Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld"

Transkript

1 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr Profilen: Kerstin Sköld Årg 62

2 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Styrelsen har ordet, Rapport från årsmötet 4 Tillgänglighetspriset Funktionärer DHR-profilen Kerstin Sköld 7 DHR-profilen Kerstin Sköld, Till minne av Krister 8 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 9 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 10 Resan till Gotland 11 Program i vår och sommar 12 Expeditionens bemanning, Viktiga datum... Faktauppgifter om DHR Norrköpingsavdelningen DHR Norrköpingsavdelningen E-post: Gymnastikgatan 10 Hemsida: Norrköping PlusGiro: Organisationsnummer: Telefon och fax: Telefonsvararen är inkopplad hela dygnet Sommarhemmet Sjöstugan, Bonäs Gård 4, Svärtinge. Tel Ordförande: Göran Dahlström, tel , mobil: Medlemsbladets redaktör: Frank Svensson, tel , mobil:

3 3 Styrelsen har ordet... Åter har vi lagt ett år till handlingarna. Det blev ett omtumlande år, då vår högst värderade ordförande Krister Billkvist, hastigt gick bort i slutet av året. En ny epok tar vid och vi övriga i styrelsen önskar vår nya ordförande Göran Dahlström lycka till i uppdraget att gå i spetsen för vår kamp för att göra samhället anpassat för alla medborgare. Det är ett viktigt år vi är inne i, detta valår, och givetvis ska vi ordna politikerträffar och på alla vis försöka få svar från de olika partierna, hur de kommer att tillmötergå våra krav för att förbättra, framförallt tillgänglighet och anpassning, för alla grupper i samhället. I skrivande stund är vi inne i andra halvan av mars och förberedelserna för en ny säsong ute vid vår pärla Sjöstugan vid Glans strand, har så sakteliga börjat. Vi har ju numera en stenkista som händiga Vesa byggde upp i höstas och denna vinters is, har inte påverkat stenkistan alls. Vesa är i full färd att bygga bryggan som ska förbinda land med stenkistan och det kommer att vara klart när våren är här på riktigt. En viktig faktor för våra tillställningar ute vid Sommarhemmet är ju vädret, för det är ju skönare när vi har grillparty och Midsommarfest m.m., om vi kan vistas utomhus. Vi får hoppas på många ljumma sommarkvällar vid Sommarhemmet och givetvis kommer näktergalen att underhålla oss med sin skönsång i vanlig ordning. Rapport från årsmötet Årsmötet ägde även i år rum i Sjöstugan och inleddes med ett välkomnande. Därefter hölls parentation över de medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes till deras minne och de hedrades med en tyst minut. Därefter vidtog val av presidium och till mötesordförande valdes Bo Svensson och till sekreterare valdes Ulla Johansson. Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks och godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp och enligt deras förslag beviljades ansvarsfrihet för år Beslutads att vår avdelning inte tar ut någon medlemsavgift utöver den ordinarie avgiften till förbundet. Omkostnadsersättningar för styrelse, revisorer och medlemsbladets redaktör beslutades vara oförändrade. Sedan följde val och valberedningens förslag klubbades igenom. Den fullständiga listan på funktionärer finns att läsa på sidan 5. Mötet avslutades med att nya ordföranden Göran Dahlström tackade de ca 55 deltagarna för visat intresse. Som avslutning bjöds på den sedvanliga räkmackan med dricka, samt kaffe med kaka. För underhållningen svarade Ole Kattilakoski med sång till gitarr.

4 4 Ica Strömmen fick Tillgänglighetspriset 2013 Ica Strömmen tilldelades fredagen den 28 februari Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris för sitt goda bemötande av människor med funktionsnedsättningar. Tillgänglighetspriset delas ut årligen till en näringsidkare som har gjort något för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset delades ut av Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, på plats i Ica Strömmens lokaler på Kungsgatan 41. I servicebranschen sägs det vara en självklarhet med ett bra bemötande. För människor med funktionsnedsättningar är ett bra bemötande och god service många gånger en nödvändighet för att kunna delta i samhällets alla delar. - Tillgänglighet är viktigt för oss alla, tyckte Lars Stjernkvist och fick en medhållande nick från Mona Olsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande. Allmänheten har fått nominera kandidater, och därefter har en jury valt ut Ica Strömmen bland de nominerade. Priset är ett konstverk från kommunens dagliga verksamhet Estetverkstan. Årets konstnär Soledad Ericsson var med och räckte över priset till de stolta vinnarna. - Vilket fint pris! Det ska stå i fönstret så att alla våra kunder kan se det, sade Ronny Österberg från Ica Strömmen. Juryns motivering: Ibland är det till synes små saker som avgör vem som kan vara med och vem som blir utestängd. För människor med nedsatt syn kan det handla om att inte kunna läsa menyn på restaurang, för människor med nedsatt hörsel kan det handla om att inte höra vad som sägs på ett torgmöte, för människor med allergi kan det handla om att inte kunna åka buss på grund av alltför starka dofter i omgivningen. För människor med nedsatt rörelseförmåga kan en kant eller en trappa vara oöverstiglig. Tillgänglighetspriset handlar inte om att hitta det som är mest perfekt avseende tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar, utan att lyfta fram goda exempel. ICA Strömmen tilldelas Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris 2013 med motivering att de ger ett gott bemötande och god service. Genom att uppmärksamma och vara lyhörd inför sina kunders olika behov underlättar de för personer att kunna genomföra sina daglig varuinköp att så självständigt som möjligt.

5 5 Funktionärer 2014 Styrelsen: Ordförande Göran Dahlström Vice ordförande Per-Arne Bergström Sekreterare Marie Björkdahl Kassör Frank Svensson Ledamot Lars-Erik Johansson Ledamot Sigvard Floser Ledamot Ulla Johansson Adjungerad Jenny Larnemark, kanslist Revisorer: Revisorssuppleanter: Arbetsutskott: Studieorganisatör: Reseorganisatör: Valberedning: Presskontakt: Ombud till distriktsårsmöte: Lotta Andersson, Bo Hjort Tomas Westin, Jan Rydén Tjänstgörande ordförande, sekreterare och kassör Ulla Johansson Ulla Johansson Jenny Larnemark och Bo G Karlsson Göran Dahlström Frank Svensson, Ulla Johansson, Marie Björkdahl, Göran Dahlström Kommittéer och ombud Sommarhemskommittén: Kaffekommittéer: Ulla Johansson, P-O Engstrand, Sigvard Floser, Bo Hjort, Vesa Ojava, Lars-Erik Johansson, samt Frank Svensson, som sammankallande och styrelserepresentant. Grupp 1: Ansvarar för möten i feb, maj, nov Kerstin Andersson, Roland Johansson Grupp 2: Ansvarar för möten i mars, sep, dec Inga Johansson, Bo G Karlsson, Vesa & Ulla Ojava Grupp 3: Ansvarar för möten i jan, april, okt. Lars-Erik Johansson, Anne-Marie Edkrantz, Barbro Holm Medlemskontaktkommittén: Programkommitté: Inga Johansson, Marie Björkdahl, Sigvard Floser. Marie Björkdahl, Ulla Johansson

6 Jag föddes 26 april 1937 i kökssoffan i Ådalen, Svärtinge. Efter ett par månader i skolan drabbades jag av barnförlamning/polio. Jag hade just lärt mig cykla på mammas stora cykel. Min teckning i skolan till Fars dag blev aldrig färdig. Andra världskriget pågick och våra pappor var inkallade någonstans i Sverige. Efter en tid på epidemin skickades jag och andra barn för rehabilitering till Ryhovs sjukhus i Jönköping, som egentligen var ett mentalsjukhus. Där placerades vi på en egen låst avdelning. Det fanns inte telefon hemma så kontakten var liten och besök sällsynta. Mamma sparade mitt första brev, där jag textat: Jag vill hem jag vill hälst hem. Efter flera månader närmade sig höstterminen Utrustad med läderbandage på benen, tygkorsett och ett par käppar kunde jag vingla mig fram. Jag bodde granne med skolan i Svärtinge men skickades till Lidingö skolhem. Senare har jag tänkt på att det blev lagstadgad rätt till skolgång först 1962 för vanföra barn. På skolhemmet fanns ca 40 elever. Där skulle jag tillbringa fem år och konfirmeras i Lidingö kyrka. Kontakten med familjen skedde genom brev och vistelsen hemma på skolloven. I min dagbok 10 januari 1949 skrev jag: Åkte till skolhemmet. På kvällen grät jag och ville hem. Det knöts starka band mellan eleverna. Jag brukar säga att vi uppfostrades i Herrans tukt och förmaning, idag osannolikt. Det var hög kvalitet på undervisning och stora krav på att vi skulle klara oss själva. Efter folkskolan sökte jag till 4-åriga realskolan på Vanföreanstalten/ Norrbackainstitutet i Solna. Då var jag 13 år och fick större frihet. En del romantik blev det också med tiden tog vi realexamen. Om tiden på Linkan och Haltan, som elevhumorn döpt respektive skola till, finns många sidor att avhandla. 6 DHR-profilen Kerstin Sköld Jag har alltid tyckt om att studera, främst språk, litteratur, historia och samhällskunskap. Jag kände för att bli historielärare men lärare skulle inte vara vanföra. Efter 10 år återvände jag hem. Det var en stor omställning, eftersom jag bara kände familj och släkt. Jag fortsatte att studera vid Handelsgymnasiet i Norrköping, boende hos en släkting. Det var påfrestande att ta mig till och från skolan, då jag måste gå bärande på böcker och bitvis åka med Ettans spårvagn. Färdtjänst fanns inte kom undret till Norrköping, en svart Volvo PV 444, som var handmanövrerad. Jag tog körkort tillsammans med bland andra Maj-Britt Andersson, som var en stöttepelare i DHR. Bilen som hjälpmedel har varit avgörande för att jag orkat arbeta så många år. Hösten 1958 blev jag dessutom medlem i DHR.Efter studentexamen 1956 fick jag arbete som sekreterare åt disponenten på AB Asklunds Yllefabrik. Jag trivdes mycket bra men textilkrisen slog till och tillverkningen upphörde. Jag fortsatte direkt till kontorsarbete hos landsfiskalen i Bråbygdens distrikt, som omfattade Vikbolandet, Kolmården och Kvillinge. Det blev en intressant tid att följa och delta i polisverksamheten. Då även landsfiskalsorganisationen förstatligades 1965 kom jag till Landstinget i Linköping. Jag gifte mig med Kjell, som arbetade som polis i Linköping. Efter några år på landstingskansliet sökte jag in till Socialhögskolan i Örebro. I utbildningen ingick två femmånaderspraktik. De gjorde jag hos Socialförvaltningens i Linköping barnavårdsmannasektion och Skyddskonsulenten i Norrköping. Särskilt minns jag möten med människor i häktet och på Skenäs ungdomsanstalt. I samband med min socionomexamen flyttade Kjell och jag till Åby. Vi ville bo närmare hans två barn och min mor. Jag fick anställning 1971 som kurator vid långvårdskliniken på Sandbyhov i Norrköping.

7 7 Där trivdes jag. Det var ett modernt sjukhus och inte längre någon motbjudande inrättning för norrköpingsborna. En höjdpunkt var när det byggdes Röda Fjädern bostäder i Linköping och jag kunde medverka till att två unga trafikskadade patienter fick flytta dit. Deras enda möjlighet på den tiden var annars att bli kvar på sjukhus. Efter några år började jag på Arbetsvårdsinstitutet (AVI) i Norrköping, där jag ingick som kurator i ett rehabiliteringsteam kring personer med olika arbetshinder. Målet var att hjälpa dem vidare i livet och helst till arbete, ett arbetssätt som jag trodde på. Min sista anställning blev som utredare hos Försäkringskassan med arbete kring rehabilitering, handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd mm. Mina krafter avtog och jag lämnade arbetslivet Det var en svår omställning. Möten med människor i sorg och glädje och försök att lösa problem hade betytt mycket för mig. Kjell och jag hade varit aktiva i DHR i många år. Kjell var bland annat ordförande i Norrköpingsavdelningen flera år. För min del fick jag som förtidspensionär mera tid och var avdelningsordförande ett par år. Jag deltog i det viktiga DHR-arbetet på alla nivåer, avdelning, distrikt och förbundsstyrelse. Politiker talar ibland om tron på den goda viljan men det räcker inte. Det är därför vi tyvärr behöver lagstiftning. Mitt hopp står nu till en inte alltför urvattnad diskrimineringslag mot otillgänglighet. Föreningens första ordförande Ragnar Sibbe skrev: En ensam människas röst drunknar i larmet men en förening av viljor, som är riktad mot samma mål, kan lättare göra sig hörd. Våren 2011 avled Kjell, som funnits vid min sida och varit stort stöd i närmare 50 år. Vi har haft ett bra liv och upplevt mycket tillsammans. Saknaden och tomheten kan inte beskrivas. Nu väntar jag på att blommorna - ett stort intresse - ska komma i mina rabatter. Mitt sportintresse är starkt, även om speedway nu tillhör min ungdom. Vattengymnastiken är viktig. Jag deltar i släktforskning, som är en del av min historia. Jag försöker läsa böcker i konkurrens med TV-tittandet. Vännerna betyder mycket. Kerstin Sköld Till minne av Krister Ett par veckor efter Krister Billkvist 76:e födelsedag, somnade han in i sin stuga i Svärtinge. Krister var en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och arbetade ideellt inom föreningslivet under hela sitt vuxna liv. Mellan var han verksam inom boxningsklubben Akilles, varav de sista 10 åren som ordförande var Krister med att starta en lokalavdelning av Riksförbundet för Trafik-& Polioskadade (RTP) i Norrköping. En annan förening som låg honom varmt om hjärtat var Norrköpings Handikappidrottsförening (NHIF), där han var en drivande kraft under många år. Listan kan göras lång och de senast 7 åren var han ordförande hos oss i DHR som numera står för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Krister var alltid glad och positiv och hade en utåtriktad sida i sin personlighet som man ytterst sällan möter. Han var alltid snabb att ta kontakt, när det kom nya medlemmar till vår förening, och han såg hela tiden till att dom snabbt smälte in i gänget och kom att trivas. Kristers bortgång är en stor förlust för oss i DHR och i handikapprörelsen i stort.

8 8 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, KRF Rapport från KRF den 6 december 2013 KRF:s fyra referensgrupper Offentlig miljö, Kollektivtrafik, Unga vuxna och Information & Kommunikation avrapporterade om träffarna under George Bol, stadsbyggnadskontoret informerad från referensgruppen offentlig miljö. Lokalförsörjningen sammankallar och skriver minnesanteckningar. DHR, HSO och sju förvaltningskontor har representanter i grupen. Under året har det kommit nya representanter från flera av kontoren. Gruppen har diskuterat och arbetat med frågor om snöröjningen och om tillgänglighet i byggprocessen. Lokalförsörjningen har redovisat åtgärder i sina lokaler. Skvallertorget och dess omgivning samt Hörsalsparken har diskuterats på plats. Organisationerna förde fram att det under det senaste året skett en försämring av tillgängligheten i den fysiska miljön främst i den yttre miljön. Ombyggnaden av Hörsalsparken visar på stora brister. Bland annat saknas kontrastmarkeringar och ledstråk för personer med nedsatt syn. Ledstråk finns inte heller med vid den planerade omdaningen av Generalsgatan. Tekniska nämnden har sedan lång tid tillbaka antagit Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö men det ver kar inte som dessa används i det praktiska genomförandet. Tidigare bjöds organisationerna in till samråd eller tillfrågades att inkomma med synpunkter i ett inle dande skede av olika processer. Det sker inte längre. Mona Olsson, ordförande, informerade att hon kommer att diskutera frågan med ansvarig politiker för den yttre miljön. Marita Eriksson, chef för bygg- och miljökontoret, samt Göran Edström och Lilian Lobos från bostadsanpassningen informerade med anledning av en fråga vid rådets föregående sammanträde som avsåg bostadsanpassning kontra nybyggnation. Bedömningen av en ansökan om bostadsanpassningsbi drag grundar sig på hur de sökta åtgärderna förhåller sig till Lagen om bostad sanpassningsbidrag (SFS 1992:1574). I lagens förarbeten framgår att botads anpassningsbidrag ska ses som ett komplement till plan- och bygglagens be stämmelser och Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Ärendebeskriv ningen gällde ett avslag från bostadsanpassningen på en ansökan om auto matiska dörröppnare till lägenhetsförråd och andra tunga dörrar i allmänna ut rymmen i en nybyggd fastighet. Eftersom fastigheten är nybyggd kunde inte bostadsanpassningsbidrag beviljas. Byggherren, i detta fall HSB, har inte följt gällande regler. Rapport från KRF den 20 februari 2014 Norrköpings kommun har beviljats projektmedel på 2 miljoner kronor från innovationsmyndigheten VINNOVA. Syftet med projektet är att etablera bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen som en testmiljö för mobila IT-lösningar,

9 9 andra tjänster och arbetssätt, som främjar äldres (runt 80 år eller äldre) själv ständighet och underlättar möjligheten till kvarboende är det val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september. Information om valåret 2014 finns på val.se. KRF har till valnämnden påtalat vikten av att dessa val blir tillgäng liga och användbara för personer med funktions nedsättningar. Anita Eriksson och Helena Nöjd från kommunstyrelsens kansli och Inger Petersson från valnämnden informerade att de ser över vallokalerna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I Norrköping finns 72 vallokaler. I början av året skedde en ändring i vallagen som innebär att kommuner inte längre kan söka dispens hos länsstyrelsen för att få använda otillgängliga vallokaler. DHR påtalade om den checklista som Handisam håller på att ta fram och som visar kommunerna vad de ska tänka på. KHR tillskriver kommunstyrelsen med anledning av att bassänglokalerna vid Sandbyhovsområdet snart har tjänat ut. Den varmvattenbassäng som kommu nen upplåter till funktionshindersorganisationerna att hyra, för rekreation och habilitering/rehabilitering, är sliten och när den går sönder kommer den inte att lagas. Dessutom kommer inte kommunen ha kvar bassängen i och med omda ningen av Sandbyhovsområdet. Då kommer kommuninvånare med nedsatt funktionsförmåga inte likt andra kommuninvånare ha möjlighet till bad i rekrea tionssyfte. HSO har tillskrivit kommunstyrelsen i samma ärende. Vid rådets föregående sammanträde lyfte funktionshinders-organisationerna fram den påtagliga försämring som skett de senaste åren gällande tillgänglig heten och användbarheten i den fysiska miljön, främst i den yttre miljön (se rapport 6 dec. -13 ). Mona Olsson, ordförande, har i ett möte med tekniska nämndens ordförande Håkan Liljeblad tagit upp Hörsalsparken, kunskapsfrå gor om tillgänglighet och bemötandefrågor. Håkan Liljeblad tar upp frågorna med Leif Lindberg, ansvarig chef på kontoret. Därefter utlovades en återkopp ling till Mona Olsson. KHR genomför den årliga tillgänglighetspromenaden den 22 maj. Hela protokollen finns att läsa på kommunens webbsida eller hos DHR Norrköping. Nästa sammanträde i KRF är den 24 april Monica Svensson

10 10 DHR-Resan till Gotland sommaren 2014 INBJUDAN TILL BUSSRESA MED BOENDE PÅ GOTLAND Datum: 11 augusti 14 augusti Antal: ca 35 personer Måndagen 11/8: Avresa från Finspång ca kl.08:45 och Norrköping ca kl.09:30 upp till Nynäshamn där färjan avgår kl. 12:50 (vi bör vara där minst 1 timme innan avgång) som är i Visby kl. 16:05 Sedan så kommer vi att åka till Ljugarn och pensionat Ekängen. Vi blir serverade middag på hotellet med kaffe. Tisdagen 12/8 onsdagen 13/8: Frukost på hotellet. Vi har möjlighet att utnyttja bussen inom gällande kör och vilotidsregler för att upptäcka Gotland. Det serveras middag med kaffe på hotellet på kvällen Torsdagen 14/8: På förmiddagen så har vi möjlighet att ta det lite lugnt. Vi kommer att åka med färjan från Visby kl. 16: 45 för att anlända till Nynäshamn kl. 20:00 och vi fortsätter efter detta hem Finspång och Norrköping Detta till ett pris av: 3000:- / person vid del i dubbel- eller enkelrum och minimi 25 personer. Vi har 26 dubbelrum och 3 enkelrum uppbokade Resan är bindande när du har bokat. Sista inbetalnings dag är 30 maj. DHR Norrköping postgiro Anmälan till Ulla Johansson E-post. Med vänlig hälsning Ulla

11 11 Program i vår och sommar 27 april Vårfestligt vid Sjöstugan Söndagen den 27 april kl Plats: Sjöstugan ute i Svärtinge. Även i år: Pajbuffé med 6 olika pajer, sallader med brytbröd och dricka. Kaffe med kaka. Avgift: 40 kr. Underhållning med Harrieth och Lidakören Anmälan senast onsdagen den 24 april 30 april Valborgsmässoafton Tisdagen den 30 april kl Vi hälsar våren välkommen vid Sjöstugan. Kaffe brygger vi gemensamt, men tilltugg får var och en ta med sig. Föreningen bjuder på varm korv och dricka. För korvåtgångens skull - anmälan senast den 27 april. 18 maj Möte vid Sjöstugan Söndagen den 18 maj kl Medlemsmöte med kaffe och dopp. Dagens tema: Information från Räddningstjänsten. Underhållning med Kaj Lärka Anmälan senast torsdagen den 15 maj. 14 juni Grillparty vid Sjöstugan Lördagen den 14 juni kl Vi får hoppas på sol och vackert väder så att vi kan sitta ute. Men som vanligt lämnas inga garantier. Mer i nästa nummer. Anmälan senast onsdagen den 11 juni. 20 juni Midsommarafton vid Sjöstugan Fredagen den 20 juni firar vi traditionsenlig midsommarafton vid Sjöstugan. Mer i nästa nummer. Anmälan senast tisdagen den 17 juni. Anmälan till sammankomster - Ring expeditionen eller på internet via E-post

12 Expeditionens bemanning... Måndagar - fredagar kl Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider. Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till Göran Dahlström eller Frank Svensson som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m. Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet Frågor i ärendet: Frank eller Anmälan till sammankomster görs till expeditionen Viktiga datum under våren och sommaren 24/4 Sista anmälningsdag till Vårfestligt 27/4 Vårfestligt vid Sjöstugan 27/4 Sista anmälningsdag till Valborgsmässoafton 30/4 Valborgsmässoafton vid Sjöstugan 15/5 Sista anmälningsdag till Månadsmöte 18/5 Månadsmöte vid Sjöstugan 11/6 Sista anmälningsdag till Grillpartyt 14/6 Grillparty vid Sjöstugan 17/6 Sista anmälningsdag till Midsommarfesten 20/6 Midsommarfest vid Sjöstugan Manusstopp till nästa nummer den 13 maj

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

Juni/Augusti nr 3/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län Juni/Augusti nr 3/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Våra ombud inom NHR Medlemsavgiften och Autogiro Reseberättelse från Nepal Sid 4-6 Förlängd anmälningstid

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus

Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Var tionde svensk lider av tinnitus Teckensång i Prideparaden Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 3/2014 besök gärna vår hemsida:

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach

Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP-S Nr 3. 2009 FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN Skärgårdstur och fiske i rullstol Aktiv höst med Hkp-coach RTP 184x66.pdf 1 2009-04-21 19:17:05 C M Y CM MY CY CMY K Under hösten

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus.

HJÄRNKRAFT. Projektledarens viktigaste projekt. Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 3 2012 Projektledarens viktigaste projekt Läs om hur Erik Grenmarks projekt ändrade fokus. Debatt: Vem stödjer den som överklagar? 5 Rapport

Läs mer

Vårvarma dagar på Gotland

Vårvarma dagar på Gotland efs mittsverige nummer 2 maj 2008 Vårvarma dagar på Gotland > Tusentals kristna på Stockholms gator > Prästkandidater för EFS Mittsverige > Få koll på Mittsveriges sommargårdar Nr 2, maj 2008 Mitt i årg

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet

Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen. Årsmöte. Styrelsen som valdes på årsmötet Årgång 30 Nr 2 Februari 2014 Sveriges Pensionärsförbund Seniororganisationen i tiden Karlskogaföreningen Årsmöte Styrelsen som valdes på årsmötet Stående från vänster: Per Aspeli, Sten-Åke Bengtsson, Gunn

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer