Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen."

Transkript

1 Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr Årg 61

2 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Ordföranden har ordet, Rapport från årsmötet 4 Redaktörens spalt, Obekvämt i biosalongen 5 Anteckningar från kurs om hjälpmedel 6 Funktionärer Tillgänglighetspriset, Medlemsrabatt när det digitala krånglar 8 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 9 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Bilrabatter 10 Resan till Tåkern och Publika evenemang 11 Program i vår och sommar 12 Expeditionens bemanning, Viktiga datum... Faktauppgifter om DHR Norrköpingsavdelningen DHR Norrköpingsavdelningen E-post: Gymnastikgatan 10 Hemsida: Norrköping PlusGiro: Organisationsnummer: Telefon och fax: Telefonsvararen är inkopplad hela dygnet Sommarhemmet Sjöstugan, telefon Ordförande: Krister Billkvist, telefon: , mobil: Medlemsbladets redaktör: Frank Svensson, telefon:

3 3 Ordföranden har ordet... Att vi i skrivande stund befinner oss i mitten av mars kan man inte tro. Isen på Glan ligger decimetertjock, snötäcket är c:a 4 decimeter och temperaturen mellan 5-15 grader. Det låter ju som december. I går hade vi vårt årsmöte med 48 deltagare i Sjöstugan!! Vi i styrelsen är otroligt glada att så många engagerar sig i vår verksamhet. Nu har årets arbete börjat och som vanligt har vi många viktiga frågor att tackla. Det handlar om tilllgänglighet, hjälpmedel, rehabilitering, hemsjukvård m.m. Känner ni igen frågorna? Vi lovar att vi inte kommer att ge oss innan vi är nöjda. Vi hälsar nu vår nya styrelsemot Göran Dahlström välkommen till styrelsen. Nu har vi också påbörjat planeringen för sommarens aktiviteter på sommarhemmet bl.a om vi ska fortsätta med Politikerveckan och i så fall hoppas vi att flera av medlemmarna i vår förening, och även medlemmar i övriga föreningar kommer för att ställa frågor till våra kommunpolitiker.vi har ju ett val nästa år och då blir veckan ännu mer viktig. Avslutningsvis vill jag tacka Mona Olsson som ledde årsmötet, samt alla som ställde upp med serveringen. Krister Rapport från årsmötet Årsmötet ägde i år rum i Sjöstugan och inleddes med ett välkomnande. Därefter hölls parentation över de medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes till deras minne och de hedrades med en tyst minut. Därefter vidtog val av presidium och till mötesordförande valdes kommunalrådet Mona Olsson och till sekreterare valdes Ulla Johansson. Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks och godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp och enligt deras förslag beviljades ansvarsfrihet för år Medlemsavgiften för år 2014 är 400:-, enligt förbundsmötesbeslut, dock kan det ändras på det nya förbundsmötet i höst. Omkostnadsersättningar för styrelse, revisorer och medlemsbladets redaktör beslutades vara oförändrade. Sedan följde val och valberedningens förslag klubbades igenom. Den fullständiga listan på funktionärer finns att läsa på sidan 6. Mötet avslutades med att Krister Billkvist tackade de ca 50 deltagarna för visat intresse. Som avslutning bjöds på den sedvanliga räkmackan med dricka, samt kaffe med kaka. För underhållningen svarade Lotta Källström med skönsång till gitarr.

4 Moderna byggnader skulle man ju kunna tro är byggda efter dagens normer när det gäller tillgänglighet. Glöm det! Där Söderleden korsar Lindövägen ligger det så kallade Cannonhuset, i alla fall kallar jag det så, eftersom reklamskylten talar om att här finns företaget Cannon. Huset är relativt nybyggt, troligen på 2000-talet. På baksidan ligger företaget Thorell Revision AB och hit begav jag mig för att uträtta ett ärende. Döm om min förvåning, när jag ska in är det en nivåskillnad på ca 15 cm vid entrén. Man kan undra hur detta blivit godkänt och vem har varit kvalitetsansvarig för denna byggnation? Här kan man inte skylla på platsbrist, för det är en stor asfalterad yta framföe entren. ******************************** I samband med att man öppnade upp och byggde till Spiralen med ingång från Drottninggatan, har det tillkommit nya toaletter. Dom är belägna på samma sida som Apoteket, i en smatt helt nära detsamma. Här har man utrustat handikapptoan med automatisk dörröppnare, bravo! Kom just på att man ju inte får använda ordet handikapp, vad heter en handikapptoa då? Förslag tack! *********************************** Raka och exakta besked tycker vi om, men när jag senast åkte färdtjänst och begärde en avresetid runt 13.00, då gick det till överdrift. Jag fick tiden 12.59! *********************************** När jag skulle ta ur minneskortet ur kameran, så fumlade jag till och det ramlade i golvet. Då kan man väl säga att jag tappa minnet? 4 Obekvämt i biosalongen För några månader sedan blev jag bjuden på bio, Cockpit med Jonas Karlsson. Jag hade hört att det inte var så bra ordnat för rullstolsanvändare men mitt första och troligen sista besök på Filmstaden blev nästan en chock. Jag hade plats i mitten av första raden men satt framför den i rullstolen. Det blev så nära den stora filmduken att jag ibland kände yrsel på grund av ställningen med bakåt böjd nacke. En möjlighet finns att sitta vid sidorna framför trapporna men man sitter ändå nära. De frågor jag ställer är, hur har sådan lokal blivit godkänd, varför kan man inte ha indragna rullstolsplatser och varför hörs inga röster för tillgängligare biografer? Kerstin Sköld

5 5 MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KURS OM HJÄLPMEDEL 13 februari 2013 Hur fungerar det idag: - Vilken kunskap finns det bland politiker, tjänstemän och förskrivare om hjälpmedel och våra behov av hjälpmedel? Exemplen med borttagande av rollatorer och elscootrar ur sortimentet tyder på att kunskaperna är begränsade? Varför så många utredningar som aldrig leder till något? - Hur fungerar de kanaler som vi har (Landstingets råd om funktionshinderfrågor, och referensgrupper)? Vi borde själva vara mer aktiva för att föra fram våra syn punkter till våra representanter. Enligt Mats Johansson så borde landstinget ha bättre kontakter med handikapprörelsen via möten och remisser. Vi håller på att se över hur råd och referensgrupper kan fungera bättre. - Hur fungerar landstingsbidragen? kanske det borde, via landstingsbidragen, gå att uppmuntra kontakter mellan handikapporganisationer och nyskadade? - Vad händer med begagnade hjälpmedel? Skulle inte vi kunna få köpa de hjälpme del som fortfarande fungerar? - Hur tar landstinget hand om de intresserade personer som de får kontakt med på en konferens? De borde knytas upp direkt! Kommunalisering: - 25 öre i skatteväxling mellan landstinget och kommunerna= 64 miljoner kronor till 13 kommuner. - Principerna för hjälpmedel kommer att vara lika över länet om landstinget och kom munerna kommer överens om hjälpmedelspolicyn. - Vart ska vi vända oss om kommunerna tar över, varje kommun borde ha en ansva rig för hjälpmedel? - Det är relativt många äldre med behov av hjälpmedel i de små kommunerna. - Det kommunala självstyret gör ju att varje kommun kan använda pengarna efter egna beslut. - En del landstinget, bl.a. Örebro har redan genomfört kommunaliseringen. - Landstinget kommer även i fortsättningen stå för hjälpmedel vid habiliteringen av barn och av hörselhjälpmedel. Allmänt: - Regeringen borde ha en minister för handikappfrågor för att underlätta att det blir gemensamma regler över hela landet. - Mats Johansson: kanske vi borde ha högkostnadsskydd för hjälpmedel. Kunde vara en idé att låta lokala verkstäder reparera hjälpmedel istället för enbart Hjälp medelscentrum. - Fredrik Sjöstrand: landstinget har tagit fram ett dokument om behovstrappa som finns via Hjälpmedelsguiden på nätet. - Förr så informerade kuratorerna om DHR och andra handikapporganisationer. Det är sämre idag. - Vi borde ha gemensamma träffar i handikapprörelsen med temat Lär känna olika handikapp. Utvärdering: - Lite för lång dag. Borde vara flera pauser. - Bra kurs Nedskrivet av Bo Svensson

6 6 Funktionärer 2013 Styrelsen: Ordförande Krister Billkvist Vice ordförande Per-Arne Bergström Sekreterare Marie Björkdahl Kassör Frank Svensson Vice kassör Göran Dahlström Ledamot Sigvard Floser Ledamot Ulla Johansson Adjungerad Jenny Larnemark, kanslist Revisorer: Revisorssuppleanter: Arbetsutskott: Studieorganisatör: Reseorganisatör: Valberedning: Presskontakt: Ombud till distriktsårsmöte: Lotta Andersson, Bo Hjort Tomas Westin, Jan Rydén Tjänstgörande ordförande, sekreterare och kassör Ulla Johansson Ulla Johansson Jenny Larnemark och Bo G Karlsson Krister Billkvist Frank Svensson, Ulla Johansson, Sigvard Floser, Marie Björkdahl, Per-Arne Bergström Kommittéer och ombud Sommarhemskommittén: Kaffekommittéer: Ulla Johansson, P-O Engstrand, Sigvard Floser, Bo Hjort, Vesa Ojava samt Frank Svensson, som sammankallande och styrelserepresentant. Grupp 1: Kerstin Andersson Grupp 2: Inga Johansson, Bo G Karlsson, Vesa Ojava, Ulla Ojava. Grupp 3: Barbro Holm, Anne-Marie Edkrantz. Medlemskontaktkommittén: Programkommitté: Inga Johansson, Marie Björkdahl, Sigvard Floser. Marie Björkdahl, Jenny Larnemark, Ulla Johansson

7 7 Spiralens Köpcentrum fick Tillgänglighetspriset 2012 Imitten på februari blev det klart vilken näringsidkare i Norrköping som tilldelas årets Tillgänglighetspris: Det blev Spiralens Köpcentrum, som tack vare en ny ramp gjort det möjligt för alla att använda sig av samma gångstråk. Rehab- och träningscentret FysEtt fick ett hedersomnämnande, då de fortsatt att utveckla sin verksamhet så att alla oavsett funktionsförmåga kan delta på lika villkor. Tillgänglighetspriset delas årligen ut till en näringsidkare i stan som har gjort något för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Allmänheten har fått nominera kandidater och en jury har valt ut Spiralens Köpcentrum bland de nominerade. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Eva Andersson, strax efter lunch idag. Själva priset är ett vackert konstverk, skapat av Camilla Eriksson från kommunens dagliga verksamhet Estetverksta n Så här lyder juryns motiveringar: Spiralens Köpcentrum För att lyckas med att skapa en miljö där alla oavsett funktionsförmåga tillförsäkras delaktighet på lika villkor krävs kunskap, kreativitet och nytänkande. Spiralens Köpcentrum tilldelas Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris 2012 med motiveringen att de har skapat en tillgänglig och användbar miljö som fungerar för alla. Genom att ersätta en tidigare varuhiss med en ramp kan alla använda sig av samma gångstråk. Tillgängligheten har ökat för alla. Vidare har Spiralens Köpcentrum visat på att tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inte måste kompromissas med den estetiska miljön. FysEtt Genom sina tillgängliga och användbara lokaler, kompetenta personal och individuella bemötande har FysEtt lyckats skapa en miljö där alla avsett funktionsförmåga tillförsäkras delaktighet på lika villkor. FysEtt tilldelas ett hedersomnämnande i samband med Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris Detta med motiveringen att de fortsatt att utveckla sin verksamhet för att alla på lika villkor får möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa och välmående. Medlemsrabatt när den digitala världen krånglar Har du problem med elektroniken hemma? Datorn fungerar inte, det trådlösa nätverket svarar inte, problem med TVn? Nu finns hjälp att få för dig som är DHR-medlem. Genom ett samarbetsavtal med företaget EHelp får du som kund 10 procent på alla tjänster utom backup. Som DHR-medlem får du rabatt på reparation av din dator, antingen i hemmet eller på verkstad; Du får datorsupport på distans; Du får hjälp att installera datorn; Du får hjälp med inkoppling och konfiguration av ditt trådlösa nätverk, förlängning av bredbandsanslutning eller andra praktiska saker som montering av tv eller antenner. Kort sagt, det mesta inom den elektroniska, digitala världen. Du får fri diagnos och betalar bara om problemel blir avhjälpt. Se själv vad du kan få hjälp med genom att gå in på

8 8 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) R ådets senaste sammanträde ägde rum den 1 mars Protokollet finns att läsa på DHR:s kansli och på kommunens hemsida. Här är en rapport om några av de frågor som togs upp på mötet. Maria Delden, verksamhetschef, på Anhörig- och kunskapscenter informerade och bjöd in till centret som öppnades i början av mars på Drottninggatan 32. Här ges bland annat möjlighet till stödsamtal, delta i olika cirklar och lyssna på någon av de aktuella föreläsningarna. Anhörigkonsulenterna har erfarenhet från äldre- och psykiatrisk vård, missbruk och funktionshindersomsorg. Åtta anhörigkonsulenter och en kurator finns på centret infördes bestämmelsen i socialtjänstlagen att man som anhörig har rätt att få stöd och avlastning. Rådet har beslutat tillskriva arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden om feriearbete för ungdomar med funktionsnedsättningar. Redan 2005 diskuterade KRF och tjänstemän vi arbetsmarknadskontoret frågan om feriejobb inom Norrköpings kommun. Det behövdes inte några särskilda feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättningar sa man då eftersom jobben skulle gå till ungdomar som hade svårt att på annat sätt få feriejobb. Men för att lättare bli kallad till intervju var det viktigt att vid ansökningstillfället uppge att man hade en funktionsnedsättning. I KRF:s referensgrupp unga vuxna har frågan tagits upp. Ungdomar med funktionsnedsättningar har sökt feriejobb på bland annat Stadium Sports Camp utan att ha blivit kallad till intervju. Därmed har ungdomarna inte fått möjlighet till ett feriejobb. Det finns inte heller någon statistik hos Arbetsmarknadskontoret över hur många ungdomar med funktionsnedsättningar som via kommunen fått ett feriejobb de senaste åren. Det är en viktig erfarenhet med feriejobb för alla ungdomar oavsett funktionsförmåga. KRF anser att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bör arbeta mer specifikt för att möjliggöra för ungdomar med funktionsnedsättningar att få feriejobb. Mona Olsson, ordförande, informerade om vad som skett med rådets skrivelser angående: Lokalt politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättighe ter för personer med funktionsnedsättningar. Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari om att ett lokalt politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska arbetas fram. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, ska kontakta kommunledningens kansli för att efterfråga vad som nu sker. fortsättning nästa sida...

9 9 Värdig entré En arkitektfirma har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret lämnat olika förslag på hur Rådhuset och Rådhusets entré kan göras tillgängligt. Stadsbyggnadskontoret har lämnat in ett yttrande till kommunstyrelsen. Motion uteserveringar Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari att bifalla motionen, vars syfte är en revidering av riktlinjerna och att skapa förutsättning för nya platser för uteserveringar. Tekniska kontoret har därefter tillsatt en arbetsgrupp och en revidering av riktlinjerna pågår. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, ingår i arbetsgruppen. Emma blev ombedd att komma in med en checklista för uteserveringar utifrån tillgänglighet och bjöd in DHR och HSO att lämna synpunkter. Checklistan har lämnats till tekniska kontoret. Det handlar bland annat om uteserveringarnas placering och utformning - om framkomlighet, underlag och möbler. Men oavsett vilka riktlinjer som arbetas fram finns problemen kvar om näringsidkaren inte följer villkoren i tillståndet. Idag görs för många avsteg och det brister i uppföljning. Det är därför viktigt att kommunen och polisen tillsammans arbetar med frågan om uteserveringar både vad gäller tillstånd och uppföljning. KRF har haft frågan om uteserveringar på dagordningen sedan Nu sker arbetet skyndsamt. Helst ska det vara slutfört till sommaren. Det är lite av en ketchupeffekt. Men 2013 blir antagligen ett övergångsår. För helt nya uteserveringar kan dock tillstånd komma att ges med de nya riktlinjerna. Den 24 maj ska rådet genomföra den årliga Tillgänglighetspromenaden. Syftet med promenaden är att se hur framkomligheten är på trottoarerna och uteserveringarnas tillgänglighet och användbarhet. Nästa sammanträde i KRF äger rum den 18 april. Monica Svensson Bilrabatter Som DHR-medlem har du rabatt på flera olika bilmärken och modeller. Rabatten varierar mellan 5 och 11 procent beroende på vilket märke/modell du väljer. Som till exempel: BMW 8 % Hyundai 5-11 % Tillbehör 10 % KIA 8 %. Personbilar Skoda 9-10% Fabia 9%, Roomster 9%, Octavia 10%, Yeti 10% och Superb 10 % Subaru 8 % Personbilar Toyota 6-10 % 11 stycken modeller samt lokaltmonterade tillbehör 10 % (Ej ac vinterhjul och metallic) VW 8-10 % Polo, Golf, Touran, Passat, Sharan, Caddy, Transportbilar T5 och LT, Crafter

10 10 Nu går resan till Tåkern den 5 juni hänger du med? Vi åker tillsammans med Linköpings avdelningen. Påstigning vid Sandbyhov Ca Kl.8.00 avresan Linköping Kl Naturen för alla säger man om Tåkern och deras Projekt. Kl Guidning. Ca 45 min. Där ska vi också ta oss tid för Fika. Sedan åker vi till Vadstena. Där får du egen tid, så får vi se hur vi ordnar med lunch där. Hemma i Norrköping ca kostnad. Kostnad 300:- för Bussen, kaffe vid Tåkern och guidningen. Lunchen står var och en för själv. Anmälan senast den 29 maj eller så länge platserna räcker. Anmälan till Ulla Johansson Välkomna! DHR:s Politikervecka augusti I någon form ska vi återkomma med Politikerveckan, som vi startade förra året ute vid Sjöstugan. Det är inte säkert det blir samma upplägg som i fjol, vi jobbar på hur vi ska lägga upp det. Åhörarna blev färre än vi tänkte oss och någon förändring kommer det att bli, för att locka större publik. I nästa nummer av Medlemsbladet kommer det mera detaljerad information, så håll ögonen öppna. ************************************** Torsdagsaktionen den 21 mars dagar utan handling från regeringen Vi planerar en stödaktion till Torsdagsaktionen. Vi har tänkt stå vid entrén till Rådhuset mellan kl Vi planerar att genomföra aktionen sist torsdagen varje månad framöver. Vi startar den 25 april och planerar att stå vi vid entrén som vetter mot Trädgårdsgatan. Vi kommer dela ut flygblad till de politiker som passerar och det är viktigt att så mångam möjligt ansluter sej, så STLL UPP om du kan!

11 11 Program i vår och sommar 21 april Vårfestligt vid Sjöstugan Söndagen den 15 april kl Plats: Sjöstugan ute i Svärtinge. Nytt för i år: Pajbuffé med 6 olika hembakade pajer, sallader med brytbröd och dricka. Kaffe med kaka. (vin finns att köpa) Avgift: 40 kr. Underhållning av Mikael Leonardsson. Anmälan senast onsdagen den 17 april. 25 april Torsdagsaktionen Ett stödaktion till Stockholms Torsdagsaktion utanför Riksdagshuset. Läs mer på sidan april Valborgsmässoafton Tisdagen den 30 april kl Vi hälsar våren välkommen vid Sjöstugan. Kaffe brygger vi gemensamt, men tilltugg får var och en ta med sig. Föreningen bjuder på varm korv och dricka. För korvåtgångens skull - anmälan senast den 27 april. 12 maj Möte vid Sjöstugan Söndagen den 12 maj kl Medlemsmöte med kaffe och dopp. Information och rapporter. Underhållning med Ole Kattilakoski. Anmälan senast torsdagen den 9 maj. 5 juni Bussresa till Tåkern Samling kl vid Sandbyhov. Läs mer på föregående sida. 15 juni Grillparty vid Sjöstugan Lördagen den 15 juni kl Vi får hoppas på sol och vackert väder så att vi kan sitta ute. Men som vanligt lämnas inga garantier. Mer i nästa nummer. Anmälan till sammankomster - Ring expeditionen eller på internet via E-post

12 Expeditionens bemanning... Måndagar - fredagar kl Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider. Semesterstängt! Expeditionen är semesterstängd från 25 juni t.o.m. 27 juli. Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till Krister Billkvist eller Frank Svensson som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m. Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet Frågor i ärendet: Frank eller Krister Anmälan till sammankomster görs till expeditionen Viktiga datum under våren och sommaren 17/4 Sista anmälningsdag till Vårfestligt 21/4 Vårfestligt vid Sjöstugan 25/4 Torsdagsaktionen 27/4 Sista anmälningsdag till Valborgsmässoafton 30/4 Valborgsmässoafton vid Sjöstugan 9/5 Sista anmälningsdag till Månadsmöte 12/5 Månadsmöte vid Sjöstugan 29/5 Sista anmälningsdag till Bussresa 5/6 Bussresa till Tåkern 12/6 Sista anmälningsdag till Grillpartyt 15/6 Grillparty vid Sjöstugan Manusstopp till nästa nummer den 13 maj

Klematis i blom, något att se fram mot...

Klematis i blom, något att se fram mot... Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2015 Årg 63 Klematis i blom, något att se fram mot... 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet. Profilen: Kerstin Sköld Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2014 Profilen: Kerstin Sköld Årg 62 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om

Läs mer

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010

Medlemsblad. NHR Motala Vadstena December 2010 NHR Motala Vadstena December 2010 Medlemsblad 2011 års bad och rekreationsresa går till Malloca! Läs mer på sista sidan. Årets firar vi Kärleksvecka traditionsenligt med kaffe och kärlekstårta tillsammans

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse SKPF:s avdelning 29 i Degerfors år 2016 Den 14 juni på resan till Södermanland stannade vi och tittade på Stora Sundby Slott Dagordning vid årsmöte med SKPF avd. 29 Degerfors. Onsdag

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Sammanträdesdatum Rådet för funktionshinderfrågor

Sammanträdesdatum Rådet för funktionshinderfrågor 1 (5) Vid protokollet Åge Sollien Sekreterare Justerat den Britt Alderholm Ordförande 2 (5) Plats Linden, Eklundavägen 1, Örebro Tid 13:00-16:00 Närvarande ledamöter Britt Alderholm (m) ordförande Jesper

Läs mer

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla.

Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. Protokoll nr 1/2014 Östervåla Hembygdsförenings Årsmöte söndagen den 16 mars 2014, kl 17.00 i Korskyrkan, Östervåla. 1 Inledning och mötets öppnande. Ordförande Anette Jerresand förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen.

Medlemsavgiften betalas från och med nu in till Riksförbundet. Därför får du ingen PlusGiro-avi med programmet i fortsättningen. Adress Vårvädersvägen 4 D, 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00. Vi har sommarstängt 22/6 17/8 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Nyhet! Medlemsavgiften betalas

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Ulla Johansson, bladets profil

Ulla Johansson, bladets profil Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 1 2016 Årg 64 Ulla Johansson, bladets profil 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 2 2015 Årg 63 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Ordföranden

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015 Torsdagen den 26 mars 2015, Karlavägen 66, Östermalm, Stockholm, Klockan 19.35 20.00 Närvarande: Göran Fjällborg, Jenny Kvam, Niklas Waitong, Dani Balladares,

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR VID STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH EXPLOATERINGSNÄMNDEN PROTOKOLL 9/2012 Tid Tisdagen den 9 oktober 2012 kl 13.30 16.00 Plats Justerat Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Ingrid

Läs mer

Reumatikerföreningen Vänersborg

Reumatikerföreningen Vänersborg Rabatter för medlemmar i Vänersborg Hälsokostbutiken Nature i Vänersborg ger 10% rabatt Skor, tofflor och läsglasögon m.m Reumatikerföreningen Vänersborg 100:- rabatt på Floating ord. Pris 475:- 50:- rabatt

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping.

Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte på Arbetets Museum. Norrköping. Protokoll fört vid Svenska Kommunalpensionärers Förbund Avd 36:s årsmöte 2016-02-17 på Arbetets Museum. Norrköping. 01. Mötets öppnande. Ordförande Barbro Mattson hälsar alla välkomna och förklarar mötet

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Rapporter. Kassarapport. Inkommande post 102. Utgående post 103. Motala Föreningsmässa i Team Sportia hallen den 5 december 2015.

Rapporter. Kassarapport. Inkommande post 102. Utgående post 103. Motala Föreningsmässa i Team Sportia hallen den 5 december 2015. NEURO Förbundet MotalalYadstena Protokoll: Neuro Förbundet Motala/Vadstena Styrelsemöte: 71 2015 97-113 Datum: 201-5-49-14 Tid: 13.00-14.30 Plats: Föreningshuset Vättersol, Vindamas väg 1, Motala Närvarande:

Läs mer

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i:

Protokoll för lokalavdelnings årsmöte den / 2017 kl. i: 1 ex sparas av lokalavdelningen. 1 ex skickas tillsammans med valrapporten till Carin Svensson LRF Sydost, Kronobergsgatan 9, 352 33 Växjö. Senast inkommen 1 mars. Protokoll för lokalavdelnings årsmöte

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Umeå kommuns funktionshinderråd

Umeå kommuns funktionshinderråd 2015-05-29 Umeå kommuns funktionshinderråd Tid: Fredagen den 29 maj 2015 kl. 13:15-16:05 Plats: Mötesrummet Myggan, stadshuset ande: Andreas Lundgren (S), ordförande, kommunstyrelsen Ulrik Berg (M), byggnadsnämnden

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017

Solberga Hålta Organisationsnummer Protokoll fört vid årsmöte den 27 januari 2017 Antal närvarande medlemmar: 55 1. Mötets öppnande Ordförande Gunnar Gustafsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Parentation Parentation genomfördes för våra avlidna medlemmar under året: Genadi

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

PROTOKOLL 04 / Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum Tid Plats Eleonoragatan 18

PROTOKOLL 04 / Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum Tid Plats Eleonoragatan 18 Sidan 1 av 7 2010-02-15 SÖRMLAND PROTOKOLL 04 / 2014 Typ av sammanträde Ombudsmöte Sammanträdesdatum 2014-11-19 Tid 18.00-19.45 Plats Eleonoragatan 18 39 50 39. Mötets öppnade Roland Elfving hälsade alla

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 2 2013 Årg 61 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Ordföranden

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 1. 2015

DHR Ängelholm NR. 1. 2015 DHR Ängelholm NR. 1. 2015 ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL. 076 05 905 09 LIZ LINDEROS TEL. 042-598 75 MOBIL. 073 66

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE 2015 Årsmötesprotokoll för Svenska Ridtravarförbundet 2015 Plats: Sala stadsbibliotek Tid: Lördagen den 21 mars 2014, kl. 15.15. Närvarande: Valery Ahlrot, Kristina Lind, Annika Toth,

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 2014 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande - studieorganisatör Vice ordförande - pressombud Kassör Sekreterare - IT / webbansvarig Styrelseledamot

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1

Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 PROTOKOLL Kommunala handikapprådet 2010-03-03 Sidan 1 Plats och tid: Kommunstyrelsesalen Stadshuset 100303 kl. 13.00 15.00 Närvarande: Ledamöter: Gun Engström Fibromyalgifören. Marianne Johansson DHR Eva

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

Viktiga datum under vintern

Viktiga datum under vintern Prima 1 Prima 1 Expeditionens bemanning Måndagar - fredagar kl 0900-1300 Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till Lars-Erik

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten

Rosie Persson, sekreterare. LSS-enheten ANSLAG / BEVIS LSS-enheten 1(10) Plats och tid Beslutande LSS-enheten. Tisdagen den 12 maj 2015. 14.00-15.30 Kommunens representanter Ingrid Ivarsson, (ordf), kommunstyrelsen Kerstin Hvirf, socialnämnden Bo Nilvall, myndighetsnämnden

Läs mer

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26

Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämmoprotokoll från WED-Förbundet Region Stockholm 2014-03-26 Årsstämman öppnades av WED-Förbundet Region Stockholms ordförande Birgitta Westin. 1. Johnny Karlsson valdes till ordförande för årsstämman.

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola

Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Skutans årsmöte den 16 februari 2017 på Väddö folkhögskola 1 Fastställande av röstlängd fastställa röstlängden till 61 röstberättigade medlemmar.. 2 Fråga om årsmötet

Läs mer

Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta. Tid och plats: Klockan , Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten

Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta. Tid och plats: Klockan , Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Kommunala Rådet för 2014-02-20 1 Funktionsnedsatta Tid och plats: Klockan 13.15 16.10, Stora Konferensrummet, Stöd- och serviceenheten Beslutande Bo Silverbern (m) ordförande Marianne Eriksson (s) Fredrik

Läs mer