Svarsöversikt Länsrapporten Västernorrlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län"

Transkript

1 Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet

2 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel med tobaksvaror Nej Ja Kommun Kommun Kommun Kommun Tolkning: 1:an visar vilket svarsalternativ som kryssats i. I ovanstående exempel har Kommun 1 svarat Nej (samverkan omfattade ej tillsyn över detaljhandel) och Kommun 2 och 3 har svarat Ja (samverkan innefattade tillsyn av detaljhandel) Exempel 2: Fråga 24.1 Antal enskilda serveringslokaler som fick tillsynsbesök under 2013 Antal Fråga 24.2 Totalt antal tillsynsbesök under 2013 Antal Kommun Kommun 1.. Kommun Kommun Kommun Kommun 5.. Kommun 6.. Kommun 7.. Kommun Tolkning: -111visar att inte kommunen besvarat frågan (bortfall på frågan). Punkten betyder i detta fall att dessa kommuner inte har gjort några tillsynsbesök och därför inte ska svara på de två efterföljande frågorna.

3 3 (158) Exempel 3: Fråga 25. Tillsynsbesök hos skolor Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid Ja 2 25,0 33,3 33,3 Nej 4 50,0 66,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0 Tolkning: Kolumn Antal: Åtta kommuner ingår totalt (se Total längst ner) i detta län men endast 6 kommuner har besvarat den aktuella frågan. Kolumn Procent: Här ingår de kommuner som inte besvarat frågan. Kolumn Valid Procent: Här visas procentfördelningen för de kommuner som besvarat frågan, 2 av 6 kommuner har svarat Ja (33.3 %) och 4 av 6 kommuner har svarat Nej (66,7 %). Kolumn Kumulativ Procent: procenten summeras neråt, i detta fall 33,3 + 66,7 =100 Skalor Exempel: i vilken omfattning kommunen har tagit emot råd och stöd från länsstyrelsen Mycket vanligt Mycket ovanligt Problem: tabeller och diagram visar endast de alternativ som kommunerna kryssat och det kan vara svårt att komma ihåg vad exempelvis 2 står för om inte någon har svarat 5 eller 1. Dokumentation av tillsyn Antal Procent Valid Procent Kumulativ Procent Valid ,0 33,3 33, ,5 50,0 83,3 Inget råd har tagits emot 1 12,5 16,7 100,0 Total 6 75,0 100,0 Missing [Inget svar] 2 25,0 Total 8 100,0

4 4 (158) Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 2a. Utsedda personer samordning alkoholförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

5 5 (158) Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 2b. Utsedda personer samordning tobaksförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

6 6 (158) Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 3c. Utsedda personer samordning narkotikaförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

7 7 (158) Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 3d. Utsedda personer samordning dopningsförebyggande Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

8 8 (158) Fråga 3e. Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 7 0 Fråga 3e.Ingen person var utsedd för samordning av det ANDT-förebyggande arbetet Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

9 9 (158) Fråga 3. Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2013 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Fråga 3. Antal årsarbetskrafter Antal Kommun Härnösand,50 Kramfors,50 Sollefteå,50 Sundsvall,15 Timrå 1,00 Ånge,55 Örnsköldsvik,50 Total,53 Fråga 4. Fanns det under 2013 i ditt län något nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande) som länsstyrelsen organiserade? Fråga 4. Nätverk Ja Nej Vet ej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 7 0 0

10 10 (158) Fråga 4. Nätverk Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0 Fråga 4.1. Deltog din kommun under 2013 i detta nätverk? Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 4.1 Deltog kommunen i nätverket? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 7 100,0 100,0 100,0

11 11 (158) Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 5 71,4 71,4 71,4 Ja, i viss utsträckning 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 5. Har kommunen under 2013 deltagit vid sammankomster där man samlat både kommunala alkohol-/tobakshandläggare, tillsynshandläggare av rökfria miljöer och ANDTsamordnare? Fråga 4.2 Gav detta nätverk stöd i arbetet? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 5. Deltagit vid sammankomster Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

12 12 (158) Fråga 5.1. Ange antal sammankomster: Fråga 5.1 Antal sammankomster Antal Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 4 Sundsvall 3 Timrå 2 Ånge -111 Örnsköldsvik 4 Fråga 6. Fanns det under 2013 i ditt län något annan/några andra nätverk för kommunala ANDT-samordnare (eller motsvarande)? Fråga 6. Fanns andra nätverk? Ja Nej Vet ej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 2 3 2

13 13 (158) Fråga 6. Fanns andra nätverk? Valid Ja 2 28,6 28,6 28,6 Nej 3 42,9 42,9 71,4 Vet ej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 6.1. Deltog din kommun under 2013 i detta/dessa nätverk? Fråga 6.1. Deltog din kommun? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej Kommun Sollefteå Sundsvall Total Fråga 6.1. Deltog din kommun? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, i stor utsträckning 1 14,3 50,0 50,0 Ja, i viss utsträckning 1 14,3 50,0 100,0 Total 2 28,6 100,0 Missing System 5 71,4 Total 7 100,0

14 14 (158) Fråga 7. Hade kommunen 2013 ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbetet? Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att Ja Nej ta fram e Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 7. Politiska program inkluderande ANDT-förebyggande arbete Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

15 15 (158) Fråga 7a. Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 7a. Alkohol Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

16 16 (158) Fråga 7b. Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7b. Tobak Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

17 17 (158) Fråga 7c. Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 7c. Narkotika Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

18 18 (158) Fråga 7d. Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7d. Dopning Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

19 19 (158) Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

20 20 (158) Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDTförebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Kommun Härnösand 0 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 0 Timrå 0 0 Ånge 0 0 Örnsköldsvik 0 0 Total 1 1 Fråga 7.2. Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2013? Valid ,3 14,3 14, ,3 14,3 28, ,3 14,3 42, ,6 28,6 71, ,3 14,3 85, ,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

21 21 (158) Fråga 7.3_a Mätbara mål Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 2 5 Fråga 7.3_a Mätbara mål Valid Nej 2 28,6 28,6 28,6 Ja 5 71,4 71,4 100,0 Total 7 100,0 100,0

22 22 (158) Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 7.3_b Genomförandeplan med ansvariga aktörer Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

23 23 (158) Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3 Fråga 7.3_c Plan för uppföljning Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

24 24 (158) Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2 Fråga 7.3_d Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0

25 25 (158) Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 1 Fråga 7.3_e Inget av ovanstående Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

26 26 (158) Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 6 1 Fråga 7.3_f Annat, uppge vad: Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 7.3_f kommentar (Annat, uppge vad:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 mätbara Indikatorer 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

27 27 (158) Fråga 7.3. Kommentar: Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 1 14,3 14,3 14,3 Ett nytt ANDT-styrdokument antogs i febr ,3 14,3 28,6 Folkhälsoplan antagen ,3 14,3 42,9 Ny folkhälsoplan f om 2014 inkluderar ANTD arbetet 1 14,3 14,3 57,1 Programmet ska utgöra ett stöd för arbetet för att minska missbruk o konsekvenser av detta. 1 14,3 14,3 71,4 Programmet kan ses som en del i det hälsopolitiska programmet. Svårt att svara på om man kan kalla det genomförandeplaner, men vi benämnder det; 1 14,3 14,3 85,7 aktiviteter/åtgärder samt ansvariga aktörer Uppföljning sker genom nämndernas rapport till 1 14,3 14,3 100,0 kommunfullmäktige varje år. Total 7 100,0 100,0

28 28 (158) Fråga 8. Genomfördes en uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDTförebyggande arbetet? Ja, kommunens hela ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades Ja, delar av kommunens ANDTförebyggande arbete följdes upp eller utvärderades Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 2 3 2

29 29 (158) Fråga 8. Uppföljning eller utvärdering av det ANDT-förebyggande arbetet? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja, kommunens hela ANDTförebyggande arbete följdes 2 28,6 28,6 28,6 upp eller utvärderades Ja, delar av kommunens ANDT-förebyggande arbete följdes upp eller 3 42,9 42,9 71,4 utvärderades Nej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7

30 30 (158) Fråga 9_a Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy (ANDT-policy) Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0 Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6 Fråga 9_b Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid Valid Nej 1 14,3 14,3 14,3 Ja 6 85,7 85,7 100,0 Total 7 100,0 100,0

31 31 (158) Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 7 0 Fråga 9_c Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri arbetstid Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

32 32 (158) Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 7 Fråga 9_d Kommunen har en policy (lokala ordningsstadgar) för alkoholförtäring på offentlig plats Valid Ja 7 100,0 100,0 100,0

33 33 (158) Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 4 3 Fråga 9_e Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

34 34 (158) Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2 Fråga 9_f Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 9 Kommentar: Valid 7 100,0 100,0 100,0

35 35 (158) Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 1 Fråga 10. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala grundskolan? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

36 36 (158) Fråga 10.1 Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 10.1 Alkohol Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0 Fråga 10.1 Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6

37 37 (158) Fråga 10.1 Tobak Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0 Fråga 10.1 Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 10.1 Narkotika Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

38 38 (158) Fråga 10.1 Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga 10.1 Dopning Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

39 39 (158) Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Det finns ingen gymnasieskola i Ja Nej kommunen Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 11. Hade kommunen under 2013 en policy som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet i den kommunala gymnasieskolan? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

40 40 (158) Fråga 11.1 Alkohol Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 11.1 Tobak Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

41 41 (158) Fråga 11.1 Narkotika Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 11.1 Dopning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

42 42 (158) MED KOMMUNALA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_a Med kommunala medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 12_a Med kommunala medel Valid Helt 1 14,3 14,3 14,3 Till stor del 3 42,9 42,9 57,1 Till viss del 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

43 43 (158) MED ANSLAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 12_b Med anslag från länsstyrelsen Valid Till stor del 2 28,6 33,3 33,3 Till viss del 3 42,9 50,0 83,3 Inte alls 1 14,3 16,7 100,0 Total 6 85,7 100,0 Missing [Inget svar] 1 14,3 Total 7 100,0

44 44 (158) MED ANSLAG FRÅN LANDSTINGET Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_c Med anslag från landstinget Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 12_c Med anslag från landstinget Valid Till viss del 4 57,1 80,0 80,0 Inte alls 1 14,3 20,0 100,0 Total 5 71,4 100,0 Missing [Inget svar] 2 28,6 Total 7 100,0

45 45 (158) MED ANDRA MEDEL Fråga 12. Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2013? Fråga 12_d Med andra medel Helt Till stor del Till viss del Inte alls Kommun Sundsvall Örnsköldsvik Total Fråga 12_d Med andra medel Valid Till viss del 1 14,3 50,0 50,0 Inte alls 1 14,3 50,0 100,0 Total 2 28,6 100,0 Missing [Inget svar] 5 71,4 Total 7 100,0

46 46 (158) Om andra medel, uppge vilka: Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 I vissa kampanjer och liknande förebygg arbete ingick medel från ideella organisationer (ex. IOGT, Sv 1 14,3 14,3 100,0 Kyrk, Rädda Barnen samt Lt), mendet mesta är kommun och Lst Total 7 100,0 100,0 Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa en sådan Ja Nej styrgrupp Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 5 1 1

47 47 (158) Fråga 13 Fanns det under 2013 en styrgrupp för det lokala ANDT-förebyggande arbetet i kommunen? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid Ja 5 71,4 71,4 71,4 Nej 1 14,3 14,3 85,7 Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att 1 14,3 14,3 100,0 skapa en sådan styrgrupp Total 7 100,0 100,0 Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 2

48 48 (158) Fråga 13.1 Var det ANDT-förebyggande arbetet under 2013 integrerat i kommunens ordinarie struktur med mål och budget? Valid Ja 5 71,4 71,4 71,4 Nej 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Nej, men det bedrevs ett arbete under 2013 för att skapa sådan lokal Ja Nej samverkan Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total 6 1 0

49 49 (158) Fråga 14. Fanns det under 2013 lokal samverkan mellan det ANDT-förebyggande och det brottsförebyggande arbetet? Valid Ja 6 85,7 85,7 85,7 Nej 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

50 50 (158) SKOLFÖRVALNING/UTBILDNINGSFÖRVALTNING ELLER MOTSVARANDE Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

51 51 (158) SOCIALTJÄNST Fråga Socialtjänst Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Socialtjänst Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

52 52 (158) FRITIDS-/KULTURFÖRVALTNING Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Fritids-/Kulturförvaltning Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

53 53 (158) ANDRA KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR/NÄMNDER, UPPGE VILKA: Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

54 54 (158) Kommentarer (Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 3 50,0 50,0 50,0 Arbetslivsförvaltning, social, skol, samhälls och 1 16,7 16,7 66,7 arbetslivsnämnder Kommunledningskontoret 1 16,7 16,7 83,3 Miljö-och byggnämnden och tekniska avdelningen 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

55 55 (158) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Skatteverket Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

56 56 (158) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

57 57 (158) TULLVERKET Fråga Tullverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Tullverket Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

58 58 (158) POLIS Fråga Polis Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga Polis Valid Ja 6 100,0 100,0 100,0

59 59 (158) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 3 3 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid Nej 3 50,0 50,0 50,0 Ja 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

60 60 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 2 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid Nej 4 66,7 66,7 66,7 Ja 2 33,3 33,3 100,0 Total 6 100,0 100,0

61 61 (158) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 6 0 Fråga Lokaltrafiken Valid Nej 6 100,0 100,0 100,0

62 62 (158) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 1 Fråga Övrigt näringsliv Valid Nej 5 83,3 83,3 83,3 Ja 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

63 63 (158) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 2 4 Fråga Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid Nej 2 33,3 33,3 33,3 Ja 4 66,7 66,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

64 64 (158) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 2 4 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid Nej 2 33,3 33,3 33,3 Ja 4 66,7 66,7 100,0 Total 6 100,0 100,0

65 65 (158) Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 2 33,3 33,3 33,3 Brottsofferjouren 1 16,7 16,7 50,0 Lokalt energibolag 1 16,7 16,7 66,7 Räddningstjänst 1 16,7 16,7 83,3 Svensks kyrkan, Köpmannaföreningen 1 16,7 16,7 100,0 Total 6 100,0 100,0 Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1

66 66 (158) Fråga Fanns det någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för denna lokala samverkan som rörde ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete under 2013? Valid Ja 3 50,0 50,0 50,0 Nej 3 50,0 50,0 100,0 Total 6 100,0 100,0

67 67 (158) SKATTEVERKET Fråga Skatteverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Skatteverket Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

68 68 (158) ÅKLAGARMYNDIGHET Fråga Åklagarmyndighet Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Åklagarmyndighet Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

69 69 (158) TULLVERKET Fråga Tullverket Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Tullverket Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

70 70 (158) POLIS Fråga Polis Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Timrå 0 1 Total 0 3 Fråga Polis Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0

71 71 (158) LANDSTINGET ELLER MOTSVARANDE Fråga Landstinget eller motsvarande Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Landstinget eller motsvarande Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

72 72 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Bostadsbolag/fastighetsägare Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

73 73 (158) LOKALTRAFIKEN Fråga Lokaltrafiken Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Lokaltrafiken Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

74 74 (158) ÖVRIGT NÄRINGSLIV Fråga Övrigt näringsliv Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Övrigt näringsliv Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

75 75 (158) IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Ideburna organisationer (frivilligorganisationer) Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0

76 76 (158) ANDRA LOKALA AKTÖRER, UPPGE VILKA: Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 1 0 Timrå 1 0 Total 3 0 Fråga Andra lokala aktörer, uppge vilka: Valid Nej 3 100,0 100,0 100,0 Kommentarer (Andra lokala aktörer, uppge vilka:) Valid 3 100,0 100,0 100,0

77 77 (158) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Alkohol 15. Polismyndighet gällande.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

78 78 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Polismyndighet gällande... Narkotika 15. Polismyndighet gällande... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

79 79 (158) SAMARBETE MED POLISMYNDIGHETEN

80 80 (158) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Hälso- och sjukvården.. Alkohol 15. Hälso- och sjukvården.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

81 81 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15 Hälso- och sjukvården.. Narkotika 15. Hälso- och sjukvården.. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

82 82 (158) SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN/LANDSTINGET ELLER MOTS

83 83 (158) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Alkohol 15. Trafikverket gällande.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

84 84 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Trafikverket gällande.. Narkotika 15. Trafikverket gällande... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

85 85 (158) SAMARBETE MED TRAFIKVERKET

86 86 (158) SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Alkohol 15. Andra kommuner.. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

87 87 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra kommuner.. Narkotika 15. Andra kommuner.. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

88 88 (158) SAMARBETE MED ANRA KOMMUNER

89 89 (158) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen 15. Länsstyrelsen.. Alkohol 15. Länsstyrelsen.. Tobak.. Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

90 90 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Länsstyrelsen.. Narkotika 15. Länsstyrelsen.. Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik 1 0 1

91 91 (158) SAMARBETE MED LÄNSSTYRELSEN

92 92 (158) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Alkohol 15. Högskola/Universitet Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

93 93 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Högskola/Universitet Narkotika 15. Högskola/Universitet Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

94 94 (158) SAMARBETE MED HÖGSKOLA/UNIVERSITET

95 95 (158) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Alkohol 15. Andra myndigheter... Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

96 96 (158) Fråga 15. Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 15. Andra myndigheter... Narkotika 15. Andra myndigheter... Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik

97 97 (158) SAMARBETE MED ANDRA MYNDIGHETER Kommentar: andra myndigheter Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 Tullen deltar i Antidopingnätverket 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

98 98 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera av nämnda myndigheter? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Ja Nej Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 4 Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med nämnda myndigheter Valid Ja 3 42,9 42,9 42,9 Nej 4 57,1 57,1 100,0 Total 7 100,0 100,0

99 99 (158) Fråga 15.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 4 57,1 57,1 57,1 informaton- och kunskapsutbyte 1 14,3 14,3 71,4 Samverkan kommun och polis för ökad trygghet och minskat droganvändande 1 14,3 14,3 85, Överenskommelse mellan polis och kommun 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

100 100 (158) ENSKILDA RESTAURANGÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Alkohol 16. Enskilda restaurangägare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

101 101 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda restaurangägare Narkotika 16. Enskilda restaurangägare Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

102 102 (158)

103 103 (158) ENSKILDA LIVSMEDELSHANDLARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Alkohol 16. Enskilda livsmedelshandlare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

104 104 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Narkotika 16. Enskilda livsmedelshandlare Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Enskilda livsmedelshandlare Dopning Total Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 1 Sundsvall 1 Timrå 1 Ånge 1 Örnsköldsvik 1 Total 7

105 105 (158)

106 106 (158) BOSTADSBOLAG/FASTIGHETSÄGARE Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Alkohol 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

107 107 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? Bostadsbolag/Fastighetsägare Narkotika Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Bostadsbolag/Fastighetsägare Dopning Total Kommun Härnösand 1 Kramfors 1 Sollefteå 1 Sundsvall 1 Timrå 1 Ånge 1 Örnsköldsvik 1 Total 7

108 108 (158)

109 109 (158) FRISTÅENDE SKOLOR/FÖRSKOLOR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Alkohol 16. Fristående skolor/förskolor Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

110 110 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Fristående skolor/förskolor Narkotika 16. Fristående skolor/förskolor Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

111 111 (158)

112 112 (158) NÖJESARRANGÖRER Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangör 16. Nöjesarrangörer Alkohol 16. Nöjesarrangörer Tobak er Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

113 113 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Nöjesarrangörer Narkotika 16. Nöjesarrangörer Dopning Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

114 114 (158)

115 115 (158) GYM-/TRÄNINGSANLÄGGNINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Gym-/Träningsanläggningar Alkohol 16. Gym-/Träningsanläggningar Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

116 116 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 16. Gym- /Träningsanläggningar Narkotika 16. Gym-/Träningsanläggningar Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

117 117 (158)

118 118 (158) FÖRETAGSFÖRENINGAR Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar gällande Alkohol 16. Företagarföreningar Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

119 119 (158) Fråga 16. Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 16. Företagarföreningar Narkotika 16. Företagarföreningar Dopning Nej Ja Nej Ja Total Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

120 120 (158) Uppge vilka andra inom näringslivet: Valid 7 100,0 100,0 100,0

121 121 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera representanter från näringslivet+ Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med representanter från näringslivet Ja Nej Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 1 0 Total 1 5 Fråga 16.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 Avser deltagande i antidopningsnätverket i Örnsköldsvik 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

122 122 (158) IDROTTSFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? Idrottsföreningar Alkohol 17. Idrottsföreningar Tobak Idrottsförenin gar Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Idrottsföreningar Narkotika 17. Idrottsföreningar Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 2 2 3

123 123 (158)

124 124 (158) NYKTERHETSRÖRELSEN Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Alkohol 17. Nykterhetsrörelsen Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Nykterhetsrörelsen Narkotika 17. Nykterhetsrörelsen Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total

125 125 (158)

126 126 (158) KULTURFÖRENINGAR Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturförening 17. Kulturföreningar Alkohol 17. Kulturföreningar Tobak ar Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Kulturföreningar Narkotika 17. Kulturföreningar Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 0 5 0

127 127 (158)

128 128 (158) TROSSAMFUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund 17. Trossamfund Alkohol 17. Trossamfund Tobak Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Trossamfund Narkotika 17. Trossamfund Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 3 5 0

129 129 (158)

130 130 (158) STUDIEFÖRBUND Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund 17. Studieförbund Alkohol 17. Studieförbund Tobak Narkotika Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Studieförbund Narkotika 17. Studieförbund Dopning Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total 1 4 1

131 131 (158)

132 132 (158) ANDRA INOM IDÉBURNA ORGANISATIONER (FRIVILLIGORGANISATIONER) Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Alkohol 17. Andra inom idéburna org. Tobak Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Fråga 17. Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2013? 17. Andra inom idéburna org. Narkotika 17. Andra inom idéburna org. Dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total

133 133 (158) Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 IOGT, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Skolkyrkan, 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

134 134 (158) Fråga Fanns det under 2013 någon skriftlig överenskommelse/samverkansavtal för det ANDT-förebyggande arbetet som inkluderade kommunen och en eller flera idéburna organisationer (frivilligorganisationer)? Fråga Skriftlig överenskommelse/samverkansavtal med idéburna organisationer Ja Nej Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 6 Fråga 17.2 Vad avser dessa samverkansavtal? Valid 7 100,0 100,0 100,0

135 135 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på tobaksfrågor Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet p narkotikafrågor Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild uppmärksamhet på dopningsfrågor Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 1 0 Total 5 1

136 136 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller Fråga 18. Åtgärder mot dopning Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18 Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 5

137 137 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak Fråga 18. Åtgärder för att upprätthålla åldergränsen vid försäljning av alkohol Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 3

138 138 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland studenter (högskola/universitet) Fråga 18. Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, konserter eller liknande) Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för programmet utbildade handledare Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 4

139 139 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta uppväxtmiljöer/beteendestörningar ), med för programmet utbildade handledare Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i grundskolan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3

140 140 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i gymnasieskolan Fråga 18. Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Kramfors 1 0 Sollefteå 1 0 Sundsvall 1 0 Timrå 0 1 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 3

141 141 (158) På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna Fråga 18. Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total På vilket/vilka sätt bedrevs ANDT-förebyggande arbete inom kommunen under 2013? Fråga 18. Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj eller polisingripanden) Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Kramfors 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Ånge 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 6

142 142 (158) Fråga 18. Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland unga Fråga 18. Gruppverksamhet för barn till missbrukare Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Fråga 18. Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever Fråga 18. Annat, uppge vad: Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

143 143 (158) Fråga 18. Kommentarer (Annat, uppge vad:) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 6 85,7 85,7 85,7 utbildn skolpersonal, info om kontaktvägar; visitkort, Föräldra-Caféer med ANDT tema, alla elever Åk 8 "Val 1 14,3 14,3 100,0 och konsekvenser" Föräldra- Mässa med ANDT- inslag Total 7 100,0 100,0 Fråga 19. Kronobergsmodellen eller en liknande metod Fråga 19. Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

144 144 (158) Fråga 19. Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 3 3 Fråga 19. STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) Fråga 19. SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

145 145 (158) Fråga 19. Annan eller andra metoder, uppge vilka: Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sollefteå 0 1 Sundsvall 1 0 Timrå 1 0 Ånge 1 0 Örnsköldsvik 0 1 Total 4 2

146 146 (158) Vilka delar av metoden Västernorrlandsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Fråga Kontakt med föräldrar Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sundsvall Timrå Örnsköldsvik Total Vilka delar av metoden Västernorrlandsmetoden eller liknande metod arbetade man med under 2013? Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Nej Ja Kommun Härnösand 1 0 Sundsvall 0 1 Timrå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 1 3

147 147 (158) Fråga Beslagtagande av alkohol från ungdomar Valid Ja 4 80,0 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0 Fråga Kontakt med föräldrar Valid Ja 4 80,0 100,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0 Fråga Polisingripande mot misstänkta langare Valid Nej 1 20,0 25,0 25,0 Ja 3 60,0 75,0 100,0 Total 4 80,0 100,0 Missing [Inget svar] 1 20,0 Total 5 100,0

148 148 (158) Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Sollefteå Örnsköldsvik Total Vilka delar av metoden 100 % ren hårdträning eller liknande metod för att minska användningen av dopningsmedel i träningssammanhang arbetade man med under 2013? Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Nej Ja Kommun Härnösand 0 1 Sollefteå 0 1 Örnsköldsvik 0 1 Total 0 3 Fråga Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller Riksidrottsförbundet) Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0

149 149 (158) Fråga Framtagande av policy och handlingsplan Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0 Fråga Utbildning av personal på träningsanläggning Valid Ja 3 100,0 100,0 100,0 Aktivt föräldraskap De otroliga åren Föräldrakraft Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

150 150 (158) Aktivt föräldraskap Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 De otroliga åren Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Föräldrakraft Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

151 151 (158) Triple P Vägledande samspel (ICDP) Connect Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total Triple P Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Vägledande samspel (ICDP) Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 Connect Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0

152 152 (158) Familjeverkstan Föräldrastegen/Steg för steg ÖPP (Örebro preventionspro gram)/effekt Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Ja Kommun Härnösand 1 Kramfors 0 Sollefteå 0 Sundsvall 1 Timrå 0 Ånge 0 Örnsköldsvik 1 Total 3

153 153 (158) Familjeverkstan Valid Nej 3 42,9 42,9 42,9 Ja 4 57,1 57,1 100,0 Total 7 100,0 100,0 Föräldrastegen/Steg för steg Valid Nej 5 71,4 71,4 71,4 Ja 2 28,6 28,6 100,0 Total 7 100,0 100,0 ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

154 154 (158) ABC (Alla barn i centrum) COPE Från första början Nej Ja Nej Ja Nej Ja Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total ABC (Alla barn i centrum) Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 COPE Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

155 155 (158) Från första början Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Inget strukturerat Komet för föräldrar Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad föräldrastödspr ogram erbjöds Nej Ja Nej Ja Nej Kommun Härnösand Kramfors Sollefteå Sundsvall Timrå Ånge Örnsköldsvik Total

156 156 (158) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Ja Kommun Härnösand 0 Kramfors 0 Sollefteå 0 Sundsvall 0 Timrå 0 Ånge 0 Örnsköldsvik 0 Total 0 Komet för föräldrar Valid Nej 6 85,7 85,7 85,7 Ja 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0 Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad Valid Nej 4 57,1 57,1 57,1 Ja 3 42,9 42,9 100,0 Total 7 100,0 100,0

157 157 (158) Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds Valid Nej 7 100,0 100,0 100,0 Kommentarer (Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad) Kumulativ Antal Procent Valid Procent Procent Valid 4 57,1 57,1 57,1 ART, Trappan,delat i två 1 14,3 14,3 71,4 BIFF (barn i föräldrarnas fokus), MARTEMO Nya STEG, Positivt föräldraskap 1 14,3 14,3 85,7 1 14,3 14,3 100,0 Total 7 100,0 100,0

158 158 (158)