HR-PROGRAM utbildningar för dig med HR i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HR-PROGRAM 2009 2010. - utbildningar för dig med HR i fokus"

Transkript

1 HR-PROGRAM utbildningar för dig med HR i fokus

2 Utbildningar för dig med HR i fokus Innehållsförteckning Vi är stolta över att i år presentera vårt HR-program. Förstärkt till både innehåll och antal datum i en egen katalog. HR-programmen är sex väl utvalda program som vi under årens lopp utvecklat tillsammans med HR-ansvariga och HRfunktioner i organisationer och företag. Vi vet att man inom HR har djup kompetens inom många områden men också att man kontinuerligt känner behov av att bygga på viss affärskompetens som det ställs allt högre krav på. Att kunna se hur HR kan förstärkas inom ramen för ledningsgruppens arbete är ett område som allt fler känner behov av. Att veta hur man bättre stöttar organisationen genom ett konsultativt förhållningssätt är ett annat. Våra program är praktiskt inriktade, med konkreta och verklighetsnära case där erfarna kursledare lägger till sin egen erfarenhet och givetvis även fångar upp gruppens erfarenheter. Lägg därtill ett praktiskt anpassat material, för att du som HR-ansvarig ska kunna ta med dig nyvunna kunskaper och börja jobba konkret i din egen organisation så har vi summerat våra program och vår affärsidé väl; Att på effektivast möjliga sätt utveckla människors och organisationers kompetens - för framgång Vi hoppas vi kommer att se just dig på våra program i höst och att du kommer få stor nytta av den kompetens vi lägger till din meritlista. Att på effektivast möjliga sätt utveckla individers och organisationers kompetens - för framgång. vår affärsidé Att göra mer på kortare tid med bättre effekt. vår mission 8 EMPLOYER BRANDING Vi sätter alla processer inom HR i ett sammanhang så att vi på effektivast möjliga sätt kan attrahera, rekrytera, utveckla, och behålla rätt medarbetare. ALLMÄNT HR-PROGRAM SIDA Vilken utbildning ska jag gå? 8 Employer Branding 8 Startegisk kompetensutveckling 9 Konsultrollen för HR 9 HR i ledningsgruppen 10 Strategisk rekrytering 10 Presentationsteknik för HR 11 BOKNINGSVILLKOR SIDA Utbildningar för dig med HR i fokus 2 Innehållsförteckning 3 Vi står för kvalitet 4-5 SIDA Våra kunder 12 Bokningsvillkor 13 Vår verksamhet HR-kalendarium 16 9 KONSULTROLLEN FÖR HR Du får insikter och färdigheter kring hur du vägleder och rådger utifrån den HÄR FINNS VI Svante Arrhenius väg 21 F Stockholm egna specialistkompetensen så att motparten känner ett stort värde av kontakten. Maria Scullman VD Advantum Kompetens 10 STRATEGISK REKRYTERING Du får insikter och kunskaper om hur du på bästa sätt säkrar din rekryteringsprocess och skapar förutsättningar för att få rätt person på rätt plats. 10 HR I LEDNINGSGRUPPEN Du får kunskaper och verktyg för att kunna hitta och lyfta fram ekonomiska argument i HR frågor. advantum kompetens advantum kompetens

3 Vi står för kvalitet Vår kvalitet Vi skapar resultat och effekt i våra program det ligger i vår affärsidé. Våra program utvecklas hela tiden för maximal nytta och effekt. Snittet på våra utbildningar ligger på 4,5 på en femgradig skala. Vi är även certifierade genom SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag som är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. våra utbildare med gedigen erfarenhet Våra utbildare är specialister inom sina respektive områden och har lång erfarenhet av att utbilda. Den praktiska erfarenheten som våra kursledare har med sig gör att de kan möta grupper och individer på olika nivå och utveckla frågeställningar och resonemang som kommer upp. vi ger SUPPORT och vägledning Vi erbjuder dig som deltagare hos oss att inom sex månader från det att du gått din utbildning ringa oss och be om vägledning, ställa frågor eller be om feedback på något som du har funderingar kring kopplat till utbildningen. En timmes fri support per mail eller telefon ingår i varje öppen utbildning. Vill du ha vidare stöd och konsultation gör vi det givetvis gärna på förfrågan och enligt separat offert. vidare Rådgivning Våra utbildningsrådgivare finns på plats för att du ska kunna ställa frågor om innehåll, upplägg eller om vidare påbyggnad eller kombinationer av program. Ring oss på: eller eller maila till: dina steg till utveckling! inför utbildningen För att vi ska kunna hålla en hög takt och nivå på våra HR-program vill vi att du innan utbildningen svarar på ett antal frågor som kopplar till din bakgrund och dina behov, samt ett antal kunskapsfrågor utifrån utbildningens innehåll. Dessa är en del av förberedelserna och viktiga för kvaliteten i programmen. Därtill kommer du få en förberedande arbetsuppgift som du tar med som underlag till utbildningen. Beräkna att denna förberedelse tar ca 1-2 timmar i anspråk beroende på vilket program du valt. under utbildningen Våra utbildningar har tydliga mål. Målen styr både innehållet och den pedagogik vi arbetar med under dagarna. Vi bygger dagarna på hög grad av egen aktivitet och varierad pedagogik där du som deltagare också delar med dig av dina erfarenheter och har möjlighet att bygga nätverk med deltagarna för framtida kontakter. Vi vinnlägger oss om att du både får faktapåbyggnad och träning men även egen reflektion och kopplingar till vardagsnära situationer. Samtliga utbildningar är Case-baserade. Vi har max 16 deltagare per tillfälle, förutom Presentationsteknik för HR som är maximerad till 8 deltagare. Vårt material är gjort för att du ska lära snabbt och kunna använda kunskaperna i vardagen när du kommer hem. Våra Lärkartor sätter lärandet i fokus och är unika på marknaden. efter utbildningen Ska utbildningen kunna bli till kompetens krävs både repetition, övning och reflektion. I vår folder Maximera lärandet får du hjälp med att planera för att börja använda ny kunskap på hemmaplan. Tre veckor efter avslutad utbildning gör vi en förnyad enkät som stämmer av hur du tagit till dig kunskap och insikter och var du nu står i din kunskapsutveckling. Svaren ställs mot enkäten som gjordes innan utbildningen och vi har möjlighet att se konkreta resultat utifrån utbildningens mål. Inom ett halvår från utbildningstillfället bjuder vi in till en nätverksträff och erfarenhetskväll med dina kurskollegor. Kvällen ingår i kursavgiften och är till för att du ska få möjlighet att nätverka och bygga på kunskaper även utifrån praktiska erfarenheter. Du får efter varje fullföljd utbildning ett diplom som du kan lägga till din meritförteckning. Elisabeth Stjerndorff - seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Tidigare HR-chef med en marknadsekonomexamen. Har i 20 års tid utvecklat ledarprogram och arbetat med kompetensförsörjning samt personlig utveckling. Är certifierad LOTS coach, har licens för tester inom områdena begåvning, personlighet och grupputveckling och har byggt på sin egen kunskap inom bland annat pedagogik, retorik och socialpsykologi. Pernilla Silfverhjelm seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Pernilla har undervisat på bla Konstfack och Operahögskolan i Göteborg. Fil kand från Stockholms universitet samt projektledarutbildning på IHM Business school. Fokuserar på kroppsspråk, kreativitetg och ledarskapet i rummet och på scen. Pernilla har en bakgrund i operavärlden som regissör och har idag en tyngdpunkt på att utveckla människors kommunikativa förmåga. Magnus Johansson - seniorkonsult inom Advantum Kompetens. Har tidigare arbetat med affärsutveckling, som Competence Manager, och som vice VD. Industriell ekonom och konsult sedan drygt 10 år tillbaka med fokus på ledarskap, affärsprocesser och HR-frågor. Magnus skriver även böcker i ämnet tillväxt. Maria Scullman VD för Advantum Kompetens. Marknadsekonom i botten med mer än 20 års erfarenhet av att utveckla människor och organisationer i både Sverige och utomlands. Har specialiserat sig på att arbeta med strategiska kompetensfrågor, varumärkesbyggande och kommunikation. advantum kompetens advantum kompetens

4 HR-PROGRAM En individ lär så länge hon lever en organisation lever så länge den lär

5 Vilken HR-utbildning ska jag gå? Strategisk kompetensutveckling 2 dagar Strategiskt perspektiv Operativt perspektiv från strategi till utbildningsbehov och nyckeltal HR-ansvariga, personalchefer, projektledare inom HR. Helhetsperspektiv Specialområde Strategisk rekrytering 1 dag Strategisk kompetensutveckling 2 dagar HR i ledningsgruppen 2 dagar Employer Branding 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dagar Konsultrollen för HR 2 dagar I matrisen ser du schematiskt hur de olika HR-programmen är fokuserade. Våra utbildningar är moduluppbygda som du plockar samman till längre program efter eget behov. Välj en utbildning i taget - eller bygg en utvecklingstrappa i flera steg. Prata med våra utbildningsrådgivare på om du vill ha vidare vägledning! Idag startar och driver allt fler organisationer kompetensfrågor på en mer strategisk nivå. Det innebär i praktiken att affärsplanen behöver vara vägledande ända in i utvecklingssamtalen och att chef och medarbetare behöver se den kopplingen tydligt. Vi arbetar under två dagar med att skapa struktur och processer för att höja graden av strategiskt tänkande vad gäller kompetensutvecklingen inom en organisation. Utbildningen är Casebaserad och ger praktiska verktyg att arbeta vidare med på hemmaplan. Att få konkreta verktyg och kunskaper för att kunna arbeta strategiskt med kompetensutveckling. Competence Management och Knowledge Management Strategiskt perspektiv på kompetensutveckling Kompetens, definitioner och begrepp är vägledande i processerna Kompetenspolicy, ett viktigt dokument som lägger grunden Verksamhetens processer är styrande och behöver länkas över året Att formulera affärsmål i kompetenstermer Att beskriva kompetens så att den går att värdera Utvecklingssamtalen och innehållet Uppföljning, styrning och nyckeltal Förankring och omställning av synsätt i organisationen Inventering och bedömning i praktiken med praktikfall Möjligheter till analys och styrning av nyckeltal Personalbokslut, en kort översikt och kopplingar till resultatet Inga direkta förkunskaper krävs. PLATS/DATUM :- exkl. moms Employer branding 1 dag Konsultrollen för HR 2 dagar att attrahera och behålla rätt medarbetare Employer Branding är ett relativt nytt begrepp. Arbetsgivarvarumärke skulle vi säga på svenska. Oavsett vad vi kallar det handlar det om att sätta alla processer inom HR i ett sammanhang så att vi på effektivast möjliga sätt kan attrahera, rekrytera, utveckla, och behålla rätt medarbetare. HR-ansvariga som vill driva och utveckla ett starkare Employer Brand för att säkerställa rätt kompetens. Inga direkta förkunskaper krävs. ett kundnära förhållningssätt Att arbeta konsultativt handlar om att vända på perspektivet och fullt ut sätta sig in i den andra personens situation. Utifrån den egna professionen och kompetensen säljs lösningar in med kundens behov i fokus. En självklarhet kan man tycka. Men en utmaning som kräver träning. Att få förståelse och insikter kring hur man bedriver ett varumärkesarbete som arbetsgivare med HRs processer i fokus. Employer Branding som begrepp Att utgå från den egna identiteten Vilka vill vi vara och vilka vill vi attrahera? HRs olika processer och kopplingar Kommunikation och marknadsföring Dialog och återkoppling internt Verktyg för styrning av varumärket Fokusgrupper och utveckling Nyckeltal och Employer Scorecard Benchmarking och målbilder PLATS/DATUM 6 400:- exkl. moms Att skapa insikter och färdigheter kring hur man vägleder och rådger utifrån den egna specialistkompetensen så att motparten känner ett stort värde av kontakten. Vikten av tydliga mål och målstyrning Konsultativt förhållningssätt Den konsultativa processen i nio steg Framgångsfaktorer och fallgropar Att se motpartens situation Kartlägga behov genom frågor Konsten att tolka de svar som ges Att hitta en kundnära lösning Att bemöta och förstå invändningar Att sälja in en idé handlar om att bevisa värdet Att komma förbi motstånd Att förhandla fram en lösning HR-ansvariga, konsulter, tekniker, eller andra som har kundkontakter där det är viktigt att rådge och vägleda utifrån egen specialistkompetens. Inga direkta förkunskaper krävs. DATUM/PLATS :- exkl. moms 8 HR-PROGRAM HR-PROGRAM 9

6 HR i ledningsgruppen 2 dagar ekonomisk argumentation, strategiska frågor och proaktivitet För varje beslut och strategi finns ett HR-fokus. Frågan är om det alltid lyfts fram på högsta nivå och om HR tar sin roll och sitt ansvar i att föra fram HR-frågorna och får gehör. Ekonomisk argumentation och proaktivitet hänger tätt samman med att driva HR-frågorna på en strategisk nivå i ledningen HR ansvariga som vill stärka sin förmåga att lyfta fram HR-frågor kopplat till affärsstrategier. Erfarenhet av HR-arbete. Att få kunskaper och verktyg för att kunna hitta och lyfta fram ekonomiska argument i HR frågor. Strategisk HR och strategiska HR-frågor HRs ansvar och roll i ledningsgruppen Ledningsgruppen som arena för beslut Konsten att analysera strategier och affärsmål Att omvandla strategier och mål till HR-frågor Att räkna och hitta ekonomiska argument Beslutsunderlag med tydliga konsekvenser Argumentation och bevisföring Att hantera invändningar Vikten av att vara proaktiv Att sälja in en lösning Egen analys och praktisk träning DATUM/PLATS :- exkl. moms Jag kommer använda materialet och de nya kunskaperna jag fick i ett strategiskt kompetensförsörjningsprojekt vi ska starta upp. Jag fick flera användbara verktyg och checklistor som kommer underlätta arbetet och säkerställa kvaliteten. Utifrån kursmaterialet kommer jag göra en presentation för mina HR-kollegor och därefter göra ett första utkast till projektplan. Theres Annerstedt, Personalspecialist - Swedish Match Strategisk rekrytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dagar effektiv rekrytering med tydlig strategi En utmaning hos de flesta företag är att skapa bästa möjliga effektivitet i rekryteringsprocessen som leder till så bra - och rätt - kandidater som möjligt. Vägen dit kräver både strategisk insikt, processgenomgång och tydliga verktyg för alla parter som är med i processen. Vi sätter under en dag fokus på HRs roll i den strategiska delen av rekryteringsprocessen. Vill du sedan bygga på med intervjuteknik finns utbildningen Intervjuteknik på en dag. Att få insikter och kunskaper om hur man på bästa sätt säkrar sin rekryteringsprocess och skapar förutsättningar för att få rätt person på rätt plats. Arbetsgivarimage och vår övergripande strategi Profilering och budskap kring vår rekrytering Strategisk kompetensanalys för kravspecifikation Sökvägar och tidsplanering Processgenomgång och rollfördelning Annonsutformning Urval och urvalskriterier Konsten att tyda ansökningar och betyg Diskrimineringslagar Olika testers för och nackdelar Återkoppling till de som ej fick jobbet Från anställning till första arbetsdagen Alla HR- eller rekryteringsansvariga som på central nivå arbetare med att säkra rekryteringsprocessen och dess effektivitet. Kunskaper om praktiskt rekryteringsarbete och viss erfarenhet från strategiskt och övergripande rekryteringsarbete. PLATS/DATUM 6 400:- exkl. moms få gehör för dina argument Vi arbetar under två dagar utifrån HRs roll och ansvarsområden med att förtydliga budskap och retoriska strukturer för att få bättre gehör och gensvar i såväl chefs- som medarbetarled och inte minst i ledningsgruppen. Utbildningen ger många möjligheter till praktisk träning, diskussion och erfarenhetsutbyte med andra HR ansvariga i samma situation. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning med specifikt innehåll anpassat till HRs roll och ansvar. Förberedande uppgift innan utbildningen och en kvällsuppgift dag 1. Att genom starka och väl underbyggda budskap möjliggöra att HRs ansvarsområden får både fokus och gehör i organisationen. Argumentationens grunder Lyskraft, framställningsförmåga och scennärvaro Att förbereda sin strategi och sin argumentation Den röda tråden skapar tydlighet Olika kommunikationsstrategier Verktyg för dialog och för att hantera motargument Språket påverkar mer än vi tror Att skapa tydliga beslutsunderlag en del av framgången Att använda nyckeltal och ekonomi som en del av argumentationen Frågeteknik ditt viktigaste verktyg för påverkan Att hantera det oväntade HR-ansvariga, personalchefer, personalhandläggare, utbildningsansvariga HR-specialister, HR-konsulter Inga direkta förkunskaper men en grundläggande utbildning eller kunskap i retorik och presentationsteknik är önskvärt. DATUM/PLATS :- exkl. moms 10 HR-PROGRAM HR-PROGRAM 11

7 Våra kunder Bokningsvillkor Under årens lopp har vi arbetat med hundratals företag och organisationer i många skiftande uppdrag. Kundlistan har hunnit bli lång. Här finner du några av de senaste årens kunder Adecco Sweden Hägglunds Drives AFA Hässlögymnasiet Akademiska Sjukhuset IKEA Alfa Laval Intertek Semko Amadeus Sweden ISS Facility Services Antrop John Deere Forestry Apoteket John Mattson Fastighets Arbetsgivarverket Jusek AstraZeneca KF Fastigheter Atlas Copco Tools Kommunförbundet i Jämtlands län Avfall Sverige Kommunförbundet i Skåne Becker Acroma Group Lagerhaus Bonnier Media University Landstinget i Jönköping Bromölla Kommun Lantbrukarnas Riksförbund BTS Sverige LFV Luftfartsverket Carema Omsorg Lundalogik ComHem Länsförsäkringar CSN Länsstyrelsen i Skåne län Danderyds sjukhus Malmö stad Danske Bank Malmö Stadsdelsförvaltning Dina Försäkringar McNeil Dolby Sweden Metallgruppen Däckia Miljöförvaltningen i Stockholms Stad E.ON Naturvårdsverket Ellos NCC Construction Sverige Enköpings kommun Nordea Ericsson Nordiska museet Fabege Norstedts Förlagsgrupp Festo Näringspunkten Finansinspektionen OMX Market Technology Folksam Pfizer Fonus Posten Fordonsdata PPM Fortum Regeringskansliet Försvarsmakten Regionförbundet Södra Småland Försäkringskassan Reitan Servicehandel Gotlands Kommun Riksbyggen Hallsbergs kommun Risenta Handelsbanken Saab Training Systems Hjälpmedelsinstitutet Scan Global Logistics Huddinge Kommun SEB Humlegården Fastigheter Sergel Kredittjänster SET Revisionsbyrå Siemens Skanska Sodexho Sollentuna kommun St Jude Medical Swedbank Swedish Match Svensk Energi Svenska Bostäder Svenska kyrkan Sveriges Ingenjörer Sydskånska gymnasieförbundet Systembolaget Tele2 Sverige Tierps kommun Tillväxtverket Tingsryds kommun Toyota Material Handling Europe Unilever Sverige Uttern Båtar Åhléns FÖRETAGSANPASSAT Är ni flera från samma företag eller organisation och behöver en anpassad utbildning? Vi har under årens lopp utvecklat 100-tals utbildningar för både privata näringslivet, myndigheter och kommuner. Vår repertoar är stor och täcker in många delar av kommunikativ träning. Vår styrka är att hitta konkreta och effektiva lösningar där vi hushåller med tid och resurser. Anmälan Anmäl dig genom att gå in på vår hemsida. Du kan även maila oss på eller ringa oss på och boka din plats eller ställa frågor om din utbildning. När din anmälan nått oss får du en bekräftelse via mail. Anmälan till utbildningarna är bindande så snart vi har accepterat bokningen och skickat ut en bekräftelse. Kallelse skickar vi tre veckor innan kursstart via mail. I kallelsen framgår tid, plats eventuella förberedelser som ska göras samt en deltagarenkät så att vi kan förbereda utbildningen på bästa sätt. Ombokning/Avbokning Skulle din utbildning bli inställd på grund av för få deltagare tar vi genast kontakt med dig för att erbjuda ett alternativ. Dock senast fyra veckor innan kursstart. Om det föreslagna alternativet inte fungerar får du givetvis hela avgiften tillbaka. Skulle du vilja avboka 4 2 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Om du avbokar 2 0 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med oss. Du kan dock teckna en försäkring genom Europeiska där du vid sjukdom kan få kursavgiften tillbaka. Information om detta får du i samband med bokningen eller på Pris Alla priser som anges är exklusive moms. Priset inkluderar kaffe, lunch och utbildningsmaterial samt en timmes fri support per mail/telefon efter avslutad utbildning. Giltig sex månader från utbildningstillfället. Vid internatutbildningar som UGL och THE tillkommer kostnad för kost och logi. Betalning Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 20 dagar. 12 advantum kompetens advantum kompetens 13

8 Vår verksamhet Vår verksamhet har kompetensen i fokus. Vi erbjuder såväl öppna utbildningar som företagsinterna och anpassade utbildningar. Därtill har vi konsultativa tjänster vad gäller strategiska kompetensfrågor och processer. Vi arbetar med både stora och små organisationer och finns representerade både i det privata näringslivet och i offentlig förvaltning. ÖPPna Utbildningar Våra öppna utbildningar fokuserar korta effektiva utvecklingsprogram för såväl chefer som medarbetare. Programmet växer för varje år och vi finns nu på tre orter, Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra konsulter är specialiserade inom sina respektive område och har lång erfarenhet av att utbilda. Våra huvudområden fokuserar ledarskap, kommunikation, pedagogik och HR med ett antal olika utbildningar som gärna kan kombineras till längre utbildningsprogram. I denna katalog hittar du våra speciellt inriktade program för HRansvariga. Du hittar alla våra utbildningar på. Om du är intresserad av våra utbildningar inom ledarskap, kommunikation och pedagogik kan du betälla en separat kurskatalog på telefon eller Företagsanpassade utbildningar Är ni fler från samma företag och behöver en anpassad eller företagsintern utbildning? Vi kan genomföra en av våra öppna utbildningar internt hos er eller anpassa upplägget och utveckla programmen vidare för just era behov. Vi har under årens lopp utvecklat 100-tals utbildningar för både privata näringslivet, myndigheter och kommuner. Vår repertoar är stor och täcker in många delar av kommunikativ träning. Vår styrka är att hitta konkreta och effektiva lösningar med en praktiskt tillämpad pedagogik där vi hushåller med tid och resurser. Konsulttjänster Vi har stor erfarenhet av att arbeta med kompetensfrågor på strategisk nivå. Vi kan vara stöd och bollplank eller driva projekt vad gäller till exempel kompetensinventering, målstyrning av utbildning, kompetenspolicy eller processer kring utvecklingssamtal. SEMINARIER Vi erbjuder även seminarier speciellt riktade till dig som HR-ansvarig eller som jobbar med personalfrågor. Våra seminarier ger dig handfasta tips och råd och utgör även ett forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte med organisationer och företag som har likartade intressen eller problematik som du själv har. SAMARBETE MED STOCKHOLMS UNIVERSITET Sedan år 2004 samarbetar vi med Stockholms universitet och PAO-programmet (Personal, Arbete och Organisation). Vi tror att det är viktigt att vi håller oss a-jour med utvecklingen inom HR-området och möter därför varje år 100-talet HR-studerande i uppstarten av deras mentorprogram. Programmet drivs av studenterna själva och Advantum Kompetens är med och sponsrar uppstarten med utbildning samt material för såväl studenter som mentorer. Vi finns även med som stöd under processens gång. Programmet syftar till att ge studenterna en verklighetsanknytning kopplat till studierna inom HR-området och under ett års tid träffas mentor och adept där adepterna får vara med och konkret se hur teorier inom området omvandlas till praktik. auktoriserade enligt sauf Advantum Kompetens är kvalitetssäkrade genom SAUF, Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag som är branschorganisationen för företag som bedriver kompetensutveckling. Tillsammans med Bureau Veritas har SAUF skapat ett kvalitetssystem, som en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet. Advantum Kompetens är auktoriserade av SAUF vilket innebär att vi lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. En trygghet och kvalitetsgaranti för dig som kund. Föreningens medlemsföretag är ledande i utvecklingen av moderna och effektiva inlärningsmetoder och ger kunderna bästa nytta med högsta kvalitet och har klara riktlinjer för etiskt uppträdande på marknaden. Föreningen har till uppgift att verka för hög kvalitet. Advantum Kompetens arbetar tillsammans med SAUF för att: Erbjuda bra kundnytta till en rimlig kostnad Kvalitetsgaranti för dig som kund Erbjuda dig rätt utbildning för varje behov Bidra till samhällsutvecklingen, skapa arbeten, kompetens och utveckling 14 advantum kompetens advantum kompetens 15

9 HR-PROGRAM UTBILDNING - STOCKHOLM JUL AUG SEP OKT NOV DEC HÖSTEN 2009 Employer branding 1 dag 16 4 Strategisk kompetensutveckling 2 dgr Konsultrollen för HR 2 dgr 8-9 HR i ledningsgruppen 2 dgr Strategisk rektytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dgr UTBILDNING - STOCKHOLM JAN FEB MAR APR MAJ JUN VÅREN 2010 Employer branding 1 dag Strategisk kompetensutveckling 2 dgr Konsultrollen för HR 2 dgr HR i ledningsgruppen 2 dgr Strategisk rektytering 1 dag Presentationsteknik för HR 2 dgr Med reservation för eventuella ändringar. För aktuella datum gå in på Du har väl inte missat? Vi har även utbildningar inom ledarskap, kommunikation och pedagogik: Ny som chef 3 dgr Coachande ledarskap 2 dgr Ledarskap för team- arbetsledare 3 dgr Att leda och utveckla team 2 dgr Att leda chefer 2 dgr UGL, Utveckling av Grupp och Ledare 5 dgr internat THE, The Human Element 5 dgr internat Svåra samtal 1 dag Utvecklingssamtal 1 dag Lönesamtal 1 dag Intervjuteknik 1 dag Personlig effektivitet 1 dag Förändringsledning i praktiken 2 dgr Kommunikation och samtalsmetodik 2 dgr Kundkommunikation och service 2 dgr Förhandlingsteknik 2 dgr Presentationsteknik 2 dgr Retorik - Konsten att övertyga 2 dgr International Business Presentations 2 dgr Praktisk pedagogik 2 dgr Att leda workshops 2 dgr Mötesteknik för effektiva möten 1dag Idéutveckling 2 dgr UTBILDNINGAR LEDARSKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK Svante Arrhenius väg 21 F Stockholm Telefon

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Vi hjälper dig utvecklas!

Vi hjälper dig utvecklas! 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i någon form: för

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt

Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Tillsammans skapar vi goda resultat genom hållbar kommunikation internt Seminarium HR-föreningen Sofie Reutercrona Kommunikation vad är det? fakta tankar åsikter känslor budskap värderingar Vad kan dålig

Läs mer

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd

Strategisk kompetensutveckling. - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Strategisk kompetensutveckling - hur du effektiviserar arbetet med ett IT-stöd Förenkla medarbetarutvecklingen med Netcompetence Talent Portal Netcompetence Talent Portal Prestation Vision & Strategi Mål

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-04-03 14/42 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder

en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Om du redan är chef och ledare och vill utvecklas vidare så är här en UNIK möjlighet att delta i ett livsförändrande utvecklings-program som kan ta din karriär till nya höjder Projektet Balans På Ledande

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna

Att Leda som Kvinna. Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget bästa sätt att leda som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att hitta ditt eget som kvinna Att Leda som Kvinna Ett program som hjälper dig att som kvinna Syftet med programmet är att ge förutsättningar, kunskaper

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan

Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Gränslöst attraktiva arbetsgivare Skåne Nordväst ett exempel på framgångsrik regional samverkan Staffan Roos Örkelljunga och Jonny Wedin Landskrona Lena Östblom Ängelholm, Frida Mattelin och Anna Rydberg

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Personlig presentationsteknik

Personlig presentationsteknik 2014-11-21 15/17 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Personlig presentationsteknik BAKGRUND Hur når jag fram med mitt budskap? Att

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser

Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör att vi kan tillvarata kompetenser 2014-12-15 15/10 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Mångfaldsstrategisk rekryteringsprocess Hur en inkluderande arbetsplatskultur gör

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer

MEC 54. MiLprogrammet för erfarna chefer MEC 54 MiLprogrammet för erfarna chefer 2012 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR ERFARNA CHEFER Det är intressant och krävande att vara chef. Du förväntas hantera utmanande paradoxer, vara lyhörd för olika

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

nyckeltal För Facility ManageMent

nyckeltal För Facility ManageMent inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 maj 2014 CAse från Kf fastigheter projektledning Mikael Lindberg Head of FM Malmö högskola Jasmine Lindkvist Facility Manager ey Victor Mannerholm Hammar Manager

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING E Effektiv presentationsteknik I E Effektiv presentationsteknik

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Eslövs kommun investerar i medarbetarna

Eslövs kommun investerar i medarbetarna Eslövs kommun investerar i medarbetarna Mitt i Skåne Tillverkningsindustri och offentliga tjänster dominerar Mitt i Skåne nära från alla skånska orter till Eslöv Nära de större städerna Malmö, Lund, Helsingborg

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS

Utveckla din roll i företaget FACILITY MANAGEMENT. Nya strategier som utvecklar din FM-organisation CRESENSUS inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 mars 2015 VÅRA TALARE EY Victor Mannerholm Hammar Nordea Niklas Jönsson Head of Business Support & Strategy, IFM Contract Director Tetra Pak Carolin Malmsten

Läs mer

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen

Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen 2007-02-15 07/14 Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar Kommunala stiftelser/bolag Landstinget Länsstyrelsen ATT ARBETA MED PROJEKT Utvecklingsprogrammet för dig som leder eller arbetar med projekt

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer