Trettiofem fantastiska år och ett arv att vidareutveckla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trettiofem fantastiska år och ett arv att vidareutveckla"

Transkript

1 ekot FÖRSOMMAR

2 Trettiofem fantastiska år och ett arv att vidareutveckla Efter midsommar sker ett generationsbyte på Eksjö Energi. Då lämnar nuvarande VD Hans-Åke Tilly över ansvaret till efterträdaren Mårten Hermansson. 35 års idogt arbete och entreprenörskap har gett resultat. Ett starkt och välmående företag som nu står redo för nya utmaningar. Åren på Eksjö Energi har varit en brokig tid på många sätt, men samtidigt fascinerande och positivt utmanande, anser Hans Åke Tilly. Mitt engagemang har stärkts lite extra av att jag fått arbeta självständigt och efter eget huvud, säger han. Det har gjort att jag som tekniker kunnat utnyttja hela min erfarenhet, kompetens och entreprenöranda till att utveckla verksamheten till vad den är idag. För mig är det viktigaste att Eksjöborna och våra politiker inser vilket fint och välmående företag Eksjö Energi numera är, vilka duktiga människor som arbetar här och vilket gediget arv som finns att förädla och vara rädd om. En enda stor grushög Fjärrvärmeverksamheten ingick tidigare som en underavdelning till det kommunalt förvaltade elverket, med anor från Det ombildades 1977 till aktiebolag. Det var i samband med detta som Hans-Åke Tilly första gången kom till Eksjö för att bygga upp en fjärrvärmeverksamhet. Då fanns i princip ingenting. Där värmeverket nu ligger möttes han av en enda stor grushög. När han några år senare, 1983 fick erbjudandet att ta över VD-ansvaret för hela verksamheten, blev fortsatt uppbyggnad och utveckling av fjärrvärmeverksamheten hans största utmaning.

3 Jag är ju från början maskiningenjör och värmetekniker, så det är klart att det var detta som kom att ligga mig närmast hjärtat. Ville ge honom enkel biljett 35 år är en lång tid och Hans-Åke Tilly har många spännande berättelser på lager. En som han minns allra bäst var när den absolut första avfallspannan skulle byggas. Vi fick inte bygga någon för Naturvårdsverket, för de menade att allt skulle komposteras, berättar han. Då for jag över till Amerika och hittade tillsammans med några andra en pannteknik som vi kallade den Fluidiserade bädden. Kortfattat kan den beskrivas som en flytande sandbädd, där man värmer upp bädden till höga temperaturer, matar in avfallet, åstadkommer en förgasning, bränner av gasen och får en i det närmaste perfekt förbränning. När jag åkte dit blev det ganska stora tidningsrubriker i Eksjöpressen. Det stod bland annat Låt honom åka, men köp bara enkel biljett. Trots detta tog jag mig hem ändå. Pannorna har nu gått långt utöver sin avskrivningstid, den äldsta i 28 år, berättar han och tillägger, att panntypen har löst hela avfallsförbränningen i stort sett i hela Sverige! Först på outsourcing Fram till 1990 hade elnätverksamheten en överkapacitet på elektriker och anläggningsarbetare speciellt märkbart blev det vintertid, när det var svårt att jobba utomhus. Innan ens uttrycket outsourcing var myntat tecknade Eksjö Energi avtal med dåvarande Smålands Kraft och samtliga elektriker och anläggningsarbetare gick över dit. Sedan köptes tjänsterna tillbaka timme för timme. Detta kom att gynna alla parter. Utvecklingen av elsidan har för övrigt varit stark. Eksjö Energi har byggt tre nya mottagningsstationer, gjort ombyggnader och fått en väldigt hög status på elverket. Samtliga högspänningsledningar med blanktråd på stolpar har grävts ner alternativt bytts ut mot isolerad BLX- lina. Vi har fått säkrare leveranser och säkrare drift för våra abonnenter. Och ett mindre underhållsarbete för oss själva.

4 Tryggad vattenförsörjning Innan VA kom att ingå i verksamheten hade man inom kommunen länge diskuterat möjligheterna att skapa någon form av reservvatten. Speciellt med tanke på att vattentäkten ligger ganska nära militärflygfältet. Sedan knappt ett år tillbaka har vi nu skapat oss möjligheten att ta vatten både från grundvatten och från ytvatten i sjön Vixen. Därmed kan vi växla mellan dessa om det blir problem en stor trygghet för alla våra Eksjöbor. Lyckad satsning på renhållning Den nya återvinningscentralen har blivit en succé. Eftersom den hålls snygg och prydlig aktar man sig tydligen lite extra för att själv skräpa ner. Hans- Åke berättar att det nästan dagligen framförs beröm från allmänheten för trevligt bemötande och för att det är så städat och snyggt överallt. Det är till och med så att folk vallfärdar hit, enkom för att titta på vad vi åstadkommit, tillägger han. Från 10 till tusentals nya abonnenter 2001 tog Eksjö Energi över IT-verksamheten från kommunen. Sedan dess har IT-nätet byggts ut, så att man täcker in 100 % av kommunen. Det finns tillgång till en rad tjänster i nätet, såsom IP-telefoni och IP-TV, plus ett stort utbud av TV-kanaler fanns ett tiotal bredbandsabonnenter. Idag finns cirka och tillströmningen fortsätter med cirka nya abonnenter varje kvartal. Vi har haft väldigt fin utveckling med idel svarta siffror. Verksamheten ger fortfarande ett överskott och kunderna strömmar till. Undertecknat 25 bokslut När Hans-Åke Tilly lämnar över VD-ansvaret vid midsommar har han skrivit på sitt 25:e bokslut. Det har varit en fantastisk resa, tycker han, men nu är det dags för nya projekt. Kanske blir det mer tid för huset och sommarstugan, båten, familjen och föreningslivet? Vi har en bra personal och det är mycket tack vare det goda teamarbetet, som vi lyckats åstadkomma det vi gjort. Eksjö Energi är idag en väl fungerande anläggning, som få kommuner har tillgång till. Med fortsatt god förvaltning och förädling kan inget hindra utvecklingen på Eksjö Energi.

5 Med siktet inställt på att bli Eksjöbo Han gillar naturen och tycker om att vistas i skog och mark. Eksjö Energi s blivande VD heter Mårten Hermansson, är 47 år och kommer ursprungligen från Helsingborg. Han har en bred erfarenhetsbas med tonvikt på energibranschen. Har studerat på Tekniska Högskolan i Lund och är utexaminerad Civilingenjör med Energiteknik som specialinriktning. När Mårten Hermansson tillträder som ny VD för Eksjö Energi efter midsommar tar han med sig en lång och varierande erfarenhet från ett fl ertal tunga områden och ansvarspositioner. Bland annat har han varit verksam på utvecklingsavdelningen för nya gasturbiner på ABB, med deras mest avancerade beräkningsprogram. Han har också arbetat med affärsutveckling för Vattenfall på nya utländska marknader såsom Ukraina och England. De senaste tio åren har jag mestadels tillbringat i Sverige och Danmark, berättar han. Framför allt har jag arbetat med affärsutveckling för olika konsultbolag, av vilket det senaste har varit Logica (fd. WM-data). På Logica ansvarade jag för ett 20-tal konsulter inom energihandel, elnät, värmeproduktion och projektledning. Dessutom hade jag ansvaret för en grupp om fyra säljare, med fokus på större energibolag.

6 Nu ser han med spänning och tillförsikt fram emot att åter igen få arbeta inom ett energibolag. Och inte vilket som helst, utan ett ytterst välskött, välutvecklat och ekonomiskt stabilt, med gott renommé både inom och utanför kommungränsen. Dessutom erbjuder Eksjö, med alla sina vackra omgivningar, stora möjligheter till avkopplande fritidsaktiviteter. Något som man som VD och trebarnsfar säkert kan behöva. Naturen är viktig för mig och min familj, betonar Mårten Hermansson. Om vi tar hand om den på rätt sätt så har den mycket att ge oss tillbaka. Jag och min familj ser därför med stor tillförsikt fram emot att lära känna Eksjö och trakterna här omkring. Mina båda tonårsdöttrar lever oftast sitt eget liv och har egna intressen, medan min sexårige son fortfarande tycker att pappa är bäst och starkast i världen. Där gäller det verkligen att glädjas åt förtroendet och passa på att njuta, så länge det varar. Från och med midsommarafton 2009 tar Mårten Hermansson över ansvaret för Eksjö Energi. Vi önskar honom fortsatt framgång och Lycka Till! Bjud på ett glas rent Eksjövatten lyxdrinken vid alla oväntade besök Det bästa vattnet är livets vatten vanligt vatten direkt ur kranen! I Eksjö värnar vi om den goda lyxen till rent dricksvatten, fritt från kemikalier. Dessutom en billig drink i sommarvärmen både åt dig själv och dina semestergäster. Recepttips på vatten med lime och gurka: 1 liter vatten 1 lime 5 cm gurka 1 handfull färsk mynta Tillagning: Skär lime i 4 klyftor, pressa ner i vattnet. Dela gurkan i centimeterstora kuber och lägg ner i vattnet. Bryt myntan med fi ngrarna och lägg ner i vattnet och blanda. Servera väl kylt.

7 Nya vägar, ökad säkerhet och bättre framkomlighet för rörelsehindrade Vecka 20 påbörjade vi byggandet av en ny gång- och cykelväg utefter Stockholmsvägen, mellan Garnisonen och Ränneslätt. Den beräknas vara klar lagom till O-ringen i mitten av juli. Framförallt är det en trafi ksäkerhetsåtgärd, dels för enskilda gång- och cykeltrafi kanter, dels för våra värnpliktiga. I mitten av april påbörjade vi den efterlängtade ombyggnaden och upprustningen av torget i Mariannelund. Hela torget får en ny gestaltning med nya gångar, ny belysning, ny scen, bänkar och planteringar. Allt för att skapa ökad trivsel och göra torget mer inbjudande. Projektet beräknas vara färdigställt i mitten av juni.

8 Två vägbyggen planeras starta efter semestern och vara klara senast oktober Dels fullföljer vi detaljplanen för Sjöängsvägens förbindelse med Ydrevägen i Eksjö. Trafi ken till och från Sjöängsområdet kommer att delas upp på två in- och utfarter, framförallt för att minska trafi kfl ödet på Trädgårdsgatan. Dels bygger vi om Breviksvägen, delen Tallvägen - väg 32. Den befi ntliga vägen görs smalare och förses med farthinder i form av sidoförskjutningar allt för att få ner hastigheten och öka säkerheten. Vi hoppas att byggena ska löpa på utan några större inskränkningar i trafi ken. Innan 2010 är samtliga Sveriges kommuner ålagda (skyldiga) att undanröja så kallade enkelt åtgärdade hinder för rörelsehindrade. Kravet bygger på en Nationell Handlingsplan som antogs i maj Eksjö Energi har därför gjort en inventering i centrala Eksjö och Mariannelund av vad som kan och bör åtgärdas. Arbetet med detta påbörjas i höst. Exempel på hinder är höga kantstenar, trafi kmärken och belysningsstolpar som står illa till ur framkomlighetssynpunkt och regnvattenrännor i trottoarer som måste anpassas så att rollatorer och rullstolar lättare kan komma förbi. Ändrad taxa utökad service Från och med den första juli 2009 ändras renhållningstaxan för Eksjö kommun. Renhållningstaxan kommer då att delas in i en grundavgift och en kärlabonnemangsavgift. Samtidigt införs fl er hämtningsintervaller och möjlighet för fastigheter att få storbehållare (Molok) och container. Flera abonnenter kan dela abonnemang. Detta gäller samtliga kärlstorlekar. Som en tilläggstjänst erbjuder vi även hämtning av trädgårdsavfall. Ring och beställ hos oss.

9 Laddade för långsiktig planering För oss på Eksjö Elnät fi nns för närvarande en lång lista på redan påbörjade och planerade aktiviteter. För boende som berörs kan vi berätta att transformatorstationen i Bykvarn, i kvarteret Ejdern 1:1 nu tagits i drift. Det gamla tegelhuset är rivet och marken återställd. Ett annat uppdrag på gång är anslutning av elnät till nya polishuset på Nannylundsområdet. Detta planeras ske någon gång i höst. Ett långsiktigt pågående projekt är att byta ut oisolerade kabelskåp. Säkerheten för elmontörer och allmänhet har hög prioritet för oss. För att anpassa och förstärka nätkapaciteten kommer vi även att bygga två nya transformatorstationer. Den ena byggs i Tannarp och den andra på Östra industriområdet. Dessutom, inför årets O-ringen- aktiviteter ska vi bygga ett tillfälligt nät bestående av två transformatorstationer och 13 kabelskåp. Vi kommer att behöva lägga ungefär 1500 meter högspänningskabel och 2500 meter lågspänningskabel för att klara evenemangets elbehov. Vi har också ett antal större projekt planerade för Bland annat ska vi installera ny utrustning för styrning av gatubelysningen i Eksjö. Vi kommer även att upprätta en så kallad Selektivplan för hela högspänningsnätet med syfte att säkerställa att reläskydd, brytare och säkringar löser ut som de ska vid fel. Mer om detta i kommande Ekon.

10 TV via bredbandet en växande succé IP-TV har kommit för att stanna. Fler och fl er upptäcker nämligen fördelarna, hög bildkvalitet, inga fula antenner eller paraboler på taket och massor av kanaler att välja mellan. Dessutom kan du hyra din favoritfi lm när du vill och se den hur många gånger som helst under ett helt dygn. Allt detta får du via samma uttag som du ansluter datorn till. På Eksjö Energi ELIT AB samarbetar vi med TV-operatören FastTV och kan därmed erbjuda dig som abonnent ett brett TV-utbud. Bredband via fi ber är det optimala för IP-TV, men i vissa fall kan även ADSL fungera. Kontakta oss, så testar vi att det funkar. PS. Har du testat fördelarna med bredbandstelefoni, så kallad IP-telefoni? Betydligt billigare och med många fl er fi nesser än vanlig fasttelefoni. Dessutom! Som kombinerad el- och bredbandskund hos oss utnyttjar du naturligtvis vår helkundsrabatt och sparar 624 kronor per år på dina bredbandsfakturor.

11 Vårstädning på värmeverket En gång om året görs en översyn och service av pannorna på vårt värmeverk. Vi passar på att göra dessa revisioner under försommaren, när behovet av värmeleveranser till våra kunder inte är så stort. Pannorna får då en grundlig genomgång och skulle minsta avvikelse upptäckas, åtgärdas detta genast. Vi reviderar en panna i taget, så att vi alltid har kapacitet att leverera värme vid behov. Samtidigt passar vi naturligtvis på att utföra vissa förebyggande åtgärder inför kommande höst- och vintersäsong. Resultatet av vårt arbete innebär att vi alltid står väl rustade att leverera värme till alla våra kunder. Välservade pannor innebär också bättre energiutnyttjande och renare miljö. Grönt ljus för utbyggnad av fjärrvärme Upphandlingen är slutförd och nu startar inom kort fjärrvärmeutbyggnaden i Frälsemon (Mariannelund). Det blir AB Gilbert Gustafssons Entreprenadfi rma som kommer att utföra uppdraget och avtalet löper på tre år.

12 Dina kontaktpersoner VD, Mårten Hermansson, , Elhandel, Annelie Carlsson, , eller , Elnät, Jan Holmqvist, , , Fjärrvärme, Bo Axelsson, , , Bredband, Kjell Ljunggren, , , Vatten och avlopp, Jan-Åke Felix, , , Gata, Berndt-Åke Hallgren, , , Miljö, Bo Axelsson, , , Eksjö Energi AB, Eksjö Besöksadress Telegatan 8, Telefon www. eksjoenergi.se ANNSPRÅK / PAPERART

Eksjö i höstskrud. Mårten Hermansson VD, Eksjö Energi

Eksjö i höstskrud. Mårten Hermansson VD, Eksjö Energi ekot Höst 2009 Eksjö i höstskrud Nu har det snart gått ett halvt år sedan jag fick förtroendet att leda Eksjö Energi. Det har varit en spännande resa på många sätt. Dels har jag fått åtskilliga tillfällen

Läs mer

Mer ljus på energioch miljöfrågor

Mer ljus på energioch miljöfrågor ekot Vinter 2010 Mer ljus på energioch miljöfrågor I samband med höstens budgetförhandlingar inför 2010 ansågs det nödvändigt för oss på Eksjö Energi att höja fjärrvärmepriset procentuellt ganska kraftigt.

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter

Nytt år, nya möjligheter ekot VINTER Nytt år, nya möjligheter En god fortsättning på det nya året önskar jag alla våra kunder. Vår ning är att Ni under det gångna året känt er nöjda med Eksjö Energis tjänster, förhopphöga serviceambition

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

En bekvämare vardag. Så får du ditt vatten. Vattenprojektet i Norrfjärd. Vädersäkra nät. Och mycket mer från NÄRAs värld.

En bekvämare vardag. Så får du ditt vatten. Vattenprojektet i Norrfjärd. Vädersäkra nät. Och mycket mer från NÄRAs värld. En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2015 Så får du ditt vatten Vattenprojektet i Norrfjärd Vädersäkra nät Och mycket mer från NÄRAs värld

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger,

Välj med hjärtat! Hjärtevarm står för den. vatten från en central anläggning med sköna känsla fjärrvärme ger, Hjärtevarm Välj med hjärtat! Övik Energis hjärtefråga är att ge människor i Örnsköldsvik miljövänliga produkter till konkurrens kraftiga priser. Därför är det naturligt för oss att satsa på lokalt produ

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År

Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År KUNDTIDNING December 2009 Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000 Vi önskar alla våra kunder God Jul & Gott Nytt År Toppbetyg när det gäller beredskap & kundservice sid 2 Snabbare service via webben

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer