Svarsöversikt Länsrapporten Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län"

Transkript

1 Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet

2 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Nej Ja Kommun Kommun Kommun Kommun Tolkning: 1:an visar vilket svarsalternativ som kryssats i. I ovanstående exempel har Kommun 1 svarat Nej (samverkan omfattade ej tillsyn över detaljhandel) och Kommun 2 och 3 har svarat Ja (samverkan innefattade tillsyn av detaljhandel) Exempel 2: Fråga 24.1 Antal enskilda serveringslokaler som fick tillsynsbesök under 2013 Antal Fråga 24.2 Totalt antal tillsynsbesök under 2013 Antal Kommun Kommun 1.. Kommun Kommun Kommun Kommun 5.. Kommun 6.. Kommun 7.. Kommun Tolkning: -111visar att inte kommunen besvarat frågan (bortfall på frågan). Punkten betyder i detta fall att dessa kommuner inte har gjort några tillsynsbesök och därför inte ska svara på de två efterföljande frågorna.

3 3 (158) Exempel 3: Fråga 25. Tillsynsbesök hos skolor Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 2 25,0 33,3 33,3 Nej 4 50,0 66,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0 Tolkning: Kolumn Antal: Åtta kommuner ingår totalt (se Total längst ner) i detta län men endast 6 kommuner har besvarat den aktuella frågan. Kolumn Procent: Här ingår de kommuner som inte besvarat frågan. Kolumn Valid Procent: Här visas procentfördelningen för de kommuner som besvarat frågan, 2 av 6 kommuner har svarat Ja (33.3 %) och 4 av 6 kommuner har svarat Nej (66,7 %). Kolumn Kumulativ Procent: procenten summeras neråt, i detta fall 33,3 + 66,7 =100 Skalor Exempel: i vilken omfattning kommunen har tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen Mycket vanligt Mycket ovanligt Problem: tabeller och diagram visar endast de alternativ som kommunerna kryssat och det kan vara svårt att komma ihåg vad exempelvis 2 står för om inte någon har svarat 5 eller 1. Dokumentation av tillsyn Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid ,0 33,3 33, ,5 50,0 83,3 Inget råd har tagits emot 1 12,5 16,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0

4 4 (158) Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

5 5 (158) Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

6 6 (158) Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

7 7 (158) Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

8 8 (158) Fråga 3e. Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 7 0 Fråga 3e.Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

9 9 (158) Fråga 3. Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2013 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Fråga 3. Antal årsarbetskrafter Antal Kommun Härnösand,50 Kramfors,50 Sollefteå,50 Sundsvall,15 Timrå 1,00 Ånge,55 Örnsköldsvik,50 Total,53 Fråga 4. Fanns det under 2013 i ditt län något nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande) som länsstyrelsen organiserade? Fråga 4. Nätverk Ja Nej Vet ej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 7 0 0

10 10 (158) Fråga 4. Nätverk Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0 Fråga 4.1. Deltog din kommun under 2013 i detta nätverk? Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 7 100,0 100,0 100,0

11 11 (158) Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 5 71,4 71,4 71,4 Ja, i viss utsträckning 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 5. Har kommunen under 2013 deltagit vid sammankomster där man samlat både kommunala alkohol-/tobakshandläggare, tillsynshandläggare av rökfria miljöer och ANDTsamordnare? Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 5. Deltagit vid sammankomster Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

12 12 (158) Fråga 5.1. Ange antal sammankomster: Fråga 5.1 Antal sammankomster Antal Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 4 Sundsvall 3 Timrå 2 Ånge -111 Örnsköldsvik 4 Fråga 6. Fanns det under 2013 i ditt län något annan/några andra nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande)? Fråga 6. Fanns andra nätverk? Ja Nej Vet ej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 2 3 2

13 13 (158) Fråga 6. Fanns andra nätverk? Valid Ja 2 28,6 28,6 28,6 Nej 3 42,9 42,9 71,4 Vet ej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 6.1. Deltog din kommun under 2013 i detta/dessa nätverk? Fråga 6.1. Deltog din kommun? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Sollefteå Sundsvall Total Fråga 6.1. Deltog din kommun? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 1 14,3 50,0 50,0 Ja, i viss utsträckning 1 14,3 50,0 100,0 Total 2 28,6 100,0 Missing System 5 71,4 Total 7 100,0

14 14 (158) Fråga 7. Hade kommunen 2013 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbetet? Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att Ja Nej ta fram e Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

15 15 (158) Fråga 7a. Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 7a. Alkohol Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

16 16 (158) Fråga 7b. Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7b. Tobak Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

17 17 (158) Fråga 7c. Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 7c. Narkotika Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

18 18 (158) Fråga 7d. Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7d. Dopning Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

19 19 (158) Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

20 20 (158) Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Kommun Härnösand 0 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 0 Timrå 0 0 Ånge 0 0 Örnsköldsvik 0 0 Total 1 1 Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Valid ,3 14,3 14, ,3 14,3 28, ,3 14,3 42, ,6 28,6 71, ,3 14,3 85, ,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

21 21 (158) Fråga 7.3_a Mätbara mål Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 2 5 Fråga 7.3_a Mätbara mål Valid Nej 2 28,6 28,6 28,6 Ja 5 71,4 71,4 100,0 Total 7 100,0 100,0

22 22 (158) Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

23 23 (158) Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3 Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

24 24 (158) Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2 Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0

25 25 (158) Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 1 Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

26 26 (158) Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 6 1 Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 7.3_f kommentar (Annat, uppge vad:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 mätbara Indikatorer 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

27 27 (158) Fråga 7.3. Kommentar: Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 1 14,3 14,3 14,3 Ett nytt ANDT-styrdokument antogs i febr ,3 14,3 28,6 Folkhälsoplan antagen ,3 14,3 42,9 Ny folkhälsoplan f om 2014 inkluderar ANTD arbetet 1 14,3 14,3 57,1 Programmet ska utgöra ett stöd för arbetet för att minska missbruk o konsekvenser av detta. 1 14,3 14,3 71,4 Programmet kan ses som en del i det hälsopolitiska programmet. Svårt att svara på om man kan kalla det genomförandeplaner, men vi benämnder det; 1 14,3 14,3 85,7 aktiviteter/åtgärder samt ansvariga aktörer Uppföljning sker genom nämndernas rapport till 1 14,3 14,3 100,0 kommunfullmäktige varje år. Total 7 100,0 100,0

28 28 (158) Fråga 8. Genomfördes en uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDTförebyggande arbetet? Ja, kommunens hela ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades Ja, delar av kommunens ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 2 3 2

29 29 (158) Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, kommunens hela ANDTförebyggande arbete följdes 2 28,6 28,6 28,6 upp eller utvärderades Ja, delar av kommunens ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller 3 42,9 42,9 71,4 utvärderades Nej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7

30 30 (158) Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0 Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

31 31 (158) Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 7 0 Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

32 32 (158) Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

33 33 (158) Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 4 3 Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

34 34 (158) Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2 Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 9 Kommentar: Valid 7 100,0 100,0 100,0

35 35 (158) Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 1 Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

36 36 (158) Fråga 10.1 Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 10.1 Alkohol Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0 Fråga 10.1 Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6

37 37 (158) Fråga 10.1 Tobak Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0 Fråga 10.1 Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 10.1 Narkotika Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

38 38 (158) Fråga 10.1 Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga 10.1 Dopning Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

39 39 (158) Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Det finns ingen gymnasieskola i Ja Nej kommunen Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

40 40 (158) Fråga 11.1 Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 11.1 Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

41 41 (158) Fråga 11.1 Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 11.1 Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

42 42 (158) MED KOMMUNALA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_a Med kommunala medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 12_a Med kommunala medel Valid Helt 1 14,3 14,3 14,3 Till stor del 3 42,9 42,9 57,1 Till viss del 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

43 43 (158) MED ANSLAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Valid Till stor del 2 28,6 33,3 33,3 Till viss del 3 42,9 50,0 83,3 Inte alls 1 14,3 16,7 100,0 Total 6 85,7 100,0 Missing [Inget svar] 1 14,3 Total 7 100,0

44 44 (158) MED ANSLAG FRÅN LANDSTINGET Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_c Med anslag från landstinget Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 12_c Med anslag från landstinget Valid Till viss del 4 57,1 80,0 80,0 Inte alls 1 14,3 20,0 100,0 Total 5 71,4 100,0 Missing [Inget svar] 2 28,6 Total 7 100,0

45 45 (158) MED ANDRA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_d Med andra medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Sundsvall Örnsköldsvik Total Fråga 12_d Med andra medel Valid Till viss del 1 14,3 50,0 50,0 Inte alls 1 14,3 50,0 100,0 Total 2 28,6 100,0 Missing [Inget svar] 5 71,4 Total 7 100,0

46 46 (158) Om andra medel, uppge vilka: Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 I vissa kampanjer och liknande förebygg arbete ingick medel från ideella organisationer (ex. IOGT, Sv 1 14,3 14,3 100,0 Kyrk, Rädda Barnen samt Lt), mendet mesta är kommun och Lst Total 7 100,0 100,0 Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa en sådan Ja Nej styrgrupp Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 5 1 1

47 47 (158) Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja 5 71,4 71,4 71,4 Nej 1 14,3 14,3 85,7 Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att 1 14,3 14,3 100,0 skapa en sådan styrgrupp Total 7 100,0 100,0 Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2

48 48 (158) Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Valid Ja 5 71,4 71,4 71,4 Nej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa sådan lokal Ja Nej samverkan Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 6 1 0

49 49 (158) Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

50 50 (158) SKOLFÖRVALNING/UTBILDNINGSFÖRVALTNING ELLER MOTSVARANDE Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

51 51 (158) SOCIALTJÄNST Fråga Socialtjänst Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Socialtjänst Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

52 52 (158) FRITIDS-/KULTURFÖRVALTNING Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

53 53 (158) ANDRA KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR/NÄMNDER, UPPGE VILKA: Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

54 54 (158) Kommentarer (Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 3 50,0 50,0 50,0 Arbetslivsförvaltning, social, skol, samhälls och 1 16,7 16,7 66,7 arbetslivsnämnder Kommunledningskontoret 1 16,7 16,7 83,3 Miljö-och byggnämnden och tekniska avdelningen 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

55 55 (158) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Skatteverket Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

56 56 (158) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

57 57 (158) TULLVERKET Fråga Tullverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Tullverket Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

58 58 (158) POLIS Fråga Polis Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Polis Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

59 59 (158) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

60 60 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 2 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid Nej 4 66,7 66,7 66,7 Ja 2 33,3 33,3 100,0 Total 6 100,0 100,0

61 61 (158) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Lokaltrafiken Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

62 62 (158) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 1 Fråga Övrigt näringsliv Valid Nej 5 83,3 83,3 83,3 Ja 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

63 63 (158) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 2 4 Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid Nej 2 33,3 33,3 33,3 Ja 4 66,7 66,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

64 64 (158) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 2 4 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid Nej 2 33,3 33,3 33,3 Ja 4 66,7 66,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

65 65 (158) Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 2 33,3 33,3 33,3 Brottsofferjouren 1 16,7 16,7 50,0 Lokalt energibolag 1 16,7 16,7 66,7 Räddningstjänst 1 16,7 16,7 83,3 Svensks kyrkan, Köpmannaföreningen 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0 Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1

66 66 (158) Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Valid Ja 3 50,0 50,0 50,0 Nej 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

67 67 (158) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Skatteverket Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

68 68 (158) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

69 69 (158) TULLVERKET Fråga Tullverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Tullverket Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

70 70 (158) POLIS Fråga Polis Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Total 0 3 Fråga Polis Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0

71 71 (158) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

72 72 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

73 73 (158) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Lokaltrafiken Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

74 74 (158) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Övrigt näringsliv Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

75 75 (158) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

76 76 (158) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0 Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Valid 3 100,0 100,0 100,0

77 77 (158) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Alkohol 15. Polismyndighet gällande.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

78 78 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Narkotika 15. Polismyndighet gällande... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

79 79 (158) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN

80 80 (158) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Hälso- och sjukvården.. Alkohol 15. Hälso- och sjukvården.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

81 81 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15 Hälso- och sjukvården.. Narkotika 15. Hälso- och sjukvården.. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

82 82 (158) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS

83 83 (158) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Alkohol 15. Trafikverket gällande.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

84 84 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Narkotika 15. Trafikverket gällande... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

85 85 (158) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET

86 86 (158) SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Alkohol 15. Andra kommuner.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

87 87 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Narkotika 15. Andra kommuner.. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

88 88 (158) SAMARBETE MED ANRA KOMMUNER

89 89 (158) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen 15. Länsstyrelsen.. Alkohol 15. Länsstyrelsen.. Tobak.. Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

90 90 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen.. Narkotika 15. Länsstyrelsen.. Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik 1 0 1

91 91 (158) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN

92 92 (158) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Alkohol 15. Högskola/Universitet Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

93 93 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Narkotika 15. Högskola/Universitet Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

94 94 (158) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET

95 95 (158) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Alkohol 15. Andra myndigheter... Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

96 96 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Narkotika 15. Andra myndigheter... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

97 97 (158) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Kommentar: andra myndigheter Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 Tullen deltar i Antidopingnätverket 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

98 98 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera av nämnda myndigheter? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 4 Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Valid Ja 3 42,9 42,9 42,9 Nej 4 57,1 57,1 100,0 Total 7 100,0 100,0

99 99 (158) Fråga 15.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 4 57,1 57,1 57,1 informaton- och kunskapsutbyte 1 14,3 14,3 71,4 Samverkan kommun och polis för ökad trygghet och minskat droganvändande 1 14,3 14,3 85, Överenskommelse mellan polis och kommun 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

100 100 (158) ENSKILDA RESTAURANGÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Alkohol 16. Enskilda restaurangägare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

101 101 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Narkotika 16. Enskilda restaurangägare Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

102 102 (158)

103 103 (158) ENSKILDA LIVSMEDELSHANDLARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Alkohol 16. Enskilda livsmedelshandlare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

104 104 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Narkotika 16. Enskilda livsmedelshandlare Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Dopning Total Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 1 Sundsvall 1 Timrå 1 Ånge 1 Örnsköldsvik 1 Total 7

105 105 (158)

106 106 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Alkohol 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

107 107 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? Bostadsbolag/Fastighetsägare Narkotika Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Total Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 1 Sundsvall 1 Timrå 1 Ånge 1 Örnsköldsvik 1 Total 7

108 108 (158)

109 109 (158) FRISTÅENDE SKOLOR/FÖRSKOLOR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Alkohol 16. Fristående skolor/förskolor Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

110 110 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Narkotika 16. Fristående skolor/förskolor Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

111 111 (158)

112 112 (158) NÖJESARRANGÖRER Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangör 16. Nöjesarrangörer Alkohol 16. Nöjesarrangörer Tobak er Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

113 113 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangörer Narkotika 16. Nöjesarrangörer Dopning Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

114 114 (158)

115 115 (158) GYM-/TRÄNINGSANLÄGGNINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Gym-/Träningsanläggningar Alkohol 16. Gym-/Träningsanläggningar Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

116 116 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 16. Gym- /Träningsanläggningar Narkotika 16. Gym-/Träningsanläggningar Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

117 117 (158)

118 118 (158) FÖRETAGSFÖRENINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar gällande Alkohol 16. Företagarföreningar Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

119 119 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar Narkotika 16. Företagarföreningar Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

120 120 (158) Uppge vilka andra inom näringslivet: Valid 7 100,0 100,0 100,0

121 121 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera representanter från näringslivet+ Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med representanter från näringslivet Ja Nej Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 1 5 Fråga 16.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 Avser deltagande i antidopningsnätverket i Örnsköldsvik 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

122 122 (158) IDROTTSFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? Idrottsföreningar Alkohol 17. Idrottsföreningar Tobak Idrottsförenin gar Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Idrottsföreningar Narkotika 17. Idrottsföreningar Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 2 2 3

123 123 (158)

124 124 (158) NYKTERHETSRÖRELSEN Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Alkohol 17. Nykterhetsrörelsen Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Narkotika 17. Nykterhetsrörelsen Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total

125 125 (158)

126 126 (158) KULTURFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturförening 17. Kulturföreningar Alkohol 17. Kulturföreningar Tobak ar Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturföreningar Narkotika 17. Kulturföreningar Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 0 5 0

127 127 (158)

128 128 (158) TROSSAMFUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund 17. Trossamfund Alkohol 17. Trossamfund Tobak Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund Narkotika 17. Trossamfund Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 3 5 0

129 129 (158)

130 130 (158) STUDIEFÖRBUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund 17. Studieförbund Alkohol 17. Studieförbund Tobak Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund Narkotika 17. Studieförbund Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 1 4 1

131 131 (158)

132 132 (158) ANDRA INOM IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Alkohol 17. Andra inom idéburna org. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Narkotika 17. Andra inom idéburna org. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total

133 133 (158) Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 IOGT, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Skolkyrkan, 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

134 134 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera idéburna organisationer (frivilligorganisationer)? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med idéburna organisationer Ja Nej Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 17.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Valid 7 100,0 100,0 100,0

135 135 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet p narkotikafrågor Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 1

136 136 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller Fråga 18. Åtgärder mot dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18 Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

137 137 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldergränsen vid försäljning av alkohol Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 3

138 138 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter (högskola/universitet) Fråga 18. Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter eller liknande) Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 4

139 139 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar ), med för programmet utbildade handledare Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3

140 140 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3

141 141 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6

142 142 (158) Fråga 18. Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga Fråga 18. Gruppverksamhet för barn till missbrukare Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 18. Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever Fråga 18. Annat, uppge vad: Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

143 143 (158) Fråga 18. Kommentarer (Annat, uppge vad:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 utbildn skolpersonal, info om kontaktvägar; visitkort, Föräldra-Caféer med ANDT tema, alla elever Åk 8 "Val 1 14,3 14,3 100,0 och konsekvenser" Föräldra- Mässa med ANDT- inslag Total 7 100,0 100,0 Fråga 19. Kronobergsmodellen eller en liknande metod Fråga 19. Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

144 144 (158) Fråga 19. Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 3 Fråga 19. STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) Fråga 19. SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

145 145 (158) Fråga 19. Annan eller andra metoder, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 2

146 146 (158) Vilka delar av metoden Västernorrlandsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Fråga Kontakt med föräldrar Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Vilka delar av metoden Västernorrlandsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 3

147 147 (158) Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Valid Ja 4 80,0 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0 Fråga Kontakt med föräldrar Valid Ja 4 80,0 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0 Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Valid Nej 1 20,0 25,0 25,0 Ja 3 60,0 75,0 100,0 Total 4 80,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0

148 148 (158) Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Örnsköldsvik Total Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 3 Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0

149 149 (158) Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0 Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0 Aktivt föräldraskap De otroliga åren Föräldrakraft Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

150 150 (158) Aktivt föräldraskap Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 De otroliga åren Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Föräldrakraft Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

151 151 (158) Triple P Vägledande samspel (ICDP) Connect Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Triple P Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Vägledande samspel (ICDP) Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Connect Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

152 152 (158) Familjeverkstan Föräldrastegen/Steg för steg ÖPP (Örebro preventionspro gram)/effekt Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Ja Kommun Härnösand 1 Kramfors 0 Sollefteå 0 Sundsvall 1 Timrå 0 Ånge 0 Örnsköldsvik 1 Total 3

153 153 (158) Familjeverkstan Valid Nej 3 42,9 42,9 42,9 Ja 4 57,1 57,1 100,0 Total 7 100,0 100,0 Föräldrastegen/Steg för steg Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

154 154 (158) ABC (Alla barn i centrum) COPE Från första början Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total ABC (Alla barn i centrum) Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 COPE Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

155 155 (158) Från första början Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Inget strukturerat Komet för föräldrar Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad föräldrastödspr ogram erbjöds Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

156 156 (158) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Ja Kommun Härnösand 0 Kramfors 0 Sollefteå 0 Sundsvall 0 Timrå 0 Ånge 0 Örnsköldsvik 0 Total 0 Komet för föräldrar Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

157 157 (158) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Kommentarer (Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 4 57,1 57,1 57,1 ART, Trappan,delat i två 1 14,3 14,3 71,4 BIFF (barn i föräldrarnas fokus), MARTEMO Nya STEG, Positivt föräldraskap 1 14,3 14,3 85,7 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

158 158 (158)

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ånge Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Alkohol 71,4 5 Tobak 71,4 5 Narkotika

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jämtlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (163) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna

Länsrapport 2014 Dalarna Länsrapport 214 Dalarna Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2014 Norrbotten

Länsrapport 2014 Norrbotten Länsrapport 214 Norrbotten Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Länsrapport 2011 Stockholms län

Länsrapport 2011 Stockholms län Länsrapport 2011 Stockholms län Kommunernas del det övriga ANDT-förebyggande arbetet 4.1. 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (124) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västra Götalands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västra Götalands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 2 (237) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (339) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland BILAGA 2 - UPPFÖLJNING - INDIKATORER Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 - BILAGA 2 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Sammanfattning bilaga 2 Detta dokument innehåller

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Västra Götalands län 1 2 Rapportnummer: 2013:64 ISSN: 1403-168X Form: Ida Edgren Innehåll Regionala strukturer och samordning i länet

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Länsrapport 2014 Blekinge

Länsrapport 2014 Blekinge Länsrapport 24 - ANDT Länsrapport 24 Blekinge Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 24 - ANDT Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun 2016-2020 Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Programmet ska vara vägledande för nämnder och förvaltningar

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2011

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Vad styr våra prioriteringar?

Vad styr våra prioriteringar? Vad styr våra prioriteringar? Nationellt: Folkhälsomålet med prioriterade målområden Regionalt: Vision och Folkhälsopolitisk policy med sex utmaningar samt avtal med HS Vision 2025 Uppdrag och mål i Borås

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del - ANDT-samordningen på länsstyrelsen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun

Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Ett tryggare Piteå ett samverkansavtal mellan polisen och Piteå kommun Brottsförebyggande arbete i Piteå Samhället har allt att vinna på minskad brottslighet och ökad trygghet. Därför behövs ett planerat

Läs mer

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet

Inledning. Bakgrund till det drogpolitiska programmet Inledning Konsumtionen av alkohol och andra droger är ett samhällsproblem och därmed en angelägenhet för samtliga av samhällets aktörer. Det som nämns vara framgångsfaktorer för att bedriva ett gott drogförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenberg

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige

Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention av dopning i Sverige Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman,0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-05 Ks/2016:79 Sida 1(2) Deltagande i det nationella antidopningsnätverket PRODIS - Prevention

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer