Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gåva Familjeskydd Äktenskapsförord Arv och testamente. Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna."

Transkript

1 Privata Affärer ger dig på 12 sidor svaren på de viktigaste familjejuridiska frågorna. Bli proffs på familjejuridik Nästa år försvinner arvs- och gåvoskatterna. Det är den största privatekonomiska nyheten sedan skattereformen Slopandet av arvs- och gåvoskatterna innebär en revolution inom familjejuridiken. Äntligen slipper du ta hänsyn till skatteeffekterna av dina beslut. Hädanefter behöver du bara tänka på vad som är det rätta känslomässigt och juridiskt. På sidorna går vi igenom det mesta inom familjejuridiken. Gåvor till barnen. Alla som vill spara till barn och barnbarn upptäcker snart nya möjligheter som dyker upp när gåvoskatten snart försvinner. Nu kan du lugnt behålla kontrollen ända tills du vill överlämna pengarna. Läs våra råd på sidorna Skydda familjen. Den som vill bli i ljust minne bevarad gör klokt i att läsa råden för hur du skyddar din familj på sidorna Där får du också tips om annan omtanke än den rent ekonomiska. Gift eller sambo? Läs om för- och nackdelar med de två samlevnadsformerna på sidorna Vem som ärver vem, och hur ändrar man på arvsordningen? Kan man ärva skulder? Testamente. Glöm inte det här med att skriva testamente. Alla bör åtminstone överväga att göra det. Läs mer på sidorna Det här är första avsnittet i vår nya artikelserie Bli din egen. I kommande nummer får du fler artiklar som lär dig de viktigaste juridiska grundbultarna. PER HAMMARLUND, redaktionschef Sidan 51 Sidan 57 Sidan 60 Sidan 48 Sidan 54 47

2 Snart blir det att spara till Vid årsskiftet försvinner både arvs- och gåvoskatten. Det betyder att du kan ge bort hur mycket du vill till barn eller barnbarn utan att det blir skatt. Så här påverkar det ditt sparande. AV ANNIKA ROSELL Ett nyfött barn utlöser en mängd känslor moderskänslor och beskyddarinstinkter blandas med en bubblande framtidstro. Andra börjar omedelbart planera för barnets ekonomiska framtid. Hittills har det varit ganska krångligt att spara till barnen. I alla fall för den som har velat ge bort mer än kr om året, eftersom det har utlöst gåvoskatt. I stället för att ge bort kontanter har många lagt ned mycket energi på att hitta gåvor vars skattemässiga värde är lägre än marknadsvärdet. Från och med årsskiftet är hela problemet borta. Då kan du skänka bort obegränsat med pengar till vem du vill. Gåvoskatten tas bort för alla, inte bara inom familjen. Privata Affärer skrev i förra numret hur detta påverkar din ekonomiska planering. Här är råden i korthet: Vänta med gåvor till nästa år. Far- och morföräldrar som har sparat i barnbarnens namn kan nu spara i eget namn och ge bort pengarna när de själva tycker att det är lämpligt inte när det är skattegynnat. Du som vill hjälpa barnen med amortering av stora lån kan göra det utan att det blir gåvoskatt efter årsskiftet. Då kan du också ge studenten som hankar sig fram på studielånet en slant utan att Bosse Ringholm ska ha del av kakan. Vänta med att överlåta familjeföretaget tills nyårsklockorna har ringt ut. Det blir skattemässigt mer gynnsamt att överlåta aktierna i bolaget än att sälja dem. En försäljning utlöser kapitalvinstskatt. Den som får aktierna i gåva övertar dessutom givarens ingångsvärde och får skjuta kapitalvinstskatten framför sig. Aktiegåva är fortfarande bättre än kontanter. I stället för att sälja aktierna och betala kapitalvinstskatt och ge bort pengarna är det bättre att ge bort aktierna. Mottagaren övertar ditt ingångsvärde och skatten skjuts upp tills hon säljer. Glöm den krångliga revershanteringen när du ger barnen hus i gåva. Köp ingen kapitalförsäkring. I alla fall inte för att planera bort arvs- eller gåvoskatten. Kontrollera med försäkringsbolaget vad det skulle innebära att bryta försäkringen och ta ut pengarna i förtid. (Se sidan 18) Lev upp din egen pensionsförsäkring. Eftersom arvsskatten tas bort försvinner den fördelen med att låta arvingarna överta din pensionsförsäkring. Dela ut förmögenheten i familjen. Genom gåvor kan du sprida ut familjens förmögenhet på alla familjemedlemmar (över 18 år) och därigenom sänka förmögenhetsskatten. Men tänk på att gett är gett. Du kan aldrig kräva pengarna tillbaka. FOTO: PRESSENS BILD 48

3 lekande lätt barnen Förslaget i korthet Regeringen överlämnade den 7 oktober lagrådsremissen om slopandet av arvs- och gåvoskatt till lagrådet. Förutom att 1941 års lag om arvs- och gåvoskatt föreslås upphöra finns följande detaljer i remissen: Lagen upphör att gälla vid utgången av Har skattskyldighet inträtt dessförinnan ska den upphävda lagen fortfarande tillämpas. I klartext innebär det att vid dödsfall under 2004 ska arvsskatt betalas. Gåvoskatt ska betalas för gåvor som ges i år. Eftergiftsreglerna i 56:e paragrafen ska inte gälla när arv- eller gåvotagaren avlider efter utgången av år Det syftar på dagens regler som gör att arvs- eller gåvoskatt kan återbetalas om ett antal dödsfall sker inom en begränsad tid. I vissa fall (s k framskjutna förvärv) inträder skattskyldigheten inte vid dödsfall, utan först senare p g a exempelvis att en annan person har nyttjanderätten till egendomen. Regeringen föreslår att ingen beskattning sker om nyttjanderätten eller motsvarande rättighet upphör efter Gåvoskatt ska inte betalas om en gåva blivit fullbordad efter Regeringen ska undersöka om det efter år 2004 finns behov av att upprätta och registrera bouppteckningar. Så här undviker du riskerna Du som väljer att spara i barnens namn riskerar två saker: ➊ Att föräldrarna använder sparpengarna till annat än vad farmor eller morfar hade tänkt sig. Visserligen äger barnen pengarna, men vårdnadshavaren har förfoganderätt över dem så länge barnen är omyndiga. När barnens tillgångar överstiger ett värde av åtta prisbasbelopp ( kr) är föräldrarna skyldiga att anmäla det till överförmyndare. Det innebär inga stora förändringar i förfoganderätten. Den största skillnaden är att föräldrarna måste redovisa tillgångar, skulder, inkomster och utgifter under året. Ytterst få föräldrar känner till denna anmälningsplikt. Teoretiskt kan överförmyndaren kontrollera om barn har pengar via bankernas kontrolluppgifter till skattemyndigheten. Förutom regeln om åtta prisbasbelopp måste man alltid anmäla till överförmyndaren om barnet får en fastighet i gåva. ➋ Att barnen tar ut pengarna när de blivit myndiga och slösar bort dem på något som är betydligt mer lockande för en 18-åring än dina förnuftiga förslag. För att undanröja riskerna är det bäst att du sparar till barn i ditt namn. Den krångliga varianten med särskild förvaltning behöver man inte tänka på när gåvoskatten försvinner. 49

4 Se över ditt skyddsnät De allra flesta har inte en aning om hur deras efterlevandeskydd ser ut. Eller hur ekonomin drabbas om någon i familjen blir långvarigt sjuk eller invalidiserad. AV ANNIKA ROSELL Familjens skydd vid dödsfall, sjukdom eller invaliditet kan liknas vid en trestegsraket. Samhällets grundskydd är det första steget, steg två är försäkringar du har genom jobbet och det tredje är dina privata liv- och olycksfallsförsäkringar. Om bara det första steget avfyras kommer raketen visserligen att färdas vidare, men bara med styrfart. För att familjeekonomin inte ska tappa alltför mycket fart om något händer måste alla tre raketstegen avfyras. Så här ser de olika skydden ut: 1 Samhällets grundskydd I det nya pensionssystemet är det i princip omöjligt att själv beräkna hur stor omställningsoch barnpensionerna blir. (Omställningspensionen är det Omställningspension Omställningspensionen betalas ut under tio månader. Finns det små barn får man behålla pensionen tills yngsta barnet fyllt 12 år. Om barnen är mellan 12 och 18 år får man omställningspension i 22 månader. Alla efterlevandepensioner till vuxna är skattepliktiga. som finns kvar av den gamla änkepensionen.) För att ha rätt till omställningspension efter make måste man vara yngre än 65 och ha bott tillsammans som gifta i minst fem år. Det går att få pension även efter kortare tid, men då måste någon av makarna ha vårdnaden om barn under 12 år. Det behöver inte vara gemensamma barn. Sambor får bara omställningspension om man har, har haft eller väntar gemensamma barn med den avlidne. Den som har börjat ta ut sin premiepension kan teckna ett separat efterlevandeskydd under pensionstiden. När du dör kommer din premiepension att betalas ut till maken så länge hon eller han lever. Om du tecknar en sådan försäkring betyder det att din premiepension blir lägre. Är makarna jämnåriga sänks premiepensionen med omkring 15 procent. Ju mer det skiljer mellan makarna, desto mer sänks pensionen. Barn som förlorar en eller båda föräldrarna har rätt till barnpension. Också den har förändrats för att passa in i det nya pensionssystemet. Dessvärre till det sämre, i alla fall för skilsmässobarn. Barnpensionerna baseras på den avlidnes intjänade och beräknade behållning i pensionssystemet. Eftersom den nya pensionen blir lägre än i ATP-systemet får också föräldralösa barn mindre. FOTO: EYEQNET Om föräldrarna bodde tillsammans får den efterlevande föräldern omställningspension, vilket ju också kommer barnen 51

5 Grupplivförsäkringar blir mer prisvärda till del. Men frånskilda föräldrar betraktas aldrig som änkor eller änklingar och får ingen omställningspension. Resultatet blir att skyddet är sämre för skilsmässobarn än för barn i kärnfamiljer. Du kan få hjälp att räkna ut ditt efterlevandeskydd. Ring Försäkringskassan i Norrbottens län, telefon Skyddad genom jobbet Alla kollektivavtal på arbetsmarknaden har någon form av efterlevandeskydd. Men skyddet ser olika ut i de olika avtalen. Här är reglerna i korthet: Privattjänstemän ITP:s avtalsförsäkring innehåller bara efterlevandeskydd för gifta makar. Sambor får inget oavsett hur länge man bott tillsammans eller hur många barn man har. I stället är det sambornas barn som får pengarna från försäkringen. Den som är sambo med en privattjänsteman bör antingen snarast falla på knä och fria, eller teckna en privat liv- och olycksfallsförsäkring och sätta in varandra som förmånstagare. TGL dämpar den ekonomiska stöten De allra flesta löntagare (90 procent) omfattas av TGL, en tjänstegrupplivförsäkring som få känner till men som alla välkomnar när den behövs. Om du dör före 55 får dina efterlevande motsvarande sex prisbasbelopp ( kr 2004 respektive år 2005). Beloppet sjunker efter 55 och TGL upphör vid 65 års ålder. Pengarna är Familjepensionen i ITP är också kopplad till inkomsten. För att få automatisk efterlevandepension måste den döde ha tjänat mer än 7,5 inkomstbasbelopp ( kr år 2004, inkomstbasbeloppet för 2005 är ännu inte fastställt). Om den döde tjänade mindre får varken maka eller barn någon pension från ITP-försäkringen! Teckna separat försäkring genom att välja till en sådan i ITPK, alltså den del av avtalspensionspremien som du själv får placera. LO-anslutna I Avtalspension SAF-LO finns inget automatiskt efterlevandeskydd, utan det måste i så fall var och en aktivt välja. Du kan antingen välja ett familjeskydd (mot en ganska hög premie) eller ett återbetalningsskydd. Det innebär att ditt intjänade pensionskapital betalas ut som efterlevandepension till familjen under fem år. Priset betalar du i form av lägre pension. Statsanställda Pensionsavtal PA -03 har efterlevandeskydd för både make och sambo. Tidigare fick efterlevande till statstjänstemän livslånga pensioner, så är det inte längre. Pensionen betalas ut under sex år, dock längst till dess den avlidne skulle ha fyllt 75. Kommun- och landstingsanställda Pensionsavtalet PFA har ett automatiskt efterlevandeskydd skattefria för mottagaren. Vem som får dina TGL-pengar beror på vilket avtalsområde du tillhör. Tala med din arbetsgivare eller facket. Dessutom finns ett unikt skydd i TGL som innebär att du kan få ersättning även om den döde inte tillhörde TGL. Man kan också få ersättning om den avlidne hade varit arbetslös kortare tid än två år vid dödsfallet. En övergångsregel ger också rätt till TGL mellan 3 och 6 månader för den som byter till ett jobb utan TGL. både för makar och sambor. Med en liten hake. För att få efterlevandepension måste man ha varit antingen gift eller sammanboende i minst fem år före dödsfallet. Eller att man har barn under 12 år. Det behöver inte vara gemensamma barn. Kommunal- och landstingsanställda får välja placering till en del av sin avtalspension. Beroende på vilken pensionsvalsadministratör din arbetsgivare har anlitat kan det ingå ett återbetalningsskydd även där. Pensionskapitalet betalas i så fall ut som pension till familjen under fem år, i första hand till make/skattesambo, därefter till barnen. Du kan själv ändra på turordningen eller säga nej till återbetalningsskyddet helt och hållet. 3 Täck upp med privata försäkringar Det sista steget i efterlevandeskyddet består av privata liv- och olycksfallsförsäkringar. Rätt försäkringar gör att familjen slipper stressa fram beslut om framtiden på grund av pressad ekonomi. Det finns tre risker som du kan råka ut för och som man måste skilja på: Sjukdom (inkomstbortfallsförsäkring). Du kan täcka upp med en extra försäkring så att du får behålla upp till cirka 90 procent av inkomsten i de normala inkomstnivåerna. Invaliditet (engångsbelopp). Oftast i form av ett engångskapital. Det är viktigt att du har en kombinerad invaliditetsförsäkring som betalas ut oavsett om invaliditet uppstått på grund av sjukdom eller olycka. Död (engångsbelopp). Syftet är att familjen kan betala av lån eller få ett kapital som kan användas exempelvis under barnens uppväxt. Tidigare var det viktigt att makarna skulle äga varandras livförsäkringar, s k korsvist ägande, för att det inte skulle bli arvsskatt. Allt det är nu historia, Så mycket kostar livförsäkringen Ålder Premie för man/kvinna, kr/månad 30 50/ / / /233* Så mycket kostar en nytecknad livförsäkring på 1 miljon kr. * Gäller nytecknad försäkring vid 60 år. Om försäkringen tecknas i annat bolag och tecknandet skett före 55 år blir premien för en man eller kvinna 183 kr per månad fram till 65 år. arvsskatten mellan makar är redan avskaffad och vid årsskiftet försvinner den för alla andra arv också. Men om det finns särkullbarn bör man fortfarande äga varandras livförsäkringar, eftersom livförsäkringsbeloppet då aldrig kommer att ingå i dödsboet, säger Greger Landstedt, försäkringsrådgivare på Max Mathissen. Man kan också teckna grupplivförsäkringar via jobbet. De kan inte göras till enskild egendom, vilket var en nackdel så länge arvsskatten fanns kvar. Den är nu borta och grupplivförsäkringarna är därför mer prisvärda. Ofta är det sämre att ha en pensionsförsäkring med efterlevandeskydd än att teckna en separat livförsäkring. Här får du hjälp Ska du skriva testamente, avtal eller någon annan juridisk handling? Då ska du titta närmare på var sajt Här hittar du 951 olika dokumentmallar. Vissa är gratis andra kostar en slant. 53

6 Gör livet lättare för Att skydda sin familj behöver inte bara betyda att de får pengar när du dör. Omtanke kan visas på många sätt. Till exempel genom att du själv har tagit de svåra besluten åt dina anhöriga. m m) och försäkringar (försäkringsbolag, försäkringsnummer, förmånstagare) gör livet lite lättare för dina anhöriga. Se listan här intill. När en familjemedlem rycks bort ställs de anhöriga inför tusen och en praktiska frågor. Var finns bankfacket? Hade pappa något testamente? Vilka försäkringar hade mamma? Vad är det här för ett konto? Vart går de här nycklarna? Är den här räkningen betald? Allt kan du inte hjälpa dem med skulle elräkningen bli liggande någon månad är det kanske inte hela världen. Men en enkel handling där du listar dina tillgångar (aktier, fonder, bankkonton, obligationer osv), skulder (långivare, skuldsaldo Har du skrivit testamente bör du berätta för någon var det finns. Förvara gärna en kopia hemma, men lägg originalet på annan plats. Glöm heller inte att redovisa så triviala saker som portkoden till garaget, var källarnycklarna FOTO: NORDICPHOTOS 54

7 dina kära hänger eller hur man hittar till din båtplats. Vill du vara riktigt säker på att bli i ljust minne bevarad berättar du också om ditt bankfack och var nyckeln finns. Det betyder inte att det är fritt fram för arvingarna att gå dit och rota. Banker öppnar bara facket för dem som du själv har gett fullmakt. Finns ingen fullmakt öppnas facket först när en boutredningsman är utsedd och det är klart vilka som är dödsbodelägare. Här är all viktig information ni behöver Vid sjukdom, olycka eller dödsfall är denna förteckning ett bra hjälpmedel för anhöriga. Datum Namn Bankkonton Bankens namn Kontonummer (inkl clearingnr) Innehavare Disponeras även av Försäkringar Försäkringsbolagets namn Försäkringsnummer Innehavare Förmånstagare Detaljerade anvisningar för din egen begravning kan du göra i Vita Arkivet, en handling som finns hos begravningsbyråerna. Där kan du bestämma alltifrån Härlig är jorden till vilka snittar som ska serveras till begravningskaffet. Plus lite till. Tala om för dina anhöriga att handlingen finns och var den ligger. Du kan även underlätta för dina anhöriga genom att själv göra klart hur du ställer dig till organdonation. Det hjälper dem att fatta ett av de absolut svåraste besluten i en redan svår situation. Du som vill donera organ, gå in på Socialstyrelsens sajt och anmäl dig. ANNIKA ROSELL Obligationer, aktier, andelar 1. Beteckning 2. Inköpsdatum 3. Antal 4. Inköpspris 5. Försäljningsdatum 6. Antal 7. Försäljningspris 8. Antal kvar Lån/skulder Långivarens namn Kontonummer Aktuell skuld Medlåntagare Bankfack Bank Adress Innehåll Donation Jag vill donera mina organ vid min död Jag motsätter mig att mina organ används för transplantation Donationen gäller med undantag av. Begravningssätt Jag vill begravas i kista Jag vill kremeras Jag vill ligga i minneslund (utan gravsten) Övrigt Testamente Jag har upprättat testamente Skriv så här och du gör livet bra mycket lättare för dina anhöriga den dagen de ska ta reda på allt du lämnar efter dig. KÄLLA: FÖRENINGSSPARBANKEN Plats där testamente förvaras. Övriga kapitalvaror som förvaras på annan plats, smycken, tavlor, båt etc Beskrivning Uppskattat värde Förvaras (plats) Övrigt 55

8 Så här skriver ni äktenskapsförord Ett äktenskapsförord ska alltid vara skriftligt. Det kan skrivas så här: Vi tänker gifta oss och bestämmer härmed genom äktenskapsförord följande: All egendom som var och en av oss äger vid vigseln eller kan komma att förvärva under äktenskapet genom arv, gåva eller testamente ska vara makes enskilda egendom. Samma gäller också för all avkastning av egendomen, samt det som sätts i stället för egendomen. Ort och datum FOTO: GETTYIMAGES Tryggare att vara gift Gift eller sambo? Oavsett hur ni väljer att leva finns det lagar som styr vem som äger vad. När det är dags att dela upp ägodelarna kan det vara för sent att göra något åt saken. Kära brudpar! När ni i dag inträder i det äkta ståndet kan ni bara vara säkra på en sak. Förr eller senare kommer ert äktenskap att upplösas Nej, så kan man faktiskt inte säga på ett bröllop! Även om man borde. Samma grymma påminnelse kan även sambopar behöva helst redan vid flyttgröten. Det är ju först när ett förhållande upphör antingen genom dödsfall eller skilsmässa som de flesta börjar fundera över hur deras ägodelar är fördelade. Och då kan det vara för sent. Gifta AV ANNIKA ROSELL När ett par gifter sig utan äktenskapsförord förvandlas i ett slag bådas nuvarande och framtida tillgångar till giftorättsgods. Vid en bodelning ska giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Makarnas egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods betyder att den andra maken har rätt till halva värdet av tillgången, inte att man äger det tillsammans. Enskild egendom betyder att egendomen inte kan ingå i en bodelning. Exempel: Mannen äger en bil och har den registrerad på sig. Den ingår i hans giftorättsgods och det är han som är skyldig att betala trafikförsäkringen. Vid skilsmässan har hustrun rätt till halva värdet men inte till bilen. Makarna kan också bestämma att bilen ska vara mannens enskilda egendom och skriva det i ett äktenskapsförord. Då kan bilen aldrig ingå i bodelningen och hustrun kan inte kräva halva värdet. Egendom kan bli enskild på tre sätt: ➊ Genom äktenskapsförord. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, undertecknas av båda makarna och måste inregistreras vid tingsrätten för att vara giltigt. Det går inte att villkora äktenskapsförordet. Ni kan således inte skriva att det enbart ska gälla vid en viss typ av bodelning, exempelvis vid skilsmässa Pappret ska sedan undertecknas, med namnförtydliganden, dessutom ska personnummer och adress finnas med. Däremot behöver ett äktenskapsförord inte bevittnas. Skicka in äktenskapsförordet tillsammans med vigselbevis eller personbevis till tingsrätten för registrering. Äktenskapsförord som skickas in inom en månad efter vigseln kommer att gälla från den dag ni gifte er. Det är viktigt att äktenskapsförordet uppfyller alla formkrav, annars riskerar ni att det är ogiltigt. Tala med advokat eller annan juridisk expert. Fler exempel hittar du på dokument/ men inte vid dödsfall. Gäller det, så gäller det. ➋ Genom gåva med gåvobrev, där det står att egendomen är enskild. ➌ Genom testamente där det står angivet att det som ärvs är mottagarens enskilda egendom. Det måste finnas papper på att en viss egendom är enskild, annars ingår den i giftorätten. Oavsett vad givaren skrivit i gåvobrevet eller testamentet blir 57

9 Det är oftast bäst att skriva ett samboavtal det som ersätter gåvan eller arvet vid en försäljning också enskild egendom. För att det också ska gälla avkastningen måste det stå uttryckligen. Om du skulle få pengar på det viset måste du hålla dem åtskilda från din och din makes gemensamma ekonomi, så att de inte försvinner in i den gemensamma hushållskassan. Det går också att skriva i testamentet och gåvobrevet att den enskilda egendomen ska kunna förvandlas till giftorättsgods om mottagaren vill. En sådan skrivning kan ofta underlätta för mottagaren när han eller hon planerar sin ekonomi. Har man gjort egendom enskild genom äktenskapsförord men senare ångrar sig skriver man bara ett nytt äktenskapsförord där man upphäver det gamla. Viktigt att sambor skriver testamente Ingen vill tänka på det, men det hindrar inte att det kan hända. Någon av er kan dö. För en som varit sambo kan dödsfallet även bli en ekonomisk chock. Inför döden är vi alla lika, heter det. Det stämmer inte. Gifta och sambor behandlas olika i lagen. Så här ser arvsreglerna ut i dag: Om den döde var gift och bara efterlämnar gemensamma barn eller inga barn ärver maken all egendom. Finns det särkullbarn har dessa dock rätt till sin arvslott. Skriver maken testamente till förmån för den efterlevande maken har särkullbarnet bara rätt till sin laglott, dvs hälften av vad barnet skulle fått utan testamente. Makar ärver även varandras enskilda egendom. Den dödes skulder ska Sambor I ett samboförhållande äger var och en sitt. Grundregeln är att den ekonomiskt svagare parten nästan alltid förlorar på att vara sambo. Sambolagen innehåller inte så många regler så länge förhållandet varar, utan vad som gäller om samborna separerar. För att det ska råda någon ordning kan nyblivna sambor göra upp en förteckning över vad var och en hade med sig in i förhållandet. Förteckningen ska undertecknas av båda. När ni bor tillsammans kommer allt som ingår i bohaget eller ingår i gemensam permanentbostad räknas som samboegendom om ni har skaffat det för gemensamt bruk. Den ska delas lika om ni flyttar isär. Medan var och en får behålla det den hade med sig från början. Det är därför det är så viktigt att tidigt göra en förteckning över mitt och ditt. Förteckningen kan kompletteras med ett samboavtal. I det bestämmer ni själva hur ägodelarna ska fördelas om ni flyttar isär. Om man inte vill att bodelningsreglerna ska gälla, utan var och en behålla sitt, skriver man samboavtal. Det betyder inte att det alltid är bäst att skriva samboavtal. Det finns tillfällen när det blir mest rättvist att låta sambolagens regler om att dela lika gälla. Om någon av samborna exempelvis helt saknar inkomst skyddar sambolagen denne från att bli helt lottlös vid en separation. Därför är det viktigt att alla sambopar tidigt går igenom vad som skulle hända om de flyttar isär. För bostaden gäller speciella regler. Exempel: Mannen flyttar in i kvinnans hyreslägenhet. Ingen av dem har barn sedan tidigare och paret får heller inga gemensamma barn. Om förhållandet tar slut behåller hon lägenheten han måste flytta. Paret skaffar en bostad för gemensamt bruk. Då får den som har störst behov av lägenheten behålla den. däremot betalas av dödsboet. Räcker inte tillgångarna blir skulderna avskrivna man kan aldrig ärva en skuld. Om den döde var sambo ärver de legala arvingarna, dvs barn eller eventuella barnbarn allt. Finns inga barn ärver föräldrar och syskon. Efterlämnad sambo får nöja sig med hälften av den gemensamma samboegendomen, dock minst två basbelopp. En efterlämnad sambo har heller inte samma ovillkorliga rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden. Därför är det viktigt att sambor skriver testamente. Det ska ske tidigt i förhållandet, dvs när man känner att det här vill vi satsa på. Minst lika viktigt är att sambor ser till att skriva in varandra som förmånstagare i exempelvis livförsäkringar. Fast vi lever på 2000-talet kan man aldrig utgå från att samma regler gäller för sambor och gifta. Annars riskerar ni att försäkringspengarna tillfaller de legala arvingarna. När en ensamstående förälder dör får normalt den efterlevande biologiska föräldern vårdnaden om omyndiga barn. Men det är barnen som ärver. Om man inte vill att den andre föräldern ska förfoga över pengarna måste man skriva testamente med innebörden att pengarna ska ställas under särskild förvaltare. Man kan också bestämma vad pengarna ska användas till, utbildning eller dylikt, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB. Par som blivit sambor på äldre dagar bör noga tänka igenom sitt efterlevandeskydd. När två gamla hem ska slås samman händer det att ena parten gör sig av med så gott som allt. Då bör man i alla fall skriva testamente så att den efterlevande får behålla så mycket att hemmet fungerar. Den ena av samborna äger ett hus och den andre flyttar in. Då kan den som flyttar in aldrig kräva hälftenrätt i huset. Villan tillhör alltså den som bodde där från början, men om samborna kommer överens kan den inflyttade få lösa ut ägaren. När det okända barnet dyker upp Det händer i de bästa familjer. Okända barn som dyker upp när arvet ska fördelas. Det här är vad som gäller. Vare sig barnet är känt eller dyker upp som en överraskning kallas de för särkullbarn. Dessa barn har en lite starkare arvsrätt än barn som den döde har med efterlämnad make. Särkullbarn har nämligen alltid rätt till sitt arv när den biologiske föräldern har dött, medan övriga syskon får vänta på sitt tills båda föräldrarna har avlidit. Det finns olika sätt att minska särkullbarnens arvslott, men det är viktigt att komma ihåg att också dessa barn har rättigheter. Oavsett hur mycket eller lite den döde har umgåtts med sitt barn, och oavsett hur deras förhållande har sett ut, har dessa barn alltid lagen på sin sida när det gäller att få ut sitt arv. Makarna kan skriva ett testamente där särkullbarnet får nöja sig med laglotten efter den biologiska föräldern annars är det arvslotten som ska betalas ut. Om den efterlevande maken ärver med full äganderätt kommer aldrig särkullbarnet att få mer än laglotten. Men om maken ärver med fri förfoganderätt har särkullbarnet rätt till efterarv. Det betyder att hon eller han kan få ut resten av arvet när styvföräldern också är död. Även detta kan den först avlidne förhindra genom testamente. 59

10 Skriv testamente Ska jag skriva testamente? Det är en fråga som de flesta ställer sig någon gång i livet. Privata Affärer ger dig svaret. AV PER HAMMARLUND Många känner obehag för att skriva testamente. Det känns konstigt att planera för sin egen död. Men var inte naiv och tro att arvingarna alltid kan ta hand om det hela och rättvist dela upp boet efter dig. Det är dessvärre vid arvskiften som en del visar sitt rätta jag och vi kan nog alla berätta om bittra arvsfejder som gjort släktingar till ovänner för livet. Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, ger följande råd till dig som funderar kring det här med testamente: Jag tycker att alla bör överväga att skriva testamente. Det finns alla möjliga tänkbara motiv, vilket beror på ens familjesituation, säger hon. Gör så här när du skriver testamente Skriv överst att det är ett testamente, så att alla begriper det. Testamentet måste vara skriftligt, egenhändigt undertecknat och bevittnat av två personer. Vittnena ska vara samtidigt närvarande när du skriver under eller berättar för dem att det är du själv som har undertecknat testamentet och att du gör det av fri vilja. Vittnena, som inte får vara jäviga, måste också informeras om att det är ett testamente de bevittnar. Men de behöver inte få reda på själva innehållet. Om du ändrar i testamentet är det lika viktigt att du uppfyller dessa formkrav. Du kan göra tillägg. Men även dessa måste undertecknas och bevittnas. Det är viktigt att förvara originalet på ett säkert ställe. Lägg det i bankfacket eller hos advokaten som har hjälpt dig. Men se till att det finns en kopia tillgänglig i hemmet. Ett testamente behöver inte registreras hos någon myndighet. INBÖRDES TESTAMENTE Vi, äkta makar, bestämmer härmed som vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre ska enligt gällande lag med fri förfoganderätt ärva all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter den efterlevandes död ska kvarlåtenskapen fördelas mellan våra bröstarvingar enligt lag. Allt som bröstarvinge ärver efter vardera av oss ska liksom vad som träder i sådan egendoms ställe liksom avkastningen därav vara mottagarens enskilda egendom. Bröstarvinge har dock rätt att genom äktenskapsförord förändra egendomens karaktär till giftorättsgods. X-stad den XX november 2004 Underskrift Underskrift Att ovanstående äkta makar, som vi personligen väl känner, egenhändigt och av fri vilja undertecknat detta testamente intygas härmed av oss samtidigt närvarande testamentsvittnen. Vittnes underskrift Vittnes underskrift Så här kan det se ut när du vill skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt. Fler exempel på testamenten: Bestämmelserna om vem som ärver vem är visserligen formulerat i lagen. Men du kan själv påverka vart din egendom tar vägen när du dör. Med vissa undantag: Du kan aldrig göra dina bröstarvingar helt arvlösa. Bröstarvingarna har alltid rätt till minst hälften av sin arvslott (laglott). Resten av dina tillgångar kan du testamentera till vem som helst. Även barn i tidigare förhållanden är bröstarvingar. Skriver man inget testamente ärver särkullbarnen sin arvslott, och till skillnad från gemensamma barn har de rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Om det finns testamente till förmån för någon annan har särkullbarnen ändå rätt att få sin laglott. Många väntar med att skriva testamentet till livets slutskede. Det är ingen bra idé. Du bör i stället göra det så tidigt som möjligt för då blir det inte lika dramatiskt. Du bör göra ditt första testamente när du har tillgångar som kan fördelas eller när du får sådana familjeförhållanden att ett testamente fyller en funktion. Tänk på att ett testamente ska vara levande. Därför är det viktigt att du kontinuerligt ser över testamentet varje gång förhållandena i familjen ändras. Fundera då på om du behöver några nya skrivningar eller tillägg. Det finns en mängd livssituationer då det är extra viktigt att skriva testamente. Här har vi listat ett antal vanliga situationer. Läs igenom om det är någon punkt som passar in på dig. Har gemensamma barn både med din nuvarande partner och särkullbarn med någon annan. Skriv inbördes testamente enligt exemplet ovan. Saknar släktingar och vill inte att alla pengar går till Allmänna arvsfonden. Önskar att vissa ägodelar ska 60

11 och du kan vila i frid ges till bestämda personer som inte är dina arvingar. Vill att din egendom ska fördelas på ett visst sätt mellan arvingarna och andra. Vill att viss egendom ska vara enskild egendom. Vill att barnen inte ska få egendomen förrän vid en viss ålder. Vill att gemensamma barn ska få ut sitt arv redan när den förste föräldern dör. Vill att någon ska få avkastningen av en viss tillgång, medan äganderätten ges till någon annan. Vill ha kontroll över hur din förmögenhet används efter din död normalt genom att upprätta en stiftelse. Ni som väljer att vara sambor bör tänka på att ni inte ärver varandra. För att det ska ske måste ni skriva ett testamente. Vill gynna någon idrottsklubb eller organisation som ligger dig varmt om hjärtat. Vem får pengarna när du dör? Vem ärver vem? Det är en av de vanligaste familjejuridiska frågorna som ställs till Privata Affärers expertpanel. Här reder vi ut begreppen. Du kan ärva på två olika sätt.antingen sker det genom ett legalt arv eller att någon tänkt på dig i sitt testamente. 1:a arvsklassen Det legala arvet grundas på släktskap och regleras i lagen. Men med ett testamente kan du själv med några undantag styra vem du vill ska ärva dig. Du kan aldrig göra dina bröstarvingar (barn, barnbarn osv) utan del i arvet. Barnen har oavsett vad du tycker om dem att de inte hälsar på tillräckligt ofta eller aldrig ringer hem alltid rätt till minst hälften av vad de Den avlidne Barn Barnbarn osv skulle ha fått om det inte funnits något testamente (laglott). Barn från tidigare förhållanden (kallas särkullbarn) är också bröstarvingar. De har rätt att omedelbart få ut sin del av arvet och behöver inte vänta på att även den efterlevande maken (styvföräldern) avlider. Fosterbarn har däremot ingen laglig arvsrätt. Arvingar delas in i tre arvsklasser se skissen här bredvid. Först ärver Make/maka Formkraven är oerhört viktiga. Annars riskerar du att testamentet blir ogiltigförklarat. Det är därför av största vikt att du anlitar en juridiskt kunnig person som ser till att alla formkraven uppfylls. Det speciella med ett testamente är ju att det ska läsas när det inte längre går att fråga personen som skrev det vad den menade. Därför är det också extra viktigt att skrivningarna är exakta, med juridiskt korrekta formuleringar, påpekar Gunilla Nyström. Vill du förklara för dina anhöriga hur du har tänkt när du skrev testamentet kan du skriva ett brev till dem att läsas efter din död. Ett annat alternativ är att prata med anhöriga efter att testamentet är klart, tilllägger hon. 2:a arvsklassen Moder Fader Syskon Syskonbarn osv 3:e arvsklassen Mormor, morfar Farmor, farfar Morbror, moster Farbror, faster Allmänna arvsfonden De tre arvsklasserna Första arvsklassen bröstarvingar. Det är den dödes bröstarvingar, alltså barn och barnbarn. Adoptivbarn jämställs alltid med biologiska barn. Andra arvsklassen föräldrar. Finns inga föräldrar i livet går arvet till deras barn, alltså den avlidnes syskon, och är syskonen avlidna till syskonbarnen. Tredje arvsklassen far- och morföräldrar. Är dessa döda går arvet till deras avkomlingar, dvs den dödes faster, farbröder, mostrar och morbröder. Där går gränsen. Som kusin har du inget att hoppas på. Du ärver ingenting enligt de legala arvsreglerna. FOTO: EYEQNET 61

12 arvingarna i första arvsklassen, sedan i andra och i tredje hand i den sista arvsklassen. Först ärver dock efterlevande make/maka. Han eller hon ärver allt om inte den avlidne har särkullbarn eller upprättat ett testamente som säger något annat. Finns det inga lagliga arvingar och inte heller något giltigt testamente går kvarlåtenskapen till Allmänna arvsfonden. Fonden har också rätt till kvarlåtenskapen om den avlidne har skrivit ett ogiltigt testamente och det inte finns några legala arvingar. Allmänna arvsfonden får avstå från arvet när man kan utgå från att ett formellt felaktigt testamente verkligen ger uttryck för den dödes sista vilja. Missa inte detta Du har väl inte missat möjligheten att få tillbaka inbetald skatt? Om någon avlider inom tio år från det att han blivit skyldig att betala arvsskatt kan man nämligen ansöka hos tingsrätten om att dödsboet ska få tillbaka tidigare betalad skatt. Hur stort belopp som ska efterges beror på hur lång tid det är mellan dödsfallen. Tid mellan dödsfallen Eftergift av skatt Upp till 1 år 100 % 1 2 år 90 % 2 3 år 80 % 3 4 år 70 % 4 5 år 60 % 5 6 år 50 % 6 7 år 40 % 7 8 år 30 % 8 9 år 20 % 9 10 år 10 % Över 10 år 0 % Efter slopandet av arvsskatten kommer eftergift inte att ges. Exempel på eftergift: Hans Hansson avled den 30 december Han efterlämnade barnen Jens och Per. Skatten på Jens arvslott fastställdes till kr. Jens avlider närmare sju år senare. Dödsboet efter Jens har då rätt till eftergift av fastställd arvsskatt. Eftergiften blir 40 procent av den fastställda skatten på kr, kr. Det sista bokslutet Senast tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning göras. I den listas den dödes alla tillgångar och skulder och vilka arvingarna är. Bouppteckning är egentligen två saker: dels tillfället då de arvsberättigade träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder (förrättningsdagen), dels den handling över dessa som lämnas till Skatteverket. Av bouppteckningen ska också framgå vilka som är legala arvingar och vilka som är testamentstagare, som alltså ärver enligt testamente. Detta görs av en bouppgivare, som brukar vara den som vårdat den döde, eller bäst känner till boet. Till bouppteckningen ska alla legala arvingar kallas, liksom de som får ärva enligt testamente. Bouppteckningen ska normalt göras inom tre månader från dödsdagen, men det går att få uppskov. Kontakta i så fall Vid årsskiftet avskaffas arvs- och gåvoskatten. Men fram till dess gäller fortfarande följande regler. För beräkning av arvsskatt delas arvtagarna in i skatteklasser med utgångspunkt från släktskapet eller relationen till den avlidne. Den 1 januari i år slopades beskattningen av arv till efterlevande make. För övriga mottagare i klass I är grundavdraget före skatt i dag kr. För mottagare i klasserna II och III är grundavdraget bara kr. Har barn eller barn till ett avlidet barn inte fyllt 18 år vid dödsfallet får ytterligare kr dras av för varje helt år eller del av år som återstår tills barnet fyller 18 år. Detta gäller dock inte om barnet får arvet genom avstående från arv efter annan än avliden förälder. Sedan grundavdrag gjorts från arvs- eller testamentslotten återstår den skattepliktiga lotten. Denna ska avrundas till närmaste lägre hundratal kronor. Det finns även de som redan i dag får ärva helt skattefritt. Det är staten, akademier och trossamfund. Likaså vetenskapliga stiftelser och stiftelser och samfund som Skatteklasserna som gäller fram till nyår När ni inte kan enas om arvet Det finns flera sätt att lösa en låst situation: Sälj allt lösöre på en auktion och dela på pengarna. Förrätta en intern auktion, där arvingarna får bjuda på föremålen. Lotta ut föremålen mellan arvingarna. En sista utväg kan vara att begära att tingsrätten utser en skiftesman som genomför arvskiftet. Skatteverket. Gåvor som en arvinge har fått upp till tio år före dödsfallet ska uppges i bouppteckningen som förskott på arv. I så fall lägger man till gåvans värde till boets behållning när laglotten ska beräknas. Det finns en regel om förstärkt laglottsskydd som ska förhindra att föräldrar manipulerar med sin egendom för att göra ett eller flera barn helt arvlösa. Om någon av arvingarna hävdar att bouppteckningen inte är komplett och anklagar bouppgivaren för att undanhålla tillgångar måste den personen också kunna bevisa att det verkligen är så. Vid arvskiftet ska dödsboets egendom fördelas mellan arvingarna. Något som kan ställa till nya problem. I bouppteckningen tas tillgångarna upp till sitt taxeringsvärde, men i arvskiftet handlar det om marknadsvärdet. Om det i efterskott dyker upp fler tillgångar än som var kända när den första bouppteckningen gjordes måste man göra en tilläggsbouppteckning. Skulle arvskiftet vara klart återuppstår dödsboet (!) och de nya tillgångarna skiftas. Om det i stället dyker upp nya skulder kan dödsbodelägarna under vissa omständigheter tvingas betala tillbaka del av arvet. Klass I Arvets skattepliktiga värde Arvsskatt Upp till kr 10 % kr % inom skiktet Över kr % inom skiktet Klass II Arvets skattepliktiga värde Arvsskatt Upp till kr 10 % kr % inom skiktet Över % inom skiktet Klass III Arvets skattepliktiga värde Arvsskatt Över kr 10 % kr % inom skiktet Över kr % inom skiktet bedriver verksamhet bland behövande, så kallade fromma stiftelser. Mer om arvsskatten se sidan 77 Nästa nummer: Bli en kunnig konsument 62

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Ett dokument för livet. Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja. Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente? Ske Din vilja! t v å t r e f e m s e x s j u å t t a n i o e l v a Ett dokument för livet Vad händer om inget testamente finns? Ske din vilja Hur skriver man ett testamente? Hur ändrar man ett testamente?

Läs mer

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente

Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin. Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente Din sista vilja kan ge andra möjlighet att uttrycka sin Civil Rights Defenders om hur du skriver testamente På många håll i världen riskerar människor livet för att kunna uttrycka sin vilja I många länder

Läs mer

Om arv och testamente, framtiden och djuren.

Om arv och testamente, framtiden och djuren. Om arv och testamente, framtiden och djuren. Vad händer om du inte har skrivit ett testamente? Finns det inget testamente vid din bortgång kommer dina tillgångar att fördelas enligt lagen och följa den

Läs mer

Får mor göra vad hon vill med fars arv?

Får mor göra vad hon vill med fars arv? Arvsrätt - svara på tidningsfrågor. Fråga 1. I min frus och mitt ömsesidiga testamente stadgas att den efterlevande skall ärva den först bortgångna med äganderätt. Innebär detta att den efterlevande har

Läs mer

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva

Låt ditt livsverk fortsätta. En broschyr om att skriva Låt ditt livsverk fortsätta En broschyr om att skriva T E STA M E N T E VARFÖR ska jag skriva testamente? Ett testamente är ett bra sätt att berätta vad du vill ska hända med dina pengar och dina ägodlar

Läs mer

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen.

I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. 1 I slutet av 80-talet genomfördes stora förändringar av familjerättslagstiftningen. Då fick makar med gemensamma barn arvsrätt efter varandra och begreppet särkullbarn infördes. Att man behövde en särskild

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Att ge vidare. Information om att skriva testamente

Att ge vidare. Information om att skriva testamente Att ge vidare Information om att skriva testamente FOTO: BÖRJE ALMQVIST Den sista viljan Rubriken är dubbeltydlig. Att tvingas utstå krig, flykt och svält är det sista många människor vill vara med om.

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen

Foto: Sofia Denzler. Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Sofia Denzler Låt din sista vilja leva vidare Att testamentera till Erikshjälpen Foto: Åsa Dahlgren Ett barns dröm är dyrbar Ett barns dröm är vacker En längtan till något nytt, något mer Ett barns

Läs mer

Information från överförmyndaren

Information från överförmyndaren FLENS KOMMUN Information från överförmyndaren om bouppteckning, arvsskifte och bodelning 2014-12-09 Innehåll Information om bouppteckning, arvsskifte och bodelning... 2 Bouppteckning... 2 Dödsbo... 2 Bodelning

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Ditt arv kan rädda liv i generationer.

Ditt arv kan rädda liv i generationer. Länge leve livet. Ditt arv kan rädda liv i generationer. Foto: Anna Kern, Johnér En vacker givartradition. Varje år tar vi emot gåvor från människor som skrivit in Röda Korset i sina testamenten. Det är

Läs mer

Varför ska man skriva ett testamente?

Varför ska man skriva ett testamente? Varför ska man skriva ett testamente? 1 Innehållsförteckning Förord..................................................5 Varför bör jag skriva ett testamente?..........................6 Vem kan jag testamentera

Läs mer

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2

Äktenskapsförord. Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 1 ets innehåll: 4 Vi 2 Parter 3 Makens namn Adress Makans namn Adress skall gifta oss med varandra. är gifta med varandra Giftorättsgods görs till enskild egendom 1-2 och avtalar härigenom ett äktenskapsförord

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c )

önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Egendom eller belopp ( b ) Ändamålsbestämmelse ( c ) Testamente Jag 1 Fullständigt namn önskar att min kvarlåtenskap skall fördelas enligt följande då jag avlider: Testamentstagare 2 I II Testators signatur 3 Sida 1/4 III IIII V Testators signatur Sida 2/4

Läs mer

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente.

Testamentesguiden. En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Testamentesguiden En guide för dig om hur man kan skriva testamente. Vid upprättande av ett testamente kommer det ofta upp frågor, både mer allmänna, men också om hur man förordnar CancerRehabFonden som

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Guide för delägare i dödsbon

Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Guide för delägare i dödsbon Då en närstående avlider måste de anhöriga utöver sorgen bära ansvar för många praktiska ärenden i anslutning till dödsfallet. Andelsbankerna har

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE?

VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? VARFÖR SKRIVA ETT TESTAMENTE? Keren Kajemet Sverige (KKL) besvarar frågor om när och hur du bör skriva testamente samt hur du gör för att testamentera till Keren Kajemet Sverige. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR

Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR Familjejuridik TRYGGARE EKONOMI PÅ ÄLDRE DAR 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB

Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker, SEB Familjejuridik 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndig heter, orga nisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF

FÖRORD. Ulf Holmberg ulf.holmberg@wwf.se Testamentsansvarig Världsnaturfonden WWF FÖRORD Ibland får vi frågor om hur man upprättar ett testamente. Frågorna gäller både testamenten rent allmänt och hur man utformar en lydelse med Världsnaturfonden WWF som förmånstagare. Det är oftast

Läs mer

Råd om upprättande av testamente

Råd om upprättande av testamente Råd om upprättande av testamente 1 Allmänt om arv Arv regleras i lag genom Ärvdabalken. Om du inte har skrivit något testamente tillfaller dina tillgångar dina närmast anhöriga. Dit räknas make, maka,

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten

LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten LIVETS STIG BÄR FRAMÅT Broschyr om testamenten Varför forskar man om diabetes? Typ 1 -diabetes (juvenil diabetes) är vanligare i Finland än i något annat land i världen. Varje år får omkring 600 barn i

Läs mer

RAPPORT. Trygg som sambo

RAPPORT. Trygg som sambo RAPPORT Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och de flesta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Sambor och deras gemensamma hem

Sambor och deras gemensamma hem Sambor och deras gemensamma hem kortfattad information om sambolagen Sambolagen Sambolagen innehåller bestämmelser om delning av gemensam bostad och bohag när ett samboförhållande upphör. Lagen definierar

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Åldrande Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 167 Åldrande Människor lever länge i

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag

Så skapar du ett bra. Förändringarna drabbar särskilt. Så ser ditt skydd ut i dag Så skapar du ett bra Taket i sjukförsäkringen sänktes vid årsskiftet. De nya reglerna gör att du måste ta mer ansvar själv. Privata Affärer hjälper dig att förbättra ditt skyddsnät innan något händer.

Läs mer

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK

BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK BOSTADSKÖP & FAMILJEJURIDIK KÖP AV FAST EGENDOM MARKOMRÅDEN MED ELLER UTAN TILLHÖRANDE BYGGNADER FÖRE KÖPET SÄLJARENS ANSVAR - UPPLYSNINGSPLIKT Säljaren har en upplysningsplikt och måste informera köparen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen

En gåva för livet. Att testamentera till Erikshjälpen En gåva för livet Att testamentera till Erikshjälpen Tre goda skäl......att testamentera till Erikshjälpen - Gåvan kommer fram. Erikshjälpen är en sparsam, småländsk organisation med låga omkostnader.

Läs mer

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen.

En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. En liten information till dig som funderar på att skriva testamente. Och som kanske vill ge en gåva till Läkarmissionen. Läkarmissionen, Siktgatan 8, 162 88 Vällingby. Gåvopostgiro: 90 17 18-7 E-post:

Läs mer

Tankar om testamenten

Tankar om testamenten Tankar om testamenten den goda eftersmaken Det mesta vi människor gör och upplever i livet får en eftersmak. Perioden vi bodde eller arbetade på en speciell plats. Pratstunden med grannen. Många minnen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande

Välfärdstendens 2014. Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Välfärdstendens 2014 Delrapport 3: Trygghet för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente

Låt naturen gå i arv. - skriv testamente i Låt naturen gå i arv - skriv testamente Innehåll Förord 1 Varför är det viktigt att skriva sitt testamente 2 Så här skriver du ditt testamente 4 Dödsbon och arvskifte 5 Du kan bidra till en ren miljö

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande

Välfärdstendens Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Välfärdstendens 2016 Delrapport 5: Tryggheten för efterlevande Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Arv och testamente Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Gift, sambo eller särbo?

Gift, sambo eller särbo? Familjens juridik Gift, sambo eller särbo? Gift ett helt paket av regler; giftorätt, underhållsskyldighet, ofta arvsrätt. Sambo giftorätt i gemensam bostad och bohag som köpts för gemensamt bruk, ingen

Läs mer

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente

TESTAMENTSHANDBOK. Testamente TESTAMENTSHANDBOK Testamente Vi på Kyrkans Utlandshjälp är glada att du överväger att göra en testamentsdonation till vårt arbete. Också just nu svälter hundratals miljoner människor och var sjätte människa

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? 2 Inledning Innehållsförteckning: Inledning...3 Boutredning...4 Bouppteckning...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går bouppteckningen till?...6

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver vad?

arvsfrågor Vem ärver vad? arvsfrågor Vem ärver vad? 2 Inledning Vi människor lever i en föränderlig värld där både små och stora saker hela tiden påverkar oss. Så länge vi själva lever kan vi fatta beslut och utföra handlingar,

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande

Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Välkomna till seminariet Ersättning till efterlevande Monica Zettervall, pensionsexpert, Pensionsmyndigheten Michel Normark, chef Partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring Annika Thid, försäkringsspecialist,

Läs mer

arvsfrågor Vem ärver?

arvsfrågor Vem ärver? arvsfrågor Vem ärver? Inledning Innehållsförteckning: InleDnIng...3 BouTreDnIng...4 BouppTecknIng...5 Vad är en bouppteckning?...5 Vad får göras före bouppteckningen?...6 Hur går en bouppteckning till?...6

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG

Rätt arv. Fördelning av kvarlätenskap IUSTUS FÖRLAG MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER. Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG Rätt arv Fördelning av kvarlätenskap MARGARETA BRATTSTROM ANNA SINGER Under medverkan av MAARIT JÄNTERÄ-JAREBORG IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord 5 Förkortningar 7 Vissa förkortningar i texten 7 Förkortningar

Läs mer

ARVSRÄTT. Daniel Nordström

ARVSRÄTT. Daniel Nordström ARVSRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Ärvdabalken Arvsordningen Bodelning vid avliden make/maka Bodelning vid samboförhållande Testamente Bouppteckning Arvsskifte Länkar

Läs mer

Bli inte blåst på kontraktet

Bli inte blåst på kontraktet Bli inte blåst på kontraktet 41 Maken dör, sambon vill separera eller frun vägrar flytta. Vem får kontraktet? Hur skyddar man sig? Hem & Hyra har svaren. Ibland girar livet åt oväntat håll. Döden Huvudregeln

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. När en person avlider måste vissa saker ordnas Begravning, dödsboet ska förvaltas och

Läs mer

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på.

Juridiken genom hela livet. påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi på 11 sidor igenom det du bör tänka på. Planera Spara med rätt val Sid37 Foto: Istockphoto 5 checklistor för livets olika skeden Juridiken genom hela livet Juridiken påverkar hur ditt och dina anhörigas liv kommer att utveckla sig. Här går vi

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet.

praktikan Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. Detta kapitel är indelat i fem delar: testamente, arv och bouppteckning, gåva, ytterligare information om testamenten samt Vita arkivet. TESTAMENTE För den som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma

Läs mer

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen

Äktenskapsrätt. Arvsfrågor. Arvs- och gåvoskatt. Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt. Vilka val kan man göra. EU förordningen 22 april 2016 Arvsfrågor EU förordningen Skillnader i Svensk och Fransk arvsrätt Vilka val kan man göra Äktenskapsrätt Vilket lands lag gäller Olika avtalsmöjligheter Arvs- och gåvoskatt Dubbelbeskattningsavtal

Läs mer

Familjerätt och successionsrätt

Familjerätt och successionsrätt Familjerätt och successionsrätt Texten är sammanställd av Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Familjerätt kan sägas omfatta äktenskapsrätt,

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning

SKV 461 utgåva 5. Bouppteckning SKV 461 utgåva 5 Bouppteckning Den här broschyren vänder sig till dig som ska göra en bouppteckning efter en avliden person. Broschyren svarar på frågorna: Vad är en bouppteckning? Hur ska blanketterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 maj 2005 Ö 1799-03 KLAGANDE 1. BB 2. BN Ombud för 1 och 2: advokaten LEJ MOTPART Allmänna arvsfonden genom Kammarkollegiet, Box 2218,

Läs mer

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström

Familjerätt Ekonomiska frågor. Docent Margareta Brattström Familjerätt Ekonomiska frågor Docent Margareta Brattström Disposition Verkningar av äktenskap respektive samboende Företrädare för den som saknar egen rättshandlingsförmåga Sambo eller gift? Spelar det

Läs mer

Information om Dödsboanmälan

Information om Dödsboanmälan Information om Dödsboanmälan Till dig som har en avliden anhörig där det helt eller delvis saknas medel i dödsboet. Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45

Läs mer

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20

Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 Information avseende ga vor ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2012-12-20 FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller

Läs mer

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se

Ditt testamente. - gör skillnad. från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Ditt testamente - gör skillnad från missbruk till nytt liv! www.lp-verksamheten.se Det här är LP! LP-verksamhetens Ideella Riksförening tidigare LP-stiftelsen har sedan 1959, bedrivit ett arbete på de

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

8 Bouppteckningsförrättningen

8 Bouppteckningsförrättningen 69 8 Bouppteckningsförrättningen 8.1 Inledning Av bouppteckningen ska framgå följande uppgifter angående själva förrättningen (20 kap. 3 och 6 ÄB): 1. När bouppteckningsförrättningen har hållits. 2. Vilka

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN

ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN ANVISNINGAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DÖDSBOETS ÄRENDEN Förlusten av en nära anhörig förutsätter trots de anhörigas sorg många praktiska arrangemang. Med följande anvisningar vill vi underlätta förvaltandet

Läs mer

Sambolagen oäkta trygghet!

Sambolagen oäkta trygghet! Sambolagen oäkta trygghet! Länsförsäkringars experter Eva Adolphson och Elisabeth Hedmark kräver bättre regler för sambor: Dagens sambolagstiftning innehåller brister och otydligheter som uppkommer i samband

Läs mer