Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen"

Transkript

1 Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

2 Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns dröm är sårbar Ett barns dröm är skör Konflikter och hunger dödar och förstör Men ett barns dröm är viktig Ett barn vill om det kan Du kan göra drömmen sann

3 Att testamentera till Erikshjälpen Erikshjälpen förändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar. Vi ger barn de förutsättningar som behövs för att de själva ska kunna påverka sina liv och framtidsmöjligheter. Med stöd och hjälp kan de komma bort från fattigdom och utanförskap. Med din hjälp kan fler barn få möjlighet att äta sig mätta, gå i skolan och bli rättvist behandlade. Genom din sista vilja kan många barn förverkliga sina drömmar. Att upprätta ett testamente Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och ägodelar efter din död. Har du inte skrivit något testamente avgör lagen hur ditt arv ska fördelas. Vill du att dina tillgångar ska gå till någon som inte automatiskt ärver dig, eller till en organisation, måste det finnas ett korrekt testamente. Du kan testamentera vad du vill till vem du vill, men dina eventuella bröstarvingar kan alltid kräva den del av arvet som de enligt lag har rätt till. Foto: Anna Rostedt Foto: Johanna Lidholm

4 Ett tydligt testamente Att skriva ett testamente behöver inte vara svårt. Det kan upprättas på vanligt papper eller i ett färdigt formulär. Det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt för att det ska vara giltigt. En god rekommendation är att ta hjälp av någon sakkunnig när du skriver ditt testamente. Erikshjälpen svarar gärna på dina frågor och kan också erbjuda kostnadsfri expertrådgivning. Du kan också välja att själv kontakta en jurist, bank eller begravningsbyrå eller att utforma testamentet på egen hand. Två vittnen krävs När du skriver under ditt testamente måste två personer vara närvarande som vittnen. De ska ha fyllt 15 år och får inte vara dina nära släktingar eller personer som finns upptagna i ditt testamente. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet, men de måste förstå att det är ett testamente de bevittnar. Med sina underskrifter bekräftar vittnena att du undertecknade testamentet av fri vilja och att du vid tillfället var vid fullt förstånd. Du kan ändra ditt testamente Du är alltid fri att ändra i ditt testamente eller skriva ett helt nytt. När ett nytt testamente upprättas upphör det tidigare att gälla. Om du skriver ett nytt testamente är det bra att se till att ditt tidigare testamente makuleras. Foto: Sofia Denzler

5 Ingen skatt på din gåva I ditt testamente kan du välja hur mycket du vill ge till Erikshjälpen och din gåva kan ha olika former, till exempel pengar, värdepapper, fastigheter eller värdeföremål. Erikshjälpen betalar ingen skatt på det du testamenterar till organisationen. Arvsskatten i Sverige avskaffades 2005 och Erikshjälpen behöver inte heller betala skatt på reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som organisationen fått i arv. Därför kan hela din testamentsgåva användas till organisationens arbete. I ditt testamente behöver du inte välja något särskilt ändamål, du kan anförtro åt Erikshjälpen att använda arvet för att hjälpa människor på de platser där behoven är som störst. Men om du känner extra starkt för något ändamål kan du uppge det i ditt testamente. Förvaring av testamentet Det är viktigt att förvara sitt testamente på en trygg plats, skyddad från brand, fukt och inbrott. Erikshjälpen tillhandahåller kostnadsfri testamentsförvaring i bankfack. Det kan vara bra att tala om för någon anhörig eller vän var ditt testamente finns sparat. Testamente för Erik Eriksson Jag, Erik Eriksson, ååmmdd-xxxx, vill att min kvarlåtenskap fördelas enligt följande: Min brorsdotter, Caroline Karlsson, tilldelas min bil som enskild egendom. Min systerson, Robin Andersson, ska få välja vad han vill ha av mitt lösöre. Sedan samtliga begravnings- och bouppteckningskostnader betalats samt medel avsatts för gravskötsel skall återstoden av min kvarlåtenskap tillfalla Erikshjälpen. Erikstad den 14 oktober 20xx Erik Eriksson Åvägen Erikstad Så här kan ett testamente se ut: Att Erik Eriksson denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande utgöra hans yttersta vilja och testamente samt därunder tecknat sitt namn intygas av oss särskilt anmodade testamentsvittnen. Erikstad dag som ovan Anders Andersson Eva Johansson Sommarvägen 1 Vintergatan Erikstad Erikstad

6 Ordlista för dig som funderar över testamente Arvinge kallas den som ärver enligt arvsordningen. Arvsordning kallas arvingarnas inbördes turordning. Arvsordningen delar in nära släktingar i tre arvsklasser där barn och deras barn hör till den första. När det inte finns någon arvinge i första klassen kommer nästa arvsklass i fråga. Finns det efterlevande barn får inte släktingar i andra och tredje arvsklassen del av arvet. Arvsordningen kan till viss del ändras genom upprättande av testamente. Arvslott kallas den del av kvarlåtenskapen som en arvinge ärver enligt lag. Arvskifte sker efter bodelning. Det innebär att testamentstagare delar upp den avlidnes återstående tillgångar. Bouppteckning är en dokumentation över tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnat. Där framgår också vem som är arvtagare. Bröstarvinge hit räknas barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Hit hör också adoptivbarn och dennes efterkommande. Enskild egendom betyder att egendomen är låst till mottagaren och därmed inte kan tas i anspråk av make/maka/sambo vid t. ex. en framtida bodelning eller skilsmässa. Jämkning förfarande då bröstarvinge hävdar sin rätt till laglotten, om testamentet föreskriver annan fördelning av kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskap är egendom som en avliden person efterlämnar. Laglott är den del av bröstarvingens arvslott (hälften) som inte kan inskränkas av den avlidne genom ett testamente om inte bröstarvingen lämnar sitt godkännande. Legat är något bestämt som ges bort genom ett testamente, exempelvis en fastighet, en möbel eller en summa pengar. Lösöre är tillgångar som t. ex. möbler och andra lösa föremål från hemmet. Särkullbarn kallas barn som inte är makarnas gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda. Testator kallas den som upprättar ett testamente.

7 Om Erikshjälpen Erikshjälpen arbetar i 25 länder. Barnen är i centrum för verksamheten som bygger på FN:s barnkonvention, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och en kristen värdegrund. Vi värnar om alla människors lika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, livsåskådning och tro. Erikshjälpen är verksam på platser där behoven är mycket stora. Arbetet sker oftast i samarbete med lokala organisationer som på ett effektivt sätt når ut till lokalbefolkningen. År 1967 grundades Erikshjälpen men verksamheten startades långt tidigare av den blödarsjuke pojken Erik Nilsson. För att uppmuntra andra sjuka barn skickade han brev och presenter till barn som låg på sjukhus. Fortfarande lever den ursprungliga verksamheten kvar med att stödja sjuka barn i Sverige. Vill du veta mer? Gå gärna in på hemsidan eller kontakta oss via telefon: Du är också varmt välkommen att besöka oss i Holsbybrunn i Småland. Tack för ditt bidrag! Varje år bidrar många människor på olika sätt till Erikshjälpens arbete. En del ger engångsgåvor, andra är månadsgivare eller faddrar och en del personer väljer att göra Erikshjälpen till förmånstagare i sina testamenten. Erikshjälpen tar tacksamt emot alla gåvor som gör att vi tillsammans kan förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar. Erikshjälpen granskas Erikshjälpens arbete granskas av SFI, Svensk insamlingskontroll. Enligt SFI får inte organisationers administrations- och insamlingskostnader överstiga 25 procent. För Erikshjälpen är dessa kostnader är cirka 10 procent. Foto: Marianne Stattin Lundin

8 Box 1, Bergmossevägen Holsbybrunn Foto: Sofia Denzler

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson

www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Foto: Anders Johansson www.djurensratt.se 08-555 914 00 Testamente för en djurvänligare värld Din hjälp är viktig För oss i Djurens Rätt är det självklart att djur ska ha det bra. Verkligheten ser tyvärr ofta annorlunda ut.

Läs mer

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar

Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mona Karlsson Ta lika lott Jämkning för bröstarvingar JURM02 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor Eva Ryrstedt

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo

6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 6 Efterlevande make, registrerad partner eller sambo 39 6.1 Efterlevande make Efterlevande make ska anges i bouppteckningen. Efterlevande make är dödsbodelägare på grund av den bodelning som vanligen ska

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden

Välkommen som God man/förvaltare. Överförmyndarnämnden Välkommen som God man/förvaltare Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Välkommen 3 Att vara god man/förvaltare 4 Dina första uppgifter 5 Så här fyller du i förteckningsblanketten 6 Dina övriga uppgifter/skyldigheter

Läs mer

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare

Välkommen att arbeta som. God man/förvaltare Välkommen att arbeta som God man/förvaltare Innehållsförteckning 1. Överförmyndarnämnden 2. Vem kan bli god man? 2.1 Förordnandet 2.2 Upplysningar till överförmyndarnämnden 3. God man 4. Förvaltare 5.

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad!

Välkommen. till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! Välkommen till Ditt uppdrag som god man/förvaltare i Helsingborgs stad! 2009 Syftet med denna information är att ge Dig en vägledning och ett stöd i det kommande arbetet. INNEHÅLL Allmänt om god man/förvaltare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE

En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 1 En introduktion till att vara -GOD MAN & FÖRVALTARE 2 Innehåll Vem kan då bli god man?... 3 Förordnandet... 3 Upplysningar till överförmyndarnämnden... 3 God man... 4 Förvaltare... 4 Vad god man- eller

Läs mer

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg

att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg att förlora ett barn Där kärlek finns, finns också sorg 2 Ett ögonblicks skillnad Att ordna en begravning för någon som i livet stått oss nära är en betungande uppgift. När det är ett barn eller en ung

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer