Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010"

Transkript

1 Redovisning 2010 Malmö Fairtrade City Upprättad av: Karin Wallin och Emma Börjesson Layout: Maria Nikanorsson Foto: Malin Sarvik, Thomas Stålbrand och Stefan Thörnkvist Datum:

2 Malmö Fairtrade City nyansökan Kommunens ansvar 1.1 Malmö stads inköp av etiskt certifierade varor År Andel Inköp i kr Inköp i kr Andel Inköp i kr Andel Inköp i kr Andel* Andel** Kaffe 0, , , ,4 58,3 Te , , ,6 29,2 Bananer , ,0 17,0 Profil t-shirts Totalt i ovanstående produktgrupper , ,2 8,2 0, , ,7 42,9 Andel*: Denna siffra visar andelen etiskt certifierade varor i respektive produktkategori. Andel **: Denna siffra visar andelen Fairtrade-märkt av totalt inköp i respektive produktkategori. Ovanstående tabell visar andelen etiskt certifierade inköp, i procent av total inköpssumma i respektive produktkategori. Av allt inköpt kaffe var 58,3 % Fairtrade-certifierat, och av allt te var 29,2 % Fairtradecertifierat. För bananer och t-shirts gäller siffrorna enbart Fairtrade. Under 2010 köpte Malmö stad in etiskt certifierade produkter för över 4 miljoner kronor. Inköpen av etiskt certifierat te, kaffe och bananer har fortsatt att öka under 2010, av allt kaffe som dricks i Malmö stad är nu 58 % etiskt certifierat. Störst ökning står etiskt te för, från ca 25% till ca 40%, och en av förklaringarna till detta är att utbudet av certifierat te har ökat, samt att extra krut har lagts på att byta ut teet som inte hängde med i den stora ökning som kaffet gjorde från 2008 till Totalt åts 19 ton Fairtrade-bananer i Malmö stads verksamheter 2010! Inköp av t-shirts i Fairtrade-certifierad bomull har minskat från 30,5 % till 8,2 %. Detta beror på att flera förvaltningar har köpt in stora mängder konventionella t-shirts under året. Däremot var nästan 45 % av Serviceförvaltningens och Gatukontorets inköpta t-shirts tillverkade i Fairtrade-certifierad bomull. Av Malmös stadsdelar ligger Kirseberg i topp med hela 66 % etiskt märkta produkter, där har många arbetsplatser satt som miljömål att öka inköpen av etiskt certifierade produkter. Även Husie ligger högt

3 med 56 %, en av framgångsförklaringarna här är att miljö- och rättvisefrågor är prioriterade och att samtliga inköpare, arbetsledare och miljöombud får löpande information om möjligheterna att göra etiska och miljöanpassade inköp. Största ökningen står Sociala Resursförvaltningen för, de har ökat sina etiska inköp från 37 % till 61 % på bara ett år. Här har ledningsgruppen prioriterat Kommunfullmäktiges mål; det har ordnats Fairtrade-utbildning för miljöombuden, man har jobbat med att förklara varför det är viktigt att välja ekologiskt och etiskt även om det är dyrare, skrivit artiklar på intranätet och vid internutbildningar i e-handel har stor vikt lagts vid hur man beställer just etiska varor. Utbud av Fairtrade-produkter i Malmö stad Följande Fairtrade-produkter köps in av Malmö stad: Frukt: bananer, 19 ton (17 ton året innan) Socker: coladryck, råsocker strö, rörsocker bit, rörsocker strö, demerara socker, vaniljsocker Kaffe: 20 olika varianter (16 varianter året innan) Kakao: chokladdryck, profilchokladbitar med Malmö stads logga på ena sidan och Fairtrade på andra. Te: 27 olika varianter sorter (17 sorter året innan). Blommor: Malmö stad har ett upphandlat avtal med en florist som väljer Fairtrade, FFP, närodlat och miljövänliga blommor. Alla blommor som köps in till Malmö stad ska handlas härifrån. Bomull: Inköp av t-shirts i Fairtrade-certifierad och ekologisk bomull har minskat under Vi ska undersöka vad minskningen beror på och se vad som kan göras för att öka andelen igen. Dessutom köper Malmö stad in rättvist handlade varor som inte syns i denna statistik, t ex julklappar och presenter till anställda och föredragshållare. 1.2 Malmö stadshus konsumtion av Fairtrade Restaurangen och caféet i stadshuset i Malmö serverar Fairtrade kaffe, te och bitsocker. Många av arbetsplatserna i stadshuset har Fairtrade kaffe och te i sina fikarum. Under 2010 har samtliga inköpsansvariga för livsmedel inom stadskontoret informerats om stadens mål om att ekologiskt och rättvisemärkt ska vara förstahandsvalet. 1.3 Mål för etisk upphandling i Malmö stad Prioriterat mål av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Malmö har satt upp målet att Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet. Målindikatorn är att Andelen av kommunen inköpta ekologiska och rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år. Detta följer vi upp för alla förvaltningar i staden. Tre gånger om året sammanställs hur stor andel av inköpt kaffe, te, bananer och t-shirs som är etiskt certifierat. I rapporterna till kommunfullmäktige färgmarkeras förvaltningarna med grönt om de ökat sina andelar rättvisemärkta varor, och med rött om det minskat. Alla förvaltningar måste också kommentera sina siffror, och de ska ta fram åtgärder om de inte följer målen tillfredsställande. Av förvaltningarnas rapporter kan man tydligt se att de som har höga andelar etiska inköp och de som ökat mycket under året har arbetat aktivt med information och utbildning till inköpare och chefer, och de arbetar även aktivt med tydliga mål.

4 Policy för hållbar utveckling och mat Under 2010 har Malmö stad antagit en Policy för hållbar utveckling och mat som gäller för alla verksamheter. Syftet med policyn är bland annat att verka för att Malmö stads matinköp blir mer hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt, samt att se till att Malmö genom sin representation och evenemangsverksamhet föregår med gott exempel. I policyn står även att Malmö är Fairtrade City och att etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter alltid ska vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns. Malmö stads budget I Malmö stads budget för 2010 kan man läsa att Arbetet med att öka kännedomen, utbudet och konsumtionen av rättvisemärkta produkter, inom ramen för Fairtrade City, ska fördjupas. Ett helt avsnitt i budgeten heter En stad med rättvis handel och här kan man bland annat läsa att Som Fairtrade City har vi åtagit oss att förbättra informationen om hållbar utveckling och rättvis handel. Vi har också tagit på oss att öka andelen ekologiska och etiskt certifierade varor i den kommunala upphandlingen. Vi har omdiplomerats tre år i rad för vårt goda arbete. Under 2010 vidareutvecklar vi verksamheten efter den utredning och det visionsarbete som pågår ( ) Vi genomför även utbildningsinsatser och utåtriktade kampanjer för att öka kunskapen om etisk konsumtion, både bland Malmöborna och i våra verksamheter. Bilagor: Policy för hållbar utveckling och mat, Budget Handlingsplan för etisk upphandling i Malmö stad Inköpen av Fairtrade-kaffe, te och bananer ökar i Malmö stad. Under 2010 har vi därför börjat fundera kring hur vi kan ta nästa steg för att agera som en etisk konsument i resten av vår upphandling. Upphandlingsenheten och Fairtrade City-kansliet har påbörjat ett samarbete för att ta ett grepp om etisk upphandling. En kartläggning och riskanalys av Malmö stads inköp har beställts av externa konsulter, med syftet att förse oss med ett underlag för hur vi kan gå vidare, och vilka produktkategorier som är viktigast att börja med, med avseende på risker för brott mot mänskliga rättigheter i produktionen, inköpsvolym och vår möjlighet att påverka leverantörer. Rapporten ska vara klar i början av I slutet av 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en guide till alla som gör inköp i Malmö stad, för att underlätta för dem att handla miljöbra och etiska produkter. Under 2009 antog Malmö stad en ny upphandlingspolicy som började gälla 1 januari Policyn stadgar bland annat att all upphandling och alla inköp ska utföras utifrån verksamheternas behov, ska följa den fastställda policyn, ska utgöra viktiga funktioner för Malmö stad, ska användas som instrument för politisk styrning genom att t.ex. ställa miljökrav och etiska krav, och ska utföras professionellt. Arbetet med att implementera policyn har påbörjats. Malmö stad har tagit fram ett miljöprogram för , med ambitionen att Malmö ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling år Ett av de fyra övergripande miljömålen är I Malmö är det lätt att göra rätt. Det handlar bland annat om hållbarhet i upphandling, konsumtion och livsstil. Miljöprogrammet är ett verktyg för att komma längre i dessa frågor.

5 2. Styrgrupp för Malmö Fairtrade City 2.1 Styrgruppens sammansättning Ordförande: Lari Pitkä-Kangas (mp), kommunalråd stadsekologi och konsumentfrågor, fair trade. Tel , Sekreterare: Karin Wallin, Fairtrade-koordinator, miljöförvaltningen, tel Ledamöter Birte Reng Svensson, kvalitets- och miljösamordnare Serviceförvaltningen, tel Pia Sandin, VD för Citysamverkan Malin Busck, egenföretagare, driver Hi On Life, en butik med eko-reko mode. Björn Almér, VD för Barista Fair Trade Coffee Catarina Rolfsdotter-Jansson, frilansjournalist, Rolfsdotter AB Lina Cronzell, verksamhetsutvecklare på Sensus Birthe Müller, Röda Korset Jonas Lövendahl, sitter i nationella styrelsen för Världsbutikerna Hanna Sjölund, ambassadör för Fairtrade, informatör för Rena Kläder Ständigt adjungerade Mia Josefsson, politisk sekreterare, tel Emma Börjesson, Fairtrade City-kansliet, tel Styrgruppens arbete under 2010 Under ett dialogmöte i början av 2010 presenterades en ny modell för organisationen av Malmö Fairtrade City och alla uppmanades komma in med förslag till nya ledamöter till styrgruppen. Ordförande Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (Mp) i Malmö stad utsåg sedan den nya styrgruppen, som höll sitt första möte i april. Den nya styrgruppen har under året arbetat med att ta fram en plattform för Malmö Fairtrade City, för att tydliggöra bakgrund, syfte och vilken roll styrgruppen ska ha. Bilaga: Plattform för Malmö Fairtrade City 2.3 Fairtrade City-kansliet i Malmö Under 2010 utökades personalstyrkan på Fairtrade City-kansliet i Malmö. Förutom koordinatorn tillkom i slutet av året en praktikant, Emma Börjesson, ambassadör för Fairtrade, som la ner mycket arbete på att uppvakta arbetsplatser, hotell och restauranger. Dessutom var hon aktiv i Fairtrade Fokus, höll föredrag, jobbade med Good Jul och förberedde deltagandet i handbolls VM i Malmö. En stor tillgång för kansliet! Under årets tre sista månader fick kansliet hjälp av en informatör på ca 25 %, och dessutom god hjälp av ytterligare tre kollegor som lade ner mycket arbete på att göra Good Jul till den succé det blev.

6 3. Utbud av Fairtrade i Malmö 3.1 Arbetsplatser I Malmö har nu 208 arbetsplatser anmält, på eller vid personlig kontakt, att de fikar Fairtrade-märkta produkter. Av dessa 208 har 120 fler än en Fairtrade-märkt produkt. På dessa 58 nyanmälda arbetsplatser fikar ca 2400 personer varje dag i sitt fikarum och då har vi inte räknat med besökare! Under 2010 gjordes ett utskick till ej registrerade arbetsplatser, med information om Malmö Fairtrade City, om Fairtrade och rättvis handel. Brevet uppmuntrar företagen att tänka på sina fika-inköp och uppmanar dem även att anmäla sig på vår webb om de redan fikar rättvist på sitt jobb och serverar rättvis fika till besökare. Bilaga: Arbetsplatser Utbud i butiker Utbudet av Fairtrade-märkt i butiker i Malmö har fortsatt öka under 2010, både genom fler försäljningsställen och genom en större variation av produkter. Här följer några konkreta exempel på försäljningställen som utökat sitt sortiment eller som är nya för i år: Ica Malmborgs Mobilia Butiken har inrett en ekologisk hörna där tre sektioner samlar Fairtrade-produkter från olika varugrupper i butiken. Enligt utsago från ansvarig för eko/reko-hörnan tar han in alla Fairtrade-produkter som finns tillgängliga, bl a säljs här Icas egna bomullstops som är Fairtrade-märkta. Under Fairtrade Fokus genomförde ambassadörer en provsmakning i butiken och även Sackeus var inbjudna för att demonstrera sina produkter. Butiken har visat Fairtrade-produkter i sina annons- och kundblad ca tio gånger under året. Ica Söder, Möllevången Även denna ICA har ett brett sortiment av Fairtrade och varorna finns samlade i en egen sektion. Har under året plockat in Fairtrade-märkt mangochutney, cashewnötssmör och teer från det exklusiva märket Namu. Netto Fairtrade-märkt kaffe och bananer har vid flertalet tillfällen funnits i Nettos butiker i Malmö. ICA Nära Ett flertal ICA Nära butiker i Malmö har regelbundet Fairtrade-certifierade rosor Ö&B Här har man kunnat hitta bl.a. Antons Bergs certifierade choklad. Morot & Annat Säljer ett flertal sorter Fairtrade-certifierade chokladdoppade nötter och torkad frukt i lösvikt. Det är unikt för Malmö. De har även Fairtrade-märkta hudvårdsprodukter, glass och ett brett sortiment av teer.

7 Ekolivs Ekolivs är en medlemsdriven butik där även allmänheten har möjlighet att handla. Butiken jobbar aktivt med att ta in ovanliga produkter som inte finns i andra butiker runt om i Malmö. Har bla. Fairtradechoklad importerad från Tyskland. Hemmakväll Hemmakväll är en hyrvideobutik som finns på ett 10-tal ställen i Malmö. De säljer Ben&Jerrys Fairtrademärkta glass i sina butiker. Te och Kaffe-huset Denna Malmöbutik är en riktig pärla för te- och/eller kaffe-intresserade samt för den Fairtrade-inbitne. De har många sorters Fairtrade-märkt kaffe och te, främst från Johan Nyström. Här hittar man lite mer speciella rostningar som inte säljs i snabbköpet och ägarna har en stark vilja att sälja etiskt certifierade produkter. Finns även på nätet. Özan Allfrukt Özan Allfrukt är en butik i utkanten av Malmö som säljer frukt och grönt men även kolonialvaror. Frukt och grönt som säljs är ofta fyndade på andrahands-börsen och Özans slogan är Billigast i stan. Butiksägaren har sedan tidigare avstått från att sälja Fairtrade och ekologiskt, men vid en inventering i butiken upptäcktes både Fairtrade-märkt kaffe, socker och sirap. Småbutiker och torghandel kring Möllan Även här har Fairtrade börjat dyka upp. Bananer har skymtats på Möllevångstorget och chokladkakor säljs nu i vissa godishörnor. Emmaus Emmaus har två stora butiker i Malmö och säljer där ett brett sortiment av choklad från Divine, Ubuntu cola och ibland även andra rättvist handlade varor. EKA Ekawear.com är ett internetbaserat företag som drivs av Gilly Seagrave från Malmö. Gilly designar etiska accessoarer som sedan produceras i Indien av ekologisk bomull och akryl. EKAs mössor och vantar bär inte Fairtrade-symbolen men de som jobbar garanteras minimilön, pension och rättvisa arbetsförhållanden, enligt Gilly. Eka uppmärksammades med en artikel i Metro i oktober förra året. Gry Är en liten butik med flera ekocertifierade märken och de har även tagit in Fair Trade sjalar och smycken.

8 Florera Är en liten blomsterhandel i Malmö som säljer Fairtrade-märkta, ekologiska, närproducerade och FFPmärkta blommor. Green och grejerna Green och grejerna är den första Världsbutiken på nätet och har sin bas i Malmö. Här säljs Fair Trade -smycken, -accessoarer och -prylar till hemmet. Även Fairtrade-choklad finns i sortimentet. Green och grejerna var med som utställare på Malmö Slotts julmarknad. 3.3 Utbud på kaféer, hotell och restauranger 2010 visar vår inventering att vi känner till 66 kaféer, restauranger och hotell i Malmö som erbjuder sina besökare etiskt certifierade varor. I redovisningen för 2009 togs tre ställen med Rainforest Alliance och Utz med. Dessa är fortfarande med i vår totala inventering, men fr.o.m tillkommer endast ställen som erbjuder Fairtrade-märkt (enligt de nya kriterierna för Fairtrade City). Det finns också ett träningscenter, Bikramyoga i Malmö, som erbjuder sina kunder Fairtrade-märkt tvål. Så här ser fördelningen av Fairtrade-utbudet ut på stan i Malmö: Hotell 3 Restauranger 1 Kaféer 10 Gatukök 1 Gym 1 Totalt 16 År 1: Vid ansökan År 2 År 3 År 4 År 5 Ange årtal Summa antal hotell, kaféer och restauranger 4 13 ingen inventering gjord Under 2010 gjordes ett utskick till hotell, kafé och restauranger, ett brev som nu används vid nya kontakter. Brevet innehåller information om Malmö Fairtrade City, om Fairtrade och rättvis handel och om hur vi uppmuntrar företagen att tänka på sina fika-inköp. Om de redan serverar sina besökare rättvis fika uppmanar vi dem att anmäla sig på vår webb. I och med utskicket som gjordes fanns också möjlighet till ett personligt besök från Fairtrade City-kansliet. Bilaga: Kaféer, Hotell och Restauranger 2010

9 4. Lokalt informationsarbete 4.1 Planerade aktiviteter inför 2010 I förra nyansökan för Malmö Fairtrade City angav vi följande planerade aktiviteter, och alla har genomförts under året. Genomföra två dialogmöten med intresserade aktörer och allmänhet angående utvecklingen av Malmö Fairtrade City Fira World Fair Trade Day 8 maj Lyfta Fairtrade City på Malmöfestivalen i augusti Delta i kampanjveckorna Fairtrade Fokus i oktober Arrangera en hållbar julmarknad, Good Jul i december 4.2 Genomförda aktiviteter under 2010 Föredrag, mässor och utbildningar I Malmö stad har flera anställda fokus på Fairtrade-relaterade frågor och ämnet är ofta uppe på dagordningen när det hålls föredrag. Ett exempel på detta är halvdagskonferensen Den klimatanpassade arbetsplatsen, där Fairtrade City togs upp som ett av ingående teman. En konsumentrådgivare har under 2010 haft ett 20-tal föreläsningar om en hållbar livsstil på högstadium och gymnasium, där etisk konsumtion varit ett av ämnena. En klimatstrateg har jobbat aktivt under hela året med att föra in ett ännu bredare hållbarhetstänk på Malmöfestivalen. Mer om detta längre ner. Malmö stads Miljösamordnare har fått information av Fairtrade City-kansliet vid sina träffar. En kvinna i styrgruppen jobbar som journalist och moderator och har under året medverkat vid ett flertal konferenser om hållbar utveckling där hon sett till att föra upp Fairtrade på agendan. Hon har även skrivit texter om eko/reko till Malmö Turistbyrås hemsida. Malmö Fairtrade City har också representerats av en styrgruppsmedlem vid uppstartsmöte för Fairtrade City Helsingborg. På Temadagen Jag bor i Malmö, en ungdomskongress för gymnasieskolor, hade Fairtrade City ett informationsbord. Vid två tillfällen har Malmö Högskola fått besök av representanter från Malmö Fairtrade City, dels vid en jobbinspirationsdag vid institutionen för globala politiska studier och dels vid en föreläsning för miljövetare. 300 förskolekockar och pedagoger samt personal inom vård och omsorg i Malmö Stad har utbildats i S.M.A.R.T.-matkonceptet, som även tar upp Fairtrade. Under Fairtrade Fokus var några ambassadörer med som utställare när Kåren på Malmö Högskola hade åsiktstorg och raggade nya medlemmar. Intresset för Fairtrade var stort och förhoppningsvis leder ambassadörernas närvaro till att Fairtrade kommer upp på dagsordningen på Högskolan. Koordinatorn för Malmö Fairtrade City var på plats under Fair Trade Forum i Örebro och deltog i ett seminarium. Koordinatorn deltog även i International Fairtrade Towns Conference i Bonn, nov Koordinatorn blev dessutom inbjuden till uppstartsmötet för Hamburg Fairtrade Town, och deltog med en presentation av Malmös arbete, samt medverkade i en workshop.

