HR-PROGRAM utbildningar för dig med HR i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-PROGRAM 2009 2010. - utbildningar för dig med HR i fokus"

Transkript

1 HR-PROGRAM utbildningar för dig med HR i fokus

2 Utbildningar för dig med HR i fokus Innehållsförteckning Vi är stolta över att i år presentera vårt HR-program. Förstärkt till både innehåll och antal datum i en egen katalog. HR-programmen är sex väl utvalda program som vi under årens lopp utvecklat tillsammans med HR-ansvariga och HRfunktioner i organisationer och företag. Vi vet att man inom HR har djup kompetens inom många områden men också att man kontinuerligt känner behov av att bygga på viss affärskompetens som det ställs allt högre krav på. Att kunna se hur HR kan förstärkas inom ramen för ledningsgruppens arbete är ett område som allt fler känner behov av. Att veta hur man bättre stöttar organisationen genom ett konsultativt förhållningssätt är ett annat. Våra program är praktiskt inriktade, med konkreta och verklighetsnära case där erfarna kursledare lägger till sin egen erfarenhet och givetvis även fångar upp gruppens erfarenheter. Lägg därtill ett praktiskt anpassat material, för att du som HR-ansvarig ska kunna ta med dig nyvunna kunskaper och börja jobba konkret i din egen organisation så har vi summerat våra program och vår affärsidé väl; Att på effektivast möjliga sätt utveckla människors och organisationers kompetens - för framgång Vi hoppas vi kommer att se just dig på våra program i höst och att du kommer få stor nytta av den kompetens vi lägger till din meritlista. Att på effektivast möjliga sätt utveckla individers och organisationers kompetens - för framgång. vår affärsidé Att göra mer på kortare tid med bättre effekt. vår mission 8 EMPLOYER BRANDING Vi sätter alla processer inom HR i ett sammanhang så att vi på effektivast möjliga sätt kan attrahera, rekrytera, utveckla, och behålla rätt medarbetare. ALLMÄNT HR-PROGRAM SIDA Vilken utbildning ska jag gå? 8 Employer Branding 8 Startegisk kompetensutveckling 9 Konsultrollen för HR 9 HR i ledningsgruppen 10 Strategisk rekrytering 10 Presentationsteknik för HR 11 BOKNINGSVILLKOR SIDA Utbildningar för dig med HR i fokus 2 Innehållsförteckning 3 Vi står för kvalitet 4-5 SIDA Våra kunder 12 Bokningsvillkor 13 Vår verksamhet HR-kalendarium 16 9 KONSULTROLLEN FÖR HR Du får insikter och färdigheter kring hur du vägleder och rådger utifrån den HÄR FINNS VI Svante Arrhenius väg 21 F Stockholm egna specialistkompetensen så att motparten känner ett stort värde av kontakten. Maria Scullman VD Advantum Kompetens 10 STRATEGISK REKRYTERING Du får insikter och kunskaper om hur du på bästa sätt säkrar din rekryteringsprocess och skapar förutsättningar för att få rätt person på rätt plats. 10 HR I LEDNINGSGRUPPEN Du får kunskaper och verktyg för att kunna hitta och lyfta fram ekonomiska argument i HR frågor. advantum kompetens advantum kompetens

3 Vi står för kvalitet Vår kvalitet Vi skapar resultat och effekt i våra program det ligger i vår affärsidé. Våra program utvecklas hela tiden för maximal nytta och effekt. Snittet på våra utbildningar ligger på 4,5 på en femgradig skala. Vi är även certifierade genom SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag som är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. våra utbildare med gedigen erfarenhet Våra utbildare är specialister inom sina respektive områden och har lång erfarenhet av att utbilda. Den praktiska erfarenheten som våra kursledare har med sig gör att de kan möta grupper och individer på olika nivå och utveckla frågeställningar och resonemang som kommer upp. vi ger SUPPORT och vägledning Vi erbjuder dig som deltagare hos oss att inom sex månader från det att du gått din utbildning ringa oss och be om vägledning, ställa frågor eller be om feedback på något som du har funderingar kring kopplat till utbildningen. En timmes fri support per mail eller telefon ingår i varje öppen utbildning. Vill du ha vidare stöd och konsultation gör vi det givetvis gärna på förfrågan och enligt separat offert. vidare Rådgivning Våra utbildningsrådgivare finns på plats för att du ska kunna ställa frågor om innehåll, upplägg eller om vidare påbyggnad eller kombinationer av program. Ring oss på: eller eller maila till: dina steg till utveckling! inför utbildningen För att vi ska kunna hålla en hög takt och nivå på våra HR-program vill vi att du innan utbildningen svarar på ett antal frågor som kopplar till din bakgrund och dina behov, samt ett antal kunskapsfrågor utifrån utbildningens innehåll. Dessa är en del av förberedelserna och viktiga för kvaliteten i programmen. Därtill kommer du få en förberedande arbetsuppgift som du tar med som underlag till utbildningen. Beräkna att denna förberedelse tar ca 1-2 timmar i anspråk beroende på vilket program du valt. under utbildningen Våra utbildningar har tydliga mål. Målen styr både innehållet och den pedagogik vi arbetar med under dagarna. Vi bygger dagarna på hög grad av egen aktivitet och varierad pedagogik där du som deltagare också delar med dig av dina erfarenheter och har möjlighet att bygga nätverk med deltagarna för framtida kontakter. Vi vinnlägger oss om att du både får faktapåbyggnad och träning men även egen reflektion och kopplingar till vardagsnära situationer. Samtliga utbildningar är Case-baserade. Vi har max 16 deltagare per tillfälle, förutom Presentationsteknik för HR som är maximerad till 8 deltagare. Vårt material är gjort för att du ska lära snabbt och kunna använda kunskaperna i vardagen när du kommer hem. Våra Lärkartor sätter lärandet i fokus och är unika på marknaden. efter utbildningen Ska utbildningen kunna bli till kompetens krävs både repetition, övning och reflektion. I vår folder Maximera lärandet får du hjälp med att planera för att börja använda ny kunskap på hemmaplan. Tre veckor efter avslutad utbildning gör vi en förnyad enkät som stämmer av hur du tagit till dig kunskap och insikter och var du nu står i din kunskapsutveckling. Svaren ställs mot enkäten som gjordes innan utbildningen och vi har möjlighet att se konkreta resultat utifrån utbildningens mål. Inom ett halvår från utbildningstillfället bjuder vi in till en nätverksträff och erfarenhetskväll med dina kurskollegor. Kvällen ingår i kursavgiften och är till för att du ska få möjlighet att nätverka och bygga på kunskaper även utifrån praktiska erfarenheter. Du får efter varje fullföljd utbildning ett diplom som du kan lägga till din meritförteckning. Elisabeth Stjerndorff - seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Tidigare HR-chef med en marknadsekonomexamen. Har i 20 års tid utvecklat ledarprogram och arbetat med kompetensförsörjning samt personlig utveckling. Är certifierad LOTS coach, har licens för tester inom områdena begåvning, personlighet och grupputveckling och har byggt på sin egen kunskap inom bland annat pedagogik, retorik och socialpsykologi. Pernilla Silfverhjelm seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Pernilla har undervisat på bla Konstfack och Operahögskolan i Göteborg. Fil kand från Stockholms universitet samt projektledarutbildning på IHM Business school. Fokuserar på kroppsspråk, kreativitetg och ledarskapet i rummet och på scen. Pernilla har en bakgrund i operavärlden som regissör och har idag en tyngdpunkt på att utveckla människors kommunikativa förmåga. Magnus Johansson - seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Har tidigare arbetat med affärsutveckling, som Competence Manager, och som vice VD. Industriell ekonom och konsult sedan drygt 10 år tillbaka med fokus på ledarskap, affärsprocesser och HR-frågor. Magnus skriver även böcker i ämnet tillväxt. Maria Scullman VD för Advantum Kompetens. Marknadsekonom i botten med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla människor och organisationer i både Sverige och utomlands. Har specialiserat sig på att arbeta med strategiska kompetensfrågor, varumärkesbyggande och kommunikation. advantum kompetens advantum kompetens

4 HR-PROGRAM En individ lär så länge hon lever en organisation lever så länge den lär

5 Vilken HR-utbildning ska jag gå? Strategisk kompetensutveckling 2 dagar Strategiskt perspektiv Operativt perspektiv från strategi till utbildningsbehov och nyckeltal HR-ansvariga, personalchefer, projektledare inom HR. Helhetsperspektiv Specialområde Strategisk rekrytering 1 dag Strategisk kompetensutveckling 2 dagar HR i ledningsgruppen 2 dagar Employer Branding 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dagar Konsultrollen för HR 2 dagar I matrisen ser du schematiskt hur de olika HR-programmen är fokuserade. Våra utbildningar är moduluppbygda som du plockar samman till längre program efter eget behov. Välj en utbildning i taget - eller bygg en utvecklingstrappa i flera steg. Prata med våra utbildningsrådgivare på om du vill ha vidare vägledning! Idag startar och driver allt fler organisationer kompetensfrågor på en mer strategisk nivå. Det innebär i praktiken att affärsplanen behöver vara vägledande ända in i utvecklingssamtalen och att chef och medarbetare behöver se den kopplingen tydligt. Vi arbetar under två dagar med att skapa struktur och processer för att höja graden av strategiskt tänkande vad gäller kompetensutvecklingen inom en organisation. Utbildningen är Casebaserad och ger praktiska verktyg att arbeta vidare med på hemmaplan. Att få konkreta verktyg och kunskaper för att kunna arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Competence Management och Knowledge Management Strategiskt perspektiv på kompetensutveckling Kompetens, definitioner och begrepp är vägledande i processerna Kompetenspolicy, ett viktigt dokument som lägger grunden Verksamhetens processer är styrande och behöver länkas över året Att formulera affärsmål i kompetenstermer Att beskriva kompetens så att den går att värdera Utvecklingssamtalen och innehållet Uppföljning, styrning och nyckeltal Förankring och omställning av synsätt i organisationen Inventering och bedömning i praktiken med praktikfall Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal Personalbokslut, en kort översikt och kopplingar till resultatet Inga direkta förkunskaper krävs. PLATS/DATUM :- exkl. moms Employer branding 1 dag Konsultrollen för HR 2 dagar att attrahera och behålla rätt medarbetare Employer Branding är ett relativt nytt begrepp. Arbetsgivarvarumärke skulle vi säga på svenska. Oavsett vad vi kallar det handlar det om att sätta alla processer inom HR i ett sammanhang så att vi på effektivast möjliga sätt kan attrahera, rekrytera, utveckla, och behålla rätt medarbetare. HR-ansvariga som vill driva och utveckla ett starkare Employer Brand för att säkerställa rätt kompetens. Inga direkta förkunskaper krävs. ett kundnära förhållningssätt Att arbeta konsultativt handlar om att vända på perspektivet och fullt ut sätta sig in i den andra personens situation. Utifrån den egna professionen och kompetensen säljs lösningar in med kundens behov i fokus. En självklarhet kan man tycka. Men en utmaning som kräver träning. Att få förståelse och insikter kring hur man bedriver ett varumärkesarbete som arbetsgivare med HRs processer i fokus. Employer Branding som begrepp Att utgå från den egna identiteten Vilka vill vi vara och vilka vill vi attrahera? HRs olika processer och kopplingar Kommunikation och marknadsföring Dialog och återkoppling internt Verktyg för styrning av varumärket Fokusgrupper och utveckling Nyckeltal och Employer Scorecard Benchmarking och målbilder PLATS/DATUM 6 400:- exkl. moms Att skapa insikter och färdigheter kring hur man vägleder och rådger utifrån den egna specialistkompetensen så att motparten känner ett stort värde av kontakten. Vikten av tydliga mål och målstyrning Konsultativt förhållningssätt Den konsultativa processen i nio steg Framgångsfaktorer och fallgropar Att se motpartens situation Kartlägga behov genom frågor Konsten att tolka de svar som ges Att hitta en kundnära lösning Att bemöta och förstå invändningar Att sälja in en idé handlar om att bevisa värdet Att komma förbi motstånd Att förhandla fram en lösning HR-ansvariga, konsulter, tekniker, eller andra som har kundkontakter där det är viktigt att rådge och vägleda utifrån egen specialistkompetens. Inga direkta förkunskaper krävs. DATUM/PLATS :- exkl. moms 8 HR-PROGRAM HR-PROGRAM 9

6 HR i ledningsgruppen 2 dagar ekonomisk argumentation, strategiska frågor och proaktivitet För varje beslut och strategi finns ett HR-fokus. Frågan är om det alltid lyfts fram på högsta nivå och om HR tar sin roll och sitt ansvar i att föra fram HR-frågorna och får gehör. Ekonomisk argumentation och proaktivitet hänger tätt samman med att driva HR-frågorna på en strategisk nivå i ledningen HR ansvariga som vill stärka sin förmåga att lyfta fram HR-frågor kopplat till affärsstrategier. Erfarenhet av HR-arbete. Att få kunskaper och verktyg för att kunna hitta och lyfta fram ekonomiska argument i HR frågor. Strategisk HR och strategiska HR-frågor HRs ansvar och roll i ledningsgruppen Ledningsgruppen som arena för beslut Konsten att analysera strategier och affärsmål Att omvandla strategier och mål till HR-frågor Att räkna och hitta ekonomiska argument Beslutsunderlag med tydliga konsekvenser Argumentation och bevisföring Att hantera invändningar Vikten av att vara proaktiv Att sälja in en lösning Egen analys och praktisk träning DATUM/PLATS :- exkl. moms Jag kommer använda materialet och de nya kunskaperna jag fick i ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt vi ska starta upp. Jag fick flera användbara verktyg och checklistor som kommer underlätta arbetet och säkerställa kvaliteten. Utifrån kursmaterialet kommer jag göra en presentation för mina HR-kollegor och därefter göra ett första utkast till projektplan. Theres Annerstedt, Personalspecialist - Swedish Match Strategisk rekrytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dagar effektiv rekrytering med tydlig strategi En utmaning hos de flesta företag är att skapa bästa möjliga effektivitet i rekryteringsprocessen som leder till så bra - och rätt - kandidater som möjligt. Vägen dit kräver både strategisk insikt, processgenomgång och tydliga verktyg för alla parter som är med i processen. Vi sätter under en dag fokus på HRs roll i den strategiska delen av rekryteringsprocessen. Vill du sedan bygga på med intervjuteknik finns utbildningen Intervjuteknik på en dag. Att få insikter och kunskaper om hur man på bästa sätt säkrar sin rekryteringsprocess och skapar förutsättningar för att få rätt person på rätt plats. Arbetsgivarimage och vår övergripande strategi Profilering och budskap kring vår rekrytering Strategisk kompetensanalys för kravspecifikation Sökvägar och tidsplanering Processgenomgång och rollfördelning Annonsutformning Urval och urvalskriterier Konsten att tyda ansökningar och betyg Diskrimineringslagar Olika testers för och nackdelar Återkoppling till de som ej fick jobbet Från anställning till första arbetsdagen Alla HR- eller rekryteringsansvariga som på central nivå arbetare med att säkra rekryteringsprocessen och dess effektivitet. Kunskaper om praktiskt rekryteringsarbete och viss erfarenhet från strategiskt och övergripande rekryteringsarbete. PLATS/DATUM 6 400:- exkl. moms få gehör för dina argument Vi arbetar under två dagar utifrån HRs roll och ansvarsområden med att förtydliga budskap och retoriska strukturer för att få bättre gehör och gensvar i såväl chefs- som medarbetarled och inte minst i ledningsgruppen. Utbildningen ger många möjligheter till praktisk träning, diskussion och erfarenhetsutbyte med andra HR ansvariga i samma situation. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning med specifikt innehåll anpassat till HRs roll och ansvar. Förberedande uppgift innan utbildningen och en kvällsuppgift dag 1. Att genom starka och väl underbyggda budskap möjliggöra att HRs ansvarsområden får både fokus och gehör i organisationen. Argumentationens grunder Lyskraft, framställningsförmåga och scennärvaro Att förbereda sin strategi och sin argumentation Den röda tråden skapar tydlighet Olika kommunikationsstrategier Verktyg för dialog och för att hantera motargument Språket påverkar mer än vi tror Att skapa tydliga beslutsunderlag en del av framgången Att använda nyckeltal och ekonomi som en del av argumentationen Frågeteknik ditt viktigaste verktyg för påverkan Att hantera det oväntade HR-ansvariga, personalchefer, personalhandläggare, utbildningsansvariga HR-specialister, HR-konsulter Inga direkta förkunskaper men en grundläggande utbildning eller kunskap i retorik och presentationsteknik är önskvärt. DATUM/PLATS :- exkl. moms 10 HR-PROGRAM HR-PROGRAM 11

7 Våra kunder Bokningsvillkor Under årens lopp har vi arbetat med hundratals företag och organisationer i många skiftande uppdrag. Kundlistan har hunnit bli lång. Här finner du några av de senaste årens kunder Adecco Sweden Hägglunds Drives AFA Hässlögymnasiet Akademiska Sjukhuset IKEA Alfa Laval Intertek Semko Amadeus Sweden ISS Facility Services Antrop John Deere Forestry Apoteket John Mattson Fastighets Arbetsgivarverket Jusek AstraZeneca KF Fastigheter Atlas Copco Tools Kommunförbundet i Jämtlands län Avfall Sverige Kommunförbundet i Skåne Becker Acroma Group Lagerhaus Bonnier Media University Landstinget i Jönköping Bromölla Kommun Lantbrukarnas Riksförbund BTS Sverige LFV Luftfartsverket Carema Omsorg Lundalogik ComHem Länsförsäkringar CSN Länsstyrelsen i Skåne län Danderyds sjukhus Malmö stad Danske Bank Malmö Stadsdelsförvaltning Dina Försäkringar McNeil Dolby Sweden Metallgruppen Däckia Miljöförvaltningen i Stockholms Stad E.ON Naturvårdsverket Ellos NCC Construction Sverige Enköpings kommun Nordea Ericsson Nordiska museet Fabege Norstedts Förlagsgrupp Festo Näringspunkten Finansinspektionen OMX Market Technology Folksam Pfizer Fonus Posten Fordonsdata PPM Fortum Regeringskansliet Försvarsmakten Regionförbundet Södra Småland Försäkringskassan Reitan Servicehandel Gotlands Kommun Riksbyggen Hallsbergs kommun Risenta Handelsbanken Saab Training Systems Hjälpmedelsinstitutet Scan Global Logistics Huddinge Kommun SEB Humlegården Fastigheter Sergel Kredittjänster SET Revisionsbyrå Siemens Skanska Sodexho Sollentuna kommun St Jude Medical Swedbank Swedish Match Svensk Energi Svenska Bostäder Svenska kyrkan Sveriges Ingenjörer Sydskånska gymnasieförbundet Systembolaget Tele2 Sverige Tierps kommun Tillväxtverket Tingsryds kommun Toyota Material Handling Europe Unilever Sverige Uttern Båtar Åhléns FÖRETAGSANPASSAT Är ni flera från samma företag eller organisation och behöver en anpassad utbildning? Vi har under årens lopp utvecklat 100-tals utbildningar för både privata näringslivet, myndigheter och kommuner. Vår repertoar är stor och täcker in många delar av kommunikativ träning. Vår styrka är att hitta konkreta och effektiva lösningar där vi hushåller med tid och resurser. Anmälan Anmäl dig genom att gå in på vår hemsida. Du kan även maila oss på eller ringa oss på och boka din plats eller ställa frågor om din utbildning. När din anmälan nått oss får du en bekräftelse via mail. Anmälan till utbildningarna är bindande så snart vi har accepterat bokningen och skickat ut en bekräftelse. Kallelse skickar vi tre veckor innan kursstart via mail. I kallelsen framgår tid, plats eventuella förberedelser som ska göras samt en deltagarenkät så att vi kan förbereda utbildningen på bästa sätt. Ombokning/Avbokning Skulle din utbildning bli inställd på grund av för få deltagare tar vi genast kontakt med dig för att erbjuda ett alternativ. Dock senast fyra veckor innan kursstart. Om det föreslagna alternativet inte fungerar får du givetvis hela avgiften tillbaka. Skulle du vilja avboka 4 2 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Om du avbokar 2 0 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med oss. Du kan dock teckna en försäkring genom Europeiska där du vid sjukdom kan få kursavgiften tillbaka. Information om detta får du i samband med bokningen eller på Pris Alla priser som anges är exklusive moms. Priset inkluderar kaffe, lunch och utbildningsmaterial samt en timmes fri support per mail/telefon efter avslutad utbildning. Giltig sex månader från utbildningstillfället. Vid internatutbildningar som UGL och THE tillkommer kostnad för kost och logi. Betalning Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 20 dagar. 12 advantum kompetens advantum kompetens 13

8 Vår verksamhet Vår verksamhet har kompetensen i fokus. Vi erbjuder såväl öppna utbildningar som företagsinterna och anpassade utbildningar. Därtill har vi konsultativa tjänster vad gäller strategiska kompetensfrågor och processer. Vi arbetar med både stora och små organisationer och finns representerade både i det privata näringslivet och i offentlig förvaltning. ÖPPna Utbildningar Våra öppna utbildningar fokuserar korta effektiva utvecklingsprogram för såväl chefer som medarbetare. Programmet växer för varje år och vi finns nu på tre orter, Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra konsulter är specialiserade inom sina respektive område och har lång erfarenhet av att utbilda. Våra huvudområden fokuserar ledarskap, kommunikation, pedagogik och HR med ett antal olika utbildningar som gärna kan kombineras till längre utbildningsprogram. I denna katalog hittar du våra speciellt inriktade program för HRansvariga. Du hittar alla våra utbildningar på. Om du är intresserad av våra utbildningar inom ledarskap, kommunikation och pedagogik kan du betälla en separat kurskatalog på telefon eller Företagsanpassade utbildningar Är ni fler från samma företag och behöver en anpassad eller företagsintern utbildning? Vi kan genomföra en av våra öppna utbildningar internt hos er eller anpassa upplägget och utveckla programmen vidare för just era behov. Vi har under årens lopp utvecklat 100-tals utbildningar för både privata näringslivet, myndigheter och kommuner. Vår repertoar är stor och täcker in många delar av kommunikativ träning. Vår styrka är att hitta konkreta och effektiva lösningar med en praktiskt tillämpad pedagogik där vi hushåller med tid och resurser. Konsulttjänster Vi har stor erfarenhet av att arbeta med kompetensfrågor på strategisk nivå. Vi kan vara stöd och bollplank eller driva projekt vad gäller till exempel kompetensinventering, målstyrning av utbildning, kompetenspolicy eller processer kring utvecklingssamtal. SEMINARIER Vi erbjuder även seminarier speciellt riktade till dig som HR-ansvarig eller som jobbar med personalfrågor. Våra seminarier ger dig handfasta tips och råd och utgör även ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte med organisationer och företag som har likartade intressen eller problematik som du själv har. SAMARBETE MED STOCKHOLMS UNIVERSITET Sedan år 2004 samarbetar vi med Stockholms universitet och PAO-programmet (Personal, Arbete och Organisation). Vi tror att det är viktigt att vi håller oss a-jour med utvecklingen inom HR-området och möter därför varje år 100-talet HR-studerande i uppstarten av deras mentorprogram. Programmet drivs av studenterna själva och Advantum Kompetens är med och sponsrar uppstarten med utbildning samt material för såväl studenter som mentorer. Vi finns även med som stöd under processens gång. Programmet syftar till att ge studenterna en verklighetsanknytning kopplat till studierna inom HR-området och under ett års tid träffas mentor och adept där adepterna får vara med och konkret se hur teorier inom området omvandlas till praktik. auktoriserade enligt sauf Advantum Kompetens är kvalitetssäkrade genom SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag som är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Tillsammans med Bureau Veritas har SAUF skapat ett kvalitetssystem, som en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Advantum Kompetens är auktoriserade av SAUF vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. En trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. Föreningens medlemsföretag är ledande i utvecklingen av moderna och effektiva inlärningsmetoder och ger kunderna bästa nytta med högsta kvalitet och har klara riktlinjer för etiskt uppträdande på marknaden. Föreningen har till uppgift att verka för hög kvalitet. Advantum Kompetens arbetar tillsammans med SAUF för att: Erbjuda bra kundnytta till en rimlig kostnad Kvalitetsgaranti för dig som kund Erbjuda dig rätt utbildning för varje behov Bidra till samhällsutvecklingen, skapa arbeten, kompetens och utveckling 14 advantum kompetens advantum kompetens 15

9 HR-PROGRAM UTBILDNING - STOCKHOLM JUL AUG SEP OKT NOV DEC HÖSTEN 2009 Employer branding 1 dag 16 4 Strategisk kompetensutveckling 2 dgr Konsultrollen för HR 2 dgr 8-9 HR i ledningsgruppen 2 dgr Strategisk rektytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dgr UTBILDNING - STOCKHOLM JAN FEB MAR APR MAJ JUN VÅREN 2010 Employer branding 1 dag Strategisk kompetensutveckling 2 dgr Konsultrollen för HR 2 dgr HR i ledningsgruppen 2 dgr Strategisk rektytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dgr Med reservation för eventuella ändringar. För aktuella datum gå in på Du har väl inte missat? Vi har även utbildningar inom ledarskap, kommunikation och pedagogik: Ny som chef 3 dgr Coachande ledarskap 2 dgr Ledarskap för team- arbetsledare 3 dgr Att leda och utveckla team 2 dgr Att leda chefer 2 dgr UGL, Utveckling av Grupp och Ledare 5 dgr internat THE, The Human Element 5 dgr internat Svåra samtal 1 dag Utvecklingssamtal 1 dag Lönesamtal 1 dag Intervjuteknik 1 dag Personlig effektivitet 1 dag Förändringsledning i praktiken 2 dgr Kommunikation och samtalsmetodik 2 dgr Kundkommunikation och service 2 dgr Förhandlingsteknik 2 dgr Presentationsteknik 2 dgr Retorik - Konsten att övertyga 2 dgr International Business Presentations 2 dgr Praktisk pedagogik 2 dgr Att leda workshops 2 dgr Mötesteknik för effektiva möten 1dag Idéutveckling 2 dgr UTBILDNINGAR LEDARSKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK Svante Arrhenius väg 21 F Stockholm Telefon

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön.

LAS Debatt. Vetenskapliga. Vad gör du när Janne Josefsson ringer? Om konsten att bli modig! Vision om HR-arbetet, än högre lön. Posttidning B Posttidning B Nr 3 2010 LAS Debatt Läs mer på s 37» Utmaningar viktigare än högre lön sidan 5» HITTA arbetsro Läs mer av Olof på s 15» Löne & Ekonomidagar Läs mer på s 25» Vetenskapliga upptäckter

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer