Vinst för vården - inte vård för vinsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinst för vården - inte vård för vinsten"

Transkript

1 Årsberättelse 2014

2 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell

3 INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé och vision 6 Verksamhetsredovisning 7 Året som gått Intressepolitiskt arbete 9 Förtroendevalda och kansli 10 Medarbetare 12 Hur styrs vi? 13 Psoriasisföreningens vårdverksamhet 14 Behandling 15 Kvalitet 16 Psoriasisföreningens mottagningar 17 Ekonomisk redovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Föreningsverksamheten 21 Vårdverksamheten 22 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Tilläggsupplysningar 25 Revisionsberättelse 28 Kontaktuppgifter 31

4 Inledning - Ett händelserikt år Psoriasisföreningen i Stockholms läns årsberättelse för 2014 beskriver ett verksamhetsår som kan betraktas som något exeptionellt. Året har, som ni kan läsa på de följande sidorna, bestått av full aktivitet på alla våra vanliga områden. Vi kan med glädje konstatera att de av våra medlemmar som svarat på Psoriasisförbundets medlemsenkät under hösten är mer nöjda än riksgenomsnittet. Särskilt nöjd är man med det påverkansarbete Psoriasisföreningen driver mot politiker och sjukvård, ett område som är oerhört viktigt för all vår verksamhet och för att våra mottagningar ska finnas och fortsätta utvecklas i linje med vår verksamhetsidé och vision var också året då Psoriasisföreningen i Stockholms län miljöcertifierades enligt ISO Miljöcertifieringen är ett krav från vår uppdragsgivare SLL, men den innebär också ett lyft för verksamhetens rutiner och har skapat en mycket nyttig medvetenhet hos oss alla om hur det vi gör, eller inte gör, lämnar sitt avtryck i vår miljö. Följetongen om Psoriasisföreningens lokaler i Enskedefältets skola har tyvärr fortsatt även under Vad som blir slutet på historien när det gäller Enskedemottagningens lokaler vet vi, efter drygt tre år, fortfarande inte. Det som står klart är Foto: Anette Andersson dock att kansliet flyttar till bättre anpassade lokaler på Blekingegatan under våren Som final på 2014 fick Psoriasisföreningen styrelse ett mycket glädjande besked i slutet på året. Vi hade, i hård konkurrens med fjorton nominerade, utsetts som vinnare av Stockholms läns landstings Bemötandepris. Nomineringen lyfte bland annat fram att Psoriasisföreningen, genom att erbjuda lättillgänglig hudsjukvård av högsta kvalitet under många år, har underlättat för personer med psoriasis och andra huddiagnoser att leva ett fungerande vardagsliv. Att sätta patienten i centrum och fånga upp de behov som finns är en självklarhet och en filosofi som genomsyrat verksamheten sedan starten Genom att då introducera öppenvård istället för inläggning på sjukhus förändrade man villkoren radikalt för de psoriasissjuka. Bemötandepriset är en prestigefylld och hedrande utmärkelse som samtidigt är ett erkännande av den idéburna patientkooperativa vård som bedrivs vid Psoriasisföreningens mottagningar. Vi hoppas att priset innebär att Stockholms läns landsting tänker fortsätta att stödja den utveckling av verksamheten som pågått ända sedan den första mottagningen öppnade för 41 år sedan. Lars Ettarp, styrelseordförande och Gunnel Köhler, verksamhetschef 4 Utdelningen av bemötandepriset, fr v Gunnel Köhler, verksamhetschef, Nina Nordenskjöld, Psoriasisföreningens styrelse och Inger Strömbom (KD), andre vice ordförande i landstingsfullmäktige

5 Idéburen organisation Psoriasisföreningen i Stockholms län grundandes 1968 av personer som såg behovet att i organiserad form arbeta för bättre villkor för de psoriasissjuka. Då och fram till början av 1970-talet innebar psoriasisvård sluten sjukhusvård, ibland upp till flera veckor. En grupp medlemmar inom Psoriasisföreningen såg ett behov och beslutade sig i början av 70-talet för att starta en öppenvårdsmottagning som skulle underlätta ett fungerade vardagsliv och som skulle drivas utan vinstintresse. Hösten 1973 stod den första mottagningen klar i det f d skolbadet i Enskedefältets skola. Idén var att skapa lättillgängliga mottagningar, spridda över länet, med goda kommunikationer och generösa öppettider och utan tidsbeställning. Konceptet var en sjuksköterskestyrd vård med hjälp till självhjälp och tillgång till läkare vissa timmar i veckan. Grundtanken, att kunna erbjuda så många delar i vårdkedjan som möjligt på samma mottagning, för att patienterna skulle slippa uppsöka fler vårdgivare, har varit mycket lyckad. Den slutna vården för personer med psoriasis står idag för en försvinnande liten del. Snart stod det klart att behovet var betydlig större än man kunnat ana och föreningen öppnade de kommande åren därför fem mottagningar till. Nu kunde man tack vare förbättrad ljusteknologi även börja behandla andra diagnoser med UV-ljus, främst atopiska eksem. Psoriasisföreningen har med tiden blivit landets största vårdgivare inom öppen specialiserad hudsjukvård - en vårdgivare där patienter årligen får hjälp att leva ett fungerande vardagsliv. Psoriasisbehandlingen bestod på 70-talet bl a v insmörjning med en gravt missfärgande salva, varför patientn fick kläs in i tubgas för att skydda kläderna 5

6 Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidé Psoriasisföreningens verksamhetsidé är att underlätta för personer med psoriasis att leva ett fungerande vardagsliv, med så god livskvalitet som möjligt. Det gör vi genom att tillhandahålla lättillgänglig vård av hög kvalitet samt via våra föreningsaktiviteter erbjuda social samvaro och ge verktyg till att hantera sjukdomen. Idag erbjuder vi en lång rad av andra diagnoser, möjlighet till vård vid våra mottagningar, främst i form av behandling med UV-ljus. Vision och värderingar Psoriasisföreningens vision är att mottagningarna ska erbjuda den som har psoriasis alla länkar i vårdkedjan genom att samverka med alla andra berörda medicinska specialiteter. Empati och respekt är två grundläggande värderingar för Psoriasisföreningens verksamhet. I mötet med patienter och medlemmar visar vi detta i ord och handling. Vi äger stor kunskap om psoriasis och andra hudsjukdomar och vi har kompetenta, professionella och engagerade medarbetare. Foto: Daniel Olsén 6

7 Verksamhetsredovisning

8 Året som gått 2014 Möteskommittén anordnar utflykter, allmänna medlemsmöten och styrelsekonferenser. Kommittén består av Gunnel Kjellqvist, Monica Sedell och Kajsa Mahne. Årsmötet Årsmötet den 24 april 2014 hölls i Brygghuset i Stockholm. Årsmöteskvällen inleddes med en föreläsning Psoriasisartrit, en sjukdom som får mer och mer uppmärksamhet av överläkare Per Larsson, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Mötesordförande Camilla Lundevall Sjölund, kanslichef Psoriasisförbundet, ledde årsmötesförhandlingarna som avslutades med middag på plats. Informationsmöten I april hölls ett informationsmöte för nyblivna medlemmar och patienter på mottagningen på Kungsholmen, där dr Birgitta Wilson Claréus svarade på frågor om psoriasis, berättade om sjukdomens förlopp och tillgängliga behandlingsmetoder. Under hösten gick motsvarande möte av stapeln på kansliet. Studiecirklar Under våren fortsatte samarbetet med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm där Psoriasisföreningens medlemmar fick möjlighet att delta i Epilepsiföreningens Hatha yoga-cirkel. Samarbetet fortsatte i samma form under hösten. Under våren och hösten höll Psoriasisföreningen kurser i mindfulness som även var öppna för deltagare från Epilepsiföreningen. I april ordnade föreningen tillsammans med Epilepsiföreningen och Mag- och Tarmföreningen en friskvårdsresa till Ädelfors folkhögskola där sju medlemmar från Psoriasisföreningen deltog. Lördagsbadet Under våren kunde medlemmar med anhöriga nöjesbada på lördagar i Enskedemottagningens bassäng. På grund av problem med reningsverket måste bassängen dock tyvärr stängas i maj. Vattenträning Psoriasisföreningen arrangerar vattenträning för patienter och medlemmar med psoriasisartrit. Träningen har skett i varmvattenbassäng i Svedmyra. Stavgång Under våren och hösten pågick stavgång i Sundbyberg under ledning av Gunilla Thelin. Vårutflykt Årets Vårutflykt den 17 maj gick med buss till Blaxsta Vingård i Sörmland, där ett 30-tal resenärer fick rundvandring, lunch och provsmakning. Julutflykt Ett 40-tal medlemmar träffades den 29 november för att äta julbord på Solliden samt besöka Skansens julmarknad. Internationella psoriasisdagen Den Internationella Psoriasisdagen den 29 oktober uppmärksammades med aktiviteter på mottagningarna samt hos lokalföreningarna i Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje. På mottagningen på Kungsholmen filmade SVT en intervju med bland andra Ung med Psoriasis ordförande Tarlan Oskooei som sändes som ett nyhetsinslag i SVT:s nyhetsprogram Rapport. Studieresa Den 7-10 maj gjorde delar av styrelse och kansli en studieresa till klimatvårdsanläggningarna Valle Marina och Svenska Re. PSO Länsnytt Föreningens tidning PSO Länsnytt har under året utkommit med fyra nummer. Medlemmarna i Psoriasisföreningen får tidningen kostnadsfritt. Den skickas också ut till apotek, vårdmottagningar, bibliotek, politiker och andra funktionshindersföreningar. 8

9 Intressepolitiskt arbete Antalet medlemmar per den 31 december 2014 uppgick till mot samma dag år 2013, en minskning med 55 medlemmar. Under hösten genomförde föreningen en kampanj vilket resulterade i 65 nya medlemmar. Möten, uppvaktningar och skrivelser Under året har företrädare för föreningen på olika nivåer deltagit i ett flertal möten om vårdval inom den öppna hudsjukvården. Ett antal möten med hyresvärden för Enskedemottagningen hållits, med anledning av den prekära lokalsituationen, till följd av förestående stora ombyggnadsarbeten av skolan I februari var verksamhetschef Gunnel Köhler i Basel för att delta i en paneldiskussion om hur kliniska studier bättre kan anpassas till patienterna. I mars var ordförande Lars Ettarp på Socialdepartementet på uppvaktning angående regeringens stöd inför omröstningen i WHO om Psoriasisresolutionen. I april deltog flera företrädare för föreningen på Psoriasisförbundets och Dagens Medicins seminarium angående samma resolution. I mars deltog chefsjuksköterska Tina Jonsén i läkemedelsföretaget AbbVies referensgrupp. I april föreläste Lars Ettarp på Handikapphistoriska Föreningens årsmöte om uppbyggnaden av vår vårdverksamhet och den utgivna minnesboken. Under våren tog föreningen fram ett trepunktsprogram med förslag till förbättringar för vårdverksamheten. Programmet skickades tillsammans med en inbjudan till landstingets politiska partier. I maj kom företrädare för samtliga partier utom KD till föreningens mottagning på Kungsholmen för studiebesök med efterföljande diskussioner. Under sommarhalvåret var Lars Ettarp och förbundets kanslichef Camilla Sjölund Lundevall engagerade i förhandlingar med Stockholms läns landsting och landstinget i Västra Götaland angående flytt av förbundets klimatvårdsverksamhet vid anläggningen Valle Marina på Gran Canaria till ny modern anläggning Mar Y Sol, Los Cristianos på södra Teneriffa. De båda landstingen hade fleråriga vårdavtal och deras medgivande var därför en förutsättning för flytten, som nu är genomförd. I början av juni bjöd Psoriasisföreningen in Roger Molin, Socialdepartementets samordnare för den nationella kronikersatsningen, till studiebesök på mottagningen på Kungsholmen. Han träffade där bla Lars Ettarp, Gunnel Köhler och Camillla Sjölund Lundevall, som lyfte frågan om ett nationellt vårdprogram vid psoriasis. Under september uppvaktade Lars Ettarp tillsammans med Lars Åhnberg från Astma- och Allergiföreningen i Stockholm, KD:s företrädare Stig Nyman angående det framtagna trepunktsprogrammet. I september skickade föreningen även en skrivelse till Programberedningen för äldre och multisjuka angående förenklade vårdvägar för patienter med atopiska eksem. Vårens politikerkontakter följdes upp via e-post under senhösten. I september deltog verksamhetschef Gunnel Köhler i styrgruppsmötet för det nationella kvalitetsregistret PsoReg. Vid Psoriasisförbundets riksstämma, i oktober 2014, deltog ett tjugotal representanter från föreningen samt kansliet. I november träffade Lars Ettarp samt Gunnel Köhler och Annette Wålarö från kansliet, representanter från Hälsooch Sjukvårdsnämnden för att diskutera vård- och verksamhetsutvecklingsfrågor. Lars Ettarp har också deltagit i HSOs samverkansråd med Landstingsstyrelsen. Lars Ettarp och vice ordförande Britt-Marie Johansson (efter maj 2014 vice ordförande Johan Wikström) har även deltagit i HSO i Stockholms Läns ordförandestämmor. Samarbeten Föreningens förtroendevalda har flera andra uppdrag som har anknytning till folk- och funktionshindersrörelsen. Föreningen är medlem i Famna som tillvaratar gemensamma intressen för de organisationer som bedriver idéburen vård. Psoriasisföreningen stöder det arbetet på alla nivåer och har under året varit representerade vid ett flertal seminarier. Föreningen har även varit engagerad i Famnas informationsråd. Psoriasisföreningens verksamhetschef Gunnel Köhler sitter sedan augusti 2014 i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret, PsoReg. Psoriasisföreningen har också samarbetat med Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm samt Mag- och Tarmföreningen i Stockholm kring olika föreningsarrangemang. Kommunikation Under året har flera utskick med information och inbjudningar till informationsmöten skett till olika vårdmottagningar i Stockholms län samt de angränsande länen. Hemsidan har uppdaterats regelbundet och varje vecka skickas ett internt nyhetsbrev ut till alla anställda. I oktober var Gunnel Köhler och Anneli Gren, bitr chefsjuksköterska, och höll information för allmänheten på Kista bibliotek. I december var Monica Sedell, kommunikationsansvarig, tillsammans med Mona Strindsäter, chefsjuksköterska, och berättade för läkarna på Stuvsta vårdcentral om Psoriasisföreningens vårdkoncept. 9

10 Förtroendevalda och kansli Psoriasisföreningens styrelse Lars Ettarp, ordförande. ordförande Psoriasisförbundet (fram till okt 2014), president Internationella Psoriasisfederationen IFPA, ledamot i Landstingsstyrelsens samverkansgrupp, i HSO Riks ordförandegrupp samt i Socialstyrelsens nämnd för funktionshinder. Johan Wikström, vice ordförande. Ledamot Psoriasisförbundets styrelse (t o m okt 2014). Jan Abrahamsson, ledamot. Ledamot verkställande utskottet (t o m april 2014). Lillemor Eriksson, ledamot. Ledamot Psoriasisföreningens lokalavdelning i Norrtälje, ledamot Psoriasisförbundets valberedning (t o m okt 2014). Gunnel Kjellqvist, ledamot. Ordförande Psoriasisföreningens lokalavdelning i Södertälje. Nina Nordenskjöld, ledamot. Ledamot Psoriasisförbundets stadgekommitté (t om okt 2014), ledamot Psoriasisförbundets valberedning (fr o m okt 2014). Paul Sving, ledamot. Ordförande i Psoriasisföreningens lokalavdelning i Norrtälje, Håkan Kihlberg, ersättare. Kassör Psoriasisföreningens lokalavdelning i Södertälje. Bengt Jonsson, ersättare. Ordförande Psoriasisföreningens lokalavdelning i Nynäshamn. Britt-Marie Johansson, vice ordförande och Maria Hultström Ferm, ledamot avböjde båda omval vid årsmötet i april Personalrepresentanter i styrelsen Anneli Storm, chefsjuksköterska Södertälje Liselotte Elander, undersköterska Kungsholmen Verkställande utskottet Lars Ettarp Johan Wikström Nina Nordenskjöld Valberedningen Hans Fink - sammankallande Barbro Dahlin Inger Ermalm Revisorer Tommy Nilsson, aukt revisor Hummelkläppen auktoriserade revisorer Anna Söderling, revisor, Hummelkläppen auktoriserade revisorer Tommy Gullberg, sakrevisor Kansli Gunnel Köhler, verksamhetschef, Annette Wålarö, ekonomichef Monica Sedell, kommunikations- och kvalitetsansvarig Kajsa Mahne, ekonomi-/ administrativ assistent 10

11 Lars Ettarp Johan Wikström Jan Abrahamsson Gunnel Kjellqvist Nina Nordenskjöld Paul Sving Bengt Jonsson Anneli Storm Gunnel Köhler Annette Wålarö Liselotte Elander Monica Sedell 11 Lillemor Eriksson Håkan Kilhlberg Hans Fink Kajsa Mahne

12 Medarbetare Vid årsskiftet var 48 personer tillsvidareanställda med en tjänstgöringsgrad varierande från procent. Dessutom finns 19 timtidsanställda läkare, som har mottagning vissa dagar i veckan. KFO Psoriasisföreningen har KFO som arbetsgivarpart för samtliga avtalsområden. Personalsamverkan Psoriasisföreningens medicinska råd består av mottagningarnas läkarkår, chefsjuksköterskor, i förekommande fall en representant från styrelsen samt verksamhetschefen. Det medicinska rådet träffades fyra gånger under 2014 för att diskutera behandlings- och policyfrågor. Chefsjuksköterskorna på mottagningarna har ett mycket självständigt arbete med stort ansvar. För att säkerställa vårdkvaliteten och sprida nödvändig information hålls var 5:e vecka ett möte med chefsjuksköterskor, verksamhetschef samt i förekommande fall en representant för styrelsen. Fotterapeuterna från Psoriasisföreningens mottagningar har haft två gemensamma möten för erfarenhetsutbyte och samordning av rutiner/policys. I den avslutande delen av mötet deltog även chefsjuksköterskor och verksamhetschef. Skyddskommittén, med en representant från varje mottagning, har sammanträtt två gånger under Vid mötena deltog även verksamhetschef och kvalitetsansvarig. Under året har en grupp, bestående av en undersköterskerepresentant från var och en av de fyra heltidsöppna mottagningarna, chefsjuksköterskor samt kansliet, träffats i syfte att utvärdera lösningarna för de nya öppettiderna på morgnar och under sommaren. Den 21 mars träffades en grupp sköterskor samt verksamhetschefen från mottagningarna för att uppdatera och harmoniera rutinerna kring ljusbehandling. Personalenkät Under april månad genomfördes en personalenkät i samarbete med Institutet för kvalitetsindikatorer AB. Svarsfrekvensen var 91 procent. 70 procent av medarbetarna tyckte att arbetet känns meningsfullt. Personalutbildning Psoriasisföreningens personal vidareutbildas varje år under två heldagar i augusti. År 2014 lades fokus på system- och ljusbehandling, miljö och mångfald. Samtlig personal fick en genomgång i miljöledningssystemet i januari. Kansliet genomgick också en utbildning i miljölagstiftning och de två interna miljörevisorerna fick utbildning inom sitt område. I februari gick sex sköterskor utbildning i reumatologi och dermatologi. Två personer på kansliet gick SLLs utbildning om e-tjänsten Mina Vårdkontakter. I maj fick en sköterska grundkurs i medarbetarsamtal och fyra sköterskor gick Kolhydratsskola på Karolinska Universitetssjukhuset. I maj-juni deltog 32 sköterskor i Pfizers regionala sjuksköterskeutbildning. I september fick samtlig personal utbildning i samtal om levnadsvanor. I oktober gick fyra nyanställda sköterskor en halvdags introduktionskurs om psoriasis under ledning av dermatolog Birgitta Wilson Claréus. I oktober gick även en person från kansliet HSO:s utbildning om arbetsmiljö och psykosociala frågor. Samtlig personal har gjort Stockholms Läns Landstings E-utbildning i basala hygienrutiner. Fyra undersköterskor deltog i DVUS:s, Dermatologi och Venereologi Undersköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Jönköping den april Fyra sjuksköterskor deltog i DVSS:s, Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige, årsmöte med föreläsningar i Karlstad 3-4 oktober Vid ett möte i Psoriasisföreningen medicinska råd i mars, där även mottagningarnas chefsjuksköterskor deltog, föreläste dermatolog Desiree Wiegleb Edström om ljus och ljusbehandling. 12

13 Hur styrs vi? Psoriasisföreningen i Stockholms län är en av 21 länsavdelningar som ingår i det riksomfattande Psoriasisförbundet. Psoriasisförbundets högsta beslutande organ är riksstämman som sker vart tredje år och dit alla länsföreningar skickar delegater, som väljs på respektive årsmöte. Nästa riksstämma kommer att hållas hösten Psoriasisföreningen är en egen juridisk person och dess högsta beslutande organ är årsmötet. Föreningens styrelse består av nio personer som alla har psoriasis. De väljs, med undantag för ordförande och ersättare, på två år, på årsmötet som hålls i april varje år. Två personalrepresentanter deltar vid styrelsemötena. Under året har styrelsen genomfört tio protokollförda sammanträden. Verkställande utskottet, VU, bereder ärenden till styrelsen och handlägger främst administrativa ärenden och personalärenden. Under året har VU haft två protokollförda möten samt ett flertal informella överläggningar via telefon och e-post. Ansvariga för den operativa verksamheten är verksamhetschef, ekonomichef och kommunikations- och kvalitetsansvarig. Varje mottagning leds av en chefsjuksköterska med stöd av en biträdande chefsjuksköterska. Medicinskt ansvariga är överläkare Christina Nohlgård och Toomas Talme, biträdande överläkare. Psoriasisföreningen i Stockholms län har även tre lokalavdelningar i Södertälje, Norrtälje och Nynäshamn. De är egna juridiska personer med egen styrelse och medlemsverksamhet, som t ex vattenträning. Lokalavdelningarna har ett trivselansvar på de respektive mottagningarna. Psoriasisföreningens verksamhet är delad i två delar: Psoriasisföreningen är dels en patientförening som bedriver intressepolitik, informerar och utbildar om sjukdomen, samt erbjuder olika typer av aktiviteter som syftar till att öka livskvaliteten hos våra patienter och medlemmar. Föreningen är även vårdgivare och äger samt driver sex mottagningar i Stockholms län. Där erbjuds öppen specialistvård inom dermatologi, främst för psoriasissjuka, men även för andra diagnoser som är hjälpta av ljusbehandling. Psoriasisföreningen i Stockholms län Årsmöte Styrelse Verkställade utskott Verksamhetschef Kansli Vårdverksamhet Föreningsverksamhet Lokalavdelningen i Norrtälje (egen juridisk person) Lokalavdelningen i Södertälje (egen juridisk person) Lokalavdelningen i Nynäshamn (egen juridisk person) 13

14 PSORIASISFÖRENINGENS VÅRDVERKSAMHET Vården vid Psoriasisföreningens mottagningar har sedan starten 1973 haft vårdavtal med Stockholms läns landsting. Från och med den 1 januari 2012 är Psoriasisföreningens mottagningar auktoriserade i Öppen Specialiserad Hudsjukvård, Särskilt Uppdrag. För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna beslutade styrelsen 2012 om utökade öppettider på morgnarna och på sommaren ett beslut som successivt trätt i kraft under Under sommaren 2014 höll mottagningen i Enskede halvtidsöppet under vecka 31,32 och 33. Öppettiderna på morgnarna har under våren och hösten 2014 justerats något utifrån patientflödena. Under året har styrelsen fattat ett principbeslut om att klarare separera den intressepolitiska verksamheten från vårdverksamheten i form att ett namnbyte på den senare. Lokaler Diskussionerna om lokalerna i Enskede har pågått under året. Tidigare besked har givit vid handen att mottagningen i Enskede samt kansliet kommer att tvingas flytta permanent, på grund av omfattande renoveringar av skolan där mottagningen är inrymd. Hyresvärlden, SISAB, har anlitat en konsult och en antal olika alternativ har diskuterats av styrelsen. Sedan 2011 har flera förslag om ombyggnad av de befintliga lokalerna diskuterats. Styrelsen har dock ställt sig avvisande då förslagen inte uppfyller kraven på logistik och hygien. Under året fattades beslut om att flytta kansliet till ny funktionshindersanpassade lokaler. Epilepsiförening och Mag- och Tarmföreningen i Stockholms län på studiebesök. I maj auskulterade en fotterapeut på mottagningen på Kungsholmen. I samband med inkörningen av den nya ljusbehandlingsutrustningen var två sköterskor från mottagningen på Kungsholmen på studiebesök på Sahlgrenska universitetssjukhusets hudklinik. Under hösten kom registerhållaren för det nationella kvalitetsregistret PsoReg, Marcus Schmitt-Egenolf på studiebesök till kansliet och mottagningen i Enskede. Som nämnts under ett annat kapitel har även företrädare för M, FP, C, S, MP och V samt Socialdepartementets samordnare för den nationella kronikersatsningen, Roger Molin, besökt vårdverksamheten. Vårdkontakter Mottagningarna har under året haft ca patienter inskrivna. Antalet ersatta vårdkontakter 2014 var , jämfört med under Totalt antal ersatta vårdkontakter 2014 Kungsholmen Enskede Sundbyberg Södertälje Nynäshamn Norrtälje Totalt HSN Utomlänspat* Totalt alla Forskning och studier Psoriasisföreningens mottagningar har under året medverkat i tre olika studier som leds av forskare på Karolinska universitetssjukhuset och Södersjukhuset. Flera av mottagningarnas läkare har sin ordinarie tjänstgöringsplats på Karolinska Universitetssjukhuset och bedriver också forskning. Genom ett nära samarbete deltar patienter från Psoriasisföreningens mottagningar regelbundet i förkommande studier. * Patienter folkbokförda i landsting utanför Stockholms län som går på behandling på mottagningarna. Översikt ersatta vårdkontakter Auskultationer och studiebesök I mars var en grupp ST-läkare på studiebesök på mottagningen i Norrtälje. I samma månad kom även kanslianställda från Storstockholms 14

15 Behandling Föreningens mottagningar ligger mycket väl framme när det gäller nya behandlingsmetoder och att ta tillvara nya rön inom forskningen. De behandlingar som erbjuds vid mottagningarna är, så när som på infusionsbehandling, desamma som dem som ges vid sjukhusens specialistkliniker. De vanligaste behandlingarna på mottagningarna är avfjällning, UVB-behandling och lokalbehandling, som patienten till stor del utför på egen hand under personalens överinseende, samt hårbottenbehandling som kräver hjälp av personalen. Mer specialiserade behandlingar är till exempel Buckybehandling, PUVA samt systembehandlingar med tabletter och/eller injektioner. Hand- och fotvård Medicinsk hand- och fotvård finns på mottagningarna i Enskede, Södertälje, Sundbyberg, Norrtälje och på Kungsholmen. UVA och UVB-behandling Samtliga mottagningar har UVB-utrustning för behandling av händer och fötter. Dessa utrustningar byttes under våren 2013 ut mot nya, då det inte längre tillverkas rör som passar i de gamla. Under våren 2014 påbörjades utbytet av UVA- och UVB-boxar för helkroppsbehandling genom att mottagningen på Kungsholmen fick sin utrustning utbytt. Mottagningen i Norrtälje fick samtidigt sin utrustning för UVA-behandling utbytt. Allt detta i enlighet med en femårig investeringsplan. Klimatvård Psoriasisförbundet administrerar klimatvård för psoriasissjuka på anläggningen Valle Marina på Gran Canaria. Stockholms läns landsting beviljade år 2014 klimatvård för 32 personer, varav 3 medföljande vårdare Från och med våren 2015 kommer vårdresorna att gå till Mar Y Sol på Teneriffa. Reumatolog Lars Vestersköld är föreningens reumatologkonsult och tjänstgör vid mottagningen i Sundbyberg. Övriga diagnoser Förutom psoriasis tar mottagningarna emot ett 40-tal andra diagnoser som behandlas med ljus och/eller bad. Den största gruppen där är personer med atopiska eksem. Patienter med andra diagnoser än psoriasis måste i dagsläget ha remiss från en dermatolog för att få behandling på Psoriasisföreningens mottagningar. Foto: Daniel Olsén Buckybehandling Utrustning för Buckybehandling finns på mottagningarna i Enskede, Sundbyberg, Södertälje och på Kungsholmen. Systembehandling Systembehandling har gradvis kommit att utgöra en allt större andel av de behandlingar som förekommer. Vid systembehandling sker en noggrann uppföljning med provtagning och andra undersökningar som respektive mottagning håller i. 15

16 Kvalitet IT i vården Sedan maj 2012 arbetar mottagningarna fullt ut med sammanhållen journalföring i journalsystemet Take Care. Mottagningarna rapporterar till Väntetidsregistret och finns även med i Vårdguidens elektroniska upplaga. All personal har e-tjänstekort. Under hösten 2013 framfördes krav från HSN att mottagningarna skulle rapportera till Centrala Väntetidsregistret, CVR. Kravet drogs tillbaka, åtminstone för tillfället, då mottagningarna inte har några väntetider och HSN därför inte kunde finna ett lämpligt sätt att rapportera. Sedan augusti 2014 finns mottagningarna i Mina Vårdkontakter. Den tidigare framtagna Metodboken samt övriga för verksamheten nödvändiga dokument finns tillgängliga för alla anställda på mottagningarnas intranät. Detta implementerades 2006 och uppdateras och fylls på med dokumentation kontinuerligt. Rapportering till nationellt kvalitetsregister Psoriasisföreningens mottagningar registrerar, i enlighet med Stockholms läns landstings krav, sina systembehandlade patienter i kvalitetsregistret PsoReg. Registreringsfrekvensen är så bra att Psoriasisföreningen, enligt registerhållaren ett föredöme för andra hudkliniker/mottagningar. Antal registrerade patienter från Psoriasisföreningens sex mottagningar i oktober 2014 var 822. Nationellt kom hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset på andra plats med 382 registreringar. Patientinformation om behandlingar Dr Anders Ljungberg har på Psoriasisföreningens uppdrag uppdaterat patientinformation rörande de behandlingar som utförs på mottagningarna. Kvalitetsarbete Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Detta har skett och den har från med 1 mars funnits tillgänglig på hemsidan. Det har också pågått förberedelser för en kommande certifiering av kvalitet. Miljöarbete Sedan februari 2014 är Psoriasisföreningens vårdverksamhet miljöcertifierad enligt ISO Vid ledningens genomgång i december kunde det konstateras att de satta miljömålen håller och att arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan löper på enligt plan. Foto: Monica Sedell Patientenkät Under varje år har det genomförts en patientenkät på samtliga mottagningar. Fram till år 2012 skedde den i egen regi. Från och med oktober 2012 görs denna mätning av Stockholms Läns Landsting. Resultatet 2014 var mycket positivt; 93 procent av de tillfrågande anser sig vara helt nöjda med vården som helhet. 100 procent är helt nöjda med tillgängligheten per telefon. En sammanställning finns att tillgå på Psoriasisföreningens hemsida 16

17 Psoriasisföreningens mottagningar Enskede Enskedemottagningen är belägen i Enskedefältets skola. På mottagningen arbetar elva personer; fem sjuksköterskor, tre undersköterskor samt tre fotterapeuter /undersköterskor. Chefsjuksköterska är Mona Strindsäter. Mottagningen hade fram till maj 2014 en varm bassäng som renades med UV-ljus och väteperoxid. Stängningen föranleddes framför allt av problem med reningsverket. Under året har ett flertal diskussioner angående lokalernas framtid förts då skolan ska totalrenoveras. Foto: Monica Sedell Kungsholmen Mottagningen ligger centralt, mitt emot polishuset på Bergsgatan. Närmsta T-banestation är Rådhuset. På mottagningen arbetar elva personer; fem sjuksköterskor, tre undersköterskor samt tre fotterapeuter /undersköterskor. Chefsjuksköterska är Tina Jonsén. Foto: Monica Sedell Mottagningen har under våren 2014 utrustats med ny ljusbehandlingsutrustning för UVA och UVB av märket Medisun 2800 Innovation, enligt den femåriga investeringsplan som gjorts. I oktober 2014 skedde ett utbyte av telefonväxelsystemet, eftersom besked kommit att det analoga nätet skulle försvinna. Sundbyberg Mottagningen ligger centralt placerad på Järnvägsgatan med T-bana, pendeltåg och bussar direkt utanför. På mottagningen arbetar tio personer; fem sjuksköterskor, tre undersköterskor och två fotterapeuter /undersköterskor. Chefsjuksköterska är Susanne Bergqvist. Mottagningarnas gemensamme reumatologkonsult håller mottagningar här ca en gång i månaden. Foto: Daniel Olsén I oktober 2014 skedde ett utbyte av telefonväxelsystemet, eftersom besked kommit att det analoga nätet skulle försvinna. 17

18 Södertälje Södertäljemottagningen är centralt belägen i Lunahuset på Garvaregatan. På mottagningen arbetar åtta personer; fyra sjuksköterskor, två undersköterskor och två fotterapeuter/undersköterskor. Chefsjuksköterska är Anneli Storm. Foto: Monica Sedell I oktober 2014 skedde ett utbyte av telefonväxelsystemet, eftersom besked kommit att det analoga nätet skulle försvinna. Norrtälje Norrtäljemottagningen är placerad vid Stockholmsvägen, det vill säga den sydvästra infarten till Norrtälje. På mottagningen, som är halvtidsöppen, arbetar två personer; en sjuksköterska och en undersköterska. Chefsjuksköterska är Ingrid Magnusson. Hand- och fotvård erbjuds en gång i månaden av en fotterapeut. Foto: Monica Sedell Mottagningen har under våren 2014 utrustats med ny ljusbehandlingsutrustning för UVA av märket Medisun 2800 Innovation, enligt den femåriga investeringsplan som gjorts. Nynäshamn Mottagningen ligger på Fredsgatan i centrum. Denna mottagning är halvtidsöppen och bemannas av två personer; en sjuksköterska och en undersköterska. Chefsjuksköterska på mottagningen är Martina Löfstrand. Foto: Monica Sedell Mottagningen har under sommaren fått en uppfräschning av entré och väntrum. 18

19 Ekonomisk redovisning

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Psoriasisföreningens verksamheter drivs helt utan vinstintressen. Eventuellt överskott återförs till verksamhetens kommande räkenskapsår års sammanlagda resultat visar ett underskott på kronor. Finansiering Psoriasisföreningen i Stockholms län finansieras huvudsakligen genom ett årligt bidrag som erhålls från Landstingsstyrelsens Förvaltning (LSF) och som i huvudsak ska användas till intressepolitisk verksamhet. En del av Psoriasisförbundets medlemsavgifter fördelas till Psoriasisföreningen i Stockholms län, vilken i sin tur fördelar delar av dessa till lokalföreningarna i Södertälje, Nynäshamn och Norrtälje. Länsstyrelsen har beviljat föreningen en del av Kungshallen Bingos vinst. Detta bidrag används främst till informationsverksamhet. Psoriasisföreningen i Stockholms läns sex mottagningar är auktoriserade av Stockholms läns landsting i Öppen Specialiserad Hudsjukvård, Särskilt Uppdrag. Ersättningen för de åtgärder som utförs på mottagningarna regleras i detta avtal och från landstinget kommer en gång i månaden en vårdfaktura för respektive mottagning, som skall godkännas av föreningen. De patientavgifter som inbetalats direkt till mottagningarna skall dras av denna vårdfaktura, då dessa avgifter är en del av ersättningen. Patienterna betalar direkt på mottagningarna avgifter upp till och med högkostnadsskyddet, för närvarande 1100 kr. Föreningen fakturerar andra landsting för utomlänspatienter enligt Riksavtalet för vård av patienter från andra landsting. Likaså faktureras patienter från utlandet. På mottagningarna bedrivs även mindre försäljning av diverse mjukgörande medel och hjälpmedel för den egna behandlingen. Ekonomiska effekter av den nya synen på psoriasis Psoriasisföreningen hade under år 2014 drygt inskrivna patienter. Föreningens policy är att erbjuda sina patienter den för varje enskild patient bästa och mest effektiva vården. Den snabbt ökade kunskapen om att psoriasis är en allvarlig, inflammatorisk och handikappande systemsjukdom (se WHOs resolution WHA67.9. maj 2014) har därför lett till att fler av de svårast drabbade patienterna oftare ordineras invärtes s k systembehandling stod drygt 800 av de cirka inskrivna psoriasispatienterna på sådan behandling. Systembehandling är ingen nyhet, det har ordinerats svårt sjuka patienter under de dryga 40 år mottagningarna funnits. Det som tillkommit och ökat under senare år är användningen av de nya högeffektiva s k biologiska läkemedlen. Behandlingen med biologiska läkemedel påverkar patienternas immunsystem på ett djupare plan. Det ställer höga kompetenskrav på våra specialistsjuksköterskor, som får fördjupad utbildning på området och även på hudläkarna. För lindrigt till medelsvårt sjuka psoriasispatienter är dock traditionell behandling med salvor och UVB-ljus alltid huvudalternativet. Detsamma gäller för de svårt sjuka som av olika skäl inte kan använda systempåverkande läkemedel, t ex graviditet eller önskad sådan, immunreaktioner, eller växande barn och ungdomar. För de 40-tal övriga diagnoser vi ger vård åt är traditionell behandling också det aktuella alternativet. Patienter med atopiska eksem är här den största gruppen, cirka 500 inskrivna. Ersättningssystemet i vårt uppdrag är relevant vid traditionell behandling, men inte vid systembehandling. Systembehandlade patienter besöker i de flesta fall bara mottagningarna vid planlagd uppföljning och provtagning samt vid läkarbesök. I realiteten innebär detta ett rejält intäktsbortfall för föreningen då dessa svårt sjuka patienter tidigare var de som mest frekvent fick traditionell behandling på mottagningarna. Psoriasisföreningen har i möten med landstingets sjukvårdspolitiker och tjänstemän framfört att de ekonomiska effekterna av den pågående omsvängningen i behandlingsregim för de svårast sjuka psoriasispatienterna måste medföra förändringar i ersättningssystemet. Vi har lagt fram konkreta förslag till landstingspolitiker och tjänstemän om vård- och verksamhetsutveckling samt principer för ersättning som vi ser nödvändiga för att upprätthålla och vidareutveckla vårt vårdkoncept. Så här långt har politikerna ställt sig mer positiva än tjänstemännen till förslagen. Utfallet vet vi ännu inget om och att få förändringar i vårdvalssystemet tillstånd är en mycket långsam process. 20

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig!

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningens mottagningar Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningen är en ideell förening som driver sex öppenvårds mot tagningar i Stockholms län. Vi vill göra det enklare för dig som har psoriasis

Läs mer

Program Årsmöte 25/4 2013

Program Årsmöte 25/4 2013 Årsberättelse 2012 Program Årsmöte 25/4 2013 17.00 Introduktion 17.10 Föreläsning: Längtan och möjligheter - självkänsla, självtillit och självförtroende Föreläsare: Richard Rejsjö, diakon 18.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2013. FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011.

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. ÅRSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 31 december 2011 uppgick

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2016 Vinst för vården - inte vård för vinsten INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé och vision 5 Verksamhetsredovisning 6 Året som gått 2016 7 Intressepolitiskt arbete

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2012 Enskede 2013-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Övergripande mål och strategier 2 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Enskede 2015-02-12 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Enskede 2016-02-11 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 3 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2013 Enskede 2014-03-01 Ansvarig för innehållet: Gunnel Köhler Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2 ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR PATIENTSÄKERHETSARBETET

Läs mer

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program 2015-2017 Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012

Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län 2012 Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Administration LSF Kansli 1 (6) Uppföljning av bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm 1 (6) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid Studiebesök kl. 10.00 11.00 Sammanträde kl. 11.00-12.00 Plats KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm Ledamöter (KD) Stig

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 2011-03-26: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 Psoriasisförbundet Norrbottens län 2011-03-09 Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning c/o Tina Norgren, Varvsgatan

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet Varmt välkomna hit. Jag heter Tina Norgren och ska vara er moderator under dagen. Jag är också ordförande i länsavdelningen och vice förbundsordförande. Haft psoriasis sedan jag var 9 år, prövat många

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar. Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45. Maria Fält (KD) Sofia Paulsson Programberedning 6-4/2017 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar Datum Tid 14.00-16.00 Plats Mälarsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) (L) (C) (MP) (V) Maria

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Psoriasisförbundets målsättningsprogram. Innehåll. Förord. Målsättning och syfte

Psoriasisförbundets målsättningsprogram. Innehåll. Förord. Målsättning och syfte Psoriasisförbundets målsättningsprogram Innehåll Förord Målsättning och syfte Vård och behandling Information och utbildning Ekonomisk trygghet Barn och ungdom Skola, yrkesval och arbetsmarknad Samverkan

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin,

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin, JUBILEUMSSKRIFT för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007 framtagen av Berit Melin, 1967-68 Den 27/11 1967 bildades PSO Södermanland (Avd. 12) vid ett allmänt möte på Hotell Smeden i Eskilstuna.

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning 1 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning LSF Kansli Agneta Marmestrand Minnesanteckningar 4 2013-03-25 Minnesanteckningar Samverkansråd nr 4 LS och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:83 LS 0906-0522 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:18 av Tove Sander m.fl. (S) om personer med utvecklingsstörning och deras behov av hälso- och sjukvård Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök

Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök Case: Kunskapsstöd för bättre hälsa: Patienten rapporterar själv inför läkarbesök SAMMANFATTNING PER är en internetbaserad e-hälsotjänst där patienten själv registrerar uppgifter om sin hälsa och sjukdomsutveckling

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande Annika Hässler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 (6) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Protokoll för styrelsen 2016-11-02 Justerat: 2016-11-23 Närvarande: Annika Hässler, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Samverkan med handikapporganisationer

Samverkan med handikapporganisationer 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Samverkan med handikapporganisationer Datum Fredagen den 13 november 2009, kl 14.00-16.00 Plats Närvarande Ej närvarande Landstingshuset,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum 2010-04-19 Dnr 0902202. Sjukvårdande behandling utomlands. Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ulla Mårtensson 044-309 41 21 ulla.martensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-04-19 Dnr 0902202 1 (4) Sjukvårdande behandling utomlands Ordförandens förslag föreslår

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 27 maj 2004 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2015 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2015 hade föreningen totalt 688 (617) medlemmar, 418 (371) kvinnor och 269 (239) män. Av

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Stadgar för Riksorganisationen Män för Jämställdhet Antagna vid årsmöten 2016-04-23 och 2016-10-15 1. Inledning Män för Jämställdhet (MfJ) är en partipolitiskt och religiöst obunden riksorganisation. 2.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna)

Ersättare: Jan Wattsgård (V) Anita Jonsson (PRO) Owe Landgren (SPRF) Bruno Landstedt (PRO) Ritva Elg (SPF Seniorerna) Birgitta Borg (SPF Seniorerna) Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2016-10-24 LSF Kansli Möte med landstingsstyrelsens pensionärsråd Datum Måndagen den 24 oktober Tid 14.00-16.15 Plats

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2014 Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation organiserad under Parkinsonförbundet. I länet finns tre

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS BARN OCH UNGDOMSORGANISATION (UKJK-BUO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 25 augusti 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-BUO är ett kristet Barn och Ungdomsorganisation,

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR för PSORIASISFÖRBUNDET

STADGAR för PSORIASISFÖRBUNDET STADGAR för PSORIASISFÖRBUNDET Reviderade vid Psoriasisförbundets ordinarie riksstämma 2011-10-08--09 1 Organisation och namn Förbundet är en sammanslutning av region- och länsavdelningar och till dessa

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer

Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia.

Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia. Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia. 1 Öppnande av mötet Ordförande Fredrik Piehl förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Fredrik Piehl väljs

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer