Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Södra Götaland.... och ett Gott Nytt År!"

Transkript

1 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År!

2 SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson () Per-Ove Andersson (Väst) Ola Fält (Östra Sverige) Magnus Ljungstedt (Bergslagen) Johan Högberg (Norra Sverige) Gunnar Larsson (Huvudredaktör) Omslagsbild: Pia Johannesson Kommande nummer: mars 2014 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 10 februari Årgång 17 Inledaren Jag heter Andreas Forsberg och är nyvald ordförande i klubb Väg & Anläggning i Norrbotten. Jag tackar för förtroendet och ska göra mitt bästa för alla våra medlemmar. Nu när vi summerar säsongen 2013 och blickar framåt mot 2014 så ser vi att den negativa trenden med sämre anställningsvillkor fortsätter att öka. Nya A-kasseregler som slår hårt för många av våra medlemmar, med en massa bedömningar som kommer kunna bli otäcka överraskningar för den arbetslöse. Regeringen ser som sin uppgift att göra det ovärdigt att gå på A-kassa, så den enskilde tvingas tacka ja till vilket arbete som helst, utan hänsyn till individens familjeförhållanden. Om arbetsgivaren har tur, så får han tag i en av de ca i Fas 3, ett system som fått mycket kritik för att det ger företag gratis och betald arbetskraft, med konsekvensen att man väljer att anställa i mindre grad eller inte alls. En följd av detta är att lönesättningen kommer att påverkas negativt. Så ljuset i tunneln heter valåret 2014, där har vi möjlighet att vända trenden. Väldigt viktigt att vi debatterar och belyser vikten av att vi får en ny regering, som har en bättre inställning till de svaga i samhället. Många med mig anser att om vi ska kunna fixa och bygga upp något av det den sittande regeringen har raserat, så måste det ske nu kommer det vara för sent. Huvudentreprenörskap Ordning och reda på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen är grundläggande för att kunna upprätthålla en fungerande svensk modell och anständiga villkor på jobbet. Trots att regeringen med läpparna bekänner sig till den svenska modellen ser vi allt fler exempel på dumpning av löner och andra arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Under de senaste 20 åren har det i många branscher skett en övergång till F-skatter eller entreprenörer istället för egen anställd arbetskraft. Ofta har sedan entreprenören i sin tur underentreprenörer som i sin tur kan anlita en annan underentreprenör. Det uppstår entreprenadkedjor och längden på dessa kedjor tycks enbart öka. Med flera nivåer av underentreprenörer ökar risken för att det uppstår problem både för de anställda och för samhället. Det förekommer att den intjänade lönen till arbetstagare som är i slutet av en lång kedja av underentreprenörer inte betalas ut alls eller är långt under den lönenivå som bör gälla. Detta gäller särskilt för utländska arbetstagare som tillfälligt utstationerats till Sverige. För samhället kan det innebära att skatter och sociala avgifter undanhålls, för individen att man tvingas jobba till villkor långt under de svenska kollektivavtalen, och för arbetsmarknaden att löner och villkor dumpas vilket drabbar både seriösa företag och löntagarkollektivet. Det är inte ovanligt att staten eller en kommun beställer ett arbete där löner sedan dumpas långt ned i en kedja av entreprenörer och att man trots sitt huvudansvar skyller på att det finns en entreprenadkedja som man inte känner till. En huvudentreprenör har i dagsläget inget ansvar för att de underentreprenörer som är verksamma på exempelvis en byggarbetsplats är seriösa och kan följaktligen utnyttja fördelarna med att söka en lägre kostnad utan att stå för någon risk när det gäller underentreprenörens agerande. Detta är orimligt! För att förhindra exploatering av arbetskraft vill vi socialdemokrater införa ett system med solidariskt ansvar för entreprenörer. Det handlar om att huvudentreprenören skall ta ansvar också för underentreprenörer. Ett sådant entreprenörsansvar gäller redan i flera europeiska länder, till exempel Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien, Frankrike och Norge. EU-kommissionen har faktiskt lagt ett förslag om en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett entreprenörsansvar i utstationeringssituationer i det s.k. tillämpningsdirektivet. Men ännu har det inte lett fram till något beslut i ministerrådet. I Riksdagen driver vi socialdemokrater denna fråga och har faktiskt fått igenom ett s.k. tillkännagivande om att regeringen skall återkomma till riksdagen med initiativ i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares/huvudentreprenörs ansvar i utstationeringssituationer. Men ännu har inget hänt. I förra Vägbanan skrev vi om ett ämne som heter Petoseal (PS). SEKO s arbetsmiljöråd har beslutat att stoppa arbetet med PS. Arbetsmiljöverket har varit inblandad och lagt på ytterligare restriktioner och skyddsföreskrifter för att få använda PS, vilket innebär att det är heltäckande klädsel med friskluftsmask som gäller. Vill poängtera att sedan skyddsombudsstoppet har arbetschefen i Skåne skött ärendet på ett fördömligt sätt. Under året har det hänt ganska mycket och inte minst nu i slutet då både Roads och Construction genomgår omfattande omorganisationer. På Roads blev resultatet att Sten, Asfalt och Vägservice ligger i egna nordiska divisioner (regionerna försvinner). I SEKOs förhandlingsgrupp fanns en uppdämd besvikelse då gruppen trodde att förändringen skulle bära med sig mindre överliggande kostnader för staber och tjänstemän. Skall det vara slimmade organisationer på vår nivå så anser SEKO att det skall vara så även på nivåer över produktionen, men icke. Inom Construction pågår fortfarande förhandlingar. Förslaget är fem segment istället för nuvarande regionsstruktur. Segmenten är Industribygg, Anläggning, Hus, Bostad och Allbygg och där under ligger alla de avdelningar som ni idag tillhör. Vi hoppas att förhandlingarna ska vara klara under senare delen av december. Den fackliga verksamheten i bolagen kommer att behövas ses över efter omorganisationen, men det får bli en fråga att hantera under senvintern. En översyn av hur skyddsombudspooler skall hanteras måste ske efter AD-domen som slog fast hur begreppet arbetsplatsen skall tolkas. En överenskommelse är att vänta kring årsskiftet. Upplaga: 4700 ex () 4400 ex (Väst) 4800 ex (Bergslagen) 5800 ex (Östra Sverige) 4800 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Redan 25 maj måste vi vara på tårna i Europaparlamentsvalet, för det är där man utformar unionens lagstiftning de kommande fem åren. Därför är det mycket viktigt att vi får in våra företrädare. För vi kommer alla att få leva med besluten som fattas där. God Jul å Gott Nytt År Andreas För att lagstiftning om entreprenörsansvar skall bli verklighet krävs en ny regering som sätter ordning och reda på arbetsmarknaden högt på dagordningen och fler socialdemokrater i EU-parlamentet. Ylva Johansson (S) Arbetsmarknadspolitisk talesperson Ta det försiktigt ute i mörkret och tänk på att det är någon som väntar dig efter arbetsdagens slut. Med vänlig hälsning Karl-Johan Andersson Ordförande SEKO företagsråd i NCC Mobil:

3 Nya E22:an genom Blekinge börjar ta form Text & Bild: Ingmar Fransson & Mikael Carlsson Maskiner, maskiner, maskiner var det Vägbanans reportrar stötte på när de, tillsammans med Mikael Högberg huvudskyddsombud på Svevia, gjorde ett besök på arbetsplats E22, etapp Sölve Stensnäs. Bra var det för det gav ombudsmännen ett gyllne tillfälle att få en pratstund med maskinister och brokillar från Svevia och dess underentreprenörer. Besöket inleddes på platskontoret där Svevias platschef, Fredrik Schelé, informerade om projektet som har en beräknad byggtid på tre år och förväntas vara klart i december Arbetet med att justera slänter, spränga, krossa berg och täta bergterasser längs hela sträckan fortsätter liksom arbetet med att täta diken och dammbyggen för att kunna ta hand om dagvattnet och eventuella utsläpp. Vidare berättar Fredrik att de också arbetar med kanalomgrävningen av Möllebjörkekanalen som kommer att gå under tre broar som ligger nära varandra. De byggs samtidigt och ligger nästan exakt mitt på sträckan. Så här byggs vägen Vägen byggs i ny sträckning till en motorväg på 19,5 meters bredd. En ny trafikplats byggs vid Pukavik. Utbyggnad av 5,2 km nya lokalvägar och 8 km enskilda vägar och ägovägar. Det byggs 20 nya broar på sträckan meter bullerskydd i form av vallar och plank. 18 fördröjningsmagasin och täta diken samt ombyggnad och förstärkning av Möllebjörkekanalen på ca 1 km. Åtta fastigheter rivs. Cirka 10 km av vägen ligger inom eller i direkt anslutning till Vesans torrläggningsområde. Gamla E22 byggs om till lokalväg och åtgärder för oskyddade trafikanter på en sträcka av ca 15 km vidtas (separat entreprenad). Fakta om Europaväg 22 E22 är en öst-västlig 532 mil lång europaväg, som går mellan Holyhead i Storbritannien och Isjim i Ryssland, via Nederländerna, Tyskland, Sverige och Lettland. I Sverige börjar vägen i Trelleborg och går tvärs igenom Skåne, följer kusten genom Blekinge och vidare upp till Norrköping. Sträckan i Sverige är 56 mil lång. Grävmaskinist Fredrik Lindholm arbetar på Trollenäs Schakt. Grävmaskinist Robin Knutsson, Charlottendahl Maskin AB. Ovan: grävmaskinist Christian Olofsson från Mörrums Gräv. Nedan: lastmaskinist Alexander Rundberg, Charlottendahl Maskin AB. Svevias brobyggare är fr.v. Roland Persson, Haxhi Salihi & Daniel Sörensson. Bantraktorförare Mats Johansson arbetar på Björn Kindbergs Maskin. Grävmaskinist Teddy Borgquist är också han anställd på Charlottendahl Maskin AB Sölvesborg. Grävmaskinist Mikael Magnusson är anställd på Mark & Maskin AB Karlskrona. 4 5

4 SEKO i Skanska Arbeta säkert eller inte alls! Nu är det åter dags att summera lite av året 2013 på Skanska. Det som såg ut att bli en kärv säsong, kom igång ordentligt i mitten på april. Det har varit enormt mycket jobb som vi har lyckats räkna till oss, med mycket tid för vissa grupper i våra olika verksamhetsgrenar. Vi måste ta oss i kragen och bli mycket bättre på att skriva tillbuds- och olycksrapporter. Det är enda sätt att få upp ögonen på våra chefer för vår arbetssituation. När det gäller olyckor och tillbud ser vi en viss ökning. Vi måste sluta ta risker ute på våra arbeten. Det måste vi försöka ändra på till nästa säsong: Arbeta säkert eller inte alls! Nu är det snart dags för lite ledighet och många behöver nog varva ner för att samla ny kraft inför nästa år. Med dessa ord önskar Skanskas MB-grupper ute i landet alla en riktig God Jul och Gott nytt år. Med vintriga hälsningar Rådsgruppen i Skanska genom Ola Fält Viktig information för anställda på Svevia I och med övergången till BI omfattas fr.o.m. 1 oktober 2013 du som jobbar på Svevia AB av samma utökade skydd vid olycksfall och dödsfall som privatanställda vägarbetare. Detta innebär att du via ditt medlemskap i SEKO har olycksfallsförsäkringen fullt ut. Det innebär att grunden för beräkning av medicinsk invaliditet vid skada baseras på kr istället för på kr. Skillnaden mot tidigare är att den extra premie på 18 kr du tidigare betalat för att få en fullvärdig försäkring inte längre behöver betalas. Ring Folksams kundservice om du vill avsluta tilläggsförsäkringen. Du har nu även en grupplivförsäkring (GF 3370) som gäller gruppmedlem och medförsäkrad till och med det år gruppmedlemmen fyller 65 år. Obs! För rätt till dödsfallskapital ska anhörig kontakta SEKO på så att de kan intyga att medlemmen tillhört gruppen privatanställda vägarbetare. Branschorganisationen i Bryssel Delar av branschorganisationens styrelse, facklig politiska utskottet och förbundets EU- koordinator Åsa Thörnlund besökte Bryssel i september. Resans mål var att sätta oss in i hur beslutsprocessen i EU fungerar, eftersom 80% av alla lagar och förordningar på nationell nivå och 60% på kommun och landstingsnivån redan är beslutad i Bryssel/Strasbourg. Det innebär i praktiken att möjligheten att påverka våra politiker i Sverige blir mindre för varje år. Vi började med att träffa Per Hilmersson chef för LO/TCO/Sacos Brysselkontor, som berättade om deras lobbyverksamhet. Därefter hade vi möte med Svensk Näringslivs chef Jonas Berggen. Efter mötet kunde vi konstatera att vi har olika syn på ansvarstagandet för de anställda gällande löner, ansvar för arbetsmiljön m.m. Vidare träffade vi Kreab, ett av många lobbyföretag i Bryssel som berättade hur man lobbar på olika nivåer. På S-kansliet hade vi ett möte med Marita Ulvskog som berättade hur det är att vara EU- parlamentariker. Marita gick även igenom aktuella frågor på agendan just nu, exempelvis utstationeringsdirektivet. Utstationeringsdirektivet innebär bland annat att utländska arbetstagare som jobbar i Sverige ska följa de svenska reglerna om: - Längsta arbetstid och kortaste vilo tid, inklusive arbetstid vid visst vägtransportarbete - Minsta antal betalda semesterdagar per år (enligt semesterlagen) - Minimilön, medräknat övertidsersättning (och då ska man titta på nivåerna i tillämpligt kollektivavtal) - Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande, särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft - Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen - Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som nyligen fött barn samt för barn och unga - Likabehandling av kvinnor och män samt andra bestämmelser om ickediskriminerande behandling Sista dagen besökte vi Europalamentet och fick sitta med och lyssna på sysselsättningsutskottet. Det är kraftig övervikt för de borgliga i sammansättningen av utskotten och europarlamentet, och det märktes på mötet. Alla ändringsförlag från de borgliga på kommande direktiv, förordningar gick ut på att man ville ha mindre eller inget ansvar för de anställdas arbetssituation, löner, arbetsmiljö. Den gröna sidans S, MP, V med flera ville förstärka ansvaret för de anställda. Vi träffade EU-parla men ta rikern Olle Ludvigsson(S) som i Europaparlamentet driver frågor om rättvisa ar bets villkor och fackliga fri- och rättig heter. Andra hjärtefrågor är att stärka kollektivavtalen och investera i forskning och utveckling. Slutsats efter vårt studiebesök: M Valet till Europarlamentet i maj är minst lika viktigt som valet i Sverige i september om vi är intresserade av att få politiker som värnar om de anställdas arbetsvillkor. M Vi måste som facklig organisation förstärka vår lobbyverksamhet nere i Bryssel, då det är där lagstiftningen i Sverige börjar och beslutas i allt högre grad. Nordiskt Forum Branschens arbetsmiljösamordnare, Ingvar Carlsson, blev inbjuden till paneldebatt, på Nordiskt Forums årliga träff med representanter från de nordiska länderna. Paneldebatten handlade om ledarskap, kompetens och beteende för framgångsrika projekt. Intressant var att Petter Eiken, f.d. VD för Skanska Norge, redovisade en omfattande utredning där man konstaterat att det år 2013 fortfarande finns stora brister i projekteringsarbetet. Alltför ofta lämnas projekteringen ofärdig med kommentaren löses på plats, vilket bedöms stå för upp till 75% av alla problem som uppstår i byggskedet. Ingvar Carlsson redovisade SEKO s uppfattning om lägsta pris vid upphandlingar i branschen. Så länge lägsta pris gäller vid alla upphandlingar Kongress I början av oktober hölls SEKO s kongress, något som sker var fjärde år års kongress beslutade bland annat justera förbundets organisation (avdelningarna ersätts av regioner), tre program antogs (Medlemsvärvning, Starka kollektivavtal och Näringspolitik). Kongressen utsåg en ny förbundsstyrelse där två av ledamöterna samt förste ersättaren alla kommer från väg & banbranschen: Glenn Nordström från Skanska i Umeå blev omvald. påverkar det utvecklingen i branschen och begränsar möjligheten för entreprenören att göra ett bra jobb. Ett sätt att komma till rätta med detta är att värdera de mjuka parametrarna (arbetsmiljö, miljö och kvalitet) högre i förhållande till lägsta pris. Ingvar tog även upp bekymret med att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att renodla sin beställarroll, vilket innebär att man försöker lägga över sitt ansvar på projektör och/eller entreprenör. Christer Strömberg från Peab i Stockholm valdes in i förbunds styrelsen. Ingvar Carlsson från Trafikverket i Ängelholm är förste ersättare. SEKO Svevia Den 1 oktober 2013 beslutade Svevia att lämna Arbetsgivarverket som arbetsgivarorganisation och inträda sitt medlemskap i Sveriges Byggindustrier. Byte av arbetsgivarorganisation är helt och hållet ett arbetsgivarbeslut och föregicks inte av några förhandlingar med de fackliga organisationerna. Konsekvensen av bytet blir att vi har fått nya huvudavtal för anställda i Svevia, för tjänstemännen tjänstemannaavtalet och för yrkesarbetarna Väg och banavtalet. Intentionerna från både arbetsgivare och de fackliga organisationerna var att förhandla fram ett lokalt avtal för Svevia med gemensamma villkor för yrkesarbetare och tjänstemän. Vi kan nu konstatera att vi inte nådde riktigt ända fram. Läs mer om avtalet på Svevias intranet med frågor och svarslåda. Några konsekvenser av byte till BI: Trygghetsstiftelsen byts ut till TSL (trygghetsavtal SAF-LO). AGB-försäkring gäller för den som blir uppsagd. Pensionsavtalet ändrats från PA-03 till SAF-LO Pension. SPV gav dispens för alla som har maximalt 5 år kvar till sin 60-års pension och de ligger då kvar i PA-03. Medarbetare som förlorar sin pensionsrätt får ett engångsbelopp på kr insatt på Kåpan Extra. Svevia har initierat en löneöversyn för att marknadsanpassa lönerna på grund av ändrade avtalsvillkor. Lägg märke till att översynen görs utanför lönerevisionen och att eventuella ändringar beslutas ensidigt av arbetsgivaren. SEKO förhandlar alltså inte i denna fråga men bistår naturligtvis med tillgänglig lönestatistik som underlag för beslut. För närvarande håller arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna informationsmöten om villkoren i det nya avtalet. SEKO har också inplanerade kurser rörande det nya avtalet under första halvåret Kolla själv på www. seko.se/vagochban under fliken Studier, Lokala utbildningar. Förhandlingsorganisation SEKO Svevia 6 7

5 Swerocks bergstäkt & Peabs asfaltsverk i Veberöd Swerock fick 2006 tillstånd att öppna en bergtäkt på Björnstorps Gods mark väster om Veberöd och sedan produktionsstarten har bolaget producerat ca 2,5 miljoner ton krossprodukter. En fjärdedel av årsproduktionen används av Peabs asfaltsverk som sedan 2008 finns uppställt i täkten. Vägbanans reportrar besökte tillsammans med Peabs huvudskyddsombud, Torsten Centerdal, arbetsplatsen. Bland annat diskuterades ett aktuellt arbetsmiljöproblem som nu när Vägbanan går i tryck är åtgärdat. Vid besöket stod asfaltsverket stilla för reparation och då passade Patrik Dahl, under överinseende av ombudsman Ingmar Fransson och kollegan Rolf Turban, på att bränna ett titthål i verkets torktunna. Gokart i Kallinge Sektion 221 Blekinge Privat har haft medlemsmöte med Gokartkörning, ett tjugotal medlemmar deltog. Ombudsman Mikael Carlsson informerade om arbetsmarknadsläget och andra aktuella frågor. Gokarttävlingen vanns av Ernst Garnborn. 2:a kom Robert Runesson och 3:a Johan Bengtsson. Ordförande Ulf Elmström Leif Lenngård grävmaskinist på Swerock (i mitten) i samspråk med ombudsman Ingmar Fransson t. v och Peabs huvudskyddsombud Torsten Centerdal t.h. 8 9

6 SEKO i Peab Som de flesta säkert läst så har byggsidan på Peab gått ganska dåligt under en period, vilket inneburit att man varslat och nu säger upp en massa kontorspersonal och chefer. För vår del, på Anläggning och Industri, torde det inte vara någon överhängande risk för varsel på stora grupper, tvärtom så ser det i de flesta fall bra ut. Men det är alltid tråkigt när folk måste lämna sina arbeten och de som har blivit drabbade har mina sympatier i synnerhet så här inför jul. Många av våra avtal är inte klara ännu, då det fortfarande inte finns någon som helst förståelse för våra krav från företaget, man hänvisar bara till de uppgörelser som man slutit inom Sveriges Byggindustrier. Man kan ju ställa sig frågan vad det beror på när man är mer lojala med sina konkurrenter än med sina anställda. Ska vi få dessa vindar att vända måste vi mobilisera inför valen nästa år, fyra år till med en moderatledd regering kommer ju inte att underlätta i vår kamp för bättre villkor och bättre arbetsmiljö. God Jul och ett Gott Nytt År Christer Cabotagestudien Du har säkert märkt att många ut ländska lastbilar far omkring på vägarna och kanske undrat hur länge de jobbar och uppehåller sig i Sverige. Cabotage är en godstransport inom landet som utförs av en utländsk åkare som tillfälligt är i landet. Väl i Sverige får man endast köra tre nationella transporter innan man kör över gränsen igen. För att ta reda på läget har en studie om cabotage startats. Studien behöver frivilliga som deltar genom att ladda ner en app i sin telefon. Nästa gång man ser ett utländskt ekipage skriver man in registreringsnumret i appen. Datum samt fordonets position registreras då i databasen. Ju fler frivilliga som rapporterar desto bättre bild över läget får man. Kolla resultatet på Har du inte redan anmält dig är det dags nu... Tack för förtroendet! För drygt 20 år sedan gick jag på mitt första fackmöte. Ung och lite förbenad stegade jag dit för att jag tyckte att facket inte skyddat vissa av mina arbetskamrater tillräckligt bra i samband med arbetsgivarens omorganisation. Jag fick en viss förklaring till varför det blivit som det blivit men helt nöjd var jag inte. De gamla fackgubbarna förstod att här har vi en ung och arg medlem, ett bra ämne att skapa en facklig kämpe av tänkte de. En gubbe tänkte lite extra, att kan grabben skälla på oss i facket så kan han säkert skälla på arbetsgivaren med, och han föreslog att jag skulle väljas in som studieorganisatör i klubben. På så vis tänkte han att de skulle kunna få lite koll på hur jag utvecklades samtidigt som jag inte skulle få något förhandlingsmandat. Klokt tänkt av gubben. För vad var det han startade denna dag? Jo, en medlem som tog steget att engagera sig som fackligt aktiv. Jag älskade mitt arbete som vägarbetare och jag minns särskilt en dag när jag och min förbannat roliga arbetskamrat gick och höjdröjde för hand efter en skogsväg där solen sken och fåglarna kvittrade. Jag tänkte att jag har världens bästa jobb. Nu är ju inte alla arbetsdagar sådana men jag tyckte att de flesta dagar var rätt bra och jag blev så irriterad när de förstördes av dålig planering, felaktiga arbetsredskap mm. Så i min fackliga strävan och i kärleken till vägarbetaryrket har det alltid varit mitt mål att se till att det ska vara världens bästa jobb att vara vägarbetare. Därför har bra arbetsmiljö varit en minst lika viktig del för mig som att se till att vi får en bra lön. Sedan studieorganisatörsuppdraget för ca 20 år sedan har uppdragen varit många, och ni i gamla Vägverket Produktion och sedermera SVEVIA har gett mig förtroendet att företräda er på heltid i stort och i smått de senaste 13 åren, för detta är jag otroligt glad och tacksam. Personligen har jag utvecklats enormt av alla fina utbildningar som SEKO gett mig och av alla andra förtroendevaldas kunskaper som finns inom hela SEKOs yrkesspann, men mest av allt är det nog mötena med er där ute som gett mig styrkan. Jag har uppriktigt känt ert förtroende även om det har varit lite livat ibland. Jag har nu fått möjligheten att påverka arbetsmiljön utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Jag kommer framöver arbeta som Arbetsmiljöingenjör i SVEVIA. Jag har förhoppningen om att där kunna fortsätta med att se till så att vägarbetare kan bli världens bästa jobb. Det är en utmaning för branschen att kunna attrahera ungdomar och jag är övertygad om att det är den arbetsgivare som erbjuder bäst arbetsvillkor som också kommer ha lättast att rekrytera kompetent personal. Jag vill nu tacka så mycket för min tid i SEKO, det har varit enormt utvecklande och roliga år. I skrivandets stund har vi ingen som direkt tar över efter mig men finns det någon ung och lite förbenad medlem som är sugen på att bli studieorganisatör så är du välkommen att höra av dig. Jag finns kvar i min nuvarande roll året ut. Men sedan är det bättre att höra av sig till Moody Israelsson eller Thomas Skoog, båda nås via Svevias telefonväxel. Stort tack Janne Salkert Klubbordförande i Vägklubben-Öst SEKO Vägbanan önskar Janne lycka till mad nya jobbet och låter hälsa att han är välkommen som gästskribent om han får möjlighet till det i sin nya roll... Branschorganisationens höstmöte Ytterligare ett år har snart gått till ända. Branschorganisationen har börjat verka fullt ut och våra arbetsgrupper har kommit igång i sitt arbete. Vi hade budget- och branschkonferens i början av november och där togs ett antal beslut, bland annat att arbetsgrupperna och styrelsen ska använda videomöte i större utsträckning under året för att hålla nere kostnaderna. Arbetsmiljö, studier och avtalssamordning fick dock något högre budgetanslag för Styrelsen hade bjudit in frilansjournalisten och författaren Anna-Lena Norberg, för att prata om F-skattare och oseriösa utländska bemanningsföretag. På ett tankeväckande sätt beskrev hon det omfattande fusket med löner, skatt och sociala avgifter bland utstationerad personal inom bygg- och anläggningsbranschen. En affärsidé för att komma in på den svenska marknaden Har du fått ut din arbetstidsförkortning? Arbetstidsförkortning intjänas på samma sätt som semester. Man har ett så kallat intjänandeår som följs av det år man ska lägga ut arbetstidsförkortningen. Sådan intjänad betald ledighet förläggs efter överenskommelsen mellan den anställde och arbetsgivaren. Du som arbetat på Väg & Ban- respektive ME-avtalen under perioden 1 april 2012 till 31 mars 2013, har tjänat in 34 timmars arbetstidsförkortning. Dessa timmar ska efter överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren förläggas under perioden 1 april mars Arbetsgivaren skall så långt det är möjligt beakta ditt önskemål om förläggning. Du kan ta ut denna ledighet som del av eller hel dag. För dig som inte arbetat hela perioden, det vill säga som börjat eller är att teckna kollektivavtal som man sedan inte följer. De anställda kommer i kläm eftersom de oseriösa företagen inte betalar skatt och sociala avgifter, vare sig i Sverige eller i hemlandet vilket möjliggörs på grund av bristande samarbete mellan myndigheterna i EU:s medlemsländer. Läs mer på: www. stoppafusket.nu Vi hade även bjudit in Ylva Johansson från Socialdemokraterna, som tog upp viktiga frågor inför valen Hon pratade även om huvudentreprenörskapet (se artikel på sid 3). Björn-Inge Björnberg redovisade lönenivåerna i branschen och hur vi framöver ska jobba med RSO (Regionala SkyddsOmbudsverksamheten). Ingvar Bengtsson Ordf. Branschorganisationen slutat din anställning under perioden eller varit frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren, beräknas intjänanderätten som 1/365 av 34 timmar för varje anställningsdag. Om anställningen upphör utan att arbetstidsförkortning tagits ut eller om intjänad arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång skall du istället ersättas kontant med den vid tidpunkten gällande lön. Har du frågor kontakta din klubb SEKO Trafikverket Löneförhandlingarna har på Tra fikverks lokal nivå varit igång ett tag, och som tidplanen ser ut pekar mycket mot att det första kvartalet på nya året behövs för att slutföra förhandlingarna inom de flesta områdena. På Trafikverkscentral nivå påbörjas nästa förhandlingsomgång så fort de nya lönerna är inrapporterade från alla enheter. Det har varit mycket liv runt järnvägen med granskningar och urspårningar. Jag hoppas att uppmärksamheten kan föra något gott med sig, så att det inte bara blir till ett politiskt bråk om vilken regering som satsat mest. Efter den senaste tidens diskussioner om underhåll av svenska järnvägsnätet kan man bli lite fundersam över att avståndet mellan de administrativa systemen och det som sker ute på plats bara blivit längre och längre. Trenden att den tekniska kompetensen hamnar i skymundan är också oroande. Vi kan nog konstatera att förebyggande underhåll i nuläget kanske bara räcker till en vacker vision. Det har varit stökigt på Färja en längre tid, problem för medlemmar att få ut timmarna för facklig information och en samverkan som inte fungerar. Nästa verksamhetsområde på tur för en verksamhetsöversyn är Samhälle. Det handlar inte om några dramatiska förändringar säger informationen i dagsläget, men vi får se vad McKinsey som tagits in igen kan tänkas hitta på. God Jul & Gott Nytt År Charlotte Olsson Ordförande SEKO Trafikverket Trött på bankernas ockerräntor? Vill du ha bättre bolåneräntor ska du anmäla ditt intresse på SEKO har tillsammans med övriga LO startat företaget Samlas AB, som har till syfte att förhandla fram så låga boräntor som möjligt. Ju fler som anmäler intresse på hemsidan, desto längre kan vi pressa bankerna. När förhandlingarna med bankerna är klara får du ett antal erbjudande som du fritt kan välja mellan, eller avstå ifrån. Det finns alltså inget tvång

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan B Avsändare: SEKO väg & ban Derbyvägen 6 A, Malmö Helt avstängt spår vid snöröjning Trafikverket har infört en ny regel som innebär stärkt skydd för de som arbetar med att röja snö på järnvägen vintertid. Enligt den nya regeln måste spåret som snöröjs vara helt avstängt från tågtrafik, vilket inte har krävts tidigare. Hittills har snöskottande personal i vissa fall kunnat begära en lägre skyddsform, så kallad tågvarning, där en person håller uppsikt mot annalkande tåg medan en annan person utför arbetet i de spårväxlar som ska snöröjas. På grund av ökande trafik och trängsel på spåren har skyddet ofta begränsats för att minimera avbrott och uppnå målet om att alla tåg ska komma fram i tid. Med den nya regeln får alltså snöröjningsarbeten bara utföras om spåret är helt avstängt. Text & Foto Lennart Fagerberg Åke Larsson i traktorgrävaren och Ulf Ärlsjö röjer snö på Uddevalla bangård, i januari vintern Ta chansen! Ett fåtal platser kvar! Alla aktiva medlemmar erbjuds möjligheten att lära sig mer om sitt avtal och/eller sin arbetsmiljö Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 Vinterns kursutbud och kursprogram hittar du på: under fliken Studier - Lokala Utbildningar Syd Du kan även kontakta din studieorganisatör: väg & ban Skåne Torsten Centerdal väg & ban Sydost Krister Rosén

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Bergslagen.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Bergslagen.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Väst.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Väst.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Norra Sverige.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Norra Sverige.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Östra Sverige.... och ett Gott Nytt År!

Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Östra Sverige.... och ett Gott Nytt År! 4 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2013 G ul... och ett Gott Nytt År! SEKO i NCC SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress:

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 06 11 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Niclas Ericsson NER SKANSKA

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014

Väst, Skåne och Sydost. Studieprogram Våren 2014 Väst, Skåne och Sydost Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014

Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Studieprogram Våren 2014 Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Mitt, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013

Skåne, Sydost och Väst. Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 Skåne, Sydost och Väst Studieprogram Hösten 2012 och Våren 2013 SEKO väg & ban i Skåne, Sydost och Väst arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN UE-samordning Stockholm 2014 09 30 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning BO VÄG OCH BAN. UE-samordning Stockholm 2013-09-19 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman Åke Ottosson

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2016 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2016 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads. Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning. Ronnie Bergmark RBE Ombudsman. Åke Ottosson ÅOT Trafikverket

Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads. Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning. Ronnie Bergmark RBE Ombudsman. Åke Ottosson ÅOT Trafikverket BO VÄG OCH BAN. UE-samordning Stockholm 2014 02 13 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman Åke Ottosson

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Östra, Värmland-Örebro, Stockholm och Gävle-Dala. Studieprogram Våren 2014

Östra, Värmland-Örebro, Stockholm och Gävle-Dala. Studieprogram Våren 2014 Östra, Värmland-Örebro, Stockholm och Gävle-Dala Studieprogram Våren 2014 SEKO väg & ban i Östra, Värmland-Örebro, Stockholm och Gävle-Dala arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2015 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2015 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbetsförhållanden.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Arbetsmiljögruppen. Minnesanteckningar från mötet den 8/5 2014

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Arbetsmiljögruppen. Minnesanteckningar från mötet den 8/5 2014 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Arbetsmiljögruppen Minnesanteckningar från mötet den 8/5 2014 Närvarande: Lotta Berge, Glenn Nordström, Krister Rosen, Tommy Nordquist, Jan Persson, Ingvar Carlsson, Björn-

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013

Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Arbetsgivarfrågor Nr 1 Januari 2013 Genomförande av bemanningsdirektivet Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag kommer att genomföras

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN. Studieprogram Våren 2017 BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Studieprogram Våren 2017 SEKO väg och ban arrangerar olika kurser som berör din arbetsplats. Detta gör vi eftersom vi anser att utbildning är rätt väg till förbättrade arbets-förhållanden.

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer