VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev ( ) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 74 (76) medlemsorganisationer den 31 december % av föreningens medlemmar har under året varit representerade vid medlemsmöten, styrelsearbete, projektdeltagande. Deltagande i temagrupper är inte inräknat. Medlemsmöten Under året har fyra medlemsmöten arrangerats. I februari arrangerades ett seminarium om etiska placeringar i Malmö där 30 personer deltog. Under seminariet diskuterades hur marknaden för etiska placeringar ser ut och hur fonderna fungerar, hur företagen agerar i frågan och hur offentliga aktörer och privatpersoner kan använda sitt kapital för att agera mer etiskt. Bland talarna fanns bland annat Helena Hagberg ordförande i Swesif, Ida Eklund- Lindwall från Amnesty Business Group och Ola Nyberg, finanschef i Malmö stad. I april hölls föreningens årsmöte i Medborgarhuset i Eslöv, med ett föredrag kring innovativa modeller för lärande och förändring av Karin Bruce från Tällberg Foundation. Även vid årsmötet deltog 30 personer. I maj deltog 20 personer på ett studiebesök i Villa Trift 3.0 Sveriges första miljöklassade bostadshus enligt systemet Miljöbyggnad. I oktober genomfördes en workshop för pedagoger på temat Lärande för hållbar utveckling där 50 pedagoger från olika grund- och gymnasieskolor runtom i Skåne deltog. Helen Hasslöf från Malmö Högskola och Susie Broquist Lundegård från Södertälje Naturskola höll föredrag innan workshoparbetet satte igång. Stipendium 31 ansökningar kom in still årets stipendieutlysning. 20 av dessa var insända av lärare, 2 av lärare och elever i samarbete och 9 av studenter. Stipendiaten blev Malin Dicksson som företräder Campeon Frigymnasium i Helsingborg. Projektet gick ut på att eleverna skulle informera boende i Helsingborg om hållbar utveckling och sambanden mellan de olika aspekterna och även ge tips om hur man som privatperson kan arbeta med frågan. Stipendieseumman är kronor. Nätverksmejl Under året har nätverksmejl skickas ut ungefär var tredje fjärde vecka till kontaktpersoner i medlemsorganisationer samt till föreningens e-postnätverk, cirka 370 e-postadresser. Nätverksmejlet innehåller en sammanställning av aktiviteter på områdena social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet arrangerade av både medlemsorganisationer och andra. I nätverksmejlet inkluderas även arrangemang i övriga Sverige. Kansliet Hållbar Utveckling Skånes kansli finns på Nordenskiöldsgatan 17 i Malmö med Helena Thelander som heltidsanställd verksamhetsledare. Kansliet är medlemsorganisationernas föreningskontakt. Bland verksamhetsledarens övriga uppgifter ingår att representera föreningen vid seminarier och evenemang, arrangera medlemsmöten och seminarier, sprida information via hemsidan, agera styrelsesekreterare, sköta föreningens administration samt driva föreningens projektverksamhet. Verksamhetsledaren har även engagemang inom styrgruppen för RCE Skåne, styrelsen för Stiftelsen TEM samt Region Skånes Miljö prisjury. RCE Skåne Hållbar Utveckling Skåne är sedan början av 2010 en del av RCE Skåne (Regional Centre of Expertise on education for sustainable development). Ett RCE är ett regionalt nätverk som har som uppgift att främja och sprida lärande för hållbar utveckling inom olika former för lärande. Lärande kan ske både formellt (det offentliga utbildningssystemet), informellt (spontan inlärning driven av behov eller nyfikenhet hos individer) och nonformellt (organiserade studier utanför det offentliga utbildningssystemet). RCE Skåne består av Malmö Högskola, Lunds Universitet, Malmö stad, Lunds kommun, Region Skåne och Hållbar Utveckling Skåne. På RCE Skånes styrgruppsmöten deltar i mån av tid både HUT Skånes ordförande och verksamhetsledaren. Personal Hållbar Utveckling Skåne har under året haft följande personal anställd: Helena Thelander Verksamhetsledare Britt Carlsson-Green HMSkåne Jonas Hedlund HMSkåne Marie Larsson HMSkåne 2 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

3 Magdalena Nilsson HMSkåne Lars Brander Äldre Vattenkartor Madeleine Svelander Äldre Vattenkartor Den sammanlagda personalstyrkan har under 2011 uppgått till 5,6 heltidstjänster. TEMAGRUPPER Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård Temagruppen hade under 2011 tre vanliga möten och var initiativtagare till en större konferens (cirka 90 deltagare) i maj: Framgångsfaktorer för vattenråd i Eslövs medborgarhus i samverkan med bland andra Eslövs kommun och Länsstyrelsen. Fokus har även i övrigt, liksom de senaste åren, varit på vatten- och våtmarks frågor. Det har handlat om bland annat nya planeringsunderlag, exempelvis Saxån- Braåns sätt att utnyttja Google och Länsstyrelsens presentation av hur de nya höjddata kan utnyttjas. Vattenarbetet i Båstad och vid Vinne å har presenterats. Konsekvenserna av algskörd och musselodling har belysts, liksom LIFE-projektet för den tjockskaliga målarmusslan och dess möjliga konsekvenser för vattenfrågor i övrigt. Vi har fått veta hur man arbetar vid dikesrensning i Danmark och vid täckdikning i Skåne. Naturum i Kristianstads Vattenrike besöktes vid septembermötet. Möjligheterna att erhålla medel för olika vatten- och våtmarksprojekt har ständigt diskuterats. Gruppen har nu ökat till omkring 170 deltagare, varav många dock endast tar emot utsända mejl. De vanliga mötena har formen av små konferenser med omkring 30 deltagare. Minnesanteckningarna på hemsidan kompletteras regelmässigt med powerpoint-presentationer från talarna. Mellan mötena sker ett visst informationsflöde med e-post. Kontaktperson är Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län. Mat Temagrupp Mat hade tre träffar under våren I maj blev gruppen inbjudna till Ekocentrum för en visning av utställning och omgivningar. Under hösten beslutade sammankallande och verksamhetsledare att lägga ner gruppen. Social hållbarhet Temagruppen bildades för att öka kunskapen om och intresset för den sociala hållbarheten. Inspirerande föredrag har följts av stimulerande diskussioner. Deltagarna kommer från medlemmar inom Styrelse På årsstämman valde medlemmarna följande styrelse: Ordförande Birthe Müller, Röda Korset Ordinarie ledamöter Stig Persson, RegionSkåne (vice ordförande) Anne Pivén, Lunds kommun (ekonomiansvarig) Åsa Abrahamsson, Malmö stad Torrid Bengtsson, Lunds stift Susanne Dahlberg, Länsstyrelsen Lotte Melin, LRF Skåne Klas Nyberg, Helsingborgs stad Anders Nylander, Energikontoret Skåne Katarina Skalare, E.ON Johanna Wester, Carlson & Wester Suppleanter Anna Grönlund, Bromölla kommun Agneta Malm, Osby kommun Erik Persson, Lunds Universitet Ann Åkerman, LUCSUS vid Lunds Universitet Carina Wettemark, Kristianstad kommun Adjungerad Helena Thelander, HUT Skåne Revisorer Lars Hansson, Internationella Miljöinstitutet IIIEE Simon Jörning, Länsstyrelsen i Skåne län Revisorsuppleanter Patrik Henriksson, Malmö stad Greger Nyberg, Region Skåne Valberedning Matz Hagberg, Lunds kommun (sammankallande) Maria Larsson, Tyréns Emma Pettersson, Helsingborgs stad Gösta Regnéll, Länsstyrelsen i Skåne län Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

4 både offentlig, privat och ideell sektor. Under året har vi lärt mer om och diskuterat stadsplanering, social ekonomi, forskning inom området och Malmö stads kommission för social hållbarhet. Under 2012 blir temagruppen referensgrupp för kommissionens rapporter. STYRELSENS ARBETE Styrelsen har haft åtta protokollförda möten, inkluderat det konstituerande styrelsemötet. Mötena hålls cirkulerande hos de olika styrelseledamöterna. Styrelsen ledamöter bidrar även i planering och genomförande av de medlemsmöten som föreningen arrangerar. Kommunturné Hösten 2011 besökte styrelsen 14 av Skånes kommuner. Målet med besöken var att rita upp en gemensam bild av vilket behov av stöd som finns i kommunerna och vad föreningen kan bistå med. Styrelsen har träffat både politiker och tjänstemän och haft givande diskussioner kring hållbar utveckling som förhoppningsvis leder vidare och ger medlemmarna ännu mer utväxling av sitt medlemskap. Verksamhetsledaren har varit delaktig i arrangerandet eller föredragit vid följande aktiviteter 12 januari Frisörföretagarnas styrelsemöte, Malmö (föredraget småföretagarprojektet samt HUT) 25 januari Energieffektiviseringsnätverket, Malmö (föredragit MILOU-projektet) 2 februari Seminarium om Etiska placeringar, Malmö 13 april Hållbar Utveckling Skånes årsstämma, Eslöv 12 maj Temagrupp Mat, besök hos Ekocentrum, Malmö 13 maj KlimatSundet, Malmö (föredragit MILOU-projektet) 31 maj Studiebesök Villa Trift 3.0, Lund 9 juni Skånes Energiting, Malmö (utställare på projekttorget) 3 4 oktober KlimatKafé på Stortorget, Malmö 7 oktober Ekologiska livsmedel i offentlig sektor, Lund (föredragit workshop-projekt om livsmedel) 12 oktober Mittiveckan, Helgeandskyrkan, Lund (diskuterat hållbar livsstil med deltagarna) 18 oktober Workshop Hållbart Lärande, Lund Verksamhetsledaren har deltagit vid följande aktiviteter 11 mars Temagrupp Mat, Malmö 15 mars Vernissage av HUT-stipendiaternas utställning, Dunkers Kulturhus, Helsingborg 24 mars Klimatsamverkan Skånes klimatpussel, Malmö 26 mars Invigning av Klädoteket Malmö 30 mars Visning av Sege Park, Malmö 5 april Temagrupp Social Hållbarhet, Malmö 11 april Temagrupp Mat, Malmö 20 maj Frukostseminarium om redesign och ekologiska kläder, Malmö 8 juni Konferens om matsvinn, Lund 15 juni Folkhögskolornas fortbildningsdag i samband med A World Worth Living In, Malmö 17 juni Kemikaliekurs samt Grön Salong-certifiering av salongen EcoHair, Stockholm 6 september Social Oro, Länsstyrelsen, Malmö 27 oktober Region Skånes Miljöprisdag, Pappersbruket i Östanå 10 november Klimatsamverkan Skåne workshop om 100% fossilbränslefritt 2020, Malmö 10 november Kvinnlig nätverksträff, SWECO Environment, Malmö 8 december Temagrupp Social Hållbarhet, Malmö 4 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

5 PROJEKTVERKSAMHET Hållbar Mobilitet Skåne (HMSkåne) HMSkåne ska driva och stödja utvecklingen för hållbara resor och transporter i Skåne, minska miljöpåverkan från resor och transporter och få fler att välja mer hållbara alternativ. Huvudfinansiärer är Region Skåne, Trafikverket Region Syd och Länsstyrelsen i Skåne. Under 2011 har HMSkåne fram till augusti haft 4 anställda, därefter 3 personer, samtliga projektsamordnare är anställda via Hållbar Utveckling Skåne. Projekten Tillhåll 1 och Tillhåll 2 avslutades under Tillhåll står för TIllgänglighet för ett Livskraftigt och Långsiktigt HÅLLbart Skåne-Blekinge. HMSkåne var en sammanhållande plattform för de tolv delprojekten samt drev två av delprojekten. Inom Interregprojektet Öresund som cykelregion har HMSkåne under året varit en aktiv part. Projektet pågår till och med Cykelkampanjen Skånetrampar drevs tillsammans med Korpen Skåne/Halland Motionsförbund. På uppdrag av Trafikverket har HMSkåne genomfört projektet FARA Företagsanpassad reseanalys för hållbara tjänsteresor. Målsättningen var att minska tjänsteresandet samt att öka antalet hållbara tjänsteresor (resor med kollektivtrafik, gång/cykel, resfria möten, energisnål fordonsflotta företrädesvis alternativa bränslen, överflyttning från flyg till tåg). Projektet genomfördes med konsult - stöd från TEM. Målet för projektet En Mötes- och resepolicy för skånska kommuner är en policy för tjänsteresor. Dessa ska ske på ett ekonomiskt, effektivt, trafiksäkert och miljöanpassat sätt. En Mötes- och resepolicy är en viktig del av kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling och effektivare resursanvändning. I arbetet i projektet Informationsinsatser för skånska pendlar- och samåkningsparkeringar har man fortsatt att arbeta med spridningen av inspirationsbroschyren Ny väg till målet. HMSkåne arbetar aktivt inom Klimatsamverkan Skåne med fokusområdet Transporter. HMSkåne är sammankallande för arbetsgruppen och aktiv i de olika projekten. Under 2011 genomfördes en utvärdering av HMSkånes verksamhet av konsultfirman Ramböll för att få en bild av hur man ute i de organisationer som på haft kontakt med HMSkåne har uppfattat verksamheten och de resultat som uppnåtts. HMSkåne har fått en mycket positiv återkoppling kring genomförandet, nyttan och relevansen av aktiviteter och en majoritet anser att verksamheten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 78 procent anser att man har nytta av HMSkånes verksamhet i sitt eget arbete och 74 procent tycker att HMSkåne har bidragit till ökad kunskap inom området. Både mindre och större kommuner samt övriga aktörer anser att verksamheten är betydelsefull (72 procent). Kontaktpersoner är Magdalena Nilsson Jonas Hedlund Britt Carlsson Green Mer information om HMSkånes arbete finns på hemsidan Evenemang och aktiviteter arrangerade av HMSkåne 24 januari Inspirationsseminarium om energieffektiviseringslösningar för kommuner, Kristianstad 27 januari FARA Företagsanpassad reseanalys Kick Off 10 februari Hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen 18 februari Fyrstegsprincipen i nya stadsdelar 15 mars Tillhåll 2 delprojekt 12 Studiebesök på H+ i Helsingborg och presentation av Miljöbyrån. 28 april Tillhåll 1 delprojekt 6 Seminarium om kommande studier kring infrastruktur- och bebyggelseplanering 3 maj Tillhåll 1 delprojekt 6 Hållbar tillgänglighet i samhällsplaneringen, vad innebär det och hur når vi dit?, Hässleholm 31 maj Slutseminarium FARA, Malmö 10 juni Stärk bytespunkternas attraktivitet, ett samarrangemang mellan Hållbar mobilitet Skåne, Strukturbild för Skåne, Trafikverket, Skånetrafiken och Öresund som cykelregion, Malmö 5 oktober Nätverksträff Fordonsnätverket, Malmö 2 december Hur svårt kan det va? att prioritera gång- och cykeltrafik i detaljplanearbetet, Malmö delprojekt 6, Tillhåll 1 8 december Workshop 2 Mötes- och resepolicy Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

6 KlimatVardag Projektet KlimatVardag avslutades i januari 2011 med en stor fest på Malmö Högskola med 145 deltagare. Ett gediget program hade planerats på de olika teman som deltagarna arbetat med i projektet. Dagen inleddes med en ekologisk kakbuffé och därpå följde tre parallella föreläsningar att välja mellan. Föreläsningarna följdes av sex parallella workshops på olika teman (exempelvis Hur sprider jag mitt engagemang till andra, Klimatsmarta matsedal för familjen, Planera en köksträdgård, Hur hanteras avfall 2020). Efter en kortare paus genomfördes en paneldiskussionutifrån deltagarnas frågor. Catarina Rolfsdotter-Jansson modererade och Vilmer Andersen (v), Peder Berne (E.ON Sustainable City), Jonny Meerwald (Landskrona Svalövs renhållnings AB), Mats Persson (fp), Karin Svensson Smith (mp), Maja Söderberg (Klimatmat) utgjorde panelen. Därpå severades en ekologisk, vegetarisk festbuffé. Till efterrätten delades priser ut till de hushåll som minskat sina koldioxidutsläpp mest samt de som hade de lägsta koldioxidutsläppen. Emil Jensen stod för underhållningen. Projektet finansierades av Region Skånes Miljövårdsfond, Länsstyrelsen och deltagande kommuner. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Småföretagares hållbarhetsarbete Under sommaren 2010 inleddes arbetet med en förstudie kring småföretagare och deras hållbarhetsarbete. Målet med förstudien var att se vilket intresse det finns för hållbarhetsarbete hos småföretagare samt att ta fram ett förslag till en arbetsmetod som ska kunna användas inom olika branscher där småföretagare är väl representerade. Förstudien riktades in på frisörer eftersom de ofta är egenföretagare med privatpersoner som kunder och ofta har ett skyltfönster mitt i vimlet. Förstudien sammanställdes i början av 2011 och ledde till ett pilotprojekt Hållbar Frisör. Förstudien finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond, Hållbar Utveckling Skåne och Damanco. Hållbar Frisör Pilotprojektet Hållbar Frisör är ett direkt resultat av förstudien kring småföretagares hållbarhetsarbetet. Resultatet i förstudien visade att det finns ett tydligt behov av mer kunskap kring hållbarhetsfrågor hos småföretagarna men ofta tidsbrist. Utifrån HÅLLBAR FRISÖR dessa två parametrar sattes ett pilotprojekt ihop bestående av ursprungligen 3 föreläsningar och 2 gruppträffar samt 1 tävling. Piloten genomförs i Malmö. Det visade sig vara svårt för frisörerna att avsätta så mycket tid till projektet så konceptet fick helt enkelt komprimeras ytterligare. I november genomfördes den första träffen med Hållbar Frisör. 12 salonger deltar i projektet som avslutas under Projektet finansieras av Region Skånes Miljövårdsfond och Malmö Stad. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. KlimatVardags avslutningsfest. Foto: Jonas Lövendahl 6 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

7 Äldre Vattenkartor Föreningen startade under året projektet Äldre Vattenkartor som underlag för planering. Det är ett planeringsunderlag i form av ett GIS-skikt som skapas genom digitalisering av de drygt akter som beskriver dikningsföretag, invallningsföretag m m och finns hos Lantmäteriet och Länsstyrelserna. Länsstyrelsen producerar ett GIS-skikt av de akter som finns hos dem och HUT Skåne gör samma arbete med det material som finns hos Lantmäteriet. Lantmäteriets material är omfattande och användare kan komma att dra fel slutsatser om de enbart har tillgång till Länsstyrelsens material. Resultat hittills producerat av Länsstyrelsen kan studeras på Planeringsunderlaget har ett värde ur samhällsplaneringssynpunkt, för kommunal översikts planering, för bedömning av översvämningsrisker, men också för exempelvis VA-utbyggnad och Trafikverkets planering. Överblick över äldre tiders vattenförhållanden är viktigt vid återställnings- och restaureringsprojekt och prioritering av tillsynsinsatser som till exempel rensning. Först med sådan överblick finns det möjlighet för kommunerna att på allvar beakta vattenfrågorna i sin översiktsplanering, så att de kan reservera strategiskt belägna ytor för dagvatten och mera extensiva våtmarker. Exploateringsföretag (kommunal utbyggnad, översiktsplanering, detaljplanering, väg- och järnvägsutbyggnader m m) kräver också regelmässigt översikt och genomgång av dikningsföretag och EUs översvämningsdirektiv ställer nya krav på lätt tillgängligt planeringsunderlag. Efterfrågan på den aktuella vatteninformationen är stor och kunskapen om det nya redskapets existens sprider sig bland kommunala planerare, våtmarkskonsulter, lantbrukare, Trafikverket, mäklare m fl. Under 2011 beslutade sig 17 av Skånes kommuner för att gå med i projektet. Till fem av dessa kommuner är materialet redan levererat. Om full finansiering av projektet erhålls kommer det att löpa på fram till mitten av Projektet finansieras av deltagande kommuner, Jordbruksverket, LOVA-medel och Region Skånes Miljövårdsfond. Två arbetsplatser hyrs hos Länsstyrelsen för de två anställda som utföra det praktiska digitaliseringsarbetet. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Agenda för hållbar utveckling Det arrangeras mängder av seminarier och andra aktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt med olika anknytning till hållbar utveckling och på olika teman. Föreningen har blivit beviljade medel för att försöka skapa en övergripande kalender som ett sätt att åskådliggöra hur de olika aspekterna av hållbarhet kuggar i varandra och även ett för att lägga ut en karta över hållbarhetsarbetet och de aktörer som finns i länet och nationellt. Hållbar Utveckling Skånes hemsida fungerar bra som plattform för en sådan agenda då föreningen är ideell och icke-vinstdrivande, det finns ingen konkurrenssituation och ingen marknadsföring i vinstsyfte utan agendan finns endast för att nå de mål som beskrivits samt för att nå föreningens mål: hållbar utveckling. Region Skånes Miljövårdsfond samt Hållbar Utveckling Skåne finansierar projektet. Kontaktperson: Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne. Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

8 EKONOMISKT UTFALL Årets resultat Föreningens verksamhet har gett ett överskott på ( ) kronor. Föreningens soliditet (andel eget kapital) uppgår till 32,4 (49,7)%. Förändringen i soliditeten beror på ökade förskottsinbetalningar i projekten. Intäkter Föreningens intäkter uppgår till ( ) kronor varav ett föreningsbidrag från Region Skåne på ( ) kronor ( ) kronor utgör av kansliet debiterad tid i föreningens projekt. Av kansliet debiterad tid i föreningens projekt Projekt HMSkåne KlimatVardag MILOU Tema Klimat Äldre Vattenkartor Hållbar Frisör Summa Kostnader Föreningens kostnader uppgår totalt till ( ) kronor. Av kostnaderna utgör personalkostnader (exklusive projektverksamheten) 70 (82)%. Projektverksamheten Projektverksamheten särredovisas i bokföringen och principen är att dessa ska ge ett nollresultat. Projekt - en har alltså ingen direkt påverkan på föreningens ekonomi utöver att projekten ger verksamhetsintäkter till föreningen i form av kansliets debiterade tid i projekten. I övrigt hänvisas till Balansräkning och Resultaträkning med not anteckningar. Sammanställning projekt 2011 Överförs till Inkomster Utgifter 2012 HMSkåne KlimatVardag MILOU Småföretag Äldre vattenkartor Hållbar frisör Summa Omsättning Medlemsavgifter Föreningsbidrag Övriga intäkter Projektverksamhet (av kansliet debiterad tid i projekt 9%) 11% 89% Omsättningen 2011 var totalt 4,2 mkr. Föreningsverksamheten svarar för 11% och projektverksamheten 89%. Extern projektfinansiering Projekten har under 2011 finansierats av Region Skåne, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och kommuner. Förbrukning av externa projektintäkter fördelat på projekt och år Total projektbudget är budgeterade kostnader och blir ofta definitiv först när projektet är avslutat. Projektmedel Kvarstående Beviljade Total förbrukade Hittills projekt- projekt- projekttom förbrukat budget medel budget HMSkåne KlimatVardag MILOU MILOU Mål Småföretag Äldre vattenkartor Hållbar frisör *MILOU2: Kvarstående projektbudget är medel överförda från MILOU Mål 2. Beviljade projektmedel innefattar från Energimyndigheten samt från Regionala Tillväxtnämnden. Avslutade projekt Följande projekt är avslutade 2008 och tidigare: ISO 26000, Miljökarta Skåne, RCE, Skånska våtmarker, Skånska våtmarker II, SYNAPS, Tema Klimat och Öresund 21. Mer information om projekten finns på 8 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

9 RESULTATRÄKNING Not Föreningens verksamhet Intäkter Medlemsavgifter Statliga bidrag Debiterad tid i projekt Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Medlemsaktiviteter Lokalhyra Redovisningstjänster Telefoni, IT Övriga föreningskostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Projektverksamhet Projektinkomster projektutgifter debiterad tid i projekt projektförskott Projektverksamhetens resultatpåverkan RESULTAT FÖRE SKATT Skatt ÅRETS NETTORESULTAT BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Kortfristiga fordringar Interimsfordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Kortfristiga skulder Interimsskulder Leverantörsskulder Skatteskulder och moms Övriga kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

10 NOTER Not 1 Statliga bidrag Här ingår Region Skånes föreningsbidrag Not 2 Debiterad tid i projekt Avser verksamhetsledarens debiterade tid i föreningens projektverksamhet. Not 3 Personal Föreningsverksamhetens personalkostnader består av löner, sociala avgifter enligt specifikationen nedan. Dessutom ingår kronor för pensionsförsäkringar, friskvård, utbildning och övriga personalkostnader. Projektverksamhetens personalkostnader ingår i posten projektutgifter Löner Föreningsverksamheten Projektverksamhet Sociala avgifter Föreningsverksamheten Projektverksamhet Antal anställda Föreningsverksamheten 1,0 1,0 Projektverksamhet 4,6 3,8 5,6 4,8 Not 4 Lokalhyra, redovisningstjänster Föreningens kostnder för lokalhyra och redovisningstjänster är högre än föregående år. Detta beror på att kostnaderna tidigare fördelades mellan föreningen och projektet MILOU, som nu är avslutat. Not 5 Projektverksamheten Projektverksamheten har ingen resultatpåverkan utan samtliga projektutgifter ska balanseras mot projektets finansiering. Not 6 Skatter Hållbar Utveckling Skåne är en ideell förening och utgör således inget skattesubjekt. Not 7 Interimsposter Interimsposterna avser fordringar respektive skulder gentemot pågående projekt. Birthe Müller Stig Persson Anne Pivén Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Åsa Abrahamsson Torrid Bengtsson Susanne Dahlberg Lotte Melin Klas Nyberg Anders Nylander Katarina Skalare Johanna Wester Helena Thelander Verksamhetsledare 10 Verksamhetsberättelse Hållbar Utveckling Skåne

11 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman Hållbar Utveckling Skåne I enlighet med vårt uppdrag har vi granskat föreningens verksamhet och räkenskaper för år Vi har granskat årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan för år 2011, styrelsens protokoll, samt utfört stickprovsvis granskning av föreningens räkenskaper. Diskussioner har förts med berörda avseende bakgrundsinformation i bland annat årsredovisning, förvaltningsberättelse samt om ekonomiadministrativa rutiner, rutiner för uppföljning och kontroll samt i övrigt om årets verksamhet. Vi tillstyrker att resultatredovisning och balansräkning fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Malmö den 9 mars 2012 Lars Hansson Internationella miljöinstitutet Simon Jörning Länsstyrelsen i Skåne län Hållbar Utveckling Skåne. Verksamhetsberättelse

12 Nordenskiöldsgatan Malmö Bilden på framsidan visar tygkassar målade av barn på KlimatVardags avslutningsfest i januari Projektet KlimatVardag engagerade 176 hushåll mellan januari 2010 och januari Hushållen lärde sig mer om klimatfrågor och deras egen klimatpåverkan genom föreläsningar, gruppträffar och studiebesök. Hushållen kom från kommunerna Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Malmö, Osby, Perstorp, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla, Trelleborg, Åstorp och Örkelljunga samt Region Skåne och Länsstyrelsen. Mellan 2010 och 2011 skrevs över 100 tidningsartiklar om projektet. Foto: Jonas Lövendahl

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2009 års resultat. Årets resultat blev 177 285 (76 627) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2011 års resultat. Årets resultat blev 49 997 (28 469) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2008 års resultat. Årets resultat blev 76 267 (70 755) kronor. Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade 79 (79) medlemsorganisationer

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2009 Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret . INLEDNING År 1998 bildades Hållbar Utveckling Skåne. Fem år senare, år 2003, bytte vi namn från Agenda 21-Forum Skåne till Hållbar Utveckling Skåne

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2007 Inledning Hållbar Utveckling Skåne ställs ständigt inför nya utmaningar och det är detta som, tillsammans med medlemmarnas engagemang, driver föreningen

Läs mer

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet.

10. Mötets öppnande Birthe förklarar mötet öppnat. 11. Val av justerare Erik väljs att jämte ordförande justera protokollet. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 110509 Närvarande ledamöter och suppleanter: Susanne Dahlberg, Lotte Melin (from 12), Birthe Müller, Klas Nyberg, Anders Nylander, Erik Persson,

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

51 Föregående mötes protokoll Inga anmärkningar på föregående mötes protokoll. Protokollet läggs till handlingarna. Protokoll fört vid Hållbar Utveckling Skånes styrelsemöte 091001 Närvarande ledamöter: Åsa Abrahamsson, Torrid Bengtsson, Lotta Hauksson (tom 58) Lotte Melin, Birthe Müller, Katarina Skalare, Magnus Thelaus,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2012 års resultat. Årets resultat blev 143 325 (49 997) kronor. MEDLEMMAR Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne

16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne 16 nationella miljökvalitetsmål status Skåne Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Leader Stockholmsbygd Ideell förening

Leader Stockholmsbygd Ideell förening Årsredovisning för Leader Stockholmsbygd Ideell förening Räkenskapsåret 2015-09-23 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång!

Var står vi just nu? Vad är på gång? Vi berättade för varandra vad som pågår i våra respektive verksamheter just nu. Mycket är på gång! Nätverksträff förebyggande av avfall 160929 Minnesanteckningar förda av Maria Larsson Närvarande: Helena Thelander, HUT Skåne Hervé Corvellec, Lunds Universitet Håkan Rosqvist, Tyréns Lotte Nilsson, Ystads

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Not Medlemsavgifter 330639 305328 Gåvor och bidrag 1 1174474 1374174 Övriga verksamhetsintäkter 2 944519 2383555 Övriga intäkter 3 424394

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004

Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 2 (7) Verksamhetsrapport Miløre Centre 2004 Inledning Miløre Centre har avslutat sitt fjärde verksamhetsår. Arbetet under året har inneburit ett upprätthållande och

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Södermöja Samfällighetsförening

Södermöja Samfällighetsförening Årsredovisning rör räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat- och Balansräkning Noter Budget Revisionsberättelse.. Förvaltningsberättelse 2013 Styrelse under året har

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer