Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld"

Transkript

1 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr Profilen: Kerstin Sköld Årg 62

2 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Styrelsen har ordet, Rapport från årsmötet 4 Tillgänglighetspriset Funktionärer DHR-profilen Kerstin Sköld 7 DHR-profilen Kerstin Sköld, Till minne av Krister 8 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 9 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 10 Resan till Gotland 11 Program i vår och sommar 12 Expeditionens bemanning, Viktiga datum... Faktauppgifter om DHR Norrköpingsavdelningen DHR Norrköpingsavdelningen E-post: Gymnastikgatan 10 Hemsida: Norrköping PlusGiro: Organisationsnummer: Telefon och fax: Telefonsvararen är inkopplad hela dygnet Sommarhemmet Sjöstugan, Bonäs Gård 4, Svärtinge. Tel Ordförande: Göran Dahlström, tel , mobil: Medlemsbladets redaktör: Frank Svensson, tel , mobil:

3 3 Styrelsen har ordet... Åter har vi lagt ett år till handlingarna. Det blev ett omtumlande år, då vår högst värderade ordförande Krister Billkvist, hastigt gick bort i slutet av året. En ny epok tar vid och vi övriga i styrelsen önskar vår nya ordförande Göran Dahlström lycka till i uppdraget att gå i spetsen för vår kamp för att göra samhället anpassat för alla medborgare. Det är ett viktigt år vi är inne i, detta valår, och givetvis ska vi ordna politikerträffar och på alla vis försöka få svar från de olika partierna, hur de kommer att tillmötergå våra krav för att förbättra, framförallt tillgänglighet och anpassning, för alla grupper i samhället. I skrivande stund är vi inne i andra halvan av mars och förberedelserna för en ny säsong ute vid vår pärla Sjöstugan vid Glans strand, har så sakteliga börjat. Vi har ju numera en stenkista som händiga Vesa byggde upp i höstas och denna vinters is, har inte påverkat stenkistan alls. Vesa är i full färd att bygga bryggan som ska förbinda land med stenkistan och det kommer att vara klart när våren är här på riktigt. En viktig faktor för våra tillställningar ute vid Sommarhemmet är ju vädret, för det är ju skönare när vi har grillparty och Midsommarfest m.m., om vi kan vistas utomhus. Vi får hoppas på många ljumma sommarkvällar vid Sommarhemmet och givetvis kommer näktergalen att underhålla oss med sin skönsång i vanlig ordning. Rapport från årsmötet Årsmötet ägde även i år rum i Sjöstugan och inleddes med ett välkomnande. Därefter hölls parentation över de medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes till deras minne och de hedrades med en tyst minut. Därefter vidtog val av presidium och till mötesordförande valdes Bo Svensson och till sekreterare valdes Ulla Johansson. Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks och godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp och enligt deras förslag beviljades ansvarsfrihet för år Beslutads att vår avdelning inte tar ut någon medlemsavgift utöver den ordinarie avgiften till förbundet. Omkostnadsersättningar för styrelse, revisorer och medlemsbladets redaktör beslutades vara oförändrade. Sedan följde val och valberedningens förslag klubbades igenom. Den fullständiga listan på funktionärer finns att läsa på sidan 5. Mötet avslutades med att nya ordföranden Göran Dahlström tackade de ca 55 deltagarna för visat intresse. Som avslutning bjöds på den sedvanliga räkmackan med dricka, samt kaffe med kaka. För underhållningen svarade Ole Kattilakoski med sång till gitarr.

4 4 Ica Strömmen fick Tillgänglighetspriset 2013 Ica Strömmen tilldelades fredagen den 28 februari Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris för sitt goda bemötande av människor med funktionsnedsättningar. Tillgänglighetspriset delas ut årligen till en näringsidkare som har gjort något för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset delades ut av Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, på plats i Ica Strömmens lokaler på Kungsgatan 41. I servicebranschen sägs det vara en självklarhet med ett bra bemötande. För människor med funktionsnedsättningar är ett bra bemötande och god service många gånger en nödvändighet för att kunna delta i samhällets alla delar. - Tillgänglighet är viktigt för oss alla, tyckte Lars Stjernkvist och fick en medhållande nick från Mona Olsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande. Allmänheten har fått nominera kandidater, och därefter har en jury valt ut Ica Strömmen bland de nominerade. Priset är ett konstverk från kommunens dagliga verksamhet Estetverkstan. Årets konstnär Soledad Ericsson var med och räckte över priset till de stolta vinnarna. - Vilket fint pris! Det ska stå i fönstret så att alla våra kunder kan se det, sade Ronny Österberg från Ica Strömmen. Juryns motivering: Ibland är det till synes små saker som avgör vem som kan vara med och vem som blir utestängd. För människor med nedsatt syn kan det handla om att inte kunna läsa menyn på restaurang, för människor med nedsatt hörsel kan det handla om att inte höra vad som sägs på ett torgmöte, för människor med allergi kan det handla om att inte kunna åka buss på grund av alltför starka dofter i omgivningen. För människor med nedsatt rörelseförmåga kan en kant eller en trappa vara oöverstiglig. Tillgänglighetspriset handlar inte om att hitta det som är mest perfekt avseende tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar, utan att lyfta fram goda exempel. ICA Strömmen tilldelas Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris 2013 med motivering att de ger ett gott bemötande och god service. Genom att uppmärksamma och vara lyhörd inför sina kunders olika behov underlättar de för personer att kunna genomföra sina daglig varuinköp att så självständigt som möjligt.

5 5 Funktionärer 2014 Styrelsen: Ordförande Göran Dahlström Vice ordförande Per-Arne Bergström Sekreterare Marie Björkdahl Kassör Frank Svensson Ledamot Lars-Erik Johansson Ledamot Sigvard Floser Ledamot Ulla Johansson Adjungerad Jenny Larnemark, kanslist Revisorer: Revisorssuppleanter: Arbetsutskott: Studieorganisatör: Reseorganisatör: Valberedning: Presskontakt: Ombud till distriktsårsmöte: Lotta Andersson, Bo Hjort Tomas Westin, Jan Rydén Tjänstgörande ordförande, sekreterare och kassör Ulla Johansson Ulla Johansson Jenny Larnemark och Bo G Karlsson Göran Dahlström Frank Svensson, Ulla Johansson, Marie Björkdahl, Göran Dahlström Kommittéer och ombud Sommarhemskommittén: Kaffekommittéer: Ulla Johansson, P-O Engstrand, Sigvard Floser, Bo Hjort, Vesa Ojava, Lars-Erik Johansson, samt Frank Svensson, som sammankallande och styrelserepresentant. Grupp 1: Ansvarar för möten i feb, maj, nov Kerstin Andersson, Roland Johansson Grupp 2: Ansvarar för möten i mars, sep, dec Inga Johansson, Bo G Karlsson, Vesa & Ulla Ojava Grupp 3: Ansvarar för möten i jan, april, okt. Lars-Erik Johansson, Anne-Marie Edkrantz, Barbro Holm Medlemskontaktkommittén: Programkommitté: Inga Johansson, Marie Björkdahl, Sigvard Floser. Marie Björkdahl, Ulla Johansson

6 Jag föddes 26 april 1937 i kökssoffan i Ådalen, Svärtinge. Efter ett par månader i skolan drabbades jag av barnförlamning/polio. Jag hade just lärt mig cykla på mammas stora cykel. Min teckning i skolan till Fars dag blev aldrig färdig. Andra världskriget pågick och våra pappor var inkallade någonstans i Sverige. Efter en tid på epidemin skickades jag och andra barn för rehabilitering till Ryhovs sjukhus i Jönköping, som egentligen var ett mentalsjukhus. Där placerades vi på en egen låst avdelning. Det fanns inte telefon hemma så kontakten var liten och besök sällsynta. Mamma sparade mitt första brev, där jag textat: Jag vill hem jag vill hälst hem. Efter flera månader närmade sig höstterminen Utrustad med läderbandage på benen, tygkorsett och ett par käppar kunde jag vingla mig fram. Jag bodde granne med skolan i Svärtinge men skickades till Lidingö skolhem. Senare har jag tänkt på att det blev lagstadgad rätt till skolgång först 1962 för vanföra barn. På skolhemmet fanns ca 40 elever. Där skulle jag tillbringa fem år och konfirmeras i Lidingö kyrka. Kontakten med familjen skedde genom brev och vistelsen hemma på skolloven. I min dagbok 10 januari 1949 skrev jag: Åkte till skolhemmet. På kvällen grät jag och ville hem. Det knöts starka band mellan eleverna. Jag brukar säga att vi uppfostrades i Herrans tukt och förmaning, idag osannolikt. Det var hög kvalitet på undervisning och stora krav på att vi skulle klara oss själva. Efter folkskolan sökte jag till 4-åriga realskolan på Vanföreanstalten/ Norrbackainstitutet i Solna. Då var jag 13 år och fick större frihet. En del romantik blev det också med tiden tog vi realexamen. Om tiden på Linkan och Haltan, som elevhumorn döpt respektive skola till, finns många sidor att avhandla. 6 DHR-profilen Kerstin Sköld Jag har alltid tyckt om att studera, främst språk, litteratur, historia och samhällskunskap. Jag kände för att bli historielärare men lärare skulle inte vara vanföra. Efter 10 år återvände jag hem. Det var en stor omställning, eftersom jag bara kände familj och släkt. Jag fortsatte att studera vid Handelsgymnasiet i Norrköping, boende hos en släkting. Det var påfrestande att ta mig till och från skolan, då jag måste gå bärande på böcker och bitvis åka med Ettans spårvagn. Färdtjänst fanns inte kom undret till Norrköping, en svart Volvo PV 444, som var handmanövrerad. Jag tog körkort tillsammans med bland andra Maj-Britt Andersson, som var en stöttepelare i DHR. Bilen som hjälpmedel har varit avgörande för att jag orkat arbeta så många år. Hösten 1958 blev jag dessutom medlem i DHR.Efter studentexamen 1956 fick jag arbete som sekreterare åt disponenten på AB Asklunds Yllefabrik. Jag trivdes mycket bra men textilkrisen slog till och tillverkningen upphörde. Jag fortsatte direkt till kontorsarbete hos landsfiskalen i Bråbygdens distrikt, som omfattade Vikbolandet, Kolmården och Kvillinge. Det blev en intressant tid att följa och delta i polisverksamheten. Då även landsfiskalsorganisationen förstatligades 1965 kom jag till Landstinget i Linköping. Jag gifte mig med Kjell, som arbetade som polis i Linköping. Efter några år på landstingskansliet sökte jag in till Socialhögskolan i Örebro. I utbildningen ingick två femmånaderspraktik. De gjorde jag hos Socialförvaltningens i Linköping barnavårdsmannasektion och Skyddskonsulenten i Norrköping. Särskilt minns jag möten med människor i häktet och på Skenäs ungdomsanstalt. I samband med min socionomexamen flyttade Kjell och jag till Åby. Vi ville bo närmare hans två barn och min mor. Jag fick anställning 1971 som kurator vid långvårdskliniken på Sandbyhov i Norrköping.

7 7 Där trivdes jag. Det var ett modernt sjukhus och inte längre någon motbjudande inrättning för norrköpingsborna. En höjdpunkt var när det byggdes Röda Fjädern bostäder i Linköping och jag kunde medverka till att två unga trafikskadade patienter fick flytta dit. Deras enda möjlighet på den tiden var annars att bli kvar på sjukhus. Efter några år började jag på Arbetsvårdsinstitutet (AVI) i Norrköping, där jag ingick som kurator i ett rehabiliteringsteam kring personer med olika arbetshinder. Målet var att hjälpa dem vidare i livet och helst till arbete, ett arbetssätt som jag trodde på. Min sista anställning blev som utredare hos Försäkringskassan med arbete kring rehabilitering, handikappersättning, vårdbidrag, bilstöd mm. Mina krafter avtog och jag lämnade arbetslivet Det var en svår omställning. Möten med människor i sorg och glädje och försök att lösa problem hade betytt mycket för mig. Kjell och jag hade varit aktiva i DHR i många år. Kjell var bland annat ordförande i Norrköpingsavdelningen flera år. För min del fick jag som förtidspensionär mera tid och var avdelningsordförande ett par år. Jag deltog i det viktiga DHR-arbetet på alla nivåer, avdelning, distrikt och förbundsstyrelse. Politiker talar ibland om tron på den goda viljan men det räcker inte. Det är därför vi tyvärr behöver lagstiftning. Mitt hopp står nu till en inte alltför urvattnad diskrimineringslag mot otillgänglighet. Föreningens första ordförande Ragnar Sibbe skrev: En ensam människas röst drunknar i larmet men en förening av viljor, som är riktad mot samma mål, kan lättare göra sig hörd. Våren 2011 avled Kjell, som funnits vid min sida och varit stort stöd i närmare 50 år. Vi har haft ett bra liv och upplevt mycket tillsammans. Saknaden och tomheten kan inte beskrivas. Nu väntar jag på att blommorna - ett stort intresse - ska komma i mina rabatter. Mitt sportintresse är starkt, även om speedway nu tillhör min ungdom. Vattengymnastiken är viktig. Jag deltar i släktforskning, som är en del av min historia. Jag försöker läsa böcker i konkurrens med TV-tittandet. Vännerna betyder mycket. Kerstin Sköld Till minne av Krister Ett par veckor efter Krister Billkvist 76:e födelsedag, somnade han in i sin stuga i Svärtinge. Krister var en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och arbetade ideellt inom föreningslivet under hela sitt vuxna liv. Mellan var han verksam inom boxningsklubben Akilles, varav de sista 10 åren som ordförande var Krister med att starta en lokalavdelning av Riksförbundet för Trafik-& Polioskadade (RTP) i Norrköping. En annan förening som låg honom varmt om hjärtat var Norrköpings Handikappidrottsförening (NHIF), där han var en drivande kraft under många år. Listan kan göras lång och de senast 7 åren var han ordförande hos oss i DHR som numera står för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Krister var alltid glad och positiv och hade en utåtriktad sida i sin personlighet som man ytterst sällan möter. Han var alltid snabb att ta kontakt, när det kom nya medlemmar till vår förening, och han såg hela tiden till att dom snabbt smälte in i gänget och kom att trivas. Kristers bortgång är en stor förlust för oss i DHR och i handikapprörelsen i stort.

8 8 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor, KRF Rapport från KRF den 6 december 2013 KRF:s fyra referensgrupper Offentlig miljö, Kollektivtrafik, Unga vuxna och Information & Kommunikation avrapporterade om träffarna under George Bol, stadsbyggnadskontoret informerad från referensgruppen offentlig miljö. Lokalförsörjningen sammankallar och skriver minnesanteckningar. DHR, HSO och sju förvaltningskontor har representanter i grupen. Under året har det kommit nya representanter från flera av kontoren. Gruppen har diskuterat och arbetat med frågor om snöröjningen och om tillgänglighet i byggprocessen. Lokalförsörjningen har redovisat åtgärder i sina lokaler. Skvallertorget och dess omgivning samt Hörsalsparken har diskuterats på plats. Organisationerna förde fram att det under det senaste året skett en försämring av tillgängligheten i den fysiska miljön främst i den yttre miljön. Ombyggnaden av Hörsalsparken visar på stora brister. Bland annat saknas kontrastmarkeringar och ledstråk för personer med nedsatt syn. Ledstråk finns inte heller med vid den planerade omdaningen av Generalsgatan. Tekniska nämnden har sedan lång tid tillbaka antagit Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö men det ver kar inte som dessa används i det praktiska genomförandet. Tidigare bjöds organisationerna in till samråd eller tillfrågades att inkomma med synpunkter i ett inle dande skede av olika processer. Det sker inte längre. Mona Olsson, ordförande, informerade att hon kommer att diskutera frågan med ansvarig politiker för den yttre miljön. Marita Eriksson, chef för bygg- och miljökontoret, samt Göran Edström och Lilian Lobos från bostadsanpassningen informerade med anledning av en fråga vid rådets föregående sammanträde som avsåg bostadsanpassning kontra nybyggnation. Bedömningen av en ansökan om bostadsanpassningsbi drag grundar sig på hur de sökta åtgärderna förhåller sig till Lagen om bostad sanpassningsbidrag (SFS 1992:1574). I lagens förarbeten framgår att botads anpassningsbidrag ska ses som ett komplement till plan- och bygglagens be stämmelser och Boverkets regelsamling för byggande, BBR. Ärendebeskriv ningen gällde ett avslag från bostadsanpassningen på en ansökan om auto matiska dörröppnare till lägenhetsförråd och andra tunga dörrar i allmänna ut rymmen i en nybyggd fastighet. Eftersom fastigheten är nybyggd kunde inte bostadsanpassningsbidrag beviljas. Byggherren, i detta fall HSB, har inte följt gällande regler. Rapport från KRF den 20 februari 2014 Norrköpings kommun har beviljats projektmedel på 2 miljoner kronor från innovationsmyndigheten VINNOVA. Syftet med projektet är att etablera bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen som en testmiljö för mobila IT-lösningar,

9 9 andra tjänster och arbetssätt, som främjar äldres (runt 80 år eller äldre) själv ständighet och underlättar möjligheten till kvarboende är det val till Europaparlamentet den 25 maj och val till riksdag, kommun och landsting den 14 september. Information om valåret 2014 finns på val.se. KRF har till valnämnden påtalat vikten av att dessa val blir tillgäng liga och användbara för personer med funktions nedsättningar. Anita Eriksson och Helena Nöjd från kommunstyrelsens kansli och Inger Petersson från valnämnden informerade att de ser över vallokalerna utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I Norrköping finns 72 vallokaler. I början av året skedde en ändring i vallagen som innebär att kommuner inte längre kan söka dispens hos länsstyrelsen för att få använda otillgängliga vallokaler. DHR påtalade om den checklista som Handisam håller på att ta fram och som visar kommunerna vad de ska tänka på. KHR tillskriver kommunstyrelsen med anledning av att bassänglokalerna vid Sandbyhovsområdet snart har tjänat ut. Den varmvattenbassäng som kommu nen upplåter till funktionshindersorganisationerna att hyra, för rekreation och habilitering/rehabilitering, är sliten och när den går sönder kommer den inte att lagas. Dessutom kommer inte kommunen ha kvar bassängen i och med omda ningen av Sandbyhovsområdet. Då kommer kommuninvånare med nedsatt funktionsförmåga inte likt andra kommuninvånare ha möjlighet till bad i rekrea tionssyfte. HSO har tillskrivit kommunstyrelsen i samma ärende. Vid rådets föregående sammanträde lyfte funktionshinders-organisationerna fram den påtagliga försämring som skett de senaste åren gällande tillgänglig heten och användbarheten i den fysiska miljön, främst i den yttre miljön (se rapport 6 dec. -13 ). Mona Olsson, ordförande, har i ett möte med tekniska nämndens ordförande Håkan Liljeblad tagit upp Hörsalsparken, kunskapsfrå gor om tillgänglighet och bemötandefrågor. Håkan Liljeblad tar upp frågorna med Leif Lindberg, ansvarig chef på kontoret. Därefter utlovades en återkopp ling till Mona Olsson. KHR genomför den årliga tillgänglighetspromenaden den 22 maj. Hela protokollen finns att läsa på kommunens webbsida eller hos DHR Norrköping. Nästa sammanträde i KRF är den 24 april Monica Svensson

10 10 DHR-Resan till Gotland sommaren 2014 INBJUDAN TILL BUSSRESA MED BOENDE PÅ GOTLAND Datum: 11 augusti 14 augusti Antal: ca 35 personer Måndagen 11/8: Avresa från Finspång ca kl.08:45 och Norrköping ca kl.09:30 upp till Nynäshamn där färjan avgår kl. 12:50 (vi bör vara där minst 1 timme innan avgång) som är i Visby kl. 16:05 Sedan så kommer vi att åka till Ljugarn och pensionat Ekängen. Vi blir serverade middag på hotellet med kaffe. Tisdagen 12/8 onsdagen 13/8: Frukost på hotellet. Vi har möjlighet att utnyttja bussen inom gällande kör och vilotidsregler för att upptäcka Gotland. Det serveras middag med kaffe på hotellet på kvällen Torsdagen 14/8: På förmiddagen så har vi möjlighet att ta det lite lugnt. Vi kommer att åka med färjan från Visby kl. 16: 45 för att anlända till Nynäshamn kl. 20:00 och vi fortsätter efter detta hem Finspång och Norrköping Detta till ett pris av: 3000:- / person vid del i dubbel- eller enkelrum och minimi 25 personer. Vi har 26 dubbelrum och 3 enkelrum uppbokade Resan är bindande när du har bokat. Sista inbetalnings dag är 30 maj. DHR Norrköping postgiro Anmälan till Ulla Johansson E-post. Med vänlig hälsning Ulla

11 11 Program i vår och sommar 27 april Vårfestligt vid Sjöstugan Söndagen den 27 april kl Plats: Sjöstugan ute i Svärtinge. Även i år: Pajbuffé med 6 olika pajer, sallader med brytbröd och dricka. Kaffe med kaka. Avgift: 40 kr. Underhållning med Harrieth och Lidakören Anmälan senast onsdagen den 24 april 30 april Valborgsmässoafton Tisdagen den 30 april kl Vi hälsar våren välkommen vid Sjöstugan. Kaffe brygger vi gemensamt, men tilltugg får var och en ta med sig. Föreningen bjuder på varm korv och dricka. För korvåtgångens skull - anmälan senast den 27 april. 18 maj Möte vid Sjöstugan Söndagen den 18 maj kl Medlemsmöte med kaffe och dopp. Dagens tema: Information från Räddningstjänsten. Underhållning med Kaj Lärka Anmälan senast torsdagen den 15 maj. 14 juni Grillparty vid Sjöstugan Lördagen den 14 juni kl Vi får hoppas på sol och vackert väder så att vi kan sitta ute. Men som vanligt lämnas inga garantier. Mer i nästa nummer. Anmälan senast onsdagen den 11 juni. 20 juni Midsommarafton vid Sjöstugan Fredagen den 20 juni firar vi traditionsenlig midsommarafton vid Sjöstugan. Mer i nästa nummer. Anmälan senast tisdagen den 17 juni. Anmälan till sammankomster - Ring expeditionen eller på internet via E-post

12 Expeditionens bemanning... Måndagar - fredagar kl Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider. Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till Göran Dahlström eller Frank Svensson som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m. Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet Frågor i ärendet: Frank eller Anmälan till sammankomster görs till expeditionen Viktiga datum under våren och sommaren 24/4 Sista anmälningsdag till Vårfestligt 27/4 Vårfestligt vid Sjöstugan 27/4 Sista anmälningsdag till Valborgsmässoafton 30/4 Valborgsmässoafton vid Sjöstugan 15/5 Sista anmälningsdag till Månadsmöte 18/5 Månadsmöte vid Sjöstugan 11/6 Sista anmälningsdag till Grillpartyt 14/6 Grillparty vid Sjöstugan 17/6 Sista anmälningsdag till Midsommarfesten 20/6 Midsommarfest vid Sjöstugan Manusstopp till nästa nummer den 13 maj

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen. Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2013 Årg 61 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 2 2015 Årg 63 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Ordföranden

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se

RTP-Malmö www.malmo.rtp.se 1 RTP-Malmö www.malmo.rtp.se Verksamheten fjärde kvartalet 2004 Ordförande har ordet Hej på Er igen! Jag får börja med att ta tillbaka mina ord om sommaren. Hur som helst blev den bra mot slutet. Jag tog

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016

Revisorer Hans Gustafsson, lof Stockholm. M omval 2 år 2014-2016 Revisorersättare Maud Biärsjö M nyval 2 år 2014-2016 Flottans Män kallas härmed till Riksårsmöte ombord på Stena Vision i Gdynia måndagen den 2 juni 2014 kl. 16.30-1800. Förslag till dagordning: 1. Flaggparad. Parentation. Årsmötet öppnas. 2. Fastställande

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Profilen: Göran Dahlström

Profilen: Göran Dahlström Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 3 2014 Årg 62 Profilen: Göran Dahlström 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta

Läs mer

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015

Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 2014 FÖR 1 Förslag till dagordning vid SKPF avd 53, årsmöte Alingsås 17/2-2015 Årsmötet öppnas Parentation Val av ordförande för mötet Val av sekreterare för mötet Val av 2 justerare tillika rösträknare

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Nordiskt Forum 20 22 november 2009

Nordiskt Forum 20 22 november 2009 INBJUDAN TILL NORDISKT FORUM 2009 Nordiskt Forum är en mötesplats mellan forskare, odlare och intresserade som söker kunskap om och vill vidareutveckla den biodynamiska odlingen i Norden. Arrangör är och

Läs mer

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012

Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 PROGRAM VÅREN 2012 Tomelilla och Simrishamn i januari 2012 Bästa medlemmar. Nytt år och nya förväntningar och förändringar. Åren går verkligen fort speciellt sedan man blev pensionär. När jag tittar tillbaka

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Årgång 17 nr 2 2015-02-23

Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Segeltorp PRO-Nytt Årgång 17 nr 2 2015-02-23 Medlemsmöten Alla medlemsmöten hålls i Segeltorpsskolans gamla matsal. Beräknad mötestid ca 2 timmar. Resten av vårens möten är planerade till 14/3, 11/4 och

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Profilen: Krister Billkvist

Profilen: Krister Billkvist Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 3 2013 Årg 61 Profilen: Krister Billkvist 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2013-11-18 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33-41 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 33 Mötets öppnande och presentationsrunda 34 Föregående protokoll och val av justeringsman 35 Vision Stora torget,

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer