Sammanställning av svar från Jump & Joy s kundundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av svar från Jump & Joy s kundundersökning"

Transkript

1 Sammanställning av svar från Jump & Joy s kundundersökning 2013/2014

2 Innehållsförteckning Sida 1. Bakgrund och syfte 3 2. Undersökningen Målgrupp Undersökningsmetod 4 3. Redovisning av resultat 4 Bilaga 1: Frågeformulär 18 2

3 1. Bakgrund och syfte Tanken med Hoppolek är att barn och ungdomar med grava funktionshinder ska kunna få uppleva självständig rörelse och lek och därmed belasta skelettet på ett sätt som annars inte är möjligt för denna grupp. Syftet med kundenkäten är att säkerställa säkerheten, både för barn och personal, kring användandet av Hoppolek samt att säkerställa att Hoppolek håller hög kvalitet och ger barnen möjlighet till egenstyrd och lustfylld sensomotorisk träning. I dagsläget finns 21 stycken Hoppolek i Sverige, en i England och två i Norge. Det totala antalet Hoppolek på marknaden är således 24 stycken ( ). 2. Undersökningen Undersökningen är genomförd under tidsperioden december 2013 t.o.m. februari Undersökningen är utformad så att deltagarna får betygsätta ett antal områden och även lämna kommentarer till dessa. Betygsskalan går från 1 till 4, där 4 är högsta betyg och 1 lägsta. Svaren redovisas anonymt. Totalt har kundenkäten gått ut till 17 platser. Svarsfrekvensen för undersökning låg på 94,1 % (16 stycken), och bortfallet blev således 5,9 % (1 stycken). Sammanställningen är härmed baserad på 16 svar och uppskattningsvis minst 115 användare (se 2.1 Målgrupp för vidare information). I Sverige finns ytterligare fyra Hoppolek som ännu inte hunnit utvärderas, då dessa använts för kort tid. Utöver ovanstående antal finns även en Hoppolek hos kund i England och två i Norge, varav en används som demo- exemplar och en som utvärderas av Hjälpmedelscentralen i Kristiansand. 2.1 Målgrupp Målgruppen för kundenkäten är primärt specialpedagoger och/eller sjukgymnaster på specialförskolor, särskolor (grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola) samt händelseriken (upplevelserum, sinnesrum) och daglig verksamhet i Sverige. Dessa personer har en övergripande kunskap om verksamheten och är väl införstådda i användningen av hjälpmedel samt deltar aktivt i det pedagogiska arbetet som bedrivs. Antalet Hoppolek- användare varierar kraftigt beroende på vilken verksamhet den används i, likaså hur ofta varje enskilt barn står i Hoppolek. På t.ex. en 3

4 specialförskola är antalet barn sannolikt betydligt lägre än på ett händelserike, och de får då troligtvis möjlighet att utnyttja Hoppolek oftare. Barnen och ungdomarna, som är användarna, kan ofta inte själva berätta hur de uppfattar Hoppolek. Svaren baseras härmed ofta på tolkningar av de personer som känner barnen och ungdomarna bäst. 2.2 Undersökningsmetod Undersökningen bygger på empirisk data, och kvantitativ metod har använts. Frågeformulären (se bilaga 1) har mailats eller skickats ut per post. Respondenterna har härefter besvarat frågorna och skickat eller mailat tillbaka sina svar. 3. Redovisning av resultat I de grafer där betygsättning sker går betygsskalan i samtliga fall från 1, lägst betyg, till 4, högst betyg. Samtliga svar redovisas i procentuell form. I de fall respondenterna lämnat kommentarer står dessa direkt under grafen de berör. 4

5 Tre av ställena har fler än en verksamhet, vilket gör att det totala antalet verksamheter totalt blir 20 för de 16 ställena. Antal användare är uppskattat och genomsnittligt per ställe. De barn som använder Hoppolek på händelseriken är inte alltid samma barn varje vecka, till skillnad från särskolor och specialförskolor. Kommentarer 4 personer på schema personer/vecka i den öppna verksamheten (stor variation på antal). Även vuxna använder vår Hoppolek. 5

6 Kommentarer Vi önskar att den kunde anpassas till barn utan ståskal (vi vet att det är på gång). Det nya bålstödet är jättebra, vi märker att flera känner sig mer trygga under rörelserna. För korta sladdar, saknar markeringar på rören så man smidigt vet var varje elevs höjder är. Alla elever klarar numer att stå i skalet i över en timme - det gjorde de inte förr! 6

7 Bättre ljudnivå efter sista justeringen. P.g.a. höjd på vår taklift har vi svårt att enkelt ställa våra långa elever på plats i Hoppolek. Barnen/ungdomarna väljer att hoppa- snurra mera då den vuxne går ur rummet. Annars gör de inget. Vi står dock utanför och tittar in genom fönster i dörren. Vi önskar tillbehör till tangentbordet; en platta runtom för "armstöd". Vissa remmar är krångliga till knästöd. Låter mycket. Svårt för större personer, ibland bökig att ställa in, vreden hakar i varandra. Tätare markeringar på "huvudpelaren" skulle underlätta att snabbt ställa in till olika besökare. Kommentarer Hoppolek står vid en spegel, annars inga speciella pedagogiska metoder. Vi planerar ge varje knapp en taktil yta för att underlätta för de synsvaga/synskadade barnen. Vi har använt Headpod till några barn som haft svårt att hålla upp huvudet. Mycket gott resultat. Vår Hoppolek har fått ett eget "finrum" aktiva färger, ljus och spegel. Eftersom den är lätt att flytta kan den användas på fler platser i huset utifrån behov. Ibland används spegeln på hjul. De som hoppar på schema har sin egen musik. Arbetspasset innehåller kommunikation, motorik, kroppsuppfattning. 7

8 Eleverna står oftast framför spegeln. Ibland framför spegeln. Vi har satt på en "gummituta" som signal att nu är det Hoppolek. Vi har några på gymnasiet där ordet "lek" inte alltid "klingar så bra - så vi har döpt om den till Skolans namns Berta (inom skolan). Annars använder vi det rätta namnet. Vi har en elev som väldigt gärna står i Hoppoleken varje gång han står i skalet. Men det går inte alltid. Då blir han väldigt ledsen och upprörd. Så jag provade att säga: "OK, du ska få stå i Skolans namns Berta, MEN först ska du baka, SEN Skolans namns Berta!!" Pojken köpte hela idén. Bakade glad i hågen och stod sedan i Bertan! Numer fungerar denna taktik varje gång. Eleven står på tidig utvecklingsnivå och klarar av att göra en deal! Våra elever får själv göra val av funktioner. Vi styr ibland deras händer för att påminna om hur knapparna fungerar. Vibrationsknappen är mest populär. Vi har olika glitter- synstimulanssaker uppsatta i rummet. Då får vi se vad de seende eleverna väljer att stanna och titta på. Spegel. Egen musik till. Elever som ser jobbar framför spegel. Vi har satt känselsymboler på knapparna. Vi har vridit tangentbordet upp- och- ner till elever som är känsliga för vibrationer. Spegel. Bord med leksaker att stanna vid/lockas av. Att ha Hoppoleken framme, synlig i rummet och då har en elev möjlighet att själv "kravla" dit eller gå i sin gåstol och visa att han vill dit. Stort steg för det här barnet. Använder kommunikation (PODD) i samband med ståendet - barnet är motiverat och får snabb effekt på de val som görs. Hoppa framför spegel brukar vara roligt. Vi använder inte musikknappen eftersom den är av/på och inte spelar medan man trycker ned. Vi har satt taktila saker på knapparna. Vi har ett bord för att få hjälp med uppresning av huvudet och att lättare hitta knapparna. Vi har ställt en spegel. Varje elev har individuella mål med användandet av Hoppoleken. 8

9 9

10 10

11 11

12 Kommentarer Kan inte säga om det är skillnad mot stående i stilla skal. Eftersom barnen hoppar högst en gång per vecka, ibland en gång per månad, är det svårt att dra några stora slutsatser. Kan dock se skillnad på vakenhet och ökad vilja att använda sina händer. För kort tid för att se mer än. 12

13 Kommentarer Panelen lite svår. Hävarmseffekt på vid nivåinställning. Ibland är det svårt att få till en bra ståställning p.g.a. scolios eller andra felställningar. Vi har dock upptäckt att det nya bålstödet kan sänkas och stötta höftparti för en av våra användare. Hon har bra bålstabilitet och det fungerar utmärkt. Viktigt att vara observant om någon vill slingra sig ur. Förberedelserna tar lång tid, att ställa in höjder m.m. Knappställningen är tung. Svårt att lossa och ställa in med bara två händer. Stora, tunga elever är svårare att få på plats. Viktigt att förinställa stöd och spännen innan eleven kommer på plats. Lite krångligt vid byte mellan ståskal och ej ståskal. Vissa remmar är krångliga till knästöd. Ganska tung att förflytta. Friktion när man ska ställa om plattor/arm, trögt. Egentligen lätt, men viss personal har ibland för bråttom då barnet ska ställas på plats. Vi har gjort ett "schema" där inställningarna för varje barn finns. Måtten på "stången" har möjliggjort detta. Kramstöden svåra att använda på ungdomar/vuxna. Tungt/svårt att få upp dem i Hoppolek. Önskemål: en sadel/sits så att fler kunde prova. Även för vuxna över över 70 kg. 13

14 Tar tid att ställa upp och ta ner elever, mycket p.g.a. att elever är olika stora = byte av delar. Kommentarer Inte så länge man sätter fast dem ordentligt och inte slår på den innan allt är klart. Samt att man måste se till att inga andra barn är i närheten om de använder snurrknappen. När ett barn haft matpump så virades slangen till peggen runt panelen när barnet snurrade. Bra med nödstoppsknappen. Med lite tyngre barn kan det kännas lite svajigt. Viktigt att alltid vara nära den som "hoppar". Lyft i och ur Hoppoleken då liftarna inte tar ståskalen nog "högt" upp och man måste lyfta manuellt sista biten. En förälder misstänker att vibrationerna är kramputlösande. Klämrisk för de barn som vistas bredvid på golvet. Det gäller att hålla uppsikt. "Motorisk oro" kan leda till felaktig fastsättning. Lugn och ro krävs så det blir rätt. Stark spasticitet + liten viljestyrd motorik kan leda till att barnet "fastnar" i t.ex. snurrande. Uppmärksamhet från personalen räcker. Tunga lyft, riskabla lyft för barn i ståskal. 14

15 Elever med stag får inte stå för sjukgymnaster. Kommentarer Högt lyft ner med tunga ståskal. Risk att man snubblar över sladdar vid förflyttning. Det är lätt att slå i alla stänger som sticker ut. Ibland svårt att låsa upp eller låsa hjulen då de gömmer sig under basplattan. Ibland får man vara snabbt iväg efter att man böjt sig och tryckt på gröna knappen för start. Generellt är den lite bökig att ställa in, byta stöd, spänna remmar osv., men väl värt besväret. På grund av korta sladdar så finns snubbelrisk/fall när man följer med eleven i "snurret". Eftersom jag behöver hålla i elevens hand/händer. Då personer som använder Hoppoleken och är långa blir det ett problem att få upp dom på Hoppoleken. Takhöjden för liften räcker inte till. Det blir att man som personal måste lyfta. Man måste vara två personer för att ställa i våra tonårselever. Det kan vara lite svårt att lyfta upp (lyftsele) barnet och få det på rätt plats, men oftast går det bra. Ev. risk att skada rygg när eleven ska ställas upp. Tung att rulla. Det krävs att man har lift för att få upp barnet. Ibland tungt att ändra position på bordet, lätt att klämma fingrarna när man 15

16 ställer in den. Riskabla lyft för barn i ståskal. Tungt och tunga delar när man ska sätta upp delar = sliter på kroppen hos personalen. Kommentarer Ingen olycka, men mer ett tillbud då den roterande plattan snurrade alldeles för lätt. 16

17 Övriga kommentarer Vi är mycket glada och tacksamma att vi fått detta underbara lekredskap. Barnen har så roligt, så uppskattad, god självkänsla - kan själv och göra val :) Skulle kunna gå att ändra touch- funktionerna utifrån eleven, kanske bara ha två ibland. En del elever skulle behöva längre avstånd mellan toucharna. Fem barn använder Hoppen regelbundet varje vecka och detta är en självklar aktivitet. Alla elever tycker om att jobba i Hoppolek. 17

18 Bilaga 1: Frågeformulär Title SA06 app1 Kundenkät Pages Page 1 of 4 KUNDENKÄT Datum:.. Skola:.. Kontaktperson:.. 1. Vilken är er verksamhet? 1. Specialförskola 2. Särskola (grundsärskola, träningsskola eller gymnasiesärskola) 3. Händelserike/upplevelserum/sinnesrum 4. Habiliteringscenter 5. Annat; nämligen.. 2. Hur många barn i er verksamhet använder Hoppolek? 3. Är användningen av Hoppolek schemalagd och en del i vardagen i skolan? Ja Nej 4. Är ni nöjda med Hoppolek? Inte alls nöjd.. Ganska nöjd. Nöjd Mycket nöjd. Kommentarer 18

19 Title SA06 app1 Kundenkät Pages Page 19 of 4 5. Har ni utvecklat några egna pedagogiska metoder i samband med att barnen använder Hoppolek (ex. ställa en spegel vid Hoppolek)? (Vi vill sammanställa era tips i en användar- guide) Berätta (skriv på baksidan om utrymmet inte räcker): 6. Har ni märkt av några medicinska fördelar/nackdelar när barnen använder Hoppolek? Vakenhet Ökat Minskat Ingen skillnad slemlösning Mage- tarm Spasticitet Låg tonus Sömn Motorik 19

20 Title SA06 app1 Kundenkät Pages Page 3 of 4 7. Upplever ni att Hoppolek är lätt att använda? Inte alls lätt.. Ganska lätt.. Lätt att använda.. Mycket lätt att använda.. Kommentarer: Har ni upptäckt några risker med att använda Hoppolek när det gäller barnen? Ja Nej Berätta: Har ni upptäckt några risker med att använda Hoppolek när det gäller personalen? Ja Nej Berätta: Annan effekt som ni upptäckt? 20

21 Title SA06 app1 Kundenkät Pages Page 4 of Har det uppstått någon olyckshändelse av något slag vid användningen av Hoppolek? Ja Nej Om ja, vilken/vilka? Vet ni vart ni ska vända er om det skulle inträffa en olyckshändelse? Ja Nej (Rätt svar: Kontakta så fort som möjligt: Ylva Dalén, tel: 070 / ) Övriga kommentarer: Tack för hjälpen! Hälsningar Ylva Dalén, leg sjukgymnast, VD Jump & Joy AB Virkesvägen Stockholm Tel:

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå

Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Surfplattans användbarhet för barn och ungdomar med funktionshinder före läs - och skrivnivå Inventering och utvärdering av surfplattor och applikationer Projekt genomfört med stöd från Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor

Ge mig tiden så kan jag. Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor Ge mig tiden så kan jag Entreprenörskap på Önsta-Gryta förskolor 2 Självkänsla bygger företagsamma barn Vi på Önsta-Gryta förskolor i Västerås kom i kontakt med projektet Entreprenörskap i skolan och projektledaren

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling

Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Beteckning: Akademin för teknik och miljö Barns rörelseaktiviteter i naturen - en studie om pedagogers syn på vikten av rörelseaktiviteter i naturen för barns motoriska utveckling Anneli Olsson Ht-2010

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd En tidning från Handikapp & Habilitering Nr 2. 2008 Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21%

Absoluta tal Jonasbo 20 14% Munkebo 62 44% Nunnebo 21 15% Toftabo 30 21% Förskolor Sallerup 1 vilken förskola går ditt barn på? Jonasbo 20 14 Munkebo 62 44 Nunnebo 21 15 Toftabo 30 21 Obesvarad 9 6 Ack. svar 142 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Jonasbo 20 15 Blåklockan

Läs mer

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN

TESTA DIG SJÄLV TRÄNA DINA FÖRMÅGOR FAMILJELIV I SKOLAN R A G N I N V Ö H C TIPS O Boken m o g i d för D H D A Den här boken tillhör: Lena Westholm Innehåll 1. TESTA DIG SJÄLV tips för att må bättre Hur är min ADHD? 2 Vanliga känslor när man har ADHD 3 Saker

Läs mer

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ.

EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 EN GOD OCH TRYGG MILJÖ. En undersökning om elevers och pedagogers uppfattningar. Handledare: Birgitta Rudenius Författare: Magdalena Johansson Ann-Katrin Lundbeck

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Barnrättsspelet Handledning

Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet Handledning Barnrättsspelet är ett sätt för barn och unga att lära sig om sina rättigheter. Genom kunskap kan unga påverka sin situation, göra skillnad i sitt eget liv och sin omgivning.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer