Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation"

Transkript

1 Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

2 2 Living Energieffektiv ventilation - vi gör det enkelt Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 45 länder. Vi tillverkar, marknadsför och levererar ventilationsprodukter av hög kvalitet. Produktprogrammet omfattar ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftdistribution, kylmaskiner, luftridåer och värmeprodukter. Produkterna är robusta, enkla att välja, installera och använda.

3 Living 3 Hög kvalitet till bästa möjliga pris Systemair är ett välkänt varumärke inom ventilationsbranschen. Vi strävar alltid efter att få fram högkvalitativa produkter med lång livslängd och som bidrar till minskad energianvändning. På så vis bidrar vi samtidigt till en långsiktigt hållbar, miljövänlig och lönsam utveckling för våra kunder och för samhället. Systemairs produkter som skapar en bra miljö inne och ute Vår produktion har ingen miljöpåverkan på luft eller vatten. Miljöfrågor och miljöarbete ett prioriterat område där vi ständigt förbättrar produkter, metoder och arbetssätt för att minimera belastningen på miljön. Våra produkter går att återvinna och komponenterna är miljövänliga. Pålitlighet, Trust, är vårt viktigaste ledord Våra kunder kan lita på att de får rätt produkter, med rätt prestanda och med leverans i rätt tid.

4 4 Living Tillsammans är vi starka Vi andas 15 kg luft per dag... samtidigt som vi vistas mer än 2/3 av tiden i våra bostäder. Kvaliteten på den luft som vi andas betyder mycket för vår hälsa. För att undvika dålig lukt, mögel, kondens på fönster, varma och kalla ytor måste lokalen ha bra ventilation. Hur stor betydelsen är av ett bra inomhusklimat, är enkelt att förstå om man tänker på att vi äter ca 1 kg per dag, dricker ca 3 kg per dag och andas ca 15 kg per dag. Av luften vi andas är ca 90% inomhusluft. Hårda krav ställs på mat och dryck men det ställs låga krav på den luft vi andas trots att kvaliteten på den luft som vi andas betyder mycket för vår hälsa. Att ventilera våra bostäder är en självklarhet. Utmaningen är att göra det på ett sätt som är energismart. Spara pengar och energi Du kan spara pengar och energi genom att se över ventilationssystemet och dess styrning. Se till att ventilera mer när behovet är som störst, och mindre när behovet är som minst. Det är också viktigt att utföra regelbundet underhåll på kanaler och filter, både med tanke på luftkvaliteten och på energianvändningen. Ett bra styrsystem med rätt funktioner och rätt komponenter är en förutsättning för att ventilationen ska fungera bra och att inomhusluften ska hålla en hög kvalité. Ofta jämförs FTX-system med värmepumpar, och olika experter drar åt olika håll, beroende på hur man mäter energibesparingen. Det alla experter är eniga om är att återvinning av värme ur den använda ventilationsluften naturligtvis är mycket bra ur energisynpunkt. Systemair erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller som vi beskriver i den här broschyren - genom frånluftsvärmepump med värmeåtervinning. Vår bästa tid är nu De senaste årens höjda krav och stigande energipriser har gjort att förståelsen för hur energi kan sparas, har ökat. Befintliga bostadshus börjar bli renoveringsmogna och ventilationslösningarna ses över, då de är en nyckel till besparing. Kravspecifikationen innehåller energisnåla motorer, driftsäkra produkter, enkelt handhavande med låg ljudalstring och miljösäkra leverantörer. Systemair, som är ett internationellt ventilationsföretag, har med resurser som ljudlabb, utvecklingscenter och effektiv logistik haft möjligheten att inta en ledande position i världen och kan tack vara det leverera moderna, energibesparande ventilationsprodukter som ligger rätt i tiden. Genom att vara en totalleverantör av produkter kan Systemair hjälpa till, ta fram och leverera kompletta ventilationssystem oavsett om det rör sig om enklare ROT-objekt eller nybyggnation av fastigheter med de senaste kraven. Living är en av lösningarna Systemair kan erbjuda för flerbostadshus med befintlig frånluftventilation. För ett bra inomhus klimat med ren luft och på ett energieffektivt sätt som spar energi. Hårda krav på byggnaders energianvändning Kraven på byggnaders energianvändning ligger på 55 kwh/m 2 för nya bostäder i södra Sverige, enligt Energimyndighetens nationella strategi för lågenergibyggnader. De nya hårda EU-kraven på byggnaders energiprestanda, som klubbades igenom av EU-parlamentet i maj, innebär att alla nya byggnader ska ha en energianvändning nära noll från årsskiftet 2020/2021. För offentliga byggnader gäller kravet redan från årsskiftet 2018/2019. Dessutom krävs energieffektiviserande åtgärder i samband med större renoveringar som ska uppnå 70% av dagens BBR-krav. Det framgår inte av direktivet vad NNE-hus egentligen är, mer än att det är byggnader med mycket energieffektiva klimatskal och installationer samt att en stor andel av den energi som behövs ska vara förnybar. Definitionerna får varje medlemsland göra själva, dessutom kommer direktivet att kräva en rad lagändringar, inte minst i byggreglerna, BBR. Högsta tillåtna energianvändning för NNE-hus för nya bostäder i klimatzon 3: (Stockholmsområdet och södra Sverige): 55 kwh/m 2 (icke elvärmda) och 30 kwh/m 2 (elvärmda). Högsta tillåtna energianvändning vid större renoveringar av bostäder i klimatzon 3: 75 kwh/m 2 (icke elvärmda) och 40 kwh/m 2 (elvärmda).

5 Living 5 Living Värmen återvinns... värme som vi redan kostat på att värma upp. Istället för att bara ventilera ut den varma frånluften, tas nu värmen i luften till vara, med hjälp av högeffektiva värmeväxlare och värmepump, för att appliceras till radiatorkretsen. Flexibelt med Living Living är ett frånluftsaggregat med två möjligheter, utvecklat för att ge bästa värmeåtervinningen när det kommer till frånluftssystem. Basen är olika moduler som kombineras för att passa just dina behov. Genom det flexibla konceptet blir det enklare att konvertera från ett frånluftsystem till ett system som tar hand om energin som redan finns i huset. Energieffektivt och tryggt Nyckeln till den bästa energiåtervinningen är samspelet mellan modulerna. Alla komponenter är är optimerade och väl avvägda, från att värmen tas upp ur frånluften tills att de med högsta verkningsgraden appliceras till radiatorkretsen (max +60C vatten). Enkel installation Den centralt placerade frånluftsfläkten byts ut mot frånluftsaggregatet Living med optimerad funktion och drift för vattenburet värmesystem. En leverantör med många möjligheter Utnyttja fördelen med ventilationsleverantören med marknadens bredaste sortiment. En leverantör för både ventilation och värmepump ett ansvar. Integrerad brandfunktion Vi gör det enklare att tänka på säkerheten genom att brandstyrningen är integrerad för att evakuera brandgas. Effektiv, enkel och tillförlitlig. Frånluften avger värmen antingen till värmeväxlare eller direkt via förångaren till kylmediekretsen. På vägen återvinns värmeförluster från kompressor och kondensor. Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur. Med elektronisk expansionsventil och att nyckelkomponenter placerade i tempererad miljö ökar både driftsäkerhet och hållbarhet.

6 6 Living Living HP Med Integrerad värmepump Den enklaste installationen - allt i ett Hög värmeåtervinning Hög kvalité Den enklaste installationen - allt i ett Vi gör det enkelt för installatören, är ett ledord som vi verkligen lever upp till med Living HP. En leverantör ett ansvar, för både ventilation och värmepump gör att modellen HP ger den enklaste installationen. Den kompakta lösningen med en integrerad högeffektiv värmepump, för högsta effektivitet med bästa energiåtervinning. Består av Fläktfiltermodul + Värmepumpsmodul för värmeöverföring luft /vatten. Hög värmeåtervinning Frånluften avger värmen till förångaren som vid en högre temperatur via kondensorn avger värmen till radiatorkretsen. Konstruktionen medför att värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns. Värmeförluster från kompressor och kondensor återvinns Stora värmeöverförande ytor i värmeväxlare för bästa värmeupptagning Hög kvalité Konstruktionen är pålitlig då förångaren är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur. Dessutom är alla nyckelkomponenter är placerade i tempererad miljö vilket ökar driftsäkerhet och hållbarhet Nyckelkomponenter från ledande leverantörer med bästa kvalitet och prestanda. Energieffektiva fläktar med EC-teknologi för bästa SFP Elektroniska expansionsventiler Smarta funktioner Ett gäng smarta funktioner som gör det lättare att välja, installera och använda. Bland annat: Inbyggd luftflödesreglering och forcering Brandstyrningen är integrerad Sommardrift Hög effektivitet Bästa effektivitet med varvtalsstyrd kompressor anpassar behovet för att ge högsta ESSER (COP säsong) och öka besparingen. Låga tryckfall HP Varvtalsstyrd kompressor Hög COP: Upp till 5 vid nominella värden och värmebärare +40C HP UC UC Ett frånluftaggregat med värmeåtervinning tillsammans med integrerad värmepump

7 Living 7 Living HR För extern värmepump Enkel installation köp allt från samma leverantör Effektiv värmeupptagning Kompakt lösning Enkel installation köp allt från samma leverantör Modellen Living HR är ett tillförlitligt, enkelt och kompakt frånluftsaggregat med integrerad värmeåtervinning, optimerat för bästa effektivitet i kombination med extern värmepump. Enkel installation Styr och reglering är klappat och klart också för brand allt för att göra installationen enkel. Köp allt från samma leverantör En stor fördel är att Systemairs sortiment inkluderar även externa värmepumpar så som vår WQH/L vilket gör att allt som behövs kommer från en leverantör, en kontakt och ett ansvar. En leverantör ett ansvar Integrerad brandstyrning Inbyggd luftflödesreglering och forcering Effektiv värmeupptagning Bästa energiöverföring med hjälp av värmeväxlare dimensionerade för bästa prestanda med lågt tryckfall och bästa värmeupptagning, för att föras vidare i vätskeform i husets brine till extern värmepump. Stora värmeöverförande ytor Lågt tryckfall Värmeupptagningsbatterier placerade lågt för längre livslängd Kompakt lösning Begränast med utrymme - inget problem. Då HR befinner sig separat från värmepumpen och har låg bygghöjd, ger det möjlighet att placera värmepump där bästa utrymmet finns. Living HR är lösningen för att återvinna värme på minsta möjliga yta. Stor återvinning på liten yta HP HR UC HR VP Extern värmepump WQH/L UC

8 8 Living Byggstenarna En stabil grund som kombineras utifrån behov Fläkt-filtermodul Living HP och Living HR har varsin Fläkt-filtermodul optimerade för energi-värmeåtervinning att kombineras med värmepumpsmodul HP respektive värmeåtervinningsmodul HR. Bägge fläkt-filter modulerna har: Energieffektiva EC fläktar för bästa SFP <0,6* Filter: Lågt tryckfall och lång livslängd. F5 filter som standard, G3 som tillval. Förfilter som tillval. Enkel integrerad funktion för brand med signaler för givare, spjäll och separat brandgasfläkt. HP * SFP 0,6 vid flöden angivna i datablad Värmeåtervinningsmodul - HR Att kombineras med fläktfiltermodulen för att få ett frånluftaggregat med värmeåtervinning att ansluta till extern värmepump Värmeåtervinningsbatterierna har stor yta för högsta prestanda, med lägsta tryckfall och bästa värmeupptagningen vilket bidrar till lågt SFP. Batteriet är placerad lågt vilket medför att konsensat inte läcker ner till nedre sektioner och känslig appartur Finns i flera storlekar och klarar luftmängd l/s Effektivt optimerat luft-brine batteri för att kunna utvinna maximalt med energi ur frånluften och samtidigt lämna en hög temperatur till den externa värmepumpen. UC Fläkt-filtermodul HP Värmeåtervinningsmodul HR Fläkt-filtermodul HR Värmepumpsmodul - HP Att kombineras med fläktfiltermodulen HP för att få ett frånluftaggregat med integrerad värmepump Enkel att installera och använda - samma leverantör. Bästa effektivitet med vartalsstyrd kompressor anpassar behovet för att ge högsta ESSEER (COP säsong) och öka besparingen Kompakt design och låg köldmediefyllning ( < 3 kg), R410a. Direkt överföring till radiatorkretsen via kondensorn Extern värmepump WQL/H WQL/H är serien vattenkylda vätskekylmaskiner och värme pumpar med högeffektiva scrollkompressorer. En kompakt design gör det enkelt att placera och transportera enheten vid om - och tillbyggnad. Regleringen sker med avancerad mikro processor som enkelt kan hantera flera applikationer och driftty per som extern värmepump för Living HR, komfort kyla med kyltorn eller tillsammans med fastighetsvärmepumpar (bergvärme) mfl. HR Komponenter för bästa prestanda också vid dellast Flertalet utföranden Kompakt design Lätt att placera och installera

9 Living 9 Styr och regler Enkelt att driftsätta Funktion och drift är optimierad för vattenburet värmesystem (HP) eller för att enkelt ansluta brine-kretsen från borrhålet som tar upp värmen från luften och transporterar den till den externa värmepumpen (HR). Styrningen är specialtillverkad för Systemairs Living-aggregat. Aggregaten levereras förinställda från fabrik och i snabbmenyerna kan enkelt konfiguration, funktion och temperatur ställas in. Översiktsskärmen gör att det är lätt att läsa av status direkt från displayen, vilket tillsammans med idrifttagningsverktyget gör att aggregatet är enkelt att starta upp. Säker drift Driften blir säker med funktioner som optimerar och skyddar kompressorn och köldmediekretsen. Med temperatureglering, spjällstyrning, radiatorkretsens flödesvakt och att avfrostningsfunktionen är alltid aktiv skapas full kontroll över hela systemet. För HR finns sensorer och utsignaler som möjliggör enkel reglering av extern pump och/eller ventil för att eliminera påfrysning av värmeåtervinningsbatteriet. Brandfunktion Digital ingång för brand-och rökdetektor. När larm utlöst stänger spjäll A och B för att skydda fläkt och värmepump, och spjäll C öppnar för att extern brandgasfläkt ska evakuera de varma och farliga brandgaserna. Sommardrift Living HP: För att spara tryckfall på sommaren när det inte finns något värmebehov, skickar en utegivare signal till styrenheten som stänger av värmepumpen, stänger spjäll och den externa brandgasfläkten går in och jobbar som en vanlig frånluftsfläkt. Flödet kontrolleras av tryck/flödesgivare och brandgasfläkten regleras för att hålla optimalt flöde. Living HR arbetar kontinuerligt som ett vanligt frånluftsaggregat även på sommaren för att alltid återföra värme från frånluften till den externa värmepumpen. Funktion för att motionera brandgasfläkten och spjäll är integrerad i regleringen. Lek inte med elden Kombinera med marknadens bästa brandgasfläkt Brandstyrningen är integrerad och med en extern brandgasfläkt evakueras brandgaserna. Vår brandgasfläkt DVG-EC är den enda brandgasfläkt på marknaden som har en EC motor som sparar upp till 60% av eleffekten jämfört med vanliga gamla frånluftsfläktar. Perfekt för sommardriften med andra ord. Läs mer om brandgasfläktar på Avluft Avluft Spjäll B Spjäll B Kondensor Vattenpump Förångare WFZ Vatten IN Undercentral Värmeåtervinningsbatteri WFZ Vatten UT Kompressor Fläkt Fläkt Filter Filter Spjäll A Spjäll A Vatten IN Brandgasfläkt Spjäll C Frånluft Brandgasfläkt Spjäll C Frånluft Vatten UT Pump Vattenpump Extern värmepump Undercentral Living HP Living HR

10 10 Living Living HP Storlek Antal lgh * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0,6 Ute/inne COP** nom Värme kw Living HP Ja 4,4 20 Living HP Ja 4,6 30 Living HP Ja 4,9 42 * Standardlägenhet med 25l/s ** Vid utgående värmebärare +40 C Vid max luftflöde LWT + 40 C Dimensionsritning DL DH H DH L H D DH DL Vikt (kg) L HP HP HP D 150

11 Living 11 Flödesscheman Living HP Living HP UC UC Living HP parallelkopplad Living HP seriekopplad

12 12 Living Living HR Storlek Antal lgh * Luftflöde l/s Nom. l/s SFP <0,6 Ute/inne Värme kw ** Living HR Ja 11 Living HR Ja 17 Living HR Ja 25 * Standardlägenhet med 25l/s **ΔT brine 5K 30% E.G. Dimensionsritning D LS LS DL DH D 150 H DH L LS L H D DH DL Vikt (kg) HR HR HR

13 Living 13 Flödesschema Living HR VP

14 14 Living Fler produkter i Systemairs sortiment Effektiva FTX-lösningar Bostadsaggregat i SAVE-serien med hög återvinning och frisk luft SAVE-serien omfattar ett brett utbud av luftbehandlingsaggregat för bostäder, lämpliga för specifika behov. Hög verkningsgrad, låg energiförbrukning och låg SFP SAVE har hög verkningsgrad och låg energiförbrukning med låg SFP. SAVEs fläktmotorer är energieffektiva och använder modern EC-teknik. EC-motorer ger upp till omkring 50 % lägre energiförbrukning vid transport av luft jämfört med konventionella växelströmsmotorer. SAVEs fläktmotorer är också tystgående, flexibla och driftsäkra. För nybyggnation och renovering Samtliga aggregat passar perfekt för både nybyggnation och renovering. Modern design SAVE-serien består av aggregat med ny, fräsch look, som smälter in i alla miljöer. Lätt att använda SAVE har behovsstyrd reglering. Tack vare startguiden är det enkelt att ställa in optimalt luftflöde. Plug & Play Aggregaten levereras förprogrammerade, provade och klara för installation. Det går aldrig snabbt nog att få frisk luft och bra inomhusklimat. Service och underhåll blir lätt, tack vare lätt åtkomliga utbyteskomponenter, vilket bidrar till driftsäkerheten. Läs denna broschyr. Gå sedan till systemair.com. Här finns all teknisk information, alla produktberäkningar och alla tillbehör du behöver. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om frågor om våra produkter. Vi är passionerat engagerade i att tillhandahålla produkter som är lätta att välja, installera och underhålla för perfekt inomhusklimat. Och du kan vara säker på att det alltid är lätt att vara kund hos Systemair. SAVE. Energibesparing och utmärkt inomhusklimat är den perfekta kombinationen. Vi tar vårt miljöansvar på allvar Vi på Systemair är medvetna om vårt ansvar för miljön. Vårt främsta bidrag till modernt miljöskydd är effektiv energianvändning. Symbolen Green Ventilation markerar intelligent teknik i harmoni med miljön. Den visar att våra produkter är framtidsanpassade. Vi är stolta över att erbjuda våra kunder hållbarhet tillsammans med ekonomi och möjlighet att få alla fördelar med rättframma och väl planerade installationer. EC-tekniken är rättfram och ekologiskt effektiv, utan kompromisser i fråga om kvalitet och funktionalitet. Alla SAVE-aggregat har energieffektiva fläktmotorer med modern EC-teknik.

15 Living 15 Kompaktaggregat Montera anslut njut! Våra kompakta ventilationsaggregat är inte bara energisnåla de sparar också tid. Tack vare att aggregaten levereras anslutningsklara är de mycket enkla att installera. Alla komponenter som fläktar, filter, värmeväxlare, värmebatterier och styr- och reglerenheter är inbyggda och optimalt anpassade till varandra. På så sätt skapar de ett pålitligt, hälsosamt och behagligt inomhusklimat på kontor, i skolor, på hotell och i många andra typer av byggnader. Tack vare den senaste motortekniken och de högeffektiva värmeväxlarna är enheterna oerhört energisnåla. Tilluftsaggregat TA 0,07-1,25 m³/s Kompaktaggregat Topvex SC 0,1-2 m³/s C = motströmsvärmeväxlare Kompaktaggregat Topvex FR med roterande värmeväxlare 0,12-1,7 m³/s Kompaktaggregat Topvex SR/SX SR: 0,1 1,95 m³/s SX: 0,1 0,75 m³/s R = rotationsvärmeväxlare X = korsströmsvärmeväxlare Kompaktaggregat TIME 0,4-4 m³/s Kompaktaggregat Topvex TR/TX TR: 0,1-2 m³/s TX: 0,1-0,758 m³/s Kompaktaggregat DVCompact 1-10 m³/s R = rotationsvärmeväxlare X = korsströmsvärmeväxlare

16 Systemair Box 73 Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Region Nord Industrivägen Skinnskatteberg Tel Fax Region Väst Göteborg Industrivägen Sävedalen Tel Fax Region Mitt Söderköping Kanalhamnen Söderköping Tel Fax Region Öst Stockholm Veddestavägen Järfälla Tel Fax Region Syd Malmö Grimsbygatan Malmö Tel Fax Systemair In house studio januari 2015 E82571

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft - en varsam renovering av flerbostadshus för energieffektivisering Energi och miljökompetenscentrum (EMC) Rapport 2014:1

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa

För husägaren. Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa 1 För husägaren Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Innehåll Val av uppvärmningssystem...4 Miljövänlig värme...6 Välja rätt värmepumpstyp...8 Ekonomi & besparing...10 Produkter Berg-, Sjö- &

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7

Inledning 3. #01 Klimatet i Sverige 4. #02 Vi håller värmen 5. #03 Vår värme kommer från luft o mark 6. #04 Produktsortiment 7 Inledning 3 #01 Klimatet i Sverige 4 #02 Vi håller värmen 5 #03 Vår värme kommer från luft o mark 6 #04 Produktsortiment 7 #05 Solpaneler och Sol-EL 8 #06 Ecozon värmepumpar smälter in 9 #07 Teknisk jämförelse

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol.

Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Värmepumpar och solsystem för villor. Värmepumpslösningar från mark, sjö, berg, luft och sol. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. Installerar du en värmepump från CTC, ingår Energyflex. Det ger dig

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer