Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland"

Transkript

1 BILAGA 2 - UPPFÖLJNING - INDIKATORER Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 - BILAGA 2 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

2 Sammanfattning bilaga 2 Detta dokument innehåller redovisning av samtliga indikatorer som lyfts i Strategin för ANDT-förebyggande arbete i Värmland Uppgifterna är hämtade från Folkhälsomyndighetens statistikdatabas Folkhälsomyndighetens länsrapporter 2012 och 2014, CAN:s drogvaneundersökning och regionala drogvaneundersökningar. Statistiken som redovisas är så långt som möjligt könsuppdelad. Förkortningar och begrepp AS AAS ANDT ASI AUDIT BVC BMM CAN CRA DUDIT HAP LOB LOKE MET MI PRODIS SKL SIP STAD SMADIT SKL ÅP Anabola androgena steroider Ansvarsfull alkoholservering Alkohol, narkotika, dopning, tobak Addiction Severity Index Alcohol Use Disorders Identification Test Barnavårdscentralen Barnmorskemottagning Centralförbundet mot alkohol- och narkotikaupplysning Community Reinforcement Approach Drug Use Disorders Identification Test Haschavvänjningsprogrammet Lagen om omhändertagande av berusade personer Lokal Evidens Motivational Enhancement Therapy Motiverande samtal Prevention mot dopning i Sverige Sveriges kommuner och landsting Samordnad Individuell Plan Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem Samverkan mot alkohol och droger i trafiken Sveriges kommuner och landsting Återfallsprevention 1

3 Innehåll 1 Hållbart och långsiktigt förebyggande arbete Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Källor

4 1 Hållbart och långsiktigt förebyggande arbete Andel kommuner i Värmland som hade särskilt utsedda personer för att samordna det ANDT-förebyggande arbetet i kommunen (hel- eller deltid) under någon period under året. Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och hade 87,5 % av kommunerna i länet särskilt utsedda personer för att samordna ANDT-förebyggande arbetet, motsvarande 7,38 heltidstjänster hade 100 % av kommunerna i länet särskilt utsedda personer för att samordna det ANDT-förebyggande arbetet, vilket motsvarade 8,09 heltidstjänster. Andel kommuner i Värmland som hade en styrgrupp för det lokala ANDTförebyggande arbetet i kommunen. Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och hade 11 kommuner styrgrupp för arbetet, 2 kommuner bedrevs ett arbete för att skapa sådan styrgrupp 2014 hade 10 kommuner styrgrupp och i 4 kommuner bedrevs arbete för att skapa styrgrupp Figur 1. Hade kommunen ett eller flera politiska program som inkluderade det ANDT-förebyggande arbetet och vad finns i anslutning till dessa? Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och

5 Figur 2. Andel kommuner i Värmland som uppgett att de har någon av följande policyer på ANDT-området Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och 2014 Andel kommuner i Värmland med olika policys på ANDTområdet år 2012 och 2014 Kommunen som arbetsgivare har alkoholoch/eller drogpolicy Kommunen som arbetsgivare har policy för rökfri arbetstid Kommunen som arbetsgivare har policy för tobaksfri arbetstid Kommunen har policy för alkoholförtäring på offentlig plats Idrottsföreningar i kommunen måste ha alkohol och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag Övriga föreningar i kommunen måste ha alkohol och/eller drogpolicy för att få föreningsbidrag Tillsynsplan över detaljhandeln med tobaksvaror Tillsynsplan rökfria miljöer Tillsynsplan enligt alkohollagen Procent År 2012 År

6 Figur 3. Kommuner i länet som hade följande ANDT-förebyggande insatser under 2012 och 2014 Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och

7 2 Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska Andelen personer som är 18 år, men ser ut att var under 18 år, som kan köpa alkoholdrycker på restauranger, folköl i livsmedelsbutiker Andelen personer som är 18 år, men som ser ut att var under 18 år, som kan köpa cigaretter/snus i livsmedelsbutiker och kiosker Dessa indikatorer fanns med under förutsättning att provköp tilläts, vilket blev tillåtet 1 maj Under 2015 har kontrollköp genomförts i stora delar av länet. Produkterna som kontrollerades var cigaretter, folköl samt receptfria läkemedel. Alla 16 kommuner var delaktiga och 168 butiker besöktes. Av dessa nekade 101 försäljningsställen köpet. Antalet butiker i Värmland som sålde utan att kontrollera mottagarens ålder var 39,9 %. Figur 4. Antal Systembolagsbutiker, systembolagsombud samt antal restauranger med tillstånd för servering av spritdrycker, vin och starköl Källa: Folkhälsomyndigheten/ANDT-uppföljning 6

8 Figur 5. Försäljningsställen med folköl Källa: Folkhälsomyndigheten/ANDT-uppföljning Figur 6. Försäljningsställen med tobaksvaror Källa: Folkhälsomyndigheten/ANDT-uppföljning 7

9 Figur 7. Öppettider systembolag/ombud Källa: Folkhälsomyndigheten/ANDT-uppföljning Figur 8. Restauranger som har tillstånd att ha öppet efter klockan per kommun Källa: Folkhälsomyndigheten/ANDT-uppföljning 8

10 Figur 9. Tillsyn över serveringsställen - alkohol Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och 2014 Antal tillsynsbesök på serveringsställen alkohol år 2012 och 2014 Antal År 2012 År 2014 Antal besök Antal besök tillsammans med polis Figur 10. Tillsynsbesök detaljhandel tobak Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och

11 Figur 11. Tillsynsbesök - skolgårdar Källa: Folkhälsomyndighetens Länsrapport 2012 och Antal besök på skolgårdar och antal besökta kommuner år 2012 och 2014 Antal År 2012 År 2014 Antal besök Antal kommuner Figur 12. Vanligaste anskaffningssätt av alkoholdrycker bland elever i årskurs 9 Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och

12 Figur 13. Vanligaste anskaffningssätt av alkoholdrycker bland elever i årskurs 2 på gymnasiet Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 14. Andelen elever i årskurs 9 som blivit erbjudna att prova eller köpa narkotika Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och

13 Figur 15. Andelen elever i årskurs 2 på gymnasiet som blivit erbjudna att prova eller köpa narkotika Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 16. Vanligaste anskaffningssätt av cigaretter bland elever i årskurs 9 Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och

14 Figur 17. Vanligaste anskaffningssätt av cigaretter bland elever i årskurs 2 på gymnasiet Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 18. Vanligaste anskaffningssätt av snus bland elever i årskurs 9 Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och

15 Figur 19. Vanligaste anskaffningssätt av snus bland elever i årskurs 9 Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 20. Antal beslag av sprit och vin Källa: Tullverket 14

16 Figur 21. Antal beslag av starköl Källa: Tullverket Figur 22. Antal beslag av cigaretter Källa: Tullverket 15

17 Figur 23. Antal beslag av narkotika och dopningsmedel Källa: Tullverket Tabell 1. Lagförda brott i Värmland mot Alkohollagen Narkotikastrafflagen Tobak 2010: : : : : När det gäller tobak finns det bara 41 fall i hela Sverige 2013 och 75 fall Källa: Polisen Indikatorer såsom t.ex. beslagsstatistik från tull och polis kan ge en indikation om tillgänglighet, men kan också spegla tullens och polisens ambitionsnivå och prioriteringar inom området. 16

18 Figur 24. Anmälda alkoholbrott per invånare i Värmland Källa: BRÅ Figur 25. Anmälda narkotikabrott per invånare i Värmland Källa: BRÅ 17

19 Figur 26. Anmälda smugglings- & tullbrott per invånare i Värmland Källa: BRÅ 18

20 3 Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning eller tobak Figur 27. Andel gravida med minst 6 poäng på AUDIT vid inskrivningen på BMM Källa: Socialstyrelsen Andelen gravida som röker och/eller snusar vid inskrivning på BMM Data saknas Figur 28. Andelen gravida som röker i vecka 32 Källa: Socialstyrelsen 19

21 Figur 29. Andelen gravida som snusar i vecka 32 Källa: Socialstyrelsen Andel hushåll med spädbarn där någon av föräldrarna/vårdnadshavarna röker dagligen när barnet är 1 4 veckor gammalt enligt BVC blankett Data saknas 20

22 4 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska successivt minska Figur 30. Andel elever i årskurs 9 som någon gång (i sitt liv) druckit starköl, vin eller sprit (alkohol) Källa: Ung i Värmland Källa: Elevers drogvanor år 2013 och 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om man någon gång druckit alkohol är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. 21

23 Figur 31. Andel elever i åk 9 som någon gång under läsåret/senaste 12 månaderna druckit starköl, vin eller sprit (alkohol) Källa: Ung i Värmland och elevers drogvanor år 2013 och 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om man någon gång druckit alkohol är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. Figur 32. Andel elever i gymnasiet åk 2 som någon gång druckit alkohol Källa: Skolelevers drogvanor, CAN och Elevers drogvanor Värmland år 2013 och

24 Figur 33. Andel elever i gymnasiet åk 2 som någon gång under senaste 12 månaderna druckit alkohol Källa: Skolelevers drogvanor, CAN och Elevers drogvanor i Värmland Figur 34. Andel elever i årskurs 9 som uppger att de använt narkotika någon gång och under de senaste 12 månaderna Källa: Ung i Värmland , Elevers drogvanor Värmland 2013 och 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om man någon gång använt narkotika är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. 23

25 Figur 35. Andel elever i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de använt narkotika någon gång och under de senaste 12 månaderna Källa: Elevers drogvanor Värmland 2013 och Riksdata är hämtade från Skolelevers drogvanor, CAN Figur 36. Andel pojkar och flickor i årskurs 9 som någon gång använt anabola steroider Källa: Ung i Värmland , Elevers drogvanor 2013 och 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om man någon gång använt anabola steroider är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. 24

26 Figur 37. Andel pojkar och flickor i gymnasiet åk 2 som någon gång har använt anabola steroider Källa: Elevers drogvanor Värmland 2013 och 2015 Figur 38. Andel elever i åk 9 som uppger att de rökt dagligen Källa: Ung i Värmland och Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om rökning är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. 25

27 Figur 39. Andel elever i åk 2 på gymnasiet som uppger att de rökt dagligen Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 40. Andel elever i åk 9 som uppger att de snusar dagligen Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och

28 Figur 41. Andel elever i åk 2 på gymnasiet som uppger att de snusar dagligen Källa: Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Figur 42. Andel pojkar och flickor i åk 9 som druckit sig berusade vid 13 års ålder eller yngre Källa: Ung i Värmland år , Elevers drogvanor år 2013, 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om ålder för berusad är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara 27

29 Figur 43. Andel pojkar och flickor i åk 9 som snusat vid 13 års ålder eller yngre Källa: Ung i Värmland år , Elevers drogvanor år 2013, 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om ålder för berusad är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. Figur 44. Andel pojkar och flickor i åk 9 som rökt en cigarett vid 13 års ålder eller yngre Källa: Ung i Värmland år , Elevers drogvanor år 2013, 2015 *Data är hämtade från två olika undersökningar. Frågan om man rökt cigarett innan 13 års ålder är inte formulerad på exakt samma sätt vilket medför att de resultaten inte är exakt jämförbara. 28

30 Figur 45. Rökfria skolgårdar Källa: Länsstyrelsens observationsstudie 2012 och

31 5 Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska Figur 46. Andel i befolkningen år som ej har druckit alkohol under de senaste 12 månaderna Källa: Hälsa på lika villkor Figur 47. Andel i befolkningen år som i genomsnitt per vecka dricker minst 14 standardglas (män) respektive 9 standardglas (kvinnor) Källa: Hälsa på lika villkor 30

32 Figur 48. Andel i befolkningen år som snusar dagligen Källa: Hälsa på lika villkor Figur 49. Andel i befolkningen år som röker dagligen Källa: Hälsa på lika villkor 31

33 Figur 50. Andel i befolkningen år som använt hasch och/eller marijuana under de senaste 12 månaderna Källa: Hälsa på lika villkor Figur 51. Andel i befolkningen år som använt hasch och/eller marijuana under de senaste 30 dagarna Källa: Hälsa på lika villkor 32

34 Figur 52. Andel i befolkningen år som röker eller snusar sporadiskt Källa: Landstinget 33

35 6 Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet Öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården (Socialstyrelsen) 34

36 7 Antalet döda och skadade på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska Figur 53. Samtliga dödsfall med alkoholdiagnos på dödsorsaksintyget som underliggande och/eller bidragande dödsorsak Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning Figur 54. Samtliga dödsfall med narkotikadiagnos på dödsorsaksintyget som underliggande och/eller bidragande dödsorsak Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 35

37 Figur 55. Samtliga dödsfall i lungcancer som underliggande och/eller bidragande dödsorsak Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning Figur 56. Samtliga dödsfall i KOL som underliggande och/eller bidragande dödsorsak Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 36

38 Figur 57. Samtliga dödsfall orsakade av alkoholförgiftning Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning Figur 58. Samtliga vårdade patienter enligt patientregistret med alkoholdiagnos som huvud- och/eller bidiagnos Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 37

39 Figur 59. Samtliga vårdade patienter enligt patientregistret med narkotikadiagnos som huvuddiagnos och/eller bidiagnos Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning Figur 60. Samtliga vårdade enligt patientregistret med diagnosen alkoholförgiftning som huvud- och/eller bidiagnos Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 38

40 Figur 61. Antal misshandelsbrott utomhus med obekant gärningsman Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning Figur 62. Antal sjukhusvårdade på grund av misshandel Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 39

41 Figur 63. Antal personskadade förare i singelolyckor nattetid Källa: Folkhälsomyndigheten, ANDT-uppföljning 40

42 8 En folkhälsobaserad och restriktiv syn på ANDT inom EU och internationellt Data saknas 41

43 9 Källor Regeringens proposition 2010/11:47, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, Regeringens skrivelse 2015/16:86, En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken , Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland , Landstinget i Värmland, Ungdomars drogvanor i Värmland 2013 och 2015 Karlstad Universitet, Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare, Curt Hagquist Folkhälsomyndigheten, Länsrapport 2012 Värmlands län Folkhälsomyndigheten, Länsrapport 2014 Värmlands län Folkhälsomyndigheten, Databasen Polismyndigheten, 2016 Utdrag ur brottsstatistik för Värmland 42

44 Länsstyrelsen Värmland, Karlstad,

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete

ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete ILFA Indikatorsbaserat Lokalt Förebyggande Arbete 11 november2015 Förebygg.nu Göteborg Så här lägger vi upp det: Övergripande om ILFA Vad ger det kommunen? Vad ger det länet? Frågor? Prevention eller?

Läs mer

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015

Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Presentation vid projektledarträff 2 september 2015 Ulf Malmström KU-SA 2 2015-09-08 Fördjupad uppföljning och analys av utvecklingen inom ANDT-området En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara

Läs mer

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län

Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015. Västra Götalands län Regional strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Västra Götalands län 1 2 Rapportnummer: 2013:64 ISSN: 1403-168X Form: Ida Edgren Innehåll Regionala strukturer och samordning i länet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113)

Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation Drogutvecklingen i Sverige 2008 (CAN-rapport nr 113) Denna PowerPoint-fil innehåller samtliga diagram från CANs publikation 2008 (CAN-rapport nr 113) Det är tillåtet att: a) spara en kopia av presentationen b) att använda valfritt antal bilder i egna presentationer.

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 211 Diagram 1 46 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Drogutvecklingen i Sverige

Drogutvecklingen i Sverige 21 Diagram 1 47 Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer. Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM DROGPOLITISKT PROGRAM 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se www.kalmar.se INLEDNING Kalmar

Läs mer

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten

Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten 1 Ny nationellt samordnande myndighet för SMADIT (samverkan mot alkohol och droger) Linda Brännström, Folkhälsomyndigheten Linda Brännström, ANDT-samordning Linda.brannstrom@folkhalsomyndigheten.se ANDT-strategin

Läs mer

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland

Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland UPPFÖLJNING Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2012-2015 1 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:20 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND Publ nr 2016:20 ISSN 0284-6845 Foton: Länsstyrelsen, Mostphotos Rapporten är sammanställd

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND

VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016. Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN ANDT 2016 Alkohol Narkotika Dopning Tobak SAMHÄLLSRÅD VÄRMLAND PUBLIKATIONSNUMMER 2016:10 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2016-04 Publ nr 2016:10 ISSN 0284-6845 Rapporten är sammanställd av Maude

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete på det ANDT-förebyggande området. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner

Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Alkoholkonsumtionen och anskaffning i Södermanland utifrån Monitormätningar och Preventionsindex för länets kommuner Lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin 2016-2020 Katrineholm den 15 mars

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016

DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 DROGPOLITISKT PROGRAM Antaget av Kommunfullmäktige 20 juni 2016 2016 2020 Beskrivning av Kalmar kommuns delmål utifrån nationella och regionala ANDT-strategier. Tfn. 0480-45 00 00 (kontaktcenter) kommun@kalmar.se

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat

Läs mer

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014

En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och. tobakspolitiken 2014 En sammanfattande presentation av regeringens åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och Regeringens ANDT-strategi Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2017 ANDT - ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK UTGIVEN AV Värmland TRYCK Ineko AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2017:04 GRAFISK FORM Josefin Larnemark

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015.

Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Frågorna i denna enkät avser stadsdelens eller stadsområdets ANDT-förebyggande arbete under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp stadsdelens eller stadsområdets arbete på det ANDTförebyggande området.

Läs mer

Utdrag. Ett samordnat uppföljningssystem för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Utdrag. Ett samordnat uppföljningssystem för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Utdrag Protokoll II:1 vid regeringssammanträde 2013-10-17 S2011/8209/FST (delvis) S2011/8904/FST Socialdepartementet Ett samordnat uppföljningssystem för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep

Aktuellt inom ANDT-området. Aktualitetskonferens 14 sep Aktuellt inom ANDT-området Aktualitetskonferens 14 sep Ungdomars drogvanor i Värmland 2015 Uppdaterad nationell ANDT-strategi Revidering regionala ANDT-strategi Pågående projekt Aktuella utbildningsinsatser

Läs mer

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Blekinge län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Blekinge län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborgs Alkohol 75% 3 Tobak 75% 3 Narkotika 50% 2 Dopning

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012

Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Bestämningsfaktorer tillgänglighet av tobak, alkohol och narkotika Åtvidaberg 2012 Befolkningsmängd, 2011 Totalt Kvinnor Män 11 510 5 712 5 798 Befolkningsmängd efter ålder och kön Totalt Kvinnor Män 0-17

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Malmös stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Centrum Fosie Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård SDF Södra innerstaden

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Samlad uppföljning av ANDTstrategin

Samlad uppföljning av ANDTstrategin Samlad uppföljning av ANDTstrategin En återrapportering av regeringsuppdraget att ansvara för en samlad uppföljning av ANDT-strategin och för det samordnade uppföljningssystemet för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Göteborgs stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Angered SDF Askim-Frölunda-Högsbo Lundby SDF Majorna-Linné SDF Norra Hisingen Västra Göteborg

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Kommunernas del - det ANDT-förebyggande arbetet Här är den enkät som avser kommunernas ANDT-förebyggande

Läs mer

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Värmlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Värmlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Årjäng Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Säffle

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Socialdepartementet En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016 2020 Det övergripande målet för ANDTpolitiken ligger fast Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska

Läs mer

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND

ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND ANDT-FÖREBYGGANDE ARBETE I VÄRMLAND STRATEGI 2017-2021 ANDT - ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING, TOBAK UTGIVEN AV Länsstyrelsen Värmland TRYCK Taberg Media Group AB ISSN 0284-6845 PUBLIKATIONSNUMMER 2016:23

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se Handlingsplan 2017-2018 för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Inledning.. 1 Alkohol... 2 Narkotik... 3 Dopning... 4 Tobak... 5 Diarienummer: Klk 2017/174

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet

Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar. Det ANDT-förebyggande arbetet Länsrapport 2012 Stockholms stadsdelar Det ANDT-förebyggande arbetet 1. 1. Stadsdelens namn Stadsdelens namn: Bromma Enskede-Årsta-Vantör Farsta Hägersten-Liljeholmen Kungsholmen Norrmalm Rinkeby-Kista

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Västernorrlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Västernorrlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (158) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan?

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Storstadskommunerna: Stockholm, Göteborg och Malmö Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Malmö Stockholm Göteborg Alkohol 100% 3 Tobak 100% 3 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03

Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 Handlingsplan, ANDT-frågor 2013-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2014-09-03 : Handlingsplan för ANDT-frågor Mjölby kommuns handlingsplan för ANDT-frågor utgår från ANDT-strategin som antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Baskurs missbruk & beroende

Baskurs missbruk & beroende TILLSAMMANS FÖR VÄLFÄRD OCH UTVECKLING Välkommen till dag 1 Baskurs missbruk & beroende 23 oktober 2017 Fika och inregistrering kl.09:00-09:30 Program 09:00 09:30 Inledning & introduktion 09:30 12:00 Drogtecken

Läs mer

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Västmanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Västmanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommun: Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Kungsör Norberg Sala Skinnskatteberg Surahammar Västerås Procent

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Hallands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Alkohol 83,3% 5 Tobak 66,7% 4 Narkotika

Läs mer

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Kalmar län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Kalmar län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Info Kommunens namn: Borgholm Borgholms kommun Emmaboda Emmaboda Högsby Högsby kommun Hultsfred Hultsfred Kalmar

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal

att de mål som antagits kopplas till aktiviteter och följs upp genom nyckeltal Antagen i Kommunstyrelsen XX-XX-XX Revidering görs under 2019 För att långsiktigt lyckas i arbetet med att minska problemen kring och användningen av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS,

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Norrbottens län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Malmös stadsområden ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län

Svarsöversikt Länsrapporten Norrbottens län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Norrbottens län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (194) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting

Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting 2(32) Dnr: LS/348/2013 Ansvarig: Ronny Weylandt, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting Handläggare: Anna Werme, Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting www.jll.se/folkhalsa Foto: Jörgen Wiklund/bildarkivet.se

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2013-2015 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-24 Förord av Kommunstyrelsens ordförande Alkohol, narkotika, doping och tobak påverkar vårt samhälle

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-04-12 ON 2013/0049 0480-45 35 15 Omsorgsnämnden Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet

Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Storstadskommunernas del - det övriga ANDT-förebyggande arbetet Enkät till landets kommuner om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län

Svarsöversikt Länsrapporten Dalarnas län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Dalarnas län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (199) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer