Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945 1952"

Transkript

1 Arbetets relationer och etniska dimensioner Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström

2

3 Linnaeus University Dissertations Nr 9/2010 ARBETETS RELATIONER OCH ETNISKA DIMENSIONER Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström JOHAN SVANBERG LINNAEUS UNIVERSITY PRESS

4 ARBETETS RELATIONER OCH ETNISKA DIMENSIONER. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet Skriftserieredaktör: Kerstin Brodén ISBN: Omslagsbild: PV-linjen vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström, 1950-tal. Bilden finns på Olofströms kommunarkiv. Tryck: Intellecta Infolog, Göteborg 2010

5 Abstract Svanberg, Johan, (2010). Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström (Labour Relations and Ethnic Dimensions of Work. The Swedish Engineering Employers Association, the Swedish Metalworkers Union and the Estonians at Svenska Stålpressnings AB in Olofström ). Linnaeus University Dissertations No. 9/2010. ISBN: Written in Swedish with a summary in English. Labour migration to Sweden is analysed from a labour perspective. As regards theory, the thesis focuses on how class and ethnicity intersect in a capitalistic setting, but it also gives attention to gender and age as structural principles. The main purpose is to analyse migrants in Sweden as a party in the relationship between labour and capital, and to explore how the immigration and the active recruitment of workers in other countries affected and was affected by the relative strengths of the parties on the labour market, covering the period The relationship between labour and capital, regarding migration-related issues, is analysed from above and below on both national and local level, and the thesis discerns how the state mediated between the parties. It examines the first encounters between foreign-born and native-born workers at shop-floor level, how these encounters affected the relationship between the trade union and the industrial management concerned, and explores how all this, in turn, affected the relationship between the national parties on the Swedish labour market. A structural perspective is combined with micro analyses of narratives from the actors involved, which opens up for a study of the history of society. Firstly, the thesis addresses the relationship between the Swedish Engineering Employers Association and the Swedish Metalworkers Union, and secondly it is a local workplace study, focusing on Svenska Stålpressnings AB in Olofström (the Swedish Steel Pressing Company). The more precise focus of attention is on war refugees from Estonia employed by the company in Olofström between 1945 and 1947, and on Estonians recruited directly from West German refugee camps in the early 1950s. The study reveals that the Metalworkers Union at first opposed labour recruitment abroad at both national and local level, but also how coincident interests developed between labour, capital and the state regarding labour immigration. An important finding is that the Metalworkers Union had great influence considering which companies would be allowed to recruit foreign-born workers, and that the trade union could direct the migrations to workplaces with acceptable staff policies. A fundamental research problem for the thesis is, furthermore, how social groups construct ethnic boundaries between us and the others. It is stressed that Estonians background experiences and social memories differed from those of the Swedish workers, and that these differences affected the outcomes of the first encounters. But it is also pointed out that the Estonian group was internally divided, with a basis in interwar Estonian political history and in disparate class backgrounds among the Estonians. Key words: Migration, labour recruitment, migrant workers, refugees, trade union, labour, capital, state, class, ethnicity, gender, age, Estonia, Sweden, 20th century.

6

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 FÖRKORTNINGAR INVANDRADE ARBETARE PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN... 9 Inledning... 9 Avhandlingens övergripande ansats och syfte Andra världskriget som invandringshistorisk brytpunkt? Lokalt, nationellt och samhällshistoriskt perspektiv Konflikt och samförstånd Krisuppgörelse och Saltsjöbadsavtal Planhushållningsdebatt och 1948 års riksdagsval Arbetsmarknadens parter, staten och invandringen till Sverige Arbetsmarknadsprotektionism och rasbiologi Aktiv arbetskraftsrekrytering i andra länder Arbetsmarknadens parter och invandringen Metall, VF och den fulla sysselsättningen Flykten från Estland under andra världskriget Ester i Sverige kring andra världskriget Frågeställningar Avhandlingens fortsatta disposition TEORETISKA OCH METODISKA UTGÅNGSPUNKTER Inledning Kapitalism ett teoretiskt ramverk Mot en organiserad kapitalism Välfärdskapitalism Klass Primär- och sekundärorganisationer Industripatriarkalism och välfärdspaternalism Etnicitet, kön och ålder

8 Migrationer i industrikapitalismen Tre fackliga dilemman Material, metod och avgränsningar Fragmentariska notiser och en sammanhållen historieskrivning Muntlig historia i relation till skriftliga källor Berättelser, sociala minnen och kategorier Val av undersökningsort VF, METALL OCH DEN STORA EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT Inledning Den stora efterfrågan på arbetskraft uppmärksammas Konkurrensbegränsning och arbetsgivarlojalitet Annonseringsförbudet Olovliga löneförmåner Lojal arbetskraftsrekrytering VF:s problem med oorganiserade företag Förändrade maktförhållanden i samhället och på arbetsmarknaden Kollektiva arbetaraktioner och makten i samhället Vilda strejker och andra arbetaraktioner Rekrytering av utländsk arbetskraft Arbetsgivarnas initiativ och arbetarnas motstånd års avtal och fördelningen av arbetskraften italienska arbetare års avtal och fördelningen av arbetskraften sudettyska arbetare Facklig organisering och positiv särbehandling Fri rörlighet på den nordiska arbetsmarknaden Fortsatt kollektiv arbetskraftsrekrytering Tillfällig konjunkturavmattning Sammanfattande diskussion DEN POLITISKA EKONOMIN I OLOFSTRÖM Inledning Näringsliv och befolkning Socialdemokrater, fackförening och företagsledare SSAB:s bostadspolitik Metallavdelningen och SSAB:s ledning under 1900-talets första hälft Organisering och motstånd Från Storkonflikt 1909 till Verkstadskonflikt Sammanfattande diskussion

9 5. SSAB OCH ESTERNA I OLOFSTRÖM Inledning Mihkel Lauter och Alfred Wendt två etniska ledare? Politiska grupperingar och estniska föreningar Esternas föreningsverksamhet i Olofström och SSAB:s välfärdspaternalism Arbetarbostäder KFUM-avdelning, matsal, skola, församling och estnisk förening Sammanfattande diskussion DEN ESTNISKA GRUPPENS SOCIALA SAMMANSÄTTNING Inledning Kyrkobokföring, polisförhör och en etnologisk studie Inflyttningsmönster samt kön- och åldersfördelning Klassbakgrunderna Indirekta klasspositioner Direkta klasspositioner Sammanfattande diskussion ARBETE OCH ARBETSDELNING VID SSAB I OLOFSTRÖM Inledning Arbetet vid SSAB i Olofström SSAB:s stora efterfrågan på arbetskraft bakgrund och alternativa lösningar Personalstyrkan 1947 ett tvärsnitt Bilkarosser och rostfritt Arbetsprocess i förändring Esternas arbeten vid SSAB i Olofström års flyktingar Den estniska tysklandsgruppen Sammanfattande diskussion ESTERNA OCH NORMERNA I ARBETARKULTUREN Inledning Favorisering och arbetstempo esterna som fackliga problem i samtiden Omöjliga att organisera esterna som fackliga problem i samtiden Oorganiserade arbetare från andra länder en nationell och lokal facklig fråga En fackförenings arsenal av organiseringsstrategier Moroten och piskan Svenskars berättelser om ester Esters motberättelser om svenskar

10 Olika erfarenheter och sociala minnen olika berättelser Sammanfattande diskussion ARBETSKRAFTSREKRYTERING I VÄSTTYSKLAND Inledning Flyktingar i Västtyskland som arbetskraftsresurs Kollektiv rekrytering av arbetskraft från Västtyskland till Sverige SSAB:s ansökningar om kollektiv rekrytering av utlandsfödd arbetskraft Italienska, tyska och sudettyska arbetare 1947 avstyrkanden Helmi Mäelo, Alfred Wendt och estnisk arbetskraft i västtyska flyktingläger Tyska eller estniska arbetare 1950 avstyrkanden estniska industriarbetare och 5 skogsarbetare 1950 tillstyrkan Fler estniska lantarbetare 1951 avstyrkan ensamstående estniska arbetare 1951 tillstyrkan Sammanfattande diskussion ARBETETS RELATIONER OCH ETNISKA DIMENSIONER Inledning Rekrytering av utländsk arbetskraft i välfärdskapitalismen nationell nivå Den riktade välfärdspaternalismen Migration, arbeten och förändrade klasspositioner Möten i arbetarkulturen Rekrytering av utländsk arbetskraft i välfärdskapitalismen lokal nivå LABOUR RELATIONS AND ETHNIC DIMENSIONS OF WORK Introduction Labour recruitment in welfare state capitalism a national perspective 371 Specially aimed welfare paternalism Migration, labour and changed class positions Encounters in the working-class culture Labour recruitment in welfare state capitalism a local perspective KÄLLOR OCH LITTERATUR A. Otryckta källor B. Tryckta källor C. Litteratur

11 FÖRORD Forskarutbildningen har utan tvekan varit den intellektuellt mest utvecklande tiden i mitt liv. Jag vet redan nu att jag kommer att sakna doktorandtillvaron och det privilegium som det innebär att få läsa och forska på heltid i en stimulerande akademisk miljö. Forskningsmiljöer är dock inte stimulerande och produktiva i sig själva, utan bärs upp av engagerande och kunniga människor. Många personer har uppmuntrat, väglett och konstruktivt kritiserat mig fram till denna avhandling. Samtliga deltagare vid vårt doktorandseminarium skall ha ett stort tack för alla de kloka synpunkter som ni alltid har haft på mina texter. Jag hoppas att det märks i avhandlingen att jag har lyssnat på era goda råd! Speciellt med min kollega och vän allt sedan grundkursen i historia för snart ett decennium sedan, Jesper Johansson, har jag kunnat diskutera stort och smått närhelst det har varit påkallat. Tack Jesper, både för spännande forskningsdiskussioner, effektiv undervisningsplanering, pedagogiska samtal och inte minst för roliga lördagskvällar långt ifrån avhandlingsbestyren! Jag vill även nämna min första universitetssambo och generationskamrat i doktorandtillvaron, Zara Bersbo. Det fanns nog en anledning till att prefekten till och med gav oss sammanhängande smeknamn som jag inte tänker skriva ut under vår första termin. Vi gjorde tydligen allt ihop. Tack Zara, för att du har visat att det gick att vara nära vänner även efter bodelningen då vi blev särbos i korridoren! Ett särskilt stort Tack riktas emellertid till min huvudhandledare, Lars Olsson, som allt sedan mina studentuppsatser har guidat mig i historieforskningens komplicerade värld med en lagom fast hand. Lars har alltid givit ovärderlig respons på mina texter, nagelfarit detaljerna och pedagogiskt diskuterat de stora sammanhangen med mig. Han har därtill enträget uppmanat mig att ta del av och medverka i såväl det nationella som internationella vetenskapliga samtalet genom konferensresor och egna publikationer. Tack för allt Lars! Under en period i början av min forskarutbildning fungerade Marion Leffler som biträdande handledare. Den rollen övertogs därefter av Lars Ekdahl. Jag tackar er båda stort för alla de nyttiga kommentarer och tips som ni har givit mig under de senaste åren! Halvvägs genom forskarutbildningen presenterade jag en licentiatavhandling. Malin Thor opponerade och med tanke på det enorma arbete hon lade ner 5

12 på att syna avhandlingen i sömmarna har hon i praktiken närmast fungerat som en ytterligare biträdande handledare. Tack Malin! I den kreativt diskuterande betygskommittén ingick Alf O Johansson, Hans-Åke Persson och Norma Montesino, samt Jonas Sjölander som påläst reserv. Jag vill tacka er alla fyra för de synpunkter ni gav mig under licentiatseminariet! Alf vill jag dessutom tacka för att han givmilt lät mig ta del av de intervjuer som han genomförde i Olofström under sitt eget forskningsarbete där under 1980-talet. Avhandlingen hade svårligen kunnat skrivas utan människor som villigt och inlevelsefullt berättat om sina historiska erfarenheter och minnen kring bland annat flykt och arbete. Tack för att ni tog er tid för att bli intervjuade! Historisk forskning kan knappast heller bedrivas utan god hjälp från arkiv- och bibliotekspersonal. Jag vill speciellt nämna Annika Blissing vid Olofströms kommunarkiv, Sören Haglund på Metallindustriarbetareförbundets kontor i Stockholm, Bo Jacobsson på AMS:s arkivdepå i Söderhamn, Sirpa Ylitalo vid Volvos företagsarkiv i Olofström samt personalen vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och Centrum för näringslivshistoria i Stockholm. I slutspurten när manuset skulle förvandlas till en bok var Kerstin Brodén på Linnaeus University Press behjälplig. Summary och abstract språkgranskades effektivt och noggrant av Alan Crozier, och tidigare i forskningsprocessen har Pille-Mai Laas översatt en del källmaterial åt mig från estniska till svenska. Tack Kerstin, Alan och Pille-Mai! Jag vill också tacka de tre personer som har varit studierektorer under min forskarutbildning, första Ulla Rosén, sedan Magnus Persson och numera Malin Lennartsson. Jag är framförallt tacksam för att ni förtroendefullt har låtit mig utveckla nya kurser inom de arbetarhistoriska och migrationshistoriska fälten. Ulla riktar jag en speciell tacksam tanke till för att hon under min första tid som nykläckt doktorand försökte lära mig hur den för samhällsvetenskapligt inriktade doktorander så obegripliga aktivitetsprocenten skulle räknas ut! En del av privilegiet med att få genomgå en forskarutbildning är möjligheten att resa och träffa nya människor. I tre omgångar har jag till exempel varit i USA vid Michigan State University (MSU). Våren 2006 läste jag, mina doktorandkamrater Cecilia Axelsson, Jesper Johansson och Anna Stark tillsammans med några amerikanska doktorander en arbetarhistorisk kurs där. Under den följande hösten besökte amerikanerna i sin tur Växjö för att delta i vår forskningsmiljö i ett par veckar, och under våren 2007 återvände vi till MSU för en workshop med våra kollegor. Detta var inte bara ett vetenskapligt givande utbyte, utan också oerhört roligt. Mina språkkunskaper har nog varken förr eller senare tagit så kvalitativa språng framåt som de gjorde under sena utekvällar i East Lansing tillsammans med våra amerikanska vänner! Slutligen fick jag chansen att återvända ännu en gång under vintern och våren Med ett stipendium från STINT i bagaget läste jag mina sista forskarutbildningskurser vid MSU. Besides my sincere gratitude to my professors, Leslie Page Moch, Lewis Siegelbaum, and Dionicio Valdes, for making me feel welcome in their seminars, and for their thorough reading of my essays, I would also like to thank my 6

13 great friends John Wisti, Micalee Sullivan and Erika Jackson Eckerly for making my time in East Lansing as fun as it was. Så finns det ju också ett liv utanför akademin. Danny, Martin och Tomas, även om jag svårligen kan tacka er för stöd i avhandlingsarbetet, så har ni ju i alla fall fått mig att tänka på annat en helg då och då. Jag hoppas att vi orkar med våra regelbundna långhelger runt om i Europa under lång tid än, fastän vi numera är trettiplusare! Jag vill även rikta en tanke till mina föräldrar. Ni stöttar mig alltid och har en viktig del att i jag har kunnat skriva den här avhandlingen. Även om det kanske inte märktes då, är jag numera evigt tacksam för att ni envist tragglade korta meningar med en ung pojke som förmodligen ville göra allt annat än att lära sig läsa under sitt första sommarlov! Till sist min älskade Emelie, som åtminstone enligt folkbokföringsregistret tillika är min sambo. Tack för att du finns och för att du förgyller mitt liv! Kan vi inte från och med nu försöka hålla oss på i varje fall samma kontinent lite oftare? Växjö, februari 2010 Johan Svanberg 7

14 FÖRKORTNINGAR AF AK AMS BUA EK ERF ERN Fabriks IRO KFUM LO Metall NKVD PHM SACO SAF SAK SAP SKP Sovjet SSAB SUK TCO UNRRA VF YMCA Arbetarrörelsens flyktinghjälp Statens arbetslöshetskommission Arbetsmarknadsstyrelsen Beredningen för utländsk arbetskraft Estniska Kommittén Estniska Nationalfonden Estniska Nationalrådet Svenska Fabriksarbetareförbundet International Refugee Organization Kristliga Föreningen av Unga Män Landsorganisationen Svenska Metallindustriarbetareförbundet Folkkommissariatet för inrikes ärenden Planhushållningsmotstånd Sveriges akademikers centralorganisation Svenska Arbetsgivareföreningen Statens arbetsmarknadskommission Sveriges socialdemokratiska arbetarparti Sveriges kommunistiska parti Sovjetunionen Svenska Stålpressnings AB Statens utlänningskommission Tjänstemännens centralorganisation United Nations Relief and Rehabilitation Administration Sveriges Verkstadsförening Young Men s Christian Association 8

15 1. INVANDRADE ARBETARE PÅ DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN Inledning Allt sedan Sverige började konsolideras till ett sammanhängande rike under medeltiden har landets utveckling påverkats av migrationer. Under tre perioder har invandringen varit särskilt intensiv: senmedeltiden, stormaktstiden och decennierna närmast efter andra världskriget. Som etnologen Ingvar Svanberg och historikern Mattias Tydén påpekar kan dessa tre historiska epoker beskrivas som svenska uppbyggnadsskeden. Till medeltidens handelsstäder och bergsbruk, stormaktstidens arméer och svällande byråkrati och efterkrigstidens välfärdsbygge efterfrågades och rekryterades invandrare. 1 I kvantitativa termer dröjde det dock länge innan invandringen till Sverige tog större proportioner. År 1860 befann sig exempelvis inte fler än utrikes födda i landet. Under 1900-talets första decennier ökade antalet till omkring , men det var inte förrän under andra världskrigets senare del och tiden därefter som antalet verkligen ökade snabbt. Genom flyktingmottagning, aktiva arbetskraftsrekryteringar och omfattande arbetsrelaterade kedjemigrationssystem ökade antalet utrikes födda i Sverige till år 1950, år 1960 och till över en halv miljon ytterligare ett decennium senare. 2 Från tiden före andra världskriget hade således svenska manliga och kvinnliga arbetare överlag inte mycket erfarenheter av möten med människor från andra länder. Från och med krigets slutskede blev däremot etniska relationer en del av vardagen på flertalet arbetarklassdominerade arbetsplatser runt om i landet. Svanberg och Tydén fäster också uppmärksamheten vid att det var först under 1800-talets senare del, i samband med nationalismens framväxt, som in- 1 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, I nationalismens bakvatten. Hur svensken blev svensk och invandraren främling, 1994, s Lars Olsson, Hundra år av arbetskraftsinvandringen: från kapitalismens genombrott till folkhemsbygget i Sverige, 2003, s 9. 9

16 flyttade människor från andra språkgrupper och kulturer började betraktas som främlingar i kontrast till det förment svenska. 3 Arbetsplatsmötena kring andra världskrigets slut skilde sig därmed från de möten som hade ägt rum under tidigare århundraden. Till arbetets relationer fogades nya etniska dimensioner. Avhandlingens övergripande ansats och syfte Den huvudsakliga ansatsen i denna avhandling är att studera invandring till Sverige utifrån ett arbetsperspektiv och ur ett intersektionellt klass- och etnicitetsperspektiv, där i viss mån även de kategoriella begreppen kön och ålder fungerar som analytiska redskap. Det övergripande syftet är att analysera invandrare i Sverige under den tidiga efterkrigstiden som en del i relationen mellan arbete och kapital och att undersöka hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. För att närma mig detta syfte blir det centralt att studera relationen mellan arbete och kapital på både nationell och lokal nivå, samt att analysera de första mötena mellan invandrade och svenskfödda arbetare av båda könen på arbetsplatsnivå och att undersöka hur dessa möten i sin tur påverkade partsrelationerna. Med avhandlingens arbetsperspektiv sätter jag rekryteringen av utlandsfödd arbetskraft i samband med den omvandlingsprocess som industriarbetet befann sig mitt inne i vid andra världskrigets slut, det vill säga den intensifierings- och rationaliseringsprocess som vanligtvis benämns taylorism och/eller fordism. Historikern Lars Olsson hävdar att det rörde sig om en intensifiering av arbetsdelningen. Denna process ökade antalet anställda män och kvinnor vid löpandeband och andra rutinbetonade arbeten, och det var främst till dessa degraderade arbetsuppgifter som utländska arbetare rekryterades. Som Olsson påpekar har dessa djupgående förändringar av arbetet emellertid inte analyserats i anslutning till rekryteringen av utländsk arbetskraft. 4 Anställandet av flyktingar som kom till Sverige under andra världskriget och den aktiva rekryteringen av arbetare i andra länder tiden därefter studeras i denna avhandling ur ett perspektiv där denna utveckling av arbetet ingår i analysen. Likaså beaktas de fackliga organisationernas förändrade villkor samt förändringar i partsrelationerna på arbetsmarknaden. I litteraturen om arbetskraftsinvandringen till Sverige påpekas det ofta ganska svepande att invandrade arbetare för det mesta sattes att utföra tunga och monotona arbetsuppgifter, trots att det fanns tydliga myndighetsdirektiv om att den rekryterade arbetskraften skulle vara yrkesutbildad. 5 Sociologen 3 Svanberg & Tydén, I nationalismens bakvatten, 1994, s 227ff, Olsson, Hundra år av arbetskraftsinvandringen, 2003, s 21; se även Risto Laakkonen, Finländarna på den svenska arbetsmarknaden efter andra världskriget arbetskraftsfrågan i finsk-svenska relationer, 1996, s Se t.ex. Joachim Nelhans, Utlänningen på arbetsmarknaden. De rättsliga förutsättningarna för utlännings tillträde till den svenska arbetsmarknaden, 1973, s 68; Wuokko Knocke, Sist på dagord- 10

17 Wuokko Knocke betonar till exempel att många yrkesutbildade invandrare tilldelades lågkvalificerade arbeten i Sverige: Jobben var inte attraktiva för svenskarna, invandrarna behövdes där och där fastnade många för gott. 6 Detta sägs i sin tur ha öppnat möjligheter för svenskfödda att söka sig till arbetsplatser och yrken som erbjöd bättre villkor. Ofta är sådana generaliseringar emellertid bara svagt empiriskt underbyggda. Det finns enbart ett fåtal studier där den etniska arbetsdelningen på arbetsplatsnivå undersökts noggrant. Jag vill understryka att invandrares vare sig de kategoriserades som flyktingar eller arbetskraftsinvandrare inordning i svenska företags arbetsorganisationer egentligen inte är systematiskt undersökt, i varje fall inte i ett förändringsperspektiv med historiskt djup. Att detaljstudera vilka arbetsuppgifter invandrade arbetare av båda könen sattes att utföra i Sverige och att ställa det i relation till deras yrkesbakgrunder från hemlandet är en av mina ambitioner med föreliggande avhandling. Andra världskriget som invandringshistorisk brytpunkt? Under 1942 och 1943 förändrades den svenska invandringspolitiken, från att ha varit ytterst restriktiv till att bli allt mer inriktad mot att ta emot och hjälpa flyktingar. När dansk judar räddades över Öresund i oktober 1943 var omsvängningen i den svenska politiken uppenbar. 7 Under krigets senare del tog Sverige således emot ett stort antal människor, i första hand från de nordiska grannländerna, men även från de baltiska staterna, Polen och Tyskland. Antalet kulminerade vintern , när ningen? Invandringen, den invandrade arbetskraften och facket i Sverige, 1997, s 6; Olsson, Hundra år av arbetskraftsinvandringen, 2003, s 21; Denis Frank, Staten, företagen och arbetskraftsinvandringen en studie av invandringspolitiken i Sverige och rekryteringen av utländska arbetare , 2005, s 17. Den enda svenska studie vari invandrade arbetares inordning i ett företags arbetsorganisation systematiskt undersöks är Carl-Ulrik Schierup & Sven Paulson (red.), Arbetets etniska delning. Studier från en svensk bilfabrik, 1994, som diskuteras närmare i kap. 7 i denna avhandling. Andra exempel på studier där den etniska arbetsdelningen på arbetsplatsnivå i alla fall berörs är Wuokko Knocke, Invandrade kvinnor i lönearbete och fack. En studie om kvinnor från fyra länder inom Kommunal- och Fabriksarbetareförbundets avtalsområde, 1986; Claudius H Riegler, Arbeitsimmigranten im schwedischen Nachkriegsboom Die Arbeitskräfterekrutierung der Gummifabrik Trelleborg aus den Anrainerstaaten der südlichen Ostsee und darüber hinaus, 1993; Gunnel Holmér, Kosta glasbruk en etnisk smältdegel? Arbete och arbetskraftsinvandring , Knocke, Sist på dagordningen?, 1997, s 6. 7 Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna , 2008, s 179f, 209f, 272, visar dock att de ansvariga svenska myndigheterna fortfarande under 1943 kunde avslå inrese- och viseringsansökningar från judar i uppenbar livsfara. Kvist Geverts betoning på att omsvängningen i den svenska invandringspolitiken var en långsam och utdragen process formuleras i polemik mot tidigare forskning som betraktat hösten 1942 som ett tydligt brott. Se Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, 2001, s 258, 261, 284; ibid, Tes antites syntes? Synen på den svenska politiken under andra världskriget, 2007, s 81f; Paul Levine, From Indifference to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust; , 2008, kap

18 utrikes födda befann sig i landet. Av dessa kom drygt från Estland, de flesta under hösten Flyktingarna minskade därefter successivt i antal, allt eftersom många med möjlighet därtill begav sig tillbaka till sina respektive hemländer eller valde att flytta vidare. Många stannade dock kvar i Sverige efter krigsslutet, i synnerhet flertalet flyktingar från de baltiska länderna som inte kunde eller ville återvända till sina av Röda armén ockuperade hemländer. 8 Svenska företagare och myndigheter förstod snart att det stora antalet flyktingar i landet inte bara behövde utgöra en ekonomisk börda. De kunde också vara en stor resurs i den fulla sysselsättningens krigsekonomi. Flyktingarna blev en del i den svenska arbetsmarknadspolitiken och slussades inom kort efter ankomsten ut till de branscher där efterfrågan på arbetskraft var som störst, det vill säga till skogsarbete, jordbruk eller till välbeställda familjers hem. I oktober 1943 utfärdades ett generellt arbetstillstånd, som förvisso bara gällde utanför Stockholm, Göteborg och Malmö, för flyktingar från de nordiska och baltiska länderna. 9 I samband med krigsslutet och den kraftiga högkonjunktur som följde steg efterfrågan på arbetskraft även inom andra näringsgrenar. Särskilt industrisektorn brottades med rekryteringsproblem. De utkommenderade världskrigsflyktingarna hade i detta läge visat företagare och myndigheter hur problemet kunde lösas genom aktiv rekrytering av utlandsfödd arbetskraft eller import som både företagsledare, statliga tjänstemän och fackliga företrädare i kallsinnigt ekonomiska termer benämnde rekryteringen i samtiden. En period av arbetskraftsinvandring inleddes som kom att vara fram till mitten av 1970-talet, då den ebbade ut med strukturkriser, oljekriser och den allmänna konjunkturnedgången. 10 Vanligtvis har andra världskrigets flyktinginvandring och efterkrigstidens arbetskraftsinvandring studerats som åtskilda företeelser, som två olika perioder i den svenska invandringshistorien som avlöser varandra. Kriget har fungerat som ett tydligt brott. Men som historikern Malin Thor påpekar är uppdelningen mellan flykting- och arbetskraftsinvandring främst konstruerad utifrån ett svenskt mottagarperspektiv. Med det vill hon ha sagt att hur människor kategoriserades under den så kallade arbetskraftsinvandringsperioden flykting 8 Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, 1995, s 26f. 9 Olsson, På tröskeln till folkhemmet, 1995, s 56ff, 151. För många estniska flyktingar med intellektuell bakgrund ordnades dock så kallade arkivarbeten. Se t.ex. Carl Göran Andræ, Sverige och den stora flykten från Estland , 2004, s 153f. 10 Världskrigsflyktingarnas betydelse för den fortsatta rekryteringen av utländsk arbetskraft till den svenska industrin påpekas av Riegler, Arbeitsimmigranten im schwedischen Nachkriegsboom , 1993, s 167; Olsson, Hundra år av arbetskraftsinvandringen, 2003, s 17f. För en diskussion kring arbetskraftsinvandringens bakgrund och en redogörelse för den totala invandrargruppens förändrade sammansättning under efterkrigstiden, se Christer Lundh & Rolf Ohlsson, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. 2:a reviderade upplagan, 1999, kap. 2 och 3. 12

Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström

Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström Arbetets relationer och etniska dimensioner Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945 1952 Linnaeus University Dissertations Nr 9/2010 ARBETETS RELATIONER

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 136:2 2016

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 136:2 2016 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 136:2 2016 Rekryteringen av utländsk arbetskraft Christer Lundh* Göteborgs universitet Olle Jansson, Industriell invandring: Utländsk arbetskraft och metall- och verkstadsindustrin,

Läs mer

En stad i brytningstid(er) Landskronas förändring under efterkrigstiden

En stad i brytningstid(er) Landskronas förändring under efterkrigstiden Jesper Johansson 2008-09-03 Växjö universitet Humaniora/Historia MiV-gruppens forskningsprojekt i Landskrona jesper.johansson@vxu.se En projektskiss till MiV-seminarium, 16/9-08 En stad i brytningstid(er)

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring

6 Efterkrigstidens invandring och utvandring 6 Efterkrigstidens invandring och utvandring Sammanfattning Att invandra till Sverige är en efterkrigsföreteelse. Inflyttning till Sverige har visserligen förekommit i större och mindre omfattning sedan

Läs mer

1. Education and Degrees

1. Education and Degrees Dr. Johan Svanberg E-mail: Johan.Svanberg@historia.su.se Valutavägen 66 D Tel. work: +468163130 129 34 Hägersten Tel. home: +46707368990 Sweden 1. Education and Degrees Research Supervisor Training, 100

Läs mer

Socialpolitik och välfärd

Socialpolitik och välfärd Socialpolitik och välfärd Socialpolitiska klassiker 2014-01-23 Zhanna Kravchenko Socialpolitiska teorier bygger på olika perspektiv: Ekonomiska argument om produktiva & finansiella grunder och Vs effektivitet

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:1 2011

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:1 2011 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 131:1 2011 Esterna och fabriksarbetet i 1940-talets Olofström jonny hjelm* Umeå universitet Johan Svanberg, Arbetets relationer och etniska dimensioner: verkstadsföreningen,

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING Tillämpad sociologi VT2011 Mattias Bengtsson Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Mattias.Bengtsson@sociology.gu.se Individualisering ett mångtydigt och flerdimensionellt

Läs mer

Arbetskraftsinvandringens betydelse för samhället Gislaved

Arbetskraftsinvandringens betydelse för samhället Gislaved Historia Handledare: Johan Svanberg Examinator: Ulla Rosèn G3 GI1703 15 hp 2010-08-20 G2 G3 Avancerad nivå Arbetskraftsinvandringens betydelse för samhället Gislaved Berättelser om arbetskraftsinvandringen

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

Perspektiv på jobbskatteavdraget

Perspektiv på jobbskatteavdraget 2008-09-19 Harald Niklasson Perspektiv på jobbskatteavdraget I Sverige råder numera ett betydande samförstånd mellan de politiska partierna om huvuddragen i den rådande roll- och ansvarsfördelningen mellan

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09

EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 EXPO FÖRELÄSNINGSPAKET HÖSTEN 08 VÅREN 09 Organisationerna, symbolerna och musiken Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:1 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:1 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:1 2009 Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik Jesper Johansson, Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här : retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning

Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Kvinnorna och den stora kraftmätningen: cigarrarbetarnas strejkerfarenheter i statistisk belysning Tobias Karlsson Ekonomisk-historiska institutionen Lunds universitet tobias.karlsson@ekh.lu.se Tfn: 046-222

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 43916 Ämnen: Samhällskunskap, historia Målgrupp: Grundskola 7-9 Speltid: 15 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11

INNEHÄLL DELI. 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15. Förord 11 INNEHÄLL Förord 11 1. Att skriva historia om Sveriges förhällande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen 15 Historieskrivningens villkor 17 Uppdraget 19 Nyckelbegreppen 23 Uppgiften 27 Teoretiska

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst

1977178:1351. Motion. a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst 15 Motion 1977178:1351 a\' Margit Odelsparr och Karl Erik Olsson om slutande av kollektivavtal med arbetstagare i statens tjänst Statens avtalsverk-sav-äger enligt instruktion för ämbetsverket SFS 1965:642

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 636 Socialdemokratisk Europapolitik Maria Gussarsson, En socialdemokratisk Europapolitik. Den svenska socialdemokratins hållning till de brittiska, västtyska och

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Partssamverkan för effektiva produktionssystem

Partssamverkan för effektiva produktionssystem Partssamverkan för effektiva produktionssystem Göran Brulin, Helix Per-Erik Ellström, Helix Lennart Svensson, Helix Kommentatorer Patrik Karlsson och Mikael Sten Stenqvist IFMetall Den svenska partsmodellen

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Föreläsning 8. Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Föreläsning 8 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik 2012-11-27 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Ekonomisk-politisk debatt handlar ofta om att förena full sysselsättning(låg arbetslöshet) med låg

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 123:4 2003 642 Kampen om tiden 1 Tommy Isidorsson, Striden om tiden. Arbetstidens utveckling i Sverige under 100 år i ett internationellt perspektiv, Avhandlingar från historiska

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Makt i politik och förvaltning Vem tar makten i det nya folkhemmet?

Makt i politik och förvaltning Vem tar makten i det nya folkhemmet? Makt i politik och förvaltning Vem tar makten i det nya folkhemmet? Olof Petersson Senioruniversitetet Stockholm 23 mars 2015 Maktutredningen 1985 1990 I vilken riktning förändras fördelningen av maktresurser

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER Lektion 18 SCIC 31/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Aktuell debatt om arbetskraftsinvandring (http://www.riksdagen.se/sv/debatter-- beslut/ovriga-debatter/ovrigt/ovrigdebatt/?did=h0c120130214ad&doctype=ad#pos=36)

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:1 2013

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:1 2013 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 133:1 2013 A V H A N D L I N G S R E C E N S I O N SAF och arbetskraftsinvandringen 1945 1972 SOFIA MURHEM Uppsala universitet* Joacim Waara, Svenska Arbetsgivareföreningen

Läs mer

Inledning. Tre forskares metodiska resor

Inledning. Tre forskares metodiska resor Inledning GUNNAR OLOFSSON Behövs det ännu en bok om samhällsvetenskaplig metod? Finns det inte redan för många? Visst finns det många böcker om hur man bör gå till väga när man gör en samhällsvetenskaplig

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12

Kursplan. Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 1 Lärarutbildningen Institutionen för humaniora Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Kurskod GIX152 Dnr 06:108D Beslutsdatum 2006-09-12 Kursens benämning Det globala samhället Inriktning svenska

Läs mer

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson

Det sociala landskapet. Magnus Nilsson Det sociala landskapet Magnus Nilsson Det sociala landskapet vad är det? Består av interagerande delar Helheten framträder bara på avstånd De olika delarna har olika påverkan på varandra Hur lanskapet

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati

Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati Människan i arbete och arbetets former Arbetsplatsdemokrati hanne.randle@kau.se Per Hyytiäinen per.hyytiainen@ifmetall.se 1 Olika perspektiv på Industrial Relations Institutionalism IR som system kollektivavtal

Läs mer

SVERIGES HISTORIA 1965-2012 NORSTEDTS

SVERIGES HISTORIA 1965-2012 NORSTEDTS SVERIGES HISTORIA 1965-2012 Kjell Östberg Jenny Andersson NORSTEDTS INNEHÅLL HUVUDREDAKTÖRENS FÖRORD 12 FÖRFATTARNAS FÖRORD 13 SVERIGE, SVERIGE - SAMMA LAND 14 Andra berättelser 16 Från centralism till...

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Yrkeskvinna eller makens tjánarinna:

Yrkeskvinna eller makens tjánarinna: Renée Frangeur Yrkeskvinna eller makens tjánarinna: Striden om yrkesrátten for gifta kvinnor i melíankrigstidens Sverige Arkiv avhandlingsserie 49 Inneháll Fórord 9 1. Syfte, teorier, begrepp, frigestallningar

Läs mer

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället.

Jämställdhet. i organisationen. Läs också Jämställdhet på arbetsplatsen i samhället. Jämställdhet. Jämställdhet. i samhället. i organisationen Läs också på arbetsplatsen i samhället på arbetsplatsen i samhället Läs också i organisationen i samhället Läs också på arbetsplatsen i organisationen 2 Aha! Om jämställdhet i organisationen

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010

Invandringen sjönk och antalet utvandrade ökade under 2010 utvandrade ökade under 2010 Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit mycket hög. Under 2010 sj önk dock invandringen något, totalt invandrade 98 801 personer, 46 163 kvinnor och 52 638

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder

Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder Liljaskolan Vännäs gymnasium Marshallhjälpen ekonomisk hjälp till Europas krigsdrabbade länder André Odeblom, SA89 Uppsats i svenska Februari 2016 Handledare: Carl-Gustaf Montgomery Innehållsförteckning

Läs mer