HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA"

Transkript

1 UTGIVARKORSBAND Årgång 10 Sv. Hamnarbetarförbundets medlemsorgan Nr HAMNARBETARE RÄDDADES VID HELSINGBORGSOLYCKA Tre personer omkom, varav en var medlem i Hamnarbetarförbundet, vid den oförklarliga fartygsolyckan i Helsingborgs sydhamn för kort tid sedan. Den omkomne, 24-årige Peter Olsson, återfanns livlös strax efter olyckan. Även fartygets maskinchef omkom vid olyckan. Under dramatiska former räddades Ole Christensen efter fyra timmar i det iskalla vattnet. Han fick luft i en luftficka och kunde räddas av dykare och grodmän. Foto: Tomas Montelius

2 F öreningsrätten allvarligt hotad LO-FöRBUND VILL STRYPA VALFRIHETEN Rätten för svenskar att tillhöra föreningar och organisationer har funnits lagfäst sedan lång tid tillbaka. Detta som resultat av upphetsade föreningsrättstrider i industriuppbyggnadens årtionden. Vi har i vårt land varit stolta över den rätten och främst från arbetarhåll slagt vakt om den. Nu finns det arbetarorganisationer som vill nagga den rätten i kanten. Naturligtvis är det då organisationer som med illa dold besvikelser ser framgångar för Svenska Hamnarbetarförbundet. Vi har märkt tendenser under några år, men inledningen av det här året har varit särskilt påtagligt. Det finns faktiskt LO-förbund som under senare månaderna försökt stoppa sina medlemmars övergång till vårt förbund. Bland annat har man försökt använda A-kassan och medlemstillhörighet där som hot och medel i försöken att få behålla de som önskat gå över till oss. Den trenden är illavarslande. De visar att de grupper i vårt samhälle, som en gång slogs för rätten att tillhöra vilken förening man nu önskar är beredda att överge den åsikten. På annat sätt kan man ju inte tolka hotelserna till de som vill gå över till oss. Företeelsen är inte helt ny. Men tidigare har det varit de sedvanliga motståndarna, d v s arbetsköparna, som försökt sig på att hindra arbetare att gå med i förening. Fackföreningar har setts som ett rött skynke hos vissa arbetsgivare och det finns fortfarande sådana tendenser även om de kanske minskar allt eftersom åren går. Inte trodde man väl att det skulle gå så långt, att också arbetarrörelsens egna organisationer under täckmantel av formella problem eller datatekniska bekymmer eller andra förevändningar skulle låna sig till sådant krypskytteri. Det här ger hela arbetarrörelsen något att tänka på. Kanske behövs en debatt runt om i landet hur det skall vara med föreningsrätten och friheten på det här området. Finns det verkligen ansvarsmedvetna företrädare för arbetarrörelsen som på allvar menar att man skall göra inskränkningar? Vi hoppas innerligt att de tendenser vi i förbundet märkt skall vara isolerade och något av olycksfall i arbetet annars är det verkligen på väg att bli en demokratisk nedrustning i landet. Från förbundets sida kan det aldrig accepteras att andra än de egna medlemmarna skall bestämma om de vill tillhöra oss eller inte. Inte skall innehav av annan fackföreningsbok vara ett hinder att gå över och fritt välja organisationsform. En konsekvens är naturligtvis att de som inte trivs i Hamn inte heller tvingas kvar. Organisationen är och blir vad medlemmarna gör den till - men ingen utomstående skall bestämma vem eller vilka som skall ha rätt att tillhöra organisationen eller ej. De självklarheten borde inte ens behöva upprepas - men för somliga fackliga funktionärer är det tyvärr nödvändigt att påpeka detta. Ansvarig utgivare: Jan Mörck Red. kommitte: Jan Mörck, Lars Erik Quick, Anders Engqvist, Sören Meurling Redaktör: Lasse Åkerlund, tel 0660/ Tryck: CeWe-Förlaget

3 Tillbudrapportering i Västerås brunn Som vi alla känner till så är stuveriarbete ett farligt yrke. För att i största möjliga utsträckning förhindra att olycksfall uppstår har vi i Västerås stuveri prövat ett system med tillbudsrapportering. Som vi vet så uppstår det på en arbetsplats ett flertal tillbud som dessbättre inte utmynnar i ett olycksfall med skador som följd. Det är dessa tillbud som vi har försökt få under kontroll innan olyckan uppstått, genom att ändra arbetsmetod, material eller vad annat som förorsakat tillbudet. För att kartlägga dessa tillbud har vi valt ut ett antal rapportörer som ijnder en 14 dagarsperiod på förtryckca blanketter nedtecknar vad dom ohc deras arbetskamrater uppfattar som tillbud. Som tillbud räknas alla okontrollerade händelser och rörelser som uppstår på lyftredskap, gods och lrbetsplats och som kunnat leda till olycksfall. Efter avslutad period har huvudskyddsombuden tillsammans med arbetschefen gått igenom inkomna rapporter och försökt komma fram till lämpliga åtgärder som skall för- Jan Mörck ansvarig utgivare Förbundsstyrelsen har beslutat att "vu-ledamoten Jan Mörck inträder som ansvarig utgivare för Hamnarbetaren. Han blir också ordförande i det redaktionsutskott, som utsågs av förbundskongressen. Redaktionsutskottet har följande sammansättning: Jan Mörck, Lars Erik Quick, Anders Engqvist, Sören Meurling samt redaktören Lasse Åkerlund. Vid första sammankomsten med utskottet beslutades om en del förändringar i utgivningen. Hamnarbetaren skall i fortsättningen utkomma med tio nummer per år. I princip en gång per månad utom sommaren. Manusstopp blir det sista torsdagen i varje månad. Sidantalet skärs ner till 12, vilket är nödvändigt för att möjliggöra tätare utgivning. Medlemmarna ute i hamnarna stimuleras till medverkan i tidningen i högre grad och det en förhoppning att det kan ske via ledamöterna i redaktionsutskottet. hindra, att liknande tillbud skall uppstå. Sedan har detta presenterats på ett stormöte där alla deltagit och diskuterat dom framlagda åtgärderna. Vid senaste rapporteringsperioden fick vi in 25 st tillbudsrapporter varav de flesta var bidragande till olika åtgärder och förbättringar. som exempel kan nämnas en rapport som vi fick in som lydde enligt följande: Vid lastning av virke skulle ett hiv stickas in under däck. Då kranen firade var krankroken i jämnhöjd med luckarmen och låg an hårt mot densamma, varvidden befintliga spärren i krankroken gick opp och grenlängan släppte och ramlade ned i lastrummet. Foto: Leif Höj by Åtgärd: Då det visat sig att krankrokarna på kranar med lyftkapacitet på över 20 ton, som vi har i Västeråshamnen, inte har säkra spärrar som förhindrar att den oavsiktligt släpper lasten, försåg vi dessa med en säkringskätting och en säkerhetskrok som krokas i lyftredskapet och förhindrar att detsamma ramlar ned om oavsiktlig avkrokning sker. Med den och liknande åtgärder hoppas vi på att skapa en säkrare arbetsplats. Det är vår mening att med jämna mellanrum återupprepa denna tillbudsrapportering, och efter vunna positiv erfarenheter gärna rekommendera denna metod för att nedbringa olycksfrekvensen för flera stuveriarbetare.

4 Göteborgsavdelningen fick gäst från Filippinerna Göteborgsavdelningen fick i slutet av februari besök av en av de arbetarledare, som drabbats hårt efter en konflikt i Manilla. Vid besöket lämnade Para Philippos en skakande berättelse över den våldtäkt som begåtts mot det arbetande folket i hans land. Han blev själv avskedad 1977 tillsammans med sex tusen andra arbetarledare efter en masstrejk där tjugoen tusen arbetare deltog. Den skedde i Manilla. Philippos berättade om hur USAimperialisterna ingripit mot det Filipinska folket. Med hjälp av den Amerikanska spionorganisationen CIA har man byggt upp s. k. gula fackföreningar. D v s sådana fackföreningar som är styrda och kontrollerade av företagen i samråd med den styrande diktaturregimen. Utan detta stöd från USA skulle Marcos skräckregim snart falla, eftersom det folkliga motståndet är utbrett och börjar att bli alltmer välorganiserat. Efter President Marcos undantagslag 1972 så har de Filipinska arbetarna intensifierat sitt motstånd. Över arbetare är med i Revolutionary Movement of Workes, som är en medlemsorganisation av NDF (National demokratisk front) som har en mycket bred verksamhet - materiell och ekonomisk hjälp, utbildningsverksamhet, aktiv gerillakamp, utbildar arbetare att deltaga aktivt i kampen på landsbygden. Alla folkrörelser av skilda slag, katoliker, muslimer, fredsaktivister, kommunister synes ha ett mål för ögonen: att bli av med den CIA styrda diktaturregimen och ingenstans utanför Amerikas gränser så är den Amerikanska cocacola-kulturen så påtaglig som just här. Naken, hård och människoföraktlig. Efter fackförbundet Buclurens massprotest 1977, som slogs ned våldsamt av Marcoregimen, så har den Filipinska arbetarrörelsen väckt långtgående fackliga och politiska krav på en verkligt demokratisk utveckling, bl.a. Nej till att utländska intressen suger ut landet, fria organisationer, strejkrätt, löner man kan existera på, rätt till fast anställning m.m. Den svenska storfinansen har sina tentaklar även i detta land. Timmer, tändsticks- och vapenindustrin gör profiter på den Filipinska arbetarklassens slaveri, samt stöder den USA stödda Marco-regimen. Para Philippos sade också att hans resa i Europa främst är avsedd att informera fackföreningar och organisationer om den Filippinska arbetar rörelsens svåra förhållande just nu, samt att knyta kontakter för framtiden. Han uttryckte sitt beklagande över att Svenska LO har kontakter med den»gula«fackföreningsrörelsen i hans hemland, samt hoppade att hans information till de radikala hamnarbetarna i Sverige och andra radikala grupper skall leda till en utökad kampfront mot USA-imperialismen. Efter utbyte av adresser och välgångsönskningar för våra organisationer avslutades mötet i ömsesidigt respekt för varandras organisationer. Kan vårt hot om blockadåtgärder stoppa MoDo-planer.På eget stuveri? Mo och Domsjö har aviserat planer på att ets industrier i blockad såvida inte arbetet I~ starta eget stuveribolag och i planerna ingick utförs av stuveriarbetare i förbundet. att man också skulle använda egna industri- Alla fartyg som befattar sig med gods till anställda för lossning och lastning av de och från företaget kommer självfallet också fartyg som anlöper företagets hamnar. att blockeras. Internationella sympatiåt Skulle planerna kunna verkställas betyder gärder har också förberetts. Informella kondet att bortåt anställda i örnskölds- takter med Transport har också givit besked viksregionen mister sina jobb. att de har samma inställning i sakfrågan som Hamn, nämligen att stuveriarbetet i Förbundet har i skrivelse till bl a Stuveribolaget enlighet med tidigare skall utföras av stuve i Örnsköldsvik informerat att om riarbetare. MoDo sätter sina planer i verket så kommer Mycket tyder på att Mo och Domsjö redan förbundet att förklara allt arbete vid bolag- skrinlagt de planer man aviserat. 10 4

5 ~Lyssna! Titta! Dikt till LO och SAP med anledningen av tystnaden kring åtalen mot Hamnarbetarna. Lyssna! Titta! Lyssna! Det är någon som ropar därute i Poliserna kör bort de strejkande arbetarna från deras arbetsplats. därute i mörkret. Det är Dieter Strand som ropar till Palme att han ser bra ut. Lyssna! Det är ingen som ropar mörkret. Titta!. Det är ingen som ropar därute. Lyssna! LO-anslutna arbetare applåderar sitt Det är någon som ropar därute. stöd som vidimerats av er. Lyssna! Det är Gunnar Sträng som ropar att Det är ingen som ropar. han är en sjujävla ekonom! Titta! Lyssna! Lyssna! Era strejkbrytare lossar och lastar Nej, det var inget. Det är någon som ropar. båtarna. Det är»lo-gunnar«som ropar att vi Jo, lyssna noga! skall ta det!ungt med SAF. Vi får säga det själva: Titta! Den fackliga kampen Lyssna! Kranarna är de enda utomstående har sitt pris. Det är många som ropar därute som gråter. Vi kan betala det. mörkret. Det är partibyråkraterna som ropar Titta! Sveket har sitt. att hamnarbetarna bär sig dumt åt. Hamnarbetarna ställs inför rätta. Har ni råd? Klartecken för kolhamn i Landskrona Regeringen har giviit klartecken för bygget av en stor kolhamn i Landskrona kommun. Hamnen beräknas kosta ca 420 milj kr inklusive alla vägar och järnvägar m m som behövs. Hur investeringen skall betalas är ännu oklart. Statligt stöd är nödvändigt. Regeringens beslut om kolhamnen tas enligt»miljöparagrafen«i byggnadslagen. Landshövding Nils Hörjel fick beskedet vid en träff hos industriminister Nils G. Asling (c) på onsdagen. Landskrona kommun har sedan I 975 kämpat för att få bygga ut Sundshamnen. Enligt planerna kan hamnen tas i bruk I 986 efter en byggtid på tre år. Hamnens kapacitet blir 3-4 milj ton kol om året. Den kan senare byggas ut till 6 milj ton. I hamnen- skall till en början lossas kol som behövs i de koleldade kraftvärmeverken i Malmö, Helsingborg m fl kommuner i södra Sverige. På sikt hoppas kommunen få hand om större delen av Sveriges kolimport. Men det blir aktuellt först på 90-talet och konkurrensen är hård. Bl a Göteborg och Oxelösund har liknande kolhamnsplaner. (TT) Julfest i Göteborg En tidigare bild från Göteborgspensionärernas fest. Göteborgsavdelningen bjöd traditionsenligt medlemmarnas barn att dansa ut julen. Det var c:a 600 barn med föräldrar som mötte upp på Trettondagen i Rondo vid Liseberg där borden stod dukade med läsk, tårtbit och kakor, samt kaffe för de äldre. Stämningen var hög från början och dansen leddes av Kållepojkarna med hjälp av kunniga folkdansare. Och, oj, vad det dansades. Efter första dansomgången blev det paus och barnen underhölls av en trollkarl, medan föräldrarna fick en chans att pusta ut. Som vanligt lottades det ut fem båtresor till Holland, Tyskland och Danmark på entrebiljetterna och man kan bara hoppas att vinnarna får riktigt trevliga resor. Sedan blev det återigen tid för ringlekar och dans på golvet och som avslutning - vilket verkar vara höjdpunkten för många barn - utdelning av gottepåsar. Ja, det var en riktig fest och man får hoppas att den här traditionen får leva vidare. 5

6 Norska fartyget J aeren slog runt Dödsfälla för arbetarna i hamnen Det norska fartyget Jaerns förlisning under lossningsarbeten i Helsingborgs hamn visar vilka risker det finns inom hamnarbetaryrket. Denna olycka skulle egentligen aldrig kunnat inträffa, men den skedde och människor fick sätta livet till. Allt måste nu göras för att förhindra en upprepning i fortsättningen. Det är inte första gången som olyckor och tillbud sker vid fartyg i hamn. Här verkar det som om fartygets ballasttankar blåsts ur för att höja fartyget så att lossningsarbetet skulle ske lättare. Det medförde att det i stället blev för rankt och så småningom välte. Undersökningarna får väl visa vad som verkligen skedde, men allt tyder i nuläget på att fartyget inte tålde då truckar körde över skeppet. Jaeren är en fartygstyp med sidoluckor vid lossning och lastning. För att få jämnhöjd med kajkanten kan det ibland behövas en justering av nivån. Det sker ibland via ballasttankarna. De fylls om fartyget ligger för högt och de blåses ur om lastluckan ligger för lågt. Tydligt är det vad skett i detta fall. 24-årige Peter Olsson avled tydligen omedelbart. Kollegan Ole Christensen låg kvar i lastutrymmet men hade turen att nå en luftficka. Enligt nu tillgängliga rapporter kommer han inte att få några men av sin olyckliga vistelse i fartygsvraket. Jaeren har sedan bärgats, vilket framgår av de bilder som vi här har Foto: TOMAS MONTELIUS tillfälle visa. Förbundet har begärt att få ta del av haverikommisionens material. Tills vidare har användande av truckar förbjudits på den fartygstyp som olycksfartyget tillhörde. 6

7 7

8 Backningsskydd som fungerar Backningsolyckorna med större fordon kostar varje år miljontals kronor. Hittills har inga effektiva medel kunnat användas för att göra backningen Dieseltruckar förbjudna i Umeå Yrkesinspektionen i Umeå har beslutat att sätta stopp för de dieseltruckar som används för omlastning av pappersmassa på SJ :s lastkaj i Umeå. Skyddsombudet Ove Broman slog larm i måndags då han bedömde risken vara stor för att truckförarna skulle skadas. Bl.a. riskerade föraren att slå huvudet i tågvagnarna på grund av att truckarna är för höga. Dessutom besväras förarna av dieselavgaser. I tio år har arbetarna klagat på truckarna utan att något hänt. Om några dagar skall nya eldrivna truckar som företaget hyrt in, tas i bruk. 8 fram till lastkajer och liknande säkrare. Även för erfarna förare är det svårt att beräkna avstånd, och omöjligt att se allt som händer bakom bilen. De båda uppfinnarna Åke Sjöberg och Barry Sjögren i Halmstad har arbetat fram ett Patenterat skydd mot backningsolyckor. Deras system kallas»deber STOP«och träder i funktion så snart föraren lägger i backväxeln. Utrustningen består, enkelt uttryckt, av ett system som automatiskt slår till fordons bromsarna. Uppbyggnaden av backningsskyddet, som är avsett för fordon med tryckluftsbromsar, är följande: längst bak på bilen monteras två gummikoner, så kallade avkänningsdon. Mellan dem går en infraröd ljusstråle. Så snart ett hinder bryter ljusstrålen utlöses en elektrisk manövrerad trevägsventil som på hundradelen av en sekund släpper fram parkeringstankens luftpelare till bromsarna. Vetskapen om att fordonet automatiskt stannar så snart ett hinder dyker upp gör arbetet mindre stressigt för föraren. Prov har visat att fordonet på torr vägbana stannar på ca 5 cm. Dödsolycka i Oskarshamn Onsdagen den 28 januari omkom hamnarbetaren Willy Sandgren. Det var under lossning av kaolin (lera), som en skyddsplåt till hålen över manluckorna följde med skopan. Då skopan lyfts cirka 5 meter över lastrumsdurken, föll plåten ur skopan ned i lastrummet och träffade Sandgren i huvudet, varvid han skadades så svårt att han omedelbart avled.

9 En vecka i Spanien Det kändes som en överraskning för oss EX-BRIGADISTER då vår förening fick en inbjudan från de spanska republikanska flygarnas förening att fira 42 årsminnet av slaget vid Ebro. Det var ju egendomligt att en republikansk förening i det monarkistiska Spanien sänder oss en inbjudan särskilt som vi inte haft kontakt med dem innan. Nåväl, det blev sju kamrater som beslutade sig för att åka ner på egen bekostnad. Vi hade meddelats att man underhandlade med myndigheterna om att få döpa om en gata i Barcelona till en Internationella Brigardens J\.veny. Tyvärr var tydligen inte myndigheterna mogna för ett så drastiskt beslut, men man hade i alla fall döpt om Barcelonas största gata från att eta A venida Generalissimo Franisco Franco till sitt ursprungliga namn - Diagonal. Vi blev i alla fall väl mottagna - först på republikanska flygarnas klubb. Sedan togs vi emot av Kataloniens parlamentspresident, som höll ett välkomsttal och påminde om vad vår insats för 42 år sedan hade betytt i kampen för den spanska demokratin. Sedan bjöds vi på en bankett tillsammans med framstående myndighetspersoner i Katalonien, bl a Barcelonas borgmästare och kommunfullmäktige. På banketten talade många av de utländska delegaterna de hade kommit från många europeiska och amerikanska länder. Man talade om minnen från kriget men inte bara innen utan även om situationen i ärlden idag. Resterna av den gamla fascismen såväl som nyfascismen som fördömdes. Deltagare i banketten var också deleater från ex-fångarnas förening samt Be som deltagit i franska motståndsrörelsen i Frankrike under andra världskriget. Banketten hölls på en restaurang som ligger på samma sida av hamnen som Barcelonas hamnarbetares expedition ligger. Vi var tre stycken som besökte dem, det var Per Eriksson fd, ombudsman för Sjöfolksförbundet i San-Francisco under andra världskriget, dessutom Evert Vadström fd hamnarbetare från Göteborg. De blev mycket överraskade över vårt besök, nu hade jag med ett brev från Lennart Jonsson som de kände mycket väl. De var emellertid missnöjda med att de fått mycket lite informationer om hamnarbetarstrejken i Sverige. I övrigt talade de om sina svårigheter när det gällde att komma tillrätta med döds och olycksfall i arbetet. En egendomlighet för mej var att det fanns så många arbetsgivare i hamnen. Cirka ett trettital, men detta ansåg de vara en fördel, de kunde då spela ut dem mot varandra. Dagen innan hemresan bjöds vi på åktur med privatbilar till Sabadell, en industristad nordväst Barcelona, med på denna tur var endast svenskar. Här hade vänstern segrat i kommunal. Borgmästaren var kommunist. Man visade oss runt i staden, bl a en plats, där ett Franco-monument stått. Arbetarna hade rivit ner monument och lagt stenarna på kyrkogården. Fascisterna i stan försökte bära tillbaka stenarna och bygga upp monumentet igen, men blev jagade tillbaka av arbetarna. I stadshuset visade man en vägg, där ett porträtt över Franco hade suttit. Stora hål och revor i väggen hade inte putsats eller målats över. Tydligen var man stolt över att kunna visa att åtminstone symbolen för fascismen hade avlägsnat. Tidigare hade staden en befolkning på invånare nu fanns och med en arbetslöshet på 12% och med stora svårigheter att klara ekonomin. Kontrasten mellan nöden och lyxlivet var nästan ofattbar. I Barcelonas hamn låg hundratals lyxjakter i miljondollarklassen medan i gathörnen nära Ramblan vimlade det av invalidiserade lottförsäljare, skoputsare och både manliga och kvinnliga prostituerade. Till sist Barcelonas hamnarbetare hälsar till Hamnarbetarförbundets medlemmar och hälsar delegater välkomna till Kanarieholmarna i februari månad C.G. Hjärpe Våra kontaktpersoner bland Barcelonas hamnarbetare. -RM BT Hamnarbetarnas IF i Göteborg inbjuder härmed till det tredje mästerskapet i bordtennis för stuverianställda. Vi har i år tänkt oss att tävlingen skall avverkas på en dag, förslagsvis lördagen den 11I4-81. Tid och plats meddelas senare när den preliminära anmälan kommit in. Vi står som brukligt är för planhyror och priser och de inbjudna står för kostnader i samband med resor och eventuell övernattning. KLASSINDELNING Klass A Herrar tvåmannalag B Herrar seniorer C Herrar oldboys (35 år och äldre) D Herrar dubbel Anmälan senast 22/3-81 till Rolf Axelsson, Anekdotgatan 25, Hisings Backa anmälan kan också ske på tel. 031 / / arb. Välkomna till Göteborg och till en förhoppningsvis trevlig tävling. 9

10 -ORDET ÄR FRITI----- Ett gammalt ordspråk säger: Vad parkeringar är utländska märken, hjärtat är fullt av det talar munnen. företagsledare som fått svenska Det år som gått har jag varit, rent sagt förb. på allt vad förbundsstyrelser skattepengar, åker skönt i utländsk vagn, och dansar lätt på sula-italia. heter. Landsring och kommuner köper Permitteringar här och där, varsel, skyddsrockar från Korea och Hongkong, allt medan»löfskogar och där och här - resultat arbetslöshet. Med argusögon har jag läst hundratals uttalanden av alla sveriges för om syfabrikernas svåra dilemma. Grönhagar«uppvaktar»Kris-Nisse«bundsstyrelser, icke en enda, har Hur hade ni reagerat, ni alla sveriges pekat på en av bölderna. förbundsstyrelser och kongressombud, om någon arbetare i detta land Tacka fan för det, när sjuttiofem procent av er är klädd från fotknölarna till halslinningen med stämpeln: övernatta på fabrik, semester på sjuk måste arbeta 12 tim, utan övertidsers. Made in Japan - Korea - Hongkong. dagar m.m.? Förbundspampar, riksdagsmän, Ni talar så vackert i högtidstalen om läns- och kommunalpampar, som solidaritet över gränserna. åker i skytteltrafik mellan kommuncentra Vad jag väntat på, Herr Redaktör och industridep. för att rädda från nämnda Herrar i Hongkong jobben åker Japanskt!! kravatt, är följande appell: Sjuttio procent av Volvos och Saabs Köp ej från länder, som underbetal- Vad händer i Göteborgs hamn? Strax före jul inkom en haverist till ötaverken, Cityvarvet i Göteborg. M/S Flamengo, så hette båten var lastad med ton papper som skulle till Brasilien. Det bestämdes att lasten skulle lastas om via pråmar till ett annat fartyg som låg i Frihamnen, och Göteborgs Stuveri åtog sig arbetet. Så långt var allt gott och väl, men nu började det hända underliga saker i hamnen. Trots att Göteborgs Stuveri har monopol på stuveriarbetet och trots att fartyget var i stor nöd med omedelbar risk att sjunka, placerade Stuverit fartyget sist på sin lista. Trots att Göteborgs Stuveri har monopol på stuveriarbetet och trots att fartyget var i stor nöd med omedelbar risk att sjunka, placerade Stuverit fartyget sist på sin lista. När arbetet skall påbörjas meddelar Stuverit at det inte finns arbetskraft tillgängligt och överlåter åt mäklaren att sköta lossningen själv. Hur kan ett företag med ca 1000 fastanställda, ca 2000 extraarbetare och med möjlighet till omprioritering av arbetsuppgifter fatta ett sådant beslut? Alltnog, mäklaren tog kontakt med Transportarbetarförbundet, som gav tillstånd åt mäklaren att utföra arbetet i egen regi. Mäklaren tog kontakt med ett serviceföretag som åtog sig uppdraget i samarbete med Götaverken. Arbetet bedrevs på ett sätt så att gällande skyddsföreskrifter åsidosattes på det grövsta, bl.a. blev pråmarna överlastade, man hyrde kasserade band för slingen m.m. m.m. När vi i Hamnarbetarförbundet fick klarhet i denna affären - vi hade från början blivit förda bakom ljuset - gick vi in och stoppade arbetet, såg till att pappersrullarna blev omslingade med nya band, samt krävde skadestånd från mäklaren och serviceföretaget för intrång på vår arbetsplats. Vi har även meddelat Götaverken och Metalls fackklubb, och skarpt påtalat det olämpliga i att försöka lösa varvskrisen med hjälp av stuveriarbete. Vi har även sagt, att vid en upprepning kommer vi att tillgripa alfa möjligheter som står oss till buds för att stoppa ett sådant agerande. Transports agerande i denna frågan och flera andra frågor på sista tiden gör att man måste börja fundera över om Transport håller på att släppa hamnarbetet avsiktligt, eller om det som vanligt är deras oförmåga att försvara medlemmarnas intressen som ligger bakom. 0 ar sina arb., icke följer västerländsk arbetspraxis, enl. semester, övertidsers. m.m. då hade högtidstalen om Solidaritet över gränserna haft någon innebörd, och inte bara ett tomt slangsnack som vilken skolpojke som helst kunnat filma ur sig. Säkert hade svenska varvs, sko, textil m.fl. arb. haft övernog med jobb, om vi arbetat efter asiatisk mönster. Vad svavel ni förbundsstyrelser, och kongressombud, skulle öst över den företags ledare, som begärt»japanskt«system. Det är nog mycket begärt av förbundsstyrelserna, att förstå asiatiska system, när många förbund inte klarar att reda ut svenska skatteregler, trots att de anställer högavlönade experter och ekonomer. Det egna förbundets agerande har väl kunnat få ett bättre betyg för 1980, om nedanstående hade kunnat skötas bättre. Varför begärdes inte inträde i L.O. i samband med att maffian i Transp. uppdagades, alla L.O.s förbund hade då sympatiserat, en omtänksam värd serverar champagnen medan den brusar. Varför inte en gång för alla, med skärpta, klargöra för massmedia att vi blev uteslutna ur Trsp., hundratals gånger har vi kallats utbrytare. En reporter i TV påstod att Hamns gräsrötter, ej fick uttala sig, (Göteborg) förbundsstyrelsens uppgift är väl att bemöta sådant snack? Varför beordrades inte avd.styrelserna av förbundet, att utlysa avd. möten i samband med omröstningen om strejken, allt prat om fiffel hade då varit ur världen. Tidningarnas och TVs rapporter från kongressen, som liknades vid Polsk riksdag var väl icke nöjsamt att höra, och läsa för en medlem, även de bråk som uppstod i Göteborg under strejken - enligt min mening, helt onödig - skapade en opinion mot förbundet och enskilda medlemmar, som kommer att ta tid att läka. Transports arbetare tillhörde ett förbund som godtagit riksavtalet. Hade då jobbarna i transport mage att nonchalera strejkarnas önskemål, var det deras sak, nu vann de opinionen, hade bråket uteblivit hade folkmeningen varit tvärtom. Att år som gått givit en del poäng kan utläsas av följande sagt under strejkens heta dagar: Våra medlemmar har ej pengar till mat och hyra, dagen efter, samme man. Vi kan strejka hur länge som helst!!! 10

11 FöDELSEDAGAR- 50 år Henning Lindgren Höjdvägen 5 B Piteå 17 feb 1931 Vaninö Matti Venetpalo Box Västerhaninge 17 feb 1931 Sven Frahm Lillekärr Södra Hisings Kärra 6 mars 1931 Egon Strömberg Regeringsgatan Karlshamn 11 mars år Karl Pettersson PI OOStenungsund 18 feb 1921 Yngve Andersson Rambergsvägen 13 B Göteborg 22 feb 1916 Erik Selberg Brändövägen Luleå 22 feb 1916 Bengt Engström Riksvägen Väja 22 feb 1921 Ture Nensen Omne Nordingrå 27 feb 1916 Olof Eriksson Baltzargatan 3 B Göteborg 29 feb 1916 Arne Hellstedt Flemminggatan 105 I tr Stockholm 2 mars 1921 Ivan Carlsson Sveavägen 3 A Köping 2 mars 1921 Axel Lindholm PI 1982 Ovansjö Arnäsvall 5 mars 1916 Allan Johansson Olshammarsgatan Hisings Backa 7 mars 1916 Gustav Pauelsson Nygatan Iggesund 9 mars 1921 Edvin Andersson Norrtullsgatan 37 A Söderhamn 11 mars 1921 Gustav Karlsson Blidvädersgatan Göteborg 11mars1916 Orvar Backe Fredagsgränd Halmstad 15 mars 1916 Johan Ivar Johansson Box Lilla Edet 19 mars 1916 Sten Paul Bååth Halletorp 9 V Julita 25 mars 1921 Uno Dahlberg Erenbuschsgatan 5 B Trelleborg 27 mars 1916 Karl G. Lindblad Märlspiksgatan 4 D Göteborg 30 mars år John Ingemar Viblom Östgötagatan 87 B Stockholm 10 mars 1911 Harry Jönsson Katarina Bangata Stockholm 18 mars 19i1 75 år Allan Lindgren Stamgatan 36 III Älvsjö 21 feb 1906 Hilding Engman Öränge Iggesund 21 feb 1906 Karl Holmkvist Fack Sjöbotten 28 mars år K.L. Eriksson Engelbrekthemmet rum Stockholm 11 feb 1901 Karl Bergström Höstgatan 16 I Hägersten 25 mars 1901 Ernst Ekholm Etsarvägen Johanneshov 28 mars år fyllde den 27 dec 1920 Gustav Andersson Önskevädersgatan Göteborg Ett hjärtligt tack till arbetskamrater i hamnen samt Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4 för uppvaktning och gåva i samband med min pensionering. Bengt Granberg 11

12 SJöRESOR MED GADD på Sjöhistoriska Museet Olag har snålat och sparat på mina akvarellpapper och skissblock för att ha tillreds i Östersjön - det är första gången som jag har möjlighet att uppleva den om man undantar korta resor över till Gotland«. - Så skriver en äkta västkustbo, konstnären och förf altaren Arne Gadd. Men nu har han i alla fall kommit till ostkusten - och Sjöhistoriska museet med ett 70-tal sköna far tyg och härliga västkustvyer i bagaget. Det är mer än två decennier sedan vårt maritima centralmuseum senast kunde välkomna en livs levande västkustkonstnär som utställare. Sjöresor heter den utställning som invigdes på torsdagen den av Tore Tallroth. < Luna av Hovenäset på sydgående 25 april 67. Last av silltunnor. Teckning ur boken»båtar - en skissbok«av Arne Gadd som nu ställer ut på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: ~S~.jo~ -~~~~~ hfrtodska museet. ~ l ' SS»Bele«av Stockholm lännar Antwerpen, en teckning från Arne Gadds utställning S J Ö R E S 0 R på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Foto: Sjöhistoriska museet.

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Sveriges Hamnar information 1312014

Sveriges Hamnar information 1312014 2014-0411 Sveriges Hamnar information 1312014 1 RANSPORTINDUSTRIFORBUNDL T SVENSKA FLYC.BRANSCNEN SJOFAR1ENS ARBETSSIVAREFORE UND PETROLEUMORANSCNENS A100TSGIVPREFOREUND BILIRAFIKENS ARBETSGIVAREFORL UND

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Kollektivavtalsfrågan. Budgetmöte. Korsord NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Kollektivavtalsfrågan I detta nummer handlar det om pauser. Särskilt på pendeln är det viktigt att kunna komma

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö. Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö Diskussionsmaterial för arbetsplatsträffar Case 1. Korttidsfrånvaro Du arbetar inom administration och har sett att beteendet förändrats på Kajsa som är din kollega.

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Motioner nr 14 72-14 7 3 år 1971. Mot. 1971 1472-1473. Nr 1472. av herr Hermansson i Stockholm m. fl.

Motioner nr 14 72-14 7 3 år 1971. Mot. 1971 1472-1473. Nr 1472. av herr Hermansson i Stockholm m. fl. Motioner nr 14 72-14 7 3 år 1971 Mot. 1971 1472-1473 Nr 1472 av herr Hermansson i Stockholm m. fl. i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 107 med förslag till lag om anställningsskydd för vissa arbetstagare,

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl Beträffande uppsägning på grund av personliga skäl finns i motiven till Lagen om Anställningsskydd (LAS) uppräknat en mängd exempel på vad som kan utgöra saklig grund.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

KNÄCKET. Våga säga ifrån! -ficktidningen för dig som ska ut och jobba!

KNÄCKET. Våga säga ifrån! -ficktidningen för dig som ska ut och jobba! Våga säga ifrån! Prata med din chef eller skyddsombudet på din arbetsplats. Om inte det hjälper, kontakta oss på 010-730 90 00 eller genom att sms:a din fråga till 71700 AV mellanslag fråga. Vill du veta

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.

JUL FESTEN. -.c. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen. Nummer 248 Årgång 42 December Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden -.c JUL FESTEN. - Har folkdanslaget Sveriges bästa folkdansmusiker? Man ställer

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 28 januari Hedda Östlund och Clara Lindström i klass två på Tärnstigens skola. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 28 januari 2011 NORRBOTTEN Elever vill ha tillbaka mellanmjölken Sedan nyår får eleverna i Älvsbyn lättmjölk och lättmargarin till lunchen. Nu protesterar många elever. Dom

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 NORRBOTTEN Poliser grep utpressare Många maskerade poliser stoppade en bil i centrala Piteå i lördags. Poliserna hade vapen i händerna när dom drog ut två

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny.

Sandpappret. Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Sandpappret Nr 12 December 2011 www.sanda-gotland.net Nyårsfirande Vi avslutar Årets sooken-året med ett gemensamt nyårsfirande i Bygdegården med trerätters överaskningsmeny. Vuxna: 200 kr Barn 7-16 år

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS:

I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS: Hej VIP medlem! Det är lördag, lördagen den 21 december 2013-12-21. Knatten är inte längre med oss! I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS: Hej Tennisvänner!

Läs mer

1971 konfliktade akademikerna på nytt

1971 konfliktade akademikerna på nytt AKADEMIKERNA UTLÖSTE DEN FÖRSTA STREJKEN FÖR STATSTJÄNSTEMÄN marknadens organisationer. Någon lagstiftning i egentlig mening om vare sig löntagarnas organisationer eller arbetsgivarnas har vi inte och

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp

Polhemsgymnasiet Uttag tryckt press artiklar. Nyhetsklipp Polhemsgymnasiet Uttag 2010-11-18 4 tryckt press artiklar Nyhetsklipp Blockaden mot Domsjö har hävts Nerikes Allehanda 2002-07-10 2 Domsjö vill avsluta hamnkonflikt Göteborgs-Posten 2002-07-05 3 Hamnblockad

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg

VÅRROGRAM IF Metallpensionär. Göteborg VÅRROGRAM 2017 IF Metallpensionär Göteborg Hej IF Metallpensionär Vi har under året jobbat med en del förändringar av mötesverksamheten. IF Metall arrangerar sammanlagt fler än 25 olika möten och ca 8

Läs mer

Brev från kungen ORDLISTA ANNELIE DREWSEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Brev från kungen ORDLISTA ANNELIE DREWSEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ANNELIE DREWSEN ORDLISTA äldreboende (sida 5, rad 2) ett hem för gamla människor posthorn (sida 7, rad 7) postens symbol (en böjd, gul trumpet) prasslar (sida 9, rad 10) ljud

Läs mer

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m.

Nr 1118. Mot. J 971: 1118 12. av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. Mot. J 971: 1118 12 Nr 1118 av herr Hermansson i Stockholm m. O. om vissa lagändringar pi arbetsrättens omride, m. m. l motion ll: 35 år 1970 (likalydande med I: 35) hemställdes om utredning och förslag

Läs mer

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.

Spegeln. RFSL Norrköpings medlemstidning. Nummer 4-2006 Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl. Sida 1 Redaktör & ansvarig utgivare Veronika Augustsson veronika.augustsson@norrkoping.rfsl.se Styrelsen har ordet... 1 Lavinartad spridning...1 Samkönat partnervåld... 1 Rockfesten... 2 HBT-filmtävlingen

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska

Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Sensus inkluderingspolicy Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 Lättläst svenska Alla ska kunna vara med i Sensus Det här är Sensus plan för hur Sensus ska arbeta mot diskriminering i allt Sensus

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen

Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Läsnyckel När Fatima blev fågel författare: Morten Dürr illustratör: Peter Bay Alexandersen Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer