IHC Win Programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IHC Win Programmering"

Transkript

1 IHC Win Programmering Läs noggrant igenom texterna och utför programmerings exemplen enligt de gråtonade rutorna. INSTALLATION Skärmbilden är indelad i två fönster, "Installation" till vänster och "Funktioner" till höger. I installationsfönstret kan du infoga IHC-komponenter i installationen. Komponenterna arrangeras i en trädstruktur av samma slag som i exempelvis Windows Utforskare. Överst i hierarkin finns styrenheten. Styrenheten är alltid insatt från början. Under styrenheten finns de olika IHCmodulerna grupperade som ingångsmoduler, utgångsmoduler och moduler som kommunicerar via RS485-protokollet (t ex ett IHC-modem). Man kan exempelvis se vilka ingångsmoduler som används på samma sätt som när man öppnar en mapp i Windows Utforskare. Från början är en 24 V ingångsmodul och en 230 V utgångsmodul infogade. I funktionsfönstret till höger kan man se vilka grupper (grupperingar) som är infogade i programmet. När programmet öppnas första gången så finns grupper för "Vardagsrum", "Bad", "Entré", "Sovrum" osv. Man kan fritt infoga nya grupper eller radera befintliga. Grupperna innehåller från början inget funktionsblock, vilket framgår av att de inte har plus/minus symbolen framför sig. Funktionsblocken i sin tur är grupperade efter vilka funktioner de utför. Infoga IHC-komponenter Vi ska första sätta in ytterligare en 24 V ingångsmodul och en 230 V utgångsmodul. Det görs på följande sätt: 1. Markera ingångsmoduler i installationsfönstret till vänster 2. Välj menyalternativet infoga "->" Ingångsmoduler "->"Ingång 24". Insättningen av 230 V utgångsmodul utförs på motsvarande sätt Du kan också helt enkelt högerklicka på Ingångsmodul" och välja "Ingång 24" på snabbmenyn. Efter insättningen står det "Ingång 24(2)". Inom parentesen visar att Ingång 24(2) sitter på styrenhetens datalinje nummer 2. När flera ingångsmoduler infogas tilldelas de automatiskt lediga datalinjer på styrenheten. Om man infogar en 230 V ingångsmodul data linje tre tilldelas den namnet "Ingång 230 (3A)". Det beror på att det kan sitta två 230 V ingångsmoduler på samma datalinje. Nästa 230 V ingångsmodul på datalinjen tilldelas namnet "Ingång 230 (3B)". Man kan ändra en Ingångsmoduls tilldelade datalinje genom att högerklicka på modulen och välja egenskaper i fönstret. Här finns komborutan (rullgardinen) "Datalinje" där du kan välja mellan lediga datalinjer. vningsexempel.doc 1

2 Du bör även skriva in övriga värden som visas i dialogrutan. Om man konsekvent gör detta kan IHC Win - som vi senare ska se - generera en utförlig dokumentation för både ditt eget och kundens bruk. Förklaring till fälten i dialogrutan: Kommentar Lokal Placering Kabeltyp Nummer Ledningsfärg 0 V Ledningsfärg 24 V Ledningsfärg DATA Eventuell anmärkning om modulen Vilket rum modulen är placerad i Var i rummet modulen är placerad Kabeltyp för inkoppling av modulens datalinje Kabelns nummer Ledningsfärg till 0 V-anslutningen på modulen. I komborutan är färgerna numrerade och det finns två färger som har samma nummer. Det är meningen att det ska gå två likadant numrerade ledningar till samma modul Ledningsfärg till 24 V-anslutningen på modulen Ledningsfärg till dataanslutningen på modulen De flesta av inmatningsfälten har valbara alternativ i den tillhörande komborutan så att man oftast bara behöver välja ett av dessa alternativ. Insättningen av 230 V utgångsmodul utförs på motsvarande sätt. Man klickar på Utgångsmoduler". Och väljer "Infoga"->"Modul"->"Utgång 230". Alternativt kan man även här högerklickar på Utgångsmoduler" och väljer utgång 230 V. När Utgång 230 är insatt ska man högerklicka på den och välja "Egenskaper" där skriver man in upplysningar om modulen vningsexempel.doc 2

3 PROGRAMMERING Växla på utgång (impulsfuinktion) genom Funktionslänkar Vi ska nu programmera ingång 1.01 på 24 V ingångsmodulen så att den ställer om utgång 1.01 på 230 V utgångsmodulen (växelvis aktiverar och deaktiverar). Detta görs i installationsfönstret till vänster. Först expanderas inoch utgångar under styrenheten så att man kan se de olika in- och utgångsanslutningarna på 24 V ingångsmodul och 230 V utgångsmodul. Sedan utförs följande: 1. Klicka på "Ingång 1.01" och dra den till "Utgång 1.01" (dvs rör musen samtidigt som du håller vänstra musknappen nedtryckt). Lägg märke till att när du drar "Ingång 1.01" över skärmen där det inte är någon mening med att släppa den, visas ett förbudsmärke över texten "Ingång 1.01". 2. När du håller musen över "Utgång 1.01" växlar ikonen utseende till en Windows länkmarkör. Då kan du släppa musknappen. 3. Nu visas ett fönster där du kan välja mellan en rad alternativ. De visade möjligheterna kallas funktionslänkar för att de bland annat länkar ihop ingångar och utgångar. En av dem är Växling. Den väljer du genom att klicka på den. vningsexempel.doc 3

4 DOKUMENTATION Ur dokumentationssynpunkt är inte programmet färdigt ännu. Man bör nämligen skriva in flera upplysningar om de ingångar och utgångar som används i programmet. Till exempel ledningstyp och namn som anger var de finns geografiskt. Om ingång 1.01 är fysiskt förbunden med en tryckknapp vid entrédörren och utgång 1.01 är förbunden med takbelysningen i huset. Upplysningar för en viss ingång eller utgång skrivs genom att man markerar den och sedan trycker på F2 eller hr klickar och väljer egenskaper. Här nedan beskrivs de olika fälten i egenskapsrutan: Kommentar Lokal Placering Kabeltyp Nummer Ledningsfärg Startvärde Spara värde vid strömavbrott Eventuell anmärkning om apparaten Vilket rum apparaten är placerad i Var i rummet apparaten är placerad Kabeltyp för inkoppling av apparaten Kabelns nummer Ledningsfärg för anslutning av apparaten (Startvärde) som gäller för in- eller utgången när programmet startas första gången eller vid simulering Slutligen kan man välja att in- eller utgångens värde ska sparas vid strömavbrott och automatiskt sättas in igen när strömmen återkommer Dokumentation av in- utgångar Skriv in upplysningar om Ingång 1.01 och om utgång 1.01 Man skall minst dokummentera vilka apparater som är kopplade till ingångarana och utgångarna samt var de är placerade.detta görs under kommentarer. Man högerklickar på Ingången eller utgången" och väljer "Egenskaper". Under "kommentarer" skriver man t.ex. Tryckknapp i kök, eller för utgången Taklampa i kök. Det är allt som behövs. Dokumentation av in- utgångsmoduler Skriv in upplysningar om Ingångsmodul 1 och om utgångsmodul 1 Om man inte har speciell information om t.ex. placeringen av ingångsmodulen eller utgångsmodule, så behövs ej någon dokumentation. Man kan då lugnt gå vidare utan att ange något under apparatens egenskaper. vningsexempel.doc 4

5 Tänd utgång (Enbart till) genom Funktionslänkar Vi ska nu programmera ingång 1.02 på 24 V ingångsmodulen så att den ställer utgång 1.02 på 230 V utgångsmodulen i till läge. Detta görs i installationsfönstret till vänster, enligt följande: 1. Klicka på "Ingång 1.02" och dra den till "Utgång 1.02". 2. När du håller musen över "Utgång 1.02" då kan du släppa musknappen. 3. Nu visas ett fönster där du kan välja mellan en rad alternativ. Välj TÄND genom att klicka på den. Dokumentation av in- utgångar Skriv in upplysningar om Ingång 1.02 och om utgång 1.02 vningsexempel.doc 5

6 Släck utgång (Enbart från) genom Funktionslänkar Vi ska nu programmera ingång 1.03 på 24 V ingångsmodul så att den ställer utgång 1.02 på 230 V utgångsmodul i från läge. Detta görs i installationsfönstret till vänster. Sedan utförs följande: 1. Klicka på "Ingång 1.03" och dra den till "Utgång 1.02". 2. När du håller musen över "Utgång 1.02" då kan du släppa musknappen. 3. Nu visas ett fönster där du kan välja mellan en rad alternativ. Välj SLÄCK genom att klicka på den. Dokumentation av utgångar Skriv in upplysningar om Ingång 1.03 vningsexempel.doc 6

7 Följ utgång (Utgången följer ingången) genom Funktionslänkar Vi ska nu programmera ingång 1.04 på 24 V ingångsmodulen så att utgång 1.03 på 230 V utgångsmodulen följer ingången. Detta görs i installationsfönstret till vänster. Sedan utförs följande: 1. Klicka på "Ingång 1.04" och dra den till "Utgång 1.03". 2. När du håller musen över "Utgång 1.03" då kan du släppa musknappen. 3. Nu visas ett fönster där du kan välja mellan en rad alternativ. Välj Följ genom att klicka på den. Dokumentation av in- utgångar Skriv in upplysningar om Ingång 1.04 och om utgång 1.03 vningsexempel.doc 7

8 SIMULERING Man kan simulera både hur funktionslänkar och funktionsblock fungerar. För att komma till simuleringsläget ska du trycka på F8 (eller välja "Simulering"->"Start"). Ikoner för anslutningar, ingångar och utgångar växlar färg så att de indikerar vilket tillstånd tillhörande variabel befinner sig i. Färgerna har följande betydelser: Röd: FRÅN Grön: TILL När man börjar simuleringen tilldelas ingångar och utgångar det tillstånd som man har gett dem under variabelns egenskaper i fältet "Startvärde". Man kan under simuleringen ändra värde för valfri variabel genom att markera den (klicka på den) och trycka på F2. Det er viktigt att komma ihåg att man INTE kan programmera eller konfigurera när man befinner sig i simuleringsläget. Om man vill programmera eller konfigurera ska man avsluta simuleringsläget genom att trycka på F7. Simulera Vi ska nu undersöka om vårt IHC-program fungerar som det är tänkt. Det görs som sagts i simuleringsläget. Växling Markera "Ingång 1.01" i installationsfönstret och tryck på <Mellanslag>. "Ingång 1.01" går nu FRÅN och TILL när du trycker på <Mellanslag>. Vilket innebär att den växlar färg från röd till grön. Så länge mellanslagstangenten håll nedtryckt är ingången till och markeringen grön. Dvs insignalen är vid tryck (tänd)" eftersom den är länkad till "Ingång 1.01". Vi ser också att "Utgång 1.01" växlar mellan till och från vid tryck på <Mellanslag>. vningsexempel.doc 8

9 Till Vi markerar nu "Ingång 1.02" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen tänds (Utgång 1.02) går till. Från Vi markerar nu "Ingång 1.03" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen släcks (Utgång 1.02) går från. Följ Vi markerar nu "Ingång 1.04" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen tänds (Utgång 1.03) går till. När <Mellanslag> släpps så släcks belysningen (Utgång 1.03) går från. Avsluta simulering Du lämnar simuleringsläget genom att trycka på F7(eller genom att välja "Simulering"->"Stopp av simulering").. Spara programmering Du sparar programmeringen genom att trycka Ctrl+S (eller genom att välja "Arkiv"->"Spara projekt"). vningsexempel.doc 9

10 Överföra program till styrenheten För att IHC systemet skall utföra det man programmerat i IHC Win software måste programmet överföras till styrenheten (controllern). Det gör vi genom att koppla datorns comport till IHC Win controllern (styrenheten) välja "Styrenhet" på menyraden följt av "Skicka projekt". Lägg märke till att tids- och datuminställningarna på den dator som du överför IHCprogrammet med automatiskt används för att ställa in styrenhetens systemtid och datum. Detta måste man vara särskilt uppmärksam på om styrenheten ska användas i en annan tidszon. Skicka (överför) projekt Då vi nu vet att programmet fungerar som det är tänkt ska vi föra över det till styrenheten 1. Koppla ihop IHC väskan med datorn 2. Välja "Styrenhet" (I IHC Win programmet) på menyraden följt av "Sänd projekt". vningsexempel.doc 10

11 Installationssimulering Man kan även simulera programmet direkt i en installation utan att skicka projektet till styrenheten. Det gör man genom att koppla datorns COM-port till styrenheten med en IHC förbindelsekabel, se (överföra program till styrenheten). Sedan övergår man till simuleringsläget genom att trycka på F8. Man kan nu iaktta status på de olika modulernas anslutningar direkt på skärmen. Dessutom kan man simulera på vanligt sätt i IHC Win, och iaktta funktionerna både i IHC Win och i installationen. Man kan också utnyttja installationens komponenter (svagströmsomkopplare, PIR osv) för att aktivera funktionslänkar och funktionsblock. Vid aktivering med installationens komponenter behöver den aktuella ingången eller utgången inte vara markerad i IHC Win. Obs. Man väljer vilken COM-port datorn ska kommunicera med under menyn "Styrenhet" Simuleringslogg Man kan aktivera en simuleringslogg genom att trycka <Ctrl+L>. Då visas följande dialogruta: Om du klickar på de olika kryssrutorna visas följande: Händelser Villkor Kommandon Värdeväxling (varje gång en variabel växlar tillstånd) Länkar (upprättade funktionslänkar) De markerade ämnena visas i fönstret nedanför allteftersom de utförs. Dessutom finns knappen "Töm logg" som ger dig möjlighet att tömma loggen, och knappen "Stopp" som gör att du kan stoppa registreringarna till loggen. När du klickar på denna knapp växlar den namn till "Start", och det kan inte skrivas något i loggen förrän du klickar på den igen. Observera att själva simuleringen fortsätter och att knappen "Stopp" endast har betydelse för registreringarna i loggen. Loggen kan med fördel visas samtidigt som man stegar genom ett program. Man ser då önskade händelser i loggen samtidigt som man trycker på F9. Dessutom kan loggen användas när man vill simulera under en längre tid. vningsexempel.doc 11

12 Installationssimulering och simuleringslogg Vi ska nu undersöka om vårt IHC-program fungerar som det är tänkt i ett skarpt läge. 1. Välj "Simulering"->"Start" eller tryck F8 2. Välj "Simulering"->"Loggfönster" eller tryck Ctrl+L Växling Markera "Ingång 1.01" i installationsfönstret och tryck på <Mellanslag>. "Ingång 1.01" går nu FRÅN och TILL när du trycker på <Mellanslag>. Vilket innebär att den växlar färg från röd till grön. Så länge mellanslagstangenten håll nedtryckt är ingången till och markeringen grön. Dvs insignalen är vid tryck (tänd)" eftersom den är länkad till "Ingång Vi ser också att "Utgång 1.01" växlar mellan till och från vid tryck på <Mellanslag>. I IHC Väskan (i anläggningen) växlar nu även "Utgång 1.01" mellan till och från vid tryck på <Mellanslag>. Till Vi markerar nu "Ingång 1.02" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen tänds (Utgång 1.02) går till. I IHC Väskan (i anläggningen) går nu även "Utgång 1.02" till vid tryck på <Mellanslag>. Från Vi markerar nu "Ingång 1.03" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen släcks (Utgång 1.02) går från. I IHC Väskan (i anläggningen) går nu även "Utgång 1.02" från vid tryck på <Mellanslag>. Följ Vi markerar nu "Ingång 1.04" och trycker på <Mellanslag> så att den blir TILL. Det borde medföra att belysningen tänds (Utgång 1.03) går till och när <Mellanslag> släpps så släcks belysningen (Utgång 1.02) går från. I IHC Väskan (i anläggningen) följer nu även "Utgång 1.03" ingången statusen på <Mellanslag>. vningsexempel.doc 12

13 Installationssimulering och simuleringslogg Vi ska nu undersöka om IHC Väskan (anläggningen) sänder händelsen till datorn. Växling Tryck på tryckknappen för "Ingång 1.01" i IHC Väskan "Utgång 1.01" växlar nu mellan till och från Vi ser även på skärmen att utgången växlar läge genom att den ändrar färg från röd till grön samt att texten ändras mellan TILL och FRÅN. Till Tryck på tryckknappen för "Ingång 1.02" i IHC Väskan "Utgång 1.02" går nu till. Vi ser även på skärmen att utgången går till genom att den ändrar färg från röd till grön samt att texten ändras från FRÅN till TILL. Från Tryck på tryckknappen för "Ingång 1.03" i IHC Väskan "Utgång 1.02" går nu från. Vi ser även på skärmen att utgången går från genom att den ändrar färg från grön till röd samt att texten ändras från TILL till FRÅN Följ Tryck på tryckknappen för "Ingång 1.04" i IHC Väskan "Utgång 1.03" följer nu ingångens läge (tryckknappens). Vi ser även på skärmen att utgången följer ingången genom att den ändrar färg mellan grön och röd samt att texten ändras mellan FRÅN och TILL Du lämnar simuleringsläget genom att trycka på F7(eller genom att välja "Simulering"->"Stopp av simulering"). vningsexempel.doc 13

14 Funktionsblock Du kan klara många programmeringsuppgifter genom att dra ingångar till utgångar och välja vilken funktionslänk som ska koppla ihop dem. Du kan upprätta flera funktionslänkar från samma ingång till samma eller en annan utgång så att du åstadkommer flera funktioner i samma tryckknapp. Det finns emellertid mer sammansatta funktioner, t ex "Fläktstyrning" eller "Värmestyrning", som inte - eller endast med svårighet - kan åstadkommas med funktionslänkar. I dessa fall används funktionsblock. Ett funktionsblock är en samling variabler och tillhörande program som tillsammans kan utföra en eller flera funktioner i ett IHC-program. (Om du känner till objektorienterad programmering kan du jämföra ett funktionsblock med ett objekt med inkapslade data och metoder.) Själva programmeringen och uppbyggnaden av funktionsblocken återkommer vi till. Först ska vi sätta in ett funktionsblock för kombinerad ljus- och fläktstyrning. Hur själva funktionsblocket är uppbyggt behöver vi inte bekymra oss om för att kunna använda det. Starta ett Nytt projekt Det gör du genom att trycka Ctrl+N (eller genom att välja "Filer"->"Nytt projekt"). Skapa grupp Eftersom vi inte har någon grupp för kombinerad ljus- och fläktstyrning i funktionsfönstret ska vi först infoga en sådan grupp 1. Markera översta punkten Funktionsblock i funktionsfönstret till höger. 2. Välj "Infoga"->"Grupp" på menyraden. Nu infogas en ny grupp med namnet Grupp" i funktionsfönstret. 3. Ändra namnet "Grupp" till "Ljus/Ventilation" genom att markera Grupp" och trycka på F2. I dialogrutan kan nu det nya namnet "Ljus/Ventilation" skrivas in i "Namn"-fältet. Man kan också skriva en anmärkning om gruppen i anmärkningsfältet. Stäng dialogrutan genom att klicka på "OK". vningsexempel.doc 14

15 Infoga Funktionsblock Vi ska nu infoga funktionsblocket "2.3.1 Fläkt startar när belysningen tänds". Det görs på följande sätt: 1.Markera Ljus/Ventilation". Välj "Infoga"->"Funktionsblock"->" (eller hr klicka på gruppen) 2. Ljusstyrning"->" 2.3 Ljus och ventilation"->" Fläkt startar när belysningen tänds". Klicka på plus framför ikonen för funktionsblocket så visas det i sin helhet. Under Ljus/Ventilation kan du nu se att funktionsblocket " Fläkt startar när belysningen tänds" är infogat. Du ser att funktionsblocket innehåller tre grupper: Ingång Utgång Inställningar Ingångsvariabler till funktionsblocket. Denna grupp ska inte förväxlas med fysiska ingångar på ingångsmoduler. Utgångsvariabler från funktionsblocket. Denna grupp ska inte förväxlas med fysiska utgångar på utgångsmoduler. Denna grupp innehåller variabler som kan ställas in av den som använder funktionsblocket. Det kan till exempel gälla en räknare eller en tid. I vårt fall är det en efterlöpningstid. För att man ska kunna välja och använda ett funktionsblock på rätt sätt är det viktigt att man har en beskrivning över vilka funktioner funktionsblocket utför. En komplett översikt över IHC funktionsblock finns i IHC Win programmets avsnitten om Lexel:s funktionsblock. Samt i en separat funktionsbeskrivning och i en beskrivning för AMA texter. I vårt fall finns beskrivningen här nedan nedan: Fläkten startar när belysningen tänd Användning: Används när man vill ha ventilation i en lokal samtidigt som belysningen är tänd. Beskrivning: När belysningen tänds startar ventilationen. Ventilationen är till i 3 minuter (normalvärde) efter att belysningen släckts. vningsexempel.doc 15

16 Förbinda (länka) funktionsblock till fysisk ingång och utgång För att förbinda de fysiska ingångarna med funktionsblockets ingång skall man dra och släppa dem lika som vid funktionslänkning ingång och utgång dvs en fysisk ingång förbinds med funktionsblocket, genom att man med musen drar och släpper ingången på funktionsblockets ingång (pil in). När du släpper den visas en snabbmeny där du ska välja "Följ". Sedan förbinder vi funktionsblockets utgång med de fysiska utgångarna. Obs. Ingång länkad till funktionsblock Det är det VIKTIGT att du drar FRÅN den fysiska ingången TILL funktionsblocket. dvs från vänster till höger. Tanken är att man drar i den riktning som signalen sänds. Utgång länkad till funktionsblock Det är det VIKTIGT att du drar FRÅN funktionsblocket TILL de fysiska utgångarna. dvs från höger till vänster. Tanken är att man drar i den riktning som signalen sänds Förbinda (länka) funktionsblock till fysisk ingång och utgång Vår uppgift är nu att förbinda funktionsblocken med verkligheten i form av anslutningarna på ingångs- och utgångsmodulerna. 1. Välj Ingång 1.02 på 24 V för att tända belysningen och starta fläkten. 3. Välj Ingång 1.03 för att släcka belysningen (varvid fläkten fortsätter att gå i 3 minuter). 3. Välj utgångarna på 230 V utgångsmodulen. a) För toalettbelysning t väljer vi utgång 1.02 b) För fläkten väljer vi utgång 1.03 tips Vi förbinder nu de fysiska ingångarna med funktionsblockets ingång genom att dra dem enligt beskrivningen under funktionslänkar: till exempel förbinds "Ingång 1.02" med "Tryck (tänd)" genom att man drar den till "Tryck (tänd)" med musen och släpper den. När du släpper den visas en snabbmeny där du ska välja "Följ". Som en kort anmärkning ska vi nu på ingångarna (under egenskaper) skriva: "Ingång 1.02" tänd belysning och starta fläkt "Ingång 1.03" släck belysning och på utgångarna skriver vi "Utgång 1.02" Belysning (även kontrolljus) "Utgång 1.03" Fläkt " Även här väljer du "Följ". vningsexempel.doc 16

17 Redigera, ändra inställningar Redigera, ändra inställningar Till sist ändrar vi den tid som fläkten ska vara igång sedan belysningen har släckts genom att markera Timertidtid I funktionsblocket under inställningar. Tryck på F2 (eller hr klicka och välj egenskaper) Värdena i det nedersta fältet ändras från 00:03:00,000 till 00:00:10,000, Dvs från 3 minuter till 10 sekunder, varefter du klickar på "OK". Anledningen till den korta tiden är att vi nu skall prova funktionerna, detta gör vi genom simulering. Insättningen av funktionsblocket är färdig. Lägg märke till skillnaden mellan fysiska ingångar och utgångar å ena sidan och funktionsblockets ingångar och utgångar å andra sidan. Tack vare denna åtskillnad kan man programmera och återanvända funktionsblock utan att behöva bekymra sig om vilka fysiska in- och utgångar som funktionsblocket senare ska länkas till. vningsexempel.doc 17

18 PROGRAMMERING AV IHC ANLÄGGNING (IHC VÄSKAN) Vi skall nu programmera IHC Väskan, den motsvarar en liten villa eller ett litet kontor. Hur lång tid tar då en sådan typ av anläggning att programmera och samtidigt registrera? Döm själva. INSTALLATIONSDELEN Ange de apparater IHC Väskan (anläggningen) består av, se nedan: 1st Spänningsförsörjning 1st Controller 3st Utgångsmoduler 24V 2st Ingångsmoduler 24V 1st Dimmer 400V UNI LR/CR vningsexempel.doc 18

19 Registrering För att ange vad som är kopplat till ingångarna/utgångarna så skall man i installationsfönstret hr klicka på ingången. Då får du fram menyn egenskaper, vr klicka på den rutan och ange vad som är kopplat till ingången/utgången. Ange vad som är kopplat till ingångarna se nedan (eller se IHC Väskan) Ingång Apparat och Placering 1.01 Tryckknapp i kök 1.02 Tryckknapp i kök 1.03 Tryckknapp i hall 1.04 Tryckknapp i hall 1.05 Tryckknapp i grovkök 1.06 Tryckknapp i grovkök 1.07 Tryckknapp i grovkök 1.08 Tryckknapp i hall 1.11 Tryckknapp vid entrédörr 1.12 PIR på ~WC 1.13 Tryckknapp i ~badrum 1.14 Tryckknapp i ~badrum 1.15 Tryckknapp i ~badrum Tryckknapp i hall 1.18 Tryckknapp i sov Ljusrelä i hall Tryckknapp 1 i vardagsrum 2.04 Tryckknapp 2 i vardagsrum 2.05 Tryckknapp 3 i vardagsrum 2.06 Tryckknapp 4 i vardagsrum 2.07 Pir på fasad Återställning drifttidsmätare 2.14 Indikatoringång drifttid 2.15 Överstyrning UR Överstyrning UR Skymningsrelä på fasad vningsexempel.doc 19

20 Ange vad som är kopplat till utgångarna se nedan (eller se IHC Väskan) Utgångar Apparat och Placering 1.01 Underskåpsarmatur i kök 1.02 Taklampa i kök 1.03 Taklampa i grovkök 1.04 Taklampa i hall/entre 1.05 Fläkt i badrum Taklampa i sov Taklampa på WC 2.03 Taklampa i badrum 2.04 Ytterbelysning Indikering drifttidslarm i vardagsrum 2.07 Indikering fläkt till i vardagsrum 2.08 Indikering hall bel till i vardagsrum 3.01 Indikering/lampa UR 1 i vardagsrum 3.02 Indikering/lampa UR 2 i vardagsrum 3.03 Dimmerstyrning touch, vardagsrum Touch = 1-knappsbetjäning 3.04 Dimmerstyrning Släck allt, vardagsrum 3.05 Dimmerstyrning minne/nivå 1, vardagsrum 3.06 Dimmerstyrning minne/nivå 2, vardagsrum vningsexempel.doc 20

21 Simulering/skicka projekt Ni kan när som helst gå upp i menyn och välja simulering och testa programmeringen. Ni kan när vill gå upp i menyn och välja styrenhet, skicka projekt (under förutsättning att ni är uppkopplad mot väskan). Ni ser då om programmeringen fungerar i väskan. Ni kan även i detta mode välja simulering, då får ni upp händelserna direkt i IHC Win programmet. Glöm ej att spara projektet vningsexempel.doc 21

22 Funktionslänkar Programmera med hjälp av funktionslänkning så att: KÖK Tänd och släck 1. Ingång 1.01 (tryckknapp i kök) tänder och släcker utgång 1.01 (underskåps armatur i kök) 2. Ingång 1.02 (tryckknapp i kök) tänder och släcker utgång 1.02 (taklampa i kök) Grovkök Tänd och släck, tänd, släck. 3. Ingång 1.05 (tryckknapp i grovkök) tänder och släcker utgång 1.03 (taklampa i grovkök) 4. Ingång 1.06 (tryckknapp i grovkök) ingången tänder utgång 1.03 (taklampa i grovkök) 5. Ingång 1.07 (tryckknapp i grovkök) ingången släcker utgång 1.03 (taklampa i grovkök) Sov 1 Följ För att visa följfunktionen så programmeras Sov. 1 med följ 6. Ingång 1.18 (tryckknapp i Sov 1) styr utgång 1.08 (taklampa i Sov 1). Utgången följer ingångens läge/status. vningsexempel.doc 22

23 Funktionsblock Funktionsblocksmenyer 1. Larm 2. Ljusstyrning 2.1 Allmänna ljusstyrningar Programmera med hjälp av funktionsblock så att: Hall Släck allt Vid manövrering av trycknapp skall allt släckas. Använd Ingång 1.11 (Tryckknapp vid entre dörr) släcker allt, i detta fall se nedan utgång vningsexempel.doc 23

24 2.1.2 Trappautomat förreglad via ljusrelä Belysning styrs av trappautomat manövrerad via trycknappar. Trappautomat förreglas via ljusrelä. Trycknapp skall vara försedd med diod för lägesindikering. Läs mera om funktionen nedan eller i IHC Win hjälpen. Använd Ingång: 2.01 (ljusrelä i hall) Ingång: 1.03, 1.04, 1.17 (tryckknappar i hall) Utgång: 1.04 (taklampa i hall/entre) Utgång: 2.08 (indikering i vardagsrum) Nedan är en beskrivning av funktionsblocket hämtad från IHC Win hjälpen Trappautomat styrd av skymningsfunktion och med indikator för utlöpt timer Användning: I trappuppgångar, korridorer, garage, gångytor m m, där belysningen inte ska vara tänd när det finns tillräckligt med dagsljus. Styrs av tryckknapp med lysdioder. Beskrivning: Belysning: När tryckknappen aktiveras tänds belysningen om skymningsingången är aktiv. Den inställda timertiden bestämmer hur länge belysningen ska vara tänd (normalt 2 min). Om tryckknappen aktiveras innan timern löpt ut startar timern om från början. Lysdiod: När belysningen tänds, deaktiveras lysdiodutgången 30 s innan belysningen släcks (timern löper ut) börjar lysdioderna att blinka som tecken på att belysningen kommer att släckas inom kort. Installation/schema/anmärkning: Om programblocket används för styrning av belysning vid gemensamma tillträdesvägar rekommenderar vi ni använder IHC-utgång 400/8x16. Denna relämodul kan ställas in att sluta vid matnings- eller kommunikationsfel. Obs Vid test (simulering) av denna funktion, så måste ingång 2.01 ljusrelät vara i läge till. Dvs ni får hålla knappen intryckt tills timern räknat ned till noll. Ljusrelät fungerar så att när ljuset är under den på ljusrelät inställda nivån, då sätter ljusrelät ingången på ingångsmodulen i läge till. När sedan ljusert ändras så att nivån överstiger inställt så släpper signalen från ljusrelät och ingången sätts i läge från. vningsexempel.doc 24

25 Funktionsblocksmenyer 2.2 Dimmerfunktion Vardagsrum Ljusdämpning med 400W UNI dimmer (2-5 knappar) Belysning skall styras via 400W UNI dimmer. Manövrering skall ske med trycknappar för: Till via korta aktivering(<0,4s) och reglering upp via långa aktivering. Från via korta aktivering(<0,4s) och reglering ner via långa aktivering. Inställning av fasta nivå 1 från trycknapp. Inställning av fasta nivå 2 från trycknapp. Släck allt Utgångsmodulens port 3.03 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 1 Utgångsmodulens port 3.04 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 2 Utgångsmodulens port 3.05 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 3 Utgångsmodulens port 3.06 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 4 Använd Ingång Utgång Ingång 2.03 = Tänd/reglering upp Ingång 2.04 = Släck/reglering ner Ingång 2.05 = minne/nivå 1 Ingång 2.06 = minne/nivå 2 utgång 3.03 = Tänd/reglering upp utgång 3.04 = Släck/reglering ner utgång 3.05 = minne/nivå 1 utgång 3.06 = minne/nivå 2 Utgångsmodulens port 3.03 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 1 Utgångsmodulens port 3.04 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 2 Utgångsmodulens port 3.05 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 3 Utgångsmodulens port 3.06 är kopplad till 400V dimmerns reglerport 4 vningsexempel.doc 25

26 Funktionsblocksmenyer 2.3 Belysning och ventilation Bad Välj önskad funktion eller Ventilation styrd av fuktgivare (ljus och fläktstyrning, tryckbetjänad).fläkt styrd av timer (startar när belysningen tänds). Vid upptändning av belysning startar ventilation. Vid släckning av belysning skall ventilation gå 3 min innan den stängs av. Använd Ingång: 1.13 (~Tryckknapp i bad) tänder. Ingång: 1.14 (~Tryckknapp i bad) släcker. Ingång: 1.15 (~Tryckknapp i bad) växlar. Utgång: 1.05 (Fläkt) Utgång: 2.03 (belysning i tak) Utgång: 2.07 (Indikering i vardagsrum) eller Ljus och fläktstyrning, tryckbetjänad. Fläkt styrd av timer (startar när belysningen släcks) Vid släckning av belysning startar ventilation och går i 3 min. Vid tändning av belysning stängs ventilation av. Använd Ingång: 1.13 (~Tryckknapp i bad) tänder. Ingång: 1.14 (~Tryckknapp i bad) släcker. Ingång: 1.15 (~Tryckknapp i bad) växlar. Utgång: 1.05 (Fläkt) Utgång: 2.03 (belysning i tak) Utgång: 2.07 (Indikering i vardagsrum fläkt till) vningsexempel.doc 26

27 Funktionsblocksmenyer 2.4 Pir Rumsbenämningen kallas grupp, WC finns inte med i konfigureringsfönstret. Därför måste vi skapa benämningen (gruppen). Hr klicka på funktionsblock, du får då fram menyn GRUPP, vr klicka på den. Du har nu skapat ett nytt rum kallat GRUPP, du finner det längst ner i trädstrukturen. Dubbelt vr klick på grupp, så kan du ändra den till WC WC Belysning styrs av PIR PIR givare tänder belysningen vid rörelse och släcker den 3 min efter rörelsen har upphört. Använd Ingång: 1.12 (~Pir på WC) Utgång: 2.02 (Taklampa på WC) Utomhus (Ytterbelysning) Belysningen tänds av trycknapp och släcks av PIR Belysning tänds av trycknapp och släcks av PIR givare efter 15 min inaktivitet. Använd Ingång: 2.07 (Utomhus PIR; BF) Ingång: 1.08 (tryckknappar i hall/entre ) Växling Utgång: 2.04 (Ytterbelysning) vningsexempel.doc 27

28 Funktionsblocksmenyer 2 Persienn- och jalusistyrning 4 Specialfunktioner vardagsrum 4.4 Drifttidsräknare med indikatorutgång (korttids) Drifttid skall vid aktiv utgång mätas och summeras mellan 0-24 timmar. Mättid skall vara inställbar och vid utgång ge indikering. Använd Ingång: 2.01 (Återställning) Ingång: 2.02 (Indikatoringång) Utgång: 2.06 (Indikatorutgång) vningsexempel.doc 28

29 Funktionsblocksmenyer 5 Tidstyrning, ur och kalender vardagsrum 5.1. Veckour, en tändning totalt Ur skall ha en till och frånslagstid per vecka för normal manövrering av utgång. Manuell manövrering överordnat ur skall kunna ske via trycknapp. Använd Ingång 2.13 (tryckknapp i vardagsrum) överstyr uret utgång 3.01 (lampa i vardagsrum) 5.2 Veckour, en tändning och släckning per dag Ur skall ha möjlighet till en individuell till och frånslagstid per dygn för normal manövrering av utgång. Manuell manövrering överordnat ur skall kunna ske via trycknapp. Använd Ingång 2.14 (tryckknapp i vardagsrum) överstyr uret utgång 3.02 (lampa i vardagsrum) Funktionsblocksmenyer 6 Värmestyrning vningsexempel.doc 29

30 Simulera Vi ska nu undersöka om vårt IHC-program fungerar som det är tänkt. Det görs som sagts i simuleringsläget. Skicka (överför) projekt Då vi nu vet att programmet fungerar som det är tänkt ska vi föra över det till styrenheten 4. Koppla ihop IHC väskan med datorn Välja "Styrenhet" (I IHC Win programmet) på menyraden följt av "Sänd projekt". Installationssimulering och simuleringslogg Vi ska nu undersöka om vårt IHC-program fungerar som det är tänkt i ett skarpt läge. 3. Välj "Simulering"->"Start" eller tryck F8 Välj "Simulering"->"Loggfönster" eller tryck Ctrl+L vningsexempel.doc 30

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. sv-se. Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24. Utgåva 5. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Utgåva 5 sv-se BICT Användarinstruktion Gäller från BICT 2.24 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Introduktion 3 Om BICT 3 Inställningar 4 Översikt 5 Beskrivning av termer 6 Grafiska symboler i programmet

Läs mer

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Hur man spelar 7 3 Spelets regler, strategi och tips 8 3.1 Spelets regler........................................

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Programmering A C# VT 2010. Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08

Programmering A C# VT 2010. Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08 Programmering A C# VT 2010 Ett kompendie över Programmering A (50p) i c# Stefan Fredriksson 2010 02 08 Innehåll Hjälp och referenser... 3 Kap 1 Introduktion... 3 Steg för steg... 3 Kapitel 2 Variabler...

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten

Teckentavlor. Inställning av styrsätt med programvalsratten 1 THOT THOT fungerar som ett tangentbord till datorn. I stället för att trycka på tangenter, används ett styrorgan, som flyttar en ljuskägla över THOT tavlan och väljer ut önskad ruta. Varje ruta kan innehålla

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet

SEHA-SLV/U Styr- och övervakningsenhet (Slavenhet) ingår i vårt SART-system, övriga produkter som ingår är huvudenhet SEHA-CO, slavenhet SEHA-RD och SEHA-SLQ/R. Slavenhet till huvudenhet SEHA-CO för individuell styrning och övervakning av spjäll

Läs mer

Classicdoor s66 motormontage

Classicdoor s66 motormontage Classicdoor s66 motormontage Figur 1. Översiktsbild på motorupphängning Montera ihop skenorna och montera motorn på skenan Enligt bild Figur 3. Montage av väggfäste sker i närheten av fjäderstången och

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS . Enkel DALI-styrning av LED Styrenheter push motion scene Strömförsörjning DALI-bus Dali BUS Styrdon Ljusstyrningssystem - Enkel DALI-styrning av LED Idag blir det allt vanligare att man vill ha full

Läs mer

Manual. Danfoss termostat

Manual. Danfoss termostat Manual Danfoss termostat Innehållsförteckning Installera Danfoss termostat 1 Installera en termostat i taget 2 Montering av termostat 3 Konfigurera termostaten med Fortum Hemkontroll 4 Lägga till termostat

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Version: MC7010C28 2013-11-20 Tillverkare: Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Handledning Miljömanualen på webben

Handledning Miljömanualen på webben Handledning Miljömanualen på webben Välkommen till Miljömanualen på webben. Det här dokumentet beskriver hur man använder Miljömanualen. Inloggning Börja med att logga in i avsedda fält uppe till höger

Läs mer

LUXCONTROL DSI IR / 2IR

LUXCONTROL DSI IR / 2IR LUXCONTROL / 2IR data & instruktion 2010-04 / 2IR data & instruktion med reservation för ändringar. Digital styrmodul för / / DSI-IR Styrmodul med ingång för IR-fjärrkontroll och envägsomkopplare Upp till

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Österbottens Tidning Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Österbottens Tidnings historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en

Läs mer

swedish LUXOR Total kontroll

swedish LUXOR Total kontroll swedish LUXOR otal kontroll Nya möjligheter för konventionell elektrisk installation LUXOR styrenhet för din bekvämlighet! www.luxor400.com LUXOR gör livet enklare... 2 LYX för alla. Genom att använda

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version

FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Beskrivning av FLEXILAGER Ett hjälpmedel för anpassad lagerhantering. Original -version Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby tel: 08 512 41803 FLEXILAGER 2 Innehållsförteckning INTRODUKTION.....3

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Handbok Minröjaren. Nicolas Hadacek Michael McBride Anton Brondz Utvecklare: Nicolas Hadacek Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Minröjaren. Nicolas Hadacek Michael McBride Anton Brondz Utvecklare: Nicolas Hadacek Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Nicolas Hadacek Michael McBride Anton Brondz Utvecklare: Nicolas Hadacek Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Hur man spelar 7 3 Spelets regler, strategi och

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Handbok Hoppande kuben. Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Hoppande kuben. Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll Ian Wadham Eugene Trounev Matthias Kiefer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Regler.............................................

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut.

Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. användar- och kopplingsguide denna guide Denna användar- och kopplingsguide är en generell guide och de faktiska utföranden kan se något annorlunda ut. Denna guide visar hur Helvars idimsystem används

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC

FÄLTMÄTINSTRUKTION TSI VELOCICALC 1(10) Introduktion VelociCal-mätarna är utrustade med ett antal olika funktioner för mätning av lufthastighet, temperatur, tryck, luftfuktighet, daggpunkt och flöde. Fältmätinstruktionen följer Mätforums

Läs mer

Register "Färg" Navigator 6.2.2

Register Färg Navigator 6.2.2 6. 3Dstudio I 3Dstudio kan virtuella innerum inklusive fönster och dörrar konstrueras individuellt. Dessa kan gestaltas med färgtoner, material och favoriter och utkasten kan sparas i olika vyer. Rummen

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator

KOMPONENTER. Klocka. Klockan. Öppning av armband. Kontakt för batteriladdning. ON/OFF Magnet. Elektronikenhet. Laddnings- indikator Manual KOMPONENTER Klocka Klockan Öppning av armband Kontakt för batteriladdning Laddnings- indikator ON/OFF Magnet Elektronikenhet Statusindikatorindikator GPS antenn Anhörigenhet USB-kontakt ON/OFF Batteriladdare

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer