Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Indata via Webb. - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar 2014-08-04"

Transkript

1 Handledning Indata via Webb - Provmjölkning - Betäckningar - Semineringar - Vägningar, namn, mm.. Missbildningar

2 I Innehållsförteckning 1 Kapitel 1 Provmjölkning 1 Steg 1 Ny provning... Besättningsuppgifter 1 2 Steg 2 Mjölkavkastning,... diverse, sjukdom 2 3 Steg 3 Skicka... provmjölkning 4 5 Kapitel 2 Betäckningar/Dräktigheter 1 Ofullständig betäckningsperiod Fribetäckningsperiod Enskild betäckning Dräktighetsregistrering Kapitel 3 Djurägarsemin 1 Seminering Dräktighetsrapportering Kapitel 4 Vägning/Mätning/Övrigt 1 Vägning/Mätning Hornstatus Namn Kapitel 5 Missbildningar 1 Registrera Visa missbildningar Rapporter... 22

3 1 Provmjölkning 1.1 Steg 1 Ny provning Besättningsuppgifter 1 Kort arbetsgång: 1. Välj besättning, datum mm och tryck Spara. 2. Skriv ut provmjölkningsunderlaget genom att trycka på Skriv ut lista. 3. Provmjölka och notera koppnummer och avkastning på listan. 4. Ta upp flik 2 och registrera in koppnummer och mjölkmängder. 5. Gå till flik 3 och kontrollera och sänd uppgifterna. Besättningsnummer Det finns behörighet för visas i rutan Besättning. Finns flera besättningar väljer man genom att klicka på pilen i rutan. Ny provning Knappen rensar tidigare uppgifter och eventuell tidigare sparad provning tas bort. Rensning av sidan sker också efter varje sändning av färdig provmjölkning under Steg 3. Slag Ordinarie provning är en provning med analysuttag. Provning utan analyser kan bara utföras varannan månad. Provmjölkningsdatum Datum är dagen då provningen avslutas. Samma datum ska stå på analyserna. Registrera streckkoder För att kunna registrera streckkoder krävs en handskanner som beställs av husdjursföreningen. Streckkoder går inte att registrera manuellt. Föregående månad provningsfri Rutan ska bockas i om provningsupphåll har gjorts i månaden före aktuell månad. Endast en provningsfri månad kan göras per kontrollår. Alla månader kan väljas utom augusti och september pga kontrollårsskiftet. Rutan bockas i månaden efter uppehållet. Mjölkning 3 ggr/dygn En kolumn "Middag" skapas under Steg 2. Hemmaförbrukning Ange hemmaförbrukning för närmast föregående kalendermånad. Med hemmaförbrukning avses mjölk till kalvar, antibiotikamjölk, humankonsumtion och all annan ej levererad mjölk. Analysuttag Vid förenklad provmjölkning med uttag av analys vid kvälls- eller morgonmjölkningen ange bock i en av rutorna. Vid provmjölkning med analysuttag vid både morgon och kväll ska båda rutorna bockas för. Vid förenklad provning måste provkoppen vara full (ca 25 ml) dvs man doppar den

4 2 lilla ösaren två gånger eller använder den större ösaren avsedd för förenklad provmjölkning. Starttid mjölkning Ange starttid med timmar och minuter t.ex eller Starttider ska alltid anges även om de inte används för fetthaltskorrigering när man tar ut analys både morgon och kväll. När man rapporterar 7-dygnsmedeltal på provmjölkningsrapporten är starttiderna nödvändiga. Spara När aktuella fält är ifyllda tryck Spara. Skriv ut lista Rapporten skapas längre ner på sidan. För att skriva ut den, högerklicka på rapporten och välj "Skriv ut". Listan används som underlag vid provmjölkningen. 1.2 Steg 2 Mjölkavkastning, diverse, sjukdom Kort arbetsgång: 1. Ange Koppnummer (förflytta dig till nästa ruta med Tabb-tangenten) 2. Ange Kvälls- och Morgonmjölk. Vid mjölkning 3 gånger visas Middag. 3. Tryck Nästa så visas nästa ko på provmjölkningslistan. (För Nästa djur, Tryck enter när Nästa är markerad. För diversekod, tryck tabb) 4. Ange ev diversekod och datum. 5. Lägg ev till Tankprov och nya djur. 6. Gå sedan till Steg 3 Skicka provmjölkning. Löpnr Korna redovisas här en i taget i löpnummerföljd och i samma ordning som på den utskrivna rapporten. SE-identitet Se-identitet består av SE, besättningsnummer, öronnummer och kontrolllsiffra. Koppnr/Streckkod Koppnummer registreras efter provmjölkningslistan. För användning av Streckkod krävs en handskanner som beställs av husdjursföreningen. Manuell inknappning av analysburkens streckkod är inte möjligt, enbart inläsning via handskanner. Mjölk Kväll/(Middag),Morgon Vid provmjlökning 3 ggr/dygn visas även rutan Middag. Inställning görs under Steg 1 genom att bocka för Mjölkning 3 ggr/dygn.

5 3 Mjölkmängd anges i kg med en decimal. Efter registrering tryck Tabb så hamnar markören på knappen Nästa och nästa ko i löpnummerordning visas. Fortsätt tills alla kor är registrerade. En ko får provmjölkas med början på fjärde dagen efter kalvningen. Då man som provmjölkningsdatum anger den dag då provmjölkningen avslutas innebär detta att det ska vara fem dagar eller mera mellan angivet provmjölkningsdatum och kalvningsdatum för att kon ska få provmjölkas. ( Ex provning 15/9 och kalvning 10/9 är fem dagar). Alla kalvningar/in- och utgångar som inträffat t.o.m. provmjölkningstillfället ska rapporteras innan provmjölkning. Sin/Sjuk Diversekod En diversekod kan registreras på varje ko. Val görs genom att trycka på den svarta pilen i rutan. Kor som föregående provmjölkning var sinlagda och där inte kalvning kommit in visas med kod 2 Sinläggning och ev sinläggningsdatum. Koden ska ligga kvar om kon fortfarande är sinlagd. Vid rapportering av sjukdomsuppgift är det obligatoriskt att ange datum. 2 Sinläggning kräver även sinläggningsdatum. 3 Provtagningsfel anges när Kvälls- eller morgonmjölk saknas pga provtagningsfel och/eller analysprovet inte är representativt. 4 Amko. Här får kons mjölk inte gå i tanken. Datum ska inte anges. 5 Produktionsstörning/Får ej mjölkas. 6 Beställning av Härstamningsbevis 9 Beställning av Kokort 10 Ej dräktig. Skrivs ut på Kotavlan. 11 Avser ej semineria djuret. Skrivs ut på Kotavlan. 19 Beställning av Kotavla. 31 PCR/Mastitanalys. 71 Förebyggande mot kalvningsförlamning. 72 Kvarbliven efterbörd. 73 Mastit 74 Foderleda, misstänkt acetonemi. 75 Klövsjukdom 76 Benlidande 77 Spenskada 78 Sintidsbehandling 79 Övrig sjukdom/behandling Föregående/Nästa När ett djur registrerats med koppnummer/streckkod och mjölkmängder så tryck Nästa och nästa ko i Löpnummerförljd visas. Registrera alla kor i listan. Vid fel kan man trycka Föregående och gå tillbaka till redan registrerade rader. Lägg till djur Om något djur skulle saknas på listan kan det läggas till genom att trycka på knappen Lägg till djur. Observera att nya djur i besättningen måste rapporteras in till kokontrollen/cdb som inköp eller att kalvning rapporteras på inkalvad kviga innan provmjölkningen sänds in. Annars riskerar

6 4 provmjölkningsuppgifterna på sådana djur att hamna i felregistret. Tryck Spara och sedan på Registrera djur så kommer man tillbaka till ursprungsbilden. Lägg till tankmjölk Om tankrov tagits trycker man på knappen tankprov, registrerar koppnummer och väljer diversekod. Antingen Fett/Prot/Celler eller PCR/Mastitanalys. Tryck Spara och sedan Registrera djur så kommer man tillbaka till ursprungsbilden. Ta bort rad Om djuret som visas ska tas bort, tryck på knappen "Ta bort rad". 1.3 Steg 3 Skicka provmjölkning Kort arbetsgång: Kontrollera listan Korrigera ev felaktigheter genom att markera rad och tryck på Ändra vald rad Skriv ut rapport Skicka provmjölkningen I bilden visas slag av provmjölkning, Ordinarie eller provning utan analyser, datum, antal kor och varav mjölkande. Listan visar registrerade uppgifter. Tryck på knappen Skriv ut. Utskriften motsvarar provmjölkningsrapporten men innehåller nu även registrerade uppgifter. Om något blivit fel Markera den felaktiga raden och tryck på knappen Ändra vald rad. Fliken Steg 2 öppnas och uppgifterna korrigeras där. Det är även här borttag av hel rad kan ske. Tryck Spara rad och Steg 3 visas igen. Skriv ut lista Listan visas och går att skriva ut antingen via det grå fältet som visas i utskriftens nederkant eller om man högerklickar i utskriften och väljer Skriv ut. För att komma tillbaka till Steg 3 och sända tryck på Återställ bild. Skicka provmjölkning Provmjölkningen sänds. Ett svarsmeddelande visas med insända poster. Filen har gått fram om svarsmeddelandet visas. Titta på insända poster Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster.

7 2 Betäckningar/Dräktigheter 2.1 Ofullständig betäckningsperiod 5 Ofullständig betäckningsperiod redovisas eftersom det är viktigt att dessa uppgifter kompletteras med ytterligare ett datum för att född kalv ska få säker fader. Saknas Första eller Sista dag så kan inte fader beräknas. OBS! Sista-datum får inte infalla efter kalvningsdatum. Både Första- och Sista-dag ska alltså ligga före aktuell kalvning. Under 'Steg 2 Välj djur' redovisas de hondjur som antingen saknar Första-dag eller Sista-dag i en fribetäckningperiod. Saknas djur i 'Steg 2 Välj djur' så är alla fribetäckningsperioder komplett registrerade med både Första- och Sista-dag. Hur gör jag? För att välja djur sätt en bock i rutan till vänster om SE-identiteten. Flera djur kan markeras samtidigt om alla valda ska registreras med samma F-datum eller S-datum. Blanda inte djur med både F och S. Använd tjur kan inte ändras här. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att perioden Första till Sista dag infaller då djuret var vitalt. F/S = Första eller Sista dag. F=Första. S=Sista. Finns S rapporteras Första-dag in. Finns F rapporteras Sista-dag in. Bet datum= Betäckningsdatum för Första eller Sista dag. Använd tjur= Använd tjurs SE-identitet som registrerats på Första eller Sista-dag. Tjuren ska vara vital under hela fribetäckningsperioden. Steg 3 'Registrera händelse och tryck på sparaknappen Om djur med F väljs: Registrera Sista dag genom att trycka på kalenderpilen och välj datum. Om djur med S väljs: Registrera Första dag genom att trycka på kalenderpilen och välj datum. Tryck på Spara efter val av datum. Ändringar av redan registrerade Första- eller Sista-datum kan inte göras här. Kontakta din husdjurförening för att ändra uppgifter som redan ligger i kodatabasen. Visar gjorda registreringar Sänd Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut.

8 6 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 2.2 Fribetäckningsperiod En Fribetäckningsperiod ska normalt registreras med både Första-dag och Sista-Dag och Sista-dag ska infalla före aktuell kalvning. Det går att rapportera enbart Första- eller Sista-dag. En ofullständig betäckningsperiod kommer att redovisas under funktionen "Ofullständig betäckningsperiod i droplisten "Typ av registrering". För att född kalv ska kunna få säker fader krävs en komplett Fribetäckningsperiod. Hur gör jag? Välj Fri betäckning under Steg 1. Sätt en bock i Vitala kor, Vitala kvigor eller Utgångna djur. Djuren visas i fältet Välj djur. För att välja djur sätt en bock i rutan till vänster om SE-identiteten i "Steg 2 Välj djur". Flera djur kan markeras samtidigt. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att perioden Första till Sista dag infaller då djuret var vitalt.

9 7 Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Steg 3 Registrera händelse och tryck på sparaknappen Välj datum genom att trycka på pilarna till höger i fältet. Välj typ av Tjur, Egen, Annan eller Okänd. 1. Egen = Alla vitala handjur visas i droplist och kan väljas. Tjuren måste varit vital under hela fribetäckningsperioden. 2. Annan =Skriv in tjurens SE-nummer och öronnummer. Tjuren måste finnas i kodatabasen på Växa Sverige. 3. Okänd = Här registreras enbart tjurens ras eller raser om det är en korsningstjur. Renrasig tjur behöver bara anges med raskod i ett fält. 4. Tryck Spara så registreras djuret och hamnar i listan "Visar gjorda registreringar".. Visar gjorda registreringar Sänd Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu".

10 8 Visa indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 2.3 Enskild betäckning Enskild betäckning registreras med ett specifikt datum. Hur gör jag? Välj Enskild betäckning under Steg 1. Sätt en bock i Vitala kor, Vitala kvigor eller Utgångna djur. Djuren visas i fältet Välj djur. För att välja djur sätt en bock i rutan till vänster om SE-identiteten i "Steg 2 Välj djur". Flera djur kan markeras samtidigt. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att betäckningsdatum infaller då djuret var vitalt. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Steg 3 Registrera händelse och tryck på sparaknappen Välj datum genom att trycka på pilen till höger i fältet. Välj typ av Tjur, Egen, Annan eller Okänd. 1. Egen = Alla vitala handjur visas i droplist och kan väljas. Tjuren måste varit vital vid

11 9 betäckningstillfället. 2. Annan =Skriv in tjurens besättningsnummer och öronnummer. Tjuren måste finnas i kodatabasen på Växa Sverige. 3. Okänd = Här registreras enbart tjurens ras eller raser om det är en korsningstjur. Renrasig tjur behöver bara anges med raskod i ett fält. 4. Tryck Spara så registreras djuret och hamnar i listan "Visar gjorda registreringar".. Visar gjorda registreringar Sänd Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj

12 10 datum så visas insända poster. 2.4 Dräktighetsregistrering Dräktighetsstatus registreras med ett specifikt datum. OBS! Här registreras enbart dräktighetsundersökningar som man själv eller ev distriktsveterinär gjort i besättningen. Dräktighetsundersökningar som husdjursföreningen utför rapporteras via seminbokföringen på husdjursföreningen och ska INTE skickas in här! Hur gör jag? Välj Dräktighetsregistering under Steg 1. Sätt en bock i Vitala kor, Vitala kvigor eller Utgångna djur. Djuren visas i fältet Välj djur. För att välja djur sätt en bock i rutan till vänster om SE-identiteten i "Steg 2 Välj djur". Flera djur kan markeras samtidigt. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att dräktighetsdatum infaller då djuret var vitalt. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Steg 3 Registrera händelse och tryck på sparaknappen Välj Dr (= dräktig) eller Ej dr (= ej dräktig) genom att trycka på pilen till höger i fältet. Välj datum genom att trycka på pilen till höger i fältet. Tryck Spara så registreras djuret och hamnar i listan "Visar gjorda registreringar".. Visar gjorda registreringar

13 11 Sänd Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa indata För att titta på insända uppgifter gå till och Min sida/rapporter från Kokontrollen/Rapporter/Visa indata. Välj sändningsdatum

14 3 12 Djurägarsemin Välj besättning. Ange Tjänstemannanummer. Välj om seminering eller dräktighetsrapportering ska göras Gå sedan till steg 2 för registrering. Använd Tab-tangenten till förflyttning mellan fälten. Tryck på Spara efter varje registrerat djurs uppgifter. När du är klar ska uppgifterna skickas in genom att trycka på Sänd-knappen. 3.1 Seminering Hur gör jag? Välj seminering under steg 1. Vitala kor, Vitala kvigor är förvalda. Om man vill registrera seminering på Utgångna djur får rutan markeras. Man kan också välja bort vitala kor och/eller kvigor. Gå till steg 2 och välj Individ i första rutan. Tryck på pilen för att få valbara djur eller skriv in djurets löpnr. Valt djurs SE-identitet visas. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att semineringen skett då djuret var vitalt. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Registrera uppgifter om semineringen - Använd Tab-tangenten eller musen för att flytta mellan fälten Välj datum från kalenderfunktion eller skriv in som Välj Tjurcentralnummer från listan. Ange Tjurens kodnummer. Ange Spermadosens DF-Opnr, Djupfrysnings- operationsnummer. Ange Brunststyrkan, välj i listan. Ange eventuell Upplysningskod, välj från listan. Tryck på knappen Spara och kontrollera uppgifterna i bilden nedanför. När alla resultat av dräktighetsundersökningar är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd". När alla semineringar är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd".

15 13 Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 3.2 Dräktighetsrapportering Dräktighetsstatus registreras med ett specifikt datum. OBS! Här registreras enbart dräktighetsundersökningar som man själv eller ev distriktsveterinär gjort i besättningen. Dräktighetsundersökningar som husdjursföreningen utför rapporteras via seminbokföringen på husdjursföreningen och ska INTE skickas in här! Hur gör jag? Välj "Dräktighetsregistrering" under Steg 1. Vitala kor, Vitala kvigor är förvalda. Om man vill kunna registrera resultat av dräktighetsundersökning på Utgångna djur får rutan markeras. Man kan också välja bort vitala kor och/eller kvigor.

16 14 Gå till steg 2 och välj Individ i första rutan. Tryck på pilen för att få valbara djur eller skriv in djurets löpnr. Valt djurs SE-identitet visas. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att djuret var vitalt vid undersökningen. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Registrera resultat av dräktighetsundersökning. Använd lämplig kod via scrollist Välj datum från kalenderfunktion eller skriv in som Tryck på "Spara" - Kontrollera uppgifterna i bilden nedanför. När alla resultat av dräktighetsundersökningar är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd". Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa indata

17 Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 15

18 4 16 Vägning/Mätning/Övrigt Välj besättning. Ange Tjänstemannanummer. Välj om Vägning/Mätning, Hornstatus eller Namn ska registreras. Gå sedan till steg 2 för registrering. Använd Tab-tangenten till förflyttning mellan fälten. Tryck på Spara efter varje registrerat djurs uppgifter. När du är klar ska uppgifterna skickas in genom att trycka på Sänd-knappen. 4.1 Vägning/Mätning Hur gör jag? Välj Vägning/Mätning i steg 1. Vitala kvigor, Vitala tjurar är förvalda. Om man vill kunna registrera vägning/mätning på Vitala kor, Utgångna djur får dessa rutor markeras. Man kan också välja bort vitala kvigor/tjurar. Gå till steg 2 och välj Individ i första rutan. Tryck på pilen för att få valbara djur eller skriv in djurets löpnr. Valt djurs SE-identitet visas. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att djuret var vitalt vid tillället för vägning/mätning. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Välj typ av vägning/mätning och registrera uppgifterna - Använd Tab-tangenten eller musen för att flytta mellan fälten Om vägning resp. mätning väljs kan följande Tillfälle registreras: VägningMätning F Födelse 200 dagar 365 dagar 550 dagar 0 Övrigt 1 Betessläppning 2 Avvänjning 3 Installning 4 Betäckning

19 17 VägningMätning 5 Kalvning (Moderns upp.) 8 Förmedling 9 Slut Välj datum från kalenderfunktion eller skriv in som Tryck på "Spara" - Kontrollera uppgifterna i bilden nedanför. När alla uppgifter är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd". Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa Indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 4.2 Hornstatus Hur gör jag? Välj Hornstatus i steg 1.

20 18 Vitala kvigor, Vitala tjurar är förvalda. Om man vill kunna hornstatus på Vitala kor, Utgångna djur får dessa rutor markeras. Man kan också välja bort vitala kvigor/tjurar. Gå till steg 2 och välj Individ i första rutan. Tryck på pilen för att få valbara djur eller skriv in djurets löpnr. Valt djurs SE-identitet visas. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att djuret var vitalt vid tillället för vägning/mätning. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Välj typ av Hornstatus och registrera uppgifterna - Använd Tab-tangenten eller musen för att flytta mellan fälten Tryck på "Spara" - Kontrollera uppgifterna i bilden nedanför. När alla uppgifter är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd". Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu". Visa Indata

21 19 Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster. 4.3 Namn Hur gör jag? Välj Namn i steg 1. Vitala kvigor, Vitala tjurar är förvalda. Om man vill kunna registrera namn på Vitala kor, Utgångna djur får dessa rutor markeras. Man kan också välja bort vitala kvigor/tjurar. Gå till steg 2 och välj Individ i första rutan. Tryck på pilen för att få valbara djur eller skriv in djurets löpnr. Valt djurs SE-identitet visas. U = markerar Utgånget djur, djur som inte är vitala i kodatabasen. För att rapportera på ett utgånget djur krävs att djuret var vitalt vid tillället för vägning/mätning. Kviga = Kvigor skrivs med Kv. Sen kalvning = Senaste kalvningsdatum skrivs ut. Skriv in önskat kort(max 8 tecken) och/eller långt namn(max 40 tecken) - Använd Tab-tangenten eller musen för att flytta mellan fälten Tryck på "Spara" - Kontrollera uppgifterna i bilden nedanför. När alla uppgifter är inmatade och kollade - Tryck på "Sänd". Skriv ut Innan man tryckt på sänd-knappen kan uppgifterna skrivas ut. Vill man skriva ut innehållet i tabellen kan man göra på två sätt: 1. Högerklicka någonstans i tabellen och välj "Exportera data". Då visas en ny sida och man väljer Arkiv/Skriv ut. 2. Välj Exportera data nere i det högra hörnet. (tryck på knappen med den blå pilen) Därefter typ av dokument, stående/liggade och därefter "Exportera nu".

22 20 Visa Indata Gå in på och logga in på Mina Tjänster. Under Indata Webb, välj Visa Indata och välj datum så visas insända poster.

23 5 21 Missbildningar Här kan man registrera funna missbildningar på födda kalvar, eller på äldre djur, se status på rapporterade missbildningar samt skapa rapporter över missbildningar efter fäder. 5.1 Registrera Här registrerar man den upptäckta missbildningen, väljer om det är en kalv född med missbildning eller upptäckt av en missbildning på ett djur. Välj besättning och typ av händelse: Välj sedan djur i steg 2, ange sedan typ av missbildning i steg 3, meny till höger, Beroende på val i steg 1 kommer olika valmenyer upp i steg 3 Spara när allt är klart! 5.2 Visa missbildningar Här kan du se aktuella uppgifter på de missbildningar du rapporterat.

24 Rapporter Under denna flik kan man få fram information om missbildningar efter fäder, tjurar. Det finns tre valmöjligheter för identitet att söka på, se bild. Så här kan svaret se ut:

25 Sverige utvecklar!

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM En förutsättning för en ekonomisk mjölkproduktion är att det är rätt antal djur i ladugården. Tomma platser kostar pengar. Överbeläggning å andra sidan är ofta

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter

Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter Tolkningsguide 1 6 7 11 3 4 8 9 10 2 12 5 13 16 14 15 2 Provmjölkningsredovisning Besättningsuppgifter AVKASTNING, ANTAL KOR OCH FÖRVÄNTADE KALVNINGAR 1. Koantal Koantal Totalt anger koantalet i databasen

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet

BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Kompletterande PROGNOS MANUAL. För användare med utökad behörighet 1 LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Kompletterande PROGNOS MANUAL För användare med utökad behörighet 2 INNEHÅLL 1 Inledning. 3 2 Budgetadministration Budgetflöde - koppla uppgifter till kostnadsställe.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av utförda vaccinationer får/get Version 2009-06-25 Systemägare: Peter Krause Systemförvaltare: Registerenheten SJV, Mia Modén Ändringshantering Användarmanual för inrapportering

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Instruktion för suggringsnav

Instruktion för suggringsnav Instruktion för suggringsnav Innehåll 1. Registrering av vilka suggor som skall sändas till en viss satellit 2. Skapa en lista på suggorna att sända med till satelliten 3. Skapa suggkort att sända med

Läs mer

KAP, Kött Avel Produktion.

KAP, Kött Avel Produktion. Svensk Mjölks bestämmelser angående KAP, Kött Avel Produktion. Till den av SJV utfärdade föreskriften om nötkreatur som används till avel har Svensk Mjölk meddelat följande regler för KAP. 1. Allmänt.

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 07.1 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 06.0 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Dokumentera vaccination

Dokumentera vaccination Dokumentera vaccination Klicka på Ordination i journalen, på den ordination vars givna vaccin ska dokumenteras. Klicka i den lilla rutan framför vaccintyp under rubriken Vaccinationer som ingår i ordinationen,

Läs mer

Manual. Version 1.17 2013-10-29

Manual. Version 1.17 2013-10-29 Manual Version 1.17 2013-10-29 1 Manual till AMS-link Programinformation AMS-link är en programvara från Växa Sverige framtagen för att vid provmjölkning i robotbesättning koppla samman provkoppens streckkod

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Produktionssättning 2013-05-21

Produktionssättning 2013-05-21 Produktionssättning 2013-05-21 Inskrivning/utskrivning - Ett förtydligande i utplaceringshistorik har gjorts. Nu visas texten "(Tillbaka)" efter vårdenhetens namn när en utplacerad patient har flyttats

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

E-tjänst barnomsorg. Användarhandledning för förskolepersonal. Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg

E-tjänst barnomsorg. Användarhandledning för förskolepersonal. Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg u E-tjänst barnomsorg Användarhandledning för förskolepersonal Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg Webbar för förskolepersonal Innehållsförteckning 1.1 Webbar för förskolepersonal...

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar. Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge Om SMS ska skickas från Sverige måste ett avtal slutas med SMS-operatören

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare

Handbok Stalljournal. För CDB Internet användare Handbok Stalljournal För CDB Internet användare Augusti 2012 Inledning Stalljournalens uppgifter är inte kopplade till CDB-registret. Uppgifterna i Stalljournalen är enbart djurägarens egna uppgifter,

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning

Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Lathund för värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning Innehållsförteckning Inledning... 3 Värdering... 3 Verksamhetskonto... 3 1. Dags att logga in!... 4 2. Startsidan... 5 2 Värdera verksamheten...

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Nyckeltal Enhet Formel och Koder Indata från

Nyckeltal Enhet Formel och Koder Indata från Nyckeltal Enhet Formel och Koder Indata från Kalvdödlighet (kvigor) 1-60 dagar kvigkalvarna antal kvigkalvar i åldern 1-59 dagar som dött under perioden -----------------------------------------------------------------------

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handledning för utskrift av Sidindelad antavla

Handledning för utskrift av Sidindelad antavla Handledning för utskrift av Sidindelad antavla Denna antavla ger en god bild över släktens olika generationer. Klicka på längst upp i menyraden. Fönstret Utskrift Välj utskriftsform öppnas. Bild 1 Utskrift

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental Svensk Mjölks bestämmelser angående Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental 1. Organisation 1.1 Beslut

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

MANUAL, PlanAssist Bordtennis 2010-10-14

MANUAL, PlanAssist Bordtennis 2010-10-14 VÄLKOMMEN TILL PLANASSIST! PlanAssist är ett verktyg för förbund och föreningar att förenkla processen kring licensiering, seriespel och tävlingar. Systemet kommer kontinuerligt att utvecklas med nya funktioner

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Skaffa eduid via Registrering via e-post

Skaffa eduid via Registrering via e-post Skaffa eduid via Registrering via e-post Instruktion: 1. Skaffa eduid nu Gå till https://www.eduid.se och klicka på knappen "Skaffa eduid nu" straxt under mitten på sidan (bild 1). Bild 1 2. Skapa en identitet

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

CDB-Internet. Handbok. CDB Internet

CDB-Internet. Handbok. CDB Internet Handbok CDB Internet Juni 2012 1 1. CDB-INTERNETS WEBBSIDA... 3 1.1 VÄLKOMMEN TILL CDB-INTERNET... 3 1.2 KRAV PÅ DIN DATOR... 3 1.3 ANMÄLAN / NYTT LÖSENORD... 3 1.4 HUR DU ANVÄNDER CDB-INTERNET... 3 1.5

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Handledning för utskrift av Grafisk antavla

Handledning för utskrift av Grafisk antavla Handledning för utskrift av Grafisk antavla Med Bengt Samuelsson som centrumperson klickar du på längst upp t.v. i menyraden. Bild 1 Utskrift Välj utskriftsform I rutan Antavla klickar du på Grafisk och

Läs mer

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Start Startsidan är lika för alla. För att komma vidare fyll i användarnamn (förnamn.efternamn) och lösenord högst upp till höger. Har

Läs mer