Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity"

Transkript

1 Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

2

3 Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade City den 9 maj Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det betyder att Linköping i år firar 5 år som en Fairtrade City. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete om etisk handel samt utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Fairtrade City Linköping leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, kyrkan, näringslivet, och olika organisationer. Styrgruppens främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion och arbeta för att andelen etiskt producerade varor ökar när det gäller såväl utbud i handeln som i den offentliga upphandlingen. Idag finns det 61 Fairtrade Cities i Sverige och över 1300 diplomerade kommuner och städer runt om i världen. Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja ur, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, bollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Etiska krav Inom Fairtrade City arbetar vi för att öka andelen etiskt handlade varor i Linköping. Fairtrade-märkning är ett exempel på en etisk märkning. Den definitionen som vi i Linköpings kommun använder oss av är att produkten, enligt extern kontroll, har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta kan även uppfyllas av andra märkningar som inkluderar etiska krav såsom Rainforest alliance och Utz certified. 3

4 1. Kommunens ansvar För att bli diplomerad som en Fairtrade City ska kommunen erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. I Linköpings kommuns avtal finns följande produkter: Kaffe, te, bananer, socker, vaniljsocker, svartpeppar, vitpeppar, fotbollar och drickchoklad. 1.1 Inköp av etiskt certifierade varor fördelat per år Under de första åren som Fairtrade City har Linköping fokuserat på varugrupperna kaffe, te och bananer. Vi arbetar kontinuerligt för att öka andelen etiskt märkta varor genom ett aktivt informationsarbete och att genom policybeslut styra inköpen mot etisk och ekologisk märkning i exempelvis kost och måltidspolicy och upphandlingspolicy. Viktiga beslut som tagits de senaste åren för att öka andelen etiskt märkta varor inom de utvalda produktgrupperna, är att allt kaffe vid nyinköp av kaffemaskiner ska vara fairtrademärkt och att alla bananer i fruktkorgar till arbetsplatserna skall vara Fairtrade-märkta. Etiska krav har ställts i upphandlingen av måltidsservice för skola och förskola som genomfördes under året. Där ställs det bland annat krav på etiskt märkt kaffe, te, bananer, kakao och apelsiner. Som diagrammet visar har andelen etiskt märkt kaffe ökat under I kommunens avtal finns endast etiskt märkt kaffe och verksamheterna behöver göra ett aktivt val för att få ett annat kaffe. Andelen etiskt märkt kaffe förväntas fortsätta öka i takt med att kaffemaskinerna på arbetsplatserna byts ut. Vi arbetar även kontinuerligt med information för att öka andelen verksamheter som väljer Fairtrade-märkt kaffe. Produktgruppen te har under 2013 ökat från 5 % till 68 %. Ökningen beror till stor del på att Lipton, som många verksamheter har köpt in sedan länge, under de senaste åren arbetat med att Rainforest alliance-certifiera sina teer. Etiskt märkta bananer fick ett stort uppsving under 2012 och fortsatte öka under Idag är alla bananer som köps in i Linköpings kommun, med några små undantag, etiskt märkta. Det beror till stor del på formuleringar i kost och måltidspolicy och upphandlingspolicy har förankrats i kommunens verksamheter och fungerar som underlag vid upphandlingar. Diagrammet visar den procentuella andelen etisk märkt kaffe, te och bananer

5 1.2 Linköpings stadshus konsumtion av Fairtrade I stadshuset i Linköping serveras Fairtrade-märkt kaffe, socker och te samt bananer i fruktkorgar. 1.3 Mål för etisk upphandling i Linköpings kommun Under 2010 togs en kost och måltidspolicy för Linköpings kommun. Den ska fungera som underlag för alla inköp och upphandlingar av mat i kommunen. Där kan man bland annat läsa följande: Linköpings kommun ska vara en Fairtrade City samt vara föregångare i klimatarbetet. Det innebär bl.a. att successivt öka andelen etiskt producerade livsmedel och vid all upp handling ställa miljö och klimatkrav (kommunfullmäktige beslut). För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte bidrar till utarmning av arter och som präglas av en god djurhållning. *Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 5

6 2. Styrgrupp för Linköpings Fairtrade City 2.1 Styrgruppens sammansättning 2013 Förtroendevalda Muharrem Demirok (C), ordförande, kommunalråd Eva Lindh (S), vice ordförande, kommunalråd Kommunal tjänsteman, samordnare Caroline Rydholm (april - december) Åsa Carlberg (januari - april) Svenska kyrkan Peter Lundborg, domprost Linköpings universitet Göran Collste, professor i tillämpad etik Studieförbund Lisbeth Lindholm Vahtras, Bildningsförbundet Östergötland 2.2 Styrgruppens arbete under 2013 Under 2012 påbörjade ett förbättringsarbete av styrgruppsarbetet inom Fairtrade City. I arbetet togs gemensamma målformuleringar och en idéplattform för Linköpings Fairtrade City fram. Idéplattformen har som syfte att öka samsynen inom styrgruppen angående mål, syfte och riktning för samarbetet var en målsättning att höja kompetensen i styrgruppen samt på att bredda deltagande och nätverk. För att ge inspiration och höja kunskapen i gruppen har två inspirationsföreläsningar arrangerats. Under våren höll Göran Collste, medlem i stygruppen och professor i tillämpad etik vid LiU, en inspirationsföreläsning om globalisering och global rättvisa ur ett etiskt perspektiv. Under hösten bjöd vi in Johannes Hartvigson från Fairtrade Sverige som berättade om det nationella Fairtrade-arbetet. Svenska kyrkan, Skäggetorps församling Katja Wiebe Svenska kyrkan, Vreta Kloster Sture Lahrin Två nya medlemmar har värvats under året, representanter för Rädda barnen och Scandic Hotels. Genom arbetet med fokusveckan Globala Linköping i september skapades kontakt med många nya föreningar och verksamma som är intresserade av globala rättvisefrågor. COOP Mikael Engback, butikschef Fair Trade Shop Alexandra Lind Naturskyddsföreningen Per Thorell Scandic hotell i Linköping Roshan Malalatunga, general manager Styrgruppen har under året haft fyra styrgruppsmöten. 2.3 Kommunens tjänsteman En kommunal tjänsteman har under året arbetat cirka 25 % med Fairtrade. Störst fokus har lagts på;,samordning och arrangemang av aktiviteter under Globala Linköping och Fairtrade fokus, breddning av nätverken för Fairtrade i Linköping genom ambassadörsutbildning och rekrytering av nya styrgruppsmedlemmar samt förbättrad information och kommunikation genom exempelvis framtagande av nytt informationsmaterial och utveckling av hemsidan. Rädda barnen Anders Lindkvist, ordförande Linköping 6

7 3. Utbud av Fairtrade i Linköping Vi arbetar ständigt för att öka utbudet av etiskt märkta varor i Linköping vilket främst görs genom informationsaktiviteter. Varje år inventeras utbudet på arbetsplatser, butiker och caféer i Linköping. Inventeringen är inte heltäckande utan görs med hjälp av mailutskick och nätverkskontakter. Undersökningen indikerar dock huruvida det har skett en ökning eller ej i utbudet av Fairtrade-märkta varor i Linköping. Under 2013 har vi påbörjat ett arbete med en mer heltäckande inventering. Med hjälp av en praktikant inventeras i år stans caféer. Målsättningen med inventeringen är att sammanställa resultaten i en guide över hållbara Linköping där verksamheter med ett etiskt och hållbart tänk lyfts fram lite extra. Avsikten är att efter den mer heltäckande inventeringen av caféer även inventera restauranger och butiker grundligare. 3.1 Arbetsplatser I Linköping har, fram till årsskiftet 2013, 200 arbetsplatser anmält att de fikar med Fairtrade-märkta produkter. Anmälan görs via kommunens hemsida eller genom styrgruppens nätverk. Vi arbetar ständigt för att öka antalet arbetsplatser i Linköping där man har Fairtrade-märkta varor, både kommunala arbetsplatser och privata aktörer genom informationsutskick och information på hemsida och facebook. Varje år uppmärksammar kommunen en kommunal arbetsplats som fikar Fairtrade. I år uppmärksammades arbetsplatsen Ekbackens café och service, genom att personal och besökare bjöds på Fairtrade-tårta och kaffe tillsammans med ansvariga kommunalråd Muharrem Demirok(C) och Eva Lindh(S). 3.2 Utbud i butiker Ingen omfattande inventering av butiker har gjorts under Ett par nya butiker har anmälts via kommunens hemsida 3.3 Utbud på caféer, hotell och restauranger Under 2013/2014 inventeras caféer och restauranger mer grundligt. Sedan 2011 fanns det 41 inventerade caféer som erbjuder minst en Fairtrade-märkt produkt. Utöver det finns 19 registrerade restauranger och fyra hotell som har minst en Fairtrade-märkt produkt i sitt utbud. Listor över vart det går att hitta Fairtrade-produkter ligger på kommunens hemsida. Samtliga ställen som inventeras erbjuds informations- och skyltmaterial för att kunna synliggöra utbudet för Linköpingsborna.

8 4. Kännedom om Fairtrade i Linköping Varje år genomförs en undersökning där man följer upp kännedom och uppfattningar om kommunala verksamheter i Linköping. Sedan 2012 inkluders ett antal frågor kring kännedom om Fairtrade och Fairtrade City. Linköpings Fairtrade City arbetar för en ökad kännedom och följer årligen upp resultaten av undersökningen. Cirka 500 Linköpingsbor ingick i undersökningen som utfördes genom telefonintervjuer. Undersökningen för 2013 visar att kännedomen om Fairtrade som begrepp är relativt stort i Linköping (se tabeller nedan), liksom i övriga landet om man jämför med nationella kännedomsundersökningar. Däremot är det få Linköpingsbor som känner till att Linköping är en Fairtrade City, något som vi behöver arbeta för att öka. Det är en stor andel av Linköpingsborna som uppger att de ibland eller sällan väljer Fairtrademärkta varor, så finns det en stor potential i att öka andelen linköpingsbor som väljer Fairtrade. När man jämför siffrorna med resultatet från 2012 ser man en liten minskning i kännedom om Fairtrade och att Linköping är en Fairtrade City. Eftersom underlaget för undersökningen och skillnaden är så pass liten går det dock inte att dra några slutsatser i år. Styrgruppen och kommunens samordnare arbetar vidare för att öka kännedomen i Linköping över tid. Har du hört talas om begreppet Fairtrade/ Rättvisemärkt? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Känner du till att Linköping är en Fairtrade City? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Väljer du själv rättvist handlade/fairtrade-produkter när du handlar? % 20% 40% 60% 80% 100% Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 8

9 5. Lokalt informationsarbete En viktig del i arbetet med Fairtrade City är att arbeta med olika informationsaktiviteter för att öka kunskapen om etisk handel. Under 2013 låg fokus på Globala Linköping som var ett samverkansprojekt som Linköpings kommun anordnade i samarbete med Sida och lokala föreningar i Linköping. Syftet var att lyfta fram och uppmärksamma globala utvecklingsfrågor. 5.1 Genomförda aktiviteter Ambassadörsutbildning mars Sedan 2011 har Linköpings Fairtrade City i samarbete med Folkuniversitetet annordnat ambassadörsutbildningar. Syftet är att öka linköpingsbornas kunskap och intresse för Fairtrade och rättvis handel och för att stärka nätverk för FTC-engagerade linköpingsbor. Styrgruppen beslutade 2011 att det skulle hållas tre utbildningar, en om året, och därefter skulle utbildningarnas resultat utvärderas för att se om det har lett till fler engagerade. temat global utveckling i ett lokalt perspektiv. De flesta aktiviteter riktade sig till allmänheten men det fanns också riktade aktiviteter mot mer specifika målgrupper som exempelvis näringslivet. Årets utbildning var den tredje. Utvärderingen av ambassadörsutbildningarna har påbörjat och resultatat kommer att vara färdigt under våren 2014.Var gäller årets utbildning fanns ett stort intresse för att medverka och 17 personer deltog i olika åldrar och med olika bakgrund. Av dessa medverkade fyra aktivt under Globala Linköping. Föreläsning om Hållbart hantverk Den 27 mars anordnade Fairtrade shop i samarbete med Fairtrade City en föreläsning om Hållbart hantverk i Hörsalen på biblioteket. Föreläsare var Mona Bengtsson en civilekonom med erfarenhet av arbete inom internationell ekonomi, utvecklingsfrågor och Fair Trade. Hon berättade om Fair Tradehantverkets betydelse för miljö och fattigdomsbekämpning i Madagaskar där hon arbetat under många år. Fairtrade day på Karamello På World Fair Trade Day uppmärksammade godisbutiken Karamello Fair Trade genom att ha extraerbjudanden på några av sina Fair Trade-märkta produkter. De säljer bland annat Fair Trade-märkt kaffe, glass, choklad och godis. På plats fanns även en av våra Fairtrade-ambassadörer som delade ut informationsmaterial och berättade om Fairtrade. Globala Linköping sep I september genomfördes en vecka fylld med aktiviteter under 9

10 Fairtrade gör skillnad! Under den Globala veckan anordnade Fairtrade City i samverkan med Fair Trade Shop en föreläsningskväll på Babetttes kafféri. Per Grankvist är journalist, vice ordförande i styrelsen för Fairtrade Sverige och har skrivit boken CSR i praktiken. Johan Åkerblom från Sida medverkade också under seminariet och pratade om näringslivets roll i det svenska biståndsarbetet. Föreläsare var Peter Komla Akortsu och Magdalena Hansen som valt att påverka världen genom att arbeta med Fair Trade. Peter har varit anställd på det Fairtrade-certifierade kakaokooperativet Kuapa Koko där han arbetade som distriktschef och hanterade kakao från 800 kooperativa medlemmar. Magdalena är en av grundarna till Fair Trade företaget Fair Monkey som importerar textilier och smycken från främst kvinnokooperativ i Guatemala. Cirka 70 nyfikna linköpingsbor kom och lyssnade på föreläsningen, fikade eko och Fairtrade och ställde frågor till kvällens föreläsare. CSR-frukost för länets företagare Under Globala veckan anordnades även en CSR-frukost i samarbete med östsvenska handelskammaren. Föreläsare var journalisten Per Grankvist som pratade under temat Konsten att använda hållbarhet för att tjäna pengar. Cirka 60 personer besökte frukosten, nätverkade och minglade kring hållbarhetsfrågor. Som ett resultat av träffen startades ett nätverk för CSR-frågor i regionen. Banankampanj och föreningstorg Som avslutning på globala veckan anordnades ett föreningstorg på stora torget i Linköping. Där visade ett 20-tal olika föreningar upp sitt globala engagemang. Fairtrade City och Fair Trade Shop bjöd på kaffe, bananer och choklad, delade ut information samt anordnade fototävling där man kunde fota sig ihop med Fairtrade-bananerna. Fairtrade Challange I samband med Fairtrade-fokus, och fikautmaningen Fairtrade challenge, anordnas årligen ett stort fikaevenemang. I år valdes Skäggetorp centrum, där vi i samarbete med Willys, centrumchefen och medborgarkontoret bjöd på Fairtrade-tårta och kaffe. Det anordnades en tipspromenad och delas ut flyers till besökare i centrumet. I samband med eventet invigde kommunen även en ny gång- och cykelvägen mellan Skäggetorp och Tokarp. Längst den nybyggda cykelvägen hade en Fairtradeutställning satts upp och besökare på invigningen bjöds på kaffe och choklad. Cirka 500 personer bjöds på tårta och choklad eller deltog på annat i sätt i aktiviteterna. Scandic hotell uppmärksammade också dagen genom att dela ut tidning och Fairtrade-kaffe till resenärerna på resecentrum. Vi uppmanade såklart även alla linköpingsbor att fika Fairtrade den 17 oktober. Uppmaningar gick ut genom kommunens hemsida, facebook, ambassadörer och våra nätverk linköpingsbor anmälde att de fikade Fairtrade vilket innebär att hela 6,7 % av Linköpingsborna fikade Fairtrade och registrerade sin fikapaus. Linköping hamnade på sjunde plats av alla Fairtrade Citys i Sverige vad gäller antalet fikadeltagare i en sammanställning på Fairtrades hemsida Rättvis julmarknad i Ljungsbro Den 23 november anordnades den årliga julmarknaden på Stefansgården i Ljungsbro med Vreta närråd och Vreta klosters församling som arrangörer. Marknaden bestod av utställare och försäljare på tema miljö, närproducerat och Fairtrade. Besökarna bjöds även på underhållning i form av sång av kyrkokör. 10

11 Övriga informationskanaler Kommunens tjänsteman har vi ett flertal tillfällen varit ute och föreläst, bland annat för studenter och vårdanställda genom vårdförbundet Östergötland. På kommunens hemsida samlas aktuell information om arbetet med Linköpings Fairtrade City. Nyheter har lyft fram Fairtrade bland annat i samband med alla hjärtans dag, Fairtrade day, Fairtrade fokus och globala veckan. Under 2013 har nya roll-ups och flyers tagits fram och spridits på så många olika ställen som möjligt, bland annat caféer, butiker, församlingar, bibliotek och turistbyråer. Fairtrade City Linköping köpte 2011 in filmerna Banans och big boys gone banans för utlåning till skolor och föreningar. Filmerna har under 2013 lånats ut vid ett par tillfällen. Ambassadörer och övriga intresserade linköpingsbor som ingår i nätverket bjöds i augusti in till en inspirationsträff. Främst diskuterades aktiviteter till globala Linköping. Syftet är att bjuda in ambassadörer och engagerade vid minst ett tillfälle per år för att inspirera varandra och så frön till nya kampanjer och idéer. Sedan 2012 har Fairtrade City Linköping en facebook-grupp. Syftet med gruppen är att samla ambassadörer och andra engagerade Linköpingsbor och att sprida information om Fairtrade och etsik handel och marknadsföra aktiviteter som görs i Linköpings Fairtrade City. Det är i dagsläget 73 personer som gillar sidan på Facebook. Linköpings Fairtrade City i siffror år som Fairtrade City firar Linköping den 9 maj 1 nätverk för företag intresserade av CSR-frågor bildades efter en företagsfrukost om Hållbarhet och CSR Linköpingsbor fikade Fairtrade den 17 oktober 95 % av alla bananer som köptes in i Linköpings kommun 2013 var etiskt märkta 50 Fairtrade-ambassadörer har Linköpings Fairtrade City utbildat sedan Skäggetorpsbor bjöds på Rättvist tårtkalas under Fairtrade challenge 10 ton Fairtrade-märkt kaffe köpte kommunens verksamheter in personer gillar Fairtrade City Linköpings Facebooksida 79% av Linköpingsborna känner till begreppet Fairtrade 11

12 Linköping diplomerades den 9 maj 2009 som en Fairtrade City. Det är en diplomering från Fairtrade till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010

Malmö Fairtrade City. Redovisning 2010 Redovisning 2010 Malmö Fairtrade City Upprättad av: Karin Wallin och Emma Börjesson Layout: Maria Nikanorsson Foto: Malin Sarvik, Thomas Stålbrand och Stefan Thörnkvist Datum: 2011-02-17 Malmö Fairtrade

Läs mer

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips!

Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! AktivitetsguidEN Så engagerar du dig för Fairtrade! Full med massvis av tips! INNEHÅLL Aktiviteter...3 1. Gör skillnad på nätet...4 2. Påverka media...8 3. Sprid budskapet...12 4. Anordna produktevent...16

Läs mer

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade

Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Föreningen för Fairtrade Mable Matetsu, Volta River Estates, Ghana. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningen för Fairtrade Verksamhetsberättelse 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: s. 9, bild nederst s. 16, 17. Nathalie

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion

i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion närings i H ä r ry da ko m m u n n o 2 2 0 0 9 livet Här serveras bara schysst kaffe och snart tar hela Härryda steget mot etisk konsumtion 7Kommande planer Svenskt Näringslivs ranking Härryda kommun sträcker

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN.

SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. SCHYSSTA BANANER! En banan ska vara schysst och giftfri. Annars är det ingen modern banan. Anna Billing, ICA Malmborgs Tuna, Lund STOR POTENTIAL PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN. 1 INLEDNING På trettio år har

Läs mer

Fairtrade City i Sundbyberg stad

Fairtrade City i Sundbyberg stad Fairtrade City i Sundbyberg stad Verksamhetsberättelse 2013 Foto: Fairtrade Sverige Fairtrade City Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Läs mer

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N

HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N HANDLA RÄTTVIST I VÄSTMANLAND U T G I V E N AV F Ö R B U N D E T A G E N D A 21 I V Ä S T M A N L A N D S L Ä N D Din handling spelar roll et är inte längre så långt mellan Västmanland och Valle Alto Mayo

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE

Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Sockerproduktion, CEPICAFE, Peru. DITT FÖRETAG OCH FAIRTRADE Fernando Calle Orozco, kakaoodlare i Peru, med söner. Innehåll Satsa på Fairtrade...3 Märkning av produkter...6 Ansökningsformulär för licensavtal...11

Läs mer

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång.

Målet var att nio av Dalarnas kommuner skulle vara delaktiga innan projekttidens utgång. Bild Steve Johnson EKO-tåget i Dalarna Bakgrund Riksdagen har sedan slutet av 90-talet satt mål för den ekologiska produktionen i landet. Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berör ekologisk produktion;

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2014. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2014 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2014 Fairtrade Sverige 2015 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7. Simon Engström: framsida, s. 6. Övriga: Fairtrade Sverige. Innehållsförteckning

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10

Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4. Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7. Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 1. Omvärldsanalys Sid. 4 Del 2. Introduktion till rättvis handel Sid. 7 Del 3. Det här är Fairtrade Sid. 10 Del 4. Internationella Fairtrade-kriterier Sid. 14 Del 5. Fairtrade-märkta produkter Sid.

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige

Lycka till och stort tack för ditt engagemang! / Personalen på Fairtrade Sverige Den här ambassadörshandboken är ett verktyg för dig som vill informera eller lära dig mer om rättvis handel generellt och Fairtrade specifikt. Innehållet är framtaget utifrån de frågor och insiktsfulla

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Välkommen till Fair Trade Forum Jönköping 2014 en mötesplats, två dagar!

Välkommen till Fair Trade Forum Jönköping 2014 en mötesplats, två dagar! Välkommen till Fair Trade Forum Jönköping 2014 en mötesplats, två dagar! Fair Trade Forum är Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis handel. Nu anordnas det för nionde året i rad. Vi kan presentera

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden.

1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. 1 START Du kommer att få lära mer om Fairtrade utifrån sex olika områden. Det här är Fairtrade - lila 2 1: DET HÄR ÄR FAIRTRADE Detta är del 1 som berättar om vad Fairtrade är och hur Fairtrade startade.

Läs mer

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005

På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 På Cykel i Lundby Rapportering och uppföljning av projektperioden 1 november 2002 1 december 2005 Projektledare På cykel i Lundby Marie Löwkrantz, tel 031-23 07 45, 0703-21 06 23. marie.lowkrantz@visionlundby.goteborg.se

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Uppföljning av beviljade stöd 2011. Inledning Varje år delar Konsumentverket ut statligt stöd till organisationer inom konsumentområdet. Stödet är på totalt 12 miljoner

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer