Innehållsförteckning. Svenska. Lär känna din bildskärm Vy framifrån Vy bakifrån Lär känna fjärrkontrollen...16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Svenska. Lär känna din bildskärm...13. Vy framifrån... 13 Vy bakifrån... 14 Lär känna fjärrkontrollen...16"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Avsnitt 1: Snabbstartsguide Läs dessa instruktioner...2 Vad innehåller snabbstartsguiden?... 2 Vad innehåller användarhandboken? Förpackningsinnehåll Välj och förbered plats för installationen Installera foten Ta isär foten och armen Justera betraktningsvinkeln Ansluta antennkabeln Ansluta nätsladden Aktivera fjärrkontrollen...8 Sätta i batterier... 8 Säkerhetsanmärkning för batteri... 8 Använda fjärrkontrollen Initialisera tv:n Titta på tv...10 Information om vård och rengöring...11 Vad kommer sedan?...11 Avsnitt 2: Användarhandbok Lär känna din bildskärm...13 Vy framifrån Vy bakifrån Lär känna fjärrkontrollen...16 Fjärrkontroll Använda fjärrkontrollen...20 Ström på, av och vänteläge Justera ljudinställningarna Byta kanal Justera bakgrundsbelysningen Justera höjd/breddförhållandet Använda text-tv-funktionen Ansluta video- och ljudsignaler...26 Ingångsalternativ Innehållsförteckning i

3 Ansluta kompositvideoinmatning Ansluta SCART-inmatning Ansluta komponentvideoinmatning Ansluta S-Videoinmatning Ansluta datorinmatning Ansluta en DVI-kabel Ansluta en HDMI-kabel Ansluta USB inmatningen Ansluta till ljudutgång för hörlurar Anslutning till A/V enhet med SPDIF inmatning Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)...32 Bildskärmsmenyns struktur Navigera i bildskärmsmenyn Arbeta i bildskärmsmenyn Bildmeny Ljudmeny Tidsmeny Alternativmeny Låsmeny Kanalmeny Ansluta ett CI-kort (Gemensamt gränssnitt) Mediauppspelning - USB-enhet...45 Försiktighetsåtgärder när USB-enhet används Media skärmvisning Visa bilder eller bildspel Spela upp musik Spela upp en film Visa texten Referens...53 Ansvarsfriskrivning Upphovsrätt Mått Specifikationer Stödda upplösningar för ingångssignal från dator (D-Sub/DVI).56 Stödda upplösningar för ingångssignaler för komponentvideo Stödda upplösningar för ingångssignaler för HDMI Ställa in lämplig upplösning på datorn Felsökning WEEE-direktiv CE DOC ii Innehållsförteckning

4 ML2241/ML2441 LED bakgrundsbelysning TV Avsnitt 1: Snabbstartsguide Välkommen

5 1. Läs dessa instruktioner Grattis. Du har en avancerad digital platt bredskärms-lcd-tv som bör ge dig åratal av tittarnöje. Ta dig några minuter och läs igenom de här snabbstartsinstruktionerna innan du installerar och börjar använda tv:n. Vad innehåller snabbstartsguiden? Avsnitt 1 innehåller snabbstartsguiden som ger dig tillräckligt med information för att kunna ställa in tv:n. Det här är avsnitt 1. Vad innehåller användarhandboken? Avsnitt 2 innehåller användarhandboken som ger en detaljerad beskrivning av tv:ns funktioner och egenskaper, Den innehåller också produktspecifikationen och information om felsökning som ytterligare assistans. Användarhandboken beskriver också hur tvinställningarna kan anpassas så att du får bästa möjliga tittarupplevelse baserat på dina krav och den omgivande miljön. 2. Förpackningsinnehåll Packa upp tv:n och kontrollera att följande komponenter finns med: LCD TV (x1) Nätkabel (x1) Bruksanvisning x1 Snabbstartsguide x1 Serviceinformation (x1) AAA-batterier (x2) Fjärrkontroll (x1) Den medföljande nätsladden kan skilja sig från den som visas här beroende på i vilket område tv:n inhandlats. Om någon del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart platsen för inköpet och meddela dem om avvikelsen. Förvara produktdokumentationen på säker plats för framtida referens. Kassera förpackningen på ett smart sätt: Kartongen kan återanvändas. Lämna inga plastpåsar inom räckhåll för barn. Kontrollera att inga tillbehör lämnats inuti förpackningen innan den kasseras. För din egen och andars primära säkerhet bör den här tv:n hanteras med försiktighet så att den inte skadas eller orsakar skada på de personer som kommer i kontakt med den. Alla LCD-skärmar har ett tunt skyddande lager av glas som kan repas eller spräckas som resultat av slag eller tryck. Det underliggande lagret av flytande kristall kan också skadas av överdrivet tryck eller extrema temperaturer. Hantera med varsamhet. 2 Avsnitt 1: Snabbstartsguide

6 3. Välj och förbered plats för installationen Förhindra potentiella faror och förläng tv:ns användbarhet genom att följa nedanstående punkter vid installation, användning och rengöring av tv:n. Placera INTE bildskärmen på en ojämn, lutande eller ostadig yta där den kan falla och orsaka skada på sig själv eller andra. Låt en behörig tekniker säkra bildskärmen på dess plats i händelse av jordbävning. Placera INTE bildskärmen nära vatten, t.ex. ett spa eller en bassäng, eller på en plats där vatten kan stänka eller sprutas på den, t.ex. framför ett öppet fönster där regnvatten kan komma in. Alla flytande kristallbildskärmar (LCD) har ett väldigt tunt skyddande lager glas som kan repas och spräckas om det utsätts för slag eller tryck. Det underliggande lagret med flytande kristall kan också skadas av överdrivet våld eller extrema temperaturer. Hantera med varsamhet. Täck INTE över eller blockera ventiler eller öppningar när tv:n är på eftersom värmen kan samlas inuti apparaten och resultera i fara. Placera INTE bildskärmen nära eller ovanför värmekällor, t.ex. element, värmare, ugnar eller föremål som generar värme (inklusive ljudförstärkare). Värme kan orsaka skador både på det yttre höljet och invändiga komponenter. Vid väggmontering, lämna tillräckligt med utrymme ovanför bildskärmen så att den kan monteras på väggfästet. Vid väggmontering, låt en lämpligt kvalificerad och erfaren yrkesman montera den på ett säkert sätt. Använd endast ett väggfäste rekommenderat för den här modellen och se till att fästet (extra tillbehör) är ordentligt fastskruvat i väggstrukturen och inte bara i väggbeklädnaden, utfyllnaden eller rappningen. Se till att fästet sitter i vågrätt läge. Limma inte fast fästet på väggen. Placera INTE bildskärmen på en instängd plats utan utrymme för ventilation. Placera INTE bildskärmen i direkt solsken eller där direkt eller fläckvis solsken kan skina på den eftersom värmen kan skada bildskärmen och det skarpa ljuset gör att det blir svårare att titta på tv. Om den ställs i en öppning i väggen måste tillräckligt med utrymme lämnas upptill och nedtill för montering och borttagning av bildskärmen. Vid installation, anslut nätsladden till ett uttag som måste vara placerat lättåtkomligt och nära bildskärmen. Om fel skulle uppstå, koppla ifrån enheten så att strömmen slås ifrån eller dra ur nätsladden. Lägg märke till alla varningar och uppmaningar på etiketterna på bildskärmen. För att förhindra spridning av brand, håll alltid ljus och andra öppna lågor borta från denna produkt. Avsnitt 1: Snabbstartsguide 3

7 4. Installera foten Viktiga säkerhetsinstruktioner Var noga med följande före installationen: Av säkerhetsskäl rekommenderas det att installationen utförs av minst två vuxna personer. LCD-panelen är väldigt ömtålig och skadas lätt. Undvik att vidröra LCD-panelen vid installation eller när bildskärmen förflyttas, och se till att inga föremål kommer i kontakt med panelen. Vi rekommenderar att en mjuk, ren och dammfri handduk används för att skydda bildskärmen vid installation. Lägg märke till stabiliteten på platsen där bildskärmen ska installeras. Följ nedanstående instruktioner vid installation av tv:ns ställ. Öppna lådan och kontrollera att alla nödvändiga delar finns med. Lådan innehåller: Ställ LCD-TV 1. Lägg en mjuk duk på en jämn och stadig yta. Placera LCD.-tv:n med framsidan nedåt mot duken. Fäst stället på TV:ns undersida som visat: 2. Tryck sedan in stället i ställets uttag på tv:n. 4 Avsnitt 1: Snabbstartsguide

8 5. Ta isär foten och armen 1. Lägg en mjuk duk på en jämn och stadig yta. Placera bildskärmen med framsidan nedåt mot duken. Fäst stället på bildskärmen undersida enligt illustrationen: 2. Ta bort höljet över gångjärnet genom att dra det uppåt enligt ovan (2). 3. Ta bort de fyra skruvarna från gångjärnet och dra sedan armen uppåt enligt nedan (3). 4. Armen är nu borttagen från ställets fot. Avsnitt 1: Snabbstartsguide 5

9 6. Justera betraktningsvinkeln Bildskärmen har en justerbar fot. Om nödvändigt vrid bildskärmen till passande vinkel (max 20 grader uppåt eller nedåt) för en bekvämare betraktningsvinkel. 7. Ansluta antennkabeln Anslut en antenn från tv-antennsystemet eller kabel-tv till tv-intaget på tv:n. Kontrollera att kabelanslutningen ör ordentligt gjord. En dålig tv-signal ger en dålig tv-bild och/eller dåligt ljud. För bättre bild- och ljudkvalitet krävs en tv-signal av hög kvalitet. Beroende på placering kräver god signalmottagning ett väl inriktat antennsystem utomhus. Om nödvändigt, rådfråga en professionell antennspecialist. 6 Avsnitt 1: Snabbstartsguide

10 8. Ansluta nätsladden 1. Leta rätt på nätsladden i förpackningen och anslut rätt ände till uttaget bakpå tv:n (enligt nedanstående illustration). 2. Anslut den andra änden till ett lämpligt vägguttag och slå sedan om huvudströmbrytaren på tv:n till läge PÅ ( ) ). Tv:n går in i stanby-läge och strömindikatorn (nedtill till höger på frontpanelen) lyser orange. Den visade nätsladden och uttagstypen kan vara annorlunda än den som används i ditt område. Använd endast en nätsladd anpassad för ditt område. Använd aldrig en nätsladd som verkar vara skadad eller sliten. Byt aldrig kontakt på nätsladden. Var medveten om totalbelastning när förlängningssladd eller sladdosa används. VARNING: Säkerheten har getts högsta prioritet vid design och tillverkning av den här tv:n. FELAKTIG BE- HANDLING ELLER ANVÄNDNING KAN DOCK LEDA TILL RISK FÖR ELSTÖTAR ELLER BRAND. Hantera tv:n med varsamhet. Om den skadas, stäng av strömmen och dra ut nätsladden ur tv:n. Transportera tv:n till närmaste behörigt service center för BenQ-produkter för reparation. Avsnitt 1: Snabbstartsguide 7

11 9. Aktivera fjärrkontrollen Sätta i batterier 1. Vänd på fjärrkontrollen så att baksidan kommer uppåt och ta sedan av locket på batteriluckan. 2. Sätt i batterierna (medföljer) och se till att de positiva och negativa polerna motsvarar (+) och (-)-markeringarna i batteriutrymmet. Lägg märke till att dessa batterier medföljer för din bekvämlighet så att du kan använda bildskärmen med en gång. De bör bytas ut så snart som möjligt. 3. Sätt tillbaka locket p batteriutrymmet. Säkerhetsanmärkning för batteri Användning av felaktiga batterier kan orsaka kemikalieläckor och/eller explosion. Observera följande: Se alltid till att batterierna sätts i med de positiva och negativa polerna i rätt riktning enligt märkningen i batteriutrymmet. Olika typer av batterier har olika karaktäristika. Blanda inte ihop olika typer. Blanda inte gamla och nya batterier. Om nya och gamla batterier blandas ihop kommer batterilivslängden att förkortas och/eller få kemikalier att börja läcka ur de gamla batterierna. När batterierna inte längre fungerar bör de genast bytas ut. Kemikalier som läcker ut från batterier kan orsaka hudirritation. Om kemikalier läcker ut ur batterierna, torka genast upp dem med en torr trasa. Beroende på olika förvaringsmiljöer kan livslängd för de medföljande batterierna förkortas. Byt ut dem inom tre månader eller så snart som möjligt efter första användningen. 8 Avsnitt 1: Snabbstartsguide

12 Använda fjärrkontrollen 1. Peka fjärrkontrollens framsida direkt mot bildskärmen när du trycker på knapparna. 2. Fjärrkontrollen måste hållas inom en vinkel på 30 grader från bildskärmens fjärkontrollssensor för att fungera ordentligt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorerna bör inte överstiga fem meter. 3. Täck inte över sensorfönstret på bildskärmens frontpanel (nedanför strömindikatorn) och placera inga föremål framför det som kan blockera linjen direkt mellan fjärrkontrollen och bildskärmens sensorfönster. Utsätt inte fjärrkontrollen för väta och placera den inte i fuktiga miljöer (t.ex. badrum.) Om bildskärmens fjärrkontrollssensor befinner sig i direkt solljus eller stark belysning kanske inte fjärrkontrollen fungerar ordentligt. Ändra belysningen, justera bildskärmens vinkel eller använd fjärrkontrollen på ett kortare avstånd från bildskärmens sensor. Avsnitt 1: Snabbstartsguide 9

13 10. Initialisera tv:n Tryck strömbrytaren på fjärrkontrollen. Tv:n slås på och strömindikatorn börjar lysa blått. Vid första starten (och tills inställningarna är gjorda) visas initialmenyn (initial menu). Innan du kan titta på tv-program på tv:n måste den söka efter och ställa in tv-kanaler för ditt område. Denna process krävs endast när tv:n är nyinstallerad eller närhelst du installerar den i huvudmenyn för enkel användning. 1. När Backlight är markerad använd eller knapparna för att ändra bakgrundsbelysningen. 2. Tryck på knappen för att välja Språk (Language), använd eller knapparna för att välja språket som visas i menyn. 3. Tryck på för att välja Automatisk inställning (Auto Tuning) och tryck sedan på OK. 4. Tryck på eller för att välja Land (Country) när du använder tv:n. Välj sedan Start och tryck på OK. Automatisk inställning (Auto Tuning) skapar automatiskt en lista över mottagningsbara kanaler. Tryck på BACK när som helst för att avbryta memoriseringsprocessen. (Listan skapas inte om processen avbryts) 11. Titta på tv Tryck på PROG eller PROG på fjärrkontrollen för att bläddra igenom tvkanalerna i ordningsföljd. Välj en ensiffrig eller tvåsiffrig kanal genom att trycka på motsvarande kanalvalsknappar på fjärrkontrollen. För att välja t.ex. kanal 8, tryck på 0 och 8 på fjärrkontrollen. Tryck på VOL eller VOL på fjärrkontrollen för att öka volymen. Volymindikatorn blir längre efterhand som volymen höjs. Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på MUTE igen, eller tryck på VOL för att återställa ljudnivån. Det går också att trycka på RETURN på fjärrkontrollen för att snabbt återgå till föregående kanal. 10 Avsnitt 1: Snabbstartsguide

14 Information om vård och rengöring Stäng alltid av bildskärmen och koppla ur den ifrån elnätet före rengöring. Använd INTE tjocka, flytande eller sprayrengöringsmedel. Använd endast en lätt fuktad, väl urvriden (droppfri), dammfri och ren trasa och torka lätt av bildskärmen. Om nödvändigt, använd ett ph-neutralt diskmedel utspätt med vatten på en annan ren och dammfri trasa för att ta bort olje- eller fettfläckar. Ta bort smutsfläckar genom att torka en gång till med en dammfri trasa. Vid närmare undersökning och under vissa omständigheter kan du upptäcka att några inaktiva bildpunkter förekommer på bildskärmen som fasta färgade punkter. Observera att detta inte påverkar produktens prestanda eftersom det normalt inte är synligt på vanligt betraktningsavstånd. Om bildskärmen inte ska användas på en längre tid (t.ex. om du reser på semester) bör den stängas av och sladden dras ut ur vägguttaget. Du bör också överväga att ta ut batterierna ur fjärrkontrollen (eftersom de kan börja läcka). Precis som plasma och konventionella bildskärmar med bildrör kan LCD-bildskärmar (Liquid Crystal Display) utsättas för fosforinbränning eller kvardröjande bild som kan ses på bildskärmen som synliga fasta linjer och skuggor som inte kan tas bort. Om tillståndet orsakas av felaktig användning (t.ex. att raka linjer förekommer till höger och vänster efter att ha visat bilder, kanalloggor etc, under en längre tid) bör en lämplig serviceavgift utkrävas. För att undvika dylika permanenta skador på bildskärmen rekommenderas följande förebyggande åtgärder: (1) Undvik att visa stillbilder (orörliga) i mer än två timmar. (2) Ändra bildens höjd/breddförhållande med jämna mellanrum. (3) Om det blir nödvändigt att visa stillbilder under en längre tid, sänk kontrasten och ljusstyrkan. (4) LCD-bildskärmen är avsedd att användas i normal hemmamiljö. Använd den inte på andra platser, t.ex. allmän plats. Vad kommer sedan? Du har nått slutet på avsnitt 1: Snabbstartsguide Du bör nu ha en acceptabel förståelse av hur din nya LCD-tv och fjärrkontrollen fungerar, hur den ska installeras och slås på, samt hur den ska skötas och underhållas. Om du vill maximera tittarnöjet innehåller avsnitt 2 i det här häftet användarhandboken som beskriver hur inställningar anpassas efter dina önskemål och din betraktningsmiljö. Det ger detaljerad information om bildskärmens funktioner och egenskaper, Den innehåller också produktspecifikationen och information om felsökning som ytterligare assistans. Avsnitt 1: Snabbstartsguide 11

15 ML2241/ML2441 LED bakgrundsbelysning TV Avsnitt 2: Användarhandbok Välkommen

16 Lär känna din bildskärm Vy framifrån Nr. Namn Beskrivning 1 Strömindikator Lyser blå när bildskärmen är på. Lyser orange när bildskärmen är i vänteläge. 2 Fjärrkontrollmottagare Tar emot signaler från fjärrkontrollen. Hindra inte fjärrkontrollen genom att placera föremål framför den eftersom det kan hindra signalmottagningen. 3 Kanalknapp (CH) / Tryck på dessa knappar för att gå igenom kanalerna i ordningsföljd. Flyttar markeringen uppåt eller nedåt i bildskärmsmenyn. 4 INPUT-knapp Välj ingångskälla. I OSD-menyn, bekräftar valet. 5 Ström/Vänteläge Växla mellan vänteläge och påläge. 6 MENY-knapp Visar bildskärmsmenyn (OSD) om den inte är öppen eller stänger öppnad meny. 7 VOL. +/- Justera högtalarvolymen. Flyttar markeringen åt vänster eller höger i bildskärmsmenyn. Lär känna din bildskärm 13

17 Vy bakifrån A B C D E F G H I J K L MN O P Q R Nr. Namn Beskrivning A Strömbrytare Tryck på strömbrytaren för att stänga av/sätta på strömmen. B Strömingång Anslut till eluttag. C RS232 signalinmatning Denna port är till för användning av servicetekniker. D E F YPbPr komponentvideoingång HDMI2-inmatning HDMI1-inmatning Anslut till komponentvideoutgången (Y Pb Pr) på videoenheter. Anslut till HDMI digitala ljud-/videoutgång på digitala videoenheter. Anslut till HDMI-utgången för digitalt ljud/digital video eller DVI digital video på digital videokällor. G VGA (videoingång på dator) Anslut till RGB-videoutgången (D-sub) på en dator. H SCART-ingång Anslut till extern utrustning med SCART-kontakt Denna SCART-ingång möjliggör visning av ljud och CVBS/YC/RGB+CVBS.RGB, S-video från extern utrustning. I AV ompositvideoinmatning Anslut till kompositvideoutgång (AV) på videoenheter. 14 Lär känna din bildskärm

18 Nr. Namn Beskrivning J PC/DVI-ljudingång Anslut till ljudingången en dator. Detta uttag används för inmatning av datorljud när bildinmatningen är ansluten till VGA eller DVI (via HDMI1-inmatning) på en dator. K Hörlursuttag Anslut till hörlurarna. L USB terminal Kontakt för programuppgradering och mediauppspelning etc. M HDMI3-inmatning Anslut till HDMI digitala ljud-/videoutgång på digitala videoenheter. N SPDIF optisk utmatning Anslut denna port till SPDIF inmatningen för A/V enheten. O Ljud in V/H Anslut till vänster/höger ljudkanalsutgång på videoenheter. P S-videoingång Anslut till S-videoutgång på videoenheter. Q CAM-kortplats Sätt i CAM-kortet på den här platsen. R RF-antenn/kabel-tvingång Anslut till RF-kabel eller CATV-kabel. Lär känna din bildskärm 15

19 Lär känna fjärrkontrollen Fjärrkontroll POWER Tryck för att sätta på tv:n eller försätta den i vänteläge. 2. DTV/RADIO Digital-TV-funktion. Kopplar mellan DTV/RADIOprogram. 3. INFO Tryck för att visa information om aktuell ingångskälla. 4. SLEEP Tryck för att ställa in den automatiska avstängningstimern. 5. SOUND Välj ljudläge mellan Standard, Musik, Film, Sport och Användare. 6. FREEZE Tryck för att frysa bilden på bildskärmen. Tryck igen för att återgå till visning i realtid Kanalval Tryck för att välja önskat program. 8. SRS Tryck för att slå på/stänga av SRS TruSurround HD funktion. 9. GUIDE Visar den elektroniska programguiden på bildskärmen i DTV-läge. Tryck igen för att stänga av guiden. 10. VOL / VOL Tryck för att höja eller sänka volymen. 11. BACK I bildskärmsmenyn, återvänd till föregående menyalternativ genom att trycka på den här knappen. 12. / / / /OK Tryck på eller för att byta kanal i ordningsföljd. Tryck på eller för att justera volymen. När bildskärmsmenyn (On Screen Display, OSD) visas på bildskärmen: Tryck på eller för att välja inställning. Tryck på eller för att justera inställningarna. Tryck på OK för att utföra valet eller för att öppna vald delmeny. 13. INPUT Tryck på dessa knappar för att gå igenom kanalerna i ordningsföljd. 16 Lär känna fjärrkontrollen

20 Grön/ Rotera Grön: Funktionsknapp för text-tv, programredigering eller elektrisk programguide. Rotera: Rotera bilden 90, 180, 270, 360 medurs i Media Röd/ Hoppa över (Bakåt) Röd: Funktionsknapp för text-tv, programredigering eller elektrisk programguide. Hoppa över: Gå till föregående kapitel/spår/fil i Media. 16. Sök (Bakåt) Sök bakåt i Media. 17. Spela/paus Starta eller pausa uppspelning av mediafiler i Media. 18. Senseye Tryck för att visa senseye-menyn. 19. MUTE Tryck för att aktivera eller inaktivera ljudet. Tryck igen för att återställa ljudet. 20. BACKLIGHT Tryck för att ställa in önskad nivå för bakgrundsbelysning. 21. TV AUDIO Välj ljudmodulering i ATV. Välj ljudspråk i DTV. Välj de vänstra/högra ljudkanalerna i andra källor (förutom ATV, DTV och Media) 22. ATV/DTV Byt mellan ATV/DTV. Byt till sista TV-källan när du finns i en annan källa. 23. PICTURE Tryck för att välja önskat förinställt bildläge: Standard, Mild, Användare, Dynamisk. 24. SUBTITLE ATV: Växla mellan tillgängliga språk för undertexten. DTV: Visa box för val av undertextspråk. 25. WIDE Tryck för att justera bildens höjd/bredd förhållande. 26. RETURN Tryck för att växla mellan visad och föregående kanal. 27. PROG / Tryck på dessa knappar för att gå igenom kanalerna i ordningsföljd. Lär känna fjärrkontrollen 17

21 LIST Visa kanallista. 29. FAVORITE Tryck för att hoppa till en sparad favoritkanal. 30. MENU Tryck för att visa bildskärmsmenyns kommandon och inställningar. Tryck en gång till för att stänga. 31. TV-TEXT-funktion HOLD: Tryck denna knapp för att ta bort informationen på bildskärmen och för att stoppa det automatiska sidobyte som sker of en TV-textsida består av 2 eller flera undersidor. UPDATE: Mata in ett sidonummer och tryck sedan på denna knapp. Denna TV-textsida stängs och visar uppdateringssymbolen +1 längst upp till vänster. När uppdateringssignalen ändras till sidonumret, innebär detta att sidan är helt nedladdad. SUBCODE: När en vald TV-textsida har dolda undersidor, kan dessa sidor synliggöras genom att trycka underkodsfunktionen. TEXT/MIX: I TV-läge: Tryck TEXT/ MIX-knappen för att komma till TV-text-läge. I TV-TEXT-läge: Tryck knappen en gång till för att överlagra en TV-text-sändning på skärmen med aktuella TV-program (blandat läge). I BLANDAT läge: Tryck knappen en gång till för att återgå till normal TV-skärm (aktuellt program). INDEX: Tryck Register-knappen för att återgå till Registersidan. LIST: Trycker man på denna knapp, tvingar man TV-texten till LIST-läge. Lista de sidor som tidigare lagrats i minnet. Tryck LISTA-knappen igen för att lämna LISTA-läge för att gå till TV-text. SIZE: Välj dubbelhöjdstext under TV-textläge för helskärm. REVEAL: Tryck denna knapp för att visa dold information såsom lösningar på gåtor eller pussel. Tryck denna knapp igen för att ta bort informationen från skärmen. 18 Lär känna fjärrkontrollen

22 Gul/ Zoom Gul: Funktionsknapp för text-tv, programredigering eller elektrisk programguide. Zoom: Förstorar bildinnehållet horisontellt och vertikalt i Media. 33. Blå/ Hoppa över (Framåt) Blå: Funktionsknapp för text-tv, programredigering eller elektrisk programguide. Hoppa över: Gå till nästa kapitel/spår/fil i Media. 34. Sök (Framåt) Sök framåt i Media. 35. Stopp Stoppar uppspelning i Media Lär känna fjärrkontrollen 19

23 Använda fjärrkontrollen Ström på, av och vänteläge Starta tv:n. Efter att man kopplat in TV:ns nätkabel i ett vägguttag går TV:n automatiskt in i standbyläget. Effektindikatorn lyser orange. Tryck Power på fjärrkontrollen. TV:n sätts på och effektindikatorn ändras till blå. Försätta bildskärmen i vänteläge Tryck på Power på fjärrkontrollen igen. Tv:n återgår genast till vänteläge. Indikatorlampan slår om till orange. Bildskärmen förbrukar en väldigt liten mängd ström (ung. 0,5 W) i vänteläge. Byta inmatning 1. Starta all ansluten utrustning innan inmatning väljs. 2. Tryck på INPUT på fjärrkontrollen för att visa vald inmatning. Tryck på INPUT och välj önskad inmatning med. Tryck sedan på OK för att bekräfta. Man kan också trycka INPUT kontinuerligt för att koppla mellan olika ingångskällor. Dessa alternativ visas endast när motsvarande signal är ansluten till tv:n. Var medveten om att HDMI-inmatning måste uppfylla HDCP för att visas. Vid omställning till HDMI-inmatning krävs flera sekunder för att bildskärmen ska känna av HDCP-informationen från signalkällan. Ingen bild visas under denna period. Det är inte ett fel. Justera ljudinställningarna Justera volymen Tryck på VOL på fjärrkontrollen för att öka volymen. Volymindikatorn blir längre efterhand som volymen höjs. Tryck på VOL på fjärrkontrollen för att sänka volymen. Volymindikatorn blir kortare efterhand som volymen sänks. Inställning för tyst Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på MUTE igen eller tryck på VOL för att återställa ljudnivån. Välja ett ljudläge Tryck på TV AUDIO på fjärrkontrollen för att växla mellan tillgängliga ljudlägen. (Vilka lägen som finns tillgängliga beror på mottaget tv- eller videoljud). 20 Använda fjärrkontrollen

24 Välja ett förinställt ljudläge Tryck på SOUND på fjärrkontrollen för att välja ett lämpligt förinställt ljudläge. Välj mellan standard, musik, film, sport eller användare. Du kan också anpassa användarläget efter dina egna önskemål. Byta kanal Direktval av kanal Välj ett kanalnummer genom att först trycka på kanalnummer med kanalvalsknapparna, Tryck sedan på OK. Välj t.ex. kanal 8 genom att först trycka på och sedan på OK. Välj kanal 28 genom att först trycka på, och sedan på OK. Byta kanal i ordningsföljd Tryck på PROG eller PROG på fjärrkontrollen för att bläddra igenom tv-kanalerna i ordningsföljd. Välja kanaler från kanallistan Tryck på OK för att visa kanallistan. Tryck på OK på den kanal du vill visa för att bli tagen direkt till den kanalen. Återvänd till föregående vald kanal Återkallningsknappen RETURN på fjärrkontrollen gör det möjligt att snabbt växla mellan visad kanal och föregåendekanal. Välja favoritkanaler Tryck på FAVORITE för att visa favoritkanaler sparade i FAVORITLISTA. Använd eller för val av favoritkanal. Tryck sedan på OK för att gå direkt till den kanalen. Ställ favoritkanaler genom att välja Programredigering i Kanalmenyn. Välja bildläge Välj bildläge genom att trycka på PICTURE på fjärrkontrollen. Det gör det möjligt att välja mellan följande inställningar: Bildläge Standard Mild Användare Dynamisk Beskrivning Lämpligt för visning i miljöer med normal belysning. Bilder visas med måttlig ljusstyrka och kontrast lämplig för visning under längre tid. Ditt eget anpassade bildläge. Lämpligt för ljusare miljöer. Kontrasten justeras till en högre nivå för bättre bild. Använda insomningstimern Insomningstimern är användbar om du vill att bildskärmen automatiskt ska försättas i vänteläge efter en bestämd tid. Tryck på SLEEP på fjärkontrollen upprepade gånger för att välja insomningstimer från Av till 240 minuter. Använda fjärrkontrollen 21

25 Använda den elektroniska programguidesfunktionen (EPG) Tryck på GUIDE för att visa den elektroniska programguiden. Tryck på eller för att bläddra uppåt eller nedåt ibland kanalerna eller för att ändra tidsperiod. Ändra datum genom att först trycka på den gula knappen. Välj sedan datum med eller. Du kan också stanna in vid en kanal och trycka på INFO för att visa detaljerad programinformation eller trycka på OK för att gå direkt till det programmet. Du kan också lägga till en påminnelse genom att trycka på den blå knappen. När händelsen som påminnelsen gäller ska börja öppnas ett fönster med en påminnelse om att du ska titta. Kontrollera vilka program du lagt till i påminnelsen genom att trycka på den gröna knappen och visa SCHEMALISTA. Ta bort en påminnelse genom att välja med eller och sedan trycka på den röda knappen. Tryck på BACK för att stänga den elektroniska programguiden. Justera bakgrundsbelysningen För att ändra intensiteten i din TVs bakgrundsljussystem tryck på BACKLIGHT på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja en lämplig nivå. När du tittar på tv i ett dåligt upplyst rum rekommenderas det att bakgrundsbelysningen reduceras vilket också kommer att reducera bildens ljusstyrka och göra mörka delar av bilden mörkare så att en hög kontrastnivå kan bevaras i den mörka miljön. Frysa en bild på bildskärmen Tryck på FREEZE en gång för att stoppa bilden på innevarande bildruta. Tryck igen för att återgå bill normal visning. Den här funktionen gör det möjligt att stoppa bilden på visad bildruta. Den visade videon fortsätter dock i bakgrunden och bilden återgår till den videosignal som mottas i det ögonblick som funktionen stängs av, inte från den frysta bilden. För att kunna undvika potentiell "kvardröjande bild" eller "fosforinbränning" på LCD-skärmen rekommenderas byte av höjd/breddförhållande med jämna mellanrum och att en stillbild inte visas i två timmar eller längre. Justera höjd/breddförhållandet Tryck på WIDE på fjärrkontrollen för att bläddra igenom de olika höjd/ breddförhållandena. Följande tabell visar den resulterande bilden i förhållande till den inmatade bilden vid olika bredd/höjdförhållanden: Bredd/höjdförhållande Beskrivning och användning Den inmatade videons höjd/ breddförhållande 4:3 16:9 Full Sträcker ut en 4:3-bild till 16:9-proportioner. Rekommenderas vid visning av videokällor som redan är i 16:9-format, t.ex. digital tv och de flesta bredbilds-dvd-skivorna. 22 Använda fjärrkontrollen

26 Bredd/höjdförhållande Zoom1 Zoom2 Panorama Beskrivning och användning Sträcker en 4:3-bild till 16:9-format och förstorar den resulterande bilden på bildskärmen. Rekommenderas för visning av videokällor i 4:3-formatet, t.ex. analog tv-inmatning. Sträcker en 4:3-bild till 16:9-format och förstorar den resulterande bilden på bildskärmen. Rekommenderas för visning av videokällor i 4:3-formatet, t.ex. analog tv-inmatning. Sträcker en 4:3-bild till 16:9-format och klipper bort fälten över och under bilden. Rekommenderas för visning av 4:3-video när 16:9-formatet komprimerats till 4:3-format i så kallat brevlådeformat (svarta fält ovanför och under bilden). Den inmatade videons höjd/ breddförhållande 4:3 16:9 Auto Sträcker en 4:3-bild till 16:9-bredd. Rekommenderas för ifyllning av bildskärmen med en 4:3-bild. 4:3 UnderScan Formaterar om bilden till 4:3-format. Rekommenderas för visning av videokällor i 4:3-formatet, t.ex. analog tv eller datorinmatning. Visar originalsignaler på bildskärmen i 1:1-utmatning. Rekommenderas vid bruk av HDMIdatorkälla. Underscan höjd/breddförhållande förekommer när upplösningen för en HDMI-källa är video timing. Vid visning av dator är endast Full och 4:3 valbara. För att kunna undvika potentiell "kvardröjande bild" eller fosforinbränning på LCD-skärmen rekommenderas byte av höjd/breddförhållande med jämna mellanrum och att en statisk bild inte visas under längre tid. Använda fjärrkontrollen 23

27 Använda text-tv-funktionen Tryck på TEXT/MIX på fjärrkontrollen för att visa text-tv. Tryck igen för att stänga av. Text-tv är endast tillgängligt när ATV valts som ingångskälla och en signal som sänder text-tv visas. Text-tv sänds inte av alla tv-stationer. Om du har frågor, kontakta tv-stationen. När text.tv visas kan du: TEXT/MIX/PICTURE (TEXT/MIX/BILD) I TV-läge : Tryck TEXT-/MIX-/BILD-knappen för att komma till TV-text-läge. I TV-TEXT-läge: Tryck knappen igen för att överlagra en TV-text-sändning över aktuella TV-program (blandat läge) på skärmen. I BLANDAT-läge: Tryck knappen igen för att återgå till normal TV-skärm (aktuellt program). SUBCODE (UNDERKOD) När man har en vald TV-textsida med dolda undersidor eller tidsberoende sidor, can dessa sidor visas på följande sätt: Tryck underkodsknappen. Skärmen visar «/». Uppge en 4-siffrig nummerknapp som motsvarar önskad undersida, t.ex för undersida nummer 1. Vänta till sidan visas. UPDATE (UPPDATERA) Uppge ett sidonummer och tryck sedan på denna knapp. TV-text-sidan stängs och visar uppdateringsymbolen +1 längst upp till vänster. När uppdateringssymbolen ändras till sidonumret innebär detta att sidan är helt nerladdad. Tryck denna knapp igen för att öppna TV-textsidan. HOLD (HÅLL) Tryck denna knapp för att ta bort informationen på bildskärmen och för att stoppa det automatiska sidobyte som sker om en TV-textsida består av 2 eller flera undersidor. Tryck denna knapp igen för att fortsätta. Normalt visas antalet sidor och visad undersida på skärmen under tiden. När denna knapp trycks, visas stoppsymbolen längst upp till vänster på skärmen och automatiskt byte hindras. REVEAL (VISA) Tryck denna knapp för att visa dold information såsom lösningar på gåtor eller pussel. Tryck denna knapp igen för att ta bort informationen från skärmen. SIZE (STORLEK) Välj dubbelhöjdstext under TV-textläge för helskärm. Tryck denna knapp för att förstora sidans övre halva. Tryck denna knapp för att förstora sidans nedre halva. Tryck på denna knapp igen för att återgå till normal visning. LIST (LISTA) Tryck denna knapp för att tvinga TV-texten till LISTA-läge. Det innebär att rad 24 (nedersta raden i TV-texten) inte kommer att ha sändningsinformation endast de sidor som tidigare lagrats i minnet. Tryck LISTA-knappen igen för att lämna LISTA-läge för att gå till TV-text. 24 Använda fjärrkontrollen

28 INDEX (REGISTER) Tryck Register-knappen för att återgå till Registersidan. När man trycker denna knapp i TV-text-läge, visas en MARKÖR. Markören (rektangulär ruta) innehåller ett sidonummer och man kan välja önskad sida helt genom att enkelt använda de fyra färgerna. RÖD-knapp: Flytta markören neråt. GRÖN-knapp: Flytta knappen uppåt. GUL-knapp: Byt från aktuell sida till vald sida. BLÅ-knapp: Lämna MARKÖR-läge. Trycka på lämplig färgad knapp för att utföra motsvarande funktion. Trycka på PROG eller PROG för att gå till föregående eller nästa text-tv-sida, eller bläddra ibland delsidor när de valts. Använda fjärrkontrollen 25

29 Ansluta video- och ljudsignaler Ingångsalternativ Den här tv:n stöder samtidig anslutning av ett flertal olika typer av signalkällor och gör det möjligt att välja vilken av de tillgängliga källorna som ska visas. Tryck på INPUT på fjärrkontrollen för att välja en ingångskälla. Stäng av utrustningen innan andra enheter ansluts. För att få mest utbyte av den digital LCD-bildskärmen, välj den anslutning som ger den bästa möjliga signalen. När anslutningen väl är gjord, se till att alla kontakter är ordentligt inkopplade. Observera att felaktiga anslutningar kan ha en negativ inverkan på bildkvaliteten. Ansluta kompositvideoinmatning Anslut kompositvideoutgången på utrustningen till VIDEO eller LJUD V/H (AUDIO L/R) på tv:n med en kompositvideokabel enligt illustrationen (medföljer ej). En kompositvideokabel har tre kontakter: Gul (video), vit (vänster ljudkanal) och röd (höger ljudkanal). Se till att färgerna på kontakterna och ingångarna överensstämmer. Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja AV. Tryck sedan på OK. Kompositvideo ger minst optimal bildkvalitet. Både S-video och komponent video ger videosignaler av bättre kvalitet. SCART stöder både kompositvideo och S-videosignaler. Om S-video används kan kompositvideo inte användas för den inmatningen. VIDEOBANDPSELARE Kompositvideokabel 26 Ansluta video- och ljudsignaler

30 Ansluta SCART-inmatning Anslut källutrustningens SCART-kontakt till tv:ns SCART-ingång med en SCART-kabel (medföljer ej). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på välja SCART. Tryck sedan på OK. INPUT och använda för att AV-utrustning SCART-kabel Ansluta komponentvideoinmatning 1. Anslut källutrustningens komponentvideokontakt till tv:ypbpr IN-kontakter med en komponentvideokabel (medföljer ej). En komponentvideokabel har tre kontakter: Grön (Y), blå (Cb/Pb) och röd (Cr/Pr). Se till att färgerna på kontakterna och ingångarna överensstämmer. 2. Anslut motsvarande ljudutgång på källutrustningen till LJUDINMATNING (AUDIO INPUT) V/H på tv:n med en ljudkabel (medföljer ej). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja YPbPr. Tryck sedan på OK. Komponentvideo ger bäst kvalitet av de analoga videosignaltyperna. Se "Stödda upplösningar för komponentvideosignaler" på sid. 57 för stödda upplösningar. Ljudkabel Dvd-spelare Komponent Videokabel Ansluta video- och ljudsignaler 27

31 Ansluta S-Videoinmatning 1. Anslut källutrustningens S-videoutgång till bildskärmens S-videoingång med en S-videokabel (medföljer ej). Var försiktig vid anslutningen så att stiften i kontakten inte böjs. 2. Anslut ljudutgången för källutrustningens S-video till LJUD V/H-ingången (AUDIO L/R) med en lämplig ljudkabel (eller kompositvideokabel. I det här fallet används inte den gula kontakten). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja S-Video. Tryck sedan på OK. Anslut antingen kompositvideo eller S-video från samma enhet, inte båda. Om möjligheten finns, använd S-video istället för kompositvideo eftersom en S-videosignal har bättre kvalitet än en kompositvideosignal. S-videokabel Ljudkabel Dvd-spelare Ansluta datorinmatning 1. Anslut datorns VGA-utgång till tv:ns VGA IN-anslutning med en mini D-Sub-kabel (15 stift) (medföljer ej). 2. Anslut datorns ljudutgång till tv:ns VGA LINE-ingång med en lämplig 3,5mm-diameter Mini-jack stereokabel (medföljer ej). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja VGA. Tryck sedan på OK. När bildskärmen ansluts till en dator bör du justera upplösningen i datorns bildskärmsinställningar så att den ligger nära bildskärmens naturliga upplösning (t.ex x 1050 bildpunkter). Se "Stödda upplösningar för datorsignaler (D-sub/DVI)" på sid. 56 för stödda upplösningar. Dator Ljudkabel Mini D-SUB-kabel 28 Ansluta video- och ljudsignaler

32 Ansluta en DVI-kabel 1. Anslut den digital videoutgången från en av källenhet (t.ex. en dator eller en digital set-top box) till HDMI1 IN-ingången på tv:n med en DVI-till-HDMI-adapterkabel (medföljer ej). 2. Anslut källutrustningens DVI-ljudutgång till tv:ns DATORLJUDINGÅNG (PC AUDIO INPUT) med en lämplig ljudkabel (medföljer ej). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja HDMI1. Tryck sedan på OK. Vid anslutning till en dator bör du justera upplösningen i datorns bildskärmsinställningar så att den ligger nära bildskärmens naturliga upplösning (t.ex x 768 bildpunkter). Se "Stödda upplösningar för datorsignaler (D-sub/DVI)" på sid. 56 för stödda upplösningar. Dator Ljudkabel DVI-till-HDMI adapterkabel Ansluta en HDMI-kabel Anslut HDMI utgången från din utmatande utrustning till HDMI1, HDMI2 eller HDMI3 IN terminal på skärmen med en HDMI-kabel (medföljer ej). Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja HDMI1, HDMI2 eller HDMI3. Tryck sedan på OK. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) är ett fullt digitalt ljud/videogränssnitt som kan överföra okomprimerade strömmar. HDMI ger ett gränssnitt mellan valfri ljud/videokälla, t.ex. en set-top box, en dvd-spelare eller en A/V-mottagare över en enda kabel. Se Stödda upplösningar för HDMI-signaler på sid. 57. Dvd-spelare HDMI-kabel Ansluta video- och ljudsignaler 29

33 Ansluta USB inmatningen Anslut USB-enheten till USB IN kontakten på TV-apparaten. Visa video från dessa ingångar genom att trycka på INPUT och använda för att välja Media. Tryck sedan på OK. Denna enhet kan spela upp mediafiler som finns på USB-enheten. USB-enhet Ansluta till ljudutgång för hörlurar Den här bildskärmen har en utgång för stereohörlurar för att kunna leverera ljudsignaler till stereohörlurar. Anslut stereohörlurarna (3,5mm Mini-jack) till stereohörlursuttaget på bildskärmen med en lämplig ljudkabel. När anslutningen är gjord stängs ljudet från högtalarna automatiskt av. Var medveten om att överdriven och/eller extrem volym kan skada din hörsel. Hörlurar 30 Ansluta video- och ljudsignaler

34 Anslutning till A/V enhet med SPDIF inmatning Anslut SPDIF optiska kabel (medföljer ej) från A/V enheten till SPDIF utgången på LCD TV. Om du vill åtnjuta digitala sändningar via dina externa högtalare. anslut SPDIF terminalen på baksidan av TV-apparaten till en hemmabiosystem (eller en förstärkare). Ljudkabel A/V enhet SPDIF optisk kabel Stereosystem Ansluta video- och ljudsignaler 31

35 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) Bildskärmsmenyns struktur Ingångssignal DTV ATV SCART YPbPr HDMI AV S-Video Media VGA Bildläge Kontrast Ljusstyrka Färg Färgton Skärpa Bildläge Kontrast Ljusstyrka Färg Färgton Skärpa BILD Färgtemperatur Röd Grön Blå Bildförhållande HDMI RGB område Senseye ACE Brusreducering Hudton DCR Färgtemperatur Röd Grön Blå Bildförhållande DCR Auto justera H-Position V-Position Storlek Fas LJUD Ljudläge Balans Bas Diskant AVC Endast ljud AD väljare AD Volym SRS TruSurround HD SPDIF-utsignal TID Klocka Avstängningstid Påslagningstid Avstängningstimer Auto avstängning Tidszon Språk Ljudspråk Språk undertexter Hörselskadad ALTERNATIV Land OSD tidsspärr SCART-gång Canal+ 32 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)

36 Ingångssignal DTV ATV SCART YPbPr HDMI AV S-video Media VGA HDMI ljud Backlight ALTERNATIV Återställ Programuppdatering LÅS Låssystem Ställ in lösenord Programblockering Ej tillgänglig Föräldravägledning KANAL Välj Automatisk inställning DTV Manuell inställning ATV Manuell inställning Programredigering CI Information Ej tillgänglig Vilka menyalternativ som är tillgängliga beror på vald ingångskälla. Otillgängliga alternativ är gråa eller visas inte. Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) 33

37 Navigera i bildskärmsmenyn Justera bildskärmens inställningar via bildskärmsmenyn. Visa bildskärmsmenyn genom att trycka på MENU på bildskärmen: Arbeta i bildskärmsmenyn Justera t.ex. bildskärpan: 1. Tryck på MENU för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på eller för att välja huvudmenyn. 3. Tryck på OK för att öppna delmenyn. 4. Tryck på eller för att göra ett val. 5. Tryck på eller för att göra en justering. 6. Tryck på MENU för att stänga bildskärmsmenyn. 34 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)

38 Bildmeny Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. Illustrationen ges endast i referenshänseende. Alternativ Funktion Användning Omfång Bildläge Kontrast Ger fullständiga önskade inställningar med justeringar för färg, ljusstyrka, färgton och skärpa för att passa olika betraktarsituationer. Om Användare valts kan de individuella bildinställningarna justeras till din tillfredsställelse: kontrast, ljusstyrka, färg, skärpa och färgton. Justerar bildens vitnivå så att det vita inte bleker ut omgivande färger. Justerar bildens svärta så att de mörka detaljerna i bilden kan ses. Standard Mild Användare Dynamisk 0 till 100 Ljusstyrka Färg Justerar färgintensiteten. Tryck eller för att 0 till till 100 ändra val eller Kontrollerar skillnaden mellan bildens ljusa och Färgton göra justeringar. R50 till G50 mörka delar. Skärpa Justerar bildens skärpa. 0 till 100 Färgtemperatur Justera färgkomponenter individuellt för att skapa en varm eller kall effekt: Normal/Varm/ Användare/ Kall. Normal: Ökar den naturliga färgtonen Varm: Öka den röda färgtonen Användare: Låter användaren justera nivån på de röda, gröna och blåa färgkomponenterna var för sig. Kall: Öka den blåa färgtonen Normal Varm Användare Kall Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) 35

39 Alternativ Funktion Användning Omfång Bildförhållande Välj via inställningarna för bredbildsläge. Tryck eller för att ändra val. HDMI RGB område Senseye ACE Brusreducering Välj RGB-omfång för HDMI mellan Full eller Standard. (Endast under HDMI- & RGB-källa) Ställa in ACE, brusreducering, hudton och DCR. Avancerad kontrastförbättring (Standard, låg, av, hög) Välj för att reducera brusnivån i ansluten utrustning. Full Zoom1 Zoom2 Panorama Auto 4:3 UnderScan Full Standard Standard Hög Av Låg Auto Tryck eller för att Låg Av ändra val eller Standard göra justeringar. Hög Av Låg Middle Hög Extra Hudton Hudfärgsjustering: (0-10) 0 till 10 DCR Stäng Av/ Låg/ Middle/ Hög/ Extra DCR (Dynamic Contrast Ratio). Auto justera Tryck på OK för automatisk justering av bildskärmens inställningar för att optimera prestanda Tryck på OK. baserat på VGA-läget. H-Position Justerar bildens position i sidled i fönstret baserat på VGA-läge. 0 till 100 Justerar bildens position i höjdled i fönstret V-Position Tryck eller för att 0 till 100 baserat på VGA-läge. Storlek Kontrollerar bildbredden baserat på VGA-läget. ändra val. -30 till +30 Kontrollerar signalfasen, vilket kan förbättra Fas skärpan och bildstabiliteten baserat på VGAläget. 0 till 100 *Auto justera, H-Position, V-Position, Storlek och Fas visas förekommer endast med VGAingångskällor. 36 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)

40 Ställa in användarbildläge Du kan justera inställningarna i bildmenyn och spara dem som ditt personliga bildläge. Du kan trycka på PICTURE på fjärrkontrollen för att välja dessa lägen direkt. 1. Tryck på MENU för att öppna bildskärmsmenyn. 2. Tryck på eller för att välja BILD. Tryck sedan på OK för att öppna BILD-menyn. 3. Tryck på för att välja bildläge. Tryck sedan på eller för att välja Användare. 4. Tryck på eller för att välja kontrast, ljusstyrka, färg, färgton och skärpa. Tryck sedan på eller för att göra önskade justeringar av inställningarna. 5. Tryck på MENU för att stänga bildskärmsmenyn. Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) 37

41 Ljudmeny Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. Illustrationen ges endast i referenshänseende. TruSurround HD, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc. Alternativ Funktion Användning Omfång Ljudläge Väljer en ljudtyp vid visning av program eller videor som stöder ett flertal ljud. Om användarläge väljs kan bas och diskant ställas in individuellt. Tryck eller för att ändra val eller göra justeringar. Standard Musik Film Sport Användare Balans Justera volymbalansen mellan den vänstra och högra högtalaren. L50 till R50 Bas Justera bastonerna för användarläget. 0 till 100 Diskant Justera diskanttonerna för användarläget. 0 till 100 AVC Endast ljud AD väljare AD Volym SRS TruSurround HD SPDIF-utsignal Sätter på/stänger av AVC (automatisk volymkontroll). Stäng av bilden men behåll ljudet. Tryck valfri tangent förutom VOL, VOL eller MUTE för att återställa. Slår på/stänger av ljudbeskrivaren. Denna funktion är endast tillgänglig i strömmar som stöds i DTV. Justera volymen för Audio Descriptor (ljudbeskrivaren). SRS TruSurround HD är en patenterar SRS teknologi som löser problemet med uppspelning av 5.1 flerkanalsinnehåll via två högtalare. När detta val är På kan du inte ändra ljudläget. För att slå på/stänga av SPDIF ljudutmatning och välja systemet som stöds. (i DTV, HDMI och Media) På Av På Av På Av 0 till 100 På Av PCM AC3 Av 38 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)

42 Tidsmeny Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. Illustrationen ges endast i referenshänseende. Alternativ Funktion Användning Omfång Klocka Avstängningstid Påslagningstid Avstängningstimer Auto avstängning Tidszon Välj för att ställa in aktuell klocka. I DTV-ingångsläge kan klockan inte justeras. Klockan synkroniseras med tv-utsändningen. Gör det möjligt att ställa in avstängningstimern på en tid då tv:n automatiskt stängs av. Gör det möjligt att ställa in starttimern på en tid då tv:n automatiskt sätts på. Välj på, TV:n kommer automatiskt att stängas av när: 1. Inmatningssignalen är av i 10 minuter. 2. Funktionsknappar eller fjärrkontrollen inte används under 3 timmar. Välj på så stängs tv:n omedelbart av om ingen insignal till tv:n eller ingångskällan finns och om ingen inmatning görs från fjärrkontrollen. Bläddra igenom landets olika tidszoner. Tryck på OK, använda eller för att ändra val. Tryck eller för att ändra val. Datum Månad År Timme Minut Upprepa Timme Minut Aktivera Timme Minut Volym Läge Av,10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 (minuter) På Av Tryck eller för att ändra val. Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) 39

43 Alternativmeny Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på vald ingångskälla. Illustrationen ges endast i referenshänseende. Alternativ Funktion Användning Omfång Språk Ljud språk Språk undertexter Hörselskadad Land OSD tidsspärr Välj önskat språk för bildskärmsmenyn. Välj önskat ljudspråk. (endast i DTV) Tryck eller för att ändra val. English Español Ελληνικά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Русский Româneşte Suomi Česky Dansk Deutsch Primär Sekundär Primär Sekundär Visa undertexter på bildskärmen. (endast i DTV) Close captioning-funktion för hörselskadade På om det tillhandahålls av programmet. (endast i Av DTV) Visa det land som valdes innan autosökningen utfördes. Land kan inte väljas här. För att byta land, gå till Autosökning i kanalmenyn. Möjliggör val av visningstid för bildskärmsmenyn. Tryck eller för att ändra val. Av, 10, 15, 30 45, 60 (sekunder) 40 Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD)

44 Alternativ Funktion Användning Omfång SCART-gång Canal+ HDMI-ljud Backlight Återställ Programuppdatering Välj SCART-singalinmatning. (endast tillgängligt i SCART) Aktivera SCART-kontakten för stöd av Canal+ set-top box (tillgänglig på franska). För normal SCART-funktion, välj AV. (endast tillgängligt i SCART, AV, S-Video) Vid HDMI1-inmatning, välj var ljudkällan kommer ifrån, Auto, PC in eller HDMI. Justerar styrkan på bakgrundsbelysningen. Återställer fabriksinställningarna. Uppdatering av programmet (endast när programmet lagras på USB och USB är inmatad) Tryck eller för att ändra val. AV / RGB SV På Av Auto Dator in HDMI Home Middle Låg Retail Tryck på OK, använda eller för att välja "Ja" och bekräfta. Bildskärmsmeny (On Screen Display, OSD) 41

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok

Digital projektor MW870UST. Användarhandbok Digital projektor MW870UST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11 Placering

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok

MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok MX768/MW769 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok

Digital projektor MX766/MW767/MX822ST. Användarhandbok Digital projektor MX766/MW767/MX822ST Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen

W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok. Välkommen W6000 digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Översikt... 6 Förpackningens innehåll...6 Batterier till fjärrkontrollen...7 Manövrering av

Läs mer