Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Assistent Policyfrågor Assistent Operationer Internrevision och utvärdering Informations- och säkerhetsansvarig Direktorat A POLICY- OCH LAGSTIFTNINGS- FRÅGOR SAMT RÄTTSLIGA FRÅGOR Direktör + personal: 4 Rådgivare Allmän samordning Enhet A.1 Lagstiftning och rättsliga frågor samt kontakt med andra institutioner personal: 12 Enhet A.4 Jordbruk och strukturåtgärder, uppföljning personal: 14 Enhet A.2 Arbetsplanering, rapporter, rådgivande kommitté, yttre förbindelser personal: 6 Enhet A.5 Direkta utgifter, uppföljning och återbetalning personal: 8 Enhet A.3 Tull, egna medel, samordning och uppföljning personal: 11 Enhet A.6 Skydd av euron personal: 5 Generaldirektör Chef för OLAF personal: 7 Enhet 0.1 Administration, personal och budget personal: 18 Styrelse för utredningar och operationer Enhet 0.3 Stöd till kandidatländer, samordning av utbildning personal: 8 Direktorat B UTREDNINGAR OCH OPERATIONER Direktör + personal: 5 Utredningar Operationer Enhet B.1 Interna utredningar: Eurostat personal: 10 Enhet B.2 Interna utredningar personal: 19 Enhet B.3 Externt bistånd förutom Phare och Tacis personal: 17 Enhet B.4 Direkta utgifter, externt bistånd till Phare och Tacis personal: 16 Enhet B.6 Jordbruk personal: 14 Enhet B.7 Tull personal: 25 Enhet B.5 Utredningar i samarbete med andra organisationer personal: 4 Enhet B.8 Strukturåtgärder personal: 18 Enhet 0.2 Information, PR, talesman personal: 5 Enhet 0.4 Åklagarenheten, juridisk rådgivning samt rättslig och disciplinär uppföljning personal: 18 Direktorat C UNDERRÄTTELSEVERKSAMHET, OPERATIV STRATEGI OCH INFORMATIONSSERVICE Direktör + personal: 4 Rådgivare Samordning av stöd till operativ verksamhet Enhet C.1 Underrättelseverksamhet: strategisk bedömning och analys personal: 16 Enhet C.2 Informationsservice personal: 34 Enhet C.3 Operativ underrättelseverksamhet: information och tekniskt stöd personal: 22

20 Utvärderingar (30 operationer granskades) Utredningar (62 operationer granskades) Uppföljningar (25 operationer granskades) Antal ärenden Försenat genomförande Otillräcklig övervakning Utredningsarbetet begränsat Rapportens kvalitet otillräcklig Målen bristfälligt preciserade Ofullständig CMSdokumentation Uppföljningsarbetet begränsat Påträffade brister

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32