Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsblad. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen."

Transkript

1 Medlemsblad Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr Årg 61

2 2 INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning, Fakta om DHR Norrköping 3 Ordföranden har ordet, Rapport från årsmötet 4 Redaktörens spalt, Obekvämt i biosalongen 5 Anteckningar från kurs om hjälpmedel 6 Funktionärer Tillgänglighetspriset, Medlemsrabatt när det digitala krånglar 8 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 9 Rapport från Kommunala rådet för funktionshinderfrågor Bilrabatter 10 Resan till Tåkern och Publika evenemang 11 Program i vår och sommar 12 Expeditionens bemanning, Viktiga datum... Faktauppgifter om DHR Norrköpingsavdelningen DHR Norrköpingsavdelningen E-post: Gymnastikgatan 10 Hemsida: Norrköping PlusGiro: Organisationsnummer: Telefon och fax: Telefonsvararen är inkopplad hela dygnet Sommarhemmet Sjöstugan, telefon Ordförande: Krister Billkvist, telefon: , mobil: Medlemsbladets redaktör: Frank Svensson, telefon:

3 3 Ordföranden har ordet... Att vi i skrivande stund befinner oss i mitten av mars kan man inte tro. Isen på Glan ligger decimetertjock, snötäcket är c:a 4 decimeter och temperaturen mellan 5-15 grader. Det låter ju som december. I går hade vi vårt årsmöte med 48 deltagare i Sjöstugan!! Vi i styrelsen är otroligt glada att så många engagerar sig i vår verksamhet. Nu har årets arbete börjat och som vanligt har vi många viktiga frågor att tackla. Det handlar om tilllgänglighet, hjälpmedel, rehabilitering, hemsjukvård m.m. Känner ni igen frågorna? Vi lovar att vi inte kommer att ge oss innan vi är nöjda. Vi hälsar nu vår nya styrelsemot Göran Dahlström välkommen till styrelsen. Nu har vi också påbörjat planeringen för sommarens aktiviteter på sommarhemmet bl.a om vi ska fortsätta med Politikerveckan och i så fall hoppas vi att flera av medlemmarna i vår förening, och även medlemmar i övriga föreningar kommer för att ställa frågor till våra kommunpolitiker.vi har ju ett val nästa år och då blir veckan ännu mer viktig. Avslutningsvis vill jag tacka Mona Olsson som ledde årsmötet, samt alla som ställde upp med serveringen. Krister Rapport från årsmötet Årsmötet ägde i år rum i Sjöstugan och inleddes med ett välkomnande. Därefter hölls parentation över de medlemmar som avlidit under året. Ett ljus tändes till deras minne och de hedrades med en tyst minut. Därefter vidtog val av presidium och till mötesordförande valdes kommunalrådet Mona Olsson och till sekreterare valdes Ulla Johansson. Verksamhetsberättelsen och bokslutet genomgicks och godkändes. Revisorernas berättelse lästes upp och enligt deras förslag beviljades ansvarsfrihet för år Medlemsavgiften för år 2014 är 400:-, enligt förbundsmötesbeslut, dock kan det ändras på det nya förbundsmötet i höst. Omkostnadsersättningar för styrelse, revisorer och medlemsbladets redaktör beslutades vara oförändrade. Sedan följde val och valberedningens förslag klubbades igenom. Den fullständiga listan på funktionärer finns att läsa på sidan 6. Mötet avslutades med att Krister Billkvist tackade de ca 50 deltagarna för visat intresse. Som avslutning bjöds på den sedvanliga räkmackan med dricka, samt kaffe med kaka. För underhållningen svarade Lotta Källström med skönsång till gitarr.

4 Moderna byggnader skulle man ju kunna tro är byggda efter dagens normer när det gäller tillgänglighet. Glöm det! Där Söderleden korsar Lindövägen ligger det så kallade Cannonhuset, i alla fall kallar jag det så, eftersom reklamskylten talar om att här finns företaget Cannon. Huset är relativt nybyggt, troligen på 2000-talet. På baksidan ligger företaget Thorell Revision AB och hit begav jag mig för att uträtta ett ärende. Döm om min förvåning, när jag ska in är det en nivåskillnad på ca 15 cm vid entrén. Man kan undra hur detta blivit godkänt och vem har varit kvalitetsansvarig för denna byggnation? Här kan man inte skylla på platsbrist, för det är en stor asfalterad yta framföe entren. ******************************** I samband med att man öppnade upp och byggde till Spiralen med ingång från Drottninggatan, har det tillkommit nya toaletter. Dom är belägna på samma sida som Apoteket, i en smatt helt nära detsamma. Här har man utrustat handikapptoan med automatisk dörröppnare, bravo! Kom just på att man ju inte får använda ordet handikapp, vad heter en handikapptoa då? Förslag tack! *********************************** Raka och exakta besked tycker vi om, men när jag senast åkte färdtjänst och begärde en avresetid runt 13.00, då gick det till överdrift. Jag fick tiden 12.59! *********************************** När jag skulle ta ur minneskortet ur kameran, så fumlade jag till och det ramlade i golvet. Då kan man väl säga att jag tappa minnet? 4 Obekvämt i biosalongen För några månader sedan blev jag bjuden på bio, Cockpit med Jonas Karlsson. Jag hade hört att det inte var så bra ordnat för rullstolsanvändare men mitt första och troligen sista besök på Filmstaden blev nästan en chock. Jag hade plats i mitten av första raden men satt framför den i rullstolen. Det blev så nära den stora filmduken att jag ibland kände yrsel på grund av ställningen med bakåt böjd nacke. En möjlighet finns att sitta vid sidorna framför trapporna men man sitter ändå nära. De frågor jag ställer är, hur har sådan lokal blivit godkänd, varför kan man inte ha indragna rullstolsplatser och varför hörs inga röster för tillgängligare biografer? Kerstin Sköld

5 5 MÖTESANTECKNINGAR FRÅN KURS OM HJÄLPMEDEL 13 februari 2013 Hur fungerar det idag: - Vilken kunskap finns det bland politiker, tjänstemän och förskrivare om hjälpmedel och våra behov av hjälpmedel? Exemplen med borttagande av rollatorer och elscootrar ur sortimentet tyder på att kunskaperna är begränsade? Varför så många utredningar som aldrig leder till något? - Hur fungerar de kanaler som vi har (Landstingets råd om funktionshinderfrågor, och referensgrupper)? Vi borde själva vara mer aktiva för att föra fram våra syn punkter till våra representanter. Enligt Mats Johansson så borde landstinget ha bättre kontakter med handikapprörelsen via möten och remisser. Vi håller på att se över hur råd och referensgrupper kan fungera bättre. - Hur fungerar landstingsbidragen? kanske det borde, via landstingsbidragen, gå att uppmuntra kontakter mellan handikapporganisationer och nyskadade? - Vad händer med begagnade hjälpmedel? Skulle inte vi kunna få köpa de hjälpme del som fortfarande fungerar? - Hur tar landstinget hand om de intresserade personer som de får kontakt med på en konferens? De borde knytas upp direkt! Kommunalisering: - 25 öre i skatteväxling mellan landstinget och kommunerna= 64 miljoner kronor till 13 kommuner. - Principerna för hjälpmedel kommer att vara lika över länet om landstinget och kom munerna kommer överens om hjälpmedelspolicyn. - Vart ska vi vända oss om kommunerna tar över, varje kommun borde ha en ansva rig för hjälpmedel? - Det är relativt många äldre med behov av hjälpmedel i de små kommunerna. - Det kommunala självstyret gör ju att varje kommun kan använda pengarna efter egna beslut. - En del landstinget, bl.a. Örebro har redan genomfört kommunaliseringen. - Landstinget kommer även i fortsättningen stå för hjälpmedel vid habiliteringen av barn och av hörselhjälpmedel. Allmänt: - Regeringen borde ha en minister för handikappfrågor för att underlätta att det blir gemensamma regler över hela landet. - Mats Johansson: kanske vi borde ha högkostnadsskydd för hjälpmedel. Kunde vara en idé att låta lokala verkstäder reparera hjälpmedel istället för enbart Hjälp medelscentrum. - Fredrik Sjöstrand: landstinget har tagit fram ett dokument om behovstrappa som finns via Hjälpmedelsguiden på nätet. - Förr så informerade kuratorerna om DHR och andra handikapporganisationer. Det är sämre idag. - Vi borde ha gemensamma träffar i handikapprörelsen med temat Lär känna olika handikapp. Utvärdering: - Lite för lång dag. Borde vara flera pauser. - Bra kurs Nedskrivet av Bo Svensson

6 6 Funktionärer 2013 Styrelsen: Ordförande Krister Billkvist Vice ordförande Per-Arne Bergström Sekreterare Marie Björkdahl Kassör Frank Svensson Vice kassör Göran Dahlström Ledamot Sigvard Floser Ledamot Ulla Johansson Adjungerad Jenny Larnemark, kanslist Revisorer: Revisorssuppleanter: Arbetsutskott: Studieorganisatör: Reseorganisatör: Valberedning: Presskontakt: Ombud till distriktsårsmöte: Lotta Andersson, Bo Hjort Tomas Westin, Jan Rydén Tjänstgörande ordförande, sekreterare och kassör Ulla Johansson Ulla Johansson Jenny Larnemark och Bo G Karlsson Krister Billkvist Frank Svensson, Ulla Johansson, Sigvard Floser, Marie Björkdahl, Per-Arne Bergström Kommittéer och ombud Sommarhemskommittén: Kaffekommittéer: Ulla Johansson, P-O Engstrand, Sigvard Floser, Bo Hjort, Vesa Ojava samt Frank Svensson, som sammankallande och styrelserepresentant. Grupp 1: Kerstin Andersson Grupp 2: Inga Johansson, Bo G Karlsson, Vesa Ojava, Ulla Ojava. Grupp 3: Barbro Holm, Anne-Marie Edkrantz. Medlemskontaktkommittén: Programkommitté: Inga Johansson, Marie Björkdahl, Sigvard Floser. Marie Björkdahl, Jenny Larnemark, Ulla Johansson

7 7 Spiralens Köpcentrum fick Tillgänglighetspriset 2012 Imitten på februari blev det klart vilken näringsidkare i Norrköping som tilldelas årets Tillgänglighetspris: Det blev Spiralens Köpcentrum, som tack vare en ny ramp gjort det möjligt för alla att använda sig av samma gångstråk. Rehab- och träningscentret FysEtt fick ett hedersomnämnande, då de fortsatt att utveckla sin verksamhet så att alla oavsett funktionsförmåga kan delta på lika villkor. Tillgänglighetspriset delas årligen ut till en näringsidkare i stan som har gjort något för tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Allmänheten har fått nominera kandidater och en jury har valt ut Spiralens Köpcentrum bland de nominerade. Priset delades ut av kommunfullmäktiges ordförande Eva Andersson, strax efter lunch idag. Själva priset är ett vackert konstverk, skapat av Camilla Eriksson från kommunens dagliga verksamhet Estetverksta n Så här lyder juryns motiveringar: Spiralens Köpcentrum För att lyckas med att skapa en miljö där alla oavsett funktionsförmåga tillförsäkras delaktighet på lika villkor krävs kunskap, kreativitet och nytänkande. Spiralens Köpcentrum tilldelas Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris 2012 med motiveringen att de har skapat en tillgänglig och användbar miljö som fungerar för alla. Genom att ersätta en tidigare varuhiss med en ramp kan alla använda sig av samma gångstråk. Tillgängligheten har ökat för alla. Vidare har Spiralens Köpcentrum visat på att tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inte måste kompromissas med den estetiska miljön. FysEtt Genom sina tillgängliga och användbara lokaler, kompetenta personal och individuella bemötande har FysEtt lyckats skapa en miljö där alla avsett funktionsförmåga tillförsäkras delaktighet på lika villkor. FysEtt tilldelas ett hedersomnämnande i samband med Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris Detta med motiveringen att de fortsatt att utveckla sin verksamhet för att alla på lika villkor får möjlighet att ta ansvar för sin egen hälsa och välmående. Medlemsrabatt när den digitala världen krånglar Har du problem med elektroniken hemma? Datorn fungerar inte, det trådlösa nätverket svarar inte, problem med TVn? Nu finns hjälp att få för dig som är DHR-medlem. Genom ett samarbetsavtal med företaget EHelp får du som kund 10 procent på alla tjänster utom backup. Som DHR-medlem får du rabatt på reparation av din dator, antingen i hemmet eller på verkstad; Du får datorsupport på distans; Du får hjälp att installera datorn; Du får hjälp med inkoppling och konfiguration av ditt trådlösa nätverk, förlängning av bredbandsanslutning eller andra praktiska saker som montering av tv eller antenner. Kort sagt, det mesta inom den elektroniska, digitala världen. Du får fri diagnos och betalar bara om problemel blir avhjälpt. Se själv vad du kan få hjälp med genom att gå in på

8 8 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) R ådets senaste sammanträde ägde rum den 1 mars Protokollet finns att läsa på DHR:s kansli och på kommunens hemsida. Här är en rapport om några av de frågor som togs upp på mötet. Maria Delden, verksamhetschef, på Anhörig- och kunskapscenter informerade och bjöd in till centret som öppnades i början av mars på Drottninggatan 32. Här ges bland annat möjlighet till stödsamtal, delta i olika cirklar och lyssna på någon av de aktuella föreläsningarna. Anhörigkonsulenterna har erfarenhet från äldre- och psykiatrisk vård, missbruk och funktionshindersomsorg. Åtta anhörigkonsulenter och en kurator finns på centret infördes bestämmelsen i socialtjänstlagen att man som anhörig har rätt att få stöd och avlastning. Rådet har beslutat tillskriva arbetsmarknads- och vuxenutbildnings-nämnden om feriearbete för ungdomar med funktionsnedsättningar. Redan 2005 diskuterade KRF och tjänstemän vi arbetsmarknadskontoret frågan om feriejobb inom Norrköpings kommun. Det behövdes inte några särskilda feriejobb för ungdomar med funktionsnedsättningar sa man då eftersom jobben skulle gå till ungdomar som hade svårt att på annat sätt få feriejobb. Men för att lättare bli kallad till intervju var det viktigt att vid ansökningstillfället uppge att man hade en funktionsnedsättning. I KRF:s referensgrupp unga vuxna har frågan tagits upp. Ungdomar med funktionsnedsättningar har sökt feriejobb på bland annat Stadium Sports Camp utan att ha blivit kallad till intervju. Därmed har ungdomarna inte fått möjlighet till ett feriejobb. Det finns inte heller någon statistik hos Arbetsmarknadskontoret över hur många ungdomar med funktionsnedsättningar som via kommunen fått ett feriejobb de senaste åren. Det är en viktig erfarenhet med feriejobb för alla ungdomar oavsett funktionsförmåga. KRF anser att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden bör arbeta mer specifikt för att möjliggöra för ungdomar med funktionsnedsättningar att få feriejobb. Mona Olsson, ordförande, informerade om vad som skett med rådets skrivelser angående: Lokalt politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättighe ter för personer med funktionsnedsättningar. Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari om att ett lokalt politiskt inriktningsdokument utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar ska arbetas fram. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, ska kontakta kommunledningens kansli för att efterfråga vad som nu sker. fortsättning nästa sida...

9 9 Värdig entré En arkitektfirma har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret lämnat olika förslag på hur Rådhuset och Rådhusets entré kan göras tillgängligt. Stadsbyggnadskontoret har lämnat in ett yttrande till kommunstyrelsen. Motion uteserveringar Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari att bifalla motionen, vars syfte är en revidering av riktlinjerna och att skapa förutsättning för nya platser för uteserveringar. Tekniska kontoret har därefter tillsatt en arbetsgrupp och en revidering av riktlinjerna pågår. Emma Johansson, vård- och omsorgskontoret, ingår i arbetsgruppen. Emma blev ombedd att komma in med en checklista för uteserveringar utifrån tillgänglighet och bjöd in DHR och HSO att lämna synpunkter. Checklistan har lämnats till tekniska kontoret. Det handlar bland annat om uteserveringarnas placering och utformning - om framkomlighet, underlag och möbler. Men oavsett vilka riktlinjer som arbetas fram finns problemen kvar om näringsidkaren inte följer villkoren i tillståndet. Idag görs för många avsteg och det brister i uppföljning. Det är därför viktigt att kommunen och polisen tillsammans arbetar med frågan om uteserveringar både vad gäller tillstånd och uppföljning. KRF har haft frågan om uteserveringar på dagordningen sedan Nu sker arbetet skyndsamt. Helst ska det vara slutfört till sommaren. Det är lite av en ketchupeffekt. Men 2013 blir antagligen ett övergångsår. För helt nya uteserveringar kan dock tillstånd komma att ges med de nya riktlinjerna. Den 24 maj ska rådet genomföra den årliga Tillgänglighetspromenaden. Syftet med promenaden är att se hur framkomligheten är på trottoarerna och uteserveringarnas tillgänglighet och användbarhet. Nästa sammanträde i KRF äger rum den 18 april. Monica Svensson Bilrabatter Som DHR-medlem har du rabatt på flera olika bilmärken och modeller. Rabatten varierar mellan 5 och 11 procent beroende på vilket märke/modell du väljer. Som till exempel: BMW 8 % Hyundai 5-11 % Tillbehör 10 % KIA 8 %. Personbilar Skoda 9-10% Fabia 9%, Roomster 9%, Octavia 10%, Yeti 10% och Superb 10 % Subaru 8 % Personbilar Toyota 6-10 % 11 stycken modeller samt lokaltmonterade tillbehör 10 % (Ej ac vinterhjul och metallic) VW 8-10 % Polo, Golf, Touran, Passat, Sharan, Caddy, Transportbilar T5 och LT, Crafter

10 10 Nu går resan till Tåkern den 5 juni hänger du med? Vi åker tillsammans med Linköpings avdelningen. Påstigning vid Sandbyhov Ca Kl.8.00 avresan Linköping Kl Naturen för alla säger man om Tåkern och deras Projekt. Kl Guidning. Ca 45 min. Där ska vi också ta oss tid för Fika. Sedan åker vi till Vadstena. Där får du egen tid, så får vi se hur vi ordnar med lunch där. Hemma i Norrköping ca kostnad. Kostnad 300:- för Bussen, kaffe vid Tåkern och guidningen. Lunchen står var och en för själv. Anmälan senast den 29 maj eller så länge platserna räcker. Anmälan till Ulla Johansson Välkomna! DHR:s Politikervecka augusti I någon form ska vi återkomma med Politikerveckan, som vi startade förra året ute vid Sjöstugan. Det är inte säkert det blir samma upplägg som i fjol, vi jobbar på hur vi ska lägga upp det. Åhörarna blev färre än vi tänkte oss och någon förändring kommer det att bli, för att locka större publik. I nästa nummer av Medlemsbladet kommer det mera detaljerad information, så håll ögonen öppna. ************************************** Torsdagsaktionen den 21 mars dagar utan handling från regeringen Vi planerar en stödaktion till Torsdagsaktionen. Vi har tänkt stå vid entrén till Rådhuset mellan kl Vi planerar att genomföra aktionen sist torsdagen varje månad framöver. Vi startar den 25 april och planerar att stå vi vid entrén som vetter mot Trädgårdsgatan. Vi kommer dela ut flygblad till de politiker som passerar och det är viktigt att så mångam möjligt ansluter sej, så STLL UPP om du kan!

11 11 Program i vår och sommar 21 april Vårfestligt vid Sjöstugan Söndagen den 15 april kl Plats: Sjöstugan ute i Svärtinge. Nytt för i år: Pajbuffé med 6 olika hembakade pajer, sallader med brytbröd och dricka. Kaffe med kaka. (vin finns att köpa) Avgift: 40 kr. Underhållning av Mikael Leonardsson. Anmälan senast onsdagen den 17 april. 25 april Torsdagsaktionen Ett stödaktion till Stockholms Torsdagsaktion utanför Riksdagshuset. Läs mer på sidan april Valborgsmässoafton Tisdagen den 30 april kl Vi hälsar våren välkommen vid Sjöstugan. Kaffe brygger vi gemensamt, men tilltugg får var och en ta med sig. Föreningen bjuder på varm korv och dricka. För korvåtgångens skull - anmälan senast den 27 april. 12 maj Möte vid Sjöstugan Söndagen den 12 maj kl Medlemsmöte med kaffe och dopp. Information och rapporter. Underhållning med Ole Kattilakoski. Anmälan senast torsdagen den 9 maj. 5 juni Bussresa till Tåkern Samling kl vid Sandbyhov. Läs mer på föregående sida. 15 juni Grillparty vid Sjöstugan Lördagen den 15 juni kl Vi får hoppas på sol och vackert väder så att vi kan sitta ute. Men som vanligt lämnas inga garantier. Mer i nästa nummer. Anmälan till sammankomster - Ring expeditionen eller på internet via E-post

12 Expeditionens bemanning... Måndagar - fredagar kl Jenny Larnemark jobbar på expeditionen under dessa tider. Semesterstängt! Expeditionen är semesterstängd från 25 juni t.o.m. 27 juli. Telefonsvararen är på under övriga tider och hänvisar då till Krister Billkvist eller Frank Svensson som då kan ta emot anmälan till sammankomster m.m. Bokningar av Sjöstugan inför säsongen, ring kansliet Frågor i ärendet: Frank eller Krister Anmälan till sammankomster görs till expeditionen Viktiga datum under våren och sommaren 17/4 Sista anmälningsdag till Vårfestligt 21/4 Vårfestligt vid Sjöstugan 25/4 Torsdagsaktionen 27/4 Sista anmälningsdag till Valborgsmässoafton 30/4 Valborgsmässoafton vid Sjöstugan 9/5 Sista anmälningsdag till Månadsmöte 12/5 Månadsmöte vid Sjöstugan 29/5 Sista anmälningsdag till Bussresa 5/6 Bussresa till Tåkern 12/6 Sista anmälningsdag till Grillpartyt 15/6 Grillparty vid Sjöstugan Manusstopp till nästa nummer den 13 maj

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet

JUNI. STROKE-Föreningen // i Stockholms Län. Trevlig sommar önskar vi på. Styrelsen och Kansliet JUNI STROKE-Föreningen i Stockholms Län Informationsblad 2-2014 Trevlig sommar önskar vi på STROKE-Föreningen // Styrelsen och Kansliet 1 Informationsbladet utges av STROKE-Föreningen i Stockholms län

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val

LATTLAST. 12 sidor. Unik ännu mer unik med två framsidor! Felicia älskar musik. Mina vänner Fråga Juristen. Posttidning B. studiecirkel: Mitt val 12 sidor Unik ännu mer unik med två framsidor!.... FUB FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING NUMMER 2 APRIL 2014 Felicia älskar musik studiecirkel: Mitt val receptet: Maräng-bakelser Mina vänner

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer