Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010"

Transkript

1 Redovisning 2010 Malmö Fairtrade City Upprättad av: Karin Wallin och Emma Börjesson Layout: Maria Nikanorsson Foto: Malin Sarvik, Thomas Stålbrand och Stefan Thörnkvist Datum:

2 Malmö Fairtrade City nyansökan Kommunens ansvar 1.1 Malmö stads inköp av etiskt certifierade varor År Andel Inköp i kr Inköp i kr Andel Inköp i kr Andel Inköp i kr Andel* Andel** Kaffe 0, , , ,4 58,3 Te , , ,6 29,2 Bananer , ,0 17,0 Profil t-shirts Totalt i ovanstående produktgrupper , ,2 8,2 0, , ,7 42,9 Andel*: Denna siffra visar andelen etiskt certifierade varor i respektive produktkategori. Andel **: Denna siffra visar andelen Fairtrade-märkt av totalt inköp i respektive produktkategori. Ovanstående tabell visar andelen etiskt certifierade inköp, i procent av total inköpssumma i respektive produktkategori. Av allt inköpt kaffe var 58,3 % Fairtrade-certifierat, och av allt te var 29,2 % Fairtradecertifierat. För bananer och t-shirts gäller siffrorna enbart Fairtrade. Under 2010 köpte Malmö stad in etiskt certifierade produkter för över 4 miljoner kronor. Inköpen av etiskt certifierat te, kaffe och bananer har fortsatt att öka under 2010, av allt kaffe som dricks i Malmö stad är nu 58 % etiskt certifierat. Störst ökning står etiskt te för, från ca 25% till ca 40%, och en av förklaringarna till detta är att utbudet av certifierat te har ökat, samt att extra krut har lagts på att byta ut teet som inte hängde med i den stora ökning som kaffet gjorde från 2008 till Totalt åts 19 ton Fairtrade-bananer i Malmö stads verksamheter 2010! Inköp av t-shirts i Fairtrade-certifierad bomull har minskat från 30,5 % till 8,2 %. Detta beror på att flera förvaltningar har köpt in stora mängder konventionella t-shirts under året. Däremot var nästan 45 % av Serviceförvaltningens och Gatukontorets inköpta t-shirts tillverkade i Fairtrade-certifierad bomull. Av Malmös stadsdelar ligger Kirseberg i topp med hela 66 % etiskt märkta produkter, där har många arbetsplatser satt som miljömål att öka inköpen av etiskt certifierade produkter. Även Husie ligger högt

3 med 56 %, en av framgångsförklaringarna här är att miljö- och rättvisefrågor är prioriterade och att samtliga inköpare, arbetsledare och miljöombud får löpande information om möjligheterna att göra etiska och miljöanpassade inköp. Största ökningen står Sociala Resursförvaltningen för, de har ökat sina etiska inköp från 37 % till 61 % på bara ett år. Här har ledningsgruppen prioriterat Kommunfullmäktiges mål; det har ordnats Fairtrade-utbildning för miljöombuden, man har jobbat med att förklara varför det är viktigt att välja ekologiskt och etiskt även om det är dyrare, skrivit artiklar på intranätet och vid internutbildningar i e-handel har stor vikt lagts vid hur man beställer just etiska varor. Utbud av Fairtrade-produkter i Malmö stad Följande Fairtrade-produkter köps in av Malmö stad: Frukt: bananer, 19 ton (17 ton året innan) Socker: coladryck, råsocker strö, rörsocker bit, rörsocker strö, demerara socker, vaniljsocker Kaffe: 20 olika varianter (16 varianter året innan) Kakao: chokladdryck, profilchokladbitar med Malmö stads logga på ena sidan och Fairtrade på andra. Te: 27 olika varianter sorter (17 sorter året innan). Blommor: Malmö stad har ett upphandlat avtal med en florist som väljer Fairtrade, FFP, närodlat och miljövänliga blommor. Alla blommor som köps in till Malmö stad ska handlas härifrån. Bomull: Inköp av t-shirts i Fairtrade-certifierad och ekologisk bomull har minskat under Vi ska undersöka vad minskningen beror på och se vad som kan göras för att öka andelen igen. Dessutom köper Malmö stad in rättvist handlade varor som inte syns i denna statistik, t ex julklappar och presenter till anställda och föredragshållare. 1.2 Malmö stadshus konsumtion av Fairtrade Restaurangen och caféet i stadshuset i Malmö serverar Fairtrade kaffe, te och bitsocker. Många av arbetsplatserna i stadshuset har Fairtrade kaffe och te i sina fikarum. Under 2010 har samtliga inköpsansvariga för livsmedel inom stadskontoret informerats om stadens mål om att ekologiskt och rättvisemärkt ska vara förstahandsvalet. 1.3 Mål för etisk upphandling i Malmö stad Prioriterat mål av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige i Malmö har satt upp målet att Ekologiska och rättvisemärkta produkter ska vara förstahandsvalet. Målindikatorn är att Andelen av kommunen inköpta ekologiska och rättvisemärkta produkter ska öka jämfört med föregående år. Detta följer vi upp för alla förvaltningar i staden. Tre gånger om året sammanställs hur stor andel av inköpt kaffe, te, bananer och t-shirs som är etiskt certifierat. I rapporterna till kommunfullmäktige färgmarkeras förvaltningarna med grönt om de ökat sina andelar rättvisemärkta varor, och med rött om det minskat. Alla förvaltningar måste också kommentera sina siffror, och de ska ta fram åtgärder om de inte följer målen tillfredsställande. Av förvaltningarnas rapporter kan man tydligt se att de som har höga andelar etiska inköp och de som ökat mycket under året har arbetat aktivt med information och utbildning till inköpare och chefer, och de arbetar även aktivt med tydliga mål.

4 Policy för hållbar utveckling och mat Under 2010 har Malmö stad antagit en Policy för hållbar utveckling och mat som gäller för alla verksamheter. Syftet med policyn är bland annat att verka för att Malmö stads matinköp blir mer hållbara; ekonomiskt, socialt och ekologiskt, samt att se till att Malmö genom sin representation och evenemangsverksamhet föregår med gott exempel. I policyn står även att Malmö är Fairtrade City och att etiskt certifierade (t.ex. Rättvisemärkta) produkter alltid ska vara förstahandsvalet i de produktkategorier där sådana finns. Malmö stads budget I Malmö stads budget för 2010 kan man läsa att Arbetet med att öka kännedomen, utbudet och konsumtionen av rättvisemärkta produkter, inom ramen för Fairtrade City, ska fördjupas. Ett helt avsnitt i budgeten heter En stad med rättvis handel och här kan man bland annat läsa att Som Fairtrade City har vi åtagit oss att förbättra informationen om hållbar utveckling och rättvis handel. Vi har också tagit på oss att öka andelen ekologiska och etiskt certifierade varor i den kommunala upphandlingen. Vi har omdiplomerats tre år i rad för vårt goda arbete. Under 2010 vidareutvecklar vi verksamheten efter den utredning och det visionsarbete som pågår ( ) Vi genomför även utbildningsinsatser och utåtriktade kampanjer för att öka kunskapen om etisk konsumtion, både bland Malmöborna och i våra verksamheter. Bilagor: Policy för hållbar utveckling och mat, Budget Handlingsplan för etisk upphandling i Malmö stad Inköpen av Fairtrade-kaffe, te och bananer ökar i Malmö stad. Under 2010 har vi därför börjat fundera kring hur vi kan ta nästa steg för att agera som en etisk konsument i resten av vår upphandling. Upphandlingsenheten och Fairtrade City-kansliet har påbörjat ett samarbete för att ta ett grepp om etisk upphandling. En kartläggning och riskanalys av Malmö stads inköp har beställts av externa konsulter, med syftet att förse oss med ett underlag för hur vi kan gå vidare, och vilka produktkategorier som är viktigast att börja med, med avseende på risker för brott mot mänskliga rättigheter i produktionen, inköpsvolym och vår möjlighet att påverka leverantörer. Rapporten ska vara klar i början av I slutet av 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en guide till alla som gör inköp i Malmö stad, för att underlätta för dem att handla miljöbra och etiska produkter. Under 2009 antog Malmö stad en ny upphandlingspolicy som började gälla 1 januari Policyn stadgar bland annat att all upphandling och alla inköp ska utföras utifrån verksamheternas behov, ska följa den fastställda policyn, ska utgöra viktiga funktioner för Malmö stad, ska användas som instrument för politisk styrning genom att t.ex. ställa miljökrav och etiska krav, och ska utföras professionellt. Arbetet med att implementera policyn har påbörjats. Malmö stad har tagit fram ett miljöprogram för , med ambitionen att Malmö ska vara världsbäst på hållbar stadsutveckling år Ett av de fyra övergripande miljömålen är I Malmö är det lätt att göra rätt. Det handlar bland annat om hållbarhet i upphandling, konsumtion och livsstil. Miljöprogrammet är ett verktyg för att komma längre i dessa frågor.

5 2. Styrgrupp för Malmö Fairtrade City 2.1 Styrgruppens sammansättning Ordförande: Lari Pitkä-Kangas (mp), kommunalråd stadsekologi och konsumentfrågor, fair trade. Tel , Sekreterare: Karin Wallin, Fairtrade-koordinator, miljöförvaltningen, tel Ledamöter Birte Reng Svensson, kvalitets- och miljösamordnare Serviceförvaltningen, tel Pia Sandin, VD för Citysamverkan Malin Busck, egenföretagare, driver Hi On Life, en butik med eko-reko mode. Björn Almér, VD för Barista Fair Trade Coffee Catarina Rolfsdotter-Jansson, frilansjournalist, Rolfsdotter AB Lina Cronzell, verksamhetsutvecklare på Sensus Birthe Müller, Röda Korset Jonas Lövendahl, sitter i nationella styrelsen för Världsbutikerna Hanna Sjölund, ambassadör för Fairtrade, informatör för Rena Kläder Ständigt adjungerade Mia Josefsson, politisk sekreterare, tel Emma Börjesson, Fairtrade City-kansliet, tel Styrgruppens arbete under 2010 Under ett dialogmöte i början av 2010 presenterades en ny modell för organisationen av Malmö Fairtrade City och alla uppmanades komma in med förslag till nya ledamöter till styrgruppen. Ordförande Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd (Mp) i Malmö stad utsåg sedan den nya styrgruppen, som höll sitt första möte i april. Den nya styrgruppen har under året arbetat med att ta fram en plattform för Malmö Fairtrade City, för att tydliggöra bakgrund, syfte och vilken roll styrgruppen ska ha. Bilaga: Plattform för Malmö Fairtrade City 2.3 Fairtrade City-kansliet i Malmö Under 2010 utökades personalstyrkan på Fairtrade City-kansliet i Malmö. Förutom koordinatorn tillkom i slutet av året en praktikant, Emma Börjesson, ambassadör för Fairtrade, som la ner mycket arbete på att uppvakta arbetsplatser, hotell och restauranger. Dessutom var hon aktiv i Fairtrade Fokus, höll föredrag, jobbade med Good Jul och förberedde deltagandet i handbolls VM i Malmö. En stor tillgång för kansliet! Under årets tre sista månader fick kansliet hjälp av en informatör på ca 25 %, och dessutom god hjälp av ytterligare tre kollegor som lade ner mycket arbete på att göra Good Jul till den succé det blev.

6 3. Utbud av Fairtrade i Malmö 3.1 Arbetsplatser I Malmö har nu 208 arbetsplatser anmält, på eller vid personlig kontakt, att de fikar Fairtrade-märkta produkter. Av dessa 208 har 120 fler än en Fairtrade-märkt produkt. På dessa 58 nyanmälda arbetsplatser fikar ca 2400 personer varje dag i sitt fikarum och då har vi inte räknat med besökare! Under 2010 gjordes ett utskick till ej registrerade arbetsplatser, med information om Malmö Fairtrade City, om Fairtrade och rättvis handel. Brevet uppmuntrar företagen att tänka på sina fika-inköp och uppmanar dem även att anmäla sig på vår webb om de redan fikar rättvist på sitt jobb och serverar rättvis fika till besökare. Bilaga: Arbetsplatser Utbud i butiker Utbudet av Fairtrade-märkt i butiker i Malmö har fortsatt öka under 2010, både genom fler försäljningsställen och genom en större variation av produkter. Här följer några konkreta exempel på försäljningställen som utökat sitt sortiment eller som är nya för i år: Ica Malmborgs Mobilia Butiken har inrett en ekologisk hörna där tre sektioner samlar Fairtrade-produkter från olika varugrupper i butiken. Enligt utsago från ansvarig för eko/reko-hörnan tar han in alla Fairtrade-produkter som finns tillgängliga, bl a säljs här Icas egna bomullstops som är Fairtrade-märkta. Under Fairtrade Fokus genomförde ambassadörer en provsmakning i butiken och även Sackeus var inbjudna för att demonstrera sina produkter. Butiken har visat Fairtrade-produkter i sina annons- och kundblad ca tio gånger under året. Ica Söder, Möllevången Även denna ICA har ett brett sortiment av Fairtrade och varorna finns samlade i en egen sektion. Har under året plockat in Fairtrade-märkt mangochutney, cashewnötssmör och teer från det exklusiva märket Namu. Netto Fairtrade-märkt kaffe och bananer har vid flertalet tillfällen funnits i Nettos butiker i Malmö. ICA Nära Ett flertal ICA Nära butiker i Malmö har regelbundet Fairtrade-certifierade rosor Ö&B Här har man kunnat hitta bl.a. Antons Bergs certifierade choklad. Morot & Annat Säljer ett flertal sorter Fairtrade-certifierade chokladdoppade nötter och torkad frukt i lösvikt. Det är unikt för Malmö. De har även Fairtrade-märkta hudvårdsprodukter, glass och ett brett sortiment av teer.

7 Ekolivs Ekolivs är en medlemsdriven butik där även allmänheten har möjlighet att handla. Butiken jobbar aktivt med att ta in ovanliga produkter som inte finns i andra butiker runt om i Malmö. Har bla. Fairtradechoklad importerad från Tyskland. Hemmakväll Hemmakväll är en hyrvideobutik som finns på ett 10-tal ställen i Malmö. De säljer Ben&Jerrys Fairtrademärkta glass i sina butiker. Te och Kaffe-huset Denna Malmöbutik är en riktig pärla för te- och/eller kaffe-intresserade samt för den Fairtrade-inbitne. De har många sorters Fairtrade-märkt kaffe och te, främst från Johan Nyström. Här hittar man lite mer speciella rostningar som inte säljs i snabbköpet och ägarna har en stark vilja att sälja etiskt certifierade produkter. Finns även på nätet. Özan Allfrukt Özan Allfrukt är en butik i utkanten av Malmö som säljer frukt och grönt men även kolonialvaror. Frukt och grönt som säljs är ofta fyndade på andrahands-börsen och Özans slogan är Billigast i stan. Butiksägaren har sedan tidigare avstått från att sälja Fairtrade och ekologiskt, men vid en inventering i butiken upptäcktes både Fairtrade-märkt kaffe, socker och sirap. Småbutiker och torghandel kring Möllan Även här har Fairtrade börjat dyka upp. Bananer har skymtats på Möllevångstorget och chokladkakor säljs nu i vissa godishörnor. Emmaus Emmaus har två stora butiker i Malmö och säljer där ett brett sortiment av choklad från Divine, Ubuntu cola och ibland även andra rättvist handlade varor. EKA Ekawear.com är ett internetbaserat företag som drivs av Gilly Seagrave från Malmö. Gilly designar etiska accessoarer som sedan produceras i Indien av ekologisk bomull och akryl. EKAs mössor och vantar bär inte Fairtrade-symbolen men de som jobbar garanteras minimilön, pension och rättvisa arbetsförhållanden, enligt Gilly. Eka uppmärksammades med en artikel i Metro i oktober förra året. Gry Är en liten butik med flera ekocertifierade märken och de har även tagit in Fair Trade sjalar och smycken.

8 Florera Är en liten blomsterhandel i Malmö som säljer Fairtrade-märkta, ekologiska, närproducerade och FFPmärkta blommor. Green och grejerna Green och grejerna är den första Världsbutiken på nätet och har sin bas i Malmö. Här säljs Fair Trade -smycken, -accessoarer och -prylar till hemmet. Även Fairtrade-choklad finns i sortimentet. Green och grejerna var med som utställare på Malmö Slotts julmarknad. 3.3 Utbud på kaféer, hotell och restauranger 2010 visar vår inventering att vi känner till 66 kaféer, restauranger och hotell i Malmö som erbjuder sina besökare etiskt certifierade varor. I redovisningen för 2009 togs tre ställen med Rainforest Alliance och Utz med. Dessa är fortfarande med i vår totala inventering, men fr.o.m tillkommer endast ställen som erbjuder Fairtrade-märkt (enligt de nya kriterierna för Fairtrade City). Det finns också ett träningscenter, Bikramyoga i Malmö, som erbjuder sina kunder Fairtrade-märkt tvål. Så här ser fördelningen av Fairtrade-utbudet ut på stan i Malmö: Hotell 3 Restauranger 1 Kaféer 10 Gatukök 1 Gym 1 Totalt 16 År 1: Vid ansökan År 2 År 3 År 4 År 5 Ange årtal Summa antal hotell, kaféer och restauranger 4 13 ingen inventering gjord Under 2010 gjordes ett utskick till hotell, kafé och restauranger, ett brev som nu används vid nya kontakter. Brevet innehåller information om Malmö Fairtrade City, om Fairtrade och rättvis handel och om hur vi uppmuntrar företagen att tänka på sina fika-inköp. Om de redan serverar sina besökare rättvis fika uppmanar vi dem att anmäla sig på vår webb. I och med utskicket som gjordes fanns också möjlighet till ett personligt besök från Fairtrade City-kansliet. Bilaga: Kaféer, Hotell och Restauranger 2010

9 4. Lokalt informationsarbete 4.1 Planerade aktiviteter inför 2010 I förra nyansökan för Malmö Fairtrade City angav vi följande planerade aktiviteter, och alla har genomförts under året. Genomföra två dialogmöten med intresserade aktörer och allmänhet angående utvecklingen av Malmö Fairtrade City Fira World Fair Trade Day 8 maj Lyfta Fairtrade City på Malmöfestivalen i augusti Delta i kampanjveckorna Fairtrade Fokus i oktober Arrangera en hållbar julmarknad, Good Jul i december 4.2 Genomförda aktiviteter under 2010 Föredrag, mässor och utbildningar I Malmö stad har flera anställda fokus på Fairtrade-relaterade frågor och ämnet är ofta uppe på dagordningen när det hålls föredrag. Ett exempel på detta är halvdagskonferensen Den klimatanpassade arbetsplatsen, där Fairtrade City togs upp som ett av ingående teman. En konsumentrådgivare har under 2010 haft ett 20-tal föreläsningar om en hållbar livsstil på högstadium och gymnasium, där etisk konsumtion varit ett av ämnena. En klimatstrateg har jobbat aktivt under hela året med att föra in ett ännu bredare hållbarhetstänk på Malmöfestivalen. Mer om detta längre ner. Malmö stads Miljösamordnare har fått information av Fairtrade City-kansliet vid sina träffar. En kvinna i styrgruppen jobbar som journalist och moderator och har under året medverkat vid ett flertal konferenser om hållbar utveckling där hon sett till att föra upp Fairtrade på agendan. Hon har även skrivit texter om eko/reko till Malmö Turistbyrås hemsida. Malmö Fairtrade City har också representerats av en styrgruppsmedlem vid uppstartsmöte för Fairtrade City Helsingborg. På Temadagen Jag bor i Malmö, en ungdomskongress för gymnasieskolor, hade Fairtrade City ett informationsbord. Vid två tillfällen har Malmö Högskola fått besök av representanter från Malmö Fairtrade City, dels vid en jobbinspirationsdag vid institutionen för globala politiska studier och dels vid en föreläsning för miljövetare. 300 förskolekockar och pedagoger samt personal inom vård och omsorg i Malmö Stad har utbildats i S.M.A.R.T.-matkonceptet, som även tar upp Fairtrade. Under Fairtrade Fokus var några ambassadörer med som utställare när Kåren på Malmö Högskola hade åsiktstorg och raggade nya medlemmar. Intresset för Fairtrade var stort och förhoppningsvis leder ambassadörernas närvaro till att Fairtrade kommer upp på dagsordningen på Högskolan. Koordinatorn för Malmö Fairtrade City var på plats under Fair Trade Forum i Örebro och deltog i ett seminarium. Koordinatorn deltog även i International Fairtrade Towns Conference i Bonn, nov Koordinatorn blev dessutom inbjuden till uppstartsmötet för Hamburg Fairtrade Town, och deltog med en presentation av Malmös arbete, samt medverkade i en workshop.

10 Studiebesök och uppsatser Flera kommuner som är intresserade av att bli Fairtrade City har hört av sig och vill ha tips. Göteborgs kommun och Borås kommun har varit på studiebesök för att se hur Malmö arbetar med Fairtrade City. Hamburg står i startgroparna för att bli en Fairtrade Stadt och bjöd dit koordinatorn i november för att få inspiration till hur de ska jobba med frågorna. Koordinatorn passade då på att lämna ut information om Fairtrade Towns-konferensen i Malmö i november Det är även många studenter och föreningar som hör av sig med frågor. Intresset för att skriva om Fairtrade City och Fairtrade bland studenter vid högskolor och universitet är fortsatt stor. En uppsats rörande Styrgruppens arbete i Malmö och en jämförande studie om Fairtrade vs. Rainforest Alliance är två studier som gjort för att nämna några. Dialogmöten Under 2010 har Malmö Fairtrade City och styrgruppen bjudit in till två dialogmöten. I februari hölls det första mötet där näringsliv, föreningsliv, ideellt engagerade och allmänheten bjöds in för diskussion och idéspåning. Möte nummer två hölls i december och syftade till att blicka tillbaks och summera det som hänt under året och även planera aktiviteter inför det kommande året. På detta möte var ideellt engagerade inbjudna. World Fair Trade Day 8 maj 2010 WFTD blev en fullspäckad dag i Malmö. Informationsbord fanns inne i Hansagallerian i centrala Malmö. I Hansa-gallerian hölls också en Raw Food-demonstration av Erica Palmcrantz, känd Raw Food-förespråkare och inspiratör. Under dagen bjöd hon på en Fairtrade Bananchokladpaj, komponerad enkom för detta tillfälle. Ambassadörer och livs levande Fairtradebananer fanns självklart på plats för att informera om Fairtrade, både inne på Hansagallerian och ute på stan. En poängpromenad med frågor uppsatta i Malmös schyssta butiker och caféer pågick under hela dagen, och tio lyckliga deltagare vann fina Fairtrade-priser. Ett av stoppen på denna promenad var Världsbutiken African Impact som hade premiäröppet den 8 maj och bjöd på provsmakning och erbjudande. Ett annat av stoppen var Stadium som dagen till ära gav 20 % rabatt på sina Fairtrade-märkta fotbollar. Under dagen arrangerades även filmvisning på Biograf Spegeln, där en rad organisationer samarbetade för att visa filmen Bananas!* samt IM-the Movie som förfilm. Malmöfestivalen augusti Under 2009 startade arbetet för att göra Malmöfestivalen mer hållbar. Detta innebär att festivalen granskats ur ett hållbarhetsperspektiv, och en handlingsplan har tagits fram för festivalen. Handlingsplanen följer det miljöprogram som Malmös politiker antagit för år Malmös politiker har även beslutat att Malmö i framtiden ska göra hållbara arrangemang. Malmöfestivalens satsning under 2009 föll väl ut och den blev miljödiplomerad av Håll Sverige Rent. Under 2010 ställdes krav på alla deltagande matförsäljare att endast sälja ekologiskt och etiskt kaffe och te och vid fördelning av platser gäller urvalsprinciper enligt följande: En ansökan med ett ekologiskt, Fair Trade eller ett ovanligt utbud kan gå före annan ansökan, oavsett tidpunkt för inkommen ansökan. Alla t-shirts som köptes in till festivalen var tillverkade i ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull.

11 De första tre festivaldagarna arrangerade Malmö Fairtrade City en speciell EkoReko-zon. Drygt 30 utställare med Fair Trade, Eko, Återvunnet, Lokalproducerat eller Vintage-tema ställde ut sina produkter på Skomakaregatan, mitt i Malmöfestivalen. EkoReko-zonen var välbesökt och utställarna var mycket nöjda. Där fanns även aktiviteter som eko/reko-styling och Fairtrade-smoothie-cykling, med Fairtrade-bananer och Fairtrade-juice. För de minsta fanns Malmö Fairtrade City på plats i festivalens barnhörna augusti, med en teckningstävling där alla som deltog fick en Fairtrade-banan av en levande Fairtrade-banan! Barnen fick göra sin egen tolkning av en rättvis banan och hela 300 teckningar kom in under veckan som gick. Av dessa teckningar valdes 15 vinnare ut och dessa fick varsin Fairtrade-märkt fotboll. Många skolklasser besökte barnhörnan och deltog i teckningstävlingen. De klasser som vann fick ett personligt besök av Fairtrade City-kansliet och samtidigt ett litet föredrag om rättvis handel. Kampanjveckorna Fairtrade Fokus Under ledning av lokala kampanjsamordnaren Carola Thembe ordnade en grupp ambassadörer en lång rad aktiviteter i Malmö under Fairtrade Fokus. Dessutom medverkade ambassadörer vid ett flertal träffar och informationsmöten av olika slag och bjöd på choklad och berättade om Fairtrade under kampanjveckorna. Fairtrade Fokus i Malmö startade med att en grupp volontärer medverkade vid LDBs (Malmös damlag i fotboll) guldfest på Malmö IP där det bjöds på Fairtrade-smakprover och delades ut information. Guldfesten besöktes av ca 3100 personer och detta blev en riktigt lyckad Kick-Off för kampanjveckorna i Malmö. Cityspaningar på Gamla Väster och St. Knuts. Med inspiration av Citypolarnas spaningar genomförde på lördagen två ambassadörer varsin Fairtrade-vandring. Flashmob på Gustav Adolfs Torg. Ca 15 ambassadörer, frivilliga och en Fairtrade-banan sprang ut på torget och började helt spontant spela en rättvis fotbollsmatch. Matchen spelades vid 13-tiden och det var mycket folk i rörelse och matchen väckte nyfikenhet bland de som var ute och lördagsshoppade. Efter den rättvisa fotbollen begav sig gruppen till Lilla Torg där det blev rättvist fotbollstrixande och en rättvis fika. Även vid Lilla Torg var en del människor i rörelse och det hela blev uppmärksammat. Arena 305 är ett ungomscafé som alltid serverar Fairtrade-fika och den 27 oktober hade de ansträngt sig lite extra. Två ambassadörer var på plats för att snacka med besökarna och givetvis bjöd de på rättvisa godismöss. Den i Malmö välkända Michael Jackson imitatören Arkan uppträdde och detta lockade ett 20-tal ungdomar. Radio Gatans Röst och Ansikte, en lokal radiokanal som riktar sig främst till ungdomar, uppmärksammade Fairtrade Fokus och Fairtrade Challenge, och bjöd denna kväll in koordinatorn och en ambassadör till radiostudion för att prata Fairtade, bananer och mycket annat. Modeföretaget Rightous Fashion firade Fairtrade Fokus genom att anordna en modevisning och bjuda in till mingel. Som en final på Fairtrade Fokus i Malmö, diplomerades Kirsebergs församling till Kyrka för Fairtrade.

12 I Malmö passade vi även på att uppmärksamma Fairtrade Challenge lite extra och Malmö Fairtrade City arrangerade en lokal tävling och lottade ut tio rättvist handlade korgar fulla med schysst fika. Vinnarna fick ett personligt besök av Fairtrade City-kansliet som passade på att informera samtidigt som de delade ut korgar. Lite extra roligt var det att besöka Augustenborgsskolan som jobbar mycket med projekt rörande hållbar utveckling och rättvis handel. Under Fairtrade Fokus uppmärksammades skolan i tidningen Metro, som skrev om hur eleverna bakade kakor med Fairtrade-ingredienser och sålde till lärarna. Eleverna som var väl pålästa om Fairtrade upplyste även lärarna om vikten att handla schyssta varor. Kyrka för Fairtrade 2010 fick Malmö sin första Kyrka för Fairtrade då Kirsebergs Församling diplomerades vid en ceremoni den 31 oktober. Församlingen har länge haft Fairtrade-märkt fika i alla sina verksamheter. Församlingen har också anlagt en trädgård som förser altarbordet med ekologiskt odlade blommor under sommarhalvåret och under vinterhalvåret köps Fairtrade-blommor från den närliggande blomsterhandeln. Kort därefter blev även Frälsningsarmén i Malmö Kyrka för Fairtrade. Individuell Människohjälp Förutom att IM Fair Trade var aktiva under World Fair Trade Day och visade filmen Bananas!* på biograf Spegeln har de varit med och sålt sina Fair Trade varor på ett flertal marknader runt om i Malmö under året. Under 2010 har IM även hållit föreläsningar på tema Fair Trade i ett flertal församlingar runt om i Malmö. Good Jul hållbar julmarknad För tredje året i rad arrangerade Malmö Fairtrade City den hållbara julmarknaden Good Jul. Liksom tidigare år blev det en succé med många besökare och nöjda försäljare. Marknadens teman är Ekologiskt, Fair Trade, Vintage, Återvunnet och Lokalproducerat. I år flyttade marknaden till Stortorget för att än mer exponeras för förbipasserande Malmöbor. Hela 28 butiker och desingers ställde ut sina varor på marknaden,

13 så många att fler bord fick byggas för att alla skulle få plats! Malmö Fairtrade City satsade i år extra på marknadsföringen av Good Jul och hyrde in två cyklande och två gående reklamskyltar som rörde sig runt om i Malmö för att synliggöra eventet och locka fler besökare till marknaden. Good Jul börjar bli känt hos Malmöborna och även media uppmärksammade marknaden. Reportage fanns i Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Metro och City. I Metro och City fanns även annonser från Malmö Fairtrade City. Fairtrade City-kansliet producerade eget grafiskt material till Good Jul, och affischer sattes upp på många av stans kafféer och i butiker. Dessutom gjorde vi stans största affisch som syntes väl på alla lagliga affischeringsställen runtom i Malmö. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback för den grafiska utformningen av materialet till Good Jul. Fair Trade-spaningar i Malmö CityPolarnas grundare började med Fair Trade-spaningar redan 2009 och han har fortsatt arrangera Fair Trade-spaningar även under I maj hölls en Fair Trade-spaning i samband med World Fair Trade Day och under Fairtrade Fokus hölls två spaningar av ambassadörer. Även julmarknaden Good Jul fick ett besök av en spaning då CityPolarnas grundare guidade en grupp miljöchefer till Malmös eko/reko-ställen. Världsbutiken African Impact & Themba Thembas största evenemang i Malmö 2010 var Baobab-Festivalen som hölls 9-10 juli. Festivalen syftade till att samla in pengar till en skola i Guinea och hade ett tydligt rättvishandel-fokus och samarbetade med Hållbara Event för att göra festivalen så hållbar som möjligt. Ambassadörer fanns på plats för att informera om rättvis handel. Rightous Fashion Malmöföretaget Rightous Fashion fortsätter sina landvindningar med Fairtrade- och eko-certifierade kläder. I samband med Fairtrade Fokus öppnade en utställning på Form/Design Center i Malmö om Rightous Fashion och hur de jobbat med att göra sina kollektioner snygga, moderna och tidlösa samtidigt som de produceras hållbart för både miljö och människa. Utställningen fick namnet Konsten att göra skillnad, Rightous Fashion - ett postivit exempel. En rad arrangemang ägde rum under utställningsperioden. Bla en höstig modevisning och workshop för barn och unga. Studieförbunden Ett flertal studieförbund i Malmö har länge varit engagerade i rättvis handel och har bildat en arbetsgrupp för att bättre kunna samordna sitt engagemang. Sensus, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF och Glokala folkhögskolan har under året suttit med i denna arbetsgrupp. Gruppen har varit mycket aktiv och under hösten ordnat två träffar för ideellt engagerade, ambassadörer och intresserade. Vid första träffen bjöds Jon Bergeå från Föreningen för Fairtrade in och peppade alla medverkade inför Fairtrade Fokus. Nästa inspirationsträff arrangerades under julmarknaden Good Jul, då studieförbunden bjöd in till filmvisning och värmande glögg på Biograf Spegeln i anslutning till marknaden. Filmen som visades och diskuterades var Det dolda priset för din mobil. Representanter för studieförbunden passade även på att ta in önskningar till Fairtrades Julkampanj. Utställningar Malmö Museer har under hela 2010 haft en utställning om Den hållbara staden som framför allt vill visa lösningar inför klimathotet. Utställningen fokuserar också på vad var och en av oss kan göra för att påverka klimatförändringen. Malmö Fairtrade City togs upp som ett gott exempel på vad Malmö stad gör och vad man som medborgare kan göra för att vara en del av den hållbara staden.

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips!

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! AktivitetsguidEN Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! INNEHÅLL Aktiviteter...3 1. Gör skillnad på nätet...4 2. Påverka media...8 3. Sprid budskapet...12 4. Anordna produktevent...16

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Eko/Fairtrade-guide Malmö

Eko/Fairtrade-guide Malmö Eko/Fairtrade-guide Malmö Valet är ditt! Det har kallats världens minsta miljörörelse, att flytta handen i butikshyllan och välja det miljömärkta eller det rättvisemärkta alternativet. Det alternativ

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

10 november 2012 årgång 45

10 november 2012 årgång 45 10 november 2012 årgång 45 Tidningen för alla som bor i Malmö Smidiga cykelliv Platta Malmö får allt fler fördelar för tvåhjulsburna resenärer. I Triangelns nya bike & ride-anläggning kan man inte bara

Läs mer

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig

Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Oktober 2002: Kommunikationsplattformen för kampanjen är färdig Kommunikationsplattformen ska ligga till grund för all den kommunikation som Klimatkampanjen kommer att göra, oavsett om det är köpt media,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET.

RABASH WWW.RABASH.SE SUSTOPIA WWW.SUSTOPIA.SE SVERIGES EKOKOMMUNER WWW.SEKOM.SE VISION WWW.VISION.SE BLANDAT BOSTADSBOLAGET WWW.BOSTADSBOLAGET. vännerna Caminovännerna är företag och organisationer som delar Caminos mål och värderingar. Vill du också synas här? Kontakta caroline@caminomagasin.se INREDNING & DESIGN KOSTERS TRÄDGÅRDAR WWW.KOSTERSTRADGARDAR.SE

Läs mer

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser

insamling nu Face-to-face i praktiken Många givare berättar om sina liv och upplevelser FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer