Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:52 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Tullverket; beslutade den 22 augusti Riksarkivet beslutar med stöd av 12 första stycket arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter om gallring hos Tullverket (dnr RA /1654). Tillämpning och omfattning 1 Föreskrifterna gäller för Myndighet: Tullverket Arkivbildare: Tullverket Handlingsslag: Handlingar enligt 2 Tidsomfattning: Medium: Pappershandlingar Gallring 2 Handlingar som anges i bilagorna 1-4 till dessa föreskrifter skall gallras med angiven gallringsfrist.¹ Bevarande 3 Statliga myndigheter får endast gallra allmänna handlingar i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet, om det inte finns särskilda gallringsföreskrifter i lag eller förordnig. Detta stadgas i 14 arkivförordningen (1991:446). Denna författning träder i kraft den 1 september Per Jansson Britta Jonell Ericsson ¹ Bilaga 5 Förkortningslista Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 Bilaga 1 till RA-MS 2007:52 1(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Verksstyrelse, verksledning och verkslednings-/stabsfunktioner 06 Internationell samordning m.m. 062 Utbytestjänstgöring, bistånd till andra länder 10 år 064 Översättning och språkvård 10 år 08 Miljöfrågor 10 år 09 Kundombudsmannafrågor 10 år Effektiv handel 11 Överklaganden 110 Tulltaxeringsbeslut 10 år 111 Övriga ärenden 10 år 12 Kvalitetssäkrat flöde 120 Tillstånd Q 10 år efter avställning 121 Bindande klassificeringsbesked 10 år 122 Kvalitetsrevision 10 år 129 Övriga ärenden 10 år 13 Tullsvar 10 år 14 Icke kvalitetssäkrat flöde 140 Tillstånd Ö 10 år efter avställning 141 Systemförvaltning 10 år 142 Efterkontroll 10 år 149 Övriga ärenden 10 år 15 Internationellt arbete 10 år Brottsbekämpning 20 Verksamhetsplanering, uppföljning, policy och normgivning 205 Övriga remisser 10 år

3 Bilaga 1 till RA-MS 2007:52 2(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 21 Brottsbekämpningsfrågor 210 Samverkansfrågor med andra myndigheter 10 år 211 Tullåklagarfrågor 10 år 212 Internationella operationer 10 år 213 Begäran om bistånd från EU 10 år 214 Begäran om bistånd från tredje land 10 år 215 Delgivning av samarbetsavtal 10 år 219 Övriga ärenden 10 år 22 Kontrollfrågor 220 SMT samordning, kvalitetssäkringsfrågor 10 år 221 Varuundersökningar 10 år 222 Krigsmateriel och strategiska produkter 10 år 223 Punktskatter 10 år 224 CITES 10 år 225 Resandebestämmelser och röd punkt 10 år 226 Personkontroller 10 år 227 Trafikfrågor 10 år 229 Övriga ärenden 10 år 23 Internationellt arbete 230 EU-kommissionen 10 år 231 Olaf 10 år 232 Europol 10 år 233 Schengen 10 år 234 Gränstullsamarbete Norge, Finland 10 år 239 Övriga ärenden 10 år 24 Arbetsmetoder, utrustning och metodutveckling 240 Underrättelsearbete 10 år 241 Spaning och teknik 10 år 242 Fysiska kontroller 10 år 243 Bevis och spårsäkring 10 år 249 Övriga ärenden 10 år 25 Laboratoriefrågor 10 år 27 Systemförvaltning 270 SPADI 10 år 271 TMJ 10 år 29 Övriga ärenden 10 år

4 Bilaga 1 till RA-MS 2007:52 3(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Ekonomi och service 30 Allmänna ekonomi- och servicefrågor 303 Avgiftssättning och försäljning/fakturering 10 år 304 Anläggningsredovisning inkl. inventering 10 år 309 Övriga ärenden 10 år 31 Avtal 10 år efter upphörande 32 Frågor angående KI 10 år 33 Systemförvaltning 330 Agresso 10 år 331 TDS 10 år 339 Övriga ärenden 10 år 34 Kommunikation 340 Radio 10 år 349 Övriga kommunikationsärenden 10 år 35 Upphandling 10 år 36 Lokaler 10 år 37 Fordon 10 år 39 Övriga ärenden inom huvudgruppen 390 Internservice 10 år 391 Arkiv och diarium 10 år 392 Blanketter 10 år 393 Tullmuseum 10 år 399 Övriga ärenden 10 år Personal- och kompetensförsörjning 41 Rekrytering och anställning 411 Särskilda arbetstagare, bl.a. intresseanmälan, friår 10 år 42 Utbildning 421 Särskilda tjänstemän 10 år 43 Lön 431 Särskilda tjänstemän 10 år

5 Bilaga 1 till RA-MS 2007:52 4(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 44 Arbetsmiljö, friskvård, sjukvård, arbetsskador och rehabilitering 441 Särskilda tjänstemän 10 år 45 Avsked och pension 451 Särskilda tjänstemän 10 år 5 Strategisk utveckling 52 Internationella kontakter inom processen 10 år 6 IT 62 Särskilda IT-frågor 10 år

6 Bilaga 2 till RA-MS 2007:52 1(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Verksstyrelse, verksledning och verkslednings-/stabsfunktioner 06 Nationella ledningsstaben/analys- och strategiprocessen 062 Utbytestjänstgöring, bistånd till andra länder 10 år 064 Översättning och språkvård 10 år 08 Miljöfrågor 10 år 09 Kundombudsmannafrågor 10 år Effektiv handel 11 Överklaganden 110 Tulltaxeringsbeslut 10 år 111 Övriga ärenden 10 år 12 Kvalitetssäkrat flöde 120 Tillstånd Q 10 år efter avställning 121 Kvalitetsrevision 10 år 129 Övriga ärenden 10 år 13 Tullsvar 10 år 14 Icke kvalitetssäkrat flöde 140 Tillstånd Ö a 10 år efter avställning 141 Systemförvaltning 10 år 142 Efterkontroll 10 år 143 Bindande klassificeringsbesked 10 år 144 Tillstånd Ö b 10 år efter avställning 149 Övriga ärenden 10 år 15 Internationellt arbete 10 år Brottsbekämpning 20 Verksamhetsplanering, uppföljning, policy och normgivning 205 Övriga remisser 10 år

7 Bilaga 2 till RA-MS 2007:52 2(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 21 Brottsbekämpningsfrågor 210 Samverkansfrågor med andra myndigheter 10 år 211 Tullåklagarfrågor 10 år 212 Internationella operationer 10 år 213 Begäran om bistånd från EU 10 år 214 Begäran om bistånd från tredje land 10 år 215 Delgivning av samarbetsavtal 10 år 219 Övriga ärenden 10 år 22 Kontrollfrågor 220 SMT samordning, kvalitetssäkringsfrågor 10 år 221 Varuundersökningar 10 år 222 Krigsmateriel och strategiska produkter 10 år 223 Punktskatter 10 år 224 CITES 10 år 225 Resandebestämmelser och röd punkt 10 år 226 Personkontroller 10 år 227 Trafikfrågor 10 år 229 Övriga ärenden 10 år 23 Internationellt arbete 230 EU-kommissionen 10 år 231 Olaf 10 år 232 Europol 10 år 233 Schengen 10 år 234 Gränstullsamarbete Norge, Finland 10 år 239 Övriga ärenden 10 år 24 Arbetsmetoder, utrustning och metodutveckling 240 Underrättelsearbete 10 år 241 Spaning och teknik 10 år 242 Fysiska kontroller 10 år 243 Bevis och spårsäkring 10 år 249 Övriga ärenden 10 år 25 Laboratoriefrågor 10 år 27 Systemförvaltning 270 SPADI 10 år 271 TMJ 10 år 29 Övriga ärenden 10 år

8 Bilaga 2 till RA-MS 2007:52 3(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Ekonomi och service 30 Allmänna ekonomi- och servicefrågor 303 Avgiftssättning och försäljning/fakturering 10 år 304 Redovisning inkl. inventering, frågor om leverantörsfakturor och kontroll samt Cash Management 10 år 305 EU-redovisning 10 år 309 Övriga ärenden 10 år 31 Avtal 10 år 32 Frågor angående KI 10 år 33 Systemförvaltning 330 Agresso 10 år 331 TDS 10 år 339 Övriga ärenden 10 år 34 Kommunikation 340 Radio 10 år 341 Tele, mobiltelefon, växel 10 år 342 Video 10 år 349 Övriga ärenden 10 år 35 Upphandling 10 år 36 Lokaler 10 år 37 Fordon 10 år 39 Övriga ärenden inom huvudgruppen 390 Internservice 10 år 391 Arkiv och diarium 10 år 392 Blanketter 10 år 393 Tullmuseum 10 år 399 Övriga ärenden 10 år Personal- och kompetensförsörjning 41 Rekrytering och anställning 411 Särskilda arbetstagare: intresseanmälan, friår 10 år 412 Utlandstjänstgöring, sambandsmän 10 år 42 Utbildning 421 Särskilda arbetstagare 10 år

9 Bilaga 2 till RA-MS 2007:52 4(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 43 Lön 431 Särskilda arbetstagare 10 år 44 Arbetsmiljö 441 Särskilda arbetstagare 10 år 449 Övriga ärenden 10 år 45 Pensioner, entlediganden, uppsägningar, m.m. 451 Särskilda arbetstagare: pension 10 år 452 Särskilda arbetstagare: entlediganden 10 år 453 Särskilda arbetstagare: uppsägning 10 år 46 Personalansvarsnämnd 462 Särskilda arbetstagare: bisyssla 10 år Strategisk utveckling 52 Internationella kontakter 10 år IT 62 Särskilda IT-frågor 10 år

10 Bilaga 3 till RA-MS 2007:52 1(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Verksstyrelse, verksledning och verkslednings-/stabsfunktioner 062 Utbytestjänstgöring, bistånd till andra länder 10 år 064 Översättning och språkvård 10 år 08 Miljöfrågor 10 år 09 Kundombudsmannafrågor 10 år Effektiv handel 11 Överklaganden 110 Tulltaxeringsbeslut 10 år 111 Övriga ärenden 10 år 12 Kvalitetssäkrat flöde 120 Tillstånd Q 10 år efter avställning 121 Kvalitetsrevision 10 år 129 Övriga ärenden 10 år 13 Tullsvar 10 år 14 Icke kvalitetssäkrat flöde 140 Tillstånd Ö a 10 år efter avställning 141 Systemförvaltning 10 år 142 Efterkontroll 10 år 143 Bindande klassificeringsbesked 10 år 144 Tillstånd Ö b 10 år efter avställning 149 Övriga ärenden 10 år 15 Internationellt arbete 10 år Brottsbekämpning 20 Verksamhetsplanering, uppföljning, policy och normgivning 205 Övriga remisser 10 år

11 Bilaga 3 till RA-MS 2007:52 2(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 21 Brottsbekämpningsfrågor 210 Samverkansfrågor med andra myndigheter 10 år 211 Tullåklagarfrågor 10 år 212 Internationella operationer 10 år 213 Begäran om bistånd från EU 10 år 214 Begäran om bistånd från tredje land 10 år 215 Delgivning av samarbetsavtal 10 år 219 Övriga ärenden 10 år 22 Kontrollfrågor 220 SMT samordning, kvalitetssäkringsfrågor 10 år 221 Varuundersökningar 10 år 222 Krigsmateriel och strategiska produkter 10 år 223 Punktskatter 10 år 224 CITES 10 år 225 Resandebestämmelser och röd punkt 10 år 226 Personkontroller 10 år 227 Trafikfrågor 10 år 229 Övriga ärenden 10 år 23 Internationellt arbete 230 EU-kommissionen 10 år 231 Olaf 10 år 232 Europol 10 år 233 Schengen 10 år 234 Gränstullsamarbete Norge, Finland 10 år 239 Övriga ärenden 10 år 24 Arbetsmetoder, utrustning och metodutveckling 240 Underrättelsearbete 10 år 241 Spaning och teknik 10 år 242 Fysiska kontroller 10 år 243 Bevis och spårsäkring 10 år 249 Övriga ärenden 10 år 25 Laboratoriefrågor 10 år 27 Systemförvaltning 270 SPADI 10 år 271 TMJ 10 år 29 Övriga ärenden 10 år

12 Bilaga 3 till RA-MS 2007:52 3(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Ekonomi och service 30 Allmänna ekonomi- och servicefrågor 303 Avgiftssättning och försäljning/fakturering 10 år 304 Redovisning inkl. inventering, frågor om leverantörsfakturor och kontroll samt Cash Management 10 år 305 EU-redovisning 10 år 309 Övriga ärenden 10 år 31 Avtal 10 år efter avställning 32 Frågor angående KI 10 år 33 Systemförvaltning 330 Agresso 10 år 331 TDS 10 år 339 Övriga ärenden 10 år 34 Kommunikation 340 Radio 10 år 341 Tele, mobiltelefon, växel 10 år 342 Video 10 år 349 Övriga ärenden 10 år 35 Upphandling 10 år 36 Lokaler 10 år 37 Fordon 10 år 39 Övriga ärenden inom huvudgruppen 390 Internservice 10 år 391 Arkiv och diarium 10 år 392 Blanketter 10 år 393 Tullmuseum 10 år 399 Övriga ärenden 10 år Personal- och kompetensförsörjning 41 Rekrytering och anställning 411 Särskilda arbetstagare, bl.a. intresseanmälan, friår 10 år 412 Utlandstjänstgöring, sambandsmän 10 år

13 Bilaga 3 till RA-MS 2007:52 4(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 42 Utbildning 421 Särskilda arbetstagare 10 år 43 Lön 431 Särskilda arbetstagare 10 år 44 Arbetsmiljö 441 Särskilda arbetstagare 10 år 449 Övriga ärenden 10 år 45 Pensioner, entlediganden, uppsägningar, m.m. 451 Särskilda arbetstagare: pension 10 år 452 Särskilda arbetstagare: entlediganden 10 år 453 Särskilda arbetstagare: uppsägning 10 år 46 Personalansvarsnämnd 462 Särskilda arbetstagare: bisyssla 10 år Strategisk utveckling 52 Internationella kontakter 10 år 59 Övriga ärenden 10 år IT 62 Särskilda IT-frågor 10 år 69 Övriga ärenden 10 år

14 Bilaga 4 till RA-MS 2007:52 1(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Verksledning 06 Verksledningsstaben 063 Utbytestjänstgöring, bistånd till andra länder 10 år 08 Kundombudsmannafrågor 10 år 09 Övriga ärenden 10 år Effektiv handel 11 Överklaganden 10 år 12 Kvalitetssäkrat flöde 120 Tillstånd Q 10 år efter avställning 121 Kvalitetsrevision 10 år 122 Tillstånd AEO-status 10 år efter avställning 129 Övriga ärenden 10 år 13 Tullsvar 10 år 14 Icke kvalitetssäkrat flöde 140 Tillstånd Ö a 10 år efter avställning 141 Systemförvaltning 10 år 142 Efterkontroll 10 år 143 Bindande klassificeringsbesked 10 år 144 Tillstånd Ö b 10 år efter avställning 145 Ursprungskontroll 10 år 146 Varumärkesintrång, ansökan om Tullverkets ingripande och gemenskapsansökan 10 år 147 Avräkningsnotor och aktiv förädling år 149 Övriga ärenden 10 år 15 Internationellt arbete 10 år Brottsbekämpning 20 Verksamhetsplanering, uppföljning, policy och normgivning 205 Övriga remisser 10 år

15 Bilaga 4 till RA-MS 2007:52 2(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 21 Brottsbekämpningsfrågor 210 Samverkansfrågor med andra myndigheter 10 år 211 Tullåklagarfrågor 10 år 212 Internationella operationer 10 år 213 Begäran om bistånd från EU 10 år 214 Begäran om bistånd från tredje land 10 år 215 Delgivning av samarbetsavtal 10 år 219 Övriga ärenden 10 år 22 Kontrollfrågor 220 SMT samordning, kvalitetssäkringsfrågor 10 år 221 Varuundersökningar 10 år 222 Krigsmateriel och strategiska produkter 10 år 223 Punktskatter 10 år 224 CITES 10 år 225 Resandebestämmelser och röd punkt 10 år 226 Personkontroller 10 år 227 Trafikfrågor 10 år 229 Övriga ärenden 10 år 23 Internationellt arbete 230 EU-kommissionen 10 år 231 Olaf 10 år 232 Europol 10 år 233 Schengen 10 år 234 Gränstullsamarbete Norge, Finland 10 år 239 Övriga ärenden 10 år 24 Arbetsmetoder, utrustning och metodutveckling 240 Underrättelsearbete 10 år 241 Spaning och teknik 10 år 242 Fysiska kontroller 10 år 243 Bevis och spårsäkring 10 år 249 Övriga ärenden 10 år 25 Laboratoriefrågor 10 år 27 Systemförvaltning 270 SPADI 10 år 271 TMJ 10 år

16 Bilaga 4 till RA-MS 2007:52 3(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att 29 Övriga ärenden 10 år 290 Processens personal 10 år 291 Inbjudningar och konferenser 10 år 299 Övriga ärenden 10 år Administration 30 Allmänna ekonomi- och servicefrågor 303 Avgiftssättning och försäljning/fakturering 10 år 304 Redovisning inkl. inventering, frågor om leverantörsfakturor och kontroll samt Cash Management 10 år 305 EU-redovisning 10 år 309 Övriga ärenden 10 år 31 Avtal 10 år efter avställning 32 Frågor angående KI 10 år 33 Systemförvaltning 330 Agresso 10 år 331 TDS 10 år 339 Övriga ärenden 10 år 34 Kommunikation 340 Radio 10 år 341 Tele, mobiltelefon, växel 10 år 342 Video 10 år 349 Övriga ärenden 10 år 35 Upphandling 10 år 36 Lokaler 10 år 37 Fordon 10 år 38 Miljöfrågor 10 år 39 Övriga ärenden inom huvudgruppen 390 Internservice 10 år 391 Arkiv och diarium 10 år 392 Blanketter 10 år 393 Tullmuseum 10 år 399 Övriga ärenden 10 år

17 Bilaga 4 till RA-MS 2007:52 4(4) Fr.o.m en räknas från ärendets avslutandeår samt att avtal och tillstånd upphört att Personal 41 Rekrytering och anställning 411 Ledigförklaranden, ansökningar, tillsättningar 10 år 412 Utlandstjänstgöring, sambandsmän 10 år 42 Utbildning 421 HR-dagar, kompetensutveckling 10 år 422 Individärenden 10 år 43 Lön 431 Individärenden 10 år 44 Arbetsmiljö 441 Individärenden arbetsskador, tillbud 10 år 442 Individärenden rehabilitering 10 år 443 Individärenden friskvård 10 år 444 Individärenden företagshälsovård 10 år 445 Individärenden övrig arbetsmiljö 10 år 446 Inspektionsmeddelanden 10 år 449 Övriga ärenden 10 år 45 Pensioner, entlediganden, uppsägningar, m.m. 451 Individärenden pension 10 år 452 Individärenden entlediganden 10 år 453 Individärenden uppsägning 10 år 46 Personalansvarsnämnd 462 Individärenden 10 år Utveckling 52 Internationella kontakter 10 år 59 Övriga ärenden 10 år IT 62 Särskilda IT-frågor 10 år 69 Övriga ärenden 10 år

18 Bilaga 5 till RA-MS 2007:52 Förkortningslista (Förkortningar och förklaringar i Tullverkets D/D-plan) Cites WCO Euracustoms Tull 2007 ASEM Europol Schengen Olaf TMJ SPADI TDS DVT KI SMT AEO HR Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora World Customs Organization De europeiska tullverkens samverkansorgan Tullverkets vision ett par år framåt Asia-Europe Meeting European Police Office Schengensamarbetet European Anti-Fraud Office Tullmålsjournalen Spaningsdiariet Tulldatasystemet Det virtuella tullkontoret Kontorsinformationssystem Samverkan mot tullbrottslighet Approve Economic Operator Human rights

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2001:37 1(6) Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Länsstyrelsen i Gotlands län; beslutade den 14 augusti 2001.

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:39 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Rättsmedicinalverket; beslutade den 15

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:51 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; den 2 oktober 2012. Riksarkivet beslutar med stöd

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:39 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Försvarets radioanstalt; beslutade den 23 juni 2011. Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2015:21 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50 1 ) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:39 Riksarkivets beslut om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (3) RA-MS 2015:1 Riksarkivets föreskrifter om arkivering av akter, återlämnande och gallring hos de allmänna förvaltningsdomstolarna;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Skatteverket; beslutade den 22 augusti 2007. RA-MS 2007:74 Riksarkivet beslutar

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:64 Omtryck Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2007:50) om gallring hos Skatteverket;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:32 Riksarkivets beslut om gallring hos Myndigheten för radio och tv; den 19 juni 2012. Riksarkivet beslutar

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:37 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring i beskattningsverksamheten hos Skatteverket; beslutade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(3) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:82 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivering av akter, återlämnande och gallring av handlingar

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:45 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande och gallring hos Migrationsverket; beslutade den 15 oktober

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2015:5 Riksarkivets föreskrifter om gallring och undantag från gallring hos Arbetsförmedlingen; beslutade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1 (2) RA-MS 2013:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Smittskyddsinstitutet; beslutade den 15 oktober 2013. Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:41 Riksarkivets föreskrifter om överlämnande och införlivande av handlingar från Smittskyddsinstitutet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:3 1(6) Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:63) om förteckningsplan för kyrkliga

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 29/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 29/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 0110101 Dnr: 9/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(1) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2013:6) om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden;

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar (RA-MS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:8 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Affärsverket svenska kraftnät; beslutade den 8 februari 2012.

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring

2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU. Bevarande/ Gallring 2011 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, CHALMERS / GU Handlingsslag Övergripande administration: Medium och sortering Bevarande/ Gallring Anmärkning (Föreskrift) Ansvarig

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och med: 2011-01-01 Dnr: 145/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Personal Antagen att gälla från och med: 0110101 Dnr: 145/11 Förvarings Anställningsavtal, original Anställningsavtal, anställningsmyndigheten Anställningsavtal, löneenheten Anställningsavtal, Ansöknings

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2011:62 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Trafikverket; beslutade den 24 november 2011. Riksarkivet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:40 Riksarkivets föreskrifter om gallring hos Länsstyrelserna; beslutade den 19 juni 2012. Riksarkivet

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Datum 2013-07-04 Dnr VALA 231-2013/2828 Polismyndigheten i Östergötlands län Box 345 581 03 Linköping Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Östergötlands

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Nytt ackrediteringssystem för utfärdande av ursprungscertifikat

Nytt ackrediteringssystem för utfärdande av ursprungscertifikat Nytt ackrediteringssystem för utfärdande av ursprungscertifikat ATA-carnet- och intygsseminariet Örebro 5 6 september 2013 Per Anders Lorentzon Bakgrund Internationellt är olika handelskammares utfärdande

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28, 7 dnr KFN 2015/3 Innehållsförteckning Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg

Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg Administrationsavdelningen Datum Dnr Enheten för diarium och arkiv 2014-11-19 VER 2014-644, Handläggare 2.09, 2.3.1 Kia Blomberg Arkivbeskrivning Upprättad i enlighet med 6 kap. föreskrifter om ändring

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Datainspektionen

Inspektion av arkivvården vid Datainspektionen 1(5) Inspektion av arkivvården vid Datainspektionen 1. Sammanfattning Klimatet i den externa depå där Datainspektionen hyrt in äldre delar av arkivet ska enligt uppgift uppvisa större svängningar avseende

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

enheten för EU och internationell samordning enheten för nationell samordning enheten för planering och uppföljning enheten för verksamhetsutveckling.

enheten för EU och internationell samordning enheten för nationell samordning enheten för planering och uppföljning enheten för verksamhetsutveckling. Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2015-04-28 STY 2015-285 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

Lag (1998:620) om belastningsregister

Lag (1998:620) om belastningsregister Smugglingslagen m.m./rättsväsendets informationssystem m.m. 1 Belastningsregister 1 [3301] Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Myndigheten är personuppgiftsansvarig

Läs mer

Aktuellt från Riksarkivet

Aktuellt från Riksarkivet Aktuellt från Riksarkivet Nora Liljeholm / Divisionen för offentlig informationshantering Registratorskonferens, 19 maj 2015 RA-MS Format earkiv FGS RA-FS OSL TF PDF/A-1 SSC PDF FE PSI HS KS Öppen data

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad Dnr MN 482/16 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kärnprocesser i Mölndals stad 4.0.6 Överklagan av Antagen av miljönämnden den 15 mars 2016, 31 Gäller från och med den 1 april 2016 4. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:5 Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1997:65) om gallring hos de kyrkliga församlingarna

Läs mer

Tullverket Box STOCKHOLM

Tullverket Box STOCKHOLM YTTRANDE 1(5) Datum Dnr RA 04-2011/3784 2011-09-19 Ert Dnr STY2011-546 Tullverket Box 12 854 112 98 STOCKHOLM Förslag till Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i Tullverkets

Läs mer

Divisionen för offentlig informationshantering

Divisionen för offentlig informationshantering Divisionen för offentlig informationshantering Vad gör vi? Var finns vi? Vad sker just nu? Britt-Marie Östholm Riksarkivets konferens 3 oktober 2013 1 Tillsynsavdelningen 2000-2010 Utveckla Normera Främja

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av Tullverkets organisation; beslutat den 6 september 2006.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år

FÖRBUNDSINFO. Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 17 november 2006 Löneunderlag och lönespecifikationer ska sparas i 50 år Det är viktigt att varje anställd kan vara förvissad om att underlag för beräkning av

Läs mer

Ny organisation. Nya enheter, jobba med teamutveckling. Nya chefer och medarbetare. Nya arbetsätt, processer

Ny organisation. Nya enheter, jobba med teamutveckling. Nya chefer och medarbetare. Nya arbetsätt, processer På gång 2016 Ny organisation Nya enheter, jobba med teamutveckling Nya chefer och medarbetare Nya arbetsätt, processer Utbildning i coachande ledarskap Personalstatistik 2015 Antal anställda 239 251 Slutande

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Inspektionsrapport 1 (6) Datum Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Närvarande Från Opus Bilprovning: Platschef Technical Support Manager/ADR

Läs mer

Delegering i personalfrågor

Delegering i personalfrågor Sidan 1 av 8 Delegering i personalfrågor www.osthammar.se Sidan 2 av 8 Delegering från styrelse och nämnd I kommunallagen (KL) 6 kap 33 stadgas att en nämnd får uppdra åt: ett utskott, åt en ledamot, eller

Läs mer

Arkivbeskrivning för Rikspolisstyrelsen

Arkivbeskrivning för Rikspolisstyrelsen Arkivbeskrivning för Rikspolisstyrelsen 1964-2011 Dokumentationssektionen 2011-06-08 ARKIVBESKRIVNING 2 (21) Arkivbeskrivning för Rikspolisstyrelsen Denna arkivbeskrivning upprättad enligt 6 arkivlagen

Läs mer

Internationell policy. Internationell policy

Internationell policy. Internationell policy Internationell policy Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Internationella samarbeten 3 Europeiska Unionen 3 Syfte 4 Organisation och ansvar 4 Internationell samordnare 4 Falköpings Internationella

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014

Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Posten AB den 8 september 2014 Närvarande Från Posten AB:, chefsarkivarie, arkivarie Från Riksarkivet: Ian Fallenius 1. Sammanfattning Flera av de verksamheter som nämns

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(7) Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 1998:57) om gallring, överlämnande och

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN A. EKONOMISK FÖRVALTNING. 1. Placering av donationsmedel. 2. Utdelning från donationsfonder. KS ordförande 3. Utdelning av kommunala stipendier. KS ordförande 4.

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor

En skola på vetenskaplig grund. Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor En skola på vetenskaplig grund Samverkan inom Kommunförbundet Skåne, mellan kommuner, gymnasieförbund och högskolor Bakgrund Diskussioner mellan ett antal kommuner och Malmö högskola om s.k. verksamhetsnära

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. 3.sjöstridsflj ska, med

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm

Polisriksdagen 2014. Stöldligor och mängdbrott. Seminarie A3 / C2. Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm Seminarie A3 / C2 Stöldligor och mängdbrott Fredrik Persson, RKP Anders Burén, Pmynd Sthlm 1 Upplägg seminariet 1. Bakgrund polisens satsning mot mängd och seriebrott 2. Beskrivning Insats Gunder 3. Uppföljning

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2012-03-06

Servicenämnden handlingar 2012-03-06 Servicenämnden handlingar 2012-03-06 Servicenämnden 2012-02-28 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Torsgatan 1 Sammanträdesdatum: 2012-03-06 Tid: 9:00

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Sidan 1 av 15 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 4 FÖR LA 2010-3052 Version 2 Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Inledning Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2015-02-26 STY 2015-108 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet, UHR, inspekterades av Riksarkivet den 24 november 2015. Inspektionen aviserades i

Läs mer

Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU

Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU Import, export och reexport av utrotningshotade djur- och växtarter mellan tredje land och EU Februari 2010 I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt utrotningshotade.

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer