Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!"

Transkript

1 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År!

2 SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Johan Högberg (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Pia Johannesson Kommande nummer: mars 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 10 februari Årgång 17 Inledaren Jag heter Andreas Forsberg och är nyvald ordförande i klubb Väg & Anläggning i Norrbotten. Jag tackar för förtroendet och ska göra mitt bästa för alla våra medlemmar. Nu när vi summerar säsongen 2013 och blickar framåt mot 2014 så ser vi att den negativa trenden med sämre anställningsvillkor fortsätter att öka. Nya A-kasseregler som slår hårt för många av våra medlemmar, med en massa bedömningar som kommer kunna bli otäcka överraskningar för den arbetslöse. Regeringen ser som sin uppgift att göra det ovärdigt att gå på A-kassa, så den enskilde tvingas tacka ja till vilket arbete som helst, utan hänsyn till individens familjeförhållanden. Om arbetsgivaren har tur, så får han tag i en av de ca i Fas 3, ett system som fått mycket kritik för att det ger företag gratis och betald arbetskraft, med konsekvensen att man väljer att anställa i mindre grad eller inte alls. En följd av detta är att lönesättningen kommer att påverkas negativt. Så ljuset i tunneln heter valåret 2014, där har vi möjlighet att vända trenden. Väldigt viktigt att vi debatterar och belyser vikten av att vi får en ny regering, som har en bättre inställning till de svaga i samhället. Många med mig anser att om vi ska kunna fixa och bygga upp något av det den sittande regeringen har raserat, så måste det ske nu kommer det vara för sent. Huvudentreprenörskap Ordning och reda på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen är grundläggande för att kunna upprätthålla en fungerande svensk modell och anständiga villkor på jobbet. Trots att regeringen med läpparna bekänner sig till den svenska modellen ser vi allt fler exempel på dumpning av löner och andra arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Under de senaste 20 åren har det i många branscher skett en övergång till F-skatter eller entreprenörer istället för egen anställd arbetskraft. Ofta har sedan entreprenören i sin tur underentreprenörer som i sin tur kan anlita en annan underentreprenör. Det uppstår entreprenadkedjor och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Med flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. Det förekommer att den intjänade lönen till arbetstagare som är i slutet av en lång kedja av underentreprenörer inte betalas ut alls eller är långt under den lönenivå som bör gälla. Detta gäller särskilt för utländska arbetstagare som tillfälligt utstationerats till Sverige. För samhället kan det innebära att skatter och sociala avgifter undanhålls, för individen att man tvingas jobba till villkor långt under de svenska kollektivavtalen, och för arbetsmarknaden att löner och villkor dumpas vilket drabbar både seriösa företag och löntagarkollektivet. Det är inte ovanligt att staten eller en kommun beställer ett arbete där löner sedan dumpas långt ned i en kedja av entreprenörer och att man trots sitt huvudansvar skyller på att det finns en entreprenadkedja som man inte känner till. En huvudentreprenör har i dagsläget inget ansvar för att de underentreprenörer som är verksamma på exempelvis en byggarbetsplats är seriösa och kan följaktligen utnyttja fördelarna med att söka en lägre kostnad utan att stå för någon risk när det gäller underentreprenörens agerande. Detta är orimligt! För att förhindra exploatering av arbetskraft vill vi socialdemokrater införa ett system med solidariskt ansvar för entreprenörer. Det handlar om att huvudentreprenören skall ta ansvar också för underentreprenörer. Ett sådant entreprenörsansvar gäller redan i flera europeiska länder, till exempel Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien, Frankrike och Norge. EU-kommissionen har faktiskt lagt ett förslag om en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett entreprenörsansvar i utstationeringssituationer i det s.k. tillämpningsdirektivet. Men ännu har det inte lett fram till något beslut i ministerrådet. I Riksdagen driver vi socialdemokrater denna fråga och har faktiskt fått igenom ett s.k. tillkännagivande om att regeringen skall återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer. Men ännu har inget hänt. I förra Vägbanan skrev vi om ett ämne som heter Petoseal (PS). SEKO s arbetsmiljöråd har beslutat att stoppa arbetet med PS. Arbetsmiljöverket har varit inblandad och lagt på ytterligare restriktioner och skyddsföreskrifter för att få använda PS, vilket innebär att det är heltäckande klädsel med friskluftsmask som gäller. Vill poängtera att sedan skyddsombudsstoppet har arbetschefen i Skåne skött ärendet på ett fördömligt sätt. Under året har det hänt ganska mycket och inte minst nu i slutet då både Roads och Construction genomgår omfattande omorganisationer. På Roads blev resultatet att Sten, Asfalt och Vägservice ligger i egna nordiska divisioner (regionerna försvinner). I SEKOs förhandlingsgrupp fanns en uppdämd besvikelse då gruppen trodde att förändringen skulle bära med sig mindre överliggande kostnader för staber och tjänstemän. Skall det vara slimmade organisationer på vår nivå så anser SEKO att det skall vara så även på nivåer över produktionen, men icke. Inom Construction pågår fortfarande förhandlingar. Förslaget är fem segment istället för nuvarande regionsstruktur. Segmenten är Industribygg, Anläggning, Hus, Bostad och Allbygg och där under ligger alla de avdelningar som ni idag tillhör. Vi hoppas att förhandlingarna ska vara klara under senare delen av december. Den fackliga verksamheten i bolagen kommer att behövas ses över efter omorganisationen, men det får bli en fråga att hantera under senvintern. En översyn av hur skyddsombudspooler skall hanteras måste ske efter AD-domen som slog fast hur begreppet arbetsplatsen skall tolkas. En överenskommelse är att vänta kring årsskiftet. Upplaga: 4700 ex () 4400 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5800 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Redan 25 maj måste vi vara på tårna i Europaparlamentsvalet, för det är där man utformar unionens lagstiftning de kommande fem åren. Därför är det mycket viktigt att vi får in våra företrädare. För vi kommer alla att få leva med besluten som fattas där. God Jul å Gott Nytt År Andreas För att lagstiftning om entreprenörsansvar skall bli verklighet krävs en ny regering som sätter ordning och reda på arbetsmarknaden högt på dagordningen och fler socialdemokrater i EU-parlamentet. Ylva Johansson (S) Arbetsmarknadspolitisk talesperson Ta det försiktigt ute i mörkret och tänk på att det är någon som väntar dig efter arbetsdagens slut. Med vänlig hälsning Karl-Johan Andersson Ordförande SEKO företagsråd i NCC Mobil:

3 Nya E22:an genom Blekinge börjar ta form Text & Bild: Ingmar Fransson & Mikael Carlsson Maskiner, maskiner, maskiner var det Vägbanans reportrar stötte på när de, tillsammans med Mikael Högberg huvudskyddsombud på Svevia, gjorde ett besök på arbetsplats E22, etapp Sölve Stensnäs. Bra var det för det gav ombudsmännen ett gyllne tillfälle att få en pratstund med maskinister och brokillar från Svevia och dess underentreprenörer. Besöket inleddes på platskontoret där Svevias platschef, Fredrik Schelé, informerade om projektet som har en beräknad byggtid på tre år och förväntas vara klart i december Arbetet med att justera slänter, spränga, krossa berg och täta bergterasser längs hela sträckan fortsätter liksom arbetet med att täta diken och dammbyggen för att kunna ta hand om dagvattnet och eventuella utsläpp. Vidare berättar Fredrik att de också arbetar med kanalomgrävningen av Möllebjörkekanalen som kommer att gå under tre broar som ligger nära varandra. De byggs samtidigt och ligger nästan exakt mitt på sträckan. Så här byggs vägen Vägen byggs i ny sträckning till en motorväg på 19,5 meters bredd. En ny trafikplats byggs vid Pukavik. Utbyggnad av 5,2 km nya lokalvägar och 8 km enskilda vägar och ägovägar. Det byggs 20 nya broar på sträckan meter bullerskydd i form av vallar och plank. 18 fördröjningsmagasin och täta diken samt ombyggnad och förstärkning av Möllebjörkekanalen på ca 1 km. Åtta fastigheter rivs. Cirka 10 km av vägen ligger inom eller i direkt anslutning till Vesans torrläggningsområde. Gamla E22 byggs om till lokalväg och åtgärder för oskyddade trafikanter på en sträcka av ca 15 km vidtas (separat entreprenad). Fakta om Europaväg 22 E22 är en öst-västlig 532 mil lång europaväg, som går mellan Holyhead i Storbritannien och Isjim i Ryssland, via Nederländerna, Tyskland, Sverige och Lettland. I Sverige börjar vägen i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne, följer kusten genom Blekinge och vidare upp till Norrköping. Sträckan i Sverige är 56 mil lång. Grävmaskinist Fredrik Lindholm arbetar på Trollenäs Schakt. Grävmaskinist Robin Knutsson, Charlottendahl Maskin AB. Ovan: grävmaskinist Christian Olofsson från Mörrums Gräv. Nedan: lastmaskinist Alexander Rundberg, Charlottendahl Maskin AB. Svevias brobyggare är fr.v. Roland Persson, Haxhi Salihi & Daniel Sörensson. Bantraktorförare Mats Johansson arbetar på Björn Kindbergs Maskin. Grävmaskinist Teddy Borgquist är också han anställd på Charlottendahl Maskin AB Sölvesborg. Grävmaskinist Mikael Magnusson är anställd på Mark & Maskin AB Karlskrona. 4 5

4 SEKO i Skanska Arbeta säkert eller inte alls! Nu är det åter dags att summera lite av året 2013 på Skanska. Det som såg ut att bli en kärv säsong, kom igång ordentligt i mitten på april. Det har varit enormt mycket jobb som vi har lyckats räkna till oss, med mycket tid för vissa grupper i våra olika verksamhetsgrenar. Vi måste ta oss i kragen och bli mycket bättre på att skriva tillbuds- och olycksrapporter. Det är enda sätt att få upp ögonen på våra chefer för vår arbetssituation. När det gäller olyckor och tillbud ser vi en viss ökning. Vi måste sluta ta risker ute på våra arbeten. Det måste vi försöka ändra på till nästa säsong: Arbeta säkert eller inte alls! Nu är det snart dags för lite ledighet och många behöver nog varva ner för att samla ny kraft inför nästa år. Med dessa ord önskar Skanskas MB-grupper ute i landet alla en riktig God Jul och Gott nytt år. Med vintriga hälsningar Rådsgruppen i Skanska genom Ola Fält Viktig information för anställda på Svevia I och med övergången till BI omfattas fr.o.m. 1 oktober 2013 du som jobbar på Svevia AB av samma utökade skydd vid olycksfall och dödsfall som privatanställda vägarbetare. Detta innebär att du via ditt medlemskap i SEKO har olycksfallsförsäkringen fullt ut. Det innebär att grunden för beräkning av medicinsk invaliditet vid skada baseras på kr istället för på kr. Skillnaden mot tidigare är att den extra premie på 18 kr du tidigare betalat för att få en fullvärdig försäkring inte längre behöver betalas. Ring Folksams kundservice om du vill avsluta tilläggsförsäkringen. Du har nu även en grupplivförsäkring (GF 3370) som gäller gruppmedlem och medförsäkrad till och med det år gruppmedlemmen fyller 65 år. Obs! För rätt till dödsfallskapital ska anhörig kontakta SEKO på så att de kan intyga att medlemmen tillhört gruppen privatanställda vägarbetare. Branschorganisationen i Bryssel Delar av branschorganisationens styrelse, facklig politiska utskottet och förbundets EU- koordinator Åsa Thörnlund besökte Bryssel i september. Resans mål var att sätta oss in i hur beslutsprocessen i EU fungerar, eftersom 80% av alla lagar och förordningar på nationell nivå och 60% på kommun och landstingsnivån redan är beslutad i Bryssel/Strasbourg. Det innebär i praktiken att möjligheten att påverka våra politiker i Sverige blir mindre för varje år. Vi började med att träffa Per Hilmersson chef för LO/TCO/Sacos Brysselkontor, som berättade om deras lobbyverksamhet. Därefter hade vi möte med Svensk Näringslivs chef Jonas Berggen. Efter mötet kunde vi konstatera att vi har olika syn på ansvarstagandet för de anställda gällande löner, ansvar för arbetsmiljön m.m. Vidare träffade vi Kreab, ett av många lobbyföretag i Bryssel som berättade hur man lobbar på olika nivåer. På S-kansliet hade vi ett möte med Marita Ulvskog som berättade hur det är att vara EU- parlamentariker. Marita gick även igenom aktuella frågor på agendan just nu, exempelvis utstationeringsdirektivet. Utstationeringsdirektivet innebär bland annat att utländska arbetstagare som jobbar i Sverige ska följa de svenska reglerna om: - Längsta arbetstid och kortaste vilo tid, inklusive arbetstid vid visst vägtransportarbete - Minsta antal betalda semesterdagar per år (enligt semesterlagen) - Minimilön, medräknat övertidsersättning (och då ska man titta på nivåerna i tillämpligt kollektivavtal) - Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft - Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen - Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga - Likabehandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om ickediskriminerande behandling Sista dagen besökte vi Europalamentet och fick sitta med och lyssna på sysselsättningsutskottet. Det är kraftig övervikt för de borgliga i sammansättningen av utskotten och europarlamentet, och det märktes på mötet. Alla ändringsförlag från de borgliga på kommande direktiv, förordningar gick ut på att man ville ha mindre eller inget ansvar för de anställdas arbetssituation, löner, arbetsmiljö. Den gröna sidans S, MP, V med flera ville förstärka ansvaret för de anställda. Vi träffade EU-parla men ta rikern Olle Ludvigsson(S) som i Europaparlamentet driver frågor om rättvisa ar bets villkor och fackliga fri- och rättig heter. Andra hjärtefrågor är att stärka kollektivavtalen och investera i forskning och utveckling. Slutsats efter vårt studiebesök: M Valet till Europarlamentet i maj är minst lika viktigt som valet i Sverige i september om vi är intresserade av att få politiker som värnar om de anställdas arbetsvillkor. M Vi måste som facklig organisation förstärka vår lobbyverksamhet nere i Bryssel, då det är där lagstiftningen i Sverige börjar och beslutas i allt högre grad. Nordiskt Forum Branschens arbetsmiljösamordnare, Ingvar Carlsson, blev inbjuden till paneldebatt, på Nordiskt Forums årliga träff med representanter från de nordiska länderna. Paneldebatten handlade om ledarskap, kompetens och beteende för framgångsrika projekt. Intressant var att Petter Eiken, f.d. VD för Skanska Norge, redovisade en omfattande utredning där man konstaterat att det år 2013 fortfarande finns stora brister i projekteringsarbetet. Alltför ofta lämnas projekteringen ofärdig med kommentaren löses på plats, vilket bedöms stå för upp till 75% av alla problem som uppstår i byggskedet. Ingvar Carlsson redovisade SEKO s uppfattning om lägsta pris vid upphandlingar i branschen. Så länge lägsta pris gäller vid alla upphandlingar Kongress I början av oktober hölls SEKO s kongress, något som sker var fjärde år års kongress beslutade bland annat justera förbundets organisation (avdelningarna ersätts av regioner), tre program antogs (Medlemsvärvning, Starka kollektivavtal och Näringspolitik). Kongressen utsåg en ny förbundsstyrelse där två av ledamöterna samt förste ersättaren alla kommer från väg & banbranschen: Glenn Nordström från Skanska i Umeå blev omvald. påverkar det utvecklingen i branschen och begränsar möjligheten för entreprenören att göra ett bra jobb. Ett sätt att komma till rätta med detta är att värdera de mjuka parametrarna (arbetsmiljö, miljö och kvalitet) högre i förhållande till lägsta pris. Ingvar tog även upp bekymret med att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att renodla sin beställarroll, vilket innebär att man försöker lägga över sitt ansvar på projektör och/eller entreprenör. Christer Strömberg från Peab i Stockholm valdes in i förbunds styrelsen. Ingvar Carlsson från Trafikverket i Ängelholm är förste ersättare. SEKO Svevia Den 1 oktober 2013 beslutade Svevia att lämna Arbetsgivarverket som arbetsgivarorganisation och inträda sitt medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Byte av arbetsgivarorganisation är helt och hållet ett arbetsgivarbeslut och föregicks inte av några förhandlingar med de fackliga organisationerna. Konsekvensen av bytet blir att vi har fått nya huvudavtal för anställda i Svevia, för tjänstemännen tjänstemannaavtalet och för yrkesarbetarna Väg och banavtalet. Intentionerna från både arbetsgivare och de fackliga organisationerna var att förhandla fram ett lokalt avtal för Svevia med gemensamma villkor för yrkesarbetare och tjänstemän. Vi kan nu konstatera att vi inte nådde riktigt ända fram. Läs mer om avtalet på Svevias intranet med frågor och svarslåda. Några konsekvenser av byte till BI: Trygghetsstiftelsen byts ut till TSL (trygghetsavtal SAF-LO). AGB-försäkring gäller för den som blir uppsagd. Pensionsavtalet ändrats från PA-03 till SAF-LO Pension. SPV gav dispens för alla som har maximalt 5 år kvar till sin 60-års pension och de ligger då kvar i PA-03. Medarbetare som förlorar sin pensionsrätt får ett engångsbelopp på kr insatt på Kåpan Extra. Svevia har initierat en löneöversyn för att marknadsanpassa lönerna på grund av ändrade avtalsvillkor. Lägg märke till att översynen görs utanför lönerevisionen och att eventuella ändringar beslutas ensidigt av arbetsgivaren. SEKO förhandlar alltså inte i denna fråga men bistår naturligtvis med tillgänglig lönestatistik som underlag för beslut. För närvarande håller arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna informationsmöten om villkoren i det nya avtalet. SEKO har också inplanerade kurser rörande det nya avtalet under första halvåret Kolla själv på www. seko.se/vagochban under fliken Studier, Lokala utbildningar. Förhandlingsorganisation SEKO Svevia 6 7

5 Swerocks bergstäkt & Peabs asfaltsverk i Veberöd Swerock fick 2006 tillstånd att öppna en bergtäkt på Björnstorps Gods mark väster om Veberöd och sedan produktionsstarten har bolaget producerat ca 2,5 miljoner ton krossprodukter. En fjärdedel av årsproduktionen används av Peabs asfaltsverk som sedan 2008 finns uppställt i täkten. Vägbanans reportrar besökte tillsammans med Peabs huvudskyddsombud, Torsten Centerdal, arbetsplatsen. Bland annat diskuterades ett aktuellt arbetsmiljöproblem som nu när Vägbanan går i tryck är åtgärdat. Vid besöket stod asfaltsverket stilla för reparation och då passade Patrik Dahl, under överinseende av ombudsman Ingmar Fransson och kollegan Rolf Turban, på att bränna ett titthål i verkets torktunna. Gokart i Kallinge Sektion 221 Blekinge Privat har haft medlemsmöte med Gokartkörning, ett tjugotal medlemmar deltog. Ombudsman Mikael Carlsson informerade om arbetsmarknadsläget och andra aktuella frågor. Gokarttävlingen vanns av Ernst Garnborn. 2:a kom Robert Runesson och 3:a Johan Bengtsson. Ordförande Ulf Elmström Leif Lenngård grävmaskinist på Swerock (i mitten) i samspråk med ombudsman Ingmar Fransson t. v och Peabs huvudskyddsombud Torsten Centerdal t.h. 8 9

6 SEKO i Peab Som de flesta säkert läst så har byggsidan på Peab gått ganska dåligt under en period, vilket inneburit att man varslat och nu säger upp en massa kontorspersonal och chefer. För vår del, på Anläggning och Industri, torde det inte vara någon överhängande risk för varsel på stora grupper, tvärtom så ser det i de flesta fall bra ut. Men det är alltid tråkigt när folk måste lämna sina arbeten och de som har blivit drabbade har mina sympatier i synnerhet så här inför jul. Många av våra avtal är inte klara ännu, då det fortfarande inte finns någon som helst förståelse för våra krav från företaget, man hänvisar bara till de uppgörelser som man slutit inom Sveriges Byggindustrier. Man kan ju ställa sig frågan vad det beror på när man är mer lojala med sina konkurrenter än med sina anställda. Ska vi få dessa vindar att vända måste vi mobilisera inför valen nästa år, fyra år till med en moderatledd regering kommer ju inte att underlätta i vår kamp för bättre villkor och bättre arbetsmiljö. God Jul och ett Gott Nytt År Christer Cabotagestudien Du har säkert märkt att många ut ländska lastbilar far omkring på vägarna och kanske undrat hur länge de jobbar och uppehåller sig i Sverige. Cabotage är en godstransport inom landet som utförs av en utländsk åkare som tillfälligt är i landet. Väl i Sverige får man endast köra tre nationella transporter innan man kör över gränsen igen. För att ta reda på läget har en studie om cabotage startats. Studien behöver frivilliga som deltar genom att ladda ner en app i sin telefon. Nästa gång man ser ett utländskt ekipage skriver man in registreringsnumret i appen. Datum samt fordonets position registreras då i databasen. Ju fler frivilliga som rapporterar desto bättre bild över läget får man. Kolla resultatet på Har du inte redan anmält dig är det dags nu... Tack för förtroendet! För drygt 20 år sedan gick jag på mitt första fackmöte. Ung och lite förbenad stegade jag dit för att jag tyckte att facket inte skyddat vissa av mina arbetskamrater tillräckligt bra i samband med arbetsgivarens omorganisation. Jag fick en viss förklaring till varför det blivit som det blivit men helt nöjd var jag inte. De gamla fackgubbarna förstod att här har vi en ung och arg medlem, ett bra ämne att skapa en facklig kämpe av tänkte de. En gubbe tänkte lite extra, att kan grabben skälla på oss i facket så kan han säkert skälla på arbetsgivaren med, och han föreslog att jag skulle väljas in som studieorganisatör i klubben. På så vis tänkte han att de skulle kunna få lite koll på hur jag utvecklades samtidigt som jag inte skulle få något förhandlingsmandat. Klokt tänkt av gubben. För vad var det han startade denna dag? Jo, en medlem som tog steget att engagera sig som fackligt aktiv. Jag älskade mitt arbete som vägarbetare och jag minns särskilt en dag när jag och min förbannat roliga arbetskamrat gick och höjdröjde för hand efter en skogsväg där solen sken och fåglarna kvittrade. Jag tänkte att jag har världens bästa jobb. Nu är ju inte alla arbetsdagar sådana men jag tyckte att de flesta dagar var rätt bra och jag blev så irriterad när de förstördes av dålig planering, felaktiga arbetsredskap mm. Så i min fackliga strävan och i kärleken till vägarbetaryrket har det alltid varit mitt mål att se till att det ska vara världens bästa jobb att vara vägarbetare. Därför har bra arbetsmiljö varit en minst lika viktig del för mig som att se till att vi får en bra lön. Sedan studieorganisatörsuppdraget för ca 20 år sedan har uppdragen varit många, och ni i gamla Vägverket Produktion och sedermera SVEVIA har gett mig förtroendet att företräda er på heltid i stort och i smått de senaste 13 åren, för detta är jag otroligt glad och tacksam. Personligen har jag utvecklats enormt av alla fina utbildningar som SEKO gett mig och av alla andra förtroendevaldas kunskaper som finns inom hela SEKOs yrkesspann, men mest av allt är det nog mötena med er där ute som gett mig styrkan. Jag har uppriktigt känt ert förtroende även om det har varit lite livat ibland. Jag har nu fått möjligheten att påverka arbetsmiljön utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Jag kommer framöver arbeta som Arbetsmiljöingenjör i SVEVIA. Jag har förhoppningen om att där kunna fortsätta med att se till så att vägarbetare kan bli världens bästa jobb. Det är en utmaning för branschen att kunna attrahera ungdomar och jag är övertygad om att det är den arbetsgivare som erbjuder bäst arbetsvillkor som också kommer ha lättast att rekrytera kompetent personal. Jag vill nu tacka så mycket för min tid i SEKO, det har varit enormt utvecklande och roliga år. I skrivandets stund har vi ingen som direkt tar över efter mig men finns det någon ung och lite förbenad medlem som är sugen på att bli studieorganisatör så är du välkommen att höra av dig. Jag finns kvar i min nuvarande roll året ut. Men sedan är det bättre att höra av sig till Moody Israelsson eller Thomas Skoog, båda nås via Svevias telefonväxel. Stort tack Janne Salkert Klubbordförande i Vägklubben-Öst SEKO Vägbanan önskar Janne lycka till mad nya jobbet och låter hälsa att han är välkommen som gästskribent om han får möjlighet till det i sin nya roll... Branschorganisationens höstmöte Ytterligare ett år har snart gått till ända. Branschorganisationen har börjat verka fullt ut och våra arbetsgrupper har kommit igång i sitt arbete. Vi hade budget- och branschkonferens i början av november och där togs ett antal beslut, bland annat att arbetsgrupperna och styrelsen ska använda videomöte i större utsträckning under året för att hålla nere kostnaderna. Arbetsmiljö, studier och avtalssamordning fick dock något högre budgetanslag för Styrelsen hade bjudit in frilansjournalisten och författaren Anna-Lena Norberg, för att prata om F-skattare och oseriösa utländska bemanningsföretag. På ett tankeväckande sätt beskrev hon det omfattande fusket med löner, skatt och sociala avgifter bland utstationerad personal inom bygg- och anläggningsbranschen. En affärsidé för att komma in på den svenska marknaden Har du fått ut din arbetstidsförkortning? Arbetstidsförkortning intjänas på samma sätt som semester. Man har ett så kallat intjänandeår som följs av det år man ska lägga ut arbetstidsförkortningen. Sådan intjänad betald ledighet förläggs efter överenskommelsen mellan den anställde och arbetsgivaren. Du som arbetat på Väg & Ban- respektive ME-avtalen under perioden 1 april 2012 till 31 mars 2013, har tjänat in 34 timmars arbetstidsförkortning. Dessa timmar ska efter överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren förläggas under perioden 1 april mars Arbetsgivaren skall så långt det är möjligt beakta ditt önskemål om förläggning. Du kan ta ut denna ledighet som del av eller hel dag. För dig som inte arbetat hela perioden, det vill säga som börjat eller är att teckna kollektivavtal som man sedan inte följer. De anställda kommer i kläm eftersom de oseriösa företagen inte betalar skatt och sociala avgifter, vare sig i Sverige eller i hemlandet vilket möjliggörs på grund av bristande samarbete mellan myndigheterna i EU:s medlemsländer. Läs mer på: www. stoppafusket.nu Vi hade även bjudit in Ylva Johansson från Socialdemokraterna, som tog upp viktiga frågor inför valen Hon pratade även om huvudentreprenörskapet (se artikel på sid 3). Björn-Inge Björnberg redovisade lönenivåerna i branschen och hur vi framöver ska jobba med RSO (Regionala SkyddsOmbudsverksamheten). Ingvar Bengtsson Ordf. Branschorganisationen slutat din anställning under perioden eller varit frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren, beräknas intjänanderätten som 1/365 av 34 timmar för varje anställningsdag. Om anställningen upphör utan att arbetstidsförkortning tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång skall du istället ersättas kontant med den vid tidpunkten gällande lön. Har du frågor kontakta din klubb SEKO Trafikverket Löneförhandlingarna har på Tra fikverks lokal nivå varit igång ett tag, och som tidplanen ser ut pekar mycket mot att det första kvartalet på nya året behövs för att slutföra förhandlingarna inom de flesta områdena. På Trafikverkscentral nivå påbörjas nästa förhandlingsomgång så fort de nya lönerna är inrapporterade från alla enheter. Det har varit mycket liv runt järnvägen med granskningar och urspårningar. Jag hoppas att uppmärksamheten kan föra något gott med sig, så att det inte bara blir till ett politiskt bråk om vilken regering som satsat mest. Efter den senaste tidens diskussioner om underhåll av svenska järnvägsnätet kan man bli lite fundersam över att avståndet mellan de administrativa systemen och det som sker ute på plats bara blivit längre och längre. Trenden att den tekniska kompetensen hamnar i skymundan är också oroande. Vi kan nog konstatera att förebyggande underhåll i nuläget kanske bara räcker till en vacker vision. Det har varit stökigt på Färja en längre tid, problem för medlemmar att få ut timmarna för facklig information och en samverkan som inte fungerar. Nästa verksamhetsområde på tur för en verksamhetsöversyn är Samhälle. Det handlar inte om några dramatiska förändringar säger informationen i dagsläget, men vi får se vad McKinsey som tagits in igen kan tänkas hitta på. God Jul & Gott Nytt År Charlotte Olsson Ordförande SEKO Trafikverket Trött på bankernas ockerräntor? Vill du ha bättre bolåneräntor ska du anmäla ditt intresse på SEKO har tillsammans med övriga LO startat företaget Samlas AB, som har till syfte att förhandla fram så låga boräntor som möjligt. Ju fler som anmäler intresse på hemsidan, desto längre kan vi pressa bankerna. När förhandlingarna med bankerna är klara får du ett antal erbjudande som du fritt kan välja mellan, eller avstå ifrån. Det finns alltså inget tvång

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö Helt avstängt spår vid snöröjning Trafikverket har infört en ny regel som innebär stärkt skydd för de som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Enligt den nya regeln måste spåret som snöröjs vara helt avstängt från tågtrafik, vilket inte har krävts tidigare. Hittills har snöskottande personal i vissa fall kunnat begära en lägre skyddsform, så kallad tågvarning, där en person håller uppsikt mot annalkande tåg medan en annan person utför arbetet i de spårväxlar som ska snöröjas. På grund av ökande trafik och trängsel på spåren har skyddet ofta begränsats för att minimera avbrott och uppnå målet om att alla tåg ska komma fram i tid. Med den nya regeln får alltså snöröjningsarbeten bara utföras om spåret är helt avstängt. Text & Foto Lennart Fagerberg Åke Larsson i traktorgrävaren och Ulf Ärlsjö röjer snö på Uddevalla bangård, i januari vintern Ta chansen! Ett fåtal platser kvar! Alla aktiva medlemmar erbjuds möjligheten att lära sig mer om sitt avtal och/eller sin arbetsmiljö Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 Vinterns kursutbud och kursprogram hittar du på: under fliken Studier - Lokala Utbildningar Syd Du kan även kontakta din studieorganisatör: väg & ban Skåne Torsten Centerdal väg & ban Sydost Krister Rosén

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Nyttja din fackavgift åk med till MaskinExpo, sid 4 Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid

Läs mer

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Nu är Seko på plats i Karlskrona, sid 8 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen

Läs mer

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé

Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Juni 2015. I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Juni 2015 I detta nummer av Vägbanan: En lysande idé Varselkläder med ljus, sid 3 Kör vält på sommaren Thaiboxare på vintern, sid 4 Vart är vi på väg? Det

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. mars 2014. I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen mars 2014 I detta nummer av Vägbanan: Försäkringsspecial sid 6-7 Positivt tänkande Kan det bli fel?, sid 10 Stulen identitet Hjälp i den kollektiva hemförsäkringen,

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT. Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Post NordVäst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 3 Juni 2014 Ansvarig utgivare: Anders Johansson VAD TYCKER DU OM SAMMANSLAGNINGEN

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7

MTmedlemstidningen. Vi värnar kollektivavtalet! Kommunal. Stockholms län. sidan 7 MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunal gav mig en framtid sidan 7 Vi värnar kollektivavtalet! nr. 7 2006 Ledaren Arbetsplatserna i fokus Valrörelsen är inte slut om det var det du trodde.

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning!

TRANSPORT. 3:an. STOPP! Vi kräver folkomröstning! TRANSPORT 3:an Medlemstidning för Svenska Transportarbetareförbundet avdelning 3 Nr 4 2012 STOPP! Vi kräver folkomröstning! Ordförande har ordet sid 2 Folkomrösta om trängselskatten sid 4-5 Möteskallelser

Läs mer

inom Arbetsförmedlingen

inom Arbetsförmedlingen 1 inom Arbetsförmedlingen Nr 4 / oktober 2009 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Game over Inom Arbetsförmedlingen Vad är poängen? Sidan 3 Beting för att uppnå volymerna Sidan 3 Nu gäller det!

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Mikael gillar stora kranar sidan 6

Mikael gillar stora kranar sidan 6 Byggettan tidning för medlemmar i Byggettan, Årgång 42, nr 2, april 2010 Mikael gillar stora kranar sidan 6 Avtalsrörelsen sidan 4 Johan kommenterar Stor skillnad på rut och rot I skrivandets stund har

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Kyrkfack. TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA. Att ge & TA KRITIK. Hur sätter du gränser? Nr 1 2010 EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 1 2010 Att ge & TA KRITIK Hur sätter du gränser? TEMA Chef & kyrkoherde i KyrkA TEMA NR 1/10 CHEF & KYRKOHERDE I KYRKA En trygg och kompetent chef

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU.

Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. Vem vinner Guldnappen 2009? Att göra i klubben efter årsmötet. Unionen om EU. hetluft 2/08 Ny facklig grundkurs. Ny ägare både hot och möjlighet. Dags för lönerevision två. Information och inspiration

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer