JOSEFIN OS NÄSTA FÖR. Ta gärna tidningen flyttar Folktandvården in i Järnvägshotellet. Bättre information om behandlingar med läsplattor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOSEFIN OS NÄSTA FÖR. Ta gärna tidningen. 2013 flyttar Folktandvården in i Järnvägshotellet. Bättre information om behandlingar med läsplattor"

Transkript

1 smått & gott från folktandvården sörmland nr Ta gärna tidningen MED hem! OS NÄSTA FÖR JOSEFIN 2013 flyttar Folktandvården in i Järnvägshotellet Bättre information om behandlingar med läsplattor Pyssel för stora och små Folktandvården drar igång munapotek

2 inledare Framtidens tandvård är här! Varannan sörmlänning är kund hos oss idag. Bakom en sådan framgång ligger ett hårt och målmedvetet arbete med kunden i fokus. Men vi siktar högre vi ska vara det självklara valet för alla sörmlänningar och till 100 procent leva upp till kundernas förväntningar om en hög vårdkvalitet, serviceinriktad och prisvärd tandvård. Det finns plats för fler. Sedan flera år tillbaka har allt fler valt att få sin tandvård hos oss och vi har som mål att ytterligare nya sörmlänningar ska komma till oss under året. Du vet väl att vi redan har Sörmlands största ungdomsverksamhet med över medlemmar.? Hur kommer det sig att så många söker sig till Folktandvården Sörmland och vill få sin tandvård hos oss? Ett av skälen är vår frisktandvård framtidens tandvård till fast pris. Över sörmlänningar har idag tecknat frisktandvårdsavtal som innebär full kontroll på såväl tandhälsa som ekonomi. Ett annat är att vi erbjuder hela familjen möjlighet att kunna komma till oss vid ett och samma tillfälle. Praktisk och bra enkelt och smidigt. Ett tredje är att vi har välutbildade medarbetare med hög kompetens och att vi har det senaste när det gäller både teknik och utrustning. Att vi dessutom finns på 15 olika orter runt om i länet är inte någon nackdel precis. Vi fortsätter att öka vår tillgänglighet när vi under våren kommer att kunna erbjuda dig som kund möjlighet att via nätet omboka ditt besök hos oss. Förbättrad service blir det också när vi snart kan erbjuda ett bra utbud av olika tandvårdsprodukter på våra kliniker. Det blir enklare för dig när du kan få tandvård och tandvårdsprodukter på samma ställe. Folktandvården Sörmland är unikt på flera sätt. Vi är länets största vårdgivare. Det medför att vi har ett stort samhällsansvar som vi också väldigt gärna tar. Till oss är alla välkomna. Vi är också unika på så sätt att du som kund hos oss har tillgång till hela vårdkedjan. Från vanlig tandvård till åtta olika specialisttandområden. Du är alltid välkommen till oss! Sverre Berglund, vd Folktandvården Sörmland innehåll 1.12 Porträttet: Nyköpingsbon Mathias Andersson, från Lyxfällan och Plus, är en self made man med koll på andras pengar. Sidorna Smått & gott från Folktandvården... 3 Så ska svensk tandvård kvalitetssäkras... 4 Hälsa i fokus för Folktandvårdens sponsring... 5 Trygghet är grunden för god tandhälsa Mathias Andersson i närbild Folktandvården hårdsatsar på kompetensutveckling Forskliniken först ut med att testa läsplattor Regelbunden munvård gör hela kroppen glad Korsord Pyssel för barn Nya Munapoteket har det du behöver Dina tänder ges ut av Folktandvården Sörmland. Tidningen distribueras bland annat till Folktandvårdens mottagningar runt om i Sörmland två-tre gånger/år. Adress: Folktandvården Sörmland, Brunnsgatan 40, Nyköping. Tel: Webb: Ansvarig utgivare: Sverre Berglund, vd. Redaktion: Kristina Eder, Mikael Jeppe, Inger af Sillén och Mats Ödman. Idé, grafisk form och produktion: JFS & Co, Eskilstuna. Omslagsbild: Joakim Serrander. Barnsidor: Bybloo Kommunikation. Tryckeri: Dahlströms tryckeri, Nyköping, dina tänder

3 Folktandvården flyttar till Järnvägshotellet Mot slutet av 2013 slår Folktandvården Sörmland upp portarna till sin nya tandvårdsmottagning i Flen närmare bestämt i centralt belägna Järnvägshotellet. Folktandvården lämnar därmed sina befintliga lokaler i vårdcentralen för ett mer kundnära läge. Mottagningen kommer att ta två våningar i anspråk och inrymma ytterligare ett behandlingsrum jämfört med i dag. Vi får ett mer centralt läge för både Flens invånare och de som bor på angränsade orter. Det är också bra för både befintliga och nya medarbetare som får lättare att ta sig till och från jobbet, säger Sverre Berglund, vd för Folktandvården Sörmland. Det gamla Järnvägshotellet byggdes 1896 och ägs i dag av ett kommunalt bolag. Byggnaden ska nu rustas rejält innan Folktandvården och andra hyresgäster kan flytta in. smått & gott Sörmland populär arbetsplats för tandläkare Det råder konstant tandläkarbrist i Sverige. Det saknas just nu mellan 200 och 300 tandläkare i landet som helhet. Sörmland är dock ett undantag med extremt få vakanser. Det finns många skäl till det. Dels det geografiska läget, dels att man trivs bra hos oss, kan påverka och erbjuds utvecklingsmöjligheter; vi har också blivit mycket bättre på att handleda nya tandläkare, säger Peter Vrager, personalchef, Folktandvården Sörmland. Personalomsättningen bland Folktandvården Sörmlands 430 medarbetare uppgår på årsbasis till 5,8 procent. Läget är stabilt. Här flyttar Folktandvården in Bilden är manipulerad. Hjärtstartare på alla mottagningar Alla folktandvårdsmottagningar i Sörmland, både allmän- och specialistkliniker, förses under våren med hjärtstartare. Parallellt får folktandvårdspersonalen alla 430 medarbetare också utbildning i hjärt-lungräddning. Folktandvårdens hjärtstartare förs in i ett nationellt register som SOS använder sig av för att upplysa den som ringer 112 om var närmaste hjärtstartare finns. 4 x 2 lätt att minnas! 4 x 2 står för tandborstning två gånger om dagen, två centimeter tandkräm varje gång, att tandborstningen ska pågå i två minuter vid varje tillfälle och att munnen ska vila i minst två timmar mellan måltiderna. Fler funktioner på nya hemsidan Under våren är det premiär för Folktandvården Sörmlands nya hemsida. Nya hemsidan får ett innehållsmässigt lyft samtidigt som grunden läggs för ny funktionalitet. För den som har e-legitimation blir det exempelvis möjligt att via internet om- och avboka besökstider och att ställa frågor och få råd av tandläkare eller tandhygienist. Folktandvården Sörmland är därmed först ut inom Landstinget Sörmland med det som kallas för Mina vårdkontakter. Informationen på hemsidan kommer också att ges på fler språk än i dag och i övrigt vara mer tillgänglig. Ibland kan internet vara ett snabbare och bekvämare sätt att nå din mottagning än via telefon, säger Helen Samuelsson, Folktandvården Sörmland. E-tjänsterna utvecklas vartefter och fler tjänster är på gång hos både Folktandvården och hos Landstinget Sörmland. Nu kallas också alla ettåringar Länets ettåringar kallas från och med februari månad till Folktandvården Sörmlands tandvårdsmottagningar för undersökning. På så vis hoppas man kunna fånga upp riskgrupper tidigare än vid dagens treårskontroller. Vid ettårskontrollen får föräldrarna också råd och tips om hur de kan hjälpa barnen till bättre tandhälsa. Upptäcks exempelvis ökad kariesrisk erbjuds även kontroller vid två års ålder. Vi kommer också att ta fram information på flera olika språk, säger Inger af Sillén, marknadskoordinator, Folktandvården Sörmland. Hon berättar också att Folktandvården Sörmland kan ta emot hela familjer åt gången. Det handlar bara om att man uppger detta redan vid tidsbokningen så försöker den aktuella mottagningen boka in familjemedlemmarna vid samma tillfälle. dina tänder

4 tandhälsa NYA RIKTLINJER kvalitetssäkrar tandvården För första gången har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vuxentandvård. Syftet med riktlinjerna är att tandvården ska se lika ut över hela landet och ge den vård som är mest effektiv och ger störst nytta för patienten i förhållande till kostnaden. text KRISTINA EDER Riktlinjerna kan ses som en kvalitetssäkring av tandvården, säger Christer Stenvinkel, tandläkare och utvecklingschef hos Folktandvården Sörmland. Nationella riktlinjer finns ännu inte för all typ av tandvård utan Socialstyrelsen har valt ut ett antal vanliga diagnoser som behandling av karies och parodontit, sjukdomar i tandens fäste. För att kunna ta fram riktlinjer för de diagnoser som valts ut har Socialstyrelsen anlitat expertgrupper som gått igenom vetenskaplig litteratur och studier. I de fall där underlaget varit oklart har man i expertgruppen gjort en bedömning av vad man kan förvänta sig för resultat av olika behandlingsmetoder. I riktlinjerna har man prioriterat de behandlingar som har en dokumenterad effekt på de tillstånd som påverkar livskvaliteten mest. Till exempel tandvärk och tandlöshet. Nationella riktlinjer för tandvård är värdefulla för våra kunder eftersom de ger möjlighet att på ett strukturerat sätt kontinuerligt följa upp resultatet, kostnaden och nyttan för patienten av olika typer av behandlingar. Tidigare har vi bara kunnat jämföra vårt resultat med resultaten i små, enskilda studier. Nu kan vi jämföra våra resultat med behandlingsresultat i hela riket vilket ger ett helt annat underlag. På de sättet är de nationella riktlinjerna till stor nytta för våra kunder och vår strävan att ständigt få högre kvalitet i vår verksamhet, säger Christer Stenvinkel. Folktandvården i länet har tillsatt en arbetsgrupp med allmäntandläkare och specialisttandläkare som är i färd med att gå igenom de nationella riktlinjerna. Vi ser att vi redan idag gör mycket av det som rekommenderas men att det också finns punkter där vi kan införa nya rutiner, säger Christer Stenvinkel. Under våren ska arbetsgruppens resultat presenteras för Folktandvårdens personal som sedan ska tillämpa de nya riktlinjerna i sitt arbete. Vi ska också återkoppla resultatet från vårt arbete med riktlinjerna till Socialstyrelsen. De nationella riktlinjer som tagits fram är inte huggna i sten utan ska fortlöpande revideras vartefter ny kunskap tillkommer. Den som vill läsa mer om de nationella riktlinjerna kan gå in på www. socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer. Rekommendationer ur de nationella riktlinjerna finns också sammanställda i broschyren Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården. Broschyren kan beställas via Socialstyrelsens hemsida, www. socialstyrelsen.se. «Christer Stenvinkel konstaterar att de nationella riktlinjerna är till nytta för både kunder och alla som jobbar med tandvård. 4 dina tänder

5 samarbeten Syftet med Folktandvårdens föreningsstöd är bland annat att sprida det egna varumärket. Fokus på hälsa när Folktandvården stöttar föreningar och aktiviteter Folktandvården Sörmland samarbetar med flera föreningar och organisationer för att göra bolagets varumärke än mer känt. text & foto MIKAEL JEPPE Om vi sedan också kan hjälpa någon på traven så är det bra. Det ska alltid finnas en tydlig koppling till hälsa och ett långsiktigt tänk i de samarbeten vi går in i, säger Peter Vrager hos Folktandvården Sörmland. Folktandvården Sörmland är mycket restriktiv i fråga om vilka föreningar, organisationer och aktiviteter man stöttar. Syftet är dock detsamma, nämligen att sprida det egna varumärket på en hårt konkurrensutsatt marknad och att vara en god samhällsmedborgare. SN-löpet i Nyköping, KK-joggen i Katrineholm, Å-varvet i Eskilstuna, reklamplats på Guifs hemmamatcher och tennisturneringen Folktandvården Sörmland Cup i samma stad, är exempel på samarbeten. Det spelar inte så stor roll om verksamheten riktar sig till barn eller vuxna. Det viktiga är hälsoperspektivet och att vi ibland också kan kombinera exempelvis en joggingtävling med aktiviteter för våra medarbetare och kunder. Nu går Folktandvården också in i ett projekt i Nyköping som kretsar kring hemlösas munhälsa. Projektet drivs genom Träffpunkten som bedriver dagverksamhet riktad till personer som lever i utsatta situationer. Faller projektet väl ut kan det mycket väl komma att spridas till fler kommuner i länet. Hur tänderna och munnen i stort mår är viktigt för självförtroendet och hur man uppfattas av andra. Munhälsan är överhuvudtaget viktig för vägen tillbaka in i samhället, säger Peter Vrager och berättar att det ibland kan vara svårt att få hemlösa att komma på undersökningar. Samarbetet med Röda Korset och Nyköpings kommun kan dock råda bot på det problemet. Det ska finnas en tydlig koppling till hälsa och ett långsiktigt tänk i de samarbeten vi går in i. dina tänder

6 porträttet 6 dina tänder

7 porträttet JOSEFIN HAR OS I SIKTE Nyköpingstjejen Josefin Olsson började segla som åttaåring och har under sitt 22-åriga liv redan vunnit SM- och VM-guld. Segling är hennes stora passion och hennes nästa mål är en OS-medalj. OS är det största man kan segla, och det har länge varit mitt mål. text annika persson FOTO joakim serrander dina tänder

8 reportaget Josefin Olsson sponsras bland annat av Folktandvården Sörmland. D et var vid familjens sommarställe i Stockholm som det hela började. Josefin Olsson och hennes bror provade på segling på föräldrarnas initiativ. Brodern fastnade direkt och tack vare honom gjorde Josefin Olsson det också. Hon började tävla något år senare, eftersom det var så tråkigt att bara sitta och titta på när brodern tävlade. Hon ville segla själv! Till en början tävlade jag bara för att få segla, men ju mer jag tävlade desto mer började jag att tycka om det, säger hon. Hon trodde aldrig att hon skulle komma så långt, men tävlingarna blev ett utmärkt sätt att utvecklas inom seglingen. Tidigare seglade hon med Europajolle eller E-jolle som det också kallas. Med den har hon tävlat i SM och VM, och vunnit guld i båda. VMguldet i E-jolle 2008 är ett av hennes bästa minnen inom seglingen. Det var jag och en annan tjej som slogs om första platsen. Vi låg väldigt lika under de sex dagar som tävlingen pågick och hon ledde sista dagen. Trots svåra förhållanden klarade Josefin Olsson att vända tävlingen till sin fördel och tog hem guldet. Efter VMguldet bytte hon bort E-jollen mot den lite svårare seglingsformen Laser Radial. Där är det hårdare konkurrens, men man har också möjligheten att tävla i OS och det var därför Josefin Olsson bytte. I december deltog Josefin Olsson i VM i Perth. Där kom hon på 13:e plats och vann sin plats till sommar-os i London i år. Chansen att få tävla i OS känns stort och roligt, något som Josefin sett fram emot länge. Josefin Olsson börjar värma upp för en tävling månaden innan genom att se till att jobba på svagheter och stärka självförtroendet. Jag försöker bygga upp självförtroendet genom att känna att jag utvecklas och lyckas vända mina svagheter till styrkor, säger hon. En vanlig träningsdag börjar med en joggingtur på morgonen. Efter frukost är hon ute och seglar i fyra timmar, för att sedan käka lunch och avsluta med ett pass på gymmet. Träningen är med andra ord väldigt intensiv. Men det är också viktigt att försöka ta det lite lugnare och tänka på annat. Då brukar Josefin Olsson åka hem till Nyköping och umgås med familj och vänner. Hon har alltid haft mycket stöd hemifrån, något som är extra viktigt när man är ung seglare. Seglingen blev en hobby för hela familjen eftersom både hon och brodern tävlade. Josefin Olsson tävlar ungefär åtta gånger per år, men efter OS i sommar planerar hon att börja plugga. Hon vet inte vad än, men hon känner att det är Fakta om OS I SEGLING Segling har varit en olympisk gren sedan Under OS 2012 kommer seglingen att äga rum i Waymouth och Portland harbour. Totalt kommer det att vara 380 seglare; 237 män och 143 kvinnor som tävlar i tio olika grenar. Ungefär 75 procent av platserna till OS togs fram under VM i Perth. Källa: London 2012 och BBC. Seglaresset Josefin Olsson i glatt samspråk med en av dags att gå tillbaka till skolan. Sedan kommer hon såklart att satsa på OS i Rio de Janeiro Vad det gäller segling vill hon gärna prova större båtar där man är tre eller fyra personer och alla har olika uppgifter. Hon skulle också vilja segla lite längre sträckor och segla runt jorden. Det bästa med segling är att det är så varierande. Man seglar på olika platser och olika vatten, det är aldrig detsamma. Det ger en riktig frihetskänsla. Om man är intresserad av att prova på segling tipsar Josefin Olsson om att man ska kontakta en seglingsklubb. De 8 dina tänder

9 reportaget sina två tränare,» Fredrik Lassenius. flesta Segling ger en riktig frihetskänsla. erbjuder prova på och seglingsskolor för barn och vuxna. När det gäller tänderna försöker Josefin Olsson sköta dem så gott som möjligt. Hon borstar två gånger per dag med eltandborste och tuggar tugggummi efter varje måltid. Hon går till tandläkaren en gång om året och har haft frisktandvård hos Folktandvården Sörmland i två år. Jag har inte haft några problem med tänderna än, men om jag skulle få det så känns det skönt att ha den tryggheten. Det är verkligen något jag kan rekommendera andra att skaffa. «FaktA Josefin olsson Född: 23 augusti 1989 i Nyköping Klubb: Oxelösunds segelsällskap är min moderklubb, men just nu seglar jag för Kungliga svenska segelsällskapet och är med i Svenska seglarförbundet. Fritidsintressen: Umgås med familj, åka skidor och träna Favoritlåt: Ingen speciell. Det går ofta i vågor, just nu lyssnar jag mycket på Coldplay. Senaste boken: Har läst många av David Nicholls böcker, bland annat En dag. Gillar hans sätt att skriva. Äter helst: Italiensk mat. Dricker helst: Kaffe Mål i livet: Att vara lycklig Vill lära mig: Att spela piano dina tänder

10 tandhälsa Krocko & Marga Specialisttandläkaren Margareta Fridström och Krocko har fått många barn att känna sig tryggare under tandläkarbesöket. 10 dina tänder

11 tandhälsa reta skapar trygghet Vart tionde barn känner rädsla inför besöket hos tandläkaren. Det är vanligare hos yngre barn och lika vanligt hos flickor som pojkar under barnaåren. Är rädslan mycket stark kan familjen få remiss till specialiserad barn- och ungdomstandvård. Specialisttandläkaren hjälper inte bara rädda barn utan också barn med olika sjukdomar och psykiska och fysiska funktionshinder. text & foto kristina eder Ofta har vi lite för bråttom första gången barnet kommer i kontakt med tandvården. Att vi vuxna klarar av att gå till tandläkaren betyder inte att det är lika självklart för barnet. Tänk bara vilken tid inskolningen på dagis kan ta, och det gör inte ens ont, säger Margareta Fridström, övertandläkare vid barn- och ungdomstandvården vid specialistkliniken på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon betonar hur viktig en bra introduktion och lyckad inskolning är för en god tandhälsa. Första besöket hos tandvården måste få ta tid och förmedla en känsla av trygghet till barn och föräldrar. Det bäddar för en livslång positiv inställning till tandvård och förebygger tandvårdsrädsla, säger Margareta Fridström som förespråkar inskolningsmetoden berätta-visa-pröva. Inskolningen sker på Folktandvården Sörmlands kliniker och metoden fungerar precis som namnet säger. Genom att först berätta, sedan visa och slutligen pröva får barnet stegvis bekanta sig med olika behandlingsmoment. Att inskolningsmetoden är framgångsrik bevisas av att antalet remisser som rör tandvårdsrädsla hos barn och ungdomar har minskat. Extremt tandvårdsrädda barn, barn som har olika typer av sjukdomar eller fysiska eller psykiska funktionshinder kan behöva hjälp av en specialisttandläkare som Margareta Fridström. Här vid Mälarsjukhuset har vi all specialisttandvård samlad under ett tak vilket är en stor fördel både för oss och patienterna. På specialistkliniken finns olika kompetenser som kirurgi och implantat. Barn- och ungdomstandvården har» Vi är väldigt duktiga på att läsa av människor och vi ser inte bara tänderna utan hela personen. också ett nära samarbete med bland annat barnsjukvården, psykologer och barnhabiliteringen. I de fall allmäntandvårdens erfarenhet, resurser och kompetens inte räcker till erbjuds patienten vård hos specialist. Specialistkliniken är sista instansen som måste hitta en lösning på varje patients individuella problem. Vi är väldigt duktiga på att läsa av människor och vi ser inte bara tänderna utan hela personen, säger Margareta Fridström som har ett empatiskt förhållningssätt till sina patienter och deras situation. Det är viktigt att kunna känna och leva sig in i en annan människas känslor inför en svår situation. Att tycka synd om hjälper inte utan vi måste på ett strukturerat sätt komma fram till en behandlingsöverenskommelse som hjälper varje individ på bästa sätt. I sitt arbete kommer Margareta Fridström i kontakt med olika människor och livsöden. Många har haft problem av skilda slag, till exempel svår sjukdom. När livet är tungt orkar man inte alltid sköta sina tänder. Det är en liten grupp unga som har karies men de har väldigt mycket karies, därför är det viktigt att fånga upp och hjälpa dem. Det finns en risk att tandvården inte upptäcker alla tandvårdsrädda barn. En del barn vågar helt enkelt inte protestera och finner sig i behandlingen tills det en dag brister. Därför är det viktigt att ge ett bra bemötande och en smärtfri behandling, säger Margareta Fridström. I dag finns olika typer av bedövning och tekniker. Till exempel kan bedövningssalva läggas på tandköttet under några minuter vilket gör att sticket från bedövningssprutan knappt känns. Ibland kan patienten behöva hjälp av lustgas, lugnande medel eller narkos. Men narkos är oftast sista utvägen och hjälper inte mot tandvårdsrädsla. Därför är det viktigt att narkosen följs upp med annan behandling så att barnet får uppleva att det klarar en behandling på vanligt vis. Alla behandlingar går inte att göra smärtfria. Då är vår uppgift att lära patienten att hantera sin känsla av obehag eller smärta. Det kan man göra genom noggranna förberedelser och träning, till exempel avslappningsövningar, säger Margareta Fridström. Yngre barn kommer i regel tillsammans med en förälder. Föräldrarna är experter på att få sitt barn att samarbeta med oss. Ska behandlingen lyckas måste vi ha en bra dialog och inte komma med pekpinnar, säger Margareta Fridström. Genom samtal diskuterar man sig fram till hur behandlingen ska läggas upp. Att man aldrig lurar barnet eller hotar är en självklarhet både för tandvårdspersonal som förälder. Det bidrar till att barnet upplever kontroll över situationen vilket är nödvändigt för att uppleva trygghet. «dina tänder

12 mathias har koll porträttet 12 dina tänder

13 porträttet på vår ekonomi Tv-profilen har inga planer på att lämna nyköping En gång i tiden sjöng han i hårdrockande Nyköpingsbandet Witchhammer, i dag förhandlar han om artistgager och sköter ekonomi och bokningar åt kända musiker och mediafolk. text & foto mats ödman För Nyköpingsbon och TV-profilen Mathias Andersson räcker det gott och väl att ha den kungliga huvudstaden på en armslängds avstånd. Med Nyköping får man det bästa av två världar, tycker han idag. Möt Mathias Andersson, högaktuell i granskningsprogrammet Plus på Sveriges television. Tillsammans med kollegan Charlie Söderberg gjorde han tidigare också det prisbelönta TV-programmet Lyxfällan, som sändes första gången Mathias är född och uppvuxen i Nyköping, de första tio åren i en skogvaktarbostad på landet en bit utanför stan, sedan i stadsdelen Harg. I 20-årsåldern lockade storstan (det vill säga Stockholm), men det äventyret blev kort. För en lantis räckte det gott och väl att ha den kungliga huvudstaden på en armslängds avstånd, att trots allt ha hela nöjesutbudet hyfsat nära utan att dagligen behöva plågas av tunnelbaneskrammel, bilavgaser och stress. Med Nyköping får man det bästa av två världar, tycker han idag. Några planer på att flytta har han inte. dina tänder

14 porträttet» Många är alldeles för vårdslösa med sin ekonomi och låter pengarna rinna mellan fingrarna, menar han. Så går lånekarusellen överstyr och man sitter fast i en skuldfälla som är svår att ta sig ur. Det gäller såväl privatpersoner som egna företagare. Jag och min familj bor superbra här i stan, med nära till dagis och skola och en fantastiskt bra idrottsanläggning. Vi har elljusspår ett stenkast bort och Sveriges kanske vackraste skärgård inom synhåll från ovanvåningen. Det finns inte mycket som kan matcha det här. Till och med kräsna artister och mediafolk som hälsar på emellanåt kan sucka avundsjukt! Känd för den stora publiken blev han med livsstilsprogrammet Lyxfällan, som sändes första gången 2006 och fortfarande håller på. Programidén är att hjälpa folk som har trasslat till sin ekonomi ordentligt. Två gånger har programmet tilldelats tevepriset Kristallen för Bästa livsstilsprogram. Många är alldeles för vårdslösa med sin ekonomi och låter pengarna rinna mellan fingrarna, menar han. Så går lånekarusellen överstyr och man sitter fast i en skuldfälla som är svår att ta sig ur. Det gäller såväl privatpersoner som egna företagare. Det behöver inte vara så märkvärdigt. Lite planering och ett sparande för framtiden så att man har en buffert räcker långt. Man kan inte leva bara för stunden och söka omedelbar behovstillfredsställelse. Många i Lyxfällan har råkat illa ut just för att de obetänksamt skaffat sig prylar som de bara måste ha ofta genom att ta dyra korttidslån. Man unnar sig en lyx som man helt enkelt inte har råd med. Många som driver enskilda firmor råkar illa ut för att de inte kan skilja på företagets pengar och sina privata. Den som vill ha tips om hur man tar hand om sin ekonomi rekommenderas boken Kulor, ca$h & kosing som Mathias har skrivit tillsammans med kollegan Charlie Söderberg i Lyxfällan. Själv har Mathias stenkoll på sin ekonomi. Det har man som ekonomisk konsult och egen företagare i redovisningsbranschen sedan femton år tillbaka. I dag är det hustru Malin som sköter den verksamheten i redovisnings- och rådgivningsbyrån MA Nyköping. Själv arbetar Mathias som business manager för flera av Sveriges programledare, skådespelare och medieprofiler i bolaget MA Media. Tidigare hjälpte Mathias också ett stort antal av vårt lands främsta musiker, men den delen har han släppt. Det blev helt enkelt för mycket, förklarar han. Fakta Mathias Andersson Född: 1969 Familj: Fru Malin och barnen Hugo och Elin och två chihuahuahundar Sally och Daisy Fritidsintressen: Naturliv och sommarstugan i närheten av sjön Båven Bäst med Nyköping: Läget vid kusten och närheten till Stockholm Sämst med Nyköping: Brist på bra restauranger och de usla tågtiderna till och från Stockholm Unnar sig gärna: God mat och snus Värdesätter mest: Att få vara tillsammans med mina barn så mycket det går medan de är små Helt klart bor det en målmedveten och orädd entreprenör i Mathias. Så värst mycket skolgång att skryta med har han inte, men det har inte hindrat honom från att ge sig i kast med verksamheter av vitt skilda slag. Redan 1992 startade han och en kamrat Hälsomagasinet i Nyköping, ett gym för alla åldrar. Det blev några magra år innan de tvingades sälja, men hade det goda med sig att Mathias lärde sig bokföring. Den kunskapen blev nyckeln till dagens framgångsrika verksamhet. Men han har också rullat chokladpraliner och varit nattportier. Han har drivit ungdomsverksamheten Slakthuset i Nyköping tillsammans med kompisen Lasse Persson och TBV och innan dess knäckte han extra som lärarvikarie och fritidsledare. Mathias har dessutom varit övervakare och kontaktperson för ungdomar som hade det tufft. På fritidsgården arrangerade han bussresor till popkonserter i Stockholm och han hjälpte en del musiker med praktiska göromål. Många artister hade noll koll på sin ekonomi, enligt Mathias. Det var så idén till MA Production föddes, numera MA Nyköping! Många artister hade ingen susning om hur de skulle ta betalt eller redovisa skatter och avgifter och jag erbjöd mig att hjälpa till. Jag hade ju åtminstone grundläggande kunskaper i bokföring. Så jag satt på söndagskvällarna och fixade med kvitton och bokförde åt diverse artister som kom till Slakthuset. Sedan har det bara rullat på. Den första som frågade mig om jag ville jobba som agent och ta hand om hennes förfrågningar och ekonomiska redovisning var Alice Bah. Henne arbetar jag fortfarande tillsammans med. Numera försöker Mathias ta det lite lugnare och han ställer högre krav på sina engagemang utanför den ordinarie verksamheten. När programmet Plus spelas in sker det delvis i Nyköping för att Mathias inte ska behöva resa till Umeå. Om nu någon undrar varför Nyköping ofta figurerar i bakgrunden. På fritiden är det friluftsliv som gäller och gärna ute i sommarstugan invid sjön Båven. Jag har alltid varit en naturmänniska, sedan barnsben, men ännu mer nu när jag har blivit äldre. Sörmland är verkligen fantastiskt vackert och omväxlande. Jag uppskattar tystheten och att kunna vara för mig själv. Det laddar batterierna. Annars älskar jag E4:an paradoxalt nog. I bilen fattar jag många bra beslut, jag har många givande samtal, lyssnar på intressanta ljudböcker och jag kommer ofta på bra idéer! Mathias tittar på klockan. Det börjar bli dags att dra iväg till Rosvalla och lottningen inför Melodifestivalens Andra chansen som ska avgöras i Nyköping. Mathias uppgift är att vara notarius publicus och se till att lottningen går rätt till. Det kommer den att göra. «Här är några av de profiler han hjälper: Adam Alsing Alex Schulman Alice Bah Kuhnke Anders Lundin Anders Öfvergård Annika Creutzer Bengt Frithiofsson Carin da Silva Carina Lidbom Christopher O Regan Claudia Galli Elin Ek Fredrik Birging Gry Forssell Henrik Johnsson Joacim Cans Johanna Koljonen Kattis Ahlström Karin Winther Linda Lindorff Linda Nyberg Lotta Lundgren Mathias Andersson Matte Carlsson Michael Alonzo Nassim Al Fakir Nisse Edwall Ola Lindholm Patrick Ekwall Pontus Gårdinger Reuben Sallmander Rickard Olsson Rolf Alsing Tilde de Paula Tony Irving Ulrika Eriksson 14 dina tänder

15 porträttet När programmet Plus spelas in sker det delvis i Nyköping för att Mathias inte ska behöva resa till Umeå. dina tänder

16 allmänt Regionfrågan har gått i stå I förra numret av Dina tänder berörde landshövding Bo Könberg sin syn på länets framtid, bland annat vilken landstingsregion länet ska tillhöra. text & foto mats ödman Frågan har engagerat många, men vad blev resultatet? Moderaterna i Stockholms läns landsting vill inte ha Sörmland. Folk i södra länsdelen vill inte vara ihop med Örebro. Tjänstemän och politiker tycker att en region med Stockholm, Sörmland, Västmanland och Uppland vore den bästa lösningen. Det tycker Könberg också. Östergötland är en möjlig regionpartner, men där kastar man blickar söderut. Nu avvaktar alla den enmansutredning om regionindelningen som statens utredare Mats Sjöstrand kommer att presentera den 15 december i år. Att frågan har sprängstoff förstår man när kommunerna Gnesta och Trosa överväger att lämna Södermanlands län och i stället välja att tillhöra Stockholm. Man är starkt emot ett samgående med Örebro, berättar Könberg. Frågan om ny regionindelning berör naturligtvis mig som landshövding, men nu går mitt förordnande ut den 30 september i år och då landar frågan hos den nye landshövdingen. Själv ska jag njuta mitt otium. Med all rätt tycker jag jag fyller 67 år i oktober och är hittills den äldste landshövdingen i Sverige. Landshövding Bo Könberg konstaterar att regiontillhörigheten blir en fråga för hans efterträdare. Kompetensutveckling är A och O Tandvården är en kunskapsbransch under ständig utveckling. Folktandvården Sörmland utbildar därför fortlöpande sin personal om tänderna och deras sjukdomar, den tekniska utvecklingen och i service till kunderna. text KRISTINA EDER Vi arbetar i en kunskapsbransch och det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom alla områden, säger Peter Vrager, personalchef, Folktandvården i Sörmland. Utvecklingen inom tandvården går snabbt. Inom odontologien, läran om tänderna och deras sjukdomar, görs ständigt nya framsteg. Ny behandlingsteknik tas fram och dataprogram som stöder tandvården lanseras. Alla yrkesgrupper inom Folktandvården deltar fortlöpande i någon utbildningsinsats. Till exempel är det bra om en allmäntandläkare kan lite även om specialisttandvård, då blir man en duktigare tandläkare. Det gagnar våra kunder men också den övriga personalen som kan lära av varandra, säger Peter Vrager. Det är viktigt att ligga i framkant när det gäller odontologi och teknik. Men minst lika viktig är servicen till kunderna, säger Peter Vrager. Förra året avsatte Folktandvårdens 429 anställda timmar för utbildning. Det visar att vi satsar på kunskapsutveckling och i vårt interna kursprogram har vi cirka 20 olika utbildningar, säger Peter Vrager. För Folktandvården Sörmland är det viktigt att ligga i framkant när det gäller odontologi och teknik. Men minst lika viktig är servicen till kunderna. Vi är medvetna om att bemötande och service är av stor betydelse för hur kunderna upplever oss. Därför serviceutbildas personalen fortlöpande och vi har en levande dialog kring vad god service innebär. För oss är det viktigt att veta vad kunderna vill ha och där är våra återkommande kundenkäter en viktig del i utvecklingsarbetet. Servicenivån hos personalgrupperna inom Folktandvården jämförs regelbundet med servicenivån hos andra yrkesgrupper inom olika branscher. Av tradition har Folktandvården prioriterat den medicinska tandvården före service men sedan några år tillbaka har vi större fokus på just service och vi ska bli ännu bättre både på service och i bemötandet av våra kunder, säger Peter Vrager. «16 dina tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder

Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Friskbladet Botad från sin tandläkarskräck Nu är vi 23 000 i Kalmar län Tobak och tänder Hej! Vi är många i länet som har bestämt oss för att ha koll på hur tänderna mår utan att det ger obehagliga överraskningar

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN!

TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! TIPS OCH RÅD FÖR EN REN OCH GLAD MUN! Två gånger om dagen Bakterier i munnen kan orsaka både hål i tänderna och tandköttsinflammation. Det är därför bra att ta som vana att både som barn och vuxen borsta

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

En helt annan känsla

En helt annan känsla En helt annan känsla känsla En helt annan Stol: Barcelona av Ludwig Mies van der Rohe Slappna av Stol: Chaise lounge av Le Corbusier, pseudonym för Charles-Édouard Jeanneret trendig Känn Stol: Skalstol

Läs mer

Välkommen till Folktandvården!

Välkommen till Folktandvården! En helt annan känsla känsla En helt annan Det finns stolar som är stoppade och sittvänliga men ändå inte riktigt bekväma, bara för att känslan är fel. Tänk om jag har fått hål! Undrar vad det kommer att

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kontrollera dina tänder regelbundet!

Kontrollera dina tänder regelbundet! Årgång 18 Nummer 69 MIN TANDLÄKARE/vågmästarEplatsens implantat och tandhälsovård Tandläkarna Maria Zachrisson, Claes Gustafsson, Lucas Bertilsson, Christian Stangenberg samt tandhygienist Beatrice Björck

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Slå hal på myterna om tandvård

Slå hal på myterna om tandvård Slå hal på myterna om tandvård Privattandläkarna slår 13 hål på lika många myter. Men det är väl ändå så att dåliga tänder går i arv, eller? Det största hotet mot sanningen är inte lögnen, utan myten,

Läs mer

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel

Friskbladet. Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Friskbladet Goda råd om tandblekning Möt två vinnare Tandvård ett lagspel Ett nyårslöfte! Du är klok, du tänker på din munhälsa och du har valt att teckna ett Frisktandvårdsavtal. Tillsammans är vi över

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Tandhälsa för små barn

Tandhälsa för små barn Tandhälsa för små barn Information från Folktandvården BVC När barnets tänder kikar fram kan variera nagot. i tidpunkt och ordning. Friska tänder är en viktig del av ditt barns hälsa. Om barnet ska få

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning

Den dementa patienten Tandvårdens stora utmaning Demensjukdomars inverkan på munhälsan - en katastrof eller är det möjligt bevara tandhälsan hela livet Inger Stenberg Övertandläkare Centrum för äldretandvård/sjukhustandvård/oral medicin Västra Götalandregionen

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez

På fritiden tycker jag mycket om att åka båt och att fiska. Jag brukar grilla fisken över en eld, det är jätte-mysigt. Hälsningar Antonio Rodríguez Jag heter Antonio och jag arbetar som tandläkare. En tandläkare hjälper människor med deras tänder. Om du inte går till tandläkaren så kommer du att få hål i tänderna och väldigt ont. Att gå till tandläkaren

Läs mer

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår

Friskbladet. Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Friskbladet Kyssar på olika språk Blir vi årets marknadsförare? Akuttandvård ingår Nytt år nya möjligheter Nu har vi summerat år 2012 och känner oss väldigt glada över den positiva respons vi fått kring

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar

Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar Enkätundersökning hos AHA:s Medlemmar 2014 Är du man eller kvinna? 13% 11% Man Kvinna 76% Ålder? 11% 6% 11% 26% 20-30 31-45 40-60 Över 61 46% Hur hittade ni AHA (Anhöriga Hjälper Anhöriga)? 11% 3% 8% 22%

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR

TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR 20110120/kp Sida 1 av 5 TANDHÄLSOUNDERSÖKNING FÖR ASYLSÖKANDE/NYANLÄNDA INVANDRARBARN 0-19 ÅR Barn har i enlighet med FN:s Barnkonvention 1989, Artikel 24, rätt till hälso -sjuk och tandvård. Barn med

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare

Barntandvård 2016. några av våra föreläsare Barntandvård 2016 kunskap utveckling inspiration Erosionsskador och MIH (Molar Incisor Hypomineralization) fördjupa dina kunskaper inom behandlingsmetoder och få tips att applicera direkt i praktiken!

Läs mer

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst.

Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. Grattis! Om Du blir antagen till Vretagymnasiet, inriktning häst. För att få ut så mycket som möjligt av din tid här på skolan har jag satt ihop denna lilla tidning. Du har säkert massvis av intressanta

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland, som består av två landskap: Medelpad och Ångermanland.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp

Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp En liten saga om barns rättigheter i landstinget efter en förlaga från Stockholms läns landsting Det var en gång fyra kompisar

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Daniel garderar. sin hobby med Frisktandvård. Sluta inte med fluortandkräm. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs!

Daniel garderar. sin hobby med Frisktandvård. Sluta inte med fluortandkräm. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs! Nr 1 2015 Information till nytta och nöje från Folktandvården i Region Örebro län. Tidningen är gratis. Ta gärna med den hem och läs! Daniel garderar sin hobby med Frisktandvård Sid 3 5 Sluta inte med

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt

Äldres munhälsa. Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Äldres munhälsa Susanne Koistinen Leg.Tandhygienist, Universitetsadjunkt Hur länge lever vi? Medellivslängd i Sverige 82 år ( 84 80) Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren, och

Läs mer

Tandvård för flickor och pojkar som är/varit utsatta för våld och/eller. Sexuella övergrepp. Definitioner. Definitioner. Varning!

Tandvård för flickor och pojkar som är/varit utsatta för våld och/eller. Sexuella övergrepp. Definitioner. Definitioner. Varning! Tandvård för flickor och pojkar som är/varit utsatta för våld och/eller sexuella övergrepp. Hur kan man tänka och förbereda sig? Vad vet vi idag? Kristina Palm, Specialist i Barn - och Ungdomstandvård

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer