SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKURUDOPPET VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 1999-2000."

Transkript

1 SKURUDOPPET Simning Maj 2000 VERKSAMHETSBERÄTTELSE & BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET Styrelsen för SKURU IK simsektion får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning Ordförande Björn-Olof Söderholm V ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleant Revisor Revisor suppl Sektionens repr i huvudstyrelsen Valberedning Sven Jonsson Ann Söderlind Erika Ahlström Eva Gauffin, Birgitta Flensburg, Anders Ahlström, Helen Vinell, Åsa Sjödin, Benny Holst Peter Flensburg Kuimars Kaivanipour Björn-Olof Söderholm Peter Malmqvist, Hassan Hemmati, Fredrik Jonsson Sammanträden Styrelsen har hållit 9 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Dessutom har ordföranden deltagit i SKURU IK:s huvudstyrelsemöten. Simklubb på startpallen (NVP 22/11-99) Talangerna inom simsporten i Nacka har börjat ta för sig ordentligt på tävlingarna runt om i landet. I Nacka simhall håller Skurus simsektion till och där har det lossnat på allvar för Alexander Ahlström, 12 år. Om Michael Sköld vår nya huvudtränare sades det... Sköld kom till Skuru i augusti efter att ha genomgått en elittränarutbildning i Danmark. Han har till uppgift att utveckla träningsverksamheten i Skuru och att hitta de rätta träningsformerna. Målet är att öka Skurus attraktionskraft och därigenom behålla de lovande juniorsimmarna, så att dessa så småning om bildar klubbens seniorlag. En viktig förebild för alla unga simmare i klubben. Sammanfattning Anställningen av Michael Sköld som Det gångna verksamhetsåret har utmärkts av huvudtränare är ett nytt stort steg fortsatt stort intresse för simsporten i Nacka. för sektionen, inte minst ekonomiskt. Intagning av nya simmare har skett såväl vid För att ytterligare stärka ekonomin höst- som vårterminsstart. i sektionen, har sponsorgruppen ordnat Sammanlagt har 150 nya simmare tillkommit i sposorträffar med utbildningsinnehåll, verksamheten under verksamhetsåret. där våra sponsorer under lättsamma Till detta ska läggas alla de föräldrar och syskon och utvecklande former kunnat dela som på detta sätt kommer i kontakt med simning. med sig av erfarenheter och utbyta Tack vare en aktiv föräldraverksamhet har många nätverk. Sponsorträffar har hållits 2 vuxna kommit att ta del i olika sysslor i sektionen. gånger under verksamhetsåret. Genom att utbilda sig till funktionär har kunskapen Båda gångerna har vår huvudsponsor om spridits i föräldraleden och förståelsen för simningens hemligheter har ökat bland oss åskådare. Simverksamheten har i form av ett ca 5 kvm stort utrymme fått ett eget material rum. Tack till personalen i simhallen för det! Skepparholmens Hotell & Konferens varit värd.

2 Simhallen vår tränings- och tävlingsarena Nacka simhall - renovering eller ej? Under året har frågan om när och hur en renovering av Nacka simhall ska ske, fortsatt att diskuteras. Nu sker dock dialogen på allra högsta nivå, med kommunalråd och chefstjänstemän inom Nacka kommun. Ett flertal studiebesök har gjorts av arbetsgruppen för att skaffa mer kunskap om byggnation och drift av simhallar. Våra hallvärdar som består av föräldrar, har utvecklats till att efter årsskiftet även ha hand om lördagförmiddagarna, då våra nybörjare är i simhallen. Det redan tidigare goda samarbetet med simhallspersonalen, har ytterligare stärkts under det gångna verksamhetsåret. Träningsverksamheten SKURU sim bedriver träning fyra kvällar i veckan samt på lördagar och söndagar i Nacka simhall. Träningen genomförs i olika grupper beroende på färdighet och intresse. Ca 300 barn och ungdomar tränar regelbundet i klubbens olika grupper. Vi har även tagit in lite äldre ungdomar i simverksamheten. Det ska aldrig vara för sent att börja med simning! Nytt för detta verksamhets år är de s k sprintgruppen som tränar två gånger i veckan. Gruppen består av f d simmare och några av våra nuvarande tränare. Här finns mycket kompetens att ta vara på, lite av reservkraften i sektionen. Träningsläger Årets lägret gick av stapeln i Älvdalen. Under 5 intensiva dagar i augusti tränade ett 20-tal simmare i Älvdalens fina 50 m anläggning. Tränare var: Elin Söderholm, Varee Sonnbrink, Ulrika Fordén, Fredrik Jonsson och Ali Hemmati. Michael Sköld mötte här sina simmare för första gången. Tävlingsverksamheten Under verksamhetsåret har följande klubbtävlingar genomförts:? Klubbmästerskap 30 maj, 5 december och 19 mars Till vår egen inbjudningstävling SKURUDOPPET, som vi arrangerade 14 november 1999, kom i år simmare från Djurö-Vindö IF, Saltsjöbadens IF, Hellas och Lidingö. Simmare från SKURU sim har dessutom bl a deltagit i? Järfälla Knattesim? Väsby Cup? Tyresö Knatte? Botkyrka Cup? Kaanans 10-manna I Seriesim har vi avancerat till div 3. Resultaten hittills är mycket bra. Våra simmare har visat stor kampvilja och vi leder serien. Skolmästerskapet i simning har arrangerats traditionellt i samarbete med Nacka kommun. Utbildning Många utbildningsaktiviteter har bedrivits under det gångna verksamhetsåret. Det är sektionens mål att ge alla tränare minst en utbildning per år. I samband med sommarlägret i Älvdalen, provades det en ny idé på utbildningsinsats. Våra tränare erbjöds utbildning i Älvdalen under ledning av Anna-Karin Linusson (Linus). Här fanns möjlighet för våra tränare till såväl erfarenhetsutbyte som praktiskt arbete med simmarna på lägret. En mycket lyckad kombination. Här följer en uppräkning av några av årets utbildningar:? Simidrott Grund,? Funktionärsutbildning steg 1 och 2,? Mental träning, steg 1 och 2, för simmare, tränare och föräldrar,? Elit-och ungdomskonferens,? Idrotten kan, Stockholms Idr förb kurs,? Seminarier och temakvällar ordnade av SISU (Förändringsprocesser, Mat och prestation, Kommunikation och Konflikthantering),? Mål- och visionsarbete i sektionen under handledning av Lars Hallberg SISU,? Teknikkurs för tränare,? Utbildning i ledarskap och planering,? Tränarträffar med olika tema.

3 Information Nacka Värmdö Posten har i en stort uppslagen artikel 23 november 1999, beskrivit sektionens stora verksamhet. I en intervjuv med Michael Sköld presenteras den nya huvudtränaren och hur han ser på simningens möjligheter att utvecklas i Nacka. Vikten av lättillgänglig information har ökat. Såväl sektionens ledare, tränare och styrelse tjänar på ett effektivt informationssystem. Därför känns det särskilt viktigt att lyfta fram det alldeles speciella projektet med vår hemsida, som våra tränare Fredrik Jonsson och Michael Sköld har utvecklat under verksamhetsåret. I dag anmäler simmaren sitt deltagande till tävlingar via hemsidan. Alla resultat publiceras också här och sedan är det upp till var och en att själv hämta ner den information som man behöver, och skriva ut den. Genom att bjuda in till olika former av föräldramöten i de olika simgrupperna har informationsmissar kunnat förebyggas. Vårt informationsblad SKURUDOPPET har utkommit med ett nummer under året. SimNytt med aktualiteter har getts ut på prov. Sponsorer Sponsorgruppens arbete har fortgått under året. Gruppen har utökats med fler deltagare. En intensifiering i presentationen av simsektionen till nya sponsorer har skett under våren. 2 st möten med utbildningsaktiviteter och förtäring har hållits tillsammans med våra sponsorer. Några nya skyltar har kommit till på sponsortavlorna i simhallen. * * * * * * Innehavare av klubbrekord ( ) Sträcka/gren Herrar Damer 50 m frisim Ola Hansson Frida Sylvén m frisim Mats Samuelsson 57.3 Pia Eneqvist m frisim Jesper Scholander Pia Eneqvist m frisim Karsten Ferm Pia Eneqvist m frisim Karsten Ferm Pia Eneqvist m rygg Fredrik Malmqvist Frida Sylvén m rygg Jesper Schollander Lena Jansson m rygg Jesper Scholander Lena Jansson m bröst Fredrik Malmqvist Frida Carlsson m bröst Jesper Scholander Josefina Dahlgren m bröst Jesper Scholander Josefina Dahlgren m fjäril Fredrik Malmqvist Faye Flensburg m fjäril Krister Borgfeldt Anneli Arenstrand m fjäril Stefan Pärklo Anneli Arenstrand m medley Jesper Scholander Josefina Dahlgren m medley Jesper Scholander Lena Jansson m medley K Ferm/H Örtenholm Pia Eneqvist * * * * * * Verksamhetens resultat (se sid 4) Slutord Det svenska simundret påverkar givetvis även vår simklubb. Många vill vara med i vår gemenskap. Att det dessutom flyttar in många nya människor till vår kommun, bidrar också till att situationen i föreningslivet inte bara för simningen utan rent generellt är mycket betungande. Därför är det särskilt viktigt att ni tränare, ledare och funktionärer känner hur viktiga ni är och att ni vill fortsätta ert fina arbete. Tack för ett intensivt, framgångsrikt och roligt arbetsår. Nu tar vi nya tag och går vidare för simningen in i ett nytt millenium. Nacka den 23 maj 2000

4 Björn-Olof Söderholm Sven Jonsson Ann Söderlind Erika Ahlström Helen Vinell Eva Gauffin Anders Ahlström Birgitta Flensburg Åsa Sjödin Benny Holst

5 Verksamhetens resultat

6 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Utfall Budget Medlemsavgifter Resor/läger Sponsorsim Aktivitetsstöd Reklam/sponsorer Försäljning material mm Summa KOSTNADER Inköp material mm Tränare, utbildning Lokalhyror Kansli Adm/möten Tävlingar/resor/läger Summa Resultat före ränta Räntor Nettoresultat BALANSRÄKNING (per ) Tillgångar Perioden Kassa Postgiro Bank Summa tillgångar Skulder Perioden Leverantörer Reklamskatt Övriga skulder Summa skulder Balanserat resultat Årets resultat Summa skulder & eget kapital