En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden"

Transkript

1

2 En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

3 Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta av om eller när du vill skriva ditt testamente. Många tror att det är svårt och tidskrävande att upprätta ett testamente men det behöver det inte vara. Ett testamente underlättar för efterlevande eftersom det berättar hur du vill att dina tillgångar ska fördelas. Ett testamente är en slags garanti för att din familj, vänner och kanske även en eller flera organisationer som är betydelsefulla för dig får det som du vill att de ska få vid din bortgång. Vi hoppas att denna handledning ger svar på frågor du kan ha samt råd inför ett eventuellt besök hos en jurist som är sakkunnig i ämnet. Kanske kommer du på frågor som rör IOGT- NTO när du läser vår handledning och du är självklart välkommen att kontakta oss för att talas vid per telefon eller för att boka ett personligt möte. Om frågorna är av juridisk karaktär rekommenderar vi dig att kontakta en sakkunnig jurist via en bank, begravningsbyrå eller advokatbyrå. Med varma hälsningar Peter Moilanen Generalsekreterare Innehåll Därför är det bra att skriva testamente 6 Så fördelas tillgångarna 6 När det inte finns ett testamente 6 Viktiga punkter när du vill upprätta ditt testamente 7 Vad du kan testamentera 8 Frågeställningar inför möte med jurist eller advokat 8 När ett gammalt testamente finns 9 Förvaring av testamentet 9 Först familj och vänner, sedan IOGT-NTO 9 Hur kommer pengarna att användas av IOGT-NTO? 10 Ett testamente ger IOGT-NTO möjligheter 10 IOGT-NTO:s garanti till personer som testamenterar 10 4

4 Därför är det bra att skriva testamente Med ett testamente kan personer och organisationer som inte annars ärver dig bli ihågkomna. Med ett testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt dina önskemål och inte enbart utifrån de lagar som gäller. Att skriva testamente ger dig möjlighet att fundera igenom och bestämma till vem samt hur dina tillgångar ska fördelas efter ditt frånfälle. Ett testamente försäkrar dig om att dina önskningar lever vidare även efter din bortgång. Det är inte svårt eller komplicerat att upprätta ett testamente, men du behöver planera och avsätta tid för att upprätta det. Ofta besparar ett testamente närstående svåra och ibland känsliga diskussioner om hur ett arv ska fördelas. Tanken är att denna handledning ska ge dig information så att du om du vill kan påbörja arbetet med att skriva ditt testamente. Så fördelas tillgångarna Regler för hur dina tillgångar ska fördelas vid din bortgång regleras i Ärvdabalken. Genom att upprätta ett testamente kan du med vissa inskränkningar välja att fördela din kvarlåtenskap på annat sätt än det som regleras i lagen. Om du har barn (bröstarvingar) har de alltid rätt att få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Laglotten kan aldrig skrivas över till annan person eller organisation utan att bröstarvingarna samtyckt. Du har rätt att bestämma hur du vill fördela resterande del av kvarlåtenskapen både vad gäller mottagare och fördelning. Många väljer att testamentera till en nära vän eller organisation som har betytt mycket för dem. Man kan till exempel skriva in sin vän i testamentet och besluta att en viss penningsumma eller att ett bestämt föremål ska tillfalla vännen. Alternativt kan man låta en organisation ärva det som återstår när laglotterna betalats ut. Hur livssituationen ser ut styr naturligtvis hur du kan testamentera då en del lever ensamma, en del som sambo, en del som gifta och så vidare. Du har rätt att när som helst ändra eller återkalla ett testamente. När det inte finns ett testamente Om du gör valet att inte skriva ett testamente fördelas dina tillgångar strikt enligt den legala arvsordningen som regleras i Ärvdabalken. Första arvsklassen: Bröstarvingar Bröstarvingar är den avlidnes barn/adoptivbarn. Om något av barnen har avlidit träder barnets barn in (barnbarn). Fosterbarn ärver dock aldrig automatiskt. Andra arvsklassen: Den avlidnes föräldrar och syskon Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar och syskon. De ärver endast om det inte finns någon efterlevande i första arvsklassen. Om ett syskon avlidit träder dennes barn och barnbarn in i stället. Tredje arvsklassen: Far- och morföräldrar samt deras barn Tredje arvsklassen träder endast in om arvingar saknas i den första och andra arvsklassen. Kusiner ärver aldrig varandra. Saknas levande släkting i de tre arvsklasserna tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna Arvsfonden. Idag är familjekonstellationerna mer komplicerade än vad de var förr. Det kan därför vara viktigt att se över den egna situationen för att vara säker på att tillgångarna fördelas utifrån ens önskemål. Nedan följer några exempel på vad som händer om testamente saknas utifrån olika familjesituationer. Gift eller lever i ett registrerat partnerskap Den efterlevande maken/makan ärver hela kvarlåtenskapen. De gemensamma barnen får ut sin arvslott efter det att båda föräldrarna avlidit. Fosterbarn har ingen arvsrätt. Sambo Sambor ärver inte varandra per automatik. Om din sambo går bort har du rätt att behålla halva bostaden och bohaget, förutsatt att ni har skaffat det för att använda det gemensamt. Har den avlidne sambon barn eller släktingar ärver de enligt arvsordningen. För att ärva varandra som sambos krävs det alltså att ett testamente upprättas. Gift och har barn från tidigare förhållande eller äktenskap Barn från ett tidigare äktenskap eller förhållande kallas särkullbarn. Särkullbarnen har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Viktiga punkter när du vill upprätta ditt testamente För att vara säker på att ett testamente blir juridiskt korrekt rekommenderar vi att du kontaktar en sakkunnig jurist. Om testamentet inte är korrekt kan det ogiltigförklaras. När du upprättar ett testamente bör du tänka på följande: Namn, personnummer, eventuellt släktskap eller relation anges för de personer som ska ärva dig. Om du väljer att inkludera en betydelsefull organisation som mottagare i ditt testamente är det viktigt att uppge det korrekta juridiska namnet och organisationsnummer, t ex IOGT-NTO, organisationsnummer Testamentet undertecknas med namnteckning, namnförtydligande, ort och datum. Ett testamente med fler än en sida bör numreras och varje sida signeras. Två personer som båda är minst 15 år gamla bevittnar med sina namnteckningar testamentet i varandras närvaro. De får inte vara nära släkt eller arvtagare till dig. De bevittnar att du är vid dina sinnens fulla bruk. Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till testamentets innehåll. 6 7

5 Vad du kan testamentera Det är viktigt att fundera igenom vad man äger och vem som ska få vad. En testamentsgåva kan vara värdepapper, fastigheter, kontanter eller lös egendom. Beroende på familjesituation väljer du själv om en person eller organisation ska få hela behållningen eller t ex ett visst belopp, alternativt det som blir kvar efter att arvtagare fått sin angivna del. Det går även att skriva in ett förmånsförordnande för en organisation genom en liv- eller kapitalförsäkring. En sakkunnig jurist kan ge råd om hur planeringen av tillgångarna fördelas på ett klokt sätt. Frågeställningar inför möte med jurist eller advokat Innan du bokar ett möte hos en jurist är det bra att gå igenom det du äger. Det ger en bra bild över tillgångar och skulder samtidigt som du kan vara effektiv hos juristen. Nedan följer punkter som vi rekommenderar att du har svar på inför ditt möte med en jurist. Finns ett gammalt testamente? Om svaret är ja, ta med det till juristen. Vilka bankkonton finns och vilket är det monetära värdet? Finns aktier och/eller fonder? Om svaret är ja, skriv ner vilka, var de finns samt värdet. Finns premieobligationer? Skriv ner värdet. Finns andra värdepapper? Om ja ska typ av värdepapper skrivas ner, var de finns och värdet. Finns försäkringsbrev? Om svaret är ja ska det medtas samt information om det finns några förmånstagare för försäkringarna samt uppgift om försäkringarnas värde. Finns fastigheter? Om ja, skriv ner fastighetsbeteckning och uppskatta värdet. Notera lös egendom såsom båt, konst, smycken, antikviteter, bil med mera samt respektive egendoms värde. Finns skulder? Om svaret är ja, skriv ner typ av skuld och respektive belopp. Finns andra tillgångar? Värde? Fundera igenom vilka som ärver dig och om det finns någon annan som du vill ska få en del av ditt arv. Medtag kontaktuppgifter och personnummer/organisationsnummer på personer och/eller organisationer. Om du har frågor av allmän karaktär kan du vanligtvis vända dig till någon av de många hemsidor som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning via e-post eller telefon. När ett gammalt testamente finns Om du har ett gammalt testamente och vill ändra något är det alltid att rekommendera att ett nytt testamente skrivs för att undvika missförstånd och oklarheter. När det nya testamentet skrivits är det viktigt att riva itu det gamla testamentet. Förvaring av testamentet Eftersom ett testamente är en värdehandling är det viktigt att originalet förvaras på en säker plats såsom i till exempel ett bankfack. Ett alternativ är att låta en advokatbyrå eller begravningsbyrå förvara testamentet mot en kostnad samtidigt som du berättar för några utvalda personer (som inte är inkluderade i testamentet) var testamentet finns förvarat. Ytterligare ett alternativ är Testamentsbanken som erbjuder ett fristående och oberoende system för att tryggt förvara sitt testamente, oavsett om man bor i Sverige eller utomlands. Vill du endast att testamentet registreras (dock utan innehåll) finns Testamentsregistret där dina uppgifter registreras och bevakas mot en mindre avgift. Först familj och vänner, sedan IOGT-NTO Om du vill att IOGT-NTO ska få del av ditt arv är det bra att veta att det är du själv som väljer hur stor del av din kvarlåtenskap som ska tillfalla IOGT-NTO. En del personer väljer att testamentera en viss summa pengar, en fastighet eller ett specifikt föremål, medan andra personer väljer att låta hela kvarlåtenskapen tillfalla vårt arbete för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. Några exempel på föremål utöver kontanter och värdepapper är antikviteter, fordon, båtar, mark, smycken, fastigheter och konst. Ideella organisationer är befriade från kapitalvinstskatt. Vi uppmanar därför alla som planerar att inkludera IOGT-NTO i sitt testamente att inte sälja av sina värdepapper och fastigheter själva, utan i stället låta oss sköta försäljningen. På så sätt får IOGT- NTO hela beloppet vid försäljning, eftersom vi inte betalar någon skatt på vinsten. Detta gör i slutändan att mer pengar kan gå till vårt viktiga arbete. 8 9

6 Hur kommer pengarna att användas av IOGT-NTO? IOGT-NTO:s arbete för att minska alkoholens negativa effekter i samhället förändras och utvecklas med tiden. Det gör att vi inte med säkerhet kan säga var behoven kommer att vara som störst i framtiden. Därför är det till stor hjälp att du väljer att din gåva är allmän och därmed inte rikta din gåva i testamentet till ett specifikt eller begränsat ändamål (öronmärkning). Öronmärkning kan innebära att IOGT-NTO tvingas tacka nej till din generositet för att behovet eller projektet inte längre finns kvar. Om du ändå önskar öronmärka din gåva eller ditt arv vill vi be dig att ta kontakt med oss så att vi tillsammans kan se vilka långsiktiga behov du aktivt kan vara med och stödja. Ett testamente ger IOGT-NTO möjligheter Ett testamente till IOGT-NTO mottas med stor tacksamhet och förvaltas med stor respekt. Det sker med försäkran till dig om att varje krona används effektivt och professionellt för att uppnå målen. IOGT-NTO:s arbete är viktigt och hjälper både samhället, vuxna och barn till ett bättre och sundare liv utan påverkan av alkohol och andra droger. IOGT-NTO:s garanti till personer som testamenterar IOGT-NTO:s årsredovisning finns tillgänglig på vår hemsida, och är granskad av både auktoriserade och förtroendevalda revisorer. De pengar IOGT-NTO får in placeras på ett ansvarsfullt sätt. Ett testamente är ett personligt ställningstagande där du själv väljer hur ditt arv ska fördelas. När ett testamente skrivits till förmån för IOGT-NTO är det viktigt att förvaltningen sker utifrån dina önskemål och med respekt för din personliga integritet. Det kan vara bra att veta att om arvet består av fast egendom, värdepapper eller värdesaker har vi som riktlinje att sälja dessa för att omvandla dem till pengar som gör nytta i arbetet. Om du väljer att inkludera IOGT-NTO i ditt testamente är vi tacksamma om du kontaktar oss för att säkerställa att dina önskemål kan uppfyllas. Ett sådant samtal sker under sekretess. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss per telefon eller mejl. Du är också välkommen att kontakta oss för ett personligt möte. 10

7 IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika.