Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din Training Partner. Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av"

Transkript

1

2 utan insikt ingen utsikt Din Training Partner Vi på Training Partner har utvecklats till att vara det naturliga valet av samarbetspartner för många kunder vad beträffar affärs- och kompetensutveckling. Under många år har vi arbetat med uppdrag främst för motorbranschen men även till detaljhandeln samt industrin. Vårt marknadsområde är Norden. Med branschutbildad personal inom våra sex affärsområden är vi en av de få företag som kan erbjuda en helhetslösning för företag inom motorbranschen. Vi på Training Partner driver även Motorbranschens UtbildningsPartner och ingår i den internationella utbildnings nätverket DOOR Training & Consulting

3 från utsikt mot målet Vårt uppdrag är att hjälpa företag att utveckla, bättre lönsamhet, kompetens och arbetsmiljö. Med våra kunskaper, arbetsverktyg och modeller kan vi tillsammans höja er organisations kompetens och förbättra era arbetsprocesser. Vi hjälper ert företag att bli mer förändringsbenäget och framgångsrikt. Vi erbjuder helhetslösningar eller gör punktinsatser. För oss är varje uppdragsgivare unik, vilket innebär att vi sällan erbjuder standardlösningar. Tillsammans med er som uppdragsgivare ser vi på behoven och skräddarsyr de tjänster och utbildningar som behövs för att ni ska nå era uppsatta mål. Ett signum för våra utbildningar är att de skall vara lätta för deltagarna att omsätta och använda i den dagliga verksamheten.

4 från utsikt mot målet Om oss Training Partner har som bolag arbetat med affärs- och kompetensutveckling i 16 år. Vi är idag 19 personer anställda och har ett stort nätverk av konsulter knutna till oss via franchise- eller samarbetsavtal. Vi finns idag etablerade förutom Sverige med filialer i Norge, Danmark och Finland. Under 2009 utbildade vi ca personer och omsatte ca. 40 miljoner. Vi arbetar kontinuerligt med att företagets kunder, anställda och myndigheter skall kunna känna trygghet i Training Partner. Training Partner har högsta kreditvärdighet - AAA. Vi har vårt utbildningscenter i Sunlight Hotel Conference & Spa med spännande och ändamålsenliga lokaler i ett expansivt Nyköping. Vi har och driver också training units för specifika kunder i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

5 från utsikt mot målet Vi marknadsför oss under tre varumärken Training Partner Motorbranschens UtbildningsPartner DOOR Training Partner komplett utbud för motorbranschen och här är våra uppdragsgivare importörer, generalagenter och större återförsäljare i Norden. Är det bolag där alla är anställda. I Training Partner ansvar och driver vi uppdrag som t.ex. BMW Group Nordic utbildningsenheter och logistik med utbildningar i Norden, Toyota Sveriges och, Hyundai Norges och utbildning, m.m. Motorbranschens UtbildningsPartner - komplett utbud för motorbranschen och här är våra uppdragsgivare återförsäljare och verkstäder i Sverige. Är ett samarbete med branschorganisationen MRF. Här samarbetar vi även med branschorganisationer som, t.ex. bilskrotarnas SBR /LAGA. DOOR Sweden här arbetar vi med stora globala kunder som utnyttjar hela det internationella nätverket DOOR Training & Consulting som finns i över 60 länder. Här är kunderna t.ex. Microsoft, Unilever, Adidas m.m.

6 från utsikt mot målet Metoder Vårt arbetssätt och våra verktyg vi använder både vad gäller och utbildning är väl beprövade, samt lätta att omsätta och använda i den dagliga verksamheten. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt utbildnings- och arbetssätt efter marknadens förändringar. Våra utbildningar har en tydlig ambition av att vara praktiska, engagerande och konkreta för att deltagarna skall kunna använda sig av sina nya kunskaper och erfarenheter i sitt vardagsarbete. Därför använder vi oss av föreläsning, erfarenhetsbaserad inlärning, reflektion och genomförande av de som deltagarna lärt sig. Vi arbetar mycket med interaktion, där vi låter deltagarna aktivt delta i utbildningen och i den mån vi har möjlighet arbetar vi med ett praktikfallsföretag.

7 vision uppdrag värderingar System Strategi Struktur Vision Vara ett spännande och respekterat företag som arbetar för lönsam tillväxt för våra kunder och oss själva. Uppdrag Arbeta inom områdena affärs och kompetensutveckling, med en mix av moderna och beprövade metoder. Värderingar kundfokus ansvar respekt glädje utveckling samarbete - kvalité Stil Personal Kunskap

8 kvalité Kvalité och etik Etik & Integritet Kvalitetsmål & Uppföljning Processer & Ansvar Kursutvärdering

9 Inom området har vi grupperat utbildningar som oftast är inriktade mot befattningar och arbetsuppgiften. Inom detta område arbetar vi med att deltagarna skall utveckla både sin personliga kompetens i sin arbetsroll och att det genom detta skall utveckla företagets affär. Vårt arbetssätt i våra ar genomsyrar detta extra tydligt då vi som levererar utbildning har mångårig dokumenterad branscherfarenhet. Vilket gör att vi har alibi i vår kontakt och interaktion med deltagarna samt de verklighetsanpassade verktyg vi använder oss av. Vill ni få till en bestående förändring börjar vi med ledarskapsutbildning och sen hela ledet med säljutveckling och själva kundomhändertagandet.

10 Exempel på ar är......ledarskap från Vd till gruppledare...företagsledning styrelse, ledningsgrupper, strategi...chefsutbildningar vd, försäljningschef, servicemarknadschef, m.m....säljare av produkter och tjänster...kundservice kommunikation, personlighetstyper, sanningens ögonblick...verkstad lönsamhet, planering, struktur...affärsmannaskap ekonomi...målstyrning lean processer...förändringsprocesser planering...konflikhantering stress, gruppdynamik...personal organisation, utvecklingssamtal, arbetsmiljö, arbetsrätt

11 Inom området har vi tjänster som vänder sig både till företagets verksamhetsdelar som till individerna i företaget. Vi erbjuder oss att utföra genomlysning av ert företag för att kunna hjälpa till med processoptimering och lönsamhetsförbättringar. Har vi en förståelse av nuet finns det stora möjligheter till förändring i framtiden. Det är så lätt att jaga på i sin vardag och på så sett varken ha tid eller förmåga att reflektera över hur situationen är i nuet. I rollen som coach och mentor arbetar våra medarbetare i kundens vardag för att hitta och hjälpa till med att driva förbättringsåtgärder i vardagen. Att få en objektiv bedömning och råd är en fantastisk möjlighet för många av våra kunder för att ta till vara på resurserna optimalt. "Om vi alltid gör som vi alltid har gjort, kommer vi alltid att få det vi alltid har fått, eller mindre"

12 Exempel på områden vi arbetar med inom är......organisation nulägesanalys, strategisk planering, affärsplaner, beslutsunderlag...individ coach eller mentor vid nyrekrytering, ny tjänst, förändringar i rollen...lönsamhet analyser, beslut, planering, genomförande och uppföljning...processer arbetssätt nuläge, förbättringsförslag, projektledning...kundmätningar intervjuer, webb, telefon...försäljningsprocesser skapande, planering, implementering...förändringsprocesser analys av nuläget, resurser, investeringar...varumärke strategisk och genomförande planering...föredrag, seminarier aktuella områden...regionchefsutveckling konsultativt rådgivande arbetssätt, kunskap om åf-verksamhet...produktlansering hel eller delar

13 Exempel på helhet eller delar vi kan göra vid produktlanseringar är......ttmt - hämta hem info m.m. från tillverkare...projektledning koordinera interna och externa resurser, avrapportering, m.m....administration inbjudningar, anmälningar, fakturering, m.m....logistik bokning av resor, logi, evenemang, m.m....genomförande varumärkesträning, säljträning, teknikträning...provkörning roadmap, skötsel av bilar, värdinnor, m.m.

14 Vi utbildar på det senaste inom bilteknik. De utbildningar vi erbjuder är anpassade till varje kunds unika krav och behov. Vi åker på uppdrag av våra kunder på utbildningar hos biltillverkare i Europa för att ta hem kunskaper och anpassa utbildningarna till svensk eller andra marknader. Vi erbjuder även utbildningar kring lagstiftning som påverkar verkstaden som bland annat pyroteknisk utbildning PU och Köldmedie- & F-gasförordningen och Svensk kylnorm klass 2.3A. I Nyköping har vi ett nytt komplett utbildningscenter med teknisk utrustning och med lokaler där vi kan ta in personbilar. Efter era behov och önskemål är vi flexibla och kommer gärna ut och håller utbildningar runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

15 Exempel på ar är......nya bilar fordonsteknik, komponenter, utrustning och applikationer...ny teknik elektronik, el och diagnostik...nya motorer och drivlinor motorteknik, växellådor och drivning...nya bränslen hybrid, el, gas, m.m....nya material svetsning, limning m.m....grundläggande teknik, skadereparation, glas och plast...kyla grund och lagkrav...pyroteknik demontering och lagring...skadereparationer certifieringar, säkra reparationer...dataapplikationer verkstads- och reservdelssystem...webbutbildningar egen studier, lärarledda...tester, certifieringar förstudiekrav, slutbedömningar

16 Utbildningslogistik för alla! Ett samtal räcker - lämna över er administration, antingen helt eller delvis till oss och vi underlättar din utbildningsadministration, hanterar kompetensregister och hjälper till med översättningar, fakturerar dina deltagare och följer upp resultaten m.m. Du har kanske idag egna utbildare och bara vill ha hjälp med administrationen, för oss är detta ett vanligt sätt att arbeta med uppdrag i. Vi arbetar bl. a. med något som vi kallar proaktiv logistik vilket innebär att vi aktivt bearbetar återförsäljare för fylla utbildningarna med deltagare så dessa kan genomföras på utsatt datum. Ni väljer hur mycket ni vill ha hjälp med genom att välja något av våra paket ;

17 Viktigt för att få en effektiv är att ha ett bra system som hjälpmedel. Vi arbetar idag i flera olika internetbaserade system och du som kund kan låta oss sköta administrationen i ert egna system eller så väljer ni vår utbildningsportal. Kursadministration Webbaserad utbildning Blended learning Webbaserad tester och certifieringar Vi har själva valt att arbeta med Netcompetence, som vi och många andra anser är det bästa på marknaden och det rekommenderar vi även för våra kunder.

18 Single point of contact Uppdragsgivare Training Partner

19 Vi kommer till hösten 2010 också att ha ett kompetens verktyg, speciellt anpassat till motorbranschen, training partner competence tool som kommer att kunna ge våra kunder en bättre bild av kompetensen på sina medarbetare. Vi arbetar med företaget Comaea s kompetensverktyg som grund och kommer under 1:a halvåret 2010 ta fram målbeskrivningar för alla roller och befattningar i ett bilföretag. Detta kommer att vara integrerat med vår utbildningsportal.

20 Detta affärsområde är en utveckling från våra erfarenheter i våra ledarskapsutbildningar och konsultuppdrag. Att rekrytera nya medarbetare är en stor och viktig investering men också en svår process. Vi har skapat ett antal flexibla stödfunktioner som du som kund kan köpa. Du kan bl.a. få hjälp med behovsanalys, administration, urvalssupport och uppstartsstöd. Vi vill inte vara ett traditionellt rekryteringsföretag, utan vara ett stöd i våra kunders rekryteringsprocesser. Mentorprogram Behovsanalys målbild företaget teamet individen Logistik ta emot ansökningar svara sökanden tidsbokning kontrollera referenser Urvalsprocessen kriterieanalys mot målbild personlighetstyp inledande intervju Beslutsprocess prioritering moderator diskussionspartner utbildning mentor stöd individ företag utvärdering

21 Med våra affärsområden har vi ambitionen att erbjuda en helhetslösning inom områdena affärs- och kompetensutveckling. Detta ger er en möjlighet outsourca er utbildningsenhet. Detta innebära att ni; Frigör resurser till kärnverksamheten. Går från en resursstyrd verksamhet till en behovsstyrd. Få tillgång till ett större utbud av resurser som arbetar med affärs- och kompetensutveckling. Blir kostnadseffektivare. Erbjuder er organisation och medarbetare en professionell och effektiv utbildningsenhet.

22 marknad Marknader Sverige Norge Danmark Finland Globalt Övriga Bransch 10% 14% 10% 1% 65% Motorbranschen Affärsområden Affärsutbildning 12% Outsourcing 30% Affärsutveckling 14% Rekryteringspartner 0% Utbildningslogistik 31% Teknikutbildning 12%

23 Tack för att du tog dig tid att lyssna på denna information om oss.

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1

Årsredovisning Bolero Aktiebolag 556376 4306. VD berättar 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Innehållsförteckning VD berättar 1 Förvaltningsberättelse 3 Information om verksamheten 3 Översikt över resultat och ställning 2 Väsentliga händelser

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser med stora volymer och speciella behov. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN

VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN Poolia 2003 VÅR VERKSAMHET ATT TILLSÄTTA EN EKONOMICHEFSTJÄNST STÄLLER ANDRA KRAV PÅ MATCHNINGSPROCESSEN ÄN ATT TILLSÄTTA EN TRUCKFÖRARTJÄNST. DÄRFÖR HAR POOLIA I SVERIGE VALT ATT BEDRIVA VERKSAMHETEN

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer