MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET"

Transkript

1 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET

2 INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO 48 F 50 T 52 T 56 S 60 Sf 61 U 68 A 70 V? 71 2

3 INLEDNING U 2015 y f I y V K f f F j f f 2015 Ty Syf G f f j f y é f A Ty y ff f f D y Ty f f I f f f V f - y R Ty f f f j fj f D j F f f EDBORGARDIALOG

4 EDBORGARDIALOG 4 EDBORGARDIALOG 2015

5 VAD ÄR EDBORGARDIALOG? f y é T j f I f f f f y f f f f fy D f j G fy fy D y yf y f f f Syf Ty y ff f f D f f V f D x f IT- y ff K K If EDBORGARDIALOG

6 CHECKLISTA A f P f x S j S j V? S S B yf F F f S G y Vj S L P f T f f x F f - If F Bj Uf K S f S U Å 6 EDBORGARDIALOG 2015

7 WEBBSIDOR OCH LITTERATUR W EU-j SS wwwj G S f f www G S D www K www S K L www L B (2013) L L (2011) Sy S K L Pz S (2013) C f A B A R A W K (2004) f jf W A S (2014) F y; f A EDBORGARDIALOG

8 TYCK O TORGET 8 EDBORGARDIALOG 2015

9 BAKGRUND 2016 y f V y j f 2011 S f f f Dj f 5-10% 5-15% f x f j % D f y f f yf f ff y A f I f f f f f f Ex y C ff f D f é y f y fy f f f K f I f f V V f f Ty W J y I f f f f EDBORGARDIALOG 2015 y 9

10 ELLERUDS KOUNS VISION I f D j y fj j f y f f x j fj ff f j y 10 y EDBORGARDIALOG 2015

11 V - f S E45 K 1 = 25 EDBORGARDIALOG 2015 y 11 S: E DG GEy - E G CNES/A DS USDA USGS AEX G A IGN IGP w GIS U Cy

12 ÅLGRUPPSANALYS I f f ff j f K F f y A () K K B L Ay T B P f F Ny S L y 12 y EDBORGARDIALOG 2015

13 27/1 2/2 W F 13/1 Ky f f 29/1 f f 16/2 E 11/2 B D y 26/2 S 27/2 y Kfj 18/3 Ö K 13/4 W S 2/4 R VNy 9/4 16/2 W Df C 22/4 P f PRO 27/4 T 30/4 D 1/5 S 22/4 f 28/4 T j 2015 U 30/5 U S EDBORGARDIALOG 2015 y 13 13

14 HUVUDFRÅGOR D f f f ff f f V y K? H K y V? V K? V ff f ( y )? 14 y EDBORGARDIALOG 2015

15 DIALOGEN I SIFFROR D: 92 (27 j - 30 ) Ify : 90 Ify : 16 E-: 5 B: 4 A /w: 14 T : 275 B Ty - : 279 G- Ty - F: 258 EDBORGARDIALOG 2015 y 15

16 E f 70- K C XVI Gf 1975 y f S B 70- F fy f f H y EDBORGARDIALOG 2015

17 EDBORGARDIALOG 2015 y 17

18 GENOFÖRANDE 18 EDBORGARDIALOG 2015

19 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I f Ef ff j I j y f y j A f j y Ty F - V Ö f f fy D f j D j j x ff y D f fj f O f f S y Kfj A w f D Ny f f F ff E f Ny f j A f G H / f - y T j f Sf J - y L N f R J w Ky f Ty W J f f EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 19

20 KÖPANNAFÖRENINGEN If f 28 j EDVERKANDE Kf G H - y ETOD T j f f f G H f Ty f RESULTAT A fy : 1 y V? L S S Cfé V ff f( )? Ö I A- H K y V? P REFLEKTIONER I f f f K f y Ty V f y f x 20 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

21 y EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 21

22 DIGITAL ENKÄT E 29 j 30 EDVERKANDE A ETOD D Ty - F f f f S Ty f f RESULTAT A fy : 16 y V y K? S /y N P S F é y Ö f Lf P fj F D y Sf y Nyy f y V F f V? T U R Ly B B S A f f L E f Bw H S Nyy D P 22 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

23 y H K y V? K f T B f K y f A f S F D f T T f f H f? Fy S y y G j Fy y K B F f Fy y R V ff f( )? N/ A A f D j Ö S ff D f EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 23

24 REFLEKTIONER D j f F- f f D f f j Ty f fy D f f D f f K f f B f f D f é y y D f f f V ff f 24 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

25 y EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 25

26 FACEBOOK OCH HESIDAN Ty F 29 j 30 EDVERKANDE A R J w L N f Sf J - y ETOD P F Ty - y P R J y f K P D A Ty fy f RESULTAT A F: y Sf : F f Ex f y S f f E45 NK f f f D f f f N y f f f w P F- Vy B f f f f V E f j f f y 26 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

27 y REFLEKTIONER I F f D y f f f - V f f j w f f f f fj N f j F S f f x D y f y y EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 27

28 FUNKTIONSHINDERGRUPPEN W f fé Ä 2 f 1800 EDVERKANDE I P f Df I A H f C E Sy f J-Å Rj Sy f C L Pf f S-Of S PRO Sf R - f P- y: G H Sf J ETOD P Ty fj f A RESULTAT V? A A A y T G G S C Ty y S y A T ff y H f? L R f E j f K fj y D f K f I G é G x j f j 28 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

29 y S? B C f Sf fy ff K D f f T Ö f E fé E y E S f T w E y y y F f f K? L f! D f f I K j j G A f j S y REFLEKTIONER E f f j f f Ex j y f f U f f j f j EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 29

30 DAHLSTIERNSKA GYNASIET If D y 11 f 1435 EDVERKANDE C 15 y f ES NA 2 3 P- y: Sf J G H ETOD Ef ff G Ry j f V G Ry f f f f j f RESULTAT K: P f f T f A U Ö 50% f V 15-2 f j E y y F fy f D f y f I f f: Nyy fé// x Eé f T f f D S 2- P- é Bw fy H C B fy yy C F y// 30 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

31 y REFLEKTIONER K D f w I f I f f y V f ff f x f f f f I f j f j EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 31

32 DEENSFÖRENINGEN W Df fé Ä 16 f 1900 EDVERKANDE C 15 P- y: Sf J ETOD P Ty fj f f A B F f f f f y R j RESULTAT A V? Aff B Sy R A ff S G y G Cfé G H S F V K? G G C H S V? B f B ff y f H F j K S Å H? B y F é V H 32 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

33 y B Sf y C y y I Py f f D y y U x f Py E S U f D f C y y O C- f - f f P REFLEKTIONER W y f x y f f D f f y f y j D f f EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 33

34 BIBLIOTEKET E 16 f 5 j EDVERKANDE A ETOD P f V y f Ty Ify RESULTAT A fy : 48 y V K? S : B (13) S (3) A (2) Sy (2) Bfj (2) F (1) G (1) B (1) (1) V (1) S: L (3) (4) E: (1) Ky (1) Uf: N/C (9) P (5) P (5) F (2) B (2) T (2) B (1) S (1) P (1) x (1) Off f: B (7) (1) 34 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

35 y V? S : B (15) T (10) Cfé (6) S (6) U (4) T f (3) R (3) (2) Sy (2) Bfj (1) A (1) B (1) P (1) L (1) T (1) S: N f (2) S (1) Off f: B (12) K (6) (6) E: S (6) R (5) L (5) Ky (2) U (2) S K (1) Uf: (6) Ö S f (5) (3) I - (2) Fy (2) T (2) F (2) P (1) R C- (1) B (1) R (1) Pf (1) K (1) EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 35

36 V ff f ( )? Uf: A f / (15) A f (9) T (8) L (3) S y y y (3) Fy C- (2) K (1) A (1) B y (1) Fy U- (1) G f (1) y (1) A (1) D (1) S: B (4) (3) S: Ö f (2) A (1) A f f (1) D (1) If (1) A j y (1) U (1) REFLEKTIONER E D j f f y f f D fy N f f f D f f fy f 48 y jf 16 y D f B f f fy I y x L fy f f 36 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

37 y V K? B N/C B P P L S A F B T Sy Bfj B S F G P B Ky x V V ff f ( )? A f / A f T B L S y y y Fy C- Ö f K A A f f A D y If B y Fy U G f A j y U D V? B B T K Cfé S R L Ö S f U T f R I - Ky Fy T Sy F U N f P R C- Bfj K B A B S P R S K Pf L T EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 37

38 SCOUTERNA W 26 f 1800 EDVERKANDE 10 P - y: F Bj ETOD V f S (y P- y) f Df fy f f RESULTAT A fy : 6 y V K? P F j Hy F I j y F L ff f P f /Ky V? O f Sy f y f j S () V? Cfé G j ( ) W-f L F P P A f P j E f -f C S S Cy yy L f y K R 38 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

39 y REFLEKTIONER Uf y j f D j f E Å Å j f K L j f f fyf V D ff f f y x? EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 39

40 KROPPEFJÄLL W y Kfj 27 f 1400 EDVERKANDE C 50 P- y: G H Sf J ETOD V f Ty Ef j L w f f f : 1 V? 2 V y? 3 S /f? 4 V y /f/? Ef f y RESULTAT F y y j E y f f Ö E SWOT-y (S W O T) Uf f y E45 K j f W f f yy fj y fy f V j Ny fx x x fé V y y f f x y F f y f N ff f f 40 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

41 y REFLEKTIONER E j y f G H f - y f j Kfj f E f f F Kfj f j f f j E f y f D j f j E K - j f Ä ; y f Ty f K y w f f f y f EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 41

42 ÖPPET HUS Ö K EDVERKANDE A 30 Ty W J y f L N f G H Sf J - y ETOD P F y j Ö V é f f f f fj Df j f fé f f Ef S f RESULTAT V K? L x y N E45 N V K? Sy f F y f O y C- P f C fé Ö f S E45 f Fy T E F é V? Cfé T E Ö G K é y y V K E j PD L f KAOS-f By y fé f C fy 42 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

43 y H K y V? K f V y f V K K H f y? B Off f f f Fy y y x D fé S f é REFLEKTIONER B j F K f y f f x f y f Ö j j f f ff ff EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 43

44 CENTRUPROENAD G f NK EDVERKANDE A 9 L N G H Sf J - y ETOD E B fj f NK D fy f f RESULTAT A fy : 7 y V K? T N ff I C L T R f f Ty P V? V? Ky S B T B Ny w Fj S fj B B Uj U 44 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

45 y H K y V? B y y O ff V y V K E f f K f f D f H f y? B B L Fy y T B G REFLEKTION A j ff f F- y D y j D f jf j V ff K Ex y j f V ( f y f ) EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 45

46 STINSEN W S EDVERKANDE Dy P- y: G H Sf J ETOD P Ö H j C-H J U S V j Df f j - f y L Ef f G f f V? Ef j f RESULTAT V y y?: T L H Ky R Pzz G f P G B K C L G C S T Oj ff G f F j y G B 46 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

47 y V? Uf: S E f y F w U E f D f f E / f TV F E PD L f f Bf! U f j Gff f B G y Fy ff T R - f G fé wf-f F F PD L f y L f fj E f x K S f F f F j f S : S ff x L S ff x H T S J y H S x D Swy K y Ifé U fé x S E H G W-f T F ff f B V S Cyy f y S C E: f L f LAN-y REFLEKTIONER D U S j Ö f f N y f é D w f f x f y é fé j f E jf D j ; EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 47

48 PRO If PRO: T EDVERKANDE C 50 PRO P- y: G H Sf J ETOD If Ty y Df f f RESULTAT A fy : 2 y V K? C N ff B B V K? A V? H K y V? R f H f y? A y B 48 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

49 y REFLEKTIONER V PRO j V 30 f f f w A f f fy H f w F B O fy D y EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 49

50 FASTIGHETSÄGARNA f S EDVERKANDE G A f C N F C G f L A F GFR H S H Ty W J f y G H Sf J - y ETOD D Ty G H Ty W J Sf J w: S - j V f K? Df RESULTAT V: B E L Fy V E f Cfé U F V G K If L A Ky V E Off f B ff f S P f fé K 50 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

51 y Sy : S x y D S: S y S y F : Pj f f REFLEKTIONER F f (3 25 j) f f f D f f f E f x j f f EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 51

52 TILLGÄNGLIGHETSPROENAD T EDVERKANDE E B U B B Rf I P f f C E Sy f C L Pf f Sf R - f K Hé f By P- y: G H Sf J ETOD V S y é Ef ABF f RESULTAT Sy Sy f B f E é T F S R f S f Sy L? B Tj f Bw Ej R f f j S / j R B Ej B H B ff Cy B é L j K j Ej T S Ej K j S f 52 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

53 y F P f I S L I B F B y L F Ö Ö y y f S U f f H L D S B é G f I j O R H L j U I B é y f f A f K R V K j C B y f F y z H O j I S f j L G K é I Sy T f ff Ej R F E j é f f K L K j EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 53

54 Fy T A E j f y f Eé R K T f A V K j S Sy I Sy é f Ny I B B L G I K Ej K j ABF I Tf T L REFLEKTIONER D f f j f f y j Ty f é f j D f f f f j 54 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

55 y EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 55

56 TORGDIALOG T EDVERKANDE A P- y: Sf J F Bj J Sq ETOD Uf j f V f D f F- RESULTAT A fy : 25 y V f fy V K? S : T (6) R (2) U (1) T (1) G (1) N (1) S: L (2) (1) L (1) Off f: B (1) Uf: P (4) P (3) C (3) V (2) S (2) F (1) Ö y (1) L (1) V (1) P (1) E: (3) 56 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

57 y V? Uf: F (5) P f / (4) F (4) (2) A y (1) F (1) j / (1) Ty (2) D f (1) D f (1) L (1) L f (1) F (1) T f y (1) F (1) y (1) (1) F ff (1) B f (1) Sy (1) Sy y (1) S : L (3) F (2) (1) L (1) S (1) F (1) B (1) V? E: S (4) F (1) (1) Ky (1) Uf: S (4) L (3) S f j (2) P (1) B (1) Lj f (1) P (1) EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 57

58 S : Cfé (3) B (3) I (2) T (2) Gff (1) E (1) B (1) S (1) Ifé (1) E j S (1) U (1) S: (1) F f (1) Off f: L (1) V ff f ( )? Uf: C (6) A (6) A (1) G f (1) L (1) F ff (1) (1) S: B f y (1) V (1) A (1) REFLEKTIONER D j f Ty V f j f f F f y f f f Ö j f f x f f f f D f f 58 GENOFÖRANDE EDBORGARDIALOG 2015

59 y V K? T P P C V S L R F U Ö y L L T G V B N P V? F P f / F L Ty A y D f L S F j / F D f L F L f F T f y F B y F ff B f Sy Sy y V? S S L B Cfé S f j I T Gff E P B S Ifé F Lj f E j S B U F f Ky L P V ff f ( )? C A B f y V A G f L A F ff EDBORGARDIALOG 2015 GENOFÖRANDE 59

60 SLUTSATS 60 EDBORGARDIALOG 2015

61 SAANFATTNING AV RESULTAT N K f f ff f E 45 U f Sy f T K A f U f y Off y f D D Off y x j é D f y D f f y f f V f E f U f y j D f f P A f f f j f f f f f A y Sy y y f f y f j F j f y f V f f I B EDBORGARDIALOG

62 f f y y x f F fé f E f Ky y f ff j f j ff D f K f f 62 EDBORGARDIALOG 2015

63 E y f f K Aff y D Fy! K f T fy f f f f E j yf y C- O y y T F J j f j I! D f y S O y y! Aff L! Sj f y f y J j fé O O J y C F f f x T f j S E f f B f J j f f EDBORGARDIALOG

64 H K y V? f y f f f y f f y f y f y 64 EDBORGARDIALOG 2015

65 x V K? y y f f y y y E 45 f y fj EDBORGARDIALOG

66 V ff f ( )? é f ff j y f j f f y y 66 EDBORGARDIALOG 2015

67 V? f y y f fj fé fé f ff y j fj w-f yy w ff f EDBORGARDIALOG

68 UTVÄRDERING F f V f T yf If Ty f y V? f fj f f f f f f V f f f f f é A V ff f? f f y D x f f D f f D f f f O f f y V f f f y D f fy f D Ö ff f K f y A f A S w - Ö j f A f f j V f D f f f f A F y f f f E f S D f f f V Ä G K f f Uf f K f Ä y f y D f j f f Uf f D j j y 68 EDBORGARDIALOG 2015

69 I f V L Fü f D f f A K- Uf f f f f D j j V f f V y U f Ny f f f P f f f f EDBORGARDIALOG

70 ATT TÄNKA PÅ TILL NÄSTA GÅNG Uf f j L f y Ä f? Tf - f f P f f j I Ty f f U f x w F y y x F N S y f F D fx A Sz Pz jff f D B f fy B f A K f f Ä y G ff 70 EDBORGARDIALOG 2015

71 VAD HÄNDER NU? Ty y I y V f 2015 D 3 j f y 17 j f f U EDBORGARDIALOG

72 F y F j j ER T HE y B NY j j R E DS U TE L F E D E LER 6 f F HE 6 f L L 2 2 NY E y F S I f y F E UD f I 5 ER f f LL K E f K D O D F 15 y 0 2 TER I E S AR NYH Fy Fy V UDS RU LER EB S S y EL 5F 2 j L AG ONSD S f S j f L y j f V y : f j f 015 L S L f - Ö f L y ARS 2 : F: P f : P f- F y G 11 ff j S f N SDA C y f ff F O T P Ä f y - F - - fy y f H O f H y H I yä y f f - y f f H O I fé y D B y D C y O - - W J- f - A f D O A f - y E - f f f f Ty y fy I - f - y B f f - I 5J0 Ä f V B y y fé y W - fy E f 40 S C T - fé ( R y 5 y f -- D Ö P f ( R f V0-12 f E - P f H f f H y E I 3 J fé Ä fé y j J E - - f S y R05 f V Sf C f - Ö E y G B - f E f S Iy C Sy f f SG C - W J - j Sy - C y f ) /4 y f f y ff ) j C f E 7T/5 H R f D S f y -1 fy R E f 7/4-5/5 ff f Sy Å f Sy -Å f f O - x R jk-f 5F K H f R 6 J y -- I F - J P fy O 18 V G f 15é 5f-3/ J ÖfD D P P T J f f - F K R - x W - f f - X I28/y /W f 7 y - y j 5 J P f f f y I f I L R f S - f - f - f j T /6-2 T L /8 V E y j F f f B f 26 9/7f-40/9 ff - y f y V y?- T ROf S - - f O S é( f f S- R F y - D L f D I J j f? y/10 - j TS S j R H j f F Sf f f f I H E / I f f S f 0 1 3T- L f j é - f S f f f 10 2 f JN f H - - I ff D j I y f ) A f K ÅK f y H y V f S j f JI f f K f x ( G X W ff G I V ) - y y - Gf y j V ff f y T - K : S J J f 33 D - f - fy? 580 f j j f J G 0 / K A j B f S T- j?? f ff ) y S G A f ( fj P f H - Ö 0 f R y f f f 2 f Ny 15 ARS 20 é? I J - Sf H (S) y f - y y W J f H T y y G D y A V j j x f f j j? K J y V f V f y S H f f D f f D - E45 NUARI 2015 D Å ONSDAG 28 JA f J f f J y f R S NYHETE UD G AB S V LLER E H E j - H y f V A V By D - f j H f y 10 AD y - j - J f f W f G H Sy Ty E T S y V f (S) D f - J y y D V f B y j H E G- f Ö D J S y H f x f N f Ö J - f f G : H F - By V E Gzz : é LED-y f f - H f P j B f D y y f f f f y D y - y y J - y y j f y E J AB j E G H yf j y f I H f - T J y I f f f z D y I Uf B f K f y - D x f D N y x f! D f f x y - V 05 K V f y 18 - D é? I f é f f V j Sf J j j 20 j H (S) y f - y : f W J 20 f y H Ty f y G D A f G - y 22 I j ja V y f y j x f f f j j? K f J y y f f H y- f V V f f y? - Sj f S f D f f f D T S P D - E45 D j f Å D f Ä f f y f 90) J I f (19 J 3-12: AB - G V S f S f E K (K D H Lj H - y- - f f G J j z A f V V j By ) f S D - - H f j f SD y Sj f j - j? S y A E - A- F D - f f j? Ä U D y f j Jf I? f ) j (j f G W y S H Bj E Sy f j T j f j S y T f S D f y- f E f V f D (S) yj j y f j fd V - y - - B V U H f y f O f - D - Ö S E - J ff f P V jg SD Å y x K H f f y x f f N Ö f J f G f f F: H KBy f f zz N V E y : f f f G j f f f é D LE f P D f yf Bj - f y f f f y V - f D ys N R z J y y D y E P y P j f f y Bj f j ELL 11 ONSDAG TER NYHE ERUDS N V j j Ö f- O C N y DAG 21 F SS f JA UA y f ÄN RI 2015 fy y P f - D f f y f f y f V y W J- ELLE RUDS V T f K NYHET B y ER - y - f y 50 f f f f W D E y f S y? T LLE j A f RU f y W J J DS y 2: U D E T : NY 15 f f f f B HE T? V ye f TER P f é I - A y f y- G J f f f f Bj I J Ö : fy f W K K- f Ty y D 18 1 j f f 2: f f K f A K - K 1: F E U - f y : f y f - f y f: f y f j é f I J f j f H T T y V G y f y y f- J y J y H W y H J : U ff D T Ty W T f B f f- I f f - G - JF é f / f y I G z f/ - :K x / V f- j J V H y f ff? Å T K V f f fy f f f f yf - S - / f ffj / - - A f- y y f / -? F f f O C V E f: V f f K D yf é NS D D2 j y - K Ö y j J fag 5 F? D E H f B N H y é By RU yf S f f f fa K fr I2 0 - E D y A TE NY R y 5 HE AUD f R x y 1 f y S ER B LL fa K f j y j RV E R A f A - f K ÅD R f ff f F f f ff D D K15 f 25 A -K - 20 f RS f f SDAG f y ON V f fh f f y K G f j f D j D - j H - S j f j f L D K j T j - f y f C y fé H - ELyL ER - I D Ä H N UW K - DJ y y S yg Ff f H Å f NYH f f E(STE J B E D - V f E f G ) R f- f Ny f y H P D H C j N G y y G V S é f A K j f y f R I f? I V V D N D - ffj f - P G B S f S FO ) - J (I AB y-h By y j Å j J 30 y Ly - VA - E f j j D V D- f - f T y fy R A - f D j f (S) G f f x V Ö H y f y VW D fyh y K B D fy y - K y V K E V D j D f 0 y 5 I A K G V & T D S y 26 I V AB S f H f yn f y ff j f f - x ff f y H fs 22 f 1 w f R f f JV - 8 j J - f & E N L B K B & E Ny Ö A A F 3 L y B K D K S f y 3 B D D P! f V! N f 9 V D L B G NUARI 2015 ONSDAG 28 JA B D y f 10 y V V V Ny 2 f y f P V f P!! R: ESO R! EI L28fE0 9 DIS K B 99:- K F 3 -R -R L O ES S! -ROR Z E ES S B OR Ey S R N Nf PLANTJOR D A F A Ö A A F F! FIS K BIL - EN S F 9 9:-y Ö B H! Äj V K S V D V 10 N é y f B & E T j f G H f - y - y E J E AB yf G H f f z B f Uf y K ELLER : OR y! f B K y f V ES -R R SO RE - S R UDS NYHETE! I - f I ) G - V f - C E C 2020 D ( V fé Ä f - y f ( f - x fj U 1 f f - N D y j- f Ö y - y f Ö G V - f Fy ) f j f D f zff ff G G V J z f D D G D I D j FF -V E y S R J ETE Tjfé F :P f - f S - D YH Ty y j j y N j f H y f y y A DS j E y UE L S j f ER f E 5 y - yff N L 6 D L 2 P F B -- j I D 18 E y S F K A L f V y- f:f j V E L Lj I E f f f F - D E f j y P H? f j? f y f f Hf j f fdj- f K f J - :H K L 2 H S K - fv - f f I - yf f - Ä y é f y- P PD K f f Ä G D E! D S f 70 ( - f D O f - f- H S N U - f - f )f V - L K S? D j f C G S D O - y R T K L OS 20 j T f j - - KA fj ff I JO- H RI Å L E- N j FI y Fy x G y T - S f R y UA y K f V R V E U D G j10 5 : V 0 CC yd D z EB E V4 A L Ff20 H S yj y y y 5F 1 y G TOD5D672 BE -f E 2 x j O O G ys- P670 PR BSf (19 f1 53 jo 28 TK V60D4 0:- R P - C VJ f A201 f j S 0) 2 V6! f S D S- y0: -L j BDYAW f-a TE f y N25 9f00 j VS -BE 0D4AW R 33 O y X0 K 6 K f E V D O H f U S f 35 0: K f fs TSN! S fy Y ) ft R V7 B A SDY BE O SV E S 280 RD F7 61 2/ Ö - NÅ31 G f R f0 j1 9/ E A 0D4 E f O fs- D(K E é 35 S/ LL fe 2800:W T V70D4 XC PRLO yv 10 T B f 5L04 - f70 AW - I 8 jyf U5 fho T V6 D - N S DS BE 0:-O I20 T y- II 90 V7 XC L 9 A 0 S V T jb EA y 70 D4 f 0: f 0: O XC BE 45 fd4 f0: AW : - N AW II f: P - j D S 60 F 12 - O 37 T A 00 S N E 8 V7 D R K II f - 89 DY 0: AB DY V BE f00 Gf 800:- 1 5 D f31 V 90 R 54 ff F A f f34 f O W4 j 0 S/ F786 BE- O O 48 y- - S20 f S S 0S D4 11 A V7-07 HD 37 N :15 PR y90 H E SD D :- f FKZ5 fy w - S70 XC 03 J S/S - 0: 00 GfA fn Sy A S O D4 BE F 30 f 31 N 41 AW f f -1 O A S R BE3 f650d - VN DS 10 3 y9900:- O ww V E V : BE 77 E5 XC D4 /fx 05 E II H 0:- T B8 60 0: D B37 7 L y2015 AW y 0 N j jd S 80 jf A Oj j10-1 0:- y H S OIIf T : F /1 00 0:-T fpr S Nfy 1 D - B 9 90 V7 A BE 34 Ä DX II D4 S/ -00 A V T6 f f- I 18 1 f-f O D E H S 38 0: A P S D V: XC j S -K 2 SNR Cfé f ft0?ö 42 N T 0: j CO 9 BE f / PR f - O D4 N A S SD f 0: x f59 O 42 S O II f20 f? f: V f D N 49 O : (V60D6P-- f A Tf BE S 0:- D4f XC70 4 f H 0S T Y N L 0:- O 90 PROII E 12: f S få D EX C NK 1 y B 0 f O AW R S N f Hy 51 A D 3Å XCI60 x S 0S PPE f T6 3A 38 ff 0: SD B A j f42 K L ff BE 9 - D) 0G4 A - B 0:? R Z3 ÄD 60 S AW B JTN Ä -XC ye- E I N409 Sy 00: N- - Ofy39j98070DZ VS V0 5 P II fy x 2 H f T - f?j EN w RS10f -14 fsé? 70 y R f f 36 D- S D5 AW y z ww N 0: y C N A 1-1 f A E y é S f 9 f 4 D 90 f f 0: y ( FN T f BE PRO 43 f j Ö - O - R f J7 y E V yd f- D P - SEÄ IIf - 31 f f Ky yff f V 1100: GD - H J-x H y f -L j H A V y N D E f V f W ERLVLER y j V 0: f f y f -B f36 U SD j -T D f G fy C S - 30 T E 05 (jj - V f G 0 44 S I S 7 S 70 O TSy y fc A S Cf f -- T j 05S f f S21 ) f- -j f 21 Jf y T f05 -j j? 15 S V fc 00 D - f y) f - f y W y R V y y S f T 0 x S - Sy y f K D 5F jf f Å- f - R V053 S fy j f ( j K f f H S f F ) f f yjyw J f f f R D B- P E f f RO f- P f - J T f P - xbfs T j f f fy T I f F f f L V 2014 N f / B R é f S - - f -? I fy --PR f-17/4 j - X J O f A R S f ff (- f I L F R fy--7p 2 8/4-5/ /5 I 7 JT P18 FÖ f yhjw Sy f S j Sf - f f D / I jt S -17 EL K 070 F f f -S L D T N S 2 X 5 V 6 / 8 7 f 1 f -10 D & /5-3N /4-5/ 7 - T KD 3 T F?- f -f j D K D 0 B H : 1/5 y y - ) 1 0 y F 0 3y K P L f 28/5 2/7 y G 30 f- 8 f j I -3/6 T f 9 0f 7y f y f / f & JT é - - f T 11 Rf L IP - 26I -4/89 y- Iy 6 y G ) 7 / 4 T 9 5 / f V K f 9/4 I S2-10S f y26/6 y Ay 10 - y 4 J - f V?yWJf D y J? j G 2/7 S 2K4 ILS N T /7- S K T y W f-18b f B K f B //1 Å 4 f E 1 4 / ( 8 j 3 I 6 9 é -Å 49 T 5 25 H SfTfEÖ X /9 E - E I-GJI K V 0:- y RS K H f A /1 V x j f é y 55 I K X 13 S 10-20/110 L T V ff 0 15 E K Å 48 :j D 0 T 36 0 S 21 8 KW j V www 05 LERUD 4 55T y G f f S j j / fy S f 2 j V R S NY U Vf B f f j y f P H y 0 E y f G S P T ER y f f f f f T fjf T E f f T S 3 A 5 E E 4 1 H f - LLER P - UD V x C F w f Ö y P 7 & P w L 454 R wwy-f :- f E 490 B D D w f R y f w 9 é j f G - f P - R F Öf H GS y f f J 7 45 T fwww 40 D L S L 900 j 273 f 8 f 8 ES f0w & f G 0 1 S S 3 9/f 0 f T 4 f f j 2 f F w Å 2 K F f F2 ww E 80 0y 1 3 f y EDBORGARDIALOG 7272 f j f fd D w j A P K T &05 RP 1 f0 1 y f y T T 1 S 0 P x A0 x 2 Af-1B5 w w f ywyw-wy4 R10 j - A C K : D 7 f 4/7 f-4/9j:3s299:- frfxdf½130s15 wk K GR T f f f E D f f - Ä f W f 7 2 yf f D 0 F D x 5 P 0 96 f:- L B 055 ff 51 f D j é ff P K 0 f - ) 6 ff-ff 08 f ff K D C f Åj 1 x3 D - H j L jh F y f UD- 25 f ( f L O

73 I T j H J f - f f I f S j f SD? Bj S j y SD f f f N D Af f T f f 12: 3 D j? S f (j ) j f Sy V f f P f f y f S S ff P! V! D f f f V f x f j y D j f (1990) K (K) f F j? D f j V j fy x N K j f S x S P f ONSDAG 28 JANUARI 2015 S P Ä S z y U T j f O ff f f f f f f D z y f j J y f f D D f P Bj D f x AE f f j f f K Å Ä I f E V A E f j f D f j f - U G f I f f I f x f D j V j f G y y f Sj f Lj f f J - E P R Bj D f y f V y f j f - y y D G J f I f f j - y D y y x D y 05 K y 18 j 20 y V? K x- Sj f V E45 J f A f j D J y f:

74

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Vårt utgångsläge är gott

Vårt utgångsläge är gott B S L V V b Ef b f j j f f N j S b, R b f b D b b S, f, j, N f, : j f b, j b b O j b f, f! N j : bj, f, j K 2014 Ab 2014 bj f b b f b j S j, P b ff j Ré M L Jb L, O Sf L, V M A, L C Rb L, L H L H, L L

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 09 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning

kunder växer I mötet med kunder och portföljbolag Här gör Almi skillnad inom hållbarhetsområdet lanserades Högre tillväxt enligt effektmätning ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2015 ALMI INVEST: S x LÅN: NYTT REKORD I UTLÅNINGEN RÅDGIVNING: TVÅ NYA Tx DES A x H x AL + GOOGLE D ETT RESULTAT SOM BANAR VÄG FÖR NYA SATSNINGAR I j H A INNEHÅLL

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret; beslutade den 1 december 2014. TSFS 2014:133 Utkom från trycket den 17 december

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse

Bilaga 3. Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Bilaga 3 Tema: Hälsa och arbetstillfredsställelse Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal? Diskussionsunderlag från RN4CAST-projektet Tema 3 Ha lsa och arbetstillfredssta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross

Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross Märke Modell Anm Hk År Motorfamilj Kaross VOLVO C70 Cab. 2.3 20V T-5 239 03.98- B 5234 T3 VOLVO C70 Cab. 2.5 20V VOLVO C70 Cab. 2.5 20V Turb 170 06.98- B 5254 S 193 03.98- B 5254 T, B 5244 T VOLVO C70

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele Dragningsresultat den 14 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Stokastiska vektorer

Stokastiska vektorer TNG006 F2 9-05-206 Stokastiska vektorer 2 Kovarians och korrelation Definition 2 Antag att de sv X och Y har väntevärde och standardavvikelse µ X och σ X resp µ Y och σ Y Då kallas för kovariansen mellan

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

TABLE OF OIL RECOMMENDATION - TRUCK

TABLE OF OIL RECOMMENDATION - TRUCK TABLE OF OIL RECOMMENDATION - TRUCK Make Model / Description Midland Motor Oil Litres Gearbox Oil Litres ATF Oil Litres Differential Oil Litres DAF F-45 Euro 2 (chassinr över OL 143458) Super Diesel FEO

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer