PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum 2014-08-27"

Transkript

1 PROTOKOLL Avdelning 2, medicin Sammanträdesdatum NÄRVARANDE Per-Erik Nistér, f.d. rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Marieann Högman, respirationsfysiologi Brita Karlström, geriatrik Lars von Knorring, psykiatri, vetenskaplig sekreterare Susan Pfeifer, pediatrik 4-19 Bengt Simonsson, hematologi, vetenskaplig sekreterare Lars Wiklund, anestesiologi Agneta Yngve, nutrition 1-23 Ledamöter som företräder allmänna intressen Bengt Jansson Ola Ström Christina Wahrolin Margareta Åkerlind Skuteli Övriga Sissela Lundberg, administrativ sekreterare 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. 2 Föregående protokoll Protokollet från den 16 juli 2014 lades till handlingarna. 3 Anmälda ärenden, beslut av ordförande och vetenskaplig sekreterare enligt delegation. a) Dnr 2007/032/5, Gunnar Tufveson, Sektionen för Transplantation och leverkirurgi, Kirurgiska Kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut b) Dnr 2009/432/5, Rianne Lundqvist Waninge, Senzime AB, Vallvägen 4A, Uppsala. Beslut c) Dnr 2010/226/4, Tomas Furmark, Inst för psykologi, Box 1225, Uppsala. Beslut d) Dnr 2010/268/8, Karlis Puksens, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut e) Dnr 2010/269/8, Karlis Puksens, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut f) Dnr 2010/428/8, Åke Berglund, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut g) Dnr 2011/066/1, Farhood Alamdari, Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås. Beslut h) Dnr 2011/114/2, Michael Häggman, Urologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut i) Dnr 2011/333/2, Bo Lagerqvist, UCR, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut

2 j) Dnr 2011/465/1, Amy Loutfi, Örebro universitet, Örebro. Beslut k) Dnr 2012/105/2, Amy Loutfi, Örebro universitet, Örebro. Beslut l) Dnr 2012/233/5, Loghman Henareh, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Beslut m) Dnr 2012/306/1, Annelie Stavreus-Evers, Inst för kvinnor- och barns hälsa, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut n) Dnr 2012/444/7, Emil Hagström, Uppsala Kliniska forskningscentrum, Dag Hammarskjöldsväg 14B, Akademiska sjukhuset; UU, Uppsala. Beslut o) Dnr 2013/184/1, Tomas Furmark, Institutionen för psykologi U.U., Box 1225, Uppsala. Beslut p) Dnr 2013/218/2, Ingrid Rystedt, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet, Karlstad. Beslut q) Dnr 2014/109/1, Gerhard Wikström, Avd. 50 F Kardiologen, Sjukhusvägen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut r) Dnr 2014/165, Lars Jonsson, Öron- näs- hals, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Beslut s) Dnr 2014/168, Jan Källman, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Beslut t) Dnr 2014/210, Tal Hörer, Kärl-Thorax kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro. Beslut u) Dnr 2014/222, Karin Sonnander, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap, Funktionshinder och habilitering, Uppsala universitet, Box 564, Uppsala. Beslut Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/141. Återremiss. Projekttitel: Fokal epilepsi - sjukdomförlopp, prognos och studie av biomarkörer. Forskare: Eva Kumlien efter utlåtande från Carin Muhr 5 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/159. Återremiss. Projekttitel: Kan svårighetsgrad och prognos för handeksem påverkas av tidigt omhändertagande av dermatolog? En interventionsstudie. Forskare: Anna Josefson 6 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/167. Återremiss. Projekttitel: Effekter av vårdhund inom barnsjukvård. Forskare: Ann Edner 7 Ansökan Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/201. Projekttitel: Leverembolisering med 90 Yttrium-märkta mikrosfärer (SIR-Spheres) av patienter med neuroendokrina tumörer. Forskare: Dan Granberg Föredragande: Lars Wiklund 8 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/219. Återremiss. Projekttitel: Prospektiv uppföljning av barn som erhållit gastrostomi. Forskare: Gertrud Angsten

3 9 Ansökan från Örebro universitet, dnr 2014/224. Återremiss. Projekttitel: Livsstil, Biomarkörer och tidig Ateroskleros - LBA-studien. Forskare: Anita Hurtig Wennlöf 10 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/249. Återremiss. Projekttitel: Phys-Can (PHYsical traning and CANcer, fysiskt träning och cancer) - effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterade fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos cancerpatienter. Forskare: Karin Nordin 11 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/263. Återremiss. Projekttitel: Genetiska orsaker till schizofreni och utvecklingsstörning. Forskare: Lars Feuk 12 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/268. Projekttitel: Fördelning och bindning av läkemedel i hjärnans olika regioner vid friska och patologiska förhållanden. Forskare: Margareta Hammarlund Udenaes efter utlåtande från Carin Muhr 13 Ansökan från Landstinget Värmland, dnr 2014/276. Projekttitel: Hur diagnosteras och omhändertas slemhinneläsioner i allmäntandvården? Forskare: Ulf Mattsson efter utlåtande från Albert Alm Beslut: Rådgivande yttrande enligt särskilt uppsatt beslut. 14 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/301. Projekttitel: ACT utbildning till personer med typ 1-diabetes med bristande glukemisk kontroll. Forskare: Janeth Leksell 15 Ansökan från Landstinget Västmanland, dnr 2014/305. Projekttitel: Kartläggning av högmaligna gliom i Västmanlands län Forskare: Margareta Randén Föredragande: Marieann Högman 16 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/307. Projekttitel: Behandlingseffekter vid bruxism/tandgnissling och tandslitage avseende parafuntion, patientupplevelse och käkfunktion, en prospektiv studie. Forskare: Susanne Segerström efter utlåtande från Albert Alm

4 17 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/310. Projekttitel: Är hög syrgaskoncentration en riskfaktor för perioperativa komplikationer? En prospektiv, randomiserad studie hos äldre patienter som genomgår kärlkirurgi. Forskare: Anil Gupta Föredragande: Lars Wiklund 18 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/311. Projekttitel: Effekten av olika genotyper på kognitiv funktion. Forskare: Helgi Schiöth 19 Ansökan från Örebro läns landsting, dnr 2014/314. Projekttitel: Validering av morfokinetik, ett nytt verktyg för bedömning av embryoutveckling vid IVF-behandling. Forskare: Emma Adolfsson 20 Ansökan från Örebro universitet, dnr 2014/312. Projekttitel: Värdighetsbevarande vård i livets slutskede för att möjliggöra förbättrad livskvalitet för äldre personer. Forskare: Karin Blomberg 21 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/313. Projekttitel: Karakterisering av olika sjukdomsstadier vid typ-2 diabetes med PET-MR undersökningar. Forskare: Håkan Ahlström 22 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/315. Projekttitel: Utvärdering av behandlingseffekt med intratektal baklofenpump hos patienter med ärftlig ataxi. Forskare: Shala Ghaderi Berntsson efter utlåtande från Carin Muhr 23 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/318. Projekttitel: Duodenal Switch versus Gastric Bypass, 10-årsuppföljning i randomiserad studie. Forskare: Magnus Sundbom 24 Ansökan från Landstinget Västmanland, dnr 2014/322. Projekttitel: En randomiserad öppen studie på flera kliniker för att utvärdera handhavandet och säkerhet av Catheasy metoden vid insättning och uttag av kvarliggande urinkatetrar. Forskare: Mats Enlund

5 25 Ansökan från Landstinget Västmanland, dnr 2014/323. Projekttitel: Bakteriella keratiter - en kvalitetsuppföljning av klinisk handläggning och medicinskt resultat vid ögonkliniken Västmanland. Forskare: Elisabeth Granstam efter utlåtande från Albert Alm 26 Ansökan från Uppsala universitet, dnr 2014/327. Projekttitel: Ätstörningssymtom och funktionsnivå. Forskare: Thomas Parling 27 Ansökan från Mälardalens Högskola, dnr 2014/330. Projekttitel: Whiplashrelaterad problematik ur ett livsvärldsperspektiv. Forskare: Tomas Kumlien 28 Ansökan från Landstinget Dalarna, dnr 2014/331. Projekttitel: En 52 veckors, dubbelblind, multicenter, fas 3, parallell grupp studie i patienter med astma för att utvärdera effekten och säkerheten av Symbicort (budesonid/formoterol) Turbuhaler 160/4,5 µg vid behov behandling jämfört med Pulmicort (budesonide) Turbuhaler 200 µg två gånger dagligen och terbutalin Turbuhaler 0,4 mg vid behov behandling. Forskare: Björn Ställberg Föredragande: Marieann Högman 29 Ansökan från Landstinget i Uppsala län, dnr 2014/294. Projekttitel: Behandling av urinvägsinfektioner orsakade av ESBL-producerade bakterier. Forskare: Thomas Tängdén 30 Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet: Justerat: Sissela Lundberg sekreterare Per-Erik Nistér ordförande