Hotel för initiativet och tack alla som skänkte julklappar dit. Ekonomiskt stöd delar vi emellanåt ut för att stimulera och förbättra möjligheterna för barn med särskilda behov i distrikt Malmö. Via barnens skola och lärare skapar vi möjlighet till exempelvis kulturoch naturupplevelser som annars aldrig hade blivit av. Under året har vi lämnat ekonomiskt stöd till: Karlavagnens fritidshem kr Sommarläger i Höllviken för vitryska barn (Glokala folkhögskolan) kr Särskild undervisningsgrupp Linnéskolan kr Föreningen K.R.I.S kr Söderkullaskolans kommunikationsklasser kr Bryggan Malmö kr Sydvästra Skånes FN-förening kr (projekt Malawi) Lokalföreningar Rosengårds lokalförening har vi stöttat med kr så att de kan genomföra sina olika projekt. Minnesbok Till Hospice/SAH Malmö har vi skänkt 100 exemplar av Minnesboken Så länge jag minns finns du. Boken är en hjälp och ett stöd för barn som förlorar en nära anhörig. Insamlingsbössor Ett stort antal har varit utplacerade i Malmö, främst på Systembolagen. Det har gett ett välbehövligt ekonomiskt tillskott. Dessutom har vi gjort många punktinsatser, t ex vid idrottsevenemang i Baltiska Hallen, i Pildammsparken samt vid Världens Barn-insamlingen i oktober (Limhamn-Bunkeflo lf samlade även detta år in c:a kr) ARF Antirasistiska filmdagarna Vi har lämnat kronor i ekonomiskt stöd för filmvisningarna. FMN Föräldraföreningen mot narkotika vi har skänkt kronor till deras verksamhet. Bulgarien I det fortsatta samarbetet med Munkhätteskolans slöjdlärare och elever, skickade vi även i år, av eleverna förnämligt tillverkade leksaker, till en institution i Dupnitsa i Bulgarien, som arbetar med funktionsnedsatta barn. Malawi För att kunna borra en brunn som ger friskt vatten och därmed befria alla barn i byn från magsjukdomar orsakade av dåligt vatten, så har vi via Sydvästra Skånes FN-förening skänkt kronor Afrikas Horn Som hjälp mot svälten har vi skänkt kronor Västafrika Till katastroffondsinsamlingen har vi stöttat med kr Vitryssland Distriktet har skänkt kr till ett läger i Höllviken. 25 barn mellan 7 och 15 år från fosterhem i staden Lida (nära Tjernobyl)har fått tillbringa 3 veckor med bad, frisk luft och näringsrik mat. Det var andra året i Höllviken och mycket uppskattat. Medlemmar från Tygelsjö och Limhamn-Bunkeflo lf har bidragit med kläder, pengar och matlagning. Det planeras ett nytt läger till sommaren 2013.

9

10 För extra ekonomiskt stöd vill vi särskilt tacka Agneta Rosengren Björkvall Amy Engdahl Anna Hansson, revisor Barnbidragets ensemble Benny Eriksson, Malmö Birgitta Persson, Malmö Britt-Louise Feuk, Bjärred Direktör Albert Påhlssons stiftelse Einar Hansens Allhemsstiftelse Filip Lundberg, revisor Greta Björklund Göran Clemmedson, revisor HK Malmö handboll Hamid Farzaneganfar Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Ikea Svågertorp, Caroline Forsnor Inner Wheel Club Malmö Inner Wheel Club Malmö-Slottsstaden Inner Wheel Club Burlöv Katarina Rembert Kirsebergs Församling Kockums donationsfond MAI, Malmö Allmänna Idrottsförening Malmö Fritidsförvaltning Malmö Högskola Marie Wennberg, Rosengårdsskolan Mats Wahlberg, revisor Mäster Livs runnersforsale.se Rädda Barnen Limhamn Bunkeflo SDF Hyllie SDF Rosengård SDF Södra Innerstaden Stina Ahlström Swedbank Systembolaget och deras kunder Trolles och Hervanders donationer Tygelsjö och Västra Klagstorps församling Veolia Buss, Malmö Öresundsstiftelsen

11 Bäste medlem! Du är alltid välkommen till vårt kansli på Amiralsgatan 20 i Malmö Öppet måndag till fredag mellan klockan 10 och 16 Telefon e-post hemsida Frågor, funderingar och förslag? Alltid välkomna! Många barn har det illa! De behöver ditt stöd!

12 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Gåvor välkomnas! Plusgiro Rädda Barnen distrikt Malmö Amiralsgatan Malmö Telefon e-post hemsida

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

Ge inte upp - Du måste kämpa!

Ge inte upp - Du måste kämpa! Ge inte upp - Du måste kämpa! Kartläggning av vidarebosatta barn och ungdomars upplevelser och behov av information om sitt nya liv i Sverige Rapport 2012:10 Ge inte upp Du måste kämpa! Kartläggning av

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Läsning som redskap inom äldreomsorgen

Läsning som redskap inom äldreomsorgen Länsbibliotek Västmanland Läsning som redskap inom äldreomsorgen erfarenheter från projekt Andersson, Pettersson, Lundström och jag i Västmanland 2001-2003 Ett samarbete mellan Länsbibliotek Västmanland,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009

INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 INOM VÅRD & OMSORG I MALMÖ STAD NR 1/2009 Bertil har en dubbelroll SID 9 En galakväll med Kompetensstegen /SID 12-13 Högt medarbetarindex för vård och omsorg /SID 5 I Husiegård deltar medarbetare i rekrytering/sid

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer

på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer på andra arenor Ögonblicksbilder av Svenska kyrkans närvaro bland andra samhällsaktörer foto: magnus bodin 1 KYRKOKANSLIET 75170 Uppsala Telefon: 018 16 95 00, E-post: info@svenskakyrkan.se Web: www.svenskakyrkan.se

Läs mer

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen

Festival ringar in viktiga frågor. Lena öppnar egen firma på halvtid. Ny rosenträdgård. Så klarar Malmö baby-boomen Så klarar Malmö baby-boomen BILD: ewa levau Lena öppnar egen firma på halvtid Teatr Weimar i samarbete med Dramaten BILD: ewa levau Ny rosenträdgård vid slottet SIDORNA 16 18 SIDORNA 6 7 SIDAN 29 SIDAN

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer