Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på."

Transkript

1 Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. xxxxxx 2010 Privata affärer 23

2 Planera Familjejuridik Vad är bäst för Vägen från småbarnsår till ålder dom är kantad av juridiska fall gropar. Privata Affärer tipsar om hur du undviker de allvarligaste misstagen. Det som är viktigast att tänka på när det gäller familjejuridik handlar till stor del om var i livet och i vilken familjesituation du befinner dig. Ett problem är att det är först när ett förhållande upphör genom separation eller dödsfall som de flesta funderar över hur ägodelarna är fördelade. Då kan det vara för sent. Som privatekonom på en av Sveriges största banker får Gunilla Nyström frågor om allt från singelliv till att flytta ihop, gifta sig, få barn, separera och skaffa ny familj. En vanlig missuppfattning är att sambolagen är starkare än vad den är, säger Gunilla Nyström och betonar att sambor måste tänka mer på ekonomisk rättvisa än gifta. Snabbguide vad passar in på dig? Unga vuxna som flyttar ihop Gifta med gemen samma barn Sambor med gemen samma barn Seniorpar som flyttar ihop Par med särkullbarn 1 För unga som tänker bilda familj ger det en helt annan trygghet att vara gift. 2 Sambor som vill hålla isär sin ekonomi behöver skriva ett samboavtal där man bestämmer att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla. 3 Barnlösa sambor som vill skydda varandra måste skriva testamente annars ärver föräldrar och syskon när någon av dem dör. 1 Skriv äktenskapsförord om egendom du inte vill ska ingå i giftorätten. Äktenskapsförordet är ett avtal mellan makarna eller de blivande makarna. 2 Tänk på att makar ärver även varandras enskilda egendom. Vill man inte ha det så skriv testamente. 3 Makar med gemen samma barn ärver visserligen varandra och behöver av det skälet inte något testamente. Men vill man att barnens arv i framtiden ska bli deras enskilda egendom skriv testamente. 1 Sambor behöver tänka mer på ekonomisk rättvisa än gifta. Därför är det extra viktigt att tänka på vem som köper och äger vad. 2 För sambor med barn gäller att det är barnen som ärver när någon av samborna dör. Vill man inte ha det så krävs testamente. Även om man skriver testamente har barn till samboföräldrar rätt till laglott direkt när föräldern dör. 3 Kontrollera att sambon står som förmånstagare till livförsäkringar, exempelvis till försäkringar via jobbet. 1 För personer i den här fasen är det viktigt att tänka på hur ekonomin blir vid den enes bortgång. Ha en handlingsplan för hur boendet ska ordnas när den ene avlider. 2 Tänk på testamente vem ska skyddas? Barnen eller partnern? 1 Den fråga som var och en måste ställa sig är: Vems intressen vill jag i första hand skydda? Är det min partners ekonomiska trygghet om jag skulle avlida först eller är det mina barns arvsrätt? 2 För par där det främsta intresset är att skydda varandra så långt det går är äktenskap med giftorätt plus inbördes testamente det bästa. Där ska de testamentera allt utom särkullbarns laglott till varandra. 24 Privata affärer september 2010

3 dig? Om det för unga par som drömmer om att bilda familj är enkelt att rekommendera äktenskap är det inte alls lika självklart för par som träffas mitt i livet, särskilt inte om de har barn på var sitt håll. Generellt är det mer förmånligt för den fattigare parten att vara gift och mest förmånligt för den rikare att vara sambo, säger hon. Svensk äktenskapslagstiftning innebär att makars respektive egendom i princip delas lika mellan makarna vid skilsmässa. Men om makarna bosätter sig i ett annat land och bor där i mer än två år gäller i stället lagen i det landet för deras egendom. Ett bra sätt är att skriva ett äktenskapsförord i Sverige där man gör någon egendom till enskild och samtidigt bestämmer att svensk lag ska gälla för makarnas egendomsförhållanden. Det är också viktigt att vända sig till en jurist i det land man bosätter sig i så att dokumentationen blir giltig i det nya landet, säger Gunilla Nyström. Många av de frågor som hon får handlar om testamenten. En vanlig missuppfattning bland dem som lever i kärnfamiljer är att de inte tror sig behöva något testamente eftersom allt ändå går till barnen. Man glömmer att sakerna kan komma i händerna på en utomstående om barnet en dag skulle skilja sig, om man inte skriver villkor om enskild egendom i testamente. En annan missuppfattning är att om man ger barnet sommarstugan som enskild egendom har man försäkrat sig om att den går vidare i släkten till barnbarnen. Men så är det inte eftersom makar ärver även varandras enskilda egendom. Vill man att barnbarnet ska ärva stugan får man be sitt barn att skriva ett testamente där det bestäms att barnbarnet ska få ärva stugan. Det är bara barns laglott som är skyddad i lag, säger Gunilla Nyström. Karin Arnell Per Hammarlund Även i kärnfamiljen behövs testamente om barnets arv ska bli enskild egendom Gunilla Nyström Bostad och bohag Huvudregeln enligt sambolagen är att bostad och bohag, som skaffats för att användas gemensamt, vid en separation eller vid dödsfall förmögenhetsmässigt delas lika mellan samborna sedan ni gjort avdrag för skulder på vardera sidan, oavsett vem som köpt och betalat. Sådan egendom kallas samboegendom. Bohag eller bostad som har skaffats tidigare ska inte delas även om det används gemensamt. Men har en sådan bostad bytts till en ny under förhållandet blir den nya samboegendom. Vid en separation har den av er som har det största behovet av bostaden, till exempel för vårdnad av barn, rätt att få bostaden på sin lott i bodelningen. Då krävs att den som behåller bostaden betalar halva nettomarknadsvärdet till den som tvingas flytta. Nettomarknadsvärdet är marknadsvärdet efter avdrag för skulder och den kapitalvinstskatt som hade uppstått vid en försäljning. Sambolagen ger utökat skydd om bostaden är hyresrätt eller bostadsrätt. Även om bostaden inte skulle vara samboegendom kan det finnas fall då den som bäst behöver den får behålla bostaden. Det handlar då om vårdnad av gemensamma barn. Då får den som behåller bostaden betala hela bostadens värde till den andra. Övrig egendom Den egendom som inte skaffats för det gemensamma hemmet, exempelvis bilar, båtar, idrottsutrustning, går utanför delningen. Planera Vi går igenom fem områden där det är extra viktigt att ha koll på vad som gäller: 1. Förhållandet 2. Barn 3. Bostad 4. Skils mässa 5. Arv 1. Förhållandet Ogifta som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden är inte jämställda med gifta. Här kan du se vad som skiljer förhållandena åt. Det här gäller för sambor Äger ni sådant gemensamt är det ett vanligt samägande. Den ena får köpa ut den andra eller så får ni sälja egendomen och dela på intäkten. Samboavtal Om du inte vill att lagens regler om delning ska gälla kan du skriva ett samboavtal. Det skrivs före eller under ett förhållande och liknar ett äktenskapsförord. l Ska vara skriftligt. l Undertecknat av båda parter. l Behöver varken bevittnas eller registreras. Barn Fadern måste i ett samboförhållande bekräfta sitt faderskap genom protokoll hos de sociala myndigheterna. Gör en förteckning l För att underlätta en delning är det viktigt att dokumentera vad som är gemensamt bohag och vad som inte är det. Gör en förteckning över det gemensamma bohaget och en annan över sådant som var och en ägde före samboförhållandet, och som alltså inte ska delas. l Vill du ha ett skydd som går längre utan att gifta dig: 1. Skriv testamente (Läs mer om testamente på sidan 32). 2. Skaffa försäkringar med förmånstagarförordnande. 3. Genom gåva eller köp kan ni också föra över hälften av bilen, båten eller annan egendom. september 2010 Privata affärer 25

4 Planera Familjejuridik Foto: Scanpix 2. Barn En del saker i föräldraskapet är intuitivt. Annat kan du behöva hjälp med. Kontrollera att du vet vad som gäller. Du är både vårdnadshavare och förmyndare Som förälder är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för dina barn till dess de fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grundskola eller gymnasium förlängs din underhållsskyldighet men som längst till 21 års ålder. Du ska fostra ditt barn och skulle barnet begå ett brott kan du bli skadeståndsskyldig. Ju äldre barnet blir desto större inflytande ska det ha. Vårdnad Gifta föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad. För ogifta föräldrar, även sambor, ser det annorlunda ut. Där blir modern automatiskt vårdnadshavare. Fadern Fadern måste bekräfta sitt faderskap i ett samboförhållande måste där bekräfta sitt faderskap genom protokoll hos socialnämnden. Då får föräldrarna gemensam vårdnad. Den gemensamma vårdnaden fortsätter även om föräldrarna skiljer sig om inte domstolen beslutar att den ska upphöra. Utgångspunkten för lagstiftningen är barnets bästa. Det gäller att ge både lugn och trygghet men också en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Därför kan en förälder som försvårar för den andra att träffa barnet ytterst riskera att förlora vårdnaden. Arbete Barnet får själv skaffa sig en anställning men föräldrarna måste godkänna arbetet. De kan också säga upp avtalet om barnets hälsa, skolgång eller utveckling hindras. Förmyndare Du ska ta hand om barnets ekonomiska angelägenheter. Den som är under 18 år får inte råda över sin egendom eller låna pengar. Men om en 16-åring tjänat pengar får den i princip bestämma över dessa. Föräldrarna kan också ge en 16-åring tillåtelse att driva rörelse. Om ett köp verkar orimligt stort kan föräldrarna häva det. Det kan handla om att den underårige köpt en dyr mobil för födelsedagspengarna. 26 Privata affärer september 2010

5 Planera och det här gäller för gifta Vid gåvor mellan makar gäller sär skilda regler All egendom I äktenskapet delas egendom upp i två delar: l Giftorättsgods: Rätt att vid bodelning i princip få hälften av makarnas sammanlagda tillgångar sedan deras skulder dragits av. l Enskild egedom: Sådan egendom som inte ska ingå i bodelningen. Den make som äger egendomen får behålla den. Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods. Den kan bli enskild genom äktenskapsförord eller genom att det i testamente eller gåvobrev från någon annan än den andra maken föreskrivs att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Har den enskilda egendomen ersatts av annan egedom är även denna enskild. Ska avkastningen, som bankräntor eller hyresintäkter, vara enskild egendom måste det anges särskilt i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet, annars blir det giftorättsgods. Egendom du fått genom gåva eller testamente med krav på att den ska vara enskild kan inte göras om till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Det går bara om det i testamentet eller gåvobrevet står att det är möjligt. Äktenskapsförord Här kan makar bestämma att egedom som skulle varit giftorättgods ska vara enskild egendom. Eller ändra tillbaka från enskild egendom till giftorättsgods. l Ska vara skriftligt. l Undertecknat av båda. l Behöver inte bevittnas. l Måste registreras vid tingsrätten. l Gäller äktenskapsförordet bara en fastighet eller en bil är det viktigt med fastighetsbeteckning eller registreringsnummer. Vill du ändra hela eller delar av ett tidigare gjort äktenskapsförord krävs ett nytt som registreras vid tingsrätten. Då ersätter detta hela eller delar av det gamla äktenskapsförordet. Gåvor Gåvoskatten är avskaffad men fortfarande gäller särskilda regler för gåvor mellan makar. l Gåvor av fast egendom måste göras skriftligen och registreras vid tingsrätten. l Gåvor av lös egendom blir gällande så länge de överlämnats till mottagaren. Men för att skydda mot givarens eventuella fordringsägare krävs att gåvan registreras vid tingsrätten. Gåvobrev l Tydlig beskrivning av gåvan. l Tillträdesdag bör anges. l Undertecknas av både givare och mottagare. l Givarens namnteckning ska bevittnas och mottagarens personnummer ska finnas med vid gåva av fast egendom. Bodelning under äktenskap l Bodelning under äktenskapet kan i vissa fall vara att föredra framför gåva till make för att undvika skattekonsekvenser. Om två personer ger varandra ömsesidiga gåvor är det att jämställa med byte och utlöser kapital vinstbeskattning. Avtalsmallar hittar du gratis på Överförmyndare I vissa fall krävs det att förmyndaren står under tillsyn av överförmyndare. Framför allt om barnet har egendom som överstiger åtta prisbasbelopp, kr för Detsamma gäller om det är någon annan än föräldrarna som är förmyndare. Det krävs även om det gäller fast egendom eller om barnet ska låna pengar eller driva rörelse. Förmyndaren får inte sälja fast egendom eller inteckna den utan överförmyndarens godkännande. God man Om du ger ditt omyndiga barn en större gåva måste en god man förordnas av tingsrätten. Tanken är att du inte både kan ge gåvan och ta emot den. Föräldrarna kan föreslå vem som ska förordnas. Då ska ansökan innehålla fullständiga Skriv testamente om du sparar på eget konto till barnet personuppgifter på denna person och en undertecknad förklaring att personen är villig att ta uppdraget. Gåvan ska registreras hos överförmyndaren i kommunen. Gåva l För att fullborda en gåva måste den överlämnats till mottageren. Gäller det pengar ska dessa vara på mottagarens bankkonto. Du får inte förbehålla dig rätten att disponera de insatta medlen. l En aktiegåva blir giltig om aktierna eller andra värdepapper placeras i depå eller på VP-konto. Du kan ge bort aktier eller aktiefonder om du vill skjuta upp kapitalvinstskatt i stället för att sälja och sedan ge bort pengarna. l Fast egendom måste skänkas skriftligen och handlingen måste vara undertecknad av både givare och mottagare. Givarens namnteckning ska vara bevittnad. Har givarens make giftorätt i fastigheten eller om den är permanentbostad ska maken lämna sitt samtycke till gåvan. Behåll kontrollen Om du vill ge en pengagåva till ditt barn eller barnbarn men inte känner dig säker på vad barnet gör med pengarna när det fyllt 18 år finns några vägar att gå: l Spara på eget konto och överlåt sedan när det känns lämpligt. Komplettera i så fall med testamente där det klart framgår vem som ska ärva. l Skaffa en kapitalförsäkring med barnet som förmånstagare. september 2010 Privata affärer 27

6 Planera Familjejuridik 3. Bostad Du kan faktskt bli av med din hyresrätt om du inte ser upp. Här är vad som gäller för din bostad. Tänk på det här när du flyttar till hyreslägenhet när du flyttar till bostadsrätt Hyresgästen har alltid rätt att få ett skriftligt kontrakt och i kontraktet ska hyres- och uppsägningstid anges. Om en hyresgäst hamnar i tvist med värden kan hyresnämnden i de flesta fall fatta beslut om vem som har rätt. Besittningsskydd Hyresgästen har besittningsskydd och därmed möjlighet att bo kvar om han eller hon vill, även om hyresvärden skulle vilja säga upp hyresgästen. Förutsättningen är att hyresgästen sköter sin del av avtalet, betalar hyran i tid till exempel. Byte Om en hyresgäst vill byta lägenhet med någon annan måste bytet godkännas av båda värdarna. Om den nya hyresgästen bedöms vara olämplig, till exempel därför att han eller hon tidigare stört grannar eller inte betalt sin hyra, kan värden säga nej. Nekar värden kan hyresnämnden pröva saken. Ett hyreskontrakt ska sägas upp skriftligt. Enligt hyres lagen har en hyresgäst en uppsägningstid på högst tre kalendermånader. Andrahandsuthyrning Att hyra ut, och hyra, en hyresrätt i andrahand är omgärdat av många regler. Hyresgästen måste ha värdens tillstånd att hyra ut lägenheten. Om hyresgästen hyr ut lägenheten utan värdens tillstånd riskerar både förstahandsoch andrahandshyresgästen att vräkas. En hyresgäst har rätt att hyra ut lägenheten om han eller hon ska studera på annan ort, arbeta tillfälligt, ska bli sambo på prov eller tillfälligt måste bo på annat håll på grund av sjukdom. Vid andrahandsuthyrning bör ett skriftligt kontrakt upprättas, där allt som gäller uthyrningen ingår: hyrestid, vilket datum hyran ska betalas, om el, vatten, telefon ingår. Den som hyr ut en lägenhet i andra hand ska deklarera och betala skatt för hyresinkomsten. Du kan hyra ut för upp till kr per år skattefritt. Viktigt göra rätt Att hyra ut sin lägenhet i andrahand kan vara riskfyllt. l Avtala bort besittningsskyddet. En andrahandshyresgäst som bor i en lägenhet i mer än två år kan få besittningsskydd, det vill säga rätt att bo kvar. l Andrahandshyror ska vara skäliga. Om en andrahandshyresgäst får rätt i hyres nämnden kan den som hyrt ut lägenheten få betala tillbaka pengar plus ränta upp till två år tillbaka i tiden. Du som äger en bostadsrätt blir medlem i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsinnehavaren äger rätten att bo i lägenheten och ansvarar för reparationer och underhåll i lägenheten. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening och styrs enligt bostadsrättslagen. Föreningen äger fastigheten och medlemmarna i föreningen förvaltar gemensamt hus, mark och de gemensamma utrymmena. Det löpande arbetet sköts av en styrelse, som väljs vid föreningens årsmöte. Andrahandsuthyrning Om bostadsrättsinnehavaren vill hyra ut sin lägenhet i andrahand ska detta godkännas av bostadsrättsstyrelsen. Om du hyr ut bostaden längre tid än två år får hyresgästen besittningsskydd. Det innebär att hyresgästen får bo kvar så länge hon vill. Se därför till att skriva ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Gå in på vår hemsida och spara ner avtalet (se instruktionen här under). Försäljning Vid försäljning av en bostadsrätt måste säljaren berätta om eventuella fel han eller hon känner till eller misstänker. Annars kan säljaren bli skyldig att ersätta skadan. En bostadsrätt, som ju egentligen är en andel i en bostadsrättförening, är lös egendom. Om en överlåtelse av en bostadsrätt görs mot ett vederlag som ligger under marknadsvärdet blir det ett så kallat blandat fång, där en del räknas som gåva och en del som köp. Givaren/överlåtaren måste då deklarera en del, motsvarande vederlaget, som en försäljning. På vår hemsida kan du gratis ladda ner avtalsmallar. Klicka på 1) Familj och sedan 2) Gratis avtalsmallar. 28 Privata affärer september 2010

7 Planera Det är mycket att tänka på när du byter bostad. en expeditionsavgift på 825 kr. när du flyttar till hus När du ska göra en så stor affär som att köpa ett hus är det sju steg du måste gå igenom 1 Kalkylen. Hur mycket kan du låna, räkna med en ränta på säg 5 6 procent så att det finns marginal när räntorna går upp. Räkna även med amortering. Sedan får du titta på huset du är intresserad av: Vad är akut och vad kan vänta? Vilken buffert vill du ha? Hur stora blir de löpande kostnaderna? 2 Besiktningen. Som köpare har du undersökningsplikt. Fel du upptäcker efter köpet och som du borde ha upptäckt vid din besiktning kan du inte åberopa. Du ska ha koll på vind, grund, tak och källare. Var särskilt uppmärksam på fuktfläckar. Det kan vara bra att ta hjälp av en besiktningsman, som kan göra en jordabalksbesiktning. Det kan också vara bra att göra fukt- och radonmätningar. Besiktningsmannen ska ha konsultförsäkring. Den kan skydda dig om huset har fel som missades i besiktningen. Du får ett skriftligt protokoll efter besiktningen. Kostnad: kr. 3 Köpekontraktet. Det är ett bindande avtal mellan dig och säljaren som inte kan brytas hur som helst. Kontraktet ska bland annat innehålla köpeskilling, handpenning och tillträdesdatum, och ska undertecknas av er båda. Ni kan också skriva in villkor för att köpet ska bli giltigt, till exempel att du som köpare får dina sökta lån. Säljaren kan skriva in att han ska hitta en ny bostad innan köpet blir giltigt. Uppfylls inte villkoren kan köpet hävas. Köpekontraktets datum avgör när kapitalvinsten ska beskattas. 4 Köpebrev. Det är ett kvitto på att fastigheten är till fullo betald och att kontraktets villkor är uppfyllda. På köpebrevt ska stå: namnen på köpare och säljare, priset på fastigheten och att fastigheten sålts och överlåtits på köparen. Säljarens namnteckning ska vara bevittnad. Finns äkta make ska Rätt skatt l Den som har gett bort fastigheten mot revers tar i sin deklaration upp den ränta han under året fått på reversbeloppet. Gåvotagaren drar av den ränta han betalat. l Om räntan efterskänks ska givaren ändå redovisa räntan som en inkomstränta, men låntagaren får inget avdrag eftersom han inte har betalat något. l Gåvoåret ingår fastigheten i givarens underlag för kommunal fastighetsavgift. Först året efter redo visar gåvotagaren fastigheten i sitt underlag för fastighets avgift. även den namteckningen bevittnas. 5 Likvidavräkning. Görs på tillträdesdagen. Där finns allt som rör betalningen, till exempel ränta på lån som du ska ta över från säljaren och som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen. Spara likvidavräkningen, bland annat för deklarationen. 6 Pantbrev. För att få lån måste du ofta ta ut pantbrev i fastigheten. Dessa utfärdas av Lantmäteriet och används av banken som säkerhet för dina lån. Finns redan uttagna pantbrev så slipper du betala för nya. Hör efter med mäklaren. Annars får du betala stämpelskatt på 2 procent av pantbrevsbeloppet plus en expeditionsavgift på 375 kr per pantbrev. 7 Lagfart. Det är en registrering av att du nu äger fastigheten. Du ansöker om den hos Lantmäteriet när du har betalat huset och fått köpebrevet. Lagfarten kostar 1,5 procent av det högsta beloppet av köpeskillingen och taxeringsvärdet i stämpelskatt plus Foto: Maskot och Scanpix Överlåta huset Föräldrar som vill överlåta sina villor och fritidshus på sina barn kan göra detta genom köp eller gåva. Man överlåter huset som gåva genom att skriva ett gåvo brev. När gåvomottagaren senare säljer räknas givarnas inköpsvärde som anskaffningsvärde i deklarationen. Den som ger bort en bostad får skatta fram eventuellt uppskov. Ibland vill man kombinera gåva av fastighet med ett vederlag, i form av kontanter, en skuld eller en revers, från mottagaren. Skälet kan vara att uppnå rättvisa mellan barn. Om man vill att mottagaren av gåvan ska slippa betala stämpelskatt när lagfart utfärdas måste vederlaget vara mind re än 85 procent av taxeringsvärdet året före det år då lagfart beviljas. Då betalas bara avgifter för lagfartsbyte. Om vederlaget i samband med gåvan är större eller lika stort som taxeringsvärdet det år gåvan ges blir det normalt en försäljning och givaren måste deklarera överlåtelsen enligt kapitalvinstreglerna. I normalfallet är det bättre med gåva mot vederlag än försäljning till lågt pris. Vid gåva av fastighet gäller den så kallade huvudsaklighetsprincipen. Det innebär att om bara vederlaget är lägre än taxeringsvärdet så räknas hela transaktionen som en gåva. september 2010 Privata affärer 29

8 Familjejuridik Planera 4. Skilsmässa Är ni överens klarar ni er förmodligen utan juridisk hjälp. I annat fall ta hjälp! Skaffa advokat om ni är oense Är makarna överens om att skiljas gör de en gemensam ansökan till tingsrätten. Då kan den beviljas utan betänktetid. Men i vissa fall måste man ha en betänketid på sex månader före skilsmässan. Så är det när: l Båda makarna önskar det. l Någon av dem har vårdnaden om och bor tillsammans med barn under 16 år. Både om barnet är gemensamt och om det bara är den ena förälderns. l Den ena maken motsätter sig skilsmässa. I andra fall är förfarandet alltså relativt enkelt. En ansökan om äktenskapsskillnad skickas eller lämnas då tillsammans med personbevis och ansökningsavgift till tingsrätten på den ort där båda eller någon av dem är skriven. Rätten kan, om parterna vill, förutom att besluta om betänketid Registrera bodelningshandlingen för att skydda mot makens borgenärer Foto: Scanpix också ge ett interimistiskt beslut i avvaktan på en slutlig dom om äktenskapsskillnad. Den kan då besluta i frågor som rör till exempel vårdnaden, rätt till underhåll och vem som tills vidare ska bo kvar i det gemensamma hemmet. Är makarna överens i dessa frågor kan överenskommelsen tas med i ett interimistiskt beslut och i en dom. Ansökan om äktenskapsskillnad blir då mer omfattande än i det tidigare exemplet. Men är parterna däremot överens om att lösa frågorna utan förordnande av domstolen kan en enkel ansökan formuleras. Det finns en blankett på Föräldrar har även efter en äktenskapsskillnad gemensam vårdnad om barn. Vill man att enbart den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Är parterna inte helt överens om hur man vill lösa de olika frågorna i samband med äktenskapsskillnaden bör de vända sig till var sin jurist för att få hjälp. Det gäller också om ena maken motsätter sig skilsmässa eller om bara den ena föräldern ska ha vårdnaden om gemensamma barn. Fullföljd. Tingsrätten dömer inte automatiskt till äktenskapsskillnad när betänketiden har löpt i sex månader. En av makarna, eller båda, måste lämna en ansökan om fullföljd av äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det ska ske tidigast sex månader och senast ett år efter betänktetidens början. Annars faller hela frågan om äktenskapsskillnad. En ansökan om fullföljd behöver inte vara gemensam. Den andra parten får då yttra sig över ansökan. Frågor om underhåll och om vem som ska bo kvar i det gemensamma hemmet behöver inte regleras i samband med äktenskapsskillnaden, utan kan regleras i ett separat avtal. Men det är inte ovanligt att domstolen fastställer vad parterna kommit överens om. Underhåll och umgänge. Frågor om till exempel um gänge med barn och underhåll till barn kan regleras i samband med en äktenskapsskillnadsdom, men de kan också regleras genom avtal. Är man inte helt överens om hur dessa frågor bör lösas är det lämpligt att advokater kopplas in. En ensamstående vårdnadshavare har rätt att vid behov få statligt underhållsstöd, som för närvarande är kr per månad. Förutsättningen är att den andra föräldern inte betalar det underhållsbidrag som han eller hon enligt dom eller avtal ska betala eller att bidraget är lägre än underhållsstödet. Det är viktigt att Försäkringskassan godkänner det avtalade underhållsbidraget. För säk ringskassan har normer för hur ett underhållsbidrag ska beräknas. Enligt dessa tar man hänsyn till olika kostnader för barnet, och föräldrarnas respektive inkomster och utgifter. Det finns inga särskilda formkrav för hur ett avtal om umgänge och/ eller underhåll ska se ut, men om man vill få underhållsstöd måste det som sagt godkännas av Försäkringskassan. Barn har i princip rätt att leva på ungefär samma standard som sina föräldrar. Därför kan barn till en förälder med riktigt god ekonomi ha rätt till större underhåll än underhållsstödet, ett så kallat standardtillägg. Bodelning. Den ska i princip göras när domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. Men den kan göras redan under betänketiden. Är makarna överens om hur de ska dela boet gör de en förteckning, som sedan båda un dertecknar. Bodelningshandlingen behöver inte registreras för att vara giltig. Men för att vara säkra på att egendomen skyddas mot den ena makens borgenärer ska de registrera den hos tingsrätten. Är makarna inte överens om hur bodelningen ska gå till kan de få hjälp av tingsrätten med en bodelningsförrättare. Bodelningen kan jämkas Om en bodelning skulle te sig oskälig kan den jämkas. Tanken är då att man med hänsyn till äktenskapets längd och makarnas ekonomiska förhållanden kan göra en annan fördelning än lagens hälftendelning. Det kan leda till att bara en viss del av egendomen ska delas eller att en pensionsförsäkring ska lämnas utanför. september 2010 Privata affärer 31

9 Planera Familjejuridik 5. Arv Hjälp dina anhöriga genom att göra det klart och tydligt hur du vill ha det! Skapa frid på jorden Arvsordningen är de lagregler som säger hur arvet efter en avliden person ska fördelas. Vill du att det du lämnar efter dig ska fördelas på något annat sätt måste du skriva ett testamente. Där kan du bestämma hur du vill ha det med hela din kvarlåtenskap eller en viss del av den. Testamente Testatorn, den som upprättar ett testamente, måste enligt huvudregeln ha fyllt 18 år. För att ett testamente ska gälla om en arvinge inte skulle vilja godkänna det fordras att det uppfyller vissa formkrav. Det ska vara: l Skriftligt. l Egenhändigt undertecknat. l Bevittnat av två personer som ska vara närvarande samtidigt. Vittnena ska känna till att det är ett testamente som de bevittnar, men de behöver inte veta vad som står i det. Om de inte ser att testatorn undertecknar handlingen, räcker det med att han talar om för vittnena att det är han som har skrivit sitt namn. Ett testamentsvittne måste ha fyllt 15 år. Nära släktingar föräldrar, barn eller deras makar, testators make eller syskon kan inte vara vittnen. Inte heller den som får ett arv enligt testamentet, dennes make eller nära släkting. Vill man senare ändra något i ett testamente ska man upprätta ett helt nytt. Men ett tillägg kan göras på det gamla testamentet om också tillägget undertecknas och bevittnas. Muntliga anvisningar har inte någon juridisk verkan. Inte heller är arvingarna bundna av lappar med namn som satts på olika föremål eller förteckningar om hur man önskar att kvarlåtenskapen ska fördelas. Skulle den som önskar testamentera något vara för sjuk för att skriva sitt testamente eller befinna sig i en nödsitu ation kan han muntligen inför två vittnen tala om hur kvar- Muntliga anvisningar gäller inte rent juridiskt låtenskapen ska fördelas. Går inte vittnen att ordna kan han handskriva ett testamente som måste undertecknas. När nödsituationen upphör eller om den som testamenterat blir frisk blir nödtestamentet ogiltigt efter tre månader. Finns det den minsta tveksamhet, till exempel om hur kvarlåtenskapen ska fördelas, bör man vända sig till en jurist. Det bör man i synnerhet göra om man är rädd för att testamentet kan vålla diskussioner bland de efterlevande. Fri förfoganderätt Enligt lagen ärver äkta makar varandra med fri förfoganderätt. Det innebär att gemensamma bröstarvingar får vänta med att få ut sitt arv, eftersom den efterlevande maken ärver först. Fri förfoganderätt betyder också att den överlevande maken fritt kan förbruka arvet utan hänsyn till efterarvingar. Men fri förfoganderätt ger inte den överlevande rätt att testamentera arvet i sin tur. Bröstarvingarna har alltså inte någon ovillkorlig rätt till, eller garanti för, att få ut ens hälften av vad som fanns efter den först avlidna. Bröstarvingarna får, om inte annat sägs i ett testamente, sitt arv först sedan även den andra maken dött. De blir så kallade efterarvingar. Något testamente behövs alltså inte för att make ska ärva före gemensam bröst arvinge. Däremot har särkullbarn, barn som den avlidne hade med någon annan, i princip alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Finns bara särkullbarn har make ingen arvsrätt alls om man inte skriver testamente. Det är bara om den efterlevande maken/makan efter bodelning och arvsskifte tillsammans med sin enskilda egendom inte har minst fyra prisbasbelopp, i dag kr, som särkullbarnet måste vänta med att få ut hela eller delar av sitt arv till dess att också den efterlevande maken har dött. 32 Privata affärer september 2010

10 Planera Arvsklasserna styr arvsordningen. Först ärver efterlevande make. l Därefter ärver de som tillhör första arvsklassen, arvingar i rakt nedstigande led som också kallas bröstarvingar. Det är barn, barnbarn osv. Bröstarvingarna har alltid rätt till sin laglott, hälften av arvslotten. l Andra arvsklassen är föräldrar och syskon samt deras barn. l Tredje arvsklassen är far- och morföräldrar samt deras barn. l Kusiner ärver inte. Om du saknar anhöriga och inte skrivit testamente går pengarna till Allmänna arvsfonden. n Första arvsklassen Andra arvsklassen Mor Den avlidne Barn Barnbarn osv Far Syskon Syskonbarn Maka/make osv Foto: Scanpix Tredje arvsklassen Mormor/morfar Morbror/moster Farmor/farfar Farbror/faster Allmäna arvsfonden Testamente mellan sambor Sambor har ingen arvsrätt efter varandra. Men genom ett testamente i vilket man förordnar att en efterlevande sambo ska ärva kan det ändras. Man ska dock komma ihåg att en bröstarvinge alltid kan få ut sin laglott genom att godkänna testamentet med för behåll om utfående av laglott. Testamente med legat Ett legat är när ett testamente innehåller föreskrifter om att en viss utpekad egendom eller ett angivet penningbelopp ska tillfalla en viss person. Att muntligt eller skriftligt ange att en viss person ska ha viss egendom är inte bindande om det inte görs i form av ett testamente. Delgivning och godkännande av testamente Ett testamente måste delges arvingarna. Det är lämpligt att Vill du ge något specifikt till en viss person skriv testamente med legat delgivning sker med mottagningskvitto. En kopia av testamentet överlämnas då till de arvingar vars arvsrätt påverkas. Arvingen kan då välja att antingen bara kvittera (bli delgiven) testamentet eller att både kvittera mottagandet och godkänna testamentet. Har testamentet godkänts blir det genast gällande. Har arvingen inte godkänt testamentet har han eller hon sex månader på sig att klandra det. I så fall väcker de talan vid tingsrätten och yrkar att testamentet inte ska gälla. Väcks ingen klandertalan inom sex månader gäller testamentet. Förvaring av testamente Tänk på att testamenten som förvaras hemma eller i bankfack kan försvinna, förstöras eller glömmas bort. För att vara säker på att det du vill kommer att följas bör du låta förvara testamentet hos Testamentsbanken eller Fonus eller hos en advokat. Glöm inte heller att uppdatera testmentet när förändringar sker i ditt och dina anhörigas liv som påverkar innebörden av testamentet. Den avskaffade arvsskatten Har du tidigare upprättat testamente där skattefrågor haft betydelse bör du ta hjälp att uppdatera det så att det blir så som du tänkt. Livförsäkringar För livförsäkringar (exempelvis tjänstegrupplivförsäkring och grupplivförsäkring) gäller särskilda arvsregler. Vill du att försäkringsbelopp ska tillfalla make, sambo, barn eller någon annan person skriver man ett förmånstagarförordnande. Testamente upphäver inte förmånstagarförordnande och kan inte heller ersätta det. Det är viktigt att förmånstagarförordnandet är formulerat på ett korrekt sätt. Ta hjälp av ditt försäkringsbolag. september 2010 Privata affärer 33

11 Planera Familjejuridik Hjälp dina anhöriga genom att redan nu göra en förteckning enligt den här mallen. Se till att uppdatera den efter hand. Klipp ur och spara någonstans där dina nära och kära vet var den finns. Ordna förteckningen redan nu Namn... Datum... Bankkonton Bankens namn:... Innehavare:... Kontonummer (inkl clearingnr):... Disponeras även av:... Kontonummer (inkl clearingnr):... Disponeras även av:... Kontonummer (inkl clearingnr):... Disponeras även av:... Aktie-/fonddepå Bank/nätmäklare:... Depånummer:... Försäkringar Försäkringsbolagets namn:... Försäkringsnummer:... Innehavare:... Förmånstagare:... Försäkringsbolagets namn:... Försäkringsnummer:... Innehavare:... Förmånstagare:... Försäkringsbolagets namn:... Försäkringsnummer:... Innehavare:... Förmånstagare:... Lån/skulder Långivarens namn:... Kontonummer:... Långivarens namn:... Kontonummer:... Långivarens namn:... Kontonummer:... Aktuell skuld:... Medlåntagare:... Aktuell skuld:... Medlåntagare:... Aktuell skuld:... Medlåntagare:... Bankfack Bank:... Adress:... Innehåll:... Donation Jag vill donare mina organ vid min död Jag motsätter mig att mina organ används för transplantation Donation gäller med undantag av:... Begravningssätt Jag vill begravas i kista Minneslund Jag vill kremeras Har gett anvisning i Vita arkivet (en tjänst som begravningsbyråer erbjuder) Övrigt Testamente Jag har upprättat testamente Plats där testamente förvaras:... Övriga kapitalvaror som förvaras på annan plats, smycken, tavlor, båt etc Beskrivning:... Uppskattat värde:... Förvaras (plats):... Övrigt: Privata affärer september 2010

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag Så skapar du ett bra Taket i sjukförsäkringen sänktes vid årsskiftet. De nya reglerna gör att du måste ta mer ansvar själv. Privata Affärer hjälper dig att förbättra ditt skyddsnät innan något händer.

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Sambolag; utfärdad den 12 juni 2003. SFS 2003:376 Utkom från trycket den 23 juni 2003 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

RAPPORT. Trygg som sambo

RAPPORT. Trygg som sambo RAPPORT Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och de flesta

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN

NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN NATIONAL LEGISLATION: SWEDEN 1. 2. Swedish Cohabitation Act (2013:376) 2 Ändringar och övergångsbestämmelser 10 1 1. SWEDISH COHABITATION ACT (2013:376) Vad som avses med sambor 1 Med sambor avses två

Läs mer

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1

Egendom i äktenskap. Enskild egendom genom. Giftorättsgods. äktenskapsförord gåva testamente. gemensamt varje makes. OH kap 4:1 Egendom i äktenskap Enskild egendom genom äktenskapsförord gåva testamente Giftorättsgods gemensamt varje makes OH kap 4:1 Äktenskapsförord OH kap 4:2 Bodelning äktenskap Exempel 1: Makarna Ola och Petra

Läs mer

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så 1234 skiljerdu dig Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Så skiljer du dig En skilsmässa är ofta en stor sorg. Men ibland finns det ingen annan utväg. Hur vet

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB

Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN. En introduktion ANDRA UPPLAGAN. Norstedts Juridik AB Anita Wickstrom Unto Komujarvi FAMILJERATTEN En introduktion ANDRA UPPLAGAN Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Del I Aktenskap, partnerskap och samboende 13 1. Inledning 13 2. Aktenskap

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p)

a) Vad ger du för råd till Bertil angående egendomen som Stella ägde? (4p) Fråga 1 Stella och Bertil träffades under gymnasietiden. De blev förälskade i varandra och flyttade ihop efter gymnasiet till en hyreslägenhet i centrala Stockholm. Stella och Bertil levde lyckliga i många

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt

Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt Köp eller försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt 1. Ansökan Ansökan skall vara ställd till överförmyndaren och undertecknad av ställföreträdaren (god man/förvaltare/ förmyndare). I ansökan

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna

För full poäng krävs i samtliga fall att hänvisning till korrekt lagrum ges, att svaren motiveras och att resonemang kring de juridiska aspekterna Fråga 1 a) Förhållandet mellan Alicia, Bernard och Cedric regleras i detta hänseende i FB 6:2, 6:11 och 6:13. Vårdnadshavare har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personlig

Läs mer

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn

Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Information till föräldrar som själva vill komma överens om underhållsbidrag till barn Uppdaterad 2006-11-14 Här finns en övergripande information om vad som gäller vid beräkning av underhållsbidrag till

Läs mer

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi

SAMSAM 1b - 04 Privatekonomi1.notebook January 26, Privatekonomi Privatekonomi Förslag någon? 25 000 kr (minimal risk) Fonder En färdig samling aktier (kallad portfölj) i olika företag. Sprider riskerna. Ofta mindre riskfyllt än enskilda aktier. Lån Varför lånar

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor

Överförmyndarnämnden informerar om. Gåvor Information från Överförmyndarnämnden informerar om Gåvor BARN FÖRÄLDRAR/FÖRMYNDARE Gåvor till barn I de allra flesta fall kan ett omyndigt barn ta emot en gåva utan större formkrav. Till exempel kan en

Läs mer

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen

Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Vilken mall passar dig bäst? Här nedan kan du läsa förklaringar till de bifogade testamentsalternativen Så här använder du de bifogade testamentsmallarna: Exempelmall A Exempelmall B Exempelmall C Exempelmall

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren Om gåvor 2015-05-28 INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN Innehåll INFORMATION OM GÅVOR... Ett strikt gåvoförbud i föräldrabalken... Vad gäller för barn?... Gåvor

Läs mer

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år

Överförmyndarnämnden informerar om. Till dig som har barn under 18 år Information från Överförmyndarnämnden informerar om Till dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bl a reglerar förhållandet mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för. Samt hur de skall deklareras och eventuellt beskattas i Sverige.

Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för. Samt hur de skall deklareras och eventuellt beskattas i Sverige. 1 2 Tellus lämnar rådgivning när det gäller vilka skatteregler som gäller för försäkringar, oavsett om de är pensionsförsäkringar eller kapitalförsäkringar. Samt hur de skall deklareras och eventuellt

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad

ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad ATT TESTAMENTERA En gåva som gör skillnad GÅVOR OCH TESTAMENTEN har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete. När du lämnar en testamentsgåva till Autism- och Aspergerförbundet bidrar du till att skapa

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Regeringens proposition 1986/87:1

Regeringens proposition 1986/87:1 Regeringens proposition 1986/87:1 om äktenskapsbalk m. m. Prop. 1986/87:1 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 juni 1986.

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Information om gåvor

Information om gåvor Information om gåvor 2 Information för förmyndare GÅVOR TILL BARN I de allra flesta fall kan ett barn under arton år ta emot en gåva utan större formkrav. Ett omyndigt barn kan motta en gåva om han eller

Läs mer

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning

TÖI ROLLSPEL A - 003 Sidan 1 av 6 Socialtolkning TÖI ROLLPEL - 003 idan 1 av 6 ocialtolkning Ordlista familjerådgivning skilsmässa äktenskapsskillnad underhåll tingsrätt advokat äktenskapsförord giftorätt i boet separera allmän rättshjälp bodelning jämkning

Läs mer

Sambolagen oäkta trygghet!

Sambolagen oäkta trygghet! Sambolagen oäkta trygghet! Länsförsäkringars experter Eva Adolphson och Elisabeth Hedmark kräver bättre regler för sambor: Dagens sambolagstiftning innehåller brister och otydligheter som uppkommer i samband

Läs mer

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs.

För full poäng krävs i samtliga fall hänvisning till korrekt lagrum samt att ett resonemang kring dessa förs. Svarsmall fråga 1 a) Andrei är presumerad far till Celine, FB 1 kap. 1, men presumtionen kan brytas, 1 kap. 2, 3 och faderskapet kan hävas, 3 kap. 1-4. David kan dock inte föra talan om fastställande av

Läs mer

Jannice Runesson, jurist

Jannice Runesson, jurist Jannice Runesson, jurist Avtal24 och Fackförbundet ST Samarbete sedan 2014 Ny medlemsförmån familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning: - 30 minuters kostnadsfri familjejuridisk rådgivning - Skriva

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera 1 (4) Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt med mera Denna informationsblankett beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning,

Läs mer

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m.

Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Att sälja, förvärva, hyra eller hyra ut fastighet eller bostadsrätt m.m. Denna informationsbroschyr beskriver vad som gäller för dig som god man, förvaltare eller förmyndare vid försäljning, köp, uthyrning

Läs mer

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m.

ANSÖKAN. Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. ANSÖKAN Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke gällande åtgärd med fast egendom, bostadsrätt, tomträtt m.m. Barn/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

För dig som har barn under 18 år

För dig som har barn under 18 år För dig som har barn under 18 år 2 Information för dig som har barn under 18 år Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållande mellan barn och föräldrar. Den här broschyren ger dig en översiktlig

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi!

Dina pengar och din ekonomi! Dina pengar och din ekonomi! Ylva Yngveson, Hushållens konsumtion per invånare Förändring de senaste 40 åren. Inflationen är borträknad Min pappa säger att min mamma är medvetslös när hon handlar kläder!

Läs mer