i Samverkan Informationsträff för Applikations- och systemleverantörer Göteborg 11 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Samverkan Informationsträff för Applikations- och systemleverantörer Göteborg 11 maj 2015"

Transkript

1 i Samverkan Informationsträff för Applikations- och systemleverantörer Göteborg 11 maj

2 Agenda Vad Inledning eklient allmänt Livscykelplaner Effekter för leverantörer Svensk fika Microsofts roll Utmaningar Exempel från landsting Frågor och Diskussion Sammanfattning Avslut Vem Marcus Alsing Olof Mårtensson & Åse Berneblad Olof Mårtensson & Åse Berneblad Thomas Karlsson Olof Mårtensson & Åse Berneblad Christian Bohlin Samtliga Marcus Alsing 2

3 Marcus Alsing INLEDNING 3

4 Olof Mårtensson & Åse Berneblad VAD ÄR EKLIENT? 4

5 Syftet med eklient Förenkla Gör arbetet en gång och gör det enligt god branschpraxis Återanvänd smarta lösningar Återanvänd Avveckla En gemensam och förankrad handlingsplan Avveckla det som inte längre behövs 5

6 Grundprinciper för eklient Gemensam utveckling Standardprodukter Återanvändning Kostnadsdelning Frivillighet Användare i centrum Samordnad livscykelplan 6

7 eklient komponenter (fyra objekt) Standarder och Livscykelplaner (Objekt 1) Livscykelplaner o Leverantörsplanering o Nationella tjänster Standarder Klientplattform (Objekt 2) Applikation (Objekt 3) Beställningsautomation (Objekt 4) Design Referensmiljö Verktyg Dokumentation Expertsupport Utbildning Förändringshantering Erfarenhetsutbyte 7

8 Objekt 1 omfattning Livscykel Enhetshantering Användarupplevelsen Inventering Enheten (dator, smartphone, läsplatta) Applikationshantering 8

9 Samordnade livscykelplaner En kontinuerlig livscykelplan för operativsystem, webbläsare och stödjande mjukvara i en klientplattform Skapar förutsägbarhet för systemleverantörer Ger möjlighet till framförhållning och planering 9

10 Livscykelplan Operativsystem Windows Operativsystem Styrande Windows sekundärt OS Windows 7 SP1 primärt OS Windows 8.1 avveckling Windows 10 sekundärt OS Windows 7 avveckling Windows 10 primärt OS Strategisk planering med systemleverantörer Underlättar versionshantering, test o utrullning OS\År Primärt OS Win 7 Win 7 Win 7 Win 10 Sekundärt OS Win 8.1 Win 8.1 Win 10 Livscykelplaner eklient

11 Livscykelplan Webbläsare Internet Explorer Styrande IE 8/9/10 avveckling IE 11 primär IE version IE? Sekundär IE version Internet Explorer är primär webbläsare för eklient. Livscykelplan för en sekundär webbläsare förutom Microsoft Internet Explorer planeras under Både OS och webbläsare är styrande livscykelplaner Sveriges landsting o regioner kommer att sträva efter dessa Livscykelplaner 1.0 finns publicerade på Livscykelplaner eklient Livscykelplaner 1.0 eklient

12 Office och Lync RÅDGIVANDE MS Office 2010 / Lync 2010 MS Office 2013 med SP1 med Lync 2013 MS Office 2016 med Skype for Business Brytdatum 14 okt apr 2015 IE version Office 2010 SP1 Office 2013 Support för Office 2010 SP1 upphör 14 okt 2014, efter detta krävs SP2 för Office 2010 installationer för fortsatt produktsupport. Office 2013 installationer måste uppdateras till Office 2013 SP1 senast 14 april 2015, för att erhålla fortsatt support från Microsoft. Livscykelplaner eklient

13 eklient Livscykelplan Hämta Handledning för eklient livscykelplaner på För frågor kontakta I kommande release av Livscykelplaner eklient Uppdatering Windows 10 Evergreen Internet Explorer och Edge Basapplikationer (adobe, Java, NetID) Alternativ webläsare Alternativ Office produkt Virtuell eklient(vdi) Livscykelplaner eklient

14 Objekt 2 Klientplattform 14

15 Klientplattform (referenslösning) Känd, gemensam grundplattform för leverantörer och nationella tjänster Återanvända utvecklingsarbete med gemensam plattform (SCCM) Designprinciper Automation Installation Underhåll Standard, standard Standard inställningar från leverantör Standard placering av applikationer Standard användarbehörighet Applikationsplattform Användarupplevelsen i fokus Dra nytta av licensavtal Innehåll Windows 7/8(.1) 32/64 (Image konfiguration) Image underhåll Basapplikationer (applikationer, profiler) PC-installation (ny, uppdatera, ominstallera) Programdistribution Drivrutinhantering Patchhantering Group Policies (konfiguration) Kryptering, antivirus, brandvägg Infrastrukturdesign Inventering av hårdvara och mjukvara 15

16 Objekt 3 Applikationshantering 16

17 Applikationshantering Paketutbyte - Återanvända paket från andra landsting Standards för hur paket tillverkas Arkiv med färdiga paket Utnyttja kompetens gemensamt Innehåll Paketeringspolicy Signering av drivrutiner Paketeringsverktyg Paket-repository Applikationshantering Verktygsstöd i paketeringsprocess Beställ mjukvara Paketera Testa Produktionssätt Paketering Repository Återanvända paket 17

18 Objekt 4 Beställningsautomation 18

19 Beställningsautomation Tydligt utbud / standards Snabbare, förutsägbara leveranser Tillgängligt 24/7 Mindre repetitivt arbete Debitering Attestregler följs / spårbarhet Infrastruktur SCCM Active Directory Metakatalog Servicedesk CMDB Debitering Fileserver Sharepoint Mailsystem Webservice API:er 19

20 Beställningsautomation - Beställningsportal Säkerställa state Hämta information Utföra aktiviteter Starta flöden licens eklient Beställningsportal (option) Andra system Gränssnitt eklient Beställningsautomation (bas) Integrations databas eklient beställningsautomation (FIM) Utbud/katagorier/beskrivningar/pris Arbetsflöden/integrationer/attester Statehantering/spårbarhet Debitering Synkronisering Arbetsflöden Konsoliderad information Service Desk Administratörsgränssnitt Arbetsflöden Orchestrator SMA Infrastruktur System 20

21 Releaser objekt 2-4 Objekt 2-4 uppdateras med två releaser per år. Release Utveckling Omvärlds bevakning Beslutad release Workshop innehåll Beslutsunderlag Release Vårrelease och Höstrelease 21

22 Leveransprocess Objekt 2-4 Pilot/Test i landsting Support & Stöd Leverans - Changehantering - Uppstart - Stöd basinstallation eklient - Incidenthantering - Changehantering Utveckling Bygg Test Krav & Behov 22

23 eklient styrmodell - Objekt 2-4 eklient förvaltning Förvaltningsledning: Ansvarar för förvaltningsstyrning, leveransoch ekonomiuppföljning samt avstämning mot övriga tjänster och arkitektur. Tar fram förvaltningsplan och budget. eklient Styrgrupp Objekt 2-4 eklient Förvaltningsledning Inera: Reglerar avtal och ekonomiska transaktioner. Besluts- och ekonomiska mandat Styrgrupp: Anslutna landsting väljer 5 representanter. Beslutar och följer upp budget och fastställer halvårsreleaser. Tar alla ekonomiska beslut. eklient leverans Ansvarar för leverans enligt Verksamhetsplan och Releaseplaner. Leder och samordnar daglig leverans samt genomför versions-, förändringsoch releasehantering Klientplattform referenslösning eklient Leveransledning eklient Referensgrupper Objekt 2-4 eklient Beredning Objekt 2-4 Applikationspaketering Beställningsautomation Beredningsgrupp: Operativ grupp Leveransansvarig med representanter från anslutna Operativa landsting. beslut & Ansvarar prioriteringar för utveckling av eklient. Utreder ny funktionalitet. Föreslår halvårsreleaser. Objektansvariga leder leverans och utför drift och underhåll, utveckling, support, förändringshantering i resp objekt Operativt arbete Referensgrupper: är tekniska huvudkontaktpersoner Teknisk, driven, mot helhet landstingens driftsorganisationer. 23

24 Nyttoeffekter Modern och tillförlitlig arbetsplats Enklare och effektivare genom automatiserade beställningar Omvärldsbevakning Spetskompetens Samarbete med ledande leverantörer Delade utvecklingskostnader Livscykelhantering av klientarbetsplatsen IT Tydligare regelverk och dokumentation Återanvändning av lösningar Minskat tryck på IT Delaktighet Erfarenhetsutbyte Ökad kunskap och kompetens Snabbt och kostnadseffektivt införande Möjliggör gemensam upphandling 24

25 Olof Mårtensson EFFEKTER FÖR LEVERANTÖRER 25

26 Regioner och Landsting anslutna till Objekt 2-4 Region Skåne Västra Götalands regionen Stockholms läns landsting Landstinget Dalarna Region Örebro län Region Gävleborg Landstinget Västmanland Landstinget i Uppsala län Landstinget Blekinge Norrbottens läns landsting Region Jämtland Härjedalen Region Jönköpings län Landstinget Sörmland Landstinget Västernorrland Anslutna landsting representerar PC, vilket motsvarar nästan 75% av totala antalet PC i landstingen 26

27 Effekter för leverantörer 1 En röst för samordnade Livscykelplaner Applikationsleverantörer - en central målgrupp! Stöd eklients livscykelplan för operativsystem och webbläsare i respektive applikations livcykelplan Nya versioner av 3e part programvara förankras med eklient livscykelplaner kvalitetssäkring av leveranser 27

28 Livscykelplaner Effekter för leverantörer 2 ett stöd i processen för förändring, nyutveckling och test Vägledning och krav för leverantörer att följa Applikationshantering Ensad kravställning En plattform för PC arbetsplatser underlättar testning Konsolidering av versioner för 3e part programvara En paketeringspolicy och applikationshanteringsprocess Starkare tillsammans! Leveranser i rätt tid! 28

29 Thomas Karlsson MICROSOFTS ROLL 29

30 Olof Mårtensson UTMANINGAR OCH KOMPLEXITET 30

31 Utmaningar För IT-arbetsplatsen i landsting / regioner Brokig flora av applikationer Stort spann av leverantörer alla tekniska arkitekturmodeller Applikationers livscykelhantering Stuprör oftare än samordning Kompatibilitetsproblem och applikationskrockar Referens för tekniska tester 31

32 Perspektiv: Västra Götalandsregionen Christian Bohlin, IT arbetsplats Sara Åsman, Application Manager

33 Korta fakta Västra Götalandsregionen Antal anställda: ca varav ca inom Hälso- och sjukvård Antal förvaltningar: ca 38 Inom bl a Sjukhusvård, Primärvård Folktandvård Kultur och utbildning Kollektivtrafik Näringslivsutveckling VGR IT Antal anställda: ca 550 Ansvarar all IT-infrastruktur, system, applikationer, telefoni Antal klienter: Antal system: 400+ Vårdapplikationer: Övriga applikationer: 1500+

34 VGR:s utmaning Delvis autonoma förvaltningar (arv från tiden innan VGR IT) Många systemberoenden Lagkrav; Patientdatalag Personuppgiftslag Legacy system och egenutvecklade system Verksamhetstester är en stor belastning för sjukhusförvaltningarna; tidskrävande VGR:s utmaningar Patientsäkerhet Patientpåverkan Bristfälligt testade releaser från leverantör Allt kortare releasecykler av basapplikationer Upprioritering av uppgraderingar gällande operativsystem och basapplikationer hos leverantörer och förvaltningar

35 Exempel: uppgradering av webbläsare VGR går över till gemensam IT plattform med ett AD och nytt epostsystem. I samband med detta uppstår behov av uppgradering från IE 8 till IE 10. IE10 projektet startar på VGR IT. Utrullning startar. Upptäcker snart att vårdverksamheterna inte klarar att hantera verksamhetstester förrän start maj 2014 Vårdverksamheterna återkopplar till IE10 projektet att verksamhetstester ej är klara. Ska istället utföras okt IE10 projektet verksamhetstester klara, utrullning av resterande vårdverksamheter planeras. IE 10 utrullat på alla vårdverksamheter utom SU nov 2013 maj maj dec jan Q4? IE10 projektet identifierar att System X är testat mot IE10 i en annan version än den som är driftsatt inom VGR. VGR kör version I (fungerar inte med IE10). Testerna mot IE10 är gjorda i version II. Verksamheten/objekten beslutar pga resursåtgång att inte driftsätta version II utan inväntar version III Planerad driftsättning av System X version III inom VGR. Konsekvens?: SU får gå direkt från IE 8 till IE11

36 Ambition Att både landsting och leverantörer ska förhålla sig till den livscykelplan som tillhandahålls av eklient Vinster att uppnå: - Lättare att kommunicera mellan leverantör och landsting ang. basapplikationers tids- och livscykelplaner - Gemensamt forum för landstingens leverantörer

37 Samtliga FRÅGOR OCH DISKUSSION 37

38 Tillsammans bättre leveranser Hur kan vi minska verksamhetspåverkan? Gemensam syn på livscykelplaner Konsolidering 3e part komponenter Tester i liknande tekniska miljö Applikationshantering Vad vill ni skicka med till landstingsgruppen? 38

39 i Samverkan TACK FÖR ER TID! 39

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD

AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD 2015-02-02 Redovisning av stöd till Stockholms stad 1 (6) AFFÄRSSYSTEM MED ÖPPEN KÄLLKOD - en förstudie utförd av Interim kultur id. för. INLEDNING Under 2013 beviljades föreningen Interim kultur 70 000

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi...

Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3. Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4. Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5. Ekonomi... Produktöversikt för Microsoft Dynamics NAV MyWay Innehåll Vad är Dynamics NAV MyWay?... 3 Hur är Dynamics NAV MyWay uppbyggt?... 4 Vilka typer av företag passar Dynamics NAV MyWay för?... 5 Ekonomi...

Läs mer

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092

IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering. RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 IT-verktyg för kundservice, entreprenörsuppföljning och fakturering RVF Utveckling 2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling2005:03 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2005 Upplaga: 1000 ex

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal

Sid 1. Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Sid 1 Seminarie Att avropa Ärende - och dokumenhanteringsfunktioner från Statens inköpscentrals ramavtal Statens inköpscentral Seminarium 26 april 2012 Välkomna! - praktisk information Hålltider Lunchen

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt

Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor. Möt Sanjeev från ManageEngine. Region Halland har ökat lösningsgraden. Rederi Ab Eckerö valde rätt EN KUNDTIDNING FRÅN INUIT 1 2014 Reportage från ManageEngine Användarkonferens 2013 SID 4 Luleå Universitet löste sina ITIL-frågor SID 6 Möt Sanjeev från ManageEngine SID 10 Region Halland har ökat lösningsgraden

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer