B ALLMÄNNA VALIDERINGSPRINCIPER VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND instruktioner och exempel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B.1.3.1-2 ALLMÄNNA VALIDERINGSPRINCIPER VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND instruktioner och exempel"

Transkript

1 Sida 1 av 16 B Allmänna kurser Tidigare avlagda högskolestudier/poäng Finska som modersmål eller fullständigt tvåspråkig Tidigare skrivit examensarbete, Bachelor eller Masterexamen Kan valideras i Y Studieteknik, 1 sp Y Finska 3, 3 sp Y Grundläggande forskningsmetodik, 2 sp Programspecifika valideringskriterier Elektroteknik Avlagd gymnasieexamen (minst 3-årig utbildning) inom samma eller motsvarande inriktning Arbetslivserfarenhet generell industri/arbetslivserfarenhet Arbetslivserfarenhet inom branschen E Praktik 1, 15 sp E Praktik 1, 15 sp E Praktik 2, 15 sp Företagsekonomi God eller motsvarande kunskaper Tidigare skrivit ett examensarbete B400 Praktik, 30 sp B Datoranvändning, 1 sp B Svenska, 2 sp Hospitality Management Arbetserfarenhet inom branschen Arbetserfarenhet som förman Yrkesgymnasiet, Hotell- och konferensutbildning Studerande antas till årskurs 2. R Praktik, 25 sp R Förmanspraktik, 5 sp Vissa kurser på årkurs 1 valideras.

2 Sida 2 av 16 Informationsteknik Arbetserfarenhet inom branschen I Praktik, 30 sp Maskinteknik Avlagd minst tvåårig yrkesgymnasieutbildning med Lämplig inriktning ersätter verkstadspraktiken till viss del eller i sin helhet Arbetserfarenhet enligt målen i kursbeskrivningen för Verkstadspraktik M M Verkstadspraktik, sp M Verkstadspraktik, 1,5 sp/vecka Behörighet som vaktman M Fartygsförlagd utbildning 60 dagar valideras, 18 sp Brandkurs enligt STCW-krav Livbåtsman och överlevnadsteknik enligt STCW-krav Avlagt gymnasieutbildning inom verkstads- och produktionsteknik eller motsvarande M Brandskydd, basic, 1 sp S Livbåtsman och överlevnadsteknik, 1 sp M Verkstadstekniska laborationer 1 sp samt M Tillverkningsteknik 3 sp

3 Sida 3 av 16 Vaktmaskinmästarutbildning Ålands yrkesgymnasium, Vaktmaskinmästarutbildningen enligt läroplan 2006 och behörighet som vaktmaskinmästare kan valideras i följande kurser: Kurskod Kursnamn sp åk M Materiallära 2 1 M Tillverkningsteknik 3 1 M Verkstadstekniska laborationer 1 1 M Förbränningsmotorer 2 1 M Övningar i maskinrumssimulator M Brandskydd, basic 1 1 S Livbåtsman och överlevnad 1 1 S Personlig säkerhet och socialt ansvar 1,5 sp 1,5 1 S Medicinsk första hjälp 1 1 M Verkstadspraktik 30 1 M Fartygsförlagd utbildning 24 1 M Fartygsteknikens grunder 3 1 M Hydraulik och pneumatik 2 2 M Energitekniska laborationer 2 2 M Miljövård 2 3 Totalt: 78,5 sp

4 Sida 4 av 16 Sjöfart Behörighet som vaktman S Fartygsförlagd utbildning och praktik (manskapspraktik) 60 dagar Vaktstyrmansutbildning Ålands yrkesgymnasium, Vaktstyrmansutbildningen enligt läroplan 2006 och behörighet som vaktstyrman kan valideras i följande kurser: Kurskod Kursnamn sp åk S Skolfartyg 1 1,5 1 S Skolfartyg 2 1,5 1 S Bryggrutiner och vakthållning 1,5 1 S Sjömansarbete 1,5 1 S Hamnfunktioner 1,5 1 S Fartygets vård och underhåll 2 1 S Driftteknik och vakthållning 1,5 1 S Maskinlaborationer 1,5 1 S Maskinarbete 1,5 1 S Sjöfartsengelska 1 1,5 1 S Elteknik 2 1 S SRC-radiotelefoni 1 1 S Livbåtsman och överlevnadsteknik 1 1 M Brandskydd, basic 1 1 S Första hjälp 1 1 S Personlig säkerhet och socialt ansvar 1,5 1 S Orienteringskurs för tankfartyg 1,5 1 Y Datakunskap 1,5 1 S Segelfartygspraktik 1,5 1 S Manskapspraktik 30 1 S Navigation S GOC 6 2 M Brandkurs Advanced 1 3 S Medicinsk första hjälp och sjukvård 4,5 3 Totalt: 76

5 Sida 5 av 16 Instruktioner för ifyllande av resultat samt registrering i Primus Enligt Ledningsgruppens protokoll 9/2009 står det följande: 112 Valideringssystem Bereder: Henrik Karlsson, Pia Lundén Bilagor: 1. Stöd för att skriva förväntat läranderesultat 2. Valideringshandbok 3. Valideringsansökan 4. Valideringsbeslut Förslag: LG godkänner dokumenten Stöd för att skriva förväntat läranderesultat, Validerings-handbok, Valideringsansökan och Valideringsbeslut att utgöra bas och medel vid införandet av ett enhetligt valideringssystem vid högskolan fr. o m 1 mars Samtidigt ges Q-team i uppgift att uppdatera kvalitetsledningssystemet med avseende på valideringsförfarandet. Registrering Högskolan på Åland har tagit fram riktlinjer för validering. Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats. Riktlinjerna för validering vid högskolan baseras på de riktlinjer som Rådet för yrkeshögskolornas rektorer (Arene) har gjort upp.

6 Sida 6 av 16 I rekommendationerna från Arene 1 står följande angående registrering ( Utbildningsområdesspecifika rekommendationer" bilaga 3 i B Valideringshandbok) Handel När kompetens eller prestationer tillgodoräknas, ska man alltid registrera var prestationen genomförts. Kompetens som förvärvats genom formell utbildning: prestationerna bedöms vid den läroanstalt där de genomförs och vitsordet överförs. I registret görs alltid en anteckning om tillgodoräknande, vitsord samt var och när prestationen bedömts. Kompetens som förvärvats via icke-formell utbildning: prestationer bedöms inte; i registret antecknas tillgodo räknandet av kompetensen. Teknik I regel registreras prestationer som genomförts utanför högskolan (var och när). När det gäller praktik ska man tydligt registrera hur stor del som är handledd praktik och vad som är tillgodoräknad arbetserfarenhet. De ursprungliga vitsorden antecknas synligt, om det är möjligt. I sådana fall ska bedömningsskalan vara synlig. Kompetens som förvärvats via icke-formell inlärning bedöms i regel inte, kompetensen bedöms på basen av prov. Det sociala området Ett gemensamt nationellt register behövs så fort som möjligt. Studier kan bara tillgodoräknas en gång. Hälsovård Om hela prestationen tillgodoräknas, antecknas den ursprungliga prestationsplatsen och tiden. En examen som avlagts vid en annan högskola kan inte bedömas på nytt. Grunden ska vara en tydlig beskrivning av kompetensen och bedömningsskalan ska vara synlig. Viktigt att underlaget för bedömningen (betyg, arbetsintyg m.m.) bifogas avsedd blankett för ändamålet så att bedömningen är så transparent som möjligt. 1 Arenes rapport, Från inlärning till kompetens:

7 Sida 7 av 16 A. INNAN STUDIER PÅBÖRJATS A.1. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats genom formell utbildning innan studierna vid HÅ påbörjades (tidigare lästa kurser vid högskolor, universitet. I valideringshandboken för HÅ står det på s. 10; När högskolan erkänner hela prestationer, antecknas den ursprungliga prestationens plats, tidpunkt och ursprungliga vitsord i studieregistret. På blanketten Valideringsansökan / beslut fyller studiehandledaren i enl. följande: Vitsordskalan bör framgå Fyll även i Antal sp som är studiestödsberättigande. Studiestöd beviljas ej för kunnande som införskaffats innan studier vid HÅ inleddes Namnet på skola som godkänt studerandes ursprungliga prestation Datum samma som när kursen godkändes av utbildningsanordnare, se nedan Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet.

8 Sida 8 av 16 A.2. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via icke formell utbildning innan studier vid HÅ inleddes (kunskaper införskaffade via icke formellt lärande såsom arbetserfarenhet, föreningsliv mm), se begreppsdefinitioner nedan. Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens. Fyll även i Antal sp som är studiestödsberättigande. Studiestöd beviljas ej för kunnande som införskaffats innan studier vid HÅ inleddes HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av vicerektorn. Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet.

9 Sida 9 av 16 A.3. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via formell och icke formell utbildning innan studier vid HÅ inleddes (Den studerande uppfyller kursens lärandemål genom en kombination av att ha läst kurser samt genom arbetserfarenhet). Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens. Fyll även i Antal sp som är studiestödsberättigande. Studiestöd beviljas ej för kunnande som införskaffats innan studier vid HÅ inleddes. HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av vicerektorn. Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet. A.4. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via formell utbildning innan studierna vid HA inleddes där studerande uppnår kursens lärandemål genom att ha läst en eller ett flertal kurser vid annan läroinrättning med annan nivå än egna högskolan. ( ex. studerande läst en eller flera olika kurser vid en skola (ex. ÅSSK) och sammantaget gör dessa kurser att man har kunskaper som motsvarar kursens lärandemål) Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens eftersom det är frågan om många kurser där studerande kan ha olika vitsord vilket gör det svårt att ange ursprungligt vitsord samt att kunskap inhämtats på lägre nivå (ej högskolestudier) Fyll även i Antal sp som är studiestödsberättigande. B UNDER STUDIETIDEN Studiestöd beviljas ej för kunnande som införskaffats innan studier vid HÅ inleddes. HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av vicerektorn.

10 Sida 10 av 16 A.5. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via formell utbildning innan studierna vid HA inleddes där studerande uppnår kursens lärandemål genom att ha läst en eller ett flertal kurser vid annan läroinrättning med annan nivå än egna högskolan. (ex. studerande läst en eller flera olika kurser vid en skola (ex. ÅSSK) och sammantaget gör dessa kurser att man har kunskaper som motsvarar kursens lärandemål) Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens eftersom det är frågan om många kurser där studerande kan ha olika vitsord vilket gör det svårt att ange ursprungligt vitsord samt att kunskap inhämtats på lägre nivå (ej högskolestudier) Fyll även i Antal sp som är studiestödsberättigande. Studiestöd beviljas ej för kunnande som införskaffats innan studier vid HÅ inleddes. HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av vicerektorn.

11 Sida 11 av 16 B.1. Ifyllande av resultat samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats genom formell utbildning under studietiden.(kurser som ingår som en del av programmet men arrangeras av utomstående skolor, ex. obligatoriska kurser och valbara) På blanketten registreras att kursen är godkänd av HÅ samt ursprungligt vitsord, se nedan Antal sp som är studiestödsberättigande. Ursprungligt vitsord antecknas. Namnet på skola som godkänt studerandes ursprungliga prestation. Datum samma som när kursen godkändes av utbildningsanordnare. Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet.

12 Sida 12 av 16 B.2. Ifyllande av resultat samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via icke formell utbildning under studietiden (kunskaper införskaffade via icke formellt lärande såsom arbetserfarenhet, föreningsliv mm), se begreppsdefinitioner nedan. I fallet nedan kan man tänka sig att den studerande sommarjobbat på ÅSUB och kunnat bevisa att kunskaper finns som motsvarar kursens lärandemål Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens. Antal sp som är studiestödsberättigande. HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av lärare/vicerektorn. Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet.

13 Sida 13 av 16 B.3. Ifyllande av resultat samt registrering av kunnande och kompetens som införskaffats via formell och icke formell utbildning under studietiden. (Den studerande uppfyller kursens lärandemål genom en kombination av att ha läst kurser samt genom arbetserfarenhet, t.ex. studerande läst kurs vid annat universitet samt arbetat inom området under studietiden). Prestationer bedöms inte; i registret antecknas godkänd kompetens. Antal sp som är studiestödsberättigande. HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen. Datum när kunskapen godkänns av lärare/vicerektorn. Registrering i Wilma. Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet.

14 Sida 14 av 16 B.4. Ifyllande av beslut samt registrering av kunnande och kompetens (formell och icke formell kompetens) där studerande godkänns i delar av kursens lärandemål och slutför kursen genom individuell studieplan (de lärandemål som ej tillgodoräknats) Den validerade delen (godkända lärandemål) av kursen lämnas in som delvitsord, se nedan Vid validering av kurs används vitsordet godkänd Antal sp som är studiestödsberättigande HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen Fyll i hur många SP som validerats(tillgodoräknats) Datum när kunskapen godkänns av lärare/pl Resterande SP När studerande slutfört kursen enl. individuell studieplan lämnas ny blankett in för registrering.. Se fylls i nedan. Slutvitsord för kursen registreras HÅ fylls i eftersom det är vi som godkänner kompetensen Vid validering av kurs används vitsordet godkänd. Viktigt att ange hur många sp som är studiestödsberättigande. Berättigande till studiestöd eftersom kursen slutförs inom studierna vid HÅ. Datum när kunskapen godkänns av lärare/vicerektorn.

15 Sida 15 av 16 BEGREPPSDEFINITIONER 2 Referensgruppen för validering beslutade att använda följande begrepp vid Högskolan på Åland: Erkännande av kunnande och kompetens: Att få tidigare slutförda studier som motsvarar målen för och det centrala innehållet i utbildningsplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Erkännande av kunnande i en examensprocess betyder att man får sitt kunnande erkänt, vilket innefattar kunnande baserat på studier (formellt lärande/kunnande) och kunnande från arbetslivet, fritidsaktiviteter och livet (informellt lärande/kunnande). Erkännande av tidigare förvärvad kompetens gör det möjligt att tillgodoräkna motsvarande studier som avlagts vid en inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt. Studier eller praktik som ingår i examen kan ersättas med andra studier på samma nivå eller med motsvarande praktik. Kompetens som påvisats på annat sätt kan också tillgodoräknas. Ersättande: en form av tillgodoräknande där obligatoriska studier ersätts med motsvarande studier avlagda utanför den egna högskolan Formellt lärande: Sker vanligen i skolor och där det förväntade studieresultatet, lärande och inlärning handleds systematiskt och deltagaren får efter avklarat lärande ett betyg, intyg eller motsvarande. Informellt lärande: De omedvetna lärprocesser som sker utöver organiserad utbildning i andra sociala sammanhang, till exempel i umgänge med familj och vänner, via fritidsintressen och i föreningsliv. Inkluderande: en form av tillgodoräknande där prestationer utanför den egna högskolan tas in som biämnes- eller valfria studier. Icke formellt lärande: former av utbildning som inte sker inom den formella utbildningen så som grundskola och gymnasium. Tillgodoräknande: Studier som erkänns på tre olika sätt; den tillgodoräknade prestationen erkänns direkt, den tillgodoräknade prestationen motsvarar inte direkt någon kurs men faller inom ramen för ett sådant ämne som läses vid utbildningsanstalten i fråga och erkänns till viss del, den tillgodoräknade prestationen motsvarar varken en specifik kurs eller ett sådant ämne som läses vid utbildningsanstalten men kan ändå godkännas inom ramen för examen. 2 Begreppen är sammanställda vid projekt Validering, Ålands landskapsregering och Arenes begrepp

16 Sida 16 av 16 Revideringar (fem senaste) Kompletterat med SK Vaktstyrmansutbildning, kurser som kan valideras AR Kursansvarig lärares/studiehandledares initialer anges i studiekortet. AR Navigation 1 under Vaktstyrmansutbildning är ändrad från 7,5 sp till 7 sp. AR Kurskoderna för Skolfartyg 1 och Segelfartygspraktik korrigerade. AR Struket Närvårdarexamen samt arbetserfarenhet inom vården V460104, Praktik Grundvård åk 1 AR

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide 2013

www.ha.ax Ansökningsguide 2013 www.ha.ax Ansökningsguide 2013 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare 2 Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Validering vid Ålands handelsläroverk

Validering vid Ålands handelsläroverk Validering vid Ålands handelsläroverk 2009-04-15 Validering vid Ålands handelsläroverk Validering innebär att en studerande för sina studier till merkonom kan få det kunnande erkänt som baserar sig på

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare Uppdragets inriktning Möjliggöra för fler personer att få sin kompetens validerad Genom: effektivare användning av avsatta resurser tydligare

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege 1 Innehåll Definition av validering... 3 Bakgrund struktur... 3 Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege... 4 Bilagor Bilaga 1. Europeisk

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831

Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projekt Validering i äldreomsorg VÄS Projektet stöttas av ESF och Omvårdnadslyftet 20110901-20130831 Projektet vill skapa och prova en långsiktigt hållbar modell för validering av kunskaper och kompetenshöjande

Läs mer

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet

System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare. Utbildningsdepartementet System för Validering (U 2014:G) Elin Landell särskild utredare Uppdragets inriktning Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler personer att få sin kompetens validerad Genom: effektivare

Läs mer

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen Godkänd av direktionen (ersätter Läroplanens gemensamma del fr. 7.11.2011) Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. Senast reviderad 04.12.2013 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens Senast reviderad 04.12.2013 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points

UTBILDNINGSPLAN. CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points UTBILDNINGSPLAN CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 80 POÄNG CNC Technician Programme, 80 points Utbildningsprogrammet inrättades den 9 oktober 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare

Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Närvårdare Läroplan för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Närvårdare Godkänd av styrelsen för Ålands gymnasium XX.06.2016 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 Mål... 4 1.2 Värdegrund... 5 1.3 Närvårdare

Läs mer

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen

Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Handbok för erkännande av kunnande för läroplansbaserad grundexamen Studiehandledarna vid YA! Hösten 011 16.9.011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE?... 1 STUDIERNAS UPPBYGGNAD... ANVISNINGAR

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24

Kommittédirektiv. Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå. Dir. 2016:24 Kommittédirektiv Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå Dir. 2016:24 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten,

2) gemensamma studier som är nödvändiga för förvärvande och kompletterande av yrkesskickligheten, 1 of 8 21/03/2011 11:29 Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1998» 6.11.1998/811 6.11.1998/811 Beaktats t.o.m. FörfS 203/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Förordning

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Kartläggning inför validering. Namn:...

Kartläggning inför validering. Namn:... Kartläggning inför validering Namn:... Personuppgifter Namn:... Postadress:... Postnummer och ort:... Telefon:... Mobiltelefon:... E-post:... Personnummer:... Födelseland:... Nationalitet:... Utbildning

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan

Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Instruktion om studier och examination vid Hanken, Svenska handelshögskolan Med stöd av Svenska handelshögskolans Examensstadga, godkänd av styrelsen 2005 med ändringar senast 10.12.2014, har rektor 27.2.2015

Läs mer

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA

YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA YRKESHÖGSKOLAN NOVIA EXAMENSSTADGA Fastställd av Yrkeshögskolan Novias styrelse den 17 juni 2014 INNEHÅLL EXAMENSSTADGA... 1 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Tillämpning... 1 2 Yrkeshögskolans uppgift...

Läs mer

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringshandbok. Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringshandbok Riktlinjer för identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Projektet Validering på Åland Många människor har värdefulla kunskaper förvärvade genom arbetserfarenhet,

Läs mer

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens

Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Utkast till stödmaterial för kvalitetssäkring av upphandlad validering av reell kompetens Innehåll Inledning... 2 Valideringsprocessen... 2 Valideringsresultatet... 3 Bakgrund till stödmaterialet... 3

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning

Följebrev till Proposition 5: SFS syn på tillträde till högre utbildning P Handläggare: Styrelsen Datum: 01-0-0 Dnr: O1-/11 Följebrev till Proposition : SFS syn på tillträde till högre utbildning Inledning Under året har frågor om tillträde till högskolan diskuterats flitigt.

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen

Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen 015 Bilaga, beslut 17 U, 8.1.015, (ÅLR 015/10866) Läroplansgrunder för gymnasieutbildningen Fastställd och reviderad av Ålands landskapsregering 1.9.015 respektive 8.10.015. Läroplansgrunderna gäller fr.o.m.

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer

PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Arcada - Institutionen för hälsa och välfärd 09/2015 PRAKTIKEN I ETT NÖTSKAL - Den praktiska undervisningen och där tillhörande processer Syfte Praktiken är en viktig del av studerandes lärande och kompetensutveckling.

Läs mer

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015

Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 1 av 12 (Ersätter dnr 2014-114-71) Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-10 Lokal examensordning Högskolan Kristianstad 2015 Sidan 2 av 12 1 Kurser, program och utbildning... 3 1.1 Kurs och kursplan...

Läs mer

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning.

3. Programmets mål Utbildningsplanen innehåller följande preciseringar i förhållande till högskoleförordningens (SFS 1993:199) examensbeskrivning. Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:1090 Utkom från trycket den 12 september 2006 utfärdad den 31 augusti 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik

Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Instruktioner för ifyllandet av examensansökan på Teknisk fysik Följande moment ska vara godkända innan du kan ansöka om examen: Alla obligatoriska kurser Övriga kurser som ska in i examen Examensarbete

Läs mer

Kommer undersköterskan att finnas kvar som profession på operation?

Kommer undersköterskan att finnas kvar som profession på operation? Kommer undersköterskan att finnas kvar som profession på operation? JA! Med adekvat utbildning Elisabeth Fornander Cecilia Andersson Specialistundersköterskeutbildningen Anestesi och Operationssjukvård

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2008/319 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2009/2010 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2009-03-16

Läs mer

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse:

Student som avlagt juristexamen har följande kunskaper och förståelse: Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: avancerad nivå 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen

Studier i de inhemska språken i kandidatexamen Dagens program Studierna i de inhemska språken i kandidatexamen Introduktion till studier på Kandidatprogrammet i Elektroteknik inledning av kursen och praktiska ärenden Kurspraxis och modelläsordningar

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Validering i gymnasieskolor Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring

Läs mer

Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt

Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Individuell studieplanering och utvecklingssamtal Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Davidsson Susanne, lektor UP soc Vaartio-Rajalin Heli, programansvarig

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28

Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR. Anvisning 4/012/2012. Föreskrifter och anvisningar 2012:28 UTKAST 10/2012 Betygsmodeller 2012 YRKESINRIKTADE GRUNDEXAMINA OCH FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR Anvisning 4/012/2012 Föreskrifter och anvisningar 2012:28 2 INNEHÅLL 1. EXAMENSBETYG... 3 1.1 Allmänna anvisningar

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016.

Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Maj 2016 1 (7) Kommunal vuxenutbildning: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2016. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2016 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Studiehandledarpaket 2016

Studiehandledarpaket 2016 Studiehandledarpaket 2016 Anvisningar för dem som slutför den grundläggande utbildningen Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning Ansökan till yrkesinriktad specialundervisning Ansökan

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT UTBILDNINGSSTYRELSEN OCH SJÖFARTSVERKET LÄROANSTALT: UTVÄRDERING ENLIGT STCW95 I/8 OCH A-I/8

UTVÄRDERINGSRAPPORT UTBILDNINGSSTYRELSEN OCH SJÖFARTSVERKET LÄROANSTALT: UTVÄRDERING ENLIGT STCW95 I/8 OCH A-I/8 Ålands gymnasium Sjöfartsprogrammets kvalitetshandbok Dok. Nr. Del III - 1.01 Utfärdat: 06.02.2012 Version: 1 Sidan 1 av 7 Reviderat: Utgiven av: Kvalitetsansvarig Godkänd av: Styrelsen DRAFT 7.3.2002

Läs mer

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden

Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden Vad är erkännande av kunnande? Handbok för examinanden 1 VAD ÄR ERKÄNNANDE AV KUNNANDE? ERKÄNNANDE AV KUNNANDE inom en EXAMENSPROCESS betyder att Du kan få det kunnande som du har erkänt. Du som är vuxenstuderande

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP) Examen: YH-examen inom teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år -» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN ALLMÄNBILDANDE GYMNASIEUTBILDNINGEN OCH GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN ALLMÄNBILDANDE GYMNASIEUTBILDNINGEN OCH GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN ALLMÄNBILDANDE GYMNASIEUTBILDNINGEN OCH GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Läroplansgrunderna fastställda av Ålands landskapsregering 31.5.2016 Läroplansgrunderna ska utgöra grund

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi HT 2015 HT/2015 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

TILLGODORÄKNANDE av studier. Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare

TILLGODORÄKNANDE av studier. Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare TILLGODORÄKNANDE av studier Joanna Anckar, Minna Lostedt, Monica Nylund, Tuija-Liisa Pohja studierådgivare Tillgodoräknande av studier 31.8.2016 1 Tillgodoräknande av studier Endast universitets-/högskolestudier

Läs mer

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux

HÖSTEN 2016. Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX. www.skelleftea.se/vux HÖSTEN 2016 Kurskatalog VUXENUTBILDNINGEN, VUX www.skelleftea.se/vux 1 VUXENUTBILDNING I SKELLEFTEÅ KOMMUNS EGEN REGI Vuxenutbildningen i Skellefteå - För dig som vill läsa in behörighet och som söker

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits

Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Programme in Nursing 180 higher education credits Dnr G217 4700/06 Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Programme in Nursing 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademistyrelse 2006-11-24 Reviderad av dekanus

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi Vt 2016 VT/2016 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER Riktlinjer för allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder/motsvarande

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium

UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering. UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium UTVÄRDERINGSRAPPORT Rådet för utvärdering av högskolorna och Rådet för utbildningsutvärdering UTVÄRDERINGSOBJEKT Ålands yrkesgymnasium STCW 95 I/8 OCH A-I/8 UTVÄRDERING UTVÄRDERARE Bo Gyllenberg, sjökapten

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Snart färdig- informationstillfälle

Snart färdig- informationstillfälle Snart färdig- informationstillfälle 18.11.2015 13.30-14.30 på svenska 14.30-15.30 in English Studierådgivare/Study Advisors Kerstin Fagerström, Heidi Karlsson och Jessica Lindroos Fakulteten för naturvetenskaper

Läs mer

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun

Dnr 44-2011:2115 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Skellefteå i Skellefteå kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN

EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN EXAMENSINRIKTAD VUXENUTBILDNING OCH UTBILDNING SOM LEDER TILL HÖGRE YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 1. Allmänna principer för antagning av studerande Till examensinriktad vuxenutbildning och utbildning som leder till

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska

Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska = Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 18 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Handbok för handledare på LIA

Handbok för handledare på LIA Handbok för handledare på LIA Välkommen som handledare! Du är som handledare en mycket viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du är inte bara den studerandes stöd

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 ECTS Credits Dnr: 1013/2007-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme, 180 ECTS

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning

Regeringsuppdrag om yrkesutbildning Missiv Dnr: 403-3012:3815 Regeringsuppdrag om yrkesutbildning I enlighet med regleringsbrev för Statens skolinspektion 2012 överlämnas härmed bifogade regeringsuppdrag. I detta ärende har generaldirektör

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar

Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Handläggningsordning avseende att inrätta, ställa in, revidera eller avveckla utbildningar Utbildningsstrategiska rådet 2011-03-23 Fastställd av rektor 2011-04-19 Dnr: UmU 100-976-11 Denna handläggningsordning

Läs mer

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet

Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet BESLUT 2011-12-15 Dnr LiU-2009-00464 Senast reviderad 2014-03-20 Utbildningsplan för Lärarprogrammet inom ramen för VAL-projektet vid Linköpings universitet Professional Qualification Course for Teachers

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points

LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points UTBILDNINGSPLAN LÄRARPROGRAMMET 60 POÄNG Teacher Education Programme, 60 Points Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden för lärarutbildning den 2 september 2003. 1. ALLMÄNT Den som vill bli

Läs mer

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm

Lärarlyftet -där. och reell kompetens kan ge högskolepoäng. arbetslivserfarenhet 2015-04-22. Valideringsprojektet Peter. Hasselskog, Annika Malm Lärarlyftet -där arbetslivserfarenhet och reell kompetens kan ge högskolepoäng 1 Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet Flera av de högskolor och universitet som anordnar Skolverkets

Läs mer