Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete"

Transkript

1 Länsrapport 2012 Skåne län exklusive Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

2 Kommunens namn Kommunens namn: Ängelholms kommun Åstorps kommun Båstads Kommun Bjuvs kommun Bromölla kommun Burlövs Kommun Eslövs kommun Hässleholms kommun Helsingborg Höganäs Kommun Höör Hörby Kävlinge kommun Klippan Kristianstads kommun Landskrona stad Lomma Lund Örkelljunga kommun Osby Östra Göinge kommun Perstorp Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skurups kommun Staffanstorps kommun Svalövs kommun Svedala Tomelilla kommun Trelleborg Vellinge Ystad

3 Procent Alkohol 62,5% 20 Tobak 62,5% 20 Narkotika 62,5% 20 Dopning 53,1% 17 Ingen person var utsedd 37,5% Hur mycket arbetstid avsatte kommunen under 2012 för samordning och planering av det ANDT-förebyggande arbetet? Min Max Medel Summa 0 1 0,41 12,78 Info Svar Ängelholm 1 Åstorp 0 Båstad 0,3 Bjuv 0,5 Bromölla 0,5 Burlöv 0 Eslöv 0,5 Hässleholm 0,5 Helsingborg 0,8 Höganäs 0,33 Hörby 0,5 Kävlinge 0 Klippan 0,5 Kristianstad 1 Landskrona 1 Lomma 0,75 Lund 0,5 Örkelljunga 0,25 Osby 0,2 Östra Göinge 0,05 Perstorp 0 Simrishamn 0 Sjöbo 0,2 Skurup 0,5

4 Staffanstorp 0,5 Svalöv 0 Svedala 0,1 Tomelilla 0,2 Trelleborg 1 Vellinge 0,1 Ystad 1 Procent Ja 96,9% 31 Nej 0% 0 Vet ej 3,1% 1 Procent Ja, i stor utsträckning 58,1% 18 Ja, i viss utsträckning 35,5% 11 Nej 6,5% 2 Svarande 31

5 Procent Ja, i stor utsträckning 34,5% 10 Ja, i viss utsträckning 62,1% 18 Nej 3,4% 1 Svarande 29 Procent Ja 50% 16 Nej 21,9% 7 Vet ej 28,1% 9

6 Procent Ja, i stor utsträckning 62,5% 10 Ja, i viss utsträckning 31,2% 5 Nej 6,2% 1 Svarande 16 Procent Ja 59,4% 19 Nej 31,2% 10 Nej, men det bedrevs ett arbete under 2012 för att ta fram ett 9,4% 3 sådant politiskt program

7 Procent Alkohol 94,7% 18 Tobak 89,5% 17 Narkotika 94,7% 18 Dopning 52,6% 10 Svarande Vilket år antogs den senaste versionen av det politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbete vilket kommunen arbetade utifrån 2012? Info Svar Ängelholm 2009 Åstorp 2007 Bjuv 2011 Bromölla 2009 Eslöv 2012 Hässleholm 2008 Helsingborg 2006 Klippan 2005 Kristianstad 2006 Landskrona 2007 Lund 2012 Örkelljunga 2011 Osby 2010 Sjöbo 2012 Skurup 2010 Staffanstorp 2010 Trelleborg 2011 Vellinge 1995 Ystad 2007

8 Procent Mätbara mål 78,9% 15 Genomförandeplan med ansvariga aktörer 73,7% 14 Plan för uppföljning 73,7% 14 Medel avsatta för genomförande av olika aktiviteter i planen 26,3% 5 Inget av ovanstående 0% 0 Annat, uppge vad: 15,8% 3 Svarande 19 Info Kommentar: Annat, uppge vad: Åstorp Revidering av programmet har pågått under 2012, dock ej antaget av Kf ännu. Hässleholm kort beskrivning om vad respektive förvaltning/verksamhet bör arbeta med Klippan Program för AN-frågor antogs 2005 men har bearbetats efterhand. Det är nu under omarbetning utifrån ANDT-strategin. Man har ansett att varje förvaltning o nämnd ska arbeta in finansiering i sitt ord budgetarbete. Landskrona Förvaltningsspecifika handlingsplaner och uppföljningar Osby Den beslutade policyn innehåller övergripande mål. Därtill beslutas (av kommunstyrelsen) en årlig plan med mål för arbetet på mer detaljerad nivå, och vem som ska genomföra aktiviteterna.

9 Trelleborg Vellinge Antaget program avser samverkansplan kommun-polis. Drogförebyggande projekt under en treårs period på kommunens gymnasium. Procent Ja, kommunens hela ANDT-förebyggande arbete följdes 12,5% 4 upp/utvärderades Ja, delar av kommunens ANDT-förebyggande arbete följdes 46,9% 15 upp/utvärderades Nej 40,6% 13

10 Procent Kommunen som arbetsgivare har en alkohol- och/eller drogpolicy 90,6% 29 (ANDT-policy) Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör rökfri arbetstid 71,9% 23 Kommunen som arbetsgivare har en policy som rör tobaksfri 18,8% 6 arbetstid Kommunen har en policy för alkoholförtäring på offentlig plats 65,6% 21 Idrottsföreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller 46,9% 15 drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Övriga föreningar i kommunen måste ha en alkohol- och/eller 31,2% 10 drogpolicy för att få föreningsbidrag (ANDT-policy) Info Åstorp Helsingborg Klippan Simrishamn Trelleborg Vellinge Kommentar: Förtäring på offentlig plats styrs av de lokala ordningsstadgarna. Socialförvaltningens föreningsbidrag innebär krav om alkohol- och drog-policy, övriga föreningar som får bidrag har det inte/är okänt. Ungdomsföreningar måste inte ha en policy för att få föreningsstöd, men de som har det får ett högre stöd. (En egen "Klippan-modell") Det finns ordningstadgar när det gäller alkoholförtäring på offentlig plats. Föreningar erbjuds utbildning i ANDT och blir efter framtagande av godkänd policy diplomerade som anti-dant förening av Skåneidrotten. Fritidsnämnden i Trelleborg har beslutat att ge extra föreningsbidrag till de föreningar som diplomeras. Däremot är det inget krav på att ha en ANDT-policy för att vara berättigad till ordinarie bidrag. Känner inte till ev. krav på föreningar... Procent Ja 68,8% 22 Nej 31,2% 10

11 Procent Alkohol 95,5% 21 Tobak 86,4% 19 Narkotika 95,5% 21 Dopning 59,1% 13 Svarande 22 Procent Ja 53,1% 17 Nej 18,8% 6 Det finns ingen gymnasieskola i kommunen 28,1% 9

12 Procent Alkohol 94,1% 16 Tobak 76,5% 13 Narkotika 100% 17 Dopning 58,8% 10 Svarande Hur finansierades det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen under 2012? Helt Till stor del Till viss del Inte alls Svarande Inget svar Med kommunala medel 45,2% 32,3% 12,9% 9,7% 31 1 Med anslag från 0% 0% 47,6% 52,4% länsstyrelsen Med anslag från 0% 0% 20% 80% landstinget Med andra medel 0% 0% 43,8% 56,2% Totalt 31 1 Info Åstorp Bromölla Hässleholm Helsingborg Kristianstad Landskrona Om andra medel, uppge vilka: Genomfört projekt som medfinanserats av intresseorganisation. CAN Sponsring ifrån föreningar och liknande aktörer. Sponsring via kampanjer så som tänk om, varannan vatten och mindre föreläsningar. Sponsring från företag (avser vattenflaskor, minimal intäkt) Från idéburna och ideella organisationer och sponsorer SIKTA

13 Procent Ja 34,4% 11 Nej 53,1% 17 Nej, men det bedrevs ett arbete under 2012 för att skapa en sådan 12,5% 4 styrgrupp Procent Ja 71,9% 23 Nej 25% 8 Nej, men det bedrevs ett arbete under 2012 för att skapa sådan lokal 3,1% 1 samverkan

14 Procent Skolförvaltning/utbildningsförvaltning eller motsvarande 91,3% 21 Socialtjänst 95,7% 22 Fritids-/Kulturförvaltning 87% 20 Andra kommunala förvaltningar/nämnder, uppge vilka: 47,8% 11 Skatteverket 0% 0 Åklagarmyndighet 4,3% 1 Tullverket 0% 0 Polis 100% 23 Landstinget eller motsvarande 17,4% 4 Bostadsbolag/fastighetsägare 17,4% 4 Lokaltrafiken 0% 0 Övrigt näringsliv 8,7% 2 Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) 30,4% 7 Andra lokala aktörer, uppge vilka: 26,1% 6 Svarande 23

15 Info Ängelholm Åstorp Bjuv Eslöv Hässleholm Helsingborg Höganäs Kristianstad Landskrona Osby Sjöbo Trelleborg Andra kommunala Andra lokala aktörer, förvaltningar/nämnder, uppge vilka: uppge vilka: Räddningstjänst, samhällsplanering och utveckling Kommunstyrelseförvaltningen Tekniska Förvaltning Vård och Omsorg, Folkhögskola, förvaltningen Barn och Familj. Räddningstjänsten Syd. tekniskaförvaltningen, länsförsäkringar stadsbyggnad stadsbyggnadsförvaltning, Citysamverkan, stadsledningsförvaltning kommunalråd Samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsnämnden, räddningstjänsten, socialnämnden Teknikförvaltning, räddningstjänst, Fritidsgårdsförvaltning (fristående från kommunen) Räddningstjänst, Stadsbyggnadsförvaltning Kommunledning, gata, fastighet, Vaktbolag. OBS räddningstjänst kultur/fritid ingår i utbildningsförvaltningen Svenska kyrkan I vårt hälso- och trygghetsråd är samtliga förvaltningar, polis och region Skåne representerade. Procent Ja 68,2% 15 Nej 31,8% 7 Svarande 22 Inget svar 1

16 Procent Skatteverket 0% 0 Åklagarmyndighet 0% 0 Tullverket 0% 0 Polis 100% 15 Landstinget eller motsvarande 0% 0 Bostadsbolag/fastighetsägare 0% 0 Lokaltrafiken 0% 0 Övrigt näringsliv 0% 0 Idéburna organisationer (frivilligorganisationer) 0% 0 Andra lokala aktörer, uppge vilka: 0% 0 Svarande Med vilka myndigheter hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2012? Alkohol Tobak Narkotika Dopning Inget Svarande Inget svar Polismyndighet gällande 87,5% 53,1% 87,5% 50% 9,4% 32 0 Hälso- och 61,9% 52,4% 57,1% 33,3% 38,1% sjukvården/landstinget eller motsvarande gällande Trafikverket gällande 31,6% 5,3% 21,1% 10,5% 68,4% Andra kommuner gällande 76,9% 57,7% 69,2% 42,3% 15,4% 26 6 Länsstyrelsen gällande 79,2% 66,7% 66,7% 62,5% 20,8% 24 8 Högskola/Universitet 20% 6,7% 13,3% 6,7% 80% Andra myndigheter 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 93,3% gällande Totalt 32 0

17 Info Bromölla Klippan Osby Vellinge Uppge vilka andra myndigheter: FHI Avser dels möten inom Folkhälsorådet, SMADIT, och Nv skånskt kommunnätverk samt nätverk för fältarbetare. Region Skåne = Folkhälsoenkät barn & unga Länsstyrelsen = nätverk, dialogmöte och Folkhälsoenkät barn & unga Är lite osäker på dessa frågor... Procent Ja 53,1% 17 Nej 46,9% Med vilka aktörer inom näringslivet (ej endast sponsorer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDTförebyggande arbetet under 2012? Alkohol Tobak Narkotika Dopning Inget Svarande Inget svar Enskilda 31% 6,9% 31% 6,9% 65,5% 29 3 restaurangägare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande Enskilda 7,7% 7,7% 0% 0% 88,5% 26 6 livsmedelshandlare (ej ordinarie tillsynsverksamhet) gällande Bostadsbolag/Fastighet 9,1% 4,5% 4,5% 0% 90,9% sägare gällande Fristående 34,6% 30,8% 30,8% 19,2% 65,4% 26 6 skolor/förskolor gällande Nöjesarrangörer 20% 8% 16% 4% 76% 25 7 gällande Gym- 3,7% 3,7% 7,4% 37% 63% 27 5 /Träningsanläggningar gällande Företagarföreningar 12,5% 4,2% 8,3% 0% 87,5% 24 8 gällande Andra inom 4,8% 0% 4,8% 4,8% 90,5% näringslivet gällande Totalt 31 1

18 Info Uppge vilka andra inom näringslivet: Ängelholm Kraftsamling Ängelholm vision 2020 Klippan Näringslivet har erbjudits att vara med vid utbildning för arbetsledare i "det svåra samtalet" om alkohol/droger på jobbet. Retauranger har inbjudits till utbildning i "Ansvarsfull alkoholservering" Landskrona Enskilda företag; Industrihälsan etc Procent Ja 3,1% 1 Nej 96,9% Med vilka idéburna organisationer (frivilligorganisationer) hade kommunen ett regelbundet eller formaliserat samarbete (möten eller aktivitet/aktiviteter) gällande det ANDT-förebyggande arbetet under 2012? Alkohol Tobak Narkotika Dopning Inget Svarande Inget svar Idrottsföreningar 38,5% 34,6% 38,5% 38,5% 57,7% 26 6 gällande Nykterhetsrörelsen 33,3% 10% 13,3% 10% 66,7% 30 2 gällande Kulturföreningar 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 90,9% gällande Trossamfund gällande 26,9% 19,2% 19,2% 15,4% 73,1% 26 6 Studieförbund gällande 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 95,5% Andra inom idéburna 35,7% 17,9% 28,6% 10,7% 60,7% 28 4 organisationer (frivilligorganisationer) gällande Totalt 32 0

19 Info Ängelholm Eslöv Hässleholm Höganäs Klippan Lomma Örkelljunga Simrishamn Skurup Trelleborg Ystad Uppge vilka andra inom idéburna organisationer (frivilligorganisationer): CAN, No smoking generation, Astma och allergi föreningen "Föreningar på stan" samt Gasverket (mötesplats för unga mellan år) deltog i Tänk Om kampanjen. Även IOGT-NTO (som inte är aktiva i kommunen längre) deltog i kampanjen inför sommaren och var med vid två tillfällen. Polisens volontärer Nattvandrarna Den enda förening som finns med denna inriktning är MHF. Här förekommer gemensamt arbete kring alkohol o nykterhet. Nattvandrarna Nattvandrana Rotary och Lions FMN Nattvandrarna, UNF och FMN (föräldraföreningen mot narkotika) Lions och Rotary Procent Ja 6,5% 2 Nej 93,5% 29 Svarande 31 Inget svar 1

20 Procent Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa 58,1% 18 uppmärksamhet på alkohol- och/eller drogfrågor Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild 9,7% 3 uppmärksamhet på tobaksfrågor Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild 38,7% 12 uppmärksamhet på narkotikafrågor Aktivt arbete mot media (media advocacy) för att fästa särskild 12,9% 4 uppmärksamhet på dopningsfrågor Åtgärder kring trafiknykterhet, utöver polisens rutinmässiga kontroller 25,8% 8 Åtgärder mot dopning 29% 9 Rutiner för samtal om alkoholvanor och rådgivning i primärvården 35,5% 11 Rutiner för samtal om tobaksvanor och rådgivning i primärvården 29% 9 Utbildning av serveringspersonal i ansvarsfull alkoholservering 61,3% 19 Åtgärder för att upprätthålla åldersgränsen vid försäljning av tobak 61,3% 19 Åtgärder för att upprätthålla åldergränsen vid försäljning av alkohol 61,3% 19 Åtgärder för att främja rökfria skolgårdar 58,1% 18 Svarande 31 Inget svar 1

21 Procent Insatser för att begränsa alkohol- och/eller narkotikabruk bland 21,9% 7 studenter (högskola/universitet) Anordnande av drogfria aktiviteter (t.ex. vid skoldanser, 78,1% 25 konserter eller liknande) Föräldraprogram om alkohol/droger, årskurs 6-9, med för 40,6% 13 programmet utbildade handledare Strukturerade program för riskutsatta förskolebarn (utsatta 15,6% 5 uppväxtmiljöer/beteendestörningar), med för programmet utbildade handledare Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i 31,2% 10 grundskolan Handlingsplan för tobaksavvänjning i grundskolan 15,6% 5 Strukturerade program för att förebygga tobaksdebut i 3,1% 1 gymnasieskolan Handlingsplan för tobaksavvänjning i gymnasieskolan 9,4% 3 Utskick till föräldrar med information om ANDT-relaterade frågor 68,8% 22 Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, 68,8% 22 socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av narkotikaanvändning bland unga/unga vuxna Insatser som bygger på samverkan (polis, öppenvård, 28,1% 9 socialtjänst och föräldrar) kopplade till tidig upptäckt av användning av dopningsmedel bland unga/unga vuxna Åtgärder mot langning till ungdomar (t.ex. informationskampanj 75% 24 eller polisingripanden) Åtgärder för att förebygga användningen av vattenpipa bland 25% 8 unga Gruppverksamhet för barn till missbrukare 50% 16 Alkohol- och/eller drogvaneundersökning bland skolelever 93,8% 30 Annat, uppge vad: 34,4% 11

22 Info Annat, uppge vad: Åstorp Teater Bjuv Unngdomssekreterare informerar om alkohol och droger på föräldramöten i högstadiet Eslöv Drogföreläsningar för skolpersonal i åk. 7-9 i kommunen. ANDT i föräldragrupper - riktad ung föräldragrupp Föräldrastödsprogram ges till alla intresserade i kommunen genom metoderna vägledande samspel och connect. Alkoholbruk kommer numera ingå i form av utbildningsmaterial från FHI. Hässleholm På en gymnasieskola har sluta-röka-grupp funnits. Men inget strukturerat Helsingborg Kampanjer för Varannan vatten Höganäs Samverkan även med fritidsledare, nattvandrare med flera för att förebygga att ungdomar dricker alkohol och/eller provar narkotika. Insatser för att öka ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet i samhället, kampanjen varannan vatten för att begränsa onykterhet., besök på skolor för att prata om alkohol, droger samt om vilka möjligheter som finns för att få stöd att anordna drogfria aktiviteter Landskrona ANDT ämnesintegrerad undervisning; Tidig upptäckt och kort rådgivning (AUDIT, DUDIT och FRAMES); MI; Oro-samtal Staffanstorp Folkhälsoundersökning Barn o Unga I skåne 2012 Trelleborg Varannan vatten vid flertal tillfällen Vellinge Detta är vad jag VET men kanske vi gjort mer än så? Ystad Nyhetsbrev till föräldrar Procent Kronobergsmodellen eller en liknande metod 66,7% 18 Metoden Krogar mot knark eller en liknande metod 22,2% 6 Metoden 100 % ren hårdträning eller en liknande metod för att minska 22,2% 6 användningen av dopningsmedel i träningssammanhang STAD-metoden, Ansvarsfull alkoholservering (samverkan mellan 77,8% 21 myndigheter och bransch, utbildning av serveringspersonal samt ökad tillsyn) SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) 74,1% 20 Annan eller andra metoder, uppge vilka: 14,8% 4 Svarande 27 Inget svar 5

23 Info Eslöv Staffanstorp Trelleborg Vellinge Annan eller andra metoder, uppge vilka: Smit - projektet Föräldrastödsinsatser och informationer Tänk Om Aktivt nattvandrande, särskilt vid kvällar o helger då kommunens nattklubb har öppet. Procent Beslagtagande av alkohol från ungdomar 100% 17 Kontakt med föräldrar 94,1% 16 Polisingripande mot misstänkta langare 82,4% 14 Svarande 17 Inget svar 1 Procent Politisk förankring 16,7% 1 Kartläggning av narkotikasituationen på krogar i kommunen 33,3% 2 Samverkansgrupp med kommun, polis och bransch 50% 3 Tillhandahålla utbildning för restaurangsanställda 83,3% 5 Krogmiljöronder 66,7% 4 Svarande 6

24 Procent Samarbete mellan träningsanläggning och polis (eller 100% 6 Riksidrottsförbundet) Framtagande av policy och handlingsplan 66,7% 4 Utbildning av personal på träningsanläggning 66,7% 4 Svarande 6

25 Procent Aktivt föräldraskap 28,1% 9 De otroliga åren 25% 8 Föräldrakraft 0% 0 Triple P 0% 0 Vägledande samspel (ICDP) 25% 8 Connect 6,2% 2 Familjeverkstan 0% 0 Föräldrastegen/Steg för steg 12,5% 4 ÖPP (Örebro preventionsprogram)/effekt 25% 8 ABC (Alla barn i centrum) 0% 0 COPE 43,8% 14 Från första början 0% 0 Komet för föräldrar 21,9% 7 Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad 37,5% 12 Inget strukturerat föräldrastödsprogram erbjöds 6,2% 2 Info Ängelholm Åstorp Hässleholm Helsingborg Höganäs Höör Landskrona Lomma Osby Skurup Staffanstorp Ystad Annat/andra föräldrastödsprogram, ange vad Tonårsföräldrar Stödsamtal i öppenvården kurser/tematräffar erbjuds ifrån socialförvaltningen men dessa är inte manualbaserade BIFF, Concorida, Familjemobilisering utredning sker runt vilka föräldradstödsprogram man ska använda sig av framöver LUNDA MODELLEN Marte Meo; Lösningsfokuserad metod våga vara toårsföräldrer CAP (Children are people) CAP, Föräldrar Tillsammans DIREKO Absolut Förälder

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Örebro län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Askersund Degerfors Hällefors Hallsberg Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Örebro

Läs mer

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Dalarnas län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Dalarnas län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvdalen Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Rättvik Säter Smedjebacken

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad. Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län exklusive Stockholm stad Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje

Läs mer

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Uppsala län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Älvkarleby Enköping Håbo Heby Knivsta Östhammar Tierp Uppsala Alkohol 100% 8 Tobak 100% 8 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västra Götalands län exklusive Göteborgs stad Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ale Alingsås Åmål Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping

Läs mer

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Jämtlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Jämtlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Åre Berg Bräcke Härjedalen Krokom Östersund Ragunda Strömsund Alkohol 75% 6 Tobak 75% 6 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län

Länsrapport 2014 Jönköpings län Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gävleborgs län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gävleborgs län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Bollnäs Gävle Hofors Hudiksvall Ljusdal Nordanstig Ockelbo Ovanåker Sandviken Söderhamn Alkohol

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Östergötlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Östergötlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Åtvidaberg Boxholm Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Norrköping Ödeshög Söderköping Vadstena

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Ånge Härnösand Kramfors Örnsköldsvik Sollefteå Sundsvall Timrå Alkohol 71,4 5 Tobak 71,4 5 Narkotika

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Enkät till landets kommuner om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Jämtlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jämtlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (163) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Göteborgs stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Länsrapport 2014 Västernorrland

Länsrapport 2014 Västernorrland Länsrapport 14 Västernorrland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 14 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Kalmar län

Länsrapport 2014 Kalmar län Länsrapport 24 - ANDT Länsrapport 24 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 24 - ANDT Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Kronoberg

Länsrapport 2014 Kronoberg Länsrapport 24 Kronoberg Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 2

Läs mer

Länsrapport 2014 Västmanland

Länsrapport 2014 Västmanland Länsrapport 24 Västmanland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Örebro län

Länsrapport 2014 Örebro län Länsrapport 24 Örebro län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län

Svarsöversikt Länsrapporten Jönköpings län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Jönköpings län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (184) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Länsrapport 2014 Halland

Länsrapport 2014 Halland Länsrapport 4 - ANDT Länsrapport 4 Halland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 4 - ANDT Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapport 2014 Östergötland

Länsrapport 2014 Östergötland Länsrapport 2014 Östergötland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Länsrapport 2014 Uppsala län

Länsrapport 2014 Uppsala län Länsrapport 4 Uppsala län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga länsstyrelser

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (339) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Länsrapport 2014 Norrbotten

Länsrapport 2014 Norrbotten Länsrapport 214 Norrbotten Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Länsrapport 2014 Dalarna

Länsrapport 2014 Dalarna Länsrapport 214 Dalarna Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Stockholms stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Stockholms län (exkl. Stockholm stad) Kommunernas del - ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens

Läs mer

Länsrapport 2014 Stockholms län

Länsrapport 2014 Stockholms län Länsrapport 2014 Stockholms län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG

I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG SAMVERKAN MOT VÅLD I KROGNÄRA MILJÖER EN PILOTSTUDIE AV LÄNSSTYRELSERNA DALARNA / GÄVLEBORG Bakgrund Folkhälsomyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet initierade 2012 två parallella förstudier

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

Länsrapport 2011 Stockholms län

Länsrapport 2011 Stockholms län Länsrapport 2011 Stockholms län Kommunernas del det övriga ANDT-förebyggande arbetet 4.1. 1. Kontaktperson på kommunen gällande det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen. Kommunens namn: Kontaktpersonens

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2015 Göteborgs stadsdelar ANDT 1 Om länsrapportens undersökning 2015 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Länsrapport 2014 Västra Götaland

Länsrapport 2014 Västra Götaland Länsrapport 2014 Västra Götaland Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport 2014 Skåne

Länsrapport 2014 Skåne Länsrapport 2014 Skåne Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD KS 2014/45 Verksamhetsberättelse för år 2013 GULLSPÅNGS KOMMUN 1 Inledning Verksamhetsberättelsen beskriver det arbete som har stöttats med folkhälsorådets budget under

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016 Resultat av enkäten 25 av 33 kommuner har svarat Kampanjer under 2015 DELTAGANDE I KAMPANJERNA Julkampanjen 96 % Brandvarnardagen 96% Sommarkampanjen 86% Peppar Peppar

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011 Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy Tisd. den 8 nov. 2011 Dagens agenda 9.30 Morgonfika 10.00 Projektpresentation 10.30 Deltagarpresentation 10.45 Fruktpaus 11.00 Trafikverket presenterar

Läs mer

Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning

Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning Föräldrastöd i Skåne Metoder och spridning Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Föräldrastöd i Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Jenny Neikell Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsavdelningen

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

De skånska kommunernas efterlevnad av barnkonventionen regional sammanställning av enkätsvar från Barnombudsmannens kommunenkät år 2003

De skånska kommunernas efterlevnad av barnkonventionen regional sammanställning av enkätsvar från Barnombudsmannens kommunenkät år 2003 De skånska kommunernas efterlevnad av barnkonventionen regional sammanställning av enkätsvar från Barnombudsmannens kommunenkät år 23 Samhällsbyggnadsenheten Augusti 24 Maria Lindberg Sammanfattning Sedan

Läs mer

Skåne firar barnkonventionen 25år

Skåne firar barnkonventionen 25år Skåne firar barnkonventionen 25år Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholm stad 2.2. ORGANISATION 2. Hur var arbetet med tillståndsprövning

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24

Västerås. Årets förebyggande kommun år 2011. Drogfocus 2012-10-24 Västerås Årets förebyggande kommun år 2011 Drogfocus 2012-10-24 Kriterier Policy för alkohol & drogförebyggande arbete som är aktuell och innehåller mätbara mål som följs upp Persona avdelad för det drogförebyggande

Läs mer

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT

Kalmar kommun. Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Kalmar kommun Kjell Lindberg, drogförebyggare ANDT Sex Försökskommuner en forsknings- och utvecklingsverksamhet i sex kommuner 2003-2007 Vilka krav ställdes på kommunerna? Sektorsövergripande ledningsgrupp

Läs mer