10 Studiebesök och uppsatser Flera kommuner som är intresserade av att bli Fairtrade City har hört av sig och vill ha tips. Göteborgs kommun och Borås kommun har varit på studiebesök för att se hur Malmö arbetar med Fairtrade City. Hamburg står i startgroparna för att bli en Fairtrade Stadt och bjöd dit koordinatorn i november för att få inspiration till hur de ska jobba med frågorna. Koordinatorn passade då på att lämna ut information om Fairtrade Towns-konferensen i Malmö i november Det är även många studenter och föreningar som hör av sig med frågor. Intresset för att skriva om Fairtrade City och Fairtrade bland studenter vid högskolor och universitet är fortsatt stor. En uppsats rörande Styrgruppens arbete i Malmö och en jämförande studie om Fairtrade vs. Rainforest Alliance är två studier som gjort för att nämna några. Dialogmöten Under 2010 har Malmö Fairtrade City och styrgruppen bjudit in till två dialogmöten. I februari hölls det första mötet där näringsliv, föreningsliv, ideellt engagerade och allmänheten bjöds in för diskussion och idéspåning. Möte nummer två hölls i december och syftade till att blicka tillbaks och summera det som hänt under året och även planera aktiviteter inför det kommande året. På detta möte var ideellt engagerade inbjudna. World Fair Trade Day 8 maj 2010 WFTD blev en fullspäckad dag i Malmö. Informationsbord fanns inne i Hansagallerian i centrala Malmö. I Hansa-gallerian hölls också en Raw Food-demonstration av Erica Palmcrantz, känd Raw Food-förespråkare och inspiratör. Under dagen bjöd hon på en Fairtrade Bananchokladpaj, komponerad enkom för detta tillfälle. Ambassadörer och livs levande Fairtradebananer fanns självklart på plats för att informera om Fairtrade, både inne på Hansagallerian och ute på stan. En poängpromenad med frågor uppsatta i Malmös schyssta butiker och caféer pågick under hela dagen, och tio lyckliga deltagare vann fina Fairtrade-priser. Ett av stoppen på denna promenad var Världsbutiken African Impact som hade premiäröppet den 8 maj och bjöd på provsmakning och erbjudande. Ett annat av stoppen var Stadium som dagen till ära gav 20 % rabatt på sina Fairtrade-märkta fotbollar. Under dagen arrangerades även filmvisning på Biograf Spegeln, där en rad organisationer samarbetade för att visa filmen Bananas!* samt IM-the Movie som förfilm. Malmöfestivalen augusti Under 2009 startade arbetet för att göra Malmöfestivalen mer hållbar. Detta innebär att festivalen granskats ur ett hållbarhetsperspektiv, och en handlingsplan har tagits fram för festivalen. Handlingsplanen följer det miljöprogram som Malmös politiker antagit för år Malmös politiker har även beslutat att Malmö i framtiden ska göra hållbara arrangemang. Malmöfestivalens satsning under 2009 föll väl ut och den blev miljödiplomerad av Håll Sverige Rent. Under 2010 ställdes krav på alla deltagande matförsäljare att endast sälja ekologiskt och etiskt kaffe och te och vid fördelning av platser gäller urvalsprinciper enligt följande: En ansökan med ett ekologiskt, Fair Trade eller ett ovanligt utbud kan gå före annan ansökan, oavsett tidpunkt för inkommen ansökan. Alla t-shirts som köptes in till festivalen var tillverkade i ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull.

11 De första tre festivaldagarna arrangerade Malmö Fairtrade City en speciell EkoReko-zon. Drygt 30 utställare med Fair Trade, Eko, Återvunnet, Lokalproducerat eller Vintage-tema ställde ut sina produkter på Skomakaregatan, mitt i Malmöfestivalen. EkoReko-zonen var välbesökt och utställarna var mycket nöjda. Där fanns även aktiviteter som eko/reko-styling och Fairtrade-smoothie-cykling, med Fairtrade-bananer och Fairtrade-juice. För de minsta fanns Malmö Fairtrade City på plats i festivalens barnhörna augusti, med en teckningstävling där alla som deltog fick en Fairtrade-banan av en levande Fairtrade-banan! Barnen fick göra sin egen tolkning av en rättvis banan och hela 300 teckningar kom in under veckan som gick. Av dessa teckningar valdes 15 vinnare ut och dessa fick varsin Fairtrade-märkt fotboll. Många skolklasser besökte barnhörnan och deltog i teckningstävlingen. De klasser som vann fick ett personligt besök av Fairtrade City-kansliet och samtidigt ett litet föredrag om rättvis handel. Kampanjveckorna Fairtrade Fokus Under ledning av lokala kampanjsamordnaren Carola Thembe ordnade en grupp ambassadörer en lång rad aktiviteter i Malmö under Fairtrade Fokus. Dessutom medverkade ambassadörer vid ett flertal träffar och informationsmöten av olika slag och bjöd på choklad och berättade om Fairtrade under kampanjveckorna. Fairtrade Fokus i Malmö startade med att en grupp volontärer medverkade vid LDBs (Malmös damlag i fotboll) guldfest på Malmö IP där det bjöds på Fairtrade-smakprover och delades ut information. Guldfesten besöktes av ca 3100 personer och detta blev en riktigt lyckad Kick-Off för kampanjveckorna i Malmö. Cityspaningar på Gamla Väster och St. Knuts. Med inspiration av Citypolarnas spaningar genomförde på lördagen två ambassadörer varsin Fairtrade-vandring. Flashmob på Gustav Adolfs Torg. Ca 15 ambassadörer, frivilliga och en Fairtrade-banan sprang ut på torget och började helt spontant spela en rättvis fotbollsmatch. Matchen spelades vid 13-tiden och det var mycket folk i rörelse och matchen väckte nyfikenhet bland de som var ute och lördagsshoppade. Efter den rättvisa fotbollen begav sig gruppen till Lilla Torg där det blev rättvist fotbollstrixande och en rättvis fika. Även vid Lilla Torg var en del människor i rörelse och det hela blev uppmärksammat. Arena 305 är ett ungomscafé som alltid serverar Fairtrade-fika och den 27 oktober hade de ansträngt sig lite extra. Två ambassadörer var på plats för att snacka med besökarna och givetvis bjöd de på rättvisa godismöss. Den i Malmö välkända Michael Jackson imitatören Arkan uppträdde och detta lockade ett 20-tal ungdomar. Radio Gatans Röst och Ansikte, en lokal radiokanal som riktar sig främst till ungdomar, uppmärksammade Fairtrade Fokus och Fairtrade Challenge, och bjöd denna kväll in koordinatorn och en ambassadör till radiostudion för att prata Fairtade, bananer och mycket annat. Modeföretaget Rightous Fashion firade Fairtrade Fokus genom att anordna en modevisning och bjuda in till mingel. Som en final på Fairtrade Fokus i Malmö, diplomerades Kirsebergs församling till Kyrka för Fairtrade.

12 I Malmö passade vi även på att uppmärksamma Fairtrade Challenge lite extra och Malmö Fairtrade City arrangerade en lokal tävling och lottade ut tio rättvist handlade korgar fulla med schysst fika. Vinnarna fick ett personligt besök av Fairtrade City-kansliet som passade på att informera samtidigt som de delade ut korgar. Lite extra roligt var det att besöka Augustenborgsskolan som jobbar mycket med projekt rörande hållbar utveckling och rättvis handel. Under Fairtrade Fokus uppmärksammades skolan i tidningen Metro, som skrev om hur eleverna bakade kakor med Fairtrade-ingredienser och sålde till lärarna. Eleverna som var väl pålästa om Fairtrade upplyste även lärarna om vikten att handla schyssta varor. Kyrka för Fairtrade 2010 fick Malmö sin första Kyrka för Fairtrade då Kirsebergs Församling diplomerades vid en ceremoni den 31 oktober. Församlingen har länge haft Fairtrade-märkt fika i alla sina verksamheter. Församlingen har också anlagt en trädgård som förser altarbordet med ekologiskt odlade blommor under sommarhalvåret och under vinterhalvåret köps Fairtrade-blommor från den närliggande blomsterhandeln. Kort därefter blev även Frälsningsarmén i Malmö Kyrka för Fairtrade. Individuell Människohjälp Förutom att IM Fair Trade var aktiva under World Fair Trade Day och visade filmen Bananas!* på biograf Spegeln har de varit med och sålt sina Fair Trade varor på ett flertal marknader runt om i Malmö under året. Under 2010 har IM även hållit föreläsningar på tema Fair Trade i ett flertal församlingar runt om i Malmö. Good Jul hållbar julmarknad För tredje året i rad arrangerade Malmö Fairtrade City den hållbara julmarknaden Good Jul. Liksom tidigare år blev det en succé med många besökare och nöjda försäljare. Marknadens teman är Ekologiskt, Fair Trade, Vintage, Återvunnet och Lokalproducerat. I år flyttade marknaden till Stortorget för att än mer exponeras för förbipasserande Malmöbor. Hela 28 butiker och desingers ställde ut sina varor på marknaden,

13 så många att fler bord fick byggas för att alla skulle få plats! Malmö Fairtrade City satsade i år extra på marknadsföringen av Good Jul och hyrde in två cyklande och två gående reklamskyltar som rörde sig runt om i Malmö för att synliggöra eventet och locka fler besökare till marknaden. Good Jul börjar bli känt hos Malmöborna och även media uppmärksammade marknaden. Reportage fanns i Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Metro och City. I Metro och City fanns även annonser från Malmö Fairtrade City. Fairtrade City-kansliet producerade eget grafiskt material till Good Jul, och affischer sattes upp på många av stans kafféer och i butiker. Dessutom gjorde vi stans största affisch som syntes väl på alla lagliga affischeringsställen runtom i Malmö. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback för den grafiska utformningen av materialet till Good Jul. Fair Trade-spaningar i Malmö CityPolarnas grundare började med Fair Trade-spaningar redan 2009 och han har fortsatt arrangera Fair Trade-spaningar även under I maj hölls en Fair Trade-spaning i samband med World Fair Trade Day och under Fairtrade Fokus hölls två spaningar av ambassadörer. Även julmarknaden Good Jul fick ett besök av en spaning då CityPolarnas grundare guidade en grupp miljöchefer till Malmös eko/reko-ställen. Världsbutiken African Impact & Themba Thembas största evenemang i Malmö 2010 var Baobab-Festivalen som hölls 9-10 juli. Festivalen syftade till att samla in pengar till en skola i Guinea och hade ett tydligt rättvishandel-fokus och samarbetade med Hållbara Event för att göra festivalen så hållbar som möjligt. Ambassadörer fanns på plats för att informera om rättvis handel. Rightous Fashion Malmöföretaget Rightous Fashion fortsätter sina landvindningar med Fairtrade- och eko-certifierade kläder. I samband med Fairtrade Fokus öppnade en utställning på Form/Design Center i Malmö om Rightous Fashion och hur de jobbat med att göra sina kollektioner snygga, moderna och tidlösa samtidigt som de produceras hållbart för både miljö och människa. Utställningen fick namnet Konsten att göra skillnad, Rightous Fashion - ett postivit exempel. En rad arrangemang ägde rum under utställningsperioden. Bla en höstig modevisning och workshop för barn och unga. Studieförbunden Ett flertal studieförbund i Malmö har länge varit engagerade i rättvis handel och har bildat en arbetsgrupp för att bättre kunna samordna sitt engagemang. Sensus, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Glokala folkhögskolan har under året suttit med i denna arbetsgrupp. Gruppen har varit mycket aktiv och under hösten ordnat två träffar för ideellt engagerade, ambassadörer och intresserade. Vid första träffen bjöds Jon Bergeå från Föreningen för Fairtrade in och peppade alla medverkade inför Fairtrade Fokus. Nästa inspirationsträff arrangerades under julmarknaden Good Jul, då studieförbunden bjöd in till filmvisning och värmande glögg på Biograf Spegeln i anslutning till marknaden. Filmen som visades och diskuterades var Det dolda priset för din mobil. Representanter för studieförbunden passade även på att ta in önskningar till Fairtrades Julkampanj. Utställningar Malmö Museer har under hela 2010 haft en utställning om Den hållbara staden som framför allt vill visa lösningar inför klimathotet. Utställningen fokuserar också på vad var och en av oss kan göra för att påverka klimatförändringen. Malmö Fairtrade City togs upp som ett gott exempel på vad Malmö stad gör och vad man som medborgare kan göra för att vara en del av den hållbara staden.

14 Malmö Citysamverkan, Stadsmissionen och Ecostep Malmö Citysamverkan, Stadsmissionen och Ecostep anordnade under hösten en designtävling om bästa motiv på en vit T-shirt som är ekologisk, Fair Wear och klimatneutralt producerad. Det vinnande bidraget skulle utmana, påverka och inspirera till positiva handlingar. T-shirten med det vinnande motivet kommer att säljas i butiker i Malmö City och överskottet för försäljningen går till Stadsmissionen. 4.3 Kommunikation Webb På har det varit full aktivitet under hösten. Tack vare kreativa informatörer är sidan nu levande och uppdateras ofta med Fair Trade-nyheter inom och utanför Malmö. Här kan man hitta info om seminarier, vinnare i tävlingar och program för kommande arrangemang. På hemsidan finns numera även information på engelska om Malmö Fairtrade City. Trycksaker Under 2010 har broschyren om Malmö Fairtrade City uppdaterats och tryckts på nytt. Denna broschyr har använts flitigt under alla evenemang Fairtrade City deltagit. Broschyren används även i andra sammanhang, bl.a. när man vill visa exempel på Malmö stads hållbarhetsarbete. Samma broschyr har även översatts till engelska. En engagerad grafisk designer ställde upp ideellt och gjorde en snygg flyer med recept på den specialkomponerade Fairtrade-pajen som serverades under World Fair Trade Day. Flyern blev mäkta populär och har sedan använts i ett flertal sammanhang. Ytterligare en flyer med schemat för dagen på ena sidan och poängpromenaden på andra sidan producerades och trycktes upp inför World Fair Trade Day. Som nämnts ovan tog vi fram och tryckte affischer till Good Jul, och även små dragspel med information trycktes upp och delades ut under marknaden. Malmös nya policy för hållbar utveckling och mat har utformats till ett tryckt häfte, i detta tas även Fairtrade City upp. Media Intresset från media är fortsatt stort, Malmö Fairtrade City, rättvis handel och Fairtrade har nämnts ca 20 gånger i lokal media under året. Nedan följer ett axplock av Malmö Fairtrade Citys medverkan i media under 2010: Rightous Fashion blev årets näringslivsrookie och blev intervjuade i Sydsvenskan i början på 2010

15 Sydsvenskan uppmärksammade att Malmö Fairtrade City blivit omdiplomerade som Fairtrade City och firade Wold Fair Trade Day den 8 maj. Sydsvenskan gjorde ett reportage om Baobab festivalen den 9 juli. Eko/Reko-zoonen blev placerad på Sydsvenskan topp 3 saker att se/göra under Malmöfestivalen. Nätsajten upphandling24 skrev om Malmö Fairtrade City och schysst upphandling i och med att det stod klart att Malmö står värd för den internationella Fair Trade Towns konferensen. Under Fairtrade Fokus bakade eleverna på Augustenborgsskolan Fairtrade-kakor och sålde till lärarna. Detta skrev Metro om och intervjuade även en av eleverna. Koordinatorn för Malmö Fairtrade City var med i radio två gånger under Fairtrade Fokus-veckorna. Dels i P4 där Malmös upphandling diskuterades, dels på ungdomsradion Radio GRGA där det pratades om schyssta bananer. City intervjuade Gilly Seagrave som designar accessoarer i ekologiska material som tillverkas i Indien under bra förhållanden och publicerade det i oktober City intervjuade under konferensen Klimatsmart Skolmat en av Fairtrade Citys-kansliets anställda om klimatsmart mat. Miljöförvaltningens egen tidning Grön Stad har under 2010 tagit upp Fairtrade City två gånger. Inför Good Jul gjorde Malmö Fairtrade City reklam för julmarknaden i Metro och City. Good Jul uppmärksammades även av tidningen Amelia, nr 25. Skånska Dagbladet, City och Sydsvenskan uppmärksammade Good Jul genom reportage på plats eller notiser i respektive tidningar Koordinatorn för Malmö Fairtrade City intervjuades i Metro inför Good Jul och tipsade om Fairtradefika och schyssta klappar. Nyhetsbrev Lagom till julmarknaden Good Jul kom nyhetsbrevet för Malmö Fairtrade City ut i ny snygg förpackning. Nyhetsbrevet skickas ut till alla som visat sitt intresse för Malmö Fairtrade City: volontärer, ambassadörer, företag, hotell, Malmö Stad, skolor och miljönätverk; så det fick en bred spridning! Introduktionsbrev till arbetsplatser, hotell, restauranger och kaféer Olika informationsbrev har tagits fram och skickats ut till en rad aktörer i Malmö. Breven innehåller information om Malmö Fairtrade City, om Fairtrade och rättvis handel och vi uppmuntrar företagen att tänka på sina fika-inköp. Vi uppmanar dem även att anmäla sig på vår webb om de redan fikar rättvist på sitt jobb eller serverar rättvis fika till besökare. I och med utskicket som gjordes fanns också en möjlighet att få ett personligt besök från Fairtrade City-kansliet. Se bilagor: Ni vet väl om att Malmö är en Fairtrade City (x2), Malmö är fortfarande en Fairtrade City 4.4 Planerade aktiviteter under 2011 Se bilaga: Informationsaktiviteter 2011

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City 2008 2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Kontaktperson: Karin Wallin Adress: Miljöförvaltningen

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30

Inbjudan till Sveriges företag. Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Inbjudan till Sveriges företag Earth Hour 2012 31 mars kl 20.30 21.30 Kära företag! Lördag den 31 mars 2012 klockan 20.30 är det dags att släcka! År 2011 deltog över 5 000 städer i 135 länder i Earth Hour.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Föreningen Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som tillverkats i utvecklingsländer under värdiga och

Läs mer

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

9-10. Rättvis handelsforum Malmö 2009. fair trade. oktober. program

9-10. Rättvis handelsforum Malmö 2009. fair trade. oktober. program 9-10 oktober fair trade Rättvis handelsforum Malmö 2009 program FOTO IM/ERIK TÖRNER I Indien och Nepal blir leprasjuka fortfarande utstötta ur samhället. NGO:s som NLT (Nepal Leprosy Trust) arbetar för

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära

Rättvisemärkt vecka 15-16. Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Rättvisemärkt vecka 15-16 Bodil Jönsson Lindgren Marknadschef Coop Konsum och Coop Nära Trender tillstånd på marknaden Mat & hälsa/ ekologi/ miljö/ etik fortsatt viktigt Miljö- och klimatfrågorna på allas

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko

Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko Miljövänliga Veckan 2015 Byt till eko På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som du kan göra under Miljövänliga Veckan 26 september 4 oktober. Temat är ekologisk mat med fokus på

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen

Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen Miljövänliga Veckan 2013 Ekokampanjen På följande sidor finns tips, idéer och förslag på aktiviteter som man kan göra under Miljövänliga Veckan 2013 med tema ekologisk mat. Om du inte har möjlighet att

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

Att göra en ekorecension:

Att göra en ekorecension: Att göra en ekorecension: Handledning för de som recenserar i Medveten Konsumtions Ekoguide Av Susanna Elfors, Medveten Konsumtion Juni 2010 Att vara ekorecensent Letar du efter schysst producerade skor,

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Beviljade stöd 2009 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2009 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Gröna hälsningar Nanny Ålander, Gröna studenter Umeå

Gröna hälsningar Nanny Ålander, Gröna studenter Umeå Ekoguiden till Umeå Välkommen till ett grönare Umeå! Varje gång vi handlar kan vi bidra till en bättre miljö, bättre hälsa och mer medmänsklighet. Alla har vi ett val, varje gång vi går och handlar. Visst

Läs mer

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012

Fritidsförvaltningen 1 (1) BESLUTSFÖRSLAG. Bo Sjöström. Rapport miljöarbetet 2009-2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-01-28 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rapport miljöarbetet 2009-2012 Sammanfattning I följande ärende kommer en beskrivning av vad som genomförts

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling

GODKÄND AV ajh. DOKUMENTNAMN Protokoll Rådet för hållbar utveckling 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll Närvarande: Helena Johansson (Ordförande) Annika Johansson (SA) Maria Åstrand, Swenneke (HGA) Path Lindgren (HGA) Leif Claesson (ATM) Josefin Hallström

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Dagordning 140325: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegard, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival

Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Projekt beskrivning ungdomsgruppen Eko-festival Ett samarbete mellan: Intresseföreningen för TidsNätverket i Bergsjön Bergsjögården UNF 415 Smartevent Skol IF Sandeklevsskolan Projekt beskrivning ungdomsgruppen

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Protokoll 140411 Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande ledamöter: Malin Bohlers, Linus Hagander,

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT

KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT KARTLÄGGNING AV GÖTEBORGS ARBETE MED UNGA OCH KLIMAT Konsument- och medborgarservice Konsument- och medborgarservice samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Vår målsättning är att underlätta

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Vi är stolta över att vara diplomerade till Fairtrade City, en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion. Foto: Fairtrade Verksamhetsberättelse 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Bergsjö Eko Festival utvärdering maj 08

Bergsjö Eko Festival utvärdering maj 08 Bergsjö Eko Festival utvärdering maj Projektet var ett samarbete mellan, UNF 5, Smart Event och Bergsjögården som pågick mellan januari juni. Själva festivaldagen låg i mitten av april. Under eftermiddagen

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator.

Klimatsmartkampanjen är en del i Halmstads klimatinvesteringsprogram, Klimp med Klimpsamordnare Marianne Olovson som koordinator. 1. Klimatsmart Bakgrund Problematiken bakom kampanjen Klimatsmart var att mycket mat gick till avfall på de kommunala skolorna i Halmstad. Idén föddes då kommunens Måltidsservice kontaktade Klimp-samordnaren

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser.

Platskontoret m a n i fes tos n y h e t sb r e v o m P l ace b r a n d i n g, va ru m ä r k en o ch a n d r a u P P l e v el ser. Platskontoret m a n i f e s to s n y h e t s b r e v o m P l ace b r a n d i n g, va r u m ä r k e n o ch a n d r a u pp l e v e l s e r. n r 2 / 2 014 5. 6. 4. FOTO FRAMSIDA: Petra Lundin Foto s 2, Petra

Läs mer

Dags för en Miljövecka?

Dags för en Miljövecka? Till dig som är miljöansvarig Dags för en Miljövecka? Smaka vår ekologiska paj! Hur Svanlig är du? Vinn en matkasse! Här kommer inspirationen och materialet som enkelt tar er från ord till handling! Öppna

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer