Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation"

Transkript

1 Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

2 2 Living Energieffektiv ventilation - vi gör det enkelt Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder. Vi tillverkar, marknadsför och levererar ventilationsprodukter av hög kvalitet. Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, kylmaskiner, luftridåer och värmeprodukter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda.

3 Living 3 Hög kvalitet till bästa möjliga pris Systemair är ett välkänt varumärke inom ventilationsbranschen. Vi strävar alltid efter att få fram högkvalitativa produkter med lång livslängd och som bidrar till minskad energianvändning. På så vis bidrar vi samtidigt till en långsiktigt hållbar, miljövänlig och lönsam utveckling för våra kunder och för samhället. Systemairs produkter som skapar en bra miljö inne och ute Vår produktion har ingen miljöpåverkan på luft eller vatten. Miljöfrågor och miljöarbete ett prioriterat område där vi ständigt förbättrar produkter, metoder och arbetssätt för att minimera belastningen på miljön. Våra produkter går att återvinna och komponenterna är miljövänliga. Pålitlighet, Trust, är vårt viktigaste ledord Våra kunder kan lita på att de får rätt produkter, med rätt prestanda och med leverans i rätt tid.

4 4 Living Tillsammans är vi starka Vi andas 15 kg luft per dag... samtidigt som vi vistas mer än 2/3 av tiden i våra bostäder. Kvaliteten på den luft som vi andas betyder mycket för vår hälsa. För att undvika dålig lukt, mögel, kondens på fönster, varma och kalla ytor måste lokalen ha bra ventilation. Hur stor betydelsen är av ett bra inomhusklimat, är enkelt att förstå om man tänker på att vi äter ca 1 kg per dag, dricker ca 3 kg per dag och andas ca 15 kg per dag. Av luften vi andas är ca 90% inomhusluft. Hårda krav ställs på mat och dryck men det ställs låga krav på den luft vi andas trots att kvaliteten på den luft som vi andas betyder mycket för vår hälsa. Att ventilera våra bostäder är en självklarhet. Utmaningen är att göra det på ett sätt som är energismart. Spara pengar och energi Du kan spara pengar och energi genom att se över ventilationssystemet och dess styrning. Se till att ventilera mer när behovet är som störst, och mindre när behovet är som minst. Det är också viktigt att utföra regelbundet underhåll på kanaler och filter, både med tanke på luftkvaliteten och på energianvändningen. Ett bra styrsystem med rätt funktioner och rätt komponenter är en förutsättning för att ventilationen ska fungera bra och att inomhusluften ska hålla en hög kvalité. Ofta jämförs FTX-system med värmepumpar, och olika experter drar åt olika håll, beroende på hur man mäter energibesparingen. Det alla experter är eniga om är att återvinning av värme ur den använda ventilationsluften naturligtvis är mycket bra ur energisynpunkt. Systemair erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller som vi beskriver i den här broschyren - genom frånluftsvärmepump med värmeåtervinning. Vår bästa tid är nu De senaste årens höjda krav och stigande energipriser har gjort att förståelsen för hur energi kan sparas, har ökat. Befintliga bostadshus börjar bli renoveringsmogna och ventilationslösningarna ses över, då de är en nyckel till besparing. Kravspecifikationen innehåller energisnåla motorer, driftsäkra produkter, enkelt handhavande med låg ljudalstring och miljösäkra leverantörer. Systemair, som är ett internationellt ventilationsföretag, har med resurser som ljudlabb, utvecklingscenter och effektiv logistik haft möjligheten att inta en ledande position i världen och kan tack vara det leverera moderna, energibesparande ventilationsprodukter som ligger rätt i tiden. Genom att vara en totalleverantör av produkter kan Systemair hjälpa till, ta fram och leverera kompletta ventilationssystem oavsett om det rör sig om enklare ROT-objekt eller nybyggnation av fastigheter med de senaste kraven. Living är en av lösningarna Systemair kan erbjuda för flerbostadshus med befintlig frånluftventilation. För ett bra inomhus klimat med ren luft och på ett energieffektivt sätt som spar energi. Hårda krav på byggnaders energianvändning Kraven på byggnaders energianvändning ligger på 55 kwh/m 2 för nya bostäder i södra Sverige, enligt Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader. De nya hårda EU-kraven på byggnaders energiprestanda, som klubbades igenom av EU-parlamentet i maj, innebär att alla nya byggnader ska ha en energianvändning nära noll från årsskiftet 2020/2021. För offentliga byggnader gäller kravet redan från årsskiftet 2018/2019. Dessutom krävs energieffektiviserande åtgärder i samband med större renoveringar som ska uppnå 70% av dagens BBR-krav. Det framgår inte av direktivet vad NNE-hus egentligen är, mer än att det är byggnader med mycket energieffektiva klimatskal och installationer samt att en stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar. Definitionerna får varje medlemsland göra själva, dessutom kommer direktivet att kräva en rad lagändringar, inte minst i byggreglerna, BBR. Högsta tillåtna energianvändning för NNE-hus för nya bostäder i klimatzon 3: (Stockholmsområdet och södra Sverige): 55 kwh/m 2 (icke elvärmda) och 30 kwh/m 2 (elvärmda). Högsta tillåtna energianvändning vid större renoveringar av bostäder i klimatzon 3: 75 kwh/m 2 (icke elvärmda) och 40 kwh/m 2 (elvärmda).

5 Living 5 Living Värmen återvinns... värme som vi redan kostat på att värma upp. Istället för att bara ventilera ut den varma frånluften, tas nu värmen i luften till vara, med hjälp av högeffektiva värmeväxlare och värmepump, för att appliceras till radiatorkretsen. Flexibelt med Living Living är ett frånluftsaggregat med två möjligheter, utvecklat för att ge bästa värmeåtervinningen när det kommer till frånluftssystem. Basen är olika moduler som kombineras för att passa just dina behov. Genom det flexibla konceptet blir det enklare att konvertera från ett frånluftsystem till ett system som tar hand om energin som redan finns i huset. Energieffektivt och tryggt Nyckeln till den bästa energiåtervinningen är samspelet mellan modulerna. Alla komponenter är är optimerade och väl avvägda, från att värmen tas upp ur frånluften tills att de med högsta verkningsgraden appliceras till radiatorkretsen (max +60C vatten). Enkel installation Den centralt placerade frånluftsfläkten byts ut mot frånluftsaggregatet Living med optimerad funktion och drift för vattenburet värmesystem. En leverantör med många möjligheter Utnyttja fördelen med ventilationsleverantören med marknadens bredaste sortiment. En leverantör för både ventilation och värmepump ett ansvar. Integrerad brandfunktion Vi gör det enklare att tänka på säkerheten genom att brandstyrningen är integrerad för att evakuera brandgas. Effektiv, enkel och tillförlitlig. Frånluften avger värmen antingen till värmeväxlare eller direkt via förångaren till kylmediekretsen. På vägen återvinns värmeförluster från kompressor och kondensor. Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur. Med elektronisk expansionsventil och att nyckelkomponenter placerade i tempererad miljö ökar både driftsäkerhet och hållbarhet.

6 6 Living Living HP Med Integrerad värmepump Den enklaste installationen - allt i ett Hög värmeåtervinning Hög kvalité Den enklaste installationen - allt i ett Vi gör det enkelt för installatören, är ett ledord som vi verkligen lever upp till med Living HP. En leverantör ett ansvar, för både ventilation och värmepump gör att modellen HP ger den enklaste installationen. Den kompakta lösningen med en integrerad högeffektiv värmepump, för högsta effektivitet med bästa energiåtervinning. Består av Fläktfiltermodul + Värmepumpsmodul för värmeöverföring luft /vatten. Hög värmeåtervinning Frånluften avger värmen till förångaren som vid en högre temperatur via kondensorn avger värmen till radiatorkretsen. Konstruktionen medför att värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns. Värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns Stora värmeöverförande ytor i värmeväxlare för bästa värmeupptagning Hög kvalité Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur. Dessutom är alla nyckelkomponenter är placerade i tempererad miljö vilket ökar driftsäkerhet och hållbarhet Nyckelkomponenter från ledande leverantörer med bästa kvalitet och prestanda. Energieffektiva fläktar med EC-teknologi för bästa SFP Elektroniska expansionsventiler Smarta funktioner Ett gäng smarta funktioner som gör det lättare att välja, installera och använda. Bland annat: Inbyggd luftflödesreglering och forcering Brandstyrningen är integrerad Sommardrift Hög effektivitet Bästa effektivitet med varvtalsstyrd kompressor anpassar behovet för att ge högsta ESSER (COP säsong) och öka besparingen. Låga tryckfall HP Varvtalsstyrd kompressor Hög COP: Upp till 5 vid nominella värden och värmebärare +40C HP UC UC Ett frånluftaggregat med värmeåtervinning tillsammans med integrerad värmepump

7 Living 7 Living HR För extern värmepump Enkel installation köp allt från samma leverantör Effektiv värmeupptagning Kompakt lösning Enkel installation köp allt från samma leverantör Modellen Living HR är ett tillförlitligt, enkelt och kompakt frånluftsaggregat med integrerad värmeåtervinning, optimerat för bästa effektivitet i kombination med extern värmepump. Enkel installation Styr och reglering är klappat och klart också för brand allt för att göra installationen enkel. Köp allt från samma leverantör En stor fördel är att Systemairs sortiment inkluderar även externa värmepumpar så som vår WQH/L vilket gör att allt som behövs kommer från en leverantör, en kontakt och ett ansvar. En leverantör ett ansvar Integrerad brandstyrning Inbyggd luftflödesreglering och forcering Effektiv värmeupptagning Bästa energiöverföring med hjälp av värmeväxlare dimensionerade för bästa prestanda med lågt tryckfall och bästa värmeupptagning, för att föras vidare i vätskeform i husets brine till extern värmepump. Stora värmeöverförande ytor Lågt tryckfall Värmeupptagningsbatterier placerade lågt för längre livslängd Kompakt lösning Begränast med utrymme - inget problem. Då HR befinner sig separat från värmepumpen och har låg bygghöjd, ger det möjlighet att placera värmepump där bästa utrymmet finns. Living HR är lösningen för att återvinna värme på minsta möjliga yta. Stor återvinning på liten yta HP HR UC HR VP Extern värmepump WQH/L UC

8 8 Living Byggstenarna En stabil grund som kombineras utifrån behov Fläkt-filtermodul Living HP och Living HR har varsin Fläkt-filtermodul optimerade för energi-värmeåtervinning att kombineras med värmepumpsmodul HP respektive värmeåtervinningsmodul HR. Bägge fläkt-filter modulerna har: Energieffektiva EC fläktar för bästa SFP <0,6* Filter: Lågt tryckfall och lång livslängd. F5 filter som standard, G3 som tillval. Förfilter som tillval. Enkel integrerad funktion för brand med signaler för givare, spjäll och separat brandgasfläkt. HP * SFP 0,6 vid flöden angivna i datablad Värmeåtervinningsmodul - HR Att kombineras med fläktfiltermodulen för att få ett frånluftaggregat med värmeåtervinning att ansluta till extern värmepump Värmeåtervinningsbatterierna har stor yta för högsta prestanda, med lägsta tryckfall och bästa värmeupptagningen vilket bidrar till lågt SFP. Batteriet är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur Finns i flera storlekar och klarar luftmängd l/s Effektivt optimerat luft-brine batteri för att kunna utvinna maximalt med energi ur frånluften och samtidigt lämna en hög temperatur till den externa värmepumpen. UC Fläkt-filtermodul HP Värmeåtervinningsmodul HR Fläkt-filtermodul HR Värmepumpsmodul - HP Att kombineras med fläktfiltermodulen HP för att få ett frånluftaggregat med integrerad värmepump Enkel att installera och använda - samma leverantör. Bästa effektivitet med vartalsstyrd kompressor anpassar behovet för att ge högsta ESSEER (COP säsong) och öka besparingen Kompakt design och låg köldmediefyllning ( < 3 kg), R410a. Direkt överföring till radiatorkretsen via kondensorn Extern värmepump WQL/H WQL/H är serien vattenkylda vätskekylmaskiner och värme pumpar med högeffektiva scrollkompressorer. En kompakt design gör det enkelt att placera och transportera enheten vid om - och tillbyggnad. Regleringen sker med avancerad mikro processor som enkelt kan hantera flera applikationer och driftty per som extern värmepump för Living HR, komfort kyla med kyltorn eller tillsammans med fastighetsvärmepumpar (bergvärme) mfl. HR Komponenter för bästa prestanda också vid dellast Flertalet utföranden Kompakt design Lätt att placera och installera

9 Living 9 Styr och regler Enkelt att driftsätta Funktion och drift är optimierad för vattenburet värmesystem (HP) eller för att enkelt ansluta brine-kretsen från borrhålet som tar upp värmen från luften och transporterar den till den externa värmepumpen (HR). Styrningen är specialtillverkad för Systemairs Living-aggregat. Aggregaten levereras förinställda från fabrik och i snabbmenyerna kan enkelt konfiguration, funktion och temperatur ställas in. Översiktsskärmen gör att det är lätt att läsa av status direkt från displayen, vilket tillsammans med idrifttagningsverktyget gör att aggregatet är enkelt att starta upp. Säker drift Driften blir säker med funktioner som optimerar och skyddar kompressorn och köldmediekretsen. Med temperatureglering, spjällstyrning, radiatorkretsens flödesvakt och att avfrostningsfunktionen är alltid aktiv skapas full kontroll över hela systemet. För HR finns sensorer och utsignaler som möjliggör enkel reglering av extern pump och/eller ventil för att eliminera påfrysning av värmeåtervinningsbatteriet. Brandfunktion Digital ingång för brand-och rökdetektor. När larm utlöst stänger spjäll A och B för att skydda fläkt och värmepump, och spjäll C öppnar för att extern brandgasfläkt ska evakuera de varma och farliga brandgaserna. Sommardrift Living HP: För att spara tryckfall på sommaren när det inte finns något värmebehov, skickar en utegivare signal till styrenheten som stänger av värmepumpen, stänger spjäll och den externa brandgasfläkten går in och jobbar som en vanlig frånluftsfläkt. Flödet kontrolleras av tryck/flödesgivare och brandgasfläkten regleras för att hålla optimalt flöde. Living HR arbetar kontinuerligt som ett vanligt frånluftsaggregat även på sommaren för att alltid återföra värme från frånluften till den externa värmepumpen. Funktion för att motionera brandgasfläkten och spjäll är integrerad i regleringen. Lek inte med elden Kombinera med marknadens bästa brandgasfläkt Brandstyrningen är integrerad och med en extern brandgasfläkt evakueras brandgaserna. Vår brandgasfläkt DVG-EC är den enda brandgasfläkt på marknaden som har en EC motor som sparar upp till 60% av eleffekten jämfört med vanliga gamla frånluftsfläktar. Perfekt för sommardriften med andra ord. Läs mer om brandgasfläktar på Avluft Avluft Spjäll B Spjäll B Kondensor Vattenpump Förångare WFZ Vatten IN Undercentral Värmeåtervinningsbatteri WFZ Vatten UT Kompressor Fläkt Fläkt Filter Filter Spjäll A Spjäll A Vatten IN Brandgasfläkt Spjäll C Frånluft Brandgasfläkt Spjäll C Frånluft Vatten UT Pump Vattenpump Extern värmepump Undercentral Living HP Living HR

10 10 Living Living HP Storlek Antal lgh * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0,6 Ute/inne COP** nom Värme kw Living HP Ja 4,4 20 Living HP Ja 4,6 30 Living HP Ja 4,9 42 * Standardlägenhet med 25l/s ** Vid utgående värmebärare +40 C Vid max luftflöde LWT + 40 C Dimensionsritning DL DH H DH L H D DH DL Vikt (kg) L HP HP HP D 150

11 Living 11 Flödesscheman Living HP Living HP UC UC Living HP parallelkopplad Living HP seriekopplad

12 12 Living Living HR Storlek Antal lgh * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0,6 Ute/inne Värme kw ** Living HR Ja 11 Living HR Ja 17 Living HR Ja 25 * Standardlägenhet med 25l/s **ΔT brine 5K 30% E.G. Dimensionsritning D LS LS DL DH D 150 H DH L LS L H D DH DL Vikt (kg) HR HR HR

13 Living 13 Flödesschema Living HR VP

14 14 Living Fler produkter i Systemairs sortiment Effektiva FTX-lösningar Bostadsaggregat i SAVE-serien med hög återvinning och frisk luft SAVE-serien omfattar ett brett utbud av luftbehandlingsaggregat för bostäder, lämpliga för specifika behov. Hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg SFP SAVE har hög verkningsgrad och låg energiförbrukning med låg SFP. SAVEs fläktmotorer är energieffektiva och använder modern EC-teknik. EC-motorer ger upp till omkring 50 % lägre energiförbrukning vid transport av luft jämfört med konventionella växelströmsmotorer. SAVEs fläktmotorer är också tystgående, flexibla och driftsäkra. För nybyggnation och renovering Samtliga aggregat passar perfekt för både nybyggnation och renovering. Modern design SAVE-serien består av aggregat med ny, fräsch look, som smälter in i alla miljöer. Lätt att använda SAVE har behovsstyrd reglering. Tack vare startguiden är det enkelt att ställa in optimalt luftflöde. Plug & Play Aggregaten levereras förprogrammerade, provade och klara för installation. Det går aldrig snabbt nog att få frisk luft och bra inomhusklimat. Service och underhåll blir lätt, tack vare lätt åtkomliga utbyteskomponenter, vilket bidrar till driftsäkerheten. Läs denna broschyr. Gå sedan till systemair.com. Här finns all teknisk information, alla produktberäkningar och alla tillbehör du behöver. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om frågor om våra produkter. Vi är passionerat engagerade i att tillhandahålla produkter som är lätta att välja, installera och underhålla för perfekt inomhusklimat. Och du kan vara säker på att det alltid är lätt att vara kund hos Systemair. SAVE. Energibesparing och utmärkt inomhusklimat är den perfekta kombinationen. Vi tar vårt miljöansvar på allvar Vi på Systemair är medvetna om vårt ansvar för miljön. Vårt främsta bidrag till modernt miljöskydd är effektiv energianvändning. Symbolen Green Ventilation markerar intelligent teknik i harmoni med miljön. Den visar att våra produkter är framtidsanpassade. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder hållbarhet tillsammans med ekonomi och möjlighet att få alla fördelar med rättframma och väl planerade installationer. EC-tekniken är rättfram och ekologiskt effektiv, utan kompromisser i fråga om kvalitet och funktionalitet. Alla SAVE-aggregat har energieffektiva fläktmotorer med modern EC-teknik.

15 Living 15 Kompaktaggregat Montera anslut njut! Våra kompakta ventilationsaggregat är inte bara energisnåla de sparar också tid. Tack vare att aggregaten levereras anslutningsklara är de mycket enkla att installera. Alla komponenter som fläktar, filter, värmeväxlare, värmebatterier och styr- och reglerenheter är inbyggda och optimalt anpassade till varandra. På så sätt skapar de ett pålitligt, hälsosamt och behagligt inomhusklimat på kontor, i skolor, på hotell och i många andra typer av byggnader. Tack vare den senaste motortekniken och de högeffektiva värmeväxlarna är enheterna oerhört energisnåla. Tilluftsaggregat TA 0,07-1,25 m³/s Kompaktaggregat Topvex SC 0,1-2 m³/s C = motströmsvärmeväxlare Kompaktaggregat Topvex FR med roterande värmeväxlare 0,12-1,7 m³/s Kompaktaggregat Topvex SR/SX SR: 0,1 1,95 m³/s SX: 0,1 0,75 m³/s R = rotationsvärmeväxlare X = korsströmsvärmeväxlare Kompaktaggregat TIME 0,4-4 m³/s Kompaktaggregat Topvex TR/TX TR: 0,1-2 m³/s TX: 0,1-0,758 m³/s Kompaktaggregat DVCompact 1-10 m³/s R = rotationsvärmeväxlare X = korsströmsvärmeväxlare

16 Systemair Box 73 Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Region Nord Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Region Väst Göteborg Industrivägen Sävedalen Tel Fax Region Mitt Söderköping Kanalhamnen Söderköping Tel Fax Region Öst Stockholm Veddestavägen Järfälla Tel Fax Region Syd Malmö Grimsbygatan Malmö Tel Fax Systemair In house studio januari 2015 E82571

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Topvex luftbehandlingsaggregat

Topvex luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex luftbehandlingsaggregat Optimal luftkvalitet där du befinner dig mest 2 Topvex Topvex passar allt

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar. Bostadsassistenten

Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar. Bostadsassistenten Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar Bostadsassistenten Systemair Ventilation över hela världen Systemair är det ledande ventilationsföretaget med dotterbolag

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

DVCompact. www.systemair.se. DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s

DVCompact. www.systemair.se. DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s DVCompact www.systemair.se DVCompact 20-100 Luftmängd 1-10 m3/s DVCompact ett unikt bidrag till att reducera energiförbrukningen i fastigheter. 40% av dagens energianvändning går till fastigheter. Med

Läs mer

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning

Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie. Målsättning Teknikupphandling av energieffektiva återvinningssystem (vå) för befintliga flerbostadshus -En förstudie Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åke Blomsterberg, WSP Environmental Målsättning Värmeåtervinning

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

GreenMaster HP Frånluftsvärmepump för fastigheter

GreenMaster HP Frånluftsvärmepump för fastigheter GreenMaster HP Frånluftsvärmepump för fastigheter Air-Site Vi är ett svenskt företag som gillar luft och energiåtervinning. Därför utvecklar vi produkter som använder luften för att värma, kyla och tillhandahålla

Läs mer

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar

Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar Rätt ventilation på fel plats kostar mer än det smakar eller, varför blir det inte som jag tänkt Vätterhem, Torbjörn Lundgren 2013-11-06 Sid 1 Bostads AB VätterHem i Jönköping Bostäder & Lokaler 8 200

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar. Systemairs Bostadsguide

Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar. Systemairs Bostadsguide Fläktar Luftbehandlingsaggregat Don Brandgasfläktar Luftridåer och Värmare Tunnelfläktar Systemairs Bostadsguide 2 I Bostadsguiden Systemair Ventilation över hela världen Systemair är det ledande ventilationsföretaget

Läs mer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer

CLOUDair. Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter CLOUDair Det enklaste sättet att få kontroll över dina installationer 2 CLOUDair CLOUDair Det enklaste sättet

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED TOPP-ANSLUTNA KANALER Spara energi, kostnader och miljö med Fläkt Woods Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation,

Läs mer

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com

ÖSTBERGS PRODUKTER. www.ostberg.com ÖSTBERGS PRODUKTER www.ostberg.com LUFTKVALITET ÄR LIVSKVALITET Kvalitet har alltid varit den viktigaste delen för AB C.A. Östberg. Företaget är ISO 9001 och ISO 14001 certifierat vilket innebär att vi

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA

KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA KUNSKAP, KLIMAT OCH KYLA Toppanslutning sparar plats Integrerad styr Bra driftsekonomi Enkel installation Integrerad kyla Envistar succén finns nu med toppanslutning. KVALITET OCH PRESTANDA Envistar Top

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING VENTIL ATIONSLÖSNINGAR FÖR DIN BOSTAD BÄTTRE INOMHUSMILJÖ VÄRMEÅTERVINNING Ventilationsprodukter för bostäder, affärer & lokaler Sedan tidigt 70-tal har miljontals hushåll fått produkter

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer

Ren luft inomhus! HERU EC. HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön. Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer HERU EC Energiåtervinningsaggregat med lågenergimotorer Ren luft inomhus! HERU EC energiåtervinningsaggregat för hälsan, ekonomin och miljön www.ostberg.com Innehåll REDUCERA ENERGIANVÄNDNINGEN ÄNNU MER.....................3

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

En smart energibesparing

En smart energibesparing EKOVENT Energiåtervinningssystem En smart energibesparing EKO-HYDROOPT S & EKO-HYDROOPT M TA TILLVARA PÅ ENERGIN I LUFTEN Att låta luft som värmts upp (eller blivit avkyld) försvinna ut med ventilationen

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Kompakt aggregat (plug&play)

Kompakt aggregat (plug&play) CompAir CF, CompAir RW (Roterande värmeväxlare) CompAir CompAir är en serie luftbehandlingsaggregat i sju storlekar, avsedda för luftflöden från 500 upp till 11 000 m³/tim. Aggregatens viktigaste egenskap

Läs mer

Flexit rumsventilator

Flexit rumsventilator Flexit rumsventilator Balanserad ventilation med värmeåtervinning för separata rum Ren och frisk luft för en sund inomhusmiljö DET FINNS BÄTTRE LÖSNINGAR TILL FRISK LUFT FÅ ÖKAD KOMFORT Traditionella klaff-

Läs mer

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder

Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR SMÅHUS OCH KONTOR Liggande ventilationsaggregat för småhus och bostäder Du mår bättre då inneluften är hälsosam I vårt nordiska klimat tillbringar vi en stor

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior och Premium Ventilationsaggregat med kyl-/värmepump kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- och Premium -serier Ventilation värme kyla Ventilationsaggregaten

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare intelligent flexibel lättanvänd tyst Intelligent Ställer om sig automatiskt efter din lokal SWH anpassar sig automatiskt till förutsättningarna i din lokal.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer