Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen

2 Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ Corporation förbehåller sig rätten att revidera den här publikationen och genomföra förändringar från tid till annan i innehållet utan åläggande att underrätta någon person om sådan revision eller förändring. Upphovsrätt Upphovsrätt 2010 BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas, sparas i återvinningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller med några medel, elektroniska, mekaniska, magnetiska, optiska, kemiska, manuella eller annat, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. är ett varumärke tillhörande SRS Labs, Inc. TruSurround HD-teknik inkorporerad under licens från SRS Labs, Inc. Säkerhets-, varnings-, meddelande- och förordningsdeklarationer Innan du börjar använda TV:n, läs noga igenom säkerhets-, varnings-, meddelande- och förordningsdeklarationer i dokumentationen på den medföljande cd-skivan.

3 Innehållsförteckning Lär känna din TV...5 Vy framifrån... 5 FjärrkontrollKontroll... 6 Tips om fjärrkontrollens användning...9 Kontrollpanel Vy bakifrån Ansluta kompositvideoinmatning Ansluta SCART-inmatning Ansluta S-videoinmatning Ansluta komponentvideoinmatning Ansluta datorns D-Sub-inmatning (VGA) Ansluta datorns DVI-inmatning Ansluta HDMI-inmatning Ansluta SPDIF-ljudinmatning Ansluta antennen Ansluta det allmänna gränssnittet (CI) Ansluta via USB Ansluta hörlurar Justera höjd/breddförhållandet Navigera i bildskärmsmenyn...22 Bildmeny Bildmenyn (vid anslutning till dator via VGA)...24 Ljudmeny Kanalmeny Inställningsmeny Tidsskiftning...29 Visa bilder/videoklipp eller lyssna på musik...30 Referens...31 Mått Specifikationer iii

4 Stödda HDMI-videotider...35 Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)...36 Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator...36 Felsökning...37 iv

5 Lär känna din TV Vy framifrån 1 23 Nr. Namn Beskrivning 1 Högtalare -- 2 Fjärrkontrollens sensorfönster -- 3 Ström/ statusindikator Lyser blått när TV:n är påslagen. Lyser gult när TV:n är i vänteläge. Lär känna din TV 5

6 FjärrkontrollKontroll INPUT (INMATNING) Väljer en inmatningskälla. 2 Power (Strömförsörjning) 3 Siffra / alfabet EPG: Öppnar eller stänger den elektroniska programguiden. PRE CH (föregående kanal): Återgå till föregående vald kanal. 4 TV Växla till TV-läge. 5 YPbPr Växla till YPbPr-läge (komponentvideoläge). 6 AV Växla till kompositvideo eller SCARTläge. 7 HDMI / VGA Växla till HDMI eller datorläge (VGA). 8 Ljud av 9 Volym 10 Kanal 11 ZOOM (zooma) Växla mellan olika bildformat (i olika bredd/höjdförhållanden). 12 DUAL Växlar mellan olika ljudkanaler. 13 SOUND (ljud) Växlar mellan olika ljudeffekter. 6 Lär känna din TV

7 PICTURE (bild) Växlar mellan olika bildlägen. 15 SLEEP (viloläge) Ställ in nedräkningstimer för nedräkning tills TV:n försätts i vänteläge. 16 OK Bekräftar en inmatning eller inställning. 17 Navigationskontroller Förflyttning igenom menyer eller programguider. Snabbspolning bakåt / snabbspolning framåt Vänster- och högertangenterna växlar mellan olika hastigheter för snabb förflyttning vid uppspelning med tidsskiftning. 18 MENU (Meny) Öppnar/stänger bildskärmsmenyn. 19 EXIT (avsluta) Återgå till den högsta nivån i bildskärmsmenyn. 20 Alternativ (visas i fyra färger) Kontroller för text-tv och USB-enheter. 21 TELETEXT (text-tv) Visar eller döljer text-tv. 22 SUBTITLE (undertext) Sätter på/stänger av undertexter. 23 SIZE (storlek) Växlar mellan olika visningslägen för text-tv. 24 SUBPAGE (delsida) Visar text-tv-information på andra sidor. 25 INDEX Visar text-tv-index. TV-programlista Visar aktuell tv-programlista för val av program. Lär känna din TV 7

8 INFO Visar upplösningsinformation eller ytterligare information om text-tv. 27 FREEZE (frys) Startar/avbryter frusen TV-bild. HOLD (håll) Avbryter laddning av text-tv. 28 AD (ljudbeskrivning) Ger extra ljudkommentarer (om tillgängligt). REVEAL (visa) Visa dold text-tv-information. 29 Spela bakåt Går tillbaka en aning vid uppspelning med tidsskiftning. 30 Stopp Avbryter tidsskiftningsläge. 31 Spela framåt Går framåt en aning vid uppspelning med tidsskiftning. 32 Spela in / spela / paus Påbörja inspelning med tidsskiftning Påbörja uppspelning med tidsskiftning Stoppar tillfälligt uppspelning vid uppspelning med tidsskiftning Tidsskiftning är endast tillgängligt för digitala TV-kanaler. 8 Lär känna din TV

9 Tips om fjärrkontrollens användning Fjärrkontrollen måste hållas inom en vinkel på 30 grader från TV:ns fjärkontrollssensor för att fungera ordentligt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga sex meter. Täck inte över sensorfönstret på TV:ns framsida och placera inga föremål framför det som kan blockera linjen direkt mellan fjärrkontrollen och TV:ns sensorfönster. 6 meter 30 grader Utsätt inte fjärrkontrollen för väta och placera den inte i fuktiga miljöer (t.ex. badrum.) Om TV:ns fjärrkontrollssensor befinner sig i direkt solljus eller stark belysning kanske inte fjärrkontrollen fungerar ordentligt. Ändra belysningen, justera TV:ns vinkel eller använd fjärrkontrollen på ett kortare avstånd från TV:ns sensor. Lär känna din TV 9

10 Kontrollpanel Nr. Namn Fjärrkontroll Beskrivning 1 MENU (MENY)- knapp Öppnar eller stänger bildskärmsmenyn. 2 VOL (Volym) +/- knapp +: Volym upp/ navigera till höger (bildskärmsmeny) -: Volym ned/ navigera till vänster (bildskärmsmeny) 10 Lär känna din TV

11 3 CH (kanal) / knapp : Kanal upp / gå uppåt (bildskärmsmeny) : Kanal ner/ gå nedåt (bildskärmsmeny) Väljer en inmatningskälla. 4 INPUT (INMATNING) Utför val eller öppnar vald delmeny i bildskärmsmenyn. 5 Strömförsörjning Starta eller stäng av TV:n Lär känna din TV 11

12 Vy bakifrån E24 Växelströmström in SPDIF VGA HDMI YPbPr SCART Y Pb Pr Gemensamt gränssnitt HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA Common Interface SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA USB PC-ljud in S-video AV In Antenn hörlursut gång HDMI HDMI 2 12 Lär känna din TV

13 E26 Växelströmström in SPDIF HDMI VGA YPbPr SCART Y Pb Pr Gemensamt gränssnitt HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA Common Interface SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA USB PC-ljud in S-video AV In Antenn hörlursut gång HDMI HDMI 2 Bilder av framsidan, baksidan, tillgänlgiga kontakter, kontaktnamn och deras placeringar kan variera beorende på de TV-modeller som är tillgängliga i ditt land eller din region. Lär känna din TV 13

14 Ansluta kompositvideoinmatning AV L R AV IN Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Kompositvideokabel (AV) VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Videobandpsleare Ansluta SCART-inmatning SCART Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT SCART-kabel VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA AV-enhet 14 Lär känna din TV

15 Ansluta S-videoinmatning L R S-VIDEO Ljudkabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT S-videokabel VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA DVD-spelare Ansluta komponentvideoinmatning L R Y Pb Pr Ljudkabel Komponentvid eokabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA TV-spelkonsol Lär känna din TV 15

16 Ansluta datorns D-Sub-inmatning (VGA) VGA PC AUDIO IN D-sub-kabel Y Pb Pr Ljudkabel HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Dator Ansluta datorns DVI-inmatning PC AUDIO IN Ljudkabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Common Interface VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA eller DVI-till-HDMI-adapterkabel HDMI 2 Dator 16 Lär känna din TV

17 Ansluta HDMI-inmatning Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Common Interface HDMI-sladd VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA eller HDMI 2 Blu-ray-spelare Ansluta SPDIF-ljudinmatning SPDIF OUT Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART Koaxial SPDIF-ljudkabel PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Förstärkare Se till att sätta på SPDIF i TV:ns bildskärmsmeny när kabeln anslutits. Lär känna din TV 17

18 Ansluta antennen Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Antenn Ansluta det allmänna gränssnittet (CI) Kort tillhandahålles av TV-utsändaren Common Interface HDMI 2 Ansluta via USB Common Interface Till en USB-enhet HDMI 2 18 Lär känna din TV

19 Ansluta hörlurar Common Interface HDMI 2 Stereohörlurar När anslutningen är gjord stängs ljudet från TV:ns högtalare automatiskt av. Volymnivån kan justeras från TV:n och med fjärrkontrollen. Undvik att använda hörlurar under längre tid samt att lyssna på för höga ljudnivåer för att undvika hörselskador. Lär känna din TV 19

20 Justera höjd/breddförhållandet TV:n kan ändra storlek och form på bilden för att möta dina önskemål. Det visuella resultatet beror på valda inställningar och det ursprungliga bild/ breddförhållandet hos den inmatade bilden. Tryck på Zoom på fjärrkontrollen för att bläddra igenom de olika höjd/breddförhållandena. Videokälla (HD) 4:3 Auto Normal 4:3 Vid X Videokälla (HD) 16:9 X Videokälla (SD) 4:3 X Videokälla (SD) 16:9 X Datorkälla 4:3 X X X Datorkälla 16:9 X X X 20 Lär känna din TV

21 Videokälla (HD) 4:3 Videokälla (HD) 16:9 Videokälla (SD) 4:3 Zoom 1 Zoom 2 Panorama Fullskärm X X X X X X X X X Videokälla (SD) 16:9 X Datorkälla 4:3 X X X Datorkälla 16:9 X X X X innebär att motsvarande höjd/breddförhållande inte är tillgängligt. Vilka höjd/breddförhållanden som finns tillgängliga beror på vilken typ av ingångssignal som valts. När TV:n ansluts till en dator (via D-Sub eller HDMI) kan endast 16:9 och 4:3 väljas. Om den inmatade videosignalen är i brevlådeformat, välj Zoom för att få en bredare synlig yta. För att kunna undvika potentiell "kvardröjande bild" eller fosforinbränning på TV:ns LCD-skärm rekommenderas byte av höjd/breddförhållande med jämna mellanrum och att en statisk bild inte visas under längre tid. Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vilken ingångskälla som valts. Otillgängliga alternativ är gråa eller visas inte. Lär känna din TV 21

22 Navigera i bildskärmsmenyn Öppna bildskärmsmeny genom att trycka på MENU (MENY) på fjärrkontrollen eller på MENU (MENY) på TV:n. Följ sedan navigationsguiden nedtill på skärmen. Du kan till exempel: 1. Tryck på eller på fjärrkontrollen eller CH / på TV:n för att förflytta dig mellan fyra olika huvudmenyer: Bild, Ljud, Kanaler och Inställning. 2. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att öppna delmenyn i den valda (markerad på skärmen) menyn. 3. Tryck på eller på fjärrkontrollen för att välja en post i delmenyn. 4. Tryck på,, eller på fjärrkontrollen för att justera inställningarna. 5. Tryck på EXIT (avsluta) på fjärrkontrollen för att återgå till föregående meny eller stänga bildskärmsmenyn (tryck på MENU (MENY) på TV:n för att stänga bildskärmsmenyn direkt). Se följande avsnitt för ytterligare information om bildskärmsmenyn. Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. 22 Lär känna din TV

23 Bildmeny Alternativ Bildläge Ljusstyrka Kontrast Bakgrundsbel. Färg Ton Skärpa Färgtemperatur Funktion Livfull: Lämpligt för visining miljöer med starkare belysning. Bildens färg, kontrast och ljusstyrka ökas för att passa ljusare miljöer. Standard: Lämpligt för visning i miljöer med normal belysning. Detta är den bästa motsvarigheten till standard sändningskvalitet. Inga förändringar görs på färg, kontrast eller ljusstyrka. Film: Lämpligt för visining miljöer med svagare belysning. Färgerna har justerats för att bättre återge naturliga hudtoner. Spar: Sparar elektricitet och kräver lägre strömförbrukning genom att ge minimal ljusstyrka. Användare: Ditt eget anpassade bildläge. För justering av balansen mellan ljusare och mörkare nyanser. För justering av skillnaden mellan ljus och mörker. Justerar bakgrundsbelysningens intensitet. Justerar färgintensiteten. Justera färgbalansen. Justerar bildens skärpa. Vid visning av textrikt innehåll från VGA- eller DVI-källa kanske du behöver ställa in skärpenivån till 0 för lämplig visning. För jsutering av färgtemperatur hos den svarta och vita delarna i bilden. Du kan välja mellan Normal, Sval, Varm eller Användare. Lär känna din TV 23

24 Senseye-inställ. Justerar inställningarna i Brusreducering, Hudtoner, ACE (Automatisk kontrastförbättring) och Dynamisk bakgrundsbelysning. Bildmenyn (vid anslutning till dator via VGA) Alternativ Funktion Ljusstyrka Samma som ovan Kontrast Samma som ovan Färgtemperatur Samma som ovan Autokonfiguration För automatisk justering av alla relevanta inställningar. Position För justering av bildens horisontella vertikala position så att den kan centreras på skärmen. Fas För justering av visningsfas för korrigering av flimmer eller bildförvrängning. Klocka För justering av klockfrekvens för korrigering av flimmer eller bildförvrängning. 24 Lär känna din TV

25 Ljudmeny Alternativ Funktion Ljudläge Välj en ljudeffekt. Equaliz. För justering av ljudsignaler inom olika frekvensområden. Diskant För justering av de högre tonerna. Bas För justering av de lägre tonerna. För justering av ljuddistributionen mellan vänster och höger Balans kanal i de inbyggda högtalarna, hörlurar eller SPDIFljudutmatning. Sätter på eller stänger av SRS TruSurround HD, vilket skapar en SRS Surround uppslukande surround sound-upplevelse rik på egenskaper från två högtalare med rik bas, hög frekvensdetalj och klar dialog. TV-högtalare Sätt på eller stäng av de inbyggda högtalarna. Dig. ljudutg. Växla mellan Dolby Digital, PCM och av. SPDIF Delay För justering av SPDIF-utmatningens fördröjning. Lip-Sync För inställning av fördröjning av det utmatade ljudet för justering av läppsynkronisering. Steady Sound När Steady Sound är på undertrycks möjliga ljudfluktuationer mellan program och reklam. Typ Växlar mellan Normal, Hörselskadad (för hörselskadade) och Ljudbeskrivning (för synskadade). Ljudbeskrivning För justering av volymen för Ljudbeskrivning. Lär känna din TV 25

26 Kanalmeny Alternativ Tunerläge Land Ljud 1 Ljud 2 Kanaler Funktion Växlar mellan två signalkällor: Antenn och kabel. Välj det område där TV:n installerats. Välj huvudsaklig ljudkanal. Välj hjälpljudkanal. Kanalsökning: Tryck på OK för att påbörja automatisk sökning efter kanaler. Alla kanaler som hittas lagras automatiskt i TV:n. Uppdateringssök.: Sök igenom alla kanaler en gång till för att uppdatera listan över de lagrade kanalerna. RF-signalsökning: För sökning av modulerade radiofrkvenssignaler. Analog manuell sökning: För manuell sökning av analoga TVkanaler. Favoritnätverksval: Välj det nätverk du vill titta på om fler än en TV-kanal sänder på samma signalfrekvens. Hoppa över kanal: Hoppar över en vald (redan hittad) TV-kanal. Sortera kanal: Avgör ordningen för visning alla lagrade kanaler. Kanalredigering: Anpassar nummer och namn på kanalen. Dekoder: Avgör vilka kanaler som ska användas om dessa kanaler kommer från en set-top-box ansluten till TV:n via SCART. Finisntällning av analoga kanaler: Manuell justering av den frekvens som en kanal använder. Rensa kanallista: Ta bort alla lagrade kanaler. 26 Lär känna din TV

27 Inställningsmeny Alternativ Menyspråk Bildformat Tid Insomn. funktion SCART Textning Text-TV-språk Gemen. gränssn. Auto (CEC) OAD HDMI Mode Funktion Välj språk för bildskärmsmenyn. Växla mellan olika höjd/bredd förhållanden: Auto, Normal, Zoom1, Zoom2, Bred och Panorama. Zoom 1 ställer in TV-bilden till 14:9 (bilden beskärs med 3% upptill och nedtill). Zoom 2 ställer in TV-bilden till 16:9 (bilden beskärs med 13% upptill och nedtill och 3% till vänster och till höger). När en dator anslutits finns endast två format tillgängliga (helskärm och 4:3). Ställ in lokalt datum och tid beroende på tidszon. Ställ in timern för nedräkning tills TV:n försätts i vänteläge. Avbryt vänteläge genom att trycka på strömbrytaren på fjärrkontrollen. Växla mellan olika signaler när SCART används. Ställ in vilken översättning som ska visas. Välj språk för text-tv. Visar status och information när det gemensamma gränsnittet används. Starta/stäng av automatisk CEC (Consumer Electronics Control, kontroll av konsumentelektronik) när HDMI används. Starta/stäng av OAD (Over Air Download, fjärruppgradering). När OAD är på kan tjänster eller fast programvara uppdateras. Växlar mellan olika HDMI-tidslägen: Auto, Grafik och Video. Lär känna din TV 27

28 HDMI Scan Info BUTIK E-Sticker Demo Föräldra Åter. grundinst. Programvaru -version Ställer in underskanning eller överskanning för att undvika svarta fält på skärmen när HDMI används. På: startar affärsläge. Av: startar hemläge (lägre strömförbrukning). Visar BenQ TV-funktioner. När affärsläge aktiverats visas en andra skärm med färgfärbättringseffekter när Demo-läget startas. Hjälper oroliga föräldrar att kontrollera användning av TV:n, t.ex. genom att begränsa tider och kanalval. Återställer alla inställningar till standardvärden. TV-kanalminnet rensas inte. Detta innebär att du inte behöver söka efter och lagra TV-kanalerna på nytt efter återställningen. Visar nuvarande versionsnummer för den fasta programvaran. Tillgängliga alternativ i bildskärmsmenyn beror på vilken modell du har köpt och kan komma att ändras utan föregående meddelande för att möjliggöra ytterligare förbättringar. 28 Lär känna din TV

29 Tidsskiftning Tidsskiftning är ett bekvämt verktyg för inspening av pågående program om du behöver lämna TV:n för en stund: 1. När du tittar på en digital TV-kanal, anslut en USB-enhet till TV:ns USBport. 2. Tryck på på fjärrkontrollen för att starta inspening med tidsskiftning. Om det är första gången du använder USB-enheten utför TV:n följande uppgifter (följ instruktionerna på skärmen): Känner av om det lediga utrymmet överstiger 1GB och om överföringshastigheten över USB överstiger 5. 0 MB/sek. Formaterar valfri USB-enhet. Om du väljer att inte formatera USB-enheten kommer den kommer ingen av den nucarnde informationen på USBenheten att tas bort. 3. Om alla ovanstående krav möts påbörjas inspelning med tidsskiftning automatiskt. 4. Når du återvänder, tryck på för att starta visning med tidsskiftning. Du kaan trycka på eller på fjärrkontrollen för att snabbspola framåt eller bakåt (2X, 4X, 8X, 16X, eller 32X). (Tryck på för att återuppta uppspelning.) Du kan också trycka på / för att gå en liten bit framåt eller bakåt. 5. Stäng av uppspelning med tidsskiftning genom att trycka på. Lägg märke till att alla inseplade videoklipp automatiskt tas bort från USBenheten. USB-enheten måste vara formaterad med FAT32-filsystem. USB-enhetens överföringshastighet måste också vara minst 5.0 MB/sek och det tillgängliga tomma utrymmet måste vara minst 1 GB. När USB-enheten fylls under inspelning med tidsskiftning avbryts tidsskiftningen omedelbart. Lär känna din TV 29

30 Visa bilder/videoklipp eller lyssna på musik Om du har bilder, videoklipp eller musik lagrat på en USB-enhet kan du titta/ lyssna på dem på TV:n: 1. Sätt på TV:n och koppla in en USB-enhet i TV:ns USB-port. 2. Tryck upprepade gånger på INPUT (INMATNING) på fjärrkontrollen tills USB valts. Ett fönster med mapparna på USB-enheten visas på skärmen. 3. Tryck på på fjärrkontrollen för att välja en mdietyp: Foto, Musik eller Video. 4. Tryck på och för att välja andra alternativ (t.ex. effekter) efter behov. 5. Tryck på,, eller på fjärrkontrollen för att gå till en fil som du vill starta och tryck sedan på på fjärrkontrollen. Alla filer spelas automatiskt upp i ordningsföljd. Den externa USB-enheten måste vara formaterad med FAT32-filsystem. 30 Lär känna din TV

31 Referens Mått E24-serien Enhet: mm Lär känna din TV 31

32 E26-serien Enhet: mm 32 Lär känna din TV

33 Specifikationer Bildskärm TV-system Video Ljud E E Typ av bakgrundsbelysning Lysdiod Lysdiod Storlek Upplösning 1920 x x 768 Ljusstyrka (cd/m2) (typisk) 250 nits 350 nits Kontrastförhållande 3000:1 3000:1 Dynamiskt kontrastförhållande 20M:1 20M:1 Svarstid 25 ms 6,5 ms (grått till grått) Färgdjup/färger 8 bitars 8 bitars Betraktningsvinkel (uppåt/ 178/178/178/ /178/178/178 nedåt/vänster/höger) grader grader Analog PAL/SECAM PAL/SECAM Digital DVB-T/C DVB-T/C Brusreducering Hudtoner Senseye ACE Dynamisk bakgrundsbelysn ing ing Bildförhållande Normal (4:3) Zoom1 Zoom2 (2,35:1) Bredbild (16:9) Panorama MPEG brusreducering Ja Ja 24P True Cinema (ingen fördubbling av frekvensen) Ja Ja Ljudläge Standard Musik Bio Tal Användare Brusreducering Hudtoner ACE Dynamisk bakgrundsbelysn Normal (4:3) Zoom1 Zoom2 (2,35:1) Bredbild (16:9) Panorama Standard Musik Bio Tal Användare Högtalarutmatning 5W x 2 5W x 2 Surround-system SRS TruSurround HD Steady Sound Ja Ja SRS TruSurround HD Lär känna din TV 33

34 Egenskaper Ingångar Utgångar Strömförsörj ning Mått USB multimediauppspelning JPEG MP3 MPEG-1,2,4 H.264 JPEG MP3 MPEG-1,2,4 H.264 HDMI CEC Ja Ja Text-TV sidor sidor Intelligent avstängning Ja Ja Tidsskiftning Ja Ja Insomningstimer Ja Ja Klocka Ja Ja Förälder Ja Ja MHEG-5 Ja Ja Ställets lutning/vridning Endast lutning (-7-17 grader) RF-mottagare 1 1 HDMI 2 2 Komposit 1 1 Komponent 1 1 S-video 1 1 SCART 1 1 D-sub (VGA) 1 1 Gemensamt gränssnitt 1 1 USB 1 1 PC-ljud in 1 1 Video ut Nej Nej SPDIF ut 1 1 Hörlursuttag 1 1 Endast lutning (-7-17 grader) Strömintag V V Strömförbrukning <60W <65W Standby-läge <0,5W <0,5W Dimensioner med ställ (B x H x D mm) Dimensioner utan ställ (B x H x D mm) 587,3mm (B) x 424,7mm (H) x 184,9mm (D) 587,3mm (B) x 369,9mm (H) x 45,8mm (D) Vikt med ställ (kg) 6kg 6,9kg Vikt utan ställ (kg) 4,3kg 5,02 kg 639,2mm (B) x 459,7mm (H) x 184,9mm (D) 639,2mm (B) x 403,2mm (H) x 47,0mm (D) Konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 34 Lär känna din TV

35 Stödda HDMI-videotider Tidsberäkning 480i 576i Upplösning 720 x 480 (1440 x 480) 720 x 576 (1440 x 576) Horisontell frekvens (khz) Vertikal Frekvens (Hz) 15,735 60i 27 15,625 50i p 720 x ,47 60p p 720 x ,25 50p 27 Pixelfre kvens (MHz) 720p x ,00 60p 74,25 720p x ,50 50p 74, i x ,75 60i 74, i x ,13 50i 74, p x ,5 60p 148,5 1080p x ,25 50p 148,5 Obs HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI 1080p x ,25 HDMI 1080p x , ,25 HDMI 1080p x , ,25 HDMI Lär känna din TV 35

36 Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA) Upplösning Vertikal frekvens (khz) Horisontell frekvens (Hz) Pixelfrekvens (MHz) 640 x ,5 25,7 VESA 640 x ,86 31,50 VESA 640 x ,5 31,5 VESA 720 x ,469 28,322 VESA 800 x ,9 40,00 VESA 800 x ,08 50,00 VESA 800 x ,9 49,50 VESA 1024 x ,4 65,00 VESA 1024 x ,48 75,00 VESA 1280 x ,77 74, x ,70 83, x ,0 108,00 VESA 1366 x ,712 85,5 VESA 1440 x , ,5 VESA 1680 x ,29 146,25 VESA 1920 x ,5 148,5 Obs Resolutioner utanför dessa tabeller känns inte igen och kommer inte att visas. När TV:n ansluts till en dator bör du justera upplösningen i datorns bildskärmsinställningar så att den ligger nära TV:ns naturliga upplösning, till exempel Hz. Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator Innan TV:n ansluts till en dator för att visa datorvideo, följ nedanstående instruktioner (t.ex. i Windows XP) för inställning av lämplig utgångsupplösning. 1. På Windows skrivbord, högerklicka och välj Egenskaper i den meny som öppnas. 2. Klicka på fliken Inställningar i det följande fönstret. 3. Dra i skjutreglaget för Upplösning och välj en kompatible upplösning i enlighet med ovanstående "Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)" tabell. Om det stöds av datorn, uppnås bästa resultat genom att välja 1920 x 60Hz som utgångsupplösning. 4. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret.. 5. Lägg om datorns videoutmatning från bildskärmen till TV:n. 6. Tryck upprepade gånger på INPUT (INMATNING) på fjärrkontrollen och välj sedan VGA-inmatning. 36 Lär känna din TV

37 Felsökning Ett flertal externa orsaker som inte kan kontrolleras av BenQ kan orsaka problem med din TV. Några av de vanligare problem som kan åtgärdas av användaren räknas upp nedan. Gå igenom följande stegen i följande lista i ett försök att själv diagnostisera och åtgärda problemet innan du ringer till närmaste BenQ kundservicecenter: Symptom TV:n går inte igång Ingen bild eller ljud Bilden är oskarp eller eller rör på sig vid inmatning från TVmottagaren Dubbel eller tredubbel bild visas vid inmatning från TV-mottagaren Möjliga anledningar Se till att strömbrytaren på eluttaget slagits på. Kontrollera att nätsladden är ordentligt inkopplad både i AC IN-uttaget på TV:n och i vägguttaget, och att vägguttaget är på (om det kan stängas av). Kontrollera att vägguttaget är strömförande genom att testa fungerande utrustning (t.ex. en skrivbordslampa) i samma vägguttag. Kontrollera att TV:n är på (strömindikatorn lyser grönt). Se till att TV-högtalar-alternativet i Ljud menyn inte är ställt i läge Av. Försök med en annan ingångskälla för att bekräfta att symtomet kvarstår eller om problemet ligger hos källan. Leta efter felaktigt anslutna inmatningskablar. Justera volymen för att kontrollera att den inte är neddragen i botten. Om TV:n anslutits till en dator, se till att datorn inte är försatt i standby-läge eller viloläge och att datorns videovisning är omkopplad till extern utmatning. Mottagningen kan vara svag. Se lösningen på nästa problem. Byt kanal för att se om symptomen finns kvar eller om det beror på fel på stationen. Kontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten. Försök att förbättra bilden genom att rikta om eller flytta på antennen. Om du har en extern antenn, låt en behörig och erfaren antennspecialist justera den. Antennsignalen kan vara störd. Försök att minska effekten av störningarna genom att rikta om eller flytta på antennen. Om du har en extern antenn, låt en behörig och erfaren antennspecialist justera den. Spökbild orsakas av reflektioner från byggnader, stora metallstrukturer och berg. Lär känna din TV 37

38 Kabelanslutningen är korrekt, men jag har bara ljud och ingen bild Bilden är förvrängd Bilden är urblekt eller de mörkaste delarna av bilden är för ljusa Bilden är otydlig eller så visas ingen bild vid datorinmatning Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska Se till att kablarna är ordentligt isatta i TV:ns kontakter. Se till att den inmatade upplösningssignalen från källenheten (t.ex. en dator eller en TV-spelskonsol) stöds av TV:n (max 1080p för HDMI och komponentvideoinmatningar, och Hz för dator och DVI-inmatning). Om den upplösningen hos den inmatade signalen är för hlg eller inte stöds visas inte bilden. Sänk eller välj en kompatibel upplösningssignal i signalkällan och försök igen. Se till att TV:ns höjd/breddförhållande är korrekt inställt så att det passar bildkällan. Försök med en annan ingångskälla för att bekräfta att symtomet kvarstår eller om problemet ligger hos källan. Sänk kontrast inställningarna. Ljusstyrkan kan vara för hög inställd på källenheten (t.ex. en dvd-spelare). Sänk dess ljusstyrkenivå. Sänk nivån på ljusstyrkan tills de svarta områden i bilden visas som svarta. Kontrollera kabelanslutningen. Upplösningen hos datorns videoutmatning stöds inte av TV:n och kan därför inte visas. Se "Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)" på sida 36 och "Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator" på sida 36 för att välja kompatibel utgångsutlösning på datorn och försök igen. Upplösningen för datorns utgångssignal är för hög Hz är den högsta acceptabla datortiden. Om den visade bilden flimrar eller är oklar, aktivera Automatisk konfiguration i bild menyn så att TV:n kan justera bildinställningarna automatiskt. Kontrollera att batterierna är isatta i rätt riktning. Kontrollera att batterierna inte är tomma. Kontrollera avstånd och vinkel från TV:n. Kontrollera att fjärrkontrollen riktas emot TV:ns sensorfönster för fjärrkontrollen. Kontrollera att inga hinder förekommer mellan fjärrkontrollen och sensorfönstret på TV:n. Kontrollera att fjärrkontrollens sensorfönster inte är utsatt för stark lysrörsbelysning eller befinner sig i direkt solljus. Kontrollera att inga enheter (dator eller handdator) i närheten avger infraröda signaler som kan störa signalöverföringen mellan fjärrkontrollen och TV:n. Stäng infrarödfunktionen på dessa enheter. 38 Lär känna din TV

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska. Lär känna din bildskärm...13. Vy framifrån... 13 Vy bakifrån... 14 Lär känna fjärrkontrollen...16

Innehållsförteckning. Svenska. Lär känna din bildskärm...13. Vy framifrån... 13 Vy bakifrån... 14 Lär känna fjärrkontrollen...16 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Snabbstartsguide... 1 1. Läs dessa instruktioner...2 Vad innehåller snabbstartsguiden?... 2 Vad innehåller användarhandboken?... 2 2. Förpackningsinnehåll...2 3. Välj och

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

37 LCD TV DFT-3719HD

37 LCD TV DFT-3719HD 37 LCD TV DFT-3719HD 1 Viktiga säkerhetsföreskrifter Innan du använder vår TV är det viktigt att du läser igenom dessa instruktioner noggrant och förvarar manualen väl för framtida bruk. Följ alla instruktioner

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP

SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Specifikationer SMART Podium interaktiv pennskärm Modellerna SP524-NB och SP524-SMP Fysiska specifikationer Storlek 59,3 cm B 40,1 cm H 7,6 cm D 23 5/16 tum B 15 13/16 tum H 3 tum D Med det justerbara

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60

Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 Användaranvisningar Bluetooth-högtalare ANVÄNDARHANDBOK BTL-60 När du slår på högtalaren, startar den i Bluetooth-läge. Du kan sedan enkelt para ihop den smarta telefonen eller datoren med Bluetooth-funktionen.

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

DNA TV-hubi: Snabbguide

DNA TV-hubi: Snabbguide DNA TV-hubi: Snabbguide Läs denna guide innan användning» Välkommen att börja använda DNA TV-hubi! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

MINIX NEO A2 Användarguide

MINIX NEO A2 Användarguide MINIX NEO A2 Användarguide Produkt Information Tack för att du köpt en MINIX NEO A2. MINIX NEO A2 är en trådlös air mouse + dubbelsidigt tangentbord med inbyggd mikrofon och högtalare. MINIX NEO A2 utnyttjar

Läs mer

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING

PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING PDA CAM ANVÄNDARHANDLEDNING Sw 1 Svenska Användarhandbok Innehåll Förberedelser... 2 Paketinnehåll... 2 Systemkrav... 2 Lär känna din PDA Cam... 3 Komponenterna i PDA Cam... 3 Installation... 4 Installation

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE

Läs denna guide innan användning. DNA TV-hubi SNABBGUIDE Läs denna guide innan användning DNA TV-hubi SNABBGUIDE VÄLKOMMEN ATT BÖRJA ANVÄNDA DNA TV-HUBI! Med DNA TV-hubi kan du njuta av att se på gratis- och betalkanal-sändningar. DNA TV-hubi kombinerar televisionen,

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100

Brus Generator. Instruktionsmanual S-100 S-100 Brus Generator Instruktionsmanual Vänligen läs före användning Sound Oasis är världsledande när det gäller ljudterapisystem. Vårt engagemang ligger i att göra din vardag hälsosammare och lite lättare

Läs mer

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box!

Al t du behöver veta för att koppla in din On Demand-box! Snabbguide Motorola VIP1903C Inspelningsbar Motorola VIP1963C Allt du behöver veta för att koppla in din! HEM 2237-Snabbguide OnDemand_Motorola 1903_TV157-1106.indd 3 2011-06-23 14.52 1 1 2 3 4 1 2 1 2

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok

Blackwire 725-M. USB-sladdheadset. Användarhandbok Blackwire 725-M USB-sladdheadset Användarhandbok TM Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grunderna 5 Sätta på dig headsetet 6 Anpassa headsetet 6 Daglig

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer