Lund Convention Bureau och Kongresscentrum hjälper dig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lund Convention Bureau och Kongresscentrum hjälper dig!"
  • Bo Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 ARRANGERA DIN NÄSTA KONFERENS/KONGRESS I LUND Lund Convention Bureau och Kongresscentrum hjälper dig!

2 Sätt fokus på din forskning, dina idéer och innovationer genom att arrangera en kongress eller konferens i Lund Ingenting slår det personliga mötet. Att arrangera en kongress, konferens eller ett vetenskapligt möte är varumärkesbyggande för din institution, universitetet och för hela Lund, men också för dig själv i din egen karriär. Värdskapet stärker din forskning och innovationer både nationellt och internationellt. Du skapar värdefulla kontakter för framtiden. Tillsammans med din institution svarar du för det vetenskapliga innehållet. Lund Convention Bureau och Kongresscentrum vid Lunds universitet kan hjälpa dig med allt från planering och lokalfrågor till tekniska lösningar och förtäring. Lund Convention Bureau tillhör Lunds kommun och arbetar neutralt och kostnadsfritt för att underlätta att fler möten och större kongresser förläggs till Lund. Kongresscentrum är en avdelning inom Lunds universitet som arbetar med genomförandet av konferenser och kongresser förlagda till Lunds universitet. Vi hoppas att denna broschyr ska inspirera dig till att arrangera en framtida kongress i Lund. Väl mött! Lund är forskningens och kunskapens stad en utmärkt utgångspunkt när man skall välja var man vill hålla möten eller kongresser. Det är med stolthet och glädje vi märker att allt fler också väljer att förlägga sina möten och kongresser till Lund. När våra anläggningar fylls av mötesdeltagare, fylls också gator och torg av besökare och vi får möjlighet att visa upp vår stad. Och när deltagarna sedan återvänder till Lund under sin semester eller på sikt kanske väljer Lund som ny bostadsort, stärker det Lund och det vinner vi alla på. Låt oss tillsammans samarbeta och dra nytta av varandras kunskaper för att göra Lund till det självklara valet som mötesdestination! Mats Helmfrid Kommunstyrelsens ordförande 2

3 Lund Grand Prix 2012, Lunds Stadshall.

4 Fördelarna med att arrangera en kongress: Den sätter fokus på den egna verksamheten. Fler upptäcker din forskning och du får uppmärksamhet inom ditt ämnesområde. Du bjuder tillbaka som tack för alla möten du har deltagit i. Dina studenter, kollegor och andra deltagare får träffa världens bästa talare. Det är fantastiskt roligt!

5 Synliggör din forskning Forskning är navet i utvecklingen. Men vad forskas det på just nu och vilka framsteg har gjorts? Att arrangera en kongress och visa upp pågående forskning är det bästa sättet att garanteras fortsatt stöd för ett forskningsprojekt. En kongress med deltagande av internationella experter är en medial händelse som sätter fokus på den enskilde forskarens och Lunds universitets bidrag till ny forskning inom området. För kollegerna på hemmaplan, som inte behöver spendera tid och pengar på att resa, kan en kongress vara ett inspirerande möte med nya infallsvinklar och en värdefull kontaktkälla. Dessutom kan arbetet med en kongress stärka sammanhållningen inom institutionen och höja dess status. Rekrytering av forskare och studenter kan också underlättas. Allt talar för att en kongress skapar en win-win situation både för arrangörerna och deltagarna. Charmig Lundamiljö Den omgivande miljön har stor betydelse för om en kongress skall bli den inspirationskälla som arrangören tänkt. Här har Lund en stor potential att locka besökare. Denna tusenåriga stad, en gång hela Nordens biskopssäte, domineras fortfarande av domkyrkan i romansk arkitektur. De smala gatorna i den gamla stadskärnan bjuder på en charmig miljö samtidigt som internationella influenser sätter sin prägel på utelivet. De många studenterna har också givit Lund en image av att vara den eviga ungdomens stad. Idag kan man också kalla den framtidens stad på grund av all den växtkraft som här exponeras. Lund Science Village Många besökare är nyfikna på Lund Science Village och de högteknologiska anläggningarna MAX IV och ESS som kommer att tas i bruk 2015, respektive Redan nu väcker projektet ett stort globalt intresse och kommer förhoppningsvis att generera innovationer bl a på materialsidan. Ett besökscentrum för att visa upp de nya forskningsanläggningarna är på gång. Nära till allt Lund är alltid nära. Det har stor betydelse för att få deltagare till en kongress. Från Copenhagen Airport är det bara 35 minuter med tåg över Öresundsbron. Många bra hotell ligger också på promenadavstånd från mötesanläggningarna. Jämfört med många andra länder är Sverige ett tryggt och säkert land att besöka. Vetenskapliga möten och kongresser här hos oss vid Lunds universitet är viktiga för att positionera vårt universitet internationellt som ett universitet i världsklass. I dessa sammanhang får vi breda möjligheter att visa upp vad vi har att erbjuda samt lära oss av andras forskning och utbyta erfarenheter. Studenter och personal ges dessutom möjlighet att i sin egen stad träffa framgångsrika och inspirerande talare som delar med sig av sina erfarenheter och senaste forskningsresultat. Det personliga mötet kan många gånger leda till spännande utbyten av tankar och idéer vilka i sin tur kan leda till nya forskningsområden. Att visa upp vår fantastiska stad och vårt universitet med dess unika mix av historia, tradition, kunskap och innovation kan leda till flera positiva effekter såsom stärkt varumärke, framgångsrik rekrytering av studenter och personal samt ökat utbyte med internationella lärosäten och nätverk. Per Eriksson Rektor Lunds universitet 5

6 Eva-Maj Malmström Leg Sjukgymn, Dr med. Vet, spec i ortopedi Hans Westergren Leg läk, Med Dr, Spec i neurokirurgi, rehabmedicin och smärtlindring

7 Internationell kongress placerade Lund på kartan I augusti 2011 hölls den femte internationella kongressen om Smärta efter whiplash trauma för första gången i Europa. Platsen var Lund. Vi fick en fantastisk respons och höga betyg för hela arrangemanget, berättar arrangörerna Eva-Maj Malmström och Hans Westergren. Eva-Maj Malmström, sjukgymnast och Hans Westergren, läkare, är specialister på nacksmärta och ansvarar för verksamheten vid Kompetenscentrum nacksmärta efter olycka vid Skånes universitetssjukhus. Kompetenscentrat stod som värd för kongressen förra sommaren, då flera världsledande specialister på nacksmärta efter olycka och dess konsekvenser, föreläste om allt från skademekanismer och behandling till juridik och försäkringsfrågor. Planeringsarbetet inför kongressen påbörjades redan vintern Att kongressen skulle förläggas till Lund kändes helt naturligt. Vi arbetar och har våra nätverk här, säger Hans Westergren. Det känns bra att vara nära och Lund har så mycket att erbjuda alla sevärdheter som ligger samlade i stadskärnan. Det är något av historisk mark och vi känner oss stolta att visa upp staden. Att förlägga en kongress till Lund innebär att man sätter staden på kartan och samtidigt stärker hela Region Skåne. Event in Skåne hjälpte oss dessutom med att komma igång med marknadsföringen. En kväll tog vi med föreläsarna och visade dem vår fantastiska kust, Öresundsbron och närheten till Danmark. Lund Convention Bureau Lund CVB är en del av Lunds kommuns näringsliv- och turismavdelning. De hjälpte till att arrangera välkomst receptionen med många inbjudna gäster. En av dem var stadens borgmästare Annika Annerby som höll välkomsttalet. Dessutom ordnade Lund CVB en guidad tur i Lund för intresserade kongressdeltagare, säger Eva-Maj. Invigningsdagen blev mycket lyckad och den guidade turen var verkligen uppskattad. Allt var mycket trevligt förberett. Kongresscentrum Lunds universitets egen konferensavdelning, Kongresscentrum, hjälper till med både stora och små arrangemang. De anlitades bland annat för att skapa webbsidan till evenemanget, boka lokaler och ansvara för all teknik under föreläsningarna. De agerade mycket proffsigt och hade hela tiden inställningen att allt går att lösa, säger Hans Westergren. Mycket beröm Kongressen, som genomfördes under tre dagar, lockade mer än 250 deltagare från hela världen. Eva-Maj Malmström och Hans Westergren fick mycket beröm av både föreläsare och deltagare. De prisade bland annat upplägget av programmet, den trevliga stämningen och den goda maten. En föreläsare och nestor inom whiplashforskningen var tveksam till att vi skulle kunna föra frågan framåt. Men han blev imponerad och tyckte att vi verkligen lyckades göra det. Genom kongressen har vi bidragit till att öka kunskaperna kring whiplashskador och nått ut med nya kunskaper inom området. Vi har också lärt känna många framstående forskare och utökat vårt nätverk runt om i världen. Kompetenscentrum har blivit mer känt och jag själv oftare tillfrågad att uttala mig som specialist i medierna, säger Hans Westergren. Och jag har blivit utvald att delta i en grupp inom WHO som arbetar med ICF-klassificering av whiplashskador. Det hade troligen inte kommit på tal om jag inte varit med i kongressens organisationskommitté, avslutar Eva-Maj Malmström. Lund är en fantastisk stad att mötas i och kompletteras av allt övriga Skåne har att erbjuda. Vi är stolta över att så många nationella och internationella organisationer väljer att mötas i vår region. Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande 7

8 Vad kan Lund Convention Bureau hjälpa till med? Behöver du hjälp med att få en kongress till Lund och Lunds universitet? Funderar du över hur man presenterar ett förslag till kongress? Då finns det kostnadsfri hjälp att få via Lund Convention Bureau (Lund CVB). Lund CVB tillhör Lunds kommun och arbetar neutralt för att underlätta för att fler möten och kongresser förläggs till Lund. Lund Convention Bureau kan hjälpa dig med: Ta fram den ansökan (bid) som krävs inför beslutet av destination. Presentera Lund som mötesstad. Preliminärboka hotell och möteslokaler. Göra en första preliminär budget för kongressen. Tillhandahålla marknadsföringsmaterial, till exempel broschyrer, filmmaterial och bilder. Vara ett bollplank under ansökningsprocessen och inför beslutet. Anordna visningsresor av Lund och sociala utflyktsprogram. Stå för alla kontakter inom kommunen, welcome reception och letter of intent. På finns en möteskalender som visar vilka möten som pågår i Lund. Lund Convention Bureau ersätter inte behovet av en professionell kongressarrangör (PCO) under genomförandet. För mer information kontakta: Lund Convention Bureau

9 En utbytesstudent beskrev Lund som cute and smart. Lund är en underbar blandning av Akademi, Näringsliv och Kultur i en charmig miljö. Lund är en naturlig mötes - plats med en tusenårig tradition av innovation. Per Persson, Lunds kommun Näringsliv- och turismchef

10 Vad kan LU/Kongresscentrum hjälpa till med? Kongresscentrum är en avdelning inom Lunds universitet som arbetar med planering och genomförande av vetenskapliga arrangemang. Som arrangör är det du som fyller ditt program med ett spännande innehåll. Vi på Kongresscentrum löser de logistiska frågorna kring ditt arrangemang. För mer information kontakta: Kongresscentrum Kongresscentrum bistår med planeringsarbetet (deltar gärna i organisationskommittén), genomförandet och uppföljningsfasen av ett arrangemang. Du fyller programmet med det vetenskapliga innehållet, så tar vi hand om de praktiska göromålen runtomkring. Professionellt genomförande Vi har erfarenheten och kompetensen att anordna ett vetenskapligt arrangemang. Vi vet vilka lokaler som passar till olika arrangemang, vad som behöver göras och när för att arrangemanget ska bli lyckat, och vi har kunskap om de små detaljerna som gör skillnad. Kongresscentrum har väl upparbetade sam arbeten med exempelsvis Lund Convention Bureau, hotell, catering leverantörer och tryckerier. Våra tjänster består av lokalförsörjning av din konferens, förtäring, bemanning, skyltning, hotellbokning, transporter, tekniska lösningar m.m. Vi kan även bistå med färdigställandet av konferensens hemsida med information till konferensdeltagarna inklusive anmälningsförfarandet. Vi kan också samordna hanteringen av deltagaravgifter och abstracts. Tekniska experter Kongresscentrum ansvarar för de tekniska lösningarna som säkrar kvaliteten på ditt arrangemang. Våra professionella tekniker bistår med talarteknik, ljud och ljussättning samt film ning och webstreaming av arrange manget. När ska jag kontakta Kongres scentrum och när ska jag kontakta Lund Convention Bureau? Vill du arrangera ett möte eller konferens i universitetets lokaler kontaktar du Kongresscentrum. Är det en större kongress som involverar flera lokaler i Lund kontaktar du Lund CVB. Lund CVB och LU/Kongresscentrum har ett nära samarbete. Tillsammans hjälper vi dig med hela processen för att bjuda in och genomföra en konferens eller kongress i Lund. 10

11 Planeringsprocessen För att en konferens eller kongress ska komma till stånd krävs noggrann planering och administration innan, under och efter mötet. Det vetenskapliga innehållet är viktigt, men som arrangör har du också ett antal praktiska frågor att besvara i samband med planeringen, exempelvis: Hur många deltagare förväntas? Vilken lokal passar? Vem tar hand om anmälningarna? Ska kongressen ha en hemsida? Behövs hotellrum? Vem administrerar dessa? Ska det finnas ett socialt program? Vilken teknisk utrustning behövs? Hur ska vi hantera abstractprocessen? Processen steg för steg Kontakta Kongres s- centrum/convention Bureau. De hjälper till att preliminärboka kongresslokaler, hotellrum och att samman ställa biden. Ansök om kongressen, skriv en bid som krävs inför beslutet om destination. Samla en arbetsgrupp på institutionen där ni kan fördela arbetet. Behöver ni hjälp av en PCO, (Professional Congress Organizer)? En viktig fråga att ta ställning till redan i inledningsskedet. Beslut om det Sätt kongressens vetenskapliga programmet. budget. Abstractsprocessen ingår som underlag i programmet. Marknads föring av kongressen. Ordlista Abstract Kort sammandrag av vetenskaplig forskning som presenteras vid symposier, seminarier eller kongresser. Bid En inbjudan till en förening/organisation om att man vill vara värd för en internationell kongress. Biden omfattar bl a letter of intent, information om faciliteter, preliminär budget, karta, bilder och praktisk reseinformation. Convention Bureau Ägs av en stad och arbetar för att skapa fler möten, evenemang och kongresser-non profit. PCO En Professional Congress Organizer är en fackmässig kongressorganisatör. Core PCO Är bunden till ett avtal med en organisation och följer en kongress från stad till stad under flera år. Affisch/poster En utställningsskärm som erbjuds de vetenskapsmän som inte får tillfälle att tala under kongressen. Kongresscentrum hjälper årligen Crafoordska stiftelsen och Kungliga Vetenskapsakademien med att genomföra Crafoord Lectures i samband med utdelningen av Crafoordpriset. Vi har valt att samarbeta med Kongresscentrum då vi uppfattar dess medarbetare som professionella och lyhörda för vad vi efterfrågar. Vi känner oss mycket trygga i att de utför allt på bästa sätt. Ebba Fischer, Crafoordska stiftelsen 11

12 Fem snabba med Anders Brodin, professor i teoretisk ekologi International Society of Behavioral Ecology är en sammanslutning för forskare som studerar beteendeekologi, dvs beteende ur en evolutionär synvinkel. Kongresserna går vartannat år och det brukar vara delegater. ISBE kongressen arrangerades i augusti 2012 i Lund. Anledningen till att du ansökt om att få ISBE till Lund? Jag jobbar på Lunds universitet som hittills aldrig haft någon stor kongress inom mina intresseområden. Anledningen till att du valde Lund som kongresstad? Eftersom Lunds universitet ligger här. Många australiensare och amerikaner blir fascinerade av att komma till en stad med en gammal stadskärna som Lund. Vad är vinningen av att vara värd för en kongress? Lunds universitet är värd och institutionen vann på att vårt arbete lyftes fram. Vad är viktigt att tänka på när man ansöker om att bli värd för en kongress? Att man har tillräckligt bra organisation för att ro iland ett stort evenemang. Ditt bästa råd till de som funderar på att arrangera en kongress? Engagera bra medarbetare.

13 Lund is such a lovely place to walk around in small squares, cafés and restaurants. Also it is so well-connected. Off the plane at Copenhagen and straight onto a train. In 30 minutes you are in the centre of Lund. Enjoy the views of the sound as you cross the bridge! Colin Carlile CEO: ESS Välj Lund staden som accelererar in i framtiden! Det råder ingen tvekan om att Lund är en intressant och spännande konferensstad. Lund Science Village och de högteknologiska anläggningarna MAX IV och ESS väcker redan nu ett stort globalt intresse. Det finns många anledningar till att välja Lund för konferenser och kongresser. Det internationella inslaget i staden med många språk som talas, de nya livsstilarna och mångfalden i utbudet, ger Lund en vital och stimulerande atmosfär. Samtidigt som staden växer kan man vandra på de smala gatorna i den gamla stadskärnan och uppleva småstadens charm men också kontinental kafékultur. Det strategiska läget gör Lund till en naturlig och attraktiv mötesplats. Ungdomens stad Det är lätt att trivas och fångas av denna kontrasternas stad, som också fått en image att vara ungdomens och studenternas stad. Studentspex, karnevaler och vårsånger ger en bild av den eviga ungdomens stad. Inom Lunds universitet finns ett stort antal bra och trevliga mötes- och konferenslokaler. Här befinner man sig mitt i historien, mitt i framtiden och mitt i kärnverksamheten. Lund grundades av den danske kungen Sven Tveskägg redan år 990. Det är idag ett av Europas ledande lärosäten. Tusentals studenter (47 000) strömmar till staden från Sverige och utlandet. Kulturstad Med tusen år på nacken har Lund också ett värdefullt kulturkapital att visa upp för besökarna. När man närmar sig staden sticker domkyrkans torn lunna pågar i folkmun upp över slätten. Den är det bästa exemplet på romansk arkitektur i Norden. I Lund finns också fina museum som t ex det unika Skissernas Museum och Kulturen, ett av Nordens förnämsta friluftsmuseer. Stor kapacitet Lund har flexibla konferenslokaler för såväl den lilla som den riktigt stora konferensen. Nya Medicon Village erbjuder mötesarenor för forskare i life science. Stora salen i AF-borgen kan tillsammans med Palaestra, universitets husets aula och Edens hörsal kopplas samman med digital teknik och ta över deltagare. För mer information kontakta: Lund Convention Bureau

14 Några av de största lokalerna i Lund (i biosittning): Färs & Frosta Sparbank Arena: Medicon Village: Scandic Star: 450 Stadshallen: 463 Sparta Hotell & konferenscenter: 400 Stora salen, AF-borgen: 700 Universitetshusets aula: 400 Palaestra: 250 Kårhusets aula: 400 Universitetssjukhusets aula: 300 Stora salen i AF-borgen kan tillsammans med Palaestra, universitets husets aula och Edens hörsal kopplas samman med digital teknik och ta över delegater. Kapacitet i Lund Hotellrum: Årets slut 2012: st Årets slut 2014: st Palaestra Universitetshusets aula

15 Oslo Lund alltid nära Stockholm promenad till de flesta mötesanläggningar och hotell. Det är en klar fördel att slippa lägga tid på transporter och i stället koncentrera sig på kongressens innehåll. Alla trafikslag bär till Lund tåg, buss och flyg. Från Copenhagen Airport Kastrup är det bara 35 minuter med tåg. Tågen går var tjugonde minut. Sedan är det bara ca 10 minuters Lund Köpenhamn Hamburg London Berlin Amsterdam ESS och Max IV Hotel Djingis Khan Ideon Gateway Ibis Hotel Lund Ideons gästeri Nova Lund Vattenhallen Medicon Village Ideon Universitetssjukhuset Hotell Sparta 10 m in. w alk Flygbuss Skissernas Museum Hotel Duxiana Hotel Lundia Lund C Palestra Universitetshuset AF-Borgen Kulturen Historiska Grand Hotel Domkyrkan Lunds Turistbyrå Stadshall Hotel Concordia Stadsparken Botaniska trädgården Stadsteatern Konsthall Stay At Lilla Hotellet Hotel Finn Clarion Collection Hotel Planetstaden FoF Sparbank Arena Scandic Star Lund Kommunikationer Park inn by Radisson Avstånd från Lund till Copenhagen airport: 35 min med tåg Malmö Airport: 40 min med buss Malmö: 10 min med tåg Köpenhamn: 45 min med tåg Göteborg: 2,5-3 tim med tåg Stockholm: ca 4,5 tim med tåg, 1 tim med flyg + 40 min med buss 15

16 Broschyren är framtagen i ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds universitet och Event in Skåne

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden

Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden UTSKICK 1 Inbjudan till 11 Konferensen om lexikografi i Norden Lund 24-27 maj 2011 Svenska Akademiens ordboksredaktion, Nordiska föreningen för lexikografi och Språkrådet i Norge har nöjet att inbjuda

Läs mer

Konferenser och möten. i Lund

Konferenser och möten. i Lund Konferenser och möten i Lund Foto: Lena Malmström Pålsson Lund Idéernas stad I Lunds tusenåriga stadskärna samsas domkyrkan, universitetshuset, konsthallen och många museer med myllrande torghandel, butiker,

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Årsrapport 2014. Leif Johansson, Xrayfoto. Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event Årsrapport 2014 1 Leif Johansson, Xrayfoto AB Lund Samverkan 2.0 - turism, möten och event I januari 2014 stod vi med en tom spelplan, och ett år senare har vi tillsammans med er i näringen utvecklat spelreglerna

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Lund. Rangordning 1 Ibis Hotel Lund. Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel.

Lund. Rangordning 1 Ibis Hotel Lund. Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel. Lund Rangordning 1 Ibis Hotel Lund Förhandlingsvägen 4, 227 61 Lund Telefonnummer: 046-31 36 30 Telefax: 046-30 76 84 E-post: h2867@accor.com Webbsida: www.ibishotel.com Pris ER exkl moms: 666 inkl moms:

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event

Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event Kommunikationsguide för Samverkan 2.0 - turism, möten och event För nationell och internationell marknadsföring av Lund för ökad tillväxt och lönsamhet. Gemensamma budskap och kampanjer ger bättre affärer!

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014

VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 VÄXJÖ Evenemangs- och mötesstrategi 2014 BAKGRUND OCH NULÄGE Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö som evenemangs- och

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Kapacitet Antal rum/bäddar: 16/22 Antal konferensrum: -- Festvåningskapacitet: --

Kapacitet Antal rum/bäddar: 16/22 Antal konferensrum: -- Festvåningskapacitet: -- Boendeanläggningar Hotell Ahlström Skomakaregatan 3 Antal rum/bäddar: 16/22 Antal konferensrum: -- Festvåningskapacitet: - Telefon: 046-211 01 74 E-post: info@hotellahlstrom.se www.hotellahlstrom.se Hotell

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Vi hôller vad vi lôver

Vi hôller vad vi lôver Vi hôller vad vi lôver Selma Spa+ En naturlig mötesplats Att mötas är en del av Sunnes historia. Längs Fryksdalens blånande berg har människor färdats i tusentals år för att slutligen mötas vid det sund

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal

Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal 1(6) 2009-12-01 SBAB dnr 36/09 105 Riktlinjer för Sundsvalls kommunkoncern marknadsföringsavtal Beslutade av Stadsbacken AB:s styrelse 2009-12-09, 114. Utgångspunkt Stadsbacken AB har uppdraget att genomföra

Läs mer

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN!

SKÖVDE SKÖVDE EN STRATEGISK MÖTESPLATS VÄLKOMMEN! D E S T I N AT I O N S K Ö V D E SKÖVDE Skövde ligger strategiskt placerat mellan Stockholm och Göteborg. Orten har bra kommunikationsmöjligheter och nås lätt från resten av landet. I staden bor 50 000

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

TRUE BLU GÖTEBORG HOTELS DESIGNED TO SAY YES! TRUE BLU GÖTEBORG RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL Södra Hamngatan 59, S-401 24 Göteborg, Sverige T: +46 (0)31 7585 000 F: +46 (0)31 7585 001 reservations.gothenburg@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-gothenburg

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik Tillgänglighet Direktflyg från 14 skandinaviska städer (6 svenska) --1 timmes resa från huvudstäderna --20 min med buss från flygplatserna Tåg, buss och bil Direktflyg till 14 skandinaviska städer (7 svenska)

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

www.meetintrollhattan.se

www.meetintrollhattan.se www.meetintrollhattan.se Småstad i hjärtat, storstad i sinnet Det är klart att vi är partiska i frågan, men faktum är att det finns få småstäder som kan stoltsera med att ha producerat så mycket som Trollhättan

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa

Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa Stora städer Ett äventyr Vi skräddarsyr Er resa I denna folder hittar du några utvalda städer och hotell. Hotellubudet är enormt och vi presenterar här endast några få utvalda. På www.hotelreservation.se

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013

Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 Konsumentverkets kurskatalog våren 2013 2 av 17 Innehåll 3 av 17 Konsumentpolitiska målet Konsumentverkets utbildningsverksamhet Vårt utbud 4 av 17 Ansökan Vem kan söka? Hur fördelas kursplatserna? Hur

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101

Lönepolicy. Beslutat av Personalchef. Gäller från 100101 Lönepolicy Beslutat av Personalchef Gäller från 100101 Lönepolicy för Linnéuniversitetet Inledning Linnéuniversitetets lönepolicy skall skapa förutsättningar att attrahera och behålla medarbetare med rätt

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Anordna konferens. tjänsteutbud lu konferens

Anordna konferens. tjänsteutbud lu konferens Anordna konferens tjänsteutbud lu konferens 2 lu konferens En lyckad kongress är inte enbart en intressant upplevelse under några få dagar. En lyckad kongress bidrar också till spridning av aktuell forskning,

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer