Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity"

Transkript

1 Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

2

3 Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2013 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade City den 9 maj Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det betyder att Linköping i år firar 5 år som en Fairtrade City. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete om etisk handel samt utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Fairtrade City Linköping leds av en styrgrupp med representanter från kommunen, kyrkan, näringslivet, och olika organisationer. Styrgruppens främsta uppgift är att sprida information om etisk konsumtion och arbeta för att andelen etiskt producerade varor ökar när det gäller såväl utbud i handeln som i den offentliga upphandlingen. Idag finns det 61 Fairtrade Cities i Sverige och över 1300 diplomerade kommuner och städer runt om i världen. Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja ur, t ex kaffe, te, kakao, drickchoklad, chokladkakor, bananer och annan färsk frukt, juice, ris, quinoa, glass, socker, müsli, snacks/godis och honung. Dessutom går det att köpa Fairtrade-märkt vin, rosor, bollar, och produkter som innehåller Fairtrade-certifierad bomull. Fairtrade är en oberoende produktmärkning och en garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. Etiska krav Inom Fairtrade City arbetar vi för att öka andelen etiskt handlade varor i Linköping. Fairtrade-märkning är ett exempel på en etisk märkning. Den definitionen som vi i Linköpings kommun använder oss av är att produkten, enligt extern kontroll, har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta kan även uppfyllas av andra märkningar som inkluderar etiska krav såsom Rainforest alliance och Utz certified. 3

4 1. Kommunens ansvar För att bli diplomerad som en Fairtrade City ska kommunen erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal. I Linköpings kommuns avtal finns följande produkter: Kaffe, te, bananer, socker, vaniljsocker, svartpeppar, vitpeppar, fotbollar och drickchoklad. 1.1 Inköp av etiskt certifierade varor fördelat per år Under de första åren som Fairtrade City har Linköping fokuserat på varugrupperna kaffe, te och bananer. Vi arbetar kontinuerligt för att öka andelen etiskt märkta varor genom ett aktivt informationsarbete och att genom policybeslut styra inköpen mot etisk och ekologisk märkning i exempelvis kost och måltidspolicy och upphandlingspolicy. Viktiga beslut som tagits de senaste åren för att öka andelen etiskt märkta varor inom de utvalda produktgrupperna, är att allt kaffe vid nyinköp av kaffemaskiner ska vara fairtrademärkt och att alla bananer i fruktkorgar till arbetsplatserna skall vara Fairtrade-märkta. Etiska krav har ställts i upphandlingen av måltidsservice för skola och förskola som genomfördes under året. Där ställs det bland annat krav på etiskt märkt kaffe, te, bananer, kakao och apelsiner. Som diagrammet visar har andelen etiskt märkt kaffe ökat under I kommunens avtal finns endast etiskt märkt kaffe och verksamheterna behöver göra ett aktivt val för att få ett annat kaffe. Andelen etiskt märkt kaffe förväntas fortsätta öka i takt med att kaffemaskinerna på arbetsplatserna byts ut. Vi arbetar även kontinuerligt med information för att öka andelen verksamheter som väljer Fairtrade-märkt kaffe. Produktgruppen te har under 2013 ökat från 5 % till 68 %. Ökningen beror till stor del på att Lipton, som många verksamheter har köpt in sedan länge, under de senaste åren arbetat med att Rainforest alliance-certifiera sina teer. Etiskt märkta bananer fick ett stort uppsving under 2012 och fortsatte öka under Idag är alla bananer som köps in i Linköpings kommun, med några små undantag, etiskt märkta. Det beror till stor del på formuleringar i kost och måltidspolicy och upphandlingspolicy har förankrats i kommunens verksamheter och fungerar som underlag vid upphandlingar. Diagrammet visar den procentuella andelen etisk märkt kaffe, te och bananer

5 1.2 Linköpings stadshus konsumtion av Fairtrade I stadshuset i Linköping serveras Fairtrade-märkt kaffe, socker och te samt bananer i fruktkorgar. 1.3 Mål för etisk upphandling i Linköpings kommun Under 2010 togs en kost och måltidspolicy för Linköpings kommun. Den ska fungera som underlag för alla inköp och upphandlingar av mat i kommunen. Där kan man bland annat läsa följande: Linköpings kommun ska vara en Fairtrade City samt vara föregångare i klimatarbetet. Det innebär bl.a. att successivt öka andelen etiskt producerade livsmedel och vid all upp handling ställa miljö och klimatkrav (kommunfullmäktige beslut). För att bidra till en hållbar utveckling är inriktningen att välja livsmedel som är säsongsanpassade, ekologiskt och etiskt* producerade, inte bidrar till utarmning av arter och som präglas av en god djurhållning. *Produkter som enligt kontroll har producerats i enlighet med ILO:s åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 5

6 2. Styrgrupp för Linköpings Fairtrade City 2.1 Styrgruppens sammansättning 2013 Förtroendevalda Muharrem Demirok (C), ordförande, kommunalråd Eva Lindh (S), vice ordförande, kommunalråd Kommunal tjänsteman, samordnare Caroline Rydholm (april - december) Åsa Carlberg (januari - april) Svenska kyrkan Peter Lundborg, domprost Linköpings universitet Göran Collste, professor i tillämpad etik Studieförbund Lisbeth Lindholm Vahtras, Bildningsförbundet Östergötland 2.2 Styrgruppens arbete under 2013 Under 2012 påbörjade ett förbättringsarbete av styrgruppsarbetet inom Fairtrade City. I arbetet togs gemensamma målformuleringar och en idéplattform för Linköpings Fairtrade City fram. Idéplattformen har som syfte att öka samsynen inom styrgruppen angående mål, syfte och riktning för samarbetet var en målsättning att höja kompetensen i styrgruppen samt på att bredda deltagande och nätverk. För att ge inspiration och höja kunskapen i gruppen har två inspirationsföreläsningar arrangerats. Under våren höll Göran Collste, medlem i stygruppen och professor i tillämpad etik vid LiU, en inspirationsföreläsning om globalisering och global rättvisa ur ett etiskt perspektiv. Under hösten bjöd vi in Johannes Hartvigson från Fairtrade Sverige som berättade om det nationella Fairtrade-arbetet. Svenska kyrkan, Skäggetorps församling Katja Wiebe Svenska kyrkan, Vreta Kloster Sture Lahrin Två nya medlemmar har värvats under året, representanter för Rädda barnen och Scandic Hotels. Genom arbetet med fokusveckan Globala Linköping i september skapades kontakt med många nya föreningar och verksamma som är intresserade av globala rättvisefrågor. COOP Mikael Engback, butikschef Fair Trade Shop Alexandra Lind Naturskyddsföreningen Per Thorell Scandic hotell i Linköping Roshan Malalatunga, general manager Styrgruppen har under året haft fyra styrgruppsmöten. 2.3 Kommunens tjänsteman En kommunal tjänsteman har under året arbetat cirka 25 % med Fairtrade. Störst fokus har lagts på;,samordning och arrangemang av aktiviteter under Globala Linköping och Fairtrade fokus, breddning av nätverken för Fairtrade i Linköping genom ambassadörsutbildning och rekrytering av nya styrgruppsmedlemmar samt förbättrad information och kommunikation genom exempelvis framtagande av nytt informationsmaterial och utveckling av hemsidan. Rädda barnen Anders Lindkvist, ordförande Linköping 6

7 3. Utbud av Fairtrade i Linköping Vi arbetar ständigt för att öka utbudet av etiskt märkta varor i Linköping vilket främst görs genom informationsaktiviteter. Varje år inventeras utbudet på arbetsplatser, butiker och caféer i Linköping. Inventeringen är inte heltäckande utan görs med hjälp av mailutskick och nätverkskontakter. Undersökningen indikerar dock huruvida det har skett en ökning eller ej i utbudet av Fairtrade-märkta varor i Linköping. Under 2013 har vi påbörjat ett arbete med en mer heltäckande inventering. Med hjälp av en praktikant inventeras i år stans caféer. Målsättningen med inventeringen är att sammanställa resultaten i en guide över hållbara Linköping där verksamheter med ett etiskt och hållbart tänk lyfts fram lite extra. Avsikten är att efter den mer heltäckande inventeringen av caféer även inventera restauranger och butiker grundligare. 3.1 Arbetsplatser I Linköping har, fram till årsskiftet 2013, 200 arbetsplatser anmält att de fikar med Fairtrade-märkta produkter. Anmälan görs via kommunens hemsida eller genom styrgruppens nätverk. Vi arbetar ständigt för att öka antalet arbetsplatser i Linköping där man har Fairtrade-märkta varor, både kommunala arbetsplatser och privata aktörer genom informationsutskick och information på hemsida och facebook. Varje år uppmärksammar kommunen en kommunal arbetsplats som fikar Fairtrade. I år uppmärksammades arbetsplatsen Ekbackens café och service, genom att personal och besökare bjöds på Fairtrade-tårta och kaffe tillsammans med ansvariga kommunalråd Muharrem Demirok(C) och Eva Lindh(S). 3.2 Utbud i butiker Ingen omfattande inventering av butiker har gjorts under Ett par nya butiker har anmälts via kommunens hemsida 3.3 Utbud på caféer, hotell och restauranger Under 2013/2014 inventeras caféer och restauranger mer grundligt. Sedan 2011 fanns det 41 inventerade caféer som erbjuder minst en Fairtrade-märkt produkt. Utöver det finns 19 registrerade restauranger och fyra hotell som har minst en Fairtrade-märkt produkt i sitt utbud. Listor över vart det går att hitta Fairtrade-produkter ligger på kommunens hemsida. Samtliga ställen som inventeras erbjuds informations- och skyltmaterial för att kunna synliggöra utbudet för Linköpingsborna.

8 4. Kännedom om Fairtrade i Linköping Varje år genomförs en undersökning där man följer upp kännedom och uppfattningar om kommunala verksamheter i Linköping. Sedan 2012 inkluders ett antal frågor kring kännedom om Fairtrade och Fairtrade City. Linköpings Fairtrade City arbetar för en ökad kännedom och följer årligen upp resultaten av undersökningen. Cirka 500 Linköpingsbor ingick i undersökningen som utfördes genom telefonintervjuer. Undersökningen för 2013 visar att kännedomen om Fairtrade som begrepp är relativt stort i Linköping (se tabeller nedan), liksom i övriga landet om man jämför med nationella kännedomsundersökningar. Däremot är det få Linköpingsbor som känner till att Linköping är en Fairtrade City, något som vi behöver arbeta för att öka. Det är en stor andel av Linköpingsborna som uppger att de ibland eller sällan väljer Fairtrademärkta varor, så finns det en stor potential i att öka andelen linköpingsbor som väljer Fairtrade. När man jämför siffrorna med resultatet från 2012 ser man en liten minskning i kännedom om Fairtrade och att Linköping är en Fairtrade City. Eftersom underlaget för undersökningen och skillnaden är så pass liten går det dock inte att dra några slutsatser i år. Styrgruppen och kommunens samordnare arbetar vidare för att öka kännedomen i Linköping över tid. Har du hört talas om begreppet Fairtrade/ Rättvisemärkt? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Känner du till att Linköping är en Fairtrade City? % 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Vet ej Väljer du själv rättvist handlade/fairtrade-produkter när du handlar? % 20% 40% 60% 80% 100% Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej 8

9 5. Lokalt informationsarbete En viktig del i arbetet med Fairtrade City är att arbeta med olika informationsaktiviteter för att öka kunskapen om etisk handel. Under 2013 låg fokus på Globala Linköping som var ett samverkansprojekt som Linköpings kommun anordnade i samarbete med Sida och lokala föreningar i Linköping. Syftet var att lyfta fram och uppmärksamma globala utvecklingsfrågor. 5.1 Genomförda aktiviteter Ambassadörsutbildning mars Sedan 2011 har Linköpings Fairtrade City i samarbete med Folkuniversitetet annordnat ambassadörsutbildningar. Syftet är att öka linköpingsbornas kunskap och intresse för Fairtrade och rättvis handel och för att stärka nätverk för FTC-engagerade linköpingsbor. Styrgruppen beslutade 2011 att det skulle hållas tre utbildningar, en om året, och därefter skulle utbildningarnas resultat utvärderas för att se om det har lett till fler engagerade. temat global utveckling i ett lokalt perspektiv. De flesta aktiviteter riktade sig till allmänheten men det fanns också riktade aktiviteter mot mer specifika målgrupper som exempelvis näringslivet. Årets utbildning var den tredje. Utvärderingen av ambassadörsutbildningarna har påbörjat och resultatat kommer att vara färdigt under våren 2014.Var gäller årets utbildning fanns ett stort intresse för att medverka och 17 personer deltog i olika åldrar och med olika bakgrund. Av dessa medverkade fyra aktivt under Globala Linköping. Föreläsning om Hållbart hantverk Den 27 mars anordnade Fairtrade shop i samarbete med Fairtrade City en föreläsning om Hållbart hantverk i Hörsalen på biblioteket. Föreläsare var Mona Bengtsson en civilekonom med erfarenhet av arbete inom internationell ekonomi, utvecklingsfrågor och Fair Trade. Hon berättade om Fair Tradehantverkets betydelse för miljö och fattigdomsbekämpning i Madagaskar där hon arbetat under många år. Fairtrade day på Karamello På World Fair Trade Day uppmärksammade godisbutiken Karamello Fair Trade genom att ha extraerbjudanden på några av sina Fair Trade-märkta produkter. De säljer bland annat Fair Trade-märkt kaffe, glass, choklad och godis. På plats fanns även en av våra Fairtrade-ambassadörer som delade ut informationsmaterial och berättade om Fairtrade. Globala Linköping sep I september genomfördes en vecka fylld med aktiviteter under 9

10 Fairtrade gör skillnad! Under den Globala veckan anordnade Fairtrade City i samverkan med Fair Trade Shop en föreläsningskväll på Babetttes kafféri. Per Grankvist är journalist, vice ordförande i styrelsen för Fairtrade Sverige och har skrivit boken CSR i praktiken. Johan Åkerblom från Sida medverkade också under seminariet och pratade om näringslivets roll i det svenska biståndsarbetet. Föreläsare var Peter Komla Akortsu och Magdalena Hansen som valt att påverka världen genom att arbeta med Fair Trade. Peter har varit anställd på det Fairtrade-certifierade kakaokooperativet Kuapa Koko där han arbetade som distriktschef och hanterade kakao från 800 kooperativa medlemmar. Magdalena är en av grundarna till Fair Trade företaget Fair Monkey som importerar textilier och smycken från främst kvinnokooperativ i Guatemala. Cirka 70 nyfikna linköpingsbor kom och lyssnade på föreläsningen, fikade eko och Fairtrade och ställde frågor till kvällens föreläsare. CSR-frukost för länets företagare Under Globala veckan anordnades även en CSR-frukost i samarbete med östsvenska handelskammaren. Föreläsare var journalisten Per Grankvist som pratade under temat Konsten att använda hållbarhet för att tjäna pengar. Cirka 60 personer besökte frukosten, nätverkade och minglade kring hållbarhetsfrågor. Som ett resultat av träffen startades ett nätverk för CSR-frågor i regionen. Banankampanj och föreningstorg Som avslutning på globala veckan anordnades ett föreningstorg på stora torget i Linköping. Där visade ett 20-tal olika föreningar upp sitt globala engagemang. Fairtrade City och Fair Trade Shop bjöd på kaffe, bananer och choklad, delade ut information samt anordnade fototävling där man kunde fota sig ihop med Fairtrade-bananerna. Fairtrade Challange I samband med Fairtrade-fokus, och fikautmaningen Fairtrade challenge, anordnas årligen ett stort fikaevenemang. I år valdes Skäggetorp centrum, där vi i samarbete med Willys, centrumchefen och medborgarkontoret bjöd på Fairtrade-tårta och kaffe. Det anordnades en tipspromenad och delas ut flyers till besökare i centrumet. I samband med eventet invigde kommunen även en ny gång- och cykelvägen mellan Skäggetorp och Tokarp. Längst den nybyggda cykelvägen hade en Fairtradeutställning satts upp och besökare på invigningen bjöds på kaffe och choklad. Cirka 500 personer bjöds på tårta och choklad eller deltog på annat i sätt i aktiviteterna. Scandic hotell uppmärksammade också dagen genom att dela ut tidning och Fairtrade-kaffe till resenärerna på resecentrum. Vi uppmanade såklart även alla linköpingsbor att fika Fairtrade den 17 oktober. Uppmaningar gick ut genom kommunens hemsida, facebook, ambassadörer och våra nätverk linköpingsbor anmälde att de fikade Fairtrade vilket innebär att hela 6,7 % av Linköpingsborna fikade Fairtrade och registrerade sin fikapaus. Linköping hamnade på sjunde plats av alla Fairtrade Citys i Sverige vad gäller antalet fikadeltagare i en sammanställning på Fairtrades hemsida Rättvis julmarknad i Ljungsbro Den 23 november anordnades den årliga julmarknaden på Stefansgården i Ljungsbro med Vreta närråd och Vreta klosters församling som arrangörer. Marknaden bestod av utställare och försäljare på tema miljö, närproducerat och Fairtrade. Besökarna bjöds även på underhållning i form av sång av kyrkokör. 10

11 Övriga informationskanaler Kommunens tjänsteman har vi ett flertal tillfällen varit ute och föreläst, bland annat för studenter och vårdanställda genom vårdförbundet Östergötland. På kommunens hemsida samlas aktuell information om arbetet med Linköpings Fairtrade City. Nyheter har lyft fram Fairtrade bland annat i samband med alla hjärtans dag, Fairtrade day, Fairtrade fokus och globala veckan. Under 2013 har nya roll-ups och flyers tagits fram och spridits på så många olika ställen som möjligt, bland annat caféer, butiker, församlingar, bibliotek och turistbyråer. Fairtrade City Linköping köpte 2011 in filmerna Banans och big boys gone banans för utlåning till skolor och föreningar. Filmerna har under 2013 lånats ut vid ett par tillfällen. Ambassadörer och övriga intresserade linköpingsbor som ingår i nätverket bjöds i augusti in till en inspirationsträff. Främst diskuterades aktiviteter till globala Linköping. Syftet är att bjuda in ambassadörer och engagerade vid minst ett tillfälle per år för att inspirera varandra och så frön till nya kampanjer och idéer. Sedan 2012 har Fairtrade City Linköping en facebook-grupp. Syftet med gruppen är att samla ambassadörer och andra engagerade Linköpingsbor och att sprida information om Fairtrade och etsik handel och marknadsföra aktiviteter som görs i Linköpings Fairtrade City. Det är i dagsläget 73 personer som gillar sidan på Facebook. Linköpings Fairtrade City i siffror år som Fairtrade City firar Linköping den 9 maj 1 nätverk för företag intresserade av CSR-frågor bildades efter en företagsfrukost om Hållbarhet och CSR Linköpingsbor fikade Fairtrade den 17 oktober 95 % av alla bananer som köptes in i Linköpings kommun 2013 var etiskt märkta 50 Fairtrade-ambassadörer har Linköpings Fairtrade City utbildat sedan Skäggetorpsbor bjöds på Rättvist tårtkalas under Fairtrade challenge 10 ton Fairtrade-märkt kaffe köpte kommunens verksamheter in personer gillar Fairtrade City Linköpings Facebooksida 79% av Linköpingsborna känner till begreppet Fairtrade 11

12 Linköping diplomerades den 9 maj 2009 som en Fairtrade City. Det är en diplomering från Fairtrade till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping - Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköpings Fairtrade City Verksamhetsrapport 2012 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity

Linköping Fairtrade City. Verksamhetsrapport 2014. Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Linköpings kommun linkoping.se/fairtradecity Linköping Fairtrade City Verksamhetsrapport 2014 Vad är Fairtrade City? Linköping diplomerades som en Fairtrade

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge

Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Pressmeddelande, 2010-10-25 Rekordstor fika sätter fokus på Fairtrade Onsdag 27 oktober deltar minst 2000 falubor i Fairtrade Challenge Onsdag den 27 oktober kommer mer än en kvarts miljon människor att

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång Datum KS-2013/1343 Johan Elfström 2014-08-27 Kommunstyrelsen Förutsättningar för Fairtrade City-diplomering av Knivsta kommun KS-2013/1343

Läs mer

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum:

Fairtrade City. Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer: Datum: Fairtrade City Uppdragsgivare: Ola Höiden, Fairtrade Sverige Projektledare: Henrik Petersson, TNS Sifo Projektnummer:1523526 Datum: 2011-11-15 1 Om undersökningen Under perioden 31 januari till 13 november

Läs mer

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl.

Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. 2013-05-05 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/504-469 Kommunstyrelsen Rättvisemärkt handel i kommunen Motion den 10 september 2012 av Mattias Qvarsell (S) m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Fairtrade City-diplomering

Fairtrade City-diplomering Bilaga 1 Fairtrade City-diplomering Ansökningsformulär från november 2015 Skicka underlagen till catja.kaloudis@fairtrade.se Ansökningsformulär för Fairtrade City-diplomering Fairtrade City-diplomering

Läs mer

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY

GUIDE TILL FAIRTRADE CITY GUIDE TILL FAIRTRADE CITY Fairtrade City är en diplomering från Rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvilkor för odlare och anställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA

ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA ÅRSREDOVISNING 2011 & FÖRRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA HAPARANDA STAD FEBRUARI 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OCH FÖRNYELSEANSÖKAN 2012 FAIRTRADE CITY HAPARANDA Sofia Larsson, projektledare

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016

Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Utvärdering av fairtrade Fokus 2016 Fairtrade fokus Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41 42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Certifiering som Fairtrade City

Certifiering som Fairtrade City ~ SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse..KOMMU NSTYRElSENS KONTOR 2002-12-03 U Roger Svanborg SÖDERT,ÄLJE!

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016

Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2016 Foto: Lena Granefelt Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2016 Den 20 oktober kan du återigen vara med i årets stora Fairtrade-fika! Målet är att samla fler deltagare än någonsin tidigare som på en

Läs mer

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity

RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR. www.malmo.se/fairtradecity RATTVIS HANDEL I SKOLAN TEMAN, LARANDEMAL & OVNINGAR RATTVIS HANDEL I SKOLAN DEN SOCIALA OCH ETISKA ASPEKTEN AV LARANDE FOR HALLBAR UTVECKLING Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Genom att handla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-12-14 176 KS 419/16 Fairtrade City-diplomering Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna

Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012. Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2011 och Handlingsplan 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Innehåll Om styrgruppen för Fairetrade City...3 Aktiviteter under året...3 Handlingsplan 2012...7 Fairtrade

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY

VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. FAIRTRADE CITY VARFÖR FAIRTRADE? Klyftan mellan de allra rikaste och de allra fattigaste har ökat de senaste decennierna. 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 FAIRTRADE - ETT REDKAP FÖR

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling!

Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Fairtrade City -lokalt engagemang för global utveckling! Om Fairtrade Linbanan Om Fairtrade Fairtrade - symbolen på produkten Om Fairtrade Vad innebär Fairtrademärket? Fairtrade är en oberoende produktmärkning

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Guide för Fairtrade city

Guide för Fairtrade city Guide för Fairtrade city Föreningen för Rättvisemärkt Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm Telefon: 08-505 756 95 Hemsida: www.rattvisemarkt.se Kontaktperson: Emma Enebog E post: emma.enebog@rattvisemarkt.se

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade City

Talarmanus för presentation om Fairtrade City Talarmanus för presentation om Fairtrade City Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en grundläggande presentation om Fairtrade City, där publiken inte behöver ha någon förkunskap om

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det äntligen dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 12 december i Missionskyrkans

Läs mer

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade

Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Talarmanus för kort presentation om Fairtrade Den här presentationen är framtagen för dig som vill hålla en kort och grundläggande presentation om Fairtrade, där publiken inte behöver ha någon förkunskap

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner

Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Rapport: Enkätundersökning av offentlig upphandling i Sveriges kommuner Julia Lööf Ekström Inledning I och med det nya EU-direktivet om offentlig upphandling (publicerat mars 2014) vill Fairtrade Sverige

Läs mer

Hållbara livsmedelsinköp

Hållbara livsmedelsinköp Policy Hållbara livsmedelsinköp Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Hållbara livsmedelsinköp 2016-10-24 2016-2019 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Läs mer

Fairtrade City i Sundbyberg stad

Fairtrade City i Sundbyberg stad Fairtrade City i Sundbyberg stad Verksamhetsberättelse 2013 Foto: Fairtrade Sverige Fairtrade City Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Vi är stolta över att vara diplomerade till Fairtrade City, en kommun som engagerar sig för etisk konsumtion. Foto: Fairtrade Verksamhetsberättelse 2012 Styrgruppen för Fairtrade City i Eskilstuna Verksamhetsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse 2015 Fairtrade Sverige AB Information om verksamheten Fairtrade Sverige AB [nedan bolaget] bedriver verksamhet inom området kommersialisering av varumärkena Fairtrade och Rättvisemärkt,

Läs mer

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika.

Värdsbutiken Världen. Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Värdsbutiken Världen Världsbutiken VÄRLDEN är en marknadsplats för småskaliga producenter i Afrika, Asien och Latinamerika. Unika varor till ett rättvist pris Unika varor till ett rättvist pris Här i världsbutiken

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 10 december 2016 i Missionskyrkans

Läs mer

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10

Så kan VGR bli en Fairtrade-region. Ägarutskottet 2015-03-10 Så kan VGR bli en Fairtrade-region Ägarutskottet 2015-03-10 Rättvis handel Minimilön Facklig organisationsrätt Icke-diskriminering och inget barnarbete Demokratiutveckling Minimipris* Fair Trade-premie*

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se

Örebro län. Keep my earth clean. Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Örebro län Keep my earth clean Se hela länets program på www.framtidsportalen.se Framtidsveckan startade i Söderhamn 2009 och har spridit sig över hela landet. Under vecka 40 visas ett smörgåsbord av spännande,

Läs mer

Konsumenterna Fairtrade Trend 2015

Konsumenterna Fairtrade Trend 2015 Konsumenterna Fairtrade Trend 2015 38 % spontan kännedom En del livsmedel och andra varor bär märkningar som garanterar en miljömässig eller etisk standard. Vilka sådana produktmärkningar har du hört talas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro

Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Verksamhetsberättelse 2014 för Föreningen Världsbutiken Örebro Föreningen Världsbutiken i Örebro är en ideell förening med uppgift att sälja varor, som tillverkats i utvecklingsländer under värdiga och

Läs mer

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40

Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Kommunhuset, A-salen, Tierps köping kl 18:00-19:40 Patrik Årman (S), ordförande Viktoria Wennberg (S) Helena Broman (S) Linda Wallberg (MP) Sven Lokander (M) Sara Sjödal (C) Martin Larsson (FP) Henry Wisell

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City

2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City 2008 2008 Redovisning till Föreningen för Rättvisemärkt: Malmö Fairtrade City Kontaktperson: Karin Wallin Adress: Miljöförvaltningen

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION

MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION MANUAL FÖR LOGOTYPERNA FAIRTRADE CITY OCH FAIRTRADE REGION 2015 VÄLKOMMEN! Denna handbok ger dig kommunikationsriktlinjer för användning av logotyperna för Fairtrade City och Fairtrade region. Logotyperna

Läs mer

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko!

Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! 2007-05-02 101 190 Kommunstyrelsen 2008-10-13 230 408 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 217 530 majkf16 Dnr 07.304-008 Medborgarförslag Gör Luleå till en Fairtrade City både eko och reko! Bilaga:

Läs mer

Grace Mwangi, rosodlare på Ravine Roses, Kenya. Fairtrade-rapporten 2010. Sverige kan göra mer

Grace Mwangi, rosodlare på Ravine Roses, Kenya. Fairtrade-rapporten 2010. Sverige kan göra mer Grace Mwangi, rosodlare på Ravine Roses, Kenya Fairtrade-rapporten 2010 Sverige kan göra mer Innehåll 3. Förord Sverige ska vara bäst i världen på att handla Fairtrade-märkt 5. Sammanfattat Sverige är

Läs mer

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige.

SOCIAL DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM RESPONSIBILITY. Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. SOCIAL RESPONSIBILITY DAY 20 FEBRUARI 2013 CLARION HOTEL SIGN, STOCKHOLM Konferensen arrangeras av Miljöaktuellt i samarbete med Fairtrade Sverige. Fairtrade på Social Responsibility Day 9.00 Trenderna

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade City 2007-11-26 299 603 Kommunstyrelsen 2008-10-13 231 417 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 218 539 Dnr 07.767-008 novkf29 Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli en rättvisemärkt kommun Fairtrade

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun

Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Kost- och måltidspolicy för Linköpings kommun Förord Kost- och måltidsverksamhet engagerar. Den är en viktig del i kommunens kärnverksamheter, skola och omsorg, vilket bekräftas av diskussioner och samtal

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB

ÅRSÖVERSIKT 2013. Fairtrade Sverige AB ÅRSÖVERSIKT 2013 Fairtrade Sverige AB Årsöversikt 2013 Fairtrade Sverige 2014 Foto: Linus Hallgren: framsida, s. 4, 5, 7, 8 (nedre), 9. Simon Engström s. 6. Innehållsförteckning Om Fairtrade... 4 Vd har

Läs mer

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013

Fairtrade City. Handbok för styrgrupper. Utgåva 2013 Fairtrade City Handbok för styrgrupper 1 Utgåva 2013 2 Innehållsförteckning Inledning 5 Kriterium 1 Kommunens ansvar för Fairtrade City 7 Så här gjorde vi! 8 Vanliga frågor och svar 10 Kriterium 2 Styrgrupp

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M)

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl Mötet ajournerades mellan Liyanage (S), Heléne Groth (M) Magnus Edman (M) 1 (6) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 20 januari 2015 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-16.35 Mötet ajournerades mellan 15.55-16.10 Närvarande ledamöter Marléne

Läs mer

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP)

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-11-20 Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-165 Helena Rolandsson Dnr BIN 2012-119 Dnr KS 2012-277 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar!

Läs mer

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015

Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker Sigtuna, januari 2016 Inventering nr 5, december 2015 Ekomatcentrum och Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har genomfört en femte ekoinventering av Sigtunas

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.

VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL. Informationscentrum för Ekologiska Produkter Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2015 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2015 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

Program torsdag 8 maj

Program torsdag 8 maj Möt vårens trender i butiker, caféer och restauranger i Falu centrum under Vårnytt i Falun den 8-11 maj! Program torsdag 8 maj MAKE UP-TIPS och AIRBRUSH Tid 16-16.30 Plats Åsgatan 27, i lokalen bredvid

Läs mer

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning Sepember 2008 Rättvis handel Rättigheter Handel Information Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se Förord Rättvis handel Har du någon

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer