MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖNÄMNDEN ÖSTRA SKARABORG"

Transkript

1 Plats och tid stadshuset i Skövde, Kommunstyrelsesalen, kl Deltagande Beslutande Torbjörn Bergman (M), ordf. Monica Oskarson (C) Gunnel Johansson (S) Ås a Gustaf-J anson (M) Björn Bröne (FP) Kjell-Ame Green (S) Åke Jönsson (S) Anders Lundgren (C) Stephan Ottersten (M) Ronny Siderud (S) Ersättare Gunnar Hjärtqvist (S) Janeric Dahlin (FP) Gunnar Hägg (S) Övriga deltagande Ajournering Utses att justera Sonja Lejmark, förbundschef Eva Berglund, bitr. förbundschef Ele011or Daag, sekreterare Ingrid W arling, ekonom Ulf Gripenwald, V A-rådgivare Kl Ås a Gustaf-J anson Amanda Lidström, miljöinspektör, del av 4 Manne Johansson, miljöinspektör, del av 4 Inger Furhoff, infonnatör, del av 4 Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-6 Ordförande Eleonor Daag Justerande ANSLAG Protokollet är justerat Organ Förvaringsplats för protokollet Miljönämnden östra Skaraborg Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Miljösamverkan östra Skaraborg, Hertig Johans torg 2, Skövde Underskrift Eleonor Daag

2 Innehållsförteckning Omvärldsbevakning och analysinfår strategisk plan och budget Beslutsattestanter och ersättare får Miljönämnden östra Skaraborg Överföring av kontrollansvar får livsmedelsanläggningar till Livsmedelsverket... 6 Infonnation... 8 Redovisning av delegationsbeslut... 9 Övriga fiågor... l O Justerandes ~ignatur 2

3 MN l Dnr Omvärldsbevakning och analys inför strategisk plan och budget Beslut Miljönämnden östra Skaraborg fareslår direktionen att ställa sig bakom genomfård omvärldsbevakning inklusive analys. Bakgrund Enligt direktionsriktlinjen får planering ska miljönämnden genomfåra en omvärldsbevakning som ska redovisas får direktionen. Omvärldsbevakningen är ett underlag infår utarbetande av strategisk plan och budget Den utgör grunden får behovsutredningen och de övliga stegen i planelingsprocessen. Analysen är strukturerad efter kommunalfårbundets fyra perspektiv: finansieling, tillsyn, kund och medarbetare. Efter vmje perspektivområde har en grupp medarbetare samtalat runt utmaningar och möjligheter får Miljösamverkan östra Skaraborg utifrån trender i omvärlden. Beslutsunderlag Miljösamverkans fårslag till beslut daterat Beslutet skickas till Direktionen får Miljösamverkan östra Skaraborg Bilaga Omvärldsbevakning och analys in får strategisk plan och budget Justerandes sjgnatur 3

4 MN 2 Dnr Beslutsattestanter och ersättare för Miljönämnden östra skaraborg 2014 Beslut Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att utse nedanstående personer till beslutsattestanter tills vidare under 2014 i den omfattning som särskilt specificeras. Nämnden beslutar också att förbundschefen Sonja Lejmark och biträdande forhundschef Eva Berglund får utse attestanter for nämndens verksamhet under Beslutsattestant Ersättare Uppdragets omfattning Torbjörn Bergman, Sonja Lejmark, Ordförande Förbundschef Alla verksamheter under resultatenheterna 950 och 951, verksamhetsindelningama 10900, samt investeringsbudget Sonja Lejmark, Förbundschef Cathrine Dahlberg, Ekonom t.o.m Ingrid W m Iing, Ekonom fr.o.m Eva Berglund, Biträdande förbundschef Alla verksamheter under resultatenhet 950, och 951, verksamhetsindelningama 10900,36100,36200,36300, 36430,36440,36500,36600 samt investeringsbudget Alla verksamheter under resultatenhetema 950 och 951 verksamhetsindelningama 10900,36100,36200,36300, 36430,36440,36500,36600för belopp under kronor. 4

5 MN 2 fmis. Beslutsattestant Camilla Erica Nilsson Miljöadministratör Daniel Strandberg Daniel Strandberg Tommy Klang Fredrik Edholm Ersättare Eleonor Daag, Miljösekreterare Ylva Lindahl Miljöinspektör Anne-Marie Sörensen Ann-Louise Nylund J ennie Kroon-Isaksson Ann Bergsten Håkan Hendeby J eanette Hall Marie Löfgren Therese Ahlberg Uppdragets omfattning Alla verksamheter under resultatenhetema 950 och 951 verksamhetsindelningama 10900,36100,36200,36300, 36430,36440,36500,36600 för belopp under l O 000 kronor. Centralt uträknade löner och verkställa löneavdrag får arbetstagare avseende skatter m.m. Pensioner och personalförsäkringspremier. V aror och tjänster som köps in via upphandlingsfunktionen. Tel etj änster. Beslutet skickas till Samtliga beslutsattestanter 5

6 MN 3 Dnr Överföring av kontrollansvar för livsmedelsanläggningar till Livsmedelsverket Beslut Miljönämnden östra Skaraborg begär att Livsmedelsverket tar över kontrollansvaret för följande registrerade verksamheter i anslutning till godkända anläggningar: Namn: Godkännande-nr: Registrerade anläggningar: Almnäs Bruk AB 3264 Dricksvattenanläggning Mobil anläggning Bisonfannen i 330 Dri eksvattenanläggning Gate Gårdsbutik och cafe Gräskäns vilt 395 Dricksvattenanläggning Klangahamns 2218 Dricksvattenanläggning fiskrökeri Mobil anläggning Lilla Spännefalla 378 Dricksvattenanläggning Rökeri och gårdsbutik Mobil anläggning Löpareskogens 6177 Dricksvattenanläggning gårdsmejeri Påverås 3173 Dricksvattenanläggning gårdsmejeri Mobil anläggning Bakgrund Den l januari 2014 övergick kontrollansvaret för anläggningar som är godkända enligt förordning (EG) nr 853/2004 från kommunema till Livsmedelverket genom en ny lydelse i livsmedelsförordningen 23,ändring SFS 2013:301. Genom förordningsändringen har den övergången gått automatiskt och inom Miljösamverkan östra Skaraborgs område berört fyra anläggningar: Almnäs Bruk AB, Klangahamns Fisk HB, Löpareskogens Gårdsmejeri och Påverås Gårdsmejeri. Övergången har enbart omfattat den godkända 853-anläggningen och inte berört registreringar enligt förordning (EG) nr 852/2004. Ovan nämnda anläggningar har förutom sin 853-anläggning även registrerade dricksvattenanläggningar och mobila anläggningar för försäljning av sina produkter vid t.ex. marknader. Miljönämnden har även sedan tidigare kontroll över bl.a. dricksvattenanläggningar vid små slakterier som kontrolleras av Livsmedelsverket: Bisonfannen i Gate, Gräskäns vilt och Lilla Spännefalla. Det innebär att två kontrollmyndigheter kommer att utföra kontroll över samma livsmedelsanläggning. 6

7 MN 3 fotis. Motiv och bedömning Miljönämnden gör bedömningen att det for att forenkla for livsmedelsforetagare med godkända 853-anläggningar är önskvärt att alla deras livsmedelsanläggningar kontrolleras av en och samma myndighet. Om kontrollansvaret ska ligga kvar under Miljönämnden östra Skaraborg innebär det att dricksvattenanläggningarna måste riskklassas och livsmedelsforetagama betala en årlig kontrollavgift. Fram till den l januari 2014 ingick kontrollen av dricksvattenanläggningen i kontrollavgiften for 853-anläggningen. För fåretagaren innebär det alltså ytterligare en avgift. Beslutet skickas till Livsmedelsverket, Kontrollavdelningen, box 622, Uppsala Bilaga Registrerade anläggningar som kan överforas till Livsmedelsverket 7

8 MN 4 Information a) Information till soladeverksamheter I december 2013 genomfördes en infonnationssprint. Det var 12 solarieverksamheter som fick infom1ation om strålsäkerhetsmyndighetens nya solarieföreskrifter. De bötjade gälla den l februari b) Länsstyrelsens granskning av miljönämndens tobakstillsyn Länsstyrelsen har under 2013 granskat miljönämndens tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen. Bedömningen är lagstiftningen efterföljs i de delar som granskats. (Dnr ) Gt~3 c) Överlåtelse av tillsynsansvar från och tilllänsstyrelsen Länsstyrelsen har i beslut den 16 december 2013 överlåtit tillsynsansvar enligt miljöbalken avseende vattenskyddsverksamheter och tillståndspliktiga anläggningar. d) Luktproblem vid Skövde Biogas -lägesbeskrivning Åtgärder har vidtagits av verksamhetsutövaren för att förebygga luktolägenheter. Kontinuerlig uppföljning sker. (D nr ) e) Presentation av Miljösamverkans nya e-tjänster E-tjänster finns framtagna för amnälan av vännepumpar samt dri ftstömingsrapportering. f) Överklagande av miljönämndens remissvar om skjutmålet Hammaren- dom från Förvaltningsrätten (dur ) 4 8

9 MN 5 Redovisning av delegationsbeslut Se bifogade forteckningar över delegationsbeslut för kommunema Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro t.o.m

10 MN 6 Övriga frågor Anders Lundgren (C) redovisar att de fyra länsstyrelserna runt Vättern har tagit beslut om att skydda sjön. Beslutet innebär att samma föreskrift gäller för hela sjön och de åar som rinner ut i sjön. De nya reglerna gäller från den l mars Justerandes sigr:1atur 10

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare

Caroline Johansson, trafikplanerare Kristin Johansson, trafikplanerare Kollektivtrafiknämnden Hjo/Tibro/ 2009-12-08 1 Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren 14:00-16:00 Beslutande Claes Jägevall, ordf Anne-Marie Wahlström Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Övriga

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Ersättare BEVIS OM ANSLAG. Justering av konsumentnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (17) 2014-11-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11-50 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Inger Lundqvist (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun

Kontrollplan. Kontrollområde: Livsmedel. Verksamhetsår: 2011. Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 3/2011 Kontrollplan Kontrollområde: Livsmedel Verksamhetsår: 2011 Operativ kontrollmyndighet: Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Folkets hus, kl.13.00 14.05. Kommunkontoret, 2014-05-05 kl.07.30.... Maria Bahlenberg, ordförande Kommunfullmäktige 2014-04-28 1(17) Plats och tid Folkets hus, kl.13.00 14.05 Ajournering 13.05 13.20 Beslutande 23 ordinarie och tre ersättare Övriga närvarande Lars Nilsson, revisor 4 Utses att justera

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer