Mer ljus på energioch miljöfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer ljus på energioch miljöfrågor"

Transkript

1 ekot Vinter 2010

2 Mer ljus på energioch miljöfrågor I samband med höstens budgetförhandlingar inför 2010 ansågs det nödvändigt för oss på Eksjö Energi att höja fjärrvärmepriset procentuellt ganska kraftigt. Något som naturligtvis påverkar våra kunder och sätter igång en hel del tankar. Som fjärrvärmekund vill du givetvis ha ett så lågt pris som möjligt. Samtidigt behöver vårt bolag intäkter som täcker våra kostnader. Frågan hur vi på Eksjö Energi ska prissätta fjärrvärmen, så att alla parter blir nöjda, är inte helt enkel att besvara. Ett kommunägt företags stora dilemma är att vi å ena sidan vill vi driva verksamheten med långsiktigt sund ekonomi. Å andra sidan är det vår uppgift att leverera tjänster till våra ägare, det vill säga du som kommuninnevånare, till så lågt pris som möjligt. För att sätta priset kan man använda sig av så kallad självkostnadsprissättning, vilket innebär att våra kostnader fördelas direkt mot kunderna. Det är en bra princip, tycker jag. I alla fall så länge företaget drivs kostnadseffektivt. Kostnadseffektiviteten visas bland annat genom jämförelse med liknande bolag och även med andra energislag. Detta indikerar också marknadspriset på våra produkter. Fjärrvärmen återspeglar alltså båda sidorna av dessa prissättningsprinciper. En kostnadsprissättning i grunden och en marknadsprissättning för att kontrollera effektiviteten i företaget.

3 Just nu riktas strålkastarljuset på energi- och miljöfrågor, inte minst aktuellt efter klimatmötet i Köpenhamn. Vad som kommer ut av de politiska förhandlingarna är svårt att förutsäga, men förhoppningsvis bidrar de till ett ökat energi- och miljötänkande. Jag vill passa på att önska alla våra kunder en god fortsättning på det nya året. Ta gärna direkt kontakt med oss på Eksjö Energi om du har frågor eller synpunkter kring vår verksamhet. Mårten Hermansson VD Eksjö Energi Gör din plånbok en tjänst Marknadspriset på el kan gå upp eller ned. Därför kan det vara klokt att teckna avtal. Eksjö Energi erbjuder prisvärda elavtal, från avtalstider på 6 månader upp till 3 år. Gå in på vår hemsida välj Elhandel och läs mer. Du kan även själv bidra till sänkta elkostnader, bland annat genom att vara sparsam med förbrukningen av varmvatten, använda lågenergilampor, slå av utrustning som inte är i bruk, till exempel TV och datorer, tilläggsisolera vid behov och släcka efter dig när du lämnar rummet.

4 Vintern en gäckande skönhet Vintern är inte bara vacker. Den är också förrädisk. Även om vi på Eksjö Energi gör allt för att hålla vägar, gång- och cykelstråk fria från snö och bekämpa halka kan vi aldrig förutse vad vädret plötsligt kan ställa till med. Vår första prioritet är alltid GC-vägar och huvudgator, medan lokalgator och p-platser snöröjs och halkbekämpas efter hand. Ha tålamod, vi kommer så fort vi hinner och kan. Inom Eksjö kommuns väghållningsområde vill vi av miljöskäl undvika halkbekämpning med rent salt. Undantaget är vid extrema förhållanden, t.ex. underkylt regn och frosthalka. I Eksjö tätort, Hult, Höreda och Värne används därför bergkross i form av singel. I kommunens övriga tätorter använder vi sand med viss saltinblandning, eftersom vi fortfarande saknar täckta lagringsmöjligheter på dessa orter. Tänk också på att du som fastighetsägare enligt kommunens föreskrifter är ansvarig för att hålla trottoarer och gångstråk utanför din fastighet fria från snö och is och att du omgående ska sanda vid behov. Undvik då att använda salt. Gratis hämtning av sand se nedan! För att underlätta framkomlighet för personer med nedsatt funktionsförmåga började vi under hösten undanröja så kallade enkelt avhjälpta hinder i den offentliga gatumiljön, exempelvis sänkta kantstöd vid övergångställen och höjda kantstenar vid busshållplatser. Åtgärder som på sikt gynnar framkomligheten för alla GC-trafikanter. Dessa arbeten återupptas under våren. Då startar även arbetet med den nya förbindelsevägen mellan Sjöängsvägen och Ydrevägen i Eksjö.sikt gynnar framkomligheten för alla GC-trafikanter. Som privat fastighetsägare kan du utan kostnad under ordinarie arbetstid hämta sand eller fraktionsmaterial på följande platser: AB Gilbert Gustafssons Entreprenad, Hultvägen 24 Eksjö. Tel Mariannelunds Express AB. Östra Storgatan 1 Mariannelund. Tel Härstorps Åkeri. Tel OBS! Max 200 liter/ fastighetsägare. Fråga i första hand efter bergkross eller osaltad sand.

5 Hjälp oss stoppa halkolyckor och olyckor i trafiken. Använd gärna broddar på skorna och pikar för stödkäppar om du är ute och promenerar i vinterväglag. Tänk också på samspelet i trafiken genom att visa hänsyn till oskyddade trafikanter, använda bra vinterdäck och anpassa hastigheten efter väglaget.

6 Kommunalt VA för L Beslutet att ansluta områdena kring Långanässjön och Talluddasjön till det kommunala vatten- och avloppsnätet är redan taget av Kommunfullmäktige i Eksjö. En förstudie som gjorts av vår VA-avdelning på Eksjö Energi, på uppdrag av samhällsbyggnadssektorn, ligger till grund för projektering och för planerad byggstart under Beräknat färdigställande Genom utbyggnaden ska miljöbelastningen på de båda sjöarna minskas och vattenkvaliteten

7 ånganäs och Talludden säkras. Dessutom finns ambition att tillgodose det stora intresset av till- och nybyggnation i dessa attraktiva områden. När VA-utbyggnaden är klar kommer området att ingå i Eksjö kommuns VA-verksamhetsområde, med gällande regler och taxor. Vill du veta mer om utbyggnaden, kontakta VA-chefen Jan-Åke Felix på eller samhällsbyggnadschefen Paul Hultberg på

8 Hög aktivitet på Elnät Med snö, mörker och kyla ökar inte bara trycket på överföring av el. Det ökar också trycket på trygga leveranser till alla våra abonnenter och kontrollen av våra befintliga system. På våragendan för verksamhetsområde Elnät står bland annat förhandling med Senea om ett support- och serviceavtal, för ökad säkerhet beträffande våra avläsningar av mätvärden lag på sedan juli Vi presenterar även en slutrapport på vår risk- och sårbarhetsanalys för elnätet. Ett nytt övervakningssystem för våra servrar i övrigt har också tagits i drift. Flytten av ansvaret för felanmälan och övervakning av högspänningsnätet till Fortum näts driftcentral i Karlstad är genomförd. Detta ska förhoppningsvis effektivisera kontrollen och ytterligare öka säkerheten kring elöverföring. Nu har vi också påbörjat arbetet med den kommande förhandsregleringen av elnätsavgifter, som riksdagen beslutat om och uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att utforma. Samtidigt pågår en rad interna utredningar, bland annat kring VA verkets dokumentationssystem, där vi på Elnät också är inblandade. Pågående arbeten just nu är bland annat byggandet av en ny transformatorstation och anpassning av nätet i Tannarp samt anslutning av serviser på olika håll i kommunen.

9 Hallå där, var slänger du dina trasiga glödlampor? Du känner väl till att förbrukade glödlampor klassas som miljöfarligt avfall och därför inte får slängas var som helst? Till exempel är det inte tillåtet att lämna uttjänta glödlampor vid Förpackningsinsamlingens återvinningsstationer, eftersom de är obemannade. De regler som gäller för Eksjö kommun ger dig för närvarande två möjligheter. Antingen tar du med dig de trasiga glödlamporna till våra två bemannade Återvinningscentraler eller lämnar du dem direkt till sopbilen. Tjänsten ingår i ditt abonnemang för avfallshämtning och kostar inget extra. Men den måste beställas i förväg av entreprenören Ragn Sells på tel Var slänger du dina trasiga glödlampor? Vi lät frågan gå till Eksjöborna Peter Furuholm, Bo Bergvall och Lars-Erik Spaak och fick svaret: Återvinningscentralen. Samtliga sa sig också vara mycket nöjda med tillgängligheten och den trevliga servicen där. Peter Furuholm Lars-Erik Spaak Bo Bergvall

10 Wow, har du sett vilket kanalutbud och så kan man hyra filmer online också!

11 Närproducerat vinner i längden Varför gå över ån, när du hittar allt du behöver för en bra tele-, TV- och IT-lösning hos din lokala Bredbandsleverantör, Eksjö Energi ELIT? Hos oss kan få Internetuppkoppling med upp till 100 Mb per sekund, beroende på teknisk lösning. Via vår leverantör Telavox kan vi även erbjuda attraktivt telefonabonnemang, där du behåller din fasta telefon och telefonnummer. IP-TV ger dig TV till hög kvalitet via samma uttag som för datakommunikation. Ingen trixig antenn eller parabol att montera. I samarbete med TV-operatören FastTV erbjuder vi ett brett TV-utbud för IP-TV, med massor av kanaler att titta på och dessutom hyrfilmsfunktion av hög kvalitet. Du kan hyra och titta på dina favoritfilmer närhelst det passar och hur många gånger du vill under ett helt dygn. Som kombinerad el- och bredbandskund hos oss utnyttjar du dessutom vår helkundsrabatt och sparar 624 kronor per år på dina bredbandsfakturor. Den personliga och snabba servicen bjuder vi på. Låga priser till fasta nätet med IP-telefoni Behåll din fasta telefon och telefonnummer. Välj ett av tre alternativ 29 kr/mån: 45 öre i uppkopplingsavgift och 12 öre/min 49kr/mån: 45 öre i uppkopplingsavgift, ingen minuttaxa 99 kr/mån: ingen uppkopplingsavgift, ingen minuttaxa

12 Dina kontaktpersoner VD, Mårten Hermansson, , Elhandel, Annelie Widén, , eller , Elnät, Jan Holmqvist, , , Fjärrvärme, Bo Axelsson, , , Bredband, Kjell Ljunggren, , , Vatten och avlopp, Jan-Åke Felix, , , Gata, Berndt-Åke Hallgren, , , Miljö, Bo Axelsson, , , Eksjö Energi AB, Eksjö Besöksadress Telegatan 8, Telefon www. eksjoenergi.se Annspråk / ZickZack Communication

Eksjö i höstskrud. Mårten Hermansson VD, Eksjö Energi

Eksjö i höstskrud. Mårten Hermansson VD, Eksjö Energi ekot Höst 2009 Eksjö i höstskrud Nu har det snart gått ett halvt år sedan jag fick förtroendet att leda Eksjö Energi. Det har varit en spännande resa på många sätt. Dels har jag fått åtskilliga tillfällen

Läs mer

Nytt år, nya möjligheter

Nytt år, nya möjligheter ekot VINTER Nytt år, nya möjligheter En god fortsättning på det nya året önskar jag alla våra kunder. Vår ning är att Ni under det gångna året känt er nöjda med Eksjö Energis tjänster, förhopphöga serviceambition

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar.

Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Kundtidning Nr 2 2006 Tidningen? Möt Peter. Bredband är en del av hans vardag. Läs mer på sidan 2 Sommartips! Stäng av strömmen men inte elmätaren och andra tips som sparar tid och pengar. Läs mer på sidan

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening VÄLKOMMEN TILL STORMÖTE angående Vatten och Avlopp i Nunnestad - Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och när? Församlingshemmet i Amnehärad måndag 18 februari 2013 kl. 18.30

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

KUNDTIDNING December 2010

KUNDTIDNING December 2010 KUNDTIDNING December 2010 Box 303, 293 24 Olofström. Tel: 0454-98 000 Satsning ger färre störningar sid 2 Kolla din säkring sid 3 Fortsatt satsning i Edenryd sid 4 VD:n har ordet Våra satsningar har resulterat

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Kundtidning Nr 2 2003. min energi. Utbyggnad av bredband till hela kommunen. Nya VD:n presenterar sig. Östkraft informerar.

Kundtidning Nr 2 2003. min energi. Utbyggnad av bredband till hela kommunen. Nya VD:n presenterar sig. Östkraft informerar. Kundtidning Nr 2 2003 min energi Utbyggnad av bredband till hela kommunen Nya VD:n presenterar sig Östkraft informerar Korsordsvinnare Efterlysning Kundreferensgrupp Växjö Energi söker dig som vill hjälpa

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Söderort. www.familjebostader.com/bredband

Söderort. www.familjebostader.com/bredband Söderort www.familjebostader.com/bredband Felanmälan Behöver du göra en felanmälan är det alltid din bredbandsleverantör som du vänder dig till, oavsett om felet gäller nätet eller din tjänst. Kundtjänst

Läs mer