Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen"

Transkript

1 E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen

2 Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ Corporation förbehåller sig rätten att revidera den här publikationen och genomföra förändringar från tid till annan i innehållet utan åläggande att underrätta någon person om sådan revision eller förändring. Upphovsrätt Upphovsrätt 2010 BenQ Corporation. Alla rättigheter reserverade. Ingen del av den här publikationen får reproduceras, överföras, transkriberas, sparas i återvinningssystem eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form eller med några medel, elektroniska, mekaniska, magnetiska, optiska, kemiska, manuella eller annat, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation. är ett varumärke tillhörande SRS Labs, Inc. TruSurround HD-teknik inkorporerad under licens från SRS Labs, Inc. Säkerhets-, varnings-, meddelande- och förordningsdeklarationer Innan du börjar använda TV:n, läs noga igenom säkerhets-, varnings-, meddelande- och förordningsdeklarationer i dokumentationen på den medföljande cd-skivan.

3 Innehållsförteckning Lär känna din TV...5 Vy framifrån... 5 FjärrkontrollKontroll... 6 Tips om fjärrkontrollens användning...9 Kontrollpanel Vy bakifrån Ansluta kompositvideoinmatning Ansluta SCART-inmatning Ansluta S-videoinmatning Ansluta komponentvideoinmatning Ansluta datorns D-Sub-inmatning (VGA) Ansluta datorns DVI-inmatning Ansluta HDMI-inmatning Ansluta SPDIF-ljudinmatning Ansluta antennen Ansluta det allmänna gränssnittet (CI) Ansluta via USB Ansluta hörlurar Justera höjd/breddförhållandet Navigera i bildskärmsmenyn...22 Bildmeny Bildmenyn (vid anslutning till dator via VGA)...24 Ljudmeny Kanalmeny Inställningsmeny Tidsskiftning...29 Visa bilder/videoklipp eller lyssna på musik...30 Referens...31 Mått Specifikationer iii

4 Stödda HDMI-videotider...35 Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)...36 Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator...36 Felsökning...37 iv

5 Lär känna din TV Vy framifrån 1 23 Nr. Namn Beskrivning 1 Högtalare -- 2 Fjärrkontrollens sensorfönster -- 3 Ström/ statusindikator Lyser blått när TV:n är påslagen. Lyser gult när TV:n är i vänteläge. Lär känna din TV 5

6 FjärrkontrollKontroll INPUT (INMATNING) Väljer en inmatningskälla. 2 Power (Strömförsörjning) 3 Siffra / alfabet EPG: Öppnar eller stänger den elektroniska programguiden. PRE CH (föregående kanal): Återgå till föregående vald kanal. 4 TV Växla till TV-läge. 5 YPbPr Växla till YPbPr-läge (komponentvideoläge). 6 AV Växla till kompositvideo eller SCARTläge. 7 HDMI / VGA Växla till HDMI eller datorläge (VGA). 8 Ljud av 9 Volym 10 Kanal 11 ZOOM (zooma) Växla mellan olika bildformat (i olika bredd/höjdförhållanden). 12 DUAL Växlar mellan olika ljudkanaler. 13 SOUND (ljud) Växlar mellan olika ljudeffekter. 6 Lär känna din TV

7 PICTURE (bild) Växlar mellan olika bildlägen. 15 SLEEP (viloläge) Ställ in nedräkningstimer för nedräkning tills TV:n försätts i vänteläge. 16 OK Bekräftar en inmatning eller inställning. 17 Navigationskontroller Förflyttning igenom menyer eller programguider. Snabbspolning bakåt / snabbspolning framåt Vänster- och högertangenterna växlar mellan olika hastigheter för snabb förflyttning vid uppspelning med tidsskiftning. 18 MENU (Meny) Öppnar/stänger bildskärmsmenyn. 19 EXIT (avsluta) Återgå till den högsta nivån i bildskärmsmenyn. 20 Alternativ (visas i fyra färger) Kontroller för text-tv och USB-enheter. 21 TELETEXT (text-tv) Visar eller döljer text-tv. 22 SUBTITLE (undertext) Sätter på/stänger av undertexter. 23 SIZE (storlek) Växlar mellan olika visningslägen för text-tv. 24 SUBPAGE (delsida) Visar text-tv-information på andra sidor. 25 INDEX Visar text-tv-index. TV-programlista Visar aktuell tv-programlista för val av program. Lär känna din TV 7

8 INFO Visar upplösningsinformation eller ytterligare information om text-tv. 27 FREEZE (frys) Startar/avbryter frusen TV-bild. HOLD (håll) Avbryter laddning av text-tv. 28 AD (ljudbeskrivning) Ger extra ljudkommentarer (om tillgängligt). REVEAL (visa) Visa dold text-tv-information. 29 Spela bakåt Går tillbaka en aning vid uppspelning med tidsskiftning. 30 Stopp Avbryter tidsskiftningsläge. 31 Spela framåt Går framåt en aning vid uppspelning med tidsskiftning. 32 Spela in / spela / paus Påbörja inspelning med tidsskiftning Påbörja uppspelning med tidsskiftning Stoppar tillfälligt uppspelning vid uppspelning med tidsskiftning Tidsskiftning är endast tillgängligt för digitala TV-kanaler. 8 Lär känna din TV

9 Tips om fjärrkontrollens användning Fjärrkontrollen måste hållas inom en vinkel på 30 grader från TV:ns fjärkontrollssensor för att fungera ordentligt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga sex meter. Täck inte över sensorfönstret på TV:ns framsida och placera inga föremål framför det som kan blockera linjen direkt mellan fjärrkontrollen och TV:ns sensorfönster. 6 meter 30 grader Utsätt inte fjärrkontrollen för väta och placera den inte i fuktiga miljöer (t.ex. badrum.) Om TV:ns fjärrkontrollssensor befinner sig i direkt solljus eller stark belysning kanske inte fjärrkontrollen fungerar ordentligt. Ändra belysningen, justera TV:ns vinkel eller använd fjärrkontrollen på ett kortare avstånd från TV:ns sensor. Lär känna din TV 9

10 Kontrollpanel Nr. Namn Fjärrkontroll Beskrivning 1 MENU (MENY)- knapp Öppnar eller stänger bildskärmsmenyn. 2 VOL (Volym) +/- knapp +: Volym upp/ navigera till höger (bildskärmsmeny) -: Volym ned/ navigera till vänster (bildskärmsmeny) 10 Lär känna din TV

11 3 CH (kanal) / knapp : Kanal upp / gå uppåt (bildskärmsmeny) : Kanal ner/ gå nedåt (bildskärmsmeny) Väljer en inmatningskälla. 4 INPUT (INMATNING) Utför val eller öppnar vald delmeny i bildskärmsmenyn. 5 Strömförsörjning Starta eller stäng av TV:n Lär känna din TV 11

12 Vy bakifrån E24 Växelströmström in SPDIF VGA HDMI YPbPr SCART Y Pb Pr Gemensamt gränssnitt HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA Common Interface SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA USB PC-ljud in S-video AV In Antenn hörlursut gång HDMI HDMI 2 12 Lär känna din TV

13 E26 Växelströmström in SPDIF HDMI VGA YPbPr SCART Y Pb Pr Gemensamt gränssnitt HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA Common Interface SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA USB PC-ljud in S-video AV In Antenn hörlursut gång HDMI HDMI 2 Bilder av framsidan, baksidan, tillgänlgiga kontakter, kontaktnamn och deras placeringar kan variera beorende på de TV-modeller som är tillgängliga i ditt land eller din region. Lär känna din TV 13

14 Ansluta kompositvideoinmatning AV L R AV IN Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Kompositvideokabel (AV) VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Videobandpsleare Ansluta SCART-inmatning SCART Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT SCART-kabel VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA AV-enhet 14 Lär känna din TV

15 Ansluta S-videoinmatning L R S-VIDEO Ljudkabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT S-videokabel VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA DVD-spelare Ansluta komponentvideoinmatning L R Y Pb Pr Ljudkabel Komponentvid eokabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA TV-spelkonsol Lär känna din TV 15

16 Ansluta datorns D-Sub-inmatning (VGA) VGA PC AUDIO IN D-sub-kabel Y Pb Pr Ljudkabel HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Dator Ansluta datorns DVI-inmatning PC AUDIO IN Ljudkabel Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Common Interface VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA eller DVI-till-HDMI-adapterkabel HDMI 2 Dator 16 Lär känna din TV

17 Ansluta HDMI-inmatning Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT Common Interface HDMI-sladd VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA eller HDMI 2 Blu-ray-spelare Ansluta SPDIF-ljudinmatning SPDIF OUT Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART Koaxial SPDIF-ljudkabel PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Förstärkare Se till att sätta på SPDIF i TV:ns bildskärmsmeny när kabeln anslutits. Lär känna din TV 17

18 Ansluta antennen Y Pb Pr HDMI 1 L R SPDIF OUT VGA SCART PC AUDIO IN S-VIDEO AV L R AV IN ANTENNA Antenn Ansluta det allmänna gränssnittet (CI) Kort tillhandahålles av TV-utsändaren Common Interface HDMI 2 Ansluta via USB Common Interface Till en USB-enhet HDMI 2 18 Lär känna din TV

19 Ansluta hörlurar Common Interface HDMI 2 Stereohörlurar När anslutningen är gjord stängs ljudet från TV:ns högtalare automatiskt av. Volymnivån kan justeras från TV:n och med fjärrkontrollen. Undvik att använda hörlurar under längre tid samt att lyssna på för höga ljudnivåer för att undvika hörselskador. Lär känna din TV 19

20 Justera höjd/breddförhållandet TV:n kan ändra storlek och form på bilden för att möta dina önskemål. Det visuella resultatet beror på valda inställningar och det ursprungliga bild/ breddförhållandet hos den inmatade bilden. Tryck på Zoom på fjärrkontrollen för att bläddra igenom de olika höjd/breddförhållandena. Videokälla (HD) 4:3 Auto Normal 4:3 Vid X Videokälla (HD) 16:9 X Videokälla (SD) 4:3 X Videokälla (SD) 16:9 X Datorkälla 4:3 X X X Datorkälla 16:9 X X X 20 Lär känna din TV

21 Videokälla (HD) 4:3 Videokälla (HD) 16:9 Videokälla (SD) 4:3 Zoom 1 Zoom 2 Panorama Fullskärm X X X X X X X X X Videokälla (SD) 16:9 X Datorkälla 4:3 X X X Datorkälla 16:9 X X X X innebär att motsvarande höjd/breddförhållande inte är tillgängligt. Vilka höjd/breddförhållanden som finns tillgängliga beror på vilken typ av ingångssignal som valts. När TV:n ansluts till en dator (via D-Sub eller HDMI) kan endast 16:9 och 4:3 väljas. Om den inmatade videosignalen är i brevlådeformat, välj Zoom för att få en bredare synlig yta. För att kunna undvika potentiell "kvardröjande bild" eller fosforinbränning på TV:ns LCD-skärm rekommenderas byte av höjd/breddförhållande med jämna mellanrum och att en statisk bild inte visas under längre tid. Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vilken ingångskälla som valts. Otillgängliga alternativ är gråa eller visas inte. Lär känna din TV 21

22 Navigera i bildskärmsmenyn Öppna bildskärmsmeny genom att trycka på MENU (MENY) på fjärrkontrollen eller på MENU (MENY) på TV:n. Följ sedan navigationsguiden nedtill på skärmen. Du kan till exempel: 1. Tryck på eller på fjärrkontrollen eller CH / på TV:n för att förflytta dig mellan fyra olika huvudmenyer: Bild, Ljud, Kanaler och Inställning. 2. Tryck på OK på fjärrkontrollen för att öppna delmenyn i den valda (markerad på skärmen) menyn. 3. Tryck på eller på fjärrkontrollen för att välja en post i delmenyn. 4. Tryck på,, eller på fjärrkontrollen för att justera inställningarna. 5. Tryck på EXIT (avsluta) på fjärrkontrollen för att återgå till föregående meny eller stänga bildskärmsmenyn (tryck på MENU (MENY) på TV:n för att stänga bildskärmsmenyn direkt). Se följande avsnitt för ytterligare information om bildskärmsmenyn. Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. 22 Lär känna din TV

23 Bildmeny Alternativ Bildläge Ljusstyrka Kontrast Bakgrundsbel. Färg Ton Skärpa Färgtemperatur Funktion Livfull: Lämpligt för visining miljöer med starkare belysning. Bildens färg, kontrast och ljusstyrka ökas för att passa ljusare miljöer. Standard: Lämpligt för visning i miljöer med normal belysning. Detta är den bästa motsvarigheten till standard sändningskvalitet. Inga förändringar görs på färg, kontrast eller ljusstyrka. Film: Lämpligt för visining miljöer med svagare belysning. Färgerna har justerats för att bättre återge naturliga hudtoner. Spar: Sparar elektricitet och kräver lägre strömförbrukning genom att ge minimal ljusstyrka. Användare: Ditt eget anpassade bildläge. För justering av balansen mellan ljusare och mörkare nyanser. För justering av skillnaden mellan ljus och mörker. Justerar bakgrundsbelysningens intensitet. Justerar färgintensiteten. Justera färgbalansen. Justerar bildens skärpa. Vid visning av textrikt innehåll från VGA- eller DVI-källa kanske du behöver ställa in skärpenivån till 0 för lämplig visning. För jsutering av färgtemperatur hos den svarta och vita delarna i bilden. Du kan välja mellan Normal, Sval, Varm eller Användare. Lär känna din TV 23

24 Senseye-inställ. Justerar inställningarna i Brusreducering, Hudtoner, ACE (Automatisk kontrastförbättring) och Dynamisk bakgrundsbelysning. Bildmenyn (vid anslutning till dator via VGA) Alternativ Funktion Ljusstyrka Samma som ovan Kontrast Samma som ovan Färgtemperatur Samma som ovan Autokonfiguration För automatisk justering av alla relevanta inställningar. Position För justering av bildens horisontella vertikala position så att den kan centreras på skärmen. Fas För justering av visningsfas för korrigering av flimmer eller bildförvrängning. Klocka För justering av klockfrekvens för korrigering av flimmer eller bildförvrängning. 24 Lär känna din TV

25 Ljudmeny Alternativ Funktion Ljudläge Välj en ljudeffekt. Equaliz. För justering av ljudsignaler inom olika frekvensområden. Diskant För justering av de högre tonerna. Bas För justering av de lägre tonerna. För justering av ljuddistributionen mellan vänster och höger Balans kanal i de inbyggda högtalarna, hörlurar eller SPDIFljudutmatning. Sätter på eller stänger av SRS TruSurround HD, vilket skapar en SRS Surround uppslukande surround sound-upplevelse rik på egenskaper från två högtalare med rik bas, hög frekvensdetalj och klar dialog. TV-högtalare Sätt på eller stäng av de inbyggda högtalarna. Dig. ljudutg. Växla mellan Dolby Digital, PCM och av. SPDIF Delay För justering av SPDIF-utmatningens fördröjning. Lip-Sync För inställning av fördröjning av det utmatade ljudet för justering av läppsynkronisering. Steady Sound När Steady Sound är på undertrycks möjliga ljudfluktuationer mellan program och reklam. Typ Växlar mellan Normal, Hörselskadad (för hörselskadade) och Ljudbeskrivning (för synskadade). Ljudbeskrivning För justering av volymen för Ljudbeskrivning. Lär känna din TV 25

26 Kanalmeny Alternativ Tunerläge Land Ljud 1 Ljud 2 Kanaler Funktion Växlar mellan två signalkällor: Antenn och kabel. Välj det område där TV:n installerats. Välj huvudsaklig ljudkanal. Välj hjälpljudkanal. Kanalsökning: Tryck på OK för att påbörja automatisk sökning efter kanaler. Alla kanaler som hittas lagras automatiskt i TV:n. Uppdateringssök.: Sök igenom alla kanaler en gång till för att uppdatera listan över de lagrade kanalerna. RF-signalsökning: För sökning av modulerade radiofrkvenssignaler. Analog manuell sökning: För manuell sökning av analoga TVkanaler. Favoritnätverksval: Välj det nätverk du vill titta på om fler än en TV-kanal sänder på samma signalfrekvens. Hoppa över kanal: Hoppar över en vald (redan hittad) TV-kanal. Sortera kanal: Avgör ordningen för visning alla lagrade kanaler. Kanalredigering: Anpassar nummer och namn på kanalen. Dekoder: Avgör vilka kanaler som ska användas om dessa kanaler kommer från en set-top-box ansluten till TV:n via SCART. Finisntällning av analoga kanaler: Manuell justering av den frekvens som en kanal använder. Rensa kanallista: Ta bort alla lagrade kanaler. 26 Lär känna din TV

27 Inställningsmeny Alternativ Menyspråk Bildformat Tid Insomn. funktion SCART Textning Text-TV-språk Gemen. gränssn. Auto (CEC) OAD HDMI Mode Funktion Välj språk för bildskärmsmenyn. Växla mellan olika höjd/bredd förhållanden: Auto, Normal, Zoom1, Zoom2, Bred och Panorama. Zoom 1 ställer in TV-bilden till 14:9 (bilden beskärs med 3% upptill och nedtill). Zoom 2 ställer in TV-bilden till 16:9 (bilden beskärs med 13% upptill och nedtill och 3% till vänster och till höger). När en dator anslutits finns endast två format tillgängliga (helskärm och 4:3). Ställ in lokalt datum och tid beroende på tidszon. Ställ in timern för nedräkning tills TV:n försätts i vänteläge. Avbryt vänteläge genom att trycka på strömbrytaren på fjärrkontrollen. Växla mellan olika signaler när SCART används. Ställ in vilken översättning som ska visas. Välj språk för text-tv. Visar status och information när det gemensamma gränsnittet används. Starta/stäng av automatisk CEC (Consumer Electronics Control, kontroll av konsumentelektronik) när HDMI används. Starta/stäng av OAD (Over Air Download, fjärruppgradering). När OAD är på kan tjänster eller fast programvara uppdateras. Växlar mellan olika HDMI-tidslägen: Auto, Grafik och Video. Lär känna din TV 27

28 HDMI Scan Info BUTIK E-Sticker Demo Föräldra Åter. grundinst. Programvaru -version Ställer in underskanning eller överskanning för att undvika svarta fält på skärmen när HDMI används. På: startar affärsläge. Av: startar hemläge (lägre strömförbrukning). Visar BenQ TV-funktioner. När affärsläge aktiverats visas en andra skärm med färgfärbättringseffekter när Demo-läget startas. Hjälper oroliga föräldrar att kontrollera användning av TV:n, t.ex. genom att begränsa tider och kanalval. Återställer alla inställningar till standardvärden. TV-kanalminnet rensas inte. Detta innebär att du inte behöver söka efter och lagra TV-kanalerna på nytt efter återställningen. Visar nuvarande versionsnummer för den fasta programvaran. Tillgängliga alternativ i bildskärmsmenyn beror på vilken modell du har köpt och kan komma att ändras utan föregående meddelande för att möjliggöra ytterligare förbättringar. 28 Lär känna din TV

29 Tidsskiftning Tidsskiftning är ett bekvämt verktyg för inspening av pågående program om du behöver lämna TV:n för en stund: 1. När du tittar på en digital TV-kanal, anslut en USB-enhet till TV:ns USBport. 2. Tryck på på fjärrkontrollen för att starta inspening med tidsskiftning. Om det är första gången du använder USB-enheten utför TV:n följande uppgifter (följ instruktionerna på skärmen): Känner av om det lediga utrymmet överstiger 1GB och om överföringshastigheten över USB överstiger 5. 0 MB/sek. Formaterar valfri USB-enhet. Om du väljer att inte formatera USB-enheten kommer den kommer ingen av den nucarnde informationen på USBenheten att tas bort. 3. Om alla ovanstående krav möts påbörjas inspelning med tidsskiftning automatiskt. 4. Når du återvänder, tryck på för att starta visning med tidsskiftning. Du kaan trycka på eller på fjärrkontrollen för att snabbspola framåt eller bakåt (2X, 4X, 8X, 16X, eller 32X). (Tryck på för att återuppta uppspelning.) Du kan också trycka på / för att gå en liten bit framåt eller bakåt. 5. Stäng av uppspelning med tidsskiftning genom att trycka på. Lägg märke till att alla inseplade videoklipp automatiskt tas bort från USBenheten. USB-enheten måste vara formaterad med FAT32-filsystem. USB-enhetens överföringshastighet måste också vara minst 5.0 MB/sek och det tillgängliga tomma utrymmet måste vara minst 1 GB. När USB-enheten fylls under inspelning med tidsskiftning avbryts tidsskiftningen omedelbart. Lär känna din TV 29

30 Visa bilder/videoklipp eller lyssna på musik Om du har bilder, videoklipp eller musik lagrat på en USB-enhet kan du titta/ lyssna på dem på TV:n: 1. Sätt på TV:n och koppla in en USB-enhet i TV:ns USB-port. 2. Tryck upprepade gånger på INPUT (INMATNING) på fjärrkontrollen tills USB valts. Ett fönster med mapparna på USB-enheten visas på skärmen. 3. Tryck på på fjärrkontrollen för att välja en mdietyp: Foto, Musik eller Video. 4. Tryck på och för att välja andra alternativ (t.ex. effekter) efter behov. 5. Tryck på,, eller på fjärrkontrollen för att gå till en fil som du vill starta och tryck sedan på på fjärrkontrollen. Alla filer spelas automatiskt upp i ordningsföljd. Den externa USB-enheten måste vara formaterad med FAT32-filsystem. 30 Lär känna din TV

31 Referens Mått E24-serien Enhet: mm Lär känna din TV 31

32 E26-serien Enhet: mm 32 Lär känna din TV

33 Specifikationer Bildskärm TV-system Video Ljud E E Typ av bakgrundsbelysning Lysdiod Lysdiod Storlek Upplösning 1920 x x 768 Ljusstyrka (cd/m2) (typisk) 250 nits 350 nits Kontrastförhållande 3000:1 3000:1 Dynamiskt kontrastförhållande 20M:1 20M:1 Svarstid 25 ms 6,5 ms (grått till grått) Färgdjup/färger 8 bitars 8 bitars Betraktningsvinkel (uppåt/ 178/178/178/ /178/178/178 nedåt/vänster/höger) grader grader Analog PAL/SECAM PAL/SECAM Digital DVB-T/C DVB-T/C Brusreducering Hudtoner Senseye ACE Dynamisk bakgrundsbelysn ing ing Bildförhållande Normal (4:3) Zoom1 Zoom2 (2,35:1) Bredbild (16:9) Panorama MPEG brusreducering Ja Ja 24P True Cinema (ingen fördubbling av frekvensen) Ja Ja Ljudläge Standard Musik Bio Tal Användare Brusreducering Hudtoner ACE Dynamisk bakgrundsbelysn Normal (4:3) Zoom1 Zoom2 (2,35:1) Bredbild (16:9) Panorama Standard Musik Bio Tal Användare Högtalarutmatning 5W x 2 5W x 2 Surround-system SRS TruSurround HD Steady Sound Ja Ja SRS TruSurround HD Lär känna din TV 33

34 Egenskaper Ingångar Utgångar Strömförsörj ning Mått USB multimediauppspelning JPEG MP3 MPEG-1,2,4 H.264 JPEG MP3 MPEG-1,2,4 H.264 HDMI CEC Ja Ja Text-TV sidor sidor Intelligent avstängning Ja Ja Tidsskiftning Ja Ja Insomningstimer Ja Ja Klocka Ja Ja Förälder Ja Ja MHEG-5 Ja Ja Ställets lutning/vridning Endast lutning (-7-17 grader) RF-mottagare 1 1 HDMI 2 2 Komposit 1 1 Komponent 1 1 S-video 1 1 SCART 1 1 D-sub (VGA) 1 1 Gemensamt gränssnitt 1 1 USB 1 1 PC-ljud in 1 1 Video ut Nej Nej SPDIF ut 1 1 Hörlursuttag 1 1 Endast lutning (-7-17 grader) Strömintag V V Strömförbrukning <60W <65W Standby-läge <0,5W <0,5W Dimensioner med ställ (B x H x D mm) Dimensioner utan ställ (B x H x D mm) 587,3mm (B) x 424,7mm (H) x 184,9mm (D) 587,3mm (B) x 369,9mm (H) x 45,8mm (D) Vikt med ställ (kg) 6kg 6,9kg Vikt utan ställ (kg) 4,3kg 5,02 kg 639,2mm (B) x 459,7mm (H) x 184,9mm (D) 639,2mm (B) x 403,2mm (H) x 47,0mm (D) Konstruktion och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 34 Lär känna din TV

35 Stödda HDMI-videotider Tidsberäkning 480i 576i Upplösning 720 x 480 (1440 x 480) 720 x 576 (1440 x 576) Horisontell frekvens (khz) Vertikal Frekvens (Hz) 15,735 60i 27 15,625 50i p 720 x ,47 60p p 720 x ,25 50p 27 Pixelfre kvens (MHz) 720p x ,00 60p 74,25 720p x ,50 50p 74, i x ,75 60i 74, i x ,13 50i 74, p x ,5 60p 148,5 1080p x ,25 50p 148,5 Obs HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI HDMI och DVI 1080p x ,25 HDMI 1080p x , ,25 HDMI 1080p x , ,25 HDMI Lär känna din TV 35

36 Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA) Upplösning Vertikal frekvens (khz) Horisontell frekvens (Hz) Pixelfrekvens (MHz) 640 x ,5 25,7 VESA 640 x ,86 31,50 VESA 640 x ,5 31,5 VESA 720 x ,469 28,322 VESA 800 x ,9 40,00 VESA 800 x ,08 50,00 VESA 800 x ,9 49,50 VESA 1024 x ,4 65,00 VESA 1024 x ,48 75,00 VESA 1280 x ,77 74, x ,70 83, x ,0 108,00 VESA 1366 x ,712 85,5 VESA 1440 x , ,5 VESA 1680 x ,29 146,25 VESA 1920 x ,5 148,5 Obs Resolutioner utanför dessa tabeller känns inte igen och kommer inte att visas. När TV:n ansluts till en dator bör du justera upplösningen i datorns bildskärmsinställningar så att den ligger nära TV:ns naturliga upplösning, till exempel Hz. Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator Innan TV:n ansluts till en dator för att visa datorvideo, följ nedanstående instruktioner (t.ex. i Windows XP) för inställning av lämplig utgångsupplösning. 1. På Windows skrivbord, högerklicka och välj Egenskaper i den meny som öppnas. 2. Klicka på fliken Inställningar i det följande fönstret. 3. Dra i skjutreglaget för Upplösning och välj en kompatible upplösning i enlighet med ovanstående "Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)" tabell. Om det stöds av datorn, uppnås bästa resultat genom att välja 1920 x 60Hz som utgångsupplösning. 4. Klicka på OK för att spara inställningarna och stänga fönstret.. 5. Lägg om datorns videoutmatning från bildskärmen till TV:n. 6. Tryck upprepade gånger på INPUT (INMATNING) på fjärrkontrollen och välj sedan VGA-inmatning. 36 Lär känna din TV

37 Felsökning Ett flertal externa orsaker som inte kan kontrolleras av BenQ kan orsaka problem med din TV. Några av de vanligare problem som kan åtgärdas av användaren räknas upp nedan. Gå igenom följande stegen i följande lista i ett försök att själv diagnostisera och åtgärda problemet innan du ringer till närmaste BenQ kundservicecenter: Symptom TV:n går inte igång Ingen bild eller ljud Bilden är oskarp eller eller rör på sig vid inmatning från TVmottagaren Dubbel eller tredubbel bild visas vid inmatning från TV-mottagaren Möjliga anledningar Se till att strömbrytaren på eluttaget slagits på. Kontrollera att nätsladden är ordentligt inkopplad både i AC IN-uttaget på TV:n och i vägguttaget, och att vägguttaget är på (om det kan stängas av). Kontrollera att vägguttaget är strömförande genom att testa fungerande utrustning (t.ex. en skrivbordslampa) i samma vägguttag. Kontrollera att TV:n är på (strömindikatorn lyser grönt). Se till att TV-högtalar-alternativet i Ljud menyn inte är ställt i läge Av. Försök med en annan ingångskälla för att bekräfta att symtomet kvarstår eller om problemet ligger hos källan. Leta efter felaktigt anslutna inmatningskablar. Justera volymen för att kontrollera att den inte är neddragen i botten. Om TV:n anslutits till en dator, se till att datorn inte är försatt i standby-läge eller viloläge och att datorns videovisning är omkopplad till extern utmatning. Mottagningen kan vara svag. Se lösningen på nästa problem. Byt kanal för att se om symptomen finns kvar eller om det beror på fel på stationen. Kontrollera att antennkabeln är ordentligt ansluten. Försök att förbättra bilden genom att rikta om eller flytta på antennen. Om du har en extern antenn, låt en behörig och erfaren antennspecialist justera den. Antennsignalen kan vara störd. Försök att minska effekten av störningarna genom att rikta om eller flytta på antennen. Om du har en extern antenn, låt en behörig och erfaren antennspecialist justera den. Spökbild orsakas av reflektioner från byggnader, stora metallstrukturer och berg. Lär känna din TV 37

38 Kabelanslutningen är korrekt, men jag har bara ljud och ingen bild Bilden är förvrängd Bilden är urblekt eller de mörkaste delarna av bilden är för ljusa Bilden är otydlig eller så visas ingen bild vid datorinmatning Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska Se till att kablarna är ordentligt isatta i TV:ns kontakter. Se till att den inmatade upplösningssignalen från källenheten (t.ex. en dator eller en TV-spelskonsol) stöds av TV:n (max 1080p för HDMI och komponentvideoinmatningar, och Hz för dator och DVI-inmatning). Om den upplösningen hos den inmatade signalen är för hlg eller inte stöds visas inte bilden. Sänk eller välj en kompatibel upplösningssignal i signalkällan och försök igen. Se till att TV:ns höjd/breddförhållande är korrekt inställt så att det passar bildkällan. Försök med en annan ingångskälla för att bekräfta att symtomet kvarstår eller om problemet ligger hos källan. Sänk kontrast inställningarna. Ljusstyrkan kan vara för hög inställd på källenheten (t.ex. en dvd-spelare). Sänk dess ljusstyrkenivå. Sänk nivån på ljusstyrkan tills de svarta områden i bilden visas som svarta. Kontrollera kabelanslutningen. Upplösningen hos datorns videoutmatning stöds inte av TV:n och kan därför inte visas. Se "Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/VGA)" på sida 36 och "Ställa in lämplig upplösning för utgångssignal från en dator" på sida 36 för att välja kompatibel utgångsutlösning på datorn och försök igen. Upplösningen för datorns utgångssignal är för hög Hz är den högsta acceptabla datortiden. Om den visade bilden flimrar eller är oklar, aktivera Automatisk konfiguration i bild menyn så att TV:n kan justera bildinställningarna automatiskt. Kontrollera att batterierna är isatta i rätt riktning. Kontrollera att batterierna inte är tomma. Kontrollera avstånd och vinkel från TV:n. Kontrollera att fjärrkontrollen riktas emot TV:ns sensorfönster för fjärrkontrollen. Kontrollera att inga hinder förekommer mellan fjärrkontrollen och sensorfönstret på TV:n. Kontrollera att fjärrkontrollens sensorfönster inte är utsatt för stark lysrörsbelysning eller befinner sig i direkt solljus. Kontrollera att inga enheter (dator eller handdator) i närheten avger infraröda signaler som kan störa signalöverföringen mellan fjärrkontrollen och TV:n. Stäng infrarödfunktionen på dessa enheter. 38 Lär känna din TV

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen

G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg. Välkommen G2411HD/G2412HD/G2420HD Användarhandbok för LCD-bildskärm i färg Välkommen Copyright Copyright 2009 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas,

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10)

Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Innehållsförteckning Kontroller och indikatorer på fjärrkontroll och TV Översikt över fjärrkontrollen...(3) Översikt över TV:ns knappar och indikatorer...(10) Se på TV Se på TV...(15) Använda den digitala,

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

!"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56

!#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!#$%&%#'()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./0.123$2.14)56 Innehåll 7 7.1 7.2 Spel 52 Spela ett spel 52 Spel för två spelare 52 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 2.2

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok

BL-serien LCD-skärm Användarhandbok BL-serien LCD-skärm Användarhandbok Copyright Copyright 2014 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

XL-serien Användarhandbok

XL-serien Användarhandbok XL-serien Användarhandbok Copyright Copyright 2013 av BenQ Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras, spridas, skrivas av, lagras i ett inhämtningssystem

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA

LCD-TV LED LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER TV MODELLER LED LCD. Modell : Serie Nr : SVENSKA SVNSKA LCD-TV LD LCD TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODLLR SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** TV MODLLR LD LCD SL9*** 7SL9*** Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda din nya

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032

Bruksanvisning TV. Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Bruksanvisning TV Art 47 SL Full-HD + 100 Art 42 SL Full-HD + 100 Art 37 SL Full-HD + 100 233 33538.032 Innehåll Fjärrkontroll TV-funktioner... 3 Kontrolldel på framsidan... 4 Anslutningar på baksidan

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

HDTV Satellitmottagare

HDTV Satellitmottagare smartstream - BOX2IP HDTV Satellitmottagare Bruksanvisning Version: 20.01.2014 - Svenska Inledning Inledning Kära kund, Tack för ditt köp av en mirage HDTV-satellitmottagare. Denna användarmanual ger information

Läs mer