RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, Köping Postgiro Hemsida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se"

Transkript

1 RODRET 1 År Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, Köping Postgiro Hemsida AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit över en ny kran och lyckats sälja den gamla. Här ser vi den gamla kranen lastad för avfärd till sin nya arbetsplats. Kranen hamnar i Götlunda, alltså inte så speciellt långt bort. Vi riktar ett stort tack till Magnus Thele som lagt ner ett stort arbete på att sälja den gamla kranen. Magnus Thele och Johny Pettersrson har lagt ner ett stort arbete att justera, rengöra och reparera den nya kranen. Så till vårens sjösättning kommer troligen allt att fungera perfekt. Ett stort TACK till er båda!

2 Årsmöte 2004, Athos Restaurang Välbesökt! 27 personer Trevlig samvaro efter mötet! Sid 2

3 Hej båtvänner Först vill jag framföra ett tack till Håkan Pihl som varit vår kassör under många år. Han har gjort ett gott arbete för vår klubb. Så vill jag önska vår nyvalde kassör Thomas Persson välkommen och önska honom lycka till. Han får starta hårt genom att klubben har skaffat ett nytt bokföringsprogram. Dels har han att lära sig detta program och samtidigt sätta sig in i de register som vi behöver föra för att hålla reda på medlemmar, båtar mm. Men det verkar som han har kläm på det hela. Våren närmar sig. Arbetet med att få iordning våra båtar för sjösättning ska börja. Planering av semesterresor mm är också en del av vårarbetet. På slipområdet håller vi på att göra iordning den nya kojan. Arbetet framskrider sakta. Just nu håller vi på med att installera el i den. Så snart detta är klart ska vi flytta över utrustningen från den kamla kojan samt riva den. Vår slipförman Rolf Rosenholm planerar att vi ska få ordning på väggarna till båthus C. För detta behöver han hjälp. Som framgår av vår tidplan så har vi planerat in ett par arbetsdagar för detta. Du som har möjlighet att ställa upp, anmäl detta till Rolf. Tel Väl mött på sjön! Gunnar Beskow Ordförande Utgivning planerad: Slutet januari, slutet mars, slutet maj samt oktober. Underlag lämnas till KMS, Box 18, Köping, fax eller e-post Ordf. Gunnar Beskow V.Ordf. PeO Johansson Kassör Thomas Persson Sekr. Lennart Öberg Ledamöter: Magnus Thele , Ingrid Wiborg Olav Pedersen Sid 3

4 Protokoll fört vid Köpings Motorbåtssällskaps Årsmöte Den 19 januari Plats: Restaurang Athos konferensrum 1. Årsmötet öppnas Ordföranden Gunnar Beskow hälsade 27 närvarande medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande Mötet konstaterade att mötet är behörigt utlyst. 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare Gunnar Beskow valdes till mötesordförande och Lennart Öberg till mötessekreterare. 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare Torsten Berglöw och Håkan Sjödoff valdes till att justera protokollet och att vara rösträknare. 5. Årsmötesprotokollet. Årsmötesprotokollet 2003 från den 20 nov.2003 upplästes. 6. Styrelsens Verksamhetsberättelse. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/ / upplästes varefter den godkändes att läggas till handlingarna. 7. Kassaberättelse. Då kassör Håkan Pihl var frånvarande gick ordförande Gunnar Beskow igenom kassaberättelsen för verksamhetsåret 1/ / Bokslutet för året uppvisar en förlust på :-. Detta underskott förklaras med investeringen i ny kran och lyftanordning till denna. Försäljning av den gamla kranen bokförs på nästa budgetår. De övriga ekonomiska siffror hänvisas till resultaträkningen. Ett klarläggande av de olika kostnadskontona gjordes. En ny kontoplan har tagits fram för att uppdela de olika posterna. Årsmötet godkände kassaberättelsen. 8. Revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen upplästes av Anders Englund. 9. Ansvarsfrihet. Mötet beslutade ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 10. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar. Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet. Styrelsen hade lagt fram en proposition om höjning av medlemsavgiften från 350 kronor till 395 kronor. Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kronor. 11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår. Gunnar Beskow redogjorde för budgetförslaget. Efter diskussioner och några justeringar beslutade årsmötet godkänna budgeten med ett överskott på kronor. Inkomsten av den numera sålda gamla kranen är då medräknad. 12. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår. Årsmötet beslutade att godkänna följande medlemsavgifter: Inträdes avgift Medlems avgift Båtlyft Båtlyft utomstående 300:- kronor 400:- kronor per år 600:- kronor per säsong 600:- kronor per gång Uteplats Båthus A Båthus B-C 400:- kronor per år 250:- kronor per år 725:- kronor per år Sid 4 Årsmötesprotokollet för 2004.doc 1 (2)

5 13. Val av styrelsemedlemmar Vice ordföranden för två år valdes Kassör för två år valdes Ledamot för två år valdes Ordförande Gunnar Beskow har ett år kvar Sekreterare Lennart Öberg har ett år kvar Styrelseledamot Magnus Thele har ett år kvar 14. Val av styrelsesuppleanter Styrelsesuppleanter för ett år valdes 15. Val av övriga funktionärer Val av materialförvaltare för ett år Val av miljöombud för ett år Val av slipförman för ett år Val av Klubbholmskommitté för ett år Val av Tävlingskommitté för ett år 16. Val av revisor Revisor för två år valdes Revisor Marita Björkqvist har ett år kvar 17. Val av revisorsuppleant Val av revisorsuppleant för ett år P-O. Johansson Thomas Persson Ingrid Wiborg Olav Pedersén Torsten Berglöw Rolf Rosenholm Bengt Lindell Lennart Öberg Rolf Rosenholm Hasse Wiborg (sammankallande) Rune Person Knut Thors Vakant Anders Englund Bengt Lindell 18. Val av Valberedningen Val av valberedning för ett år Sören Jansson Sammankallande Yrje Björkqvist Robert Eriksson 19. Övriga frågor Skadegörelse på slipen är ett ständigt återkommande problem. Något förslag på åtgärder har vi inte. Det är viktigt att vid besök på slipen att vid utpassage alltid låsa bommen. Gunnar Beskow rapporterade att nya hemsidan för KMS är klar. Medlemmarna kommer att få ett inloggningsnamn och ett lösenord för att komma åt våra interna artiklar. Kassören Thomas Person håller på att undersöka om vilket registersystem vi skall använda för medlemsregistrering. Ett alternativ är att lägga det på hemsidan, ett annat att använda SBU:s båtklubbsprogram. Vi har också tillgång till det program som tidigare kassören har använt. Tidigare har beslutats att skylt skall uppsättas på sopkärran att endast brännbart får läggas där. Hans Lundmark tog på sig ansvaret att se till lämpliga skyltar uppsätts. Beslutades att sätta upp nya nummerskyltar på båtskjulen. 20. Avslutning Ordföranden Gunnar Beskow tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat. Vid protokollet Lennart Öberg Justeras: Torsten Berglöw Håkan Sjödoff PS: Efter avslutat möte bjöd klubben på en smörgås och en kopp kaffe under gemytliga former. Eftersom vår avgående kassör Håkan Phil p.g.a. sjukdom inte kunde närvara vid årsmötet, avtackas han av ordföranden Gunnar Beskow vid ett senare tillfälle. Då överlämnas en gåva och blomma som tack för väl utförda insatser undre många år. DS Sid 5 Årsmötesprotokollet för 2004.doc 2 (2)

6 AKTIVITETER april Sjösättning 7 maj Sjösättning 21 maj Sjösättning 2 april Arbetsdag båtskjul C 9 april Arbetsdag båtskjul C 4 juni MBF förbundstävling i navigation. Anordnas av Hallsta-Kolbäck. 4 juni Ångans dag i Mariefred.?? Augusti Galtenmästerskapen. Anordnas av Arboga Båtklubb 24 september Torrsättning (Upptagning) 8 oktober Torrsättning 15 oktober Torrsättning 29 oktober Torrsättning Har ni kännedom om andra aktiviteter, vänligen meddela detta till ordförande eller sekreterare. Våra grannklubbar i Mälaren har också sina olika aktiviteter. Besök gärna dom på deras klubböar. Vid sjösättning och torrsättning gäller att båtägaren skall anmäla sig till tjänstgörande kranförare mellan kl 8 och 9 den aktuella dagen. ARBETSDAGAR 2 OCH 9 APRIL För ovanlighetens skull har vi i år arbetsdagar för att få i ordning båtskjul C. Meningen är väggarna skall kläs med plåt. Men vi behöver er hjälp! Du som har möjlighet att ställa upp, anmäl detta till Rolf Rosenholm, tel HEMSIDA Du glömmer väl inte vår hemsida Den försöker vi hålla aktuell. Om du finner något som du vill ha med där eller ändra på, anmäl det till ordförande eller sekreterare! Sid 6

7 Kassör Thomas Persson Tel Sid 7

8 Skadegörelse på Kråkan Förra våren hade vi en del skadegörelse på Kråkan. Vi gjorde en skriftlig anmälan till polisen. Vi hade en del vittnesmål att gå efter så vår förhoppning var naturligtvis att polisen skulle finna den skyldige så att vi får slut på skadegörelsen. Vi har fått ett svar från polisen med beskedet att Förundersökning nedlägges - Ej spaningsresultat. Dom säger sig ha gjort efterforskningar men inte fått något resultat. Om det är någon som har ytterligare information att ge så vänligen kontakta undertecknad så ska jag vidarebefordra detta till polisen. Gunnar Beskow Ordförande Köping den 21 januari 2005 Hej alla båtvänner! Nu kommer den förklaring som jag lovade er alla på årsmötet, varför det inte blev något skrivet från min sida i senaste numret av Rodret. Jag började med skrivandet och var nästan färdig då Rodret gick i tryck, men jag tröstade mig med att det förmodligen var någon annan som också hade skrivit ned sina sommarminnen. Det skulle säkert fylla ut tidningen ändå, utan mig. Jag hade nämligen hört från flera håll under båtsäsongen, att det fanns andra som funderat på det här med skrivandet. En annan stor anledning till att jag uteblev, var att vår dotter berättade att hon och hennes sambo bestämt sig för att gifta sig på nyårsafton. Eftersom jag är den mamma jag är, kastade jag ur mig, att naturligtvis skulle JAG sy dotterns och tärnans klänningar. Ett mastodont projekt, skulle de visa sig. Jag sydde sista stygnet kl på nyårsaftons förmiddag. Till detta hör också att vår lille son (27 år), ringer till sin mor och berättar att han köpt 21 meter tyg för att klä om sin hörnsoffa!!!!!!! Det enda han säger i telefonen är: Mamma, hur gör man? Till saken hör också, att jag är bara en amatör både som sömmerska och tapetserare. Efter detta kan ni nog räkna ut varför det blev som det blev. Här kommer nu det som blev skrivet i november I det här numret av Rodret skall jag inte bli långrandig, då jag inte har så mycket tid till att skriva. Nu ligger Miss Lane på slipen för sin vintervila och ute är det 15 grader kallt. Några projekt under vintern är väl tänkt, vi får se vad det blir. Nu är det bara att se tillbaka på den lite halvdana sommaren. Det kanske är tur att man inte vet så mycket om vädret innan man ger sig ut på semester. Vi åkte i alla fall mycket båt. Vi började resa med att slussa ut i Södertälje, därefter fortsatte vi till Brandalsund. Nästa hamn var Laxkroken, där fick vi lite färg på oss, 20 grader och sol. Trosa fick bli vår nästa hamn för bunkring av vatten och proviant, där hämtade vi upp mina föräldrar som skulle firade sin 40-åriga bröllopsdag ombord på Miss Lane. Vi blev liggande inblåsta i fyra Sid 8

9 dygn och fick roa oss med kortspel och andra stillsamma inomhusaktiviteter. Samma dag som vi äntligen kunde kasta loss fick vi glädjande besked om att vår dotter hade fått ännu ett litet gossebarn, som fick namnet Joel. Vi styrde nu kosan mot Sågviken, nästa dag fortsatte vi till Nåttarö. Det har nu gått 14 dagar på min så efterlängtade semester och fortfarande lyser solen med sin frånvaro. Nästa hamn blir den lilla ön Rutskär ( syns knappt på sjökortet), herr och fru Janssons lilla paradisö. Eftersom det är Toninos födelsedag, blir det förståss fest den kvällen. Nästa dag har vi lite båt vård då vädret har stabiliserat sig och termometern visar på 20 grader igen. Vi blir inte långvariga på denna lilla ö, då den är så liten att vår lilla Affe inte kan hitta någon riktigt bra rastplats. Han börjar lida av förstoppning så vi kastar loss redan tidigt på förmiddagen den andra dagen. Katrin II gör följe med oss och vi styr mot Trosa igen, mina föräldrar mönstra av och det är dags att handla igen ( vi har en liten kyl). Därefter styr Miss Lane & Katrin II mot Ärholmen i Hummelviksfjärden utanför Stuttsvik en underbar arkipelag. Nästa anhalt blir Nyköping i spöregn, därefter styr vi mot Brunskär där vi träffar på Köpingsborna Wiborgs & Thors, och titta, där lyser solen! Nästa dag tar Hans och jag farväl av hela sällskapet och styr mot Landsort. Vi kommer dit vid 11-tiden och innan dagen är till ända är hamnen full och det varnas för hårt väder. Nästa dag gör vi en promenad ner till södra änden av ön Öja för att hälsa på herr och fru Sjöblom som driver vandrarhemmet i utkiket på Öja. Vi har nämligen bott på utkiket dels i augusti 01 och nyåret (en otrolig upplevelse) med våra vänner landkrabborna. Efter promenaden kastar vi åter loss och styr mot Revskär, åter träffar vi på Köpingsborna Anita & Jonny P. Vi lämnar hastigt ön efter två dygn när vi får syn på en stackars räv, den är förskräckligt angripen av skabb och eftersom vi har hund kändes det obehagligt, då det är smittsamt. Några dagar senare lägger vi till i Södertälje för att vårt äldsta (knappt 2 år) barnbarn Elias skall mönstra på moja och mojas båt. Där har vi också vårt första möte med lille Joel som då endast är 14 dagar gammal. Efter några dagar är både Elias och moja Hans helt slut, Elias på sjölivet och Hans på det ständiga passet, att det lilla livet inte skall falla över bord. Hans har sovit med öppna ögon i fyra nätter och tycker att sista semester dygnet skall han få slappna av. Elias mönstrar av i Mälarbaden och vår semester slutar med strålande sol och sommarvärmen börjar komma. Nu kan vi bara hoppas att det blir bättre väder till nästa sommar. Med vänliga hälsningar från besättningen på Miss Lane. Sid 9

10 BATTERIER Jag är numera återsförsäljare av batterier. Leveranstid ca 2-3 veckor. Snabbare leverans mot extra kostnad. Batterier för alla ändamål. Batterier för bilar, motorcycklar, trädgårdsmaskiner, mobiltelefoner. Torrbatterier, startbatterier, fritidsbatterier, gelbatterier. Inget eget lager = alltid färska batterier! Ex Startbatteri Volvo 70 Ah 483:- Fritidsbatteri 12V 75Ah 462:- Optima red top U-4,2L (1050) 1840:- Optima yellow top U-4,2L (1000) 2308:- Priset inklusive moms. Elplanering AB Tel Mariebergsgatan Köping VI UPPREPAR IGEN! LÅS GRINDEN Vid upprepade tillfällen når vi i styrelsen kommer till slipen finns ingen där och grinden är olåst. Detta är inte acceptabelt. Sid 10

11 Sid 11

12 B FÖRENINGS- BREV Adressetikett BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv eftersändning återsändes försändelsen med nya adressen angiven till: KMS Box Köping MÄRKNING BÅTVAGNAR Klubben kräver att båtvagnarna skall vara märkta! Om du inte själv ser till att det blir gjort kommer styrelsen att se att det blir gjort på Er bekostnad!! Det skall märkas med namn och adress och/eller telefonnummer. Du kan måla på vagnen eller sätta dit en graverad skylt. Till ett mycket humant pris kan du få en skylt graverad av Teji Maskinsätteri Rolf Olsson Tel Styrelsen KLUBB-SHOPEN Behöver du en ny vimpel? Vår sekreterare säljer nya! Vi har även en tröja, en keps och ett emblem till facila priser! Utseende och priser kan du se på vår hemsida

RODRET. 4 År 2004 2004-11-15. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.

RODRET. 4 År 2004 2004-11-15. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18 731 23 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping. RODRET 4 År 2004 2004-11-15 Medlemsblad för s Motorbåtssällskap Box 18 731 23 Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se Segrare i Galtenmästerskapet 2004 Hans Lundmark KMS 1:a pris inom KMBK Eva Högstedt

Läs mer

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Redaktionen har ordet

Redaktionen har ordet Redaktionen har ordet Någon form av tyckarsida hade vi i redaktionen tänkt att vi skulle ha på den här sidan i stället för ordförandesida. Ambitionen var då att vidtala någon att skriva och tycka till

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben.

Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Bilaga 6, Remissdebatt RÅM 2010-01-04 Linnéa Andersson, jag har suttit som sekreterare i styrelsen, jag är med i Jönköpingsklubben. Laura de Jong, jag är från Umeklubben och har suttit som vice kassör.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014

Ramsdalen. nytt i. Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet. Information för oss som bor i Ramsdalen. Byalagsaktuellt: Nr 2:2014 Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalen Information för oss som bor i Ramsdalen Nr 2:2014 Det händer i Ramsdalen: -Vårstädning -Loppis -Ramsdalsloppet Ramsdalens Byalag 2013 Styrelse: Ordförande Hans Carlsson

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Fastställande

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer