NY FÖRBUNDSHALSDUK. Scouting, kreativitet och demokrati i ett och samma projekt. Ett arbetsmaterial för alla på kåren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NY FÖRBUNDSHALSDUK. Scouting, kreativitet och demokrati i ett och samma projekt. Ett arbetsmaterial för alla på kåren"

Transkript

1 NY FÖRBUNDSHALSDUK Scouting, kreativitet och demokrati i ett och samma projekt Ett arbetsmaterial för alla på kåren

2 Ny förbundshalsduk = SANT Nu är det dags! Den blågula förbundshalsduken ska bytas ut för att passa ihop med den nya scoutskjortan och varenda scout i Svenska Scoutförbundet ska få vara med och bestämma. På Svenska Scoutförbundets förbundsstämma 2007 bestämdes det att vi behöver en ny förbundshalsduk som passar bättre ihop med den nya färgen på scoutskjortan. Stämman beslutade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram denna nya halsduk. Förbundsstyrelsen bestämde sig för att göra detta uppdrag till ett stort demokratiprojekt där varje medlem ska få chansen att rösta och samtidigt lära sig mer om demokrati. En projektgrupp har arbetat fram fem olika förslag på förbundshalsdukar. Alla medlemmar har varit välkomna att komma med idéer och synpunkter till denna grupp under arbetets gång. Nu är det äntligen dags att låta alla scouter rösta på sitt favoritförslag. Instruktionsmaterial med övningar Det du nu håller i din hand är ett instruktionsmaterial som kan användas för ett vanligt scoutmöte. Materialet innehåller förslag på samtalsämnen och övningar för olika åldersgrupper. Avsätt ett helt eller ett halvt scoutmöte för varje patrull under oktober eller november till att prata om demokrati med hjälp av övningarna och för att sedan rösta på de olika halsdukarna. Sista datum för att rösta och registrera rösterna i Svenska Scoutförbundets medlemsregister Melker är den 21 november Följ länken på Detta instruktionsmaterial innehåller: 1. Inledning (för alla åldrar) 2. Förslag på övningar för minior- och juniorscouter 3. Röstningen på förbundshalsduk för minior- och juniorscouter 4. Förslag på övningar för patrull- och seniorscouter 5. Röstningen på förbundshalsduk för patrull- och seniorscouter 6. Röstregistrering i medlemsregistret Melker 1. Inledning (för alla åldrar) Inled mötet med att fråga scouterna om de vet varför vi har en förbundshalsduk? Prata med scouterna om halsdukens syften. Nämn bland annat att: Halsduken har ett symbolvärde. Exempelvis är halsduken en internationell symbol som bärs av scouter över hela världen och som vi känns igen för. Halsduken har praktiska användningsområden. Exempelvis är den en hjälp om man ska lägga tryckförband (visa gärna). Berätta sedan att scouterna idag ska få tänka på hur det går till när man fattar beslut. Förklara att ordet demokrati betyder att alla ska ha lika stor rätt att bestämma och säga vad man tycker (till exempel vad man tycker om förbundshalsduken som ni alla ska få rösta om senare ikväll). Diskutera gärna följande frågor med scouterna: Vad är viktigt att tänka på när ska bestämma saker tillsammans med andra? Är det så att alla i patrullen bestämmer lika mycket? Är det svårt att våga stå för sin åsikt om alla de andra tycker annorlunda? 2. Förslag på övningar för minior- och juniorscouter Fånga halsduk Alla i gruppen sätter fast sin scouthalsduk bak i byxlinningen så att den bildar en svans. Leken går sedan ut på att var och en ska försöka dra av de andra deras svansar utan att bli av med sin egen. När man har tagit en svans sätter man fast även den i sin byxlinning och den scout som har blivit utan svans får fortsätta leken och försöka få tag i en ny svans. Efter ungefär tio minuter stoppar ledaren leken och om ni vill kan ni räkna vem som har lyckats ta flest halsdukar.

3 Heta stolen Bilda en ring med stolar. Det ska vara en stol mer än antalet personer som deltar. Ledaren berättar att det här är en övning som går ut på att alla ska våga stå för sin åsikt. Ledaren läser upp ett påstående och de som instämmer i påståendet ställer sig då upp och byter plats med varandra. De som inte håller med sitter kvar på sina platser. När alla har valt att antingen flytta sig eller sitta kvar frågar ledaren någon ur gruppen som satt kvar och någon av dem som flyttade varför de gjorde så. Förslag på påståenden: Maten är god på scouterna Vuxna är smartare än barn Rosa är en tjejfärg Alla måste få säga vad de tycker Världen är uppdelad i onda och goda Man får tycka vad man vill Alla ska få vara med och leka Fyra-hörn-övning Alla i gruppen samlas i mitten av rummet och ledaren berättar att det här är en övning som går ut på att var och en ska våga säga vad de själva tycker och kunna lyssna på vad de andra tycker. På så vis handlar det både om att kunna stå emot grupptryck och att respektera andra. Ledaren berättar sedan att rummets fyra hörn kommer att utgöra fyra olika svarsalternativ kopplade till olika frågor. När en fråga eller ett påstående (inklusive svarsalternativen) har lästs upp får scouterna några sekunder att tänka efter vad de tycker (under tystnad). Därefter säger ledaren: - Varsågod att gå till det hörn där alternativet passar bäst in på det du tycker. Då går alla till hörnen i rummet och ledaren kan nu fråga en person från varje alternativ varför den ställde sig vid det just det alternativet. Det räcker med en kort förklaring som svar. Vilken årstid tycker Du bäst om? Vinter Vår Sommar Höst Är det okej att slå tillbaka om någon slår mig? Ja Nej Ibland Jag vet inte Ska man ha scoutskjorta på scoutmötena? Ja Nej Om man vill Ibland Hur ska en bra kompis vara? Ärlig Snäll Cool Smart Är det okej att slå någon? Ja Nej Ibland Jag vet inte Vad gör du om du ser någon som är ensam? Jag säger till en vuxen Jag frågar om den vill leka med mig Jag bryr mig inte Jag vet inte Hur ska man vara när någon pratar? Man ska vara tyst och lyssna Man kan prata samtidigt Man får vara som man vill Man ska tänka på något annat Ska alla få bestämma på scouterna? Ja Nej Ibland Kanske 3. Röstningen på förbundshalsduk för minior- och juniorscouter För minior- och juniorscouter kan röstningen genomföras som en fyra-hörn-övning. Förklara att alla scouter i Svenska Scoutförbundet tidigare har haft en gul och blå scouthalsduk, men att det nu ska väljas en ny färg som passar bättre till den nya scoutskjortan. Förklara också att en del kårer har en egen halsduk som bara används i kåren. Den halsduk ni nu ska rösta om är den som alla scouter i Svenska Scoutförbundet kan använda och därför är det viktigt att var och en röstar på det förslag som den personen gillar bäst. Tillsammans ska alla scouter få bestämma. Det som flest röstar på kommer att vinna och bli det förslag som man kan bära. Inled röstningen på halsdukarna med att alla scouter får titta på halsduksförslagen under tystnad. Berätta för dem att de nu får tänka över vilket förslag de vill rösta på. Därefter så får de fyra hörnen utgöra varsitt halsduksförslag. Det femte

4 halsduksförslaget måste få ett nytt hörn någonstans i rummet beroende på rummets utformning. Var tydlig men neutral i presentationen av förslagen och säg sedan varsågod till scouterna att gå till hörnen. Ingen behöver tillfrågas och förklara varför den gick till ett visst hörn. Ledaren antecknar hur många scouter som ställt sig på varje halsduksförslag och för sedan in resultatet i medlemsregistret Melker. Läs mer om hur ni redovisar resultatet under rubriken Röstregistrering i medlemsregistret Melker. 4. Förslag på övningar för patrull- och seniorscouter Skalan Skalan är en värderingsövning där man får tänka efter och komma på vad man tycker i olika frågor. Tanken är att man ska reflektera över sina åsikter och våga stå för dem inför andra. Det är också en övning där man får möjlighet att höra andras åsikter. Skalan går till på så sätt att man tänker sig en linje på golvet/marken, den ena änden av linjen är håller helt med och den andra änden är håller absolut inte med. Ledaren läser upp ett påstående och det är då upp till scouterna att ställa sig var som helst på skalan. Scouten ska ställa sig på den plats på skalan som representerar deras egen åsikt. När alla valt en plats på skalan kan ledaren fråga några av scouterna varför de valt att ställa sig där de står. På så sätt får scouten en chans att argumentera för sin åsikt. Sen läser ledaren nästa frågeställning och det hela görs om på samma sätt. Förslag på påståenden: Man får aldrig ljuga Smink hör inte hemma på scoutläger Fördomar är bra Det lönar sig att säga vad man tycker Jag känner att jag får vara med och påverka här på avdelningen Alla får vara med i scouterna Jag kan påverka hela Svenska Scoutförbundet om jag vill Argumentationsövning Syftet med en argumentationsövning är att var och en ska få öva sig på att se saker utifrån olika perspektiv och lära sig argumentera för sin sak. Välj ut ett av påståendena nedan och dela upp gruppen i två delar. Den ena gruppen är för förslaget och den andra gruppen är emot förslaget. Därefter är det fritt fram att diskutera och med hjälp av olika argument försöka övertyga den andra gruppen om att den egna gruppen har rätt. Förslag på påståenden: Scoutsången borde skrivas om Dödsstraff borde tillåtas Scouter behöver ha en scoutslips Bensin och diesel borde förbjudas för att minska växthusgaserna Heta stolen I denna övning ska man lyssna till sig själv och ta ställning utifrån vad man själv tycker utan att påverkas av de andra. Alla sitter på stolar i en cirkel och en extra stol placeras mitt i cirkeln. Olika påståenden kommer att läsas upp och tycker man att påståendet stämmer så byter man plats. När alla som vill flytta sig är klara får en som flyttat sig och en som suttit kvar motivera sitt ställningstagande. Ingen argumentation eller diskussion behöver ske, endast motivering från den som tillfrågas. Att göra en testomgång är bra, t.ex. jordgubbssaft är godare än apelsinsaft. Påståenden: Killar pratar mer än tjejer på lektionerna i skolan Unga har lika mycket att säga till om som vuxna i vår kår Det är okej att sminka sig på scoutläger Det är viktigt att alla får dagordningen i tid innan ett möte/får veta vad vi ska prata om i tid innan ett möte Idéer tas emot olika i patrullen/seniorlaget beroende på vem som säger det Den som inte följer med på hajken/tävlingen är en svikare Härskartekniker Berätta för scouterna att nästa övning handlar om härskarteknikerna som den norska kvinnoforskaren och politikern Berit Ås har identifierat och beskrivit. Härskarteknikerna används för att förminska andra och därmed själv få ett övertag. Ofta framställs män som större användare av teknikerna mot kvinnor, men härskartekniker kan missbrukas av alla och det är

5 minst lika vanligt att de används av äldre mot yngre. Ni ska nu få lära er om de fem vanligaste härskarteknikerna. Inte för att ni ska använda dem utan för att ni lättare ska kunna vara uppmärksamma på dem. För när ni ser dem antingen användas emot er eller någon annan så ska ni reagera. Det är aldrig OK. Det är inte du som är dum, utan någon som gör dig dum, som Berit Ås sa. Härskarteknikerna Osynliggörande Förlöjligande Undanhållande av information Dubbelbestraffning Påförande av skuld och skam Beskriv varje teknik med hjälp av texterna nedan och ge exempel. Låt även deltagarna fundera individuellt eller i par över om de känner igen härskartekniken och om de har ett exempel att dela med sig av. Gör gärna denna reflektion efter varje beskriven teknik. Osynliggörande Osynliggörande innebär att man förminskar och utestänger en person genom att inte lyssna på personen när den pratar eller genom att ignorera personens åsikt. Denna härskarteknik sker ofta utan ord, och visas istället genom kroppsspråk, gester eller brist på gester. Detta kan till exempel innebära att deltagarna i gruppen eller vid mötet börjar bläddra i sina papper eller småprata med grannen när en viss person har ordet. Ett annat exempel kan vara när en person framför en idé och ingen ger någon respons, mötet fortsätter som om ingenting hade hänt, men lite senare framför en annan person samma idé och får stort gehör från gruppen. Gruppen osynliggjorde den första personen. Låt scouterna fundera över om de har egna exempel på osynliggörande. Låt dem gärna prata två och två några minuter. Berätta för varandra. Fundera också tillsammans över påståendet i Heta stolen: Idéer tas emot olika i patrullen/seniorlaget beroende på vem som säger det. Är det så? Hur fungerar det i er patrull eller ert seniorlag? Förlöjligande Förlöjligande innebär att en person hånas, förminskas eller att andra gör sig lustiga på personens bekostnad. Ofta görs en antydan på att personen är inkompetent, otillräcklig eller för oerfaren. Härskartekniken uttrycks ofta genom skämt eller direkta kommentarer. Personen som blir utsatt för härskartekniken känner sig ofta dum och ångrar att man sa något. Exempel på kommentarer kan vara Men lilla gumman, det där har vi testat förr och det funkar inte eller Jaså, har du varit på kurs nu igen och laddat upp för att förändra kåren. Låt scouterna fundera över om de har egna exempel av förlöjligande, prata gärna två och två några minuter. Berätta för varandra. Undanhållande av information Kunskap är makt, likaså är information makt. Undanhållande av information innebär att viss information inte ges till alla berörda. Till exempel kan information eller underlag för ett möte ha missats att skickas till alla som ska närvara och vid mötet har då den informerade gruppen ett övertag i diskussionen. Det kan också vara så att en fråga har diskuterats i delar av gruppen innan mötet och väl på mötet känns det som om beslutet redan är fattat, fast någon annanstans. Detta gör att de olika individerna får olika mycket makt. Låt scouterna fundera över om de har egna exempel av undanhållande av information, prata gärna två och två några minuter. Berätta för varandra. Hur motverkar man denna härskarteknik? Funder också tillsammans över påståendet i Heta stolen: Det är viktigt att alla får dagordningen i tid innan mötet. Varför är det viktigt? Jo, för då kan alla hinna fundera över frågorna som ska diskuteras och komma förberedda till mötet. Hur fungerar det i din kårstyrelse eller annan grupp du sitter med i? Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning innebär att en individ blir bestraffad oavsett hur den agerar. Om man gör på ena sättet är det fel och gör man på andra sättet är det också fel, det gör att personen blir osäker och inte vet hur den ska förhålla sig. Bestraffningarna kommer ibland från olika håll och ibland från samma personer. En person kan till exempel bli dubbelbestraffad för sitt sätt att agera på ett möte. Om personen sitter tyst blir den beskylld för att vara oengagerad eller passiv och om personen pratar mycket blir den beskylld för att ta för mycket plats. Låt scouterna fundera över om de har egna exempel på dubbelbestraffning. Prata gärna två och två några minuter. Berätta

6 för varandra. Hur skulle påståendet Den som inte följer med på hajken/tävlingen är en svikare kunna upplevas som en dubbelbestraffning? (Kanske finns det krav från skola eller andra fritidsintressen, och oavsett hur man gör så blir det fel.) Fundera sedan över vad som belönas och vad som bestraffas i vår organisation. Skriv gärna ner tankarna på en lapp och gå varvet runt och berätta. Påförande av skuld och skam Påförande av skuld och skam blir ofta en effekt av att man blir utsatt för de andra fyra härskarteknikerna. En grupp eller en person får en individ att känna skuld och skam över sig själv trots att det är de som har förminskat eller förlöjligat individen. Individen upplever att han eller hon är mindre värd och underordnad övriga i gruppen. Till exempel kan ett förlöjligande göra att personen känner skam över att den sa ett så dumt förslag eller skuldbelägga sig själv och sitt sätt att framföra åsikter när personen blir osynliggjord. Låt scouterna fundera över om de har egna exempel av påförande av skuld och skam. Prata gärna två och två några minuter. Berätta för varandra. Bemöta och motverka härskartekniker Att känna till de fem härskarteknikerna hjälper en att dels förstå vad som händer om man själv blir utsatt för dem, dels kunna ingripa om andra blir utsatta och dels bli uppmärksam så att man inte använder dem själv. Då alla medlemmar i en grupp är medvetna om teknikerna kan man hjälpas åt att göra varandra uppmärksamma på gruppens och individernas beteenden. Inledningsvis citerade vi Berit Ås, Det är inte du som är dum utan någon som gör dig dum. Detta gör att du som blir utsatt har tolkningsföreträde. Det är din upplevelse av situationen som räknas. Därför är det viktigt att vid bemötande av härskartekniker prata ur ett jag-perspektiv, till exempel: Du förlöjligar mig genom att prata på det där sättet eller Jag vill att du slutar viska och lyssnar på mig istället. Självklart bör även du som ser att någon utsätts för härskartekniker agera. Tydligast för alla är om man agerar direkt när det händer. Många personer utövar härskartekniker omedvetet, det har blivit ett invant mönster. Därför kan de personerna ha svårt för att förstå vad man menar om man tar upp det efteråt. Diskutera gärna om deltagarna har egna erfarenheter där de sagt ifrån eller agerat för att motverka härskarteknikerna. Dramatisera härskarteknikerna Dela in scouterna i mindre grupper och ge varje grupp varsin härskarteknik. Gruppen ska nu utifrån sina egna erfarenheter eller fantasi göra ett rollspel där härskartekniken åskådliggörs. Grupperna behöver cirka 15 minuter för att förbereda sig och sedan ett par minuter per grupp för att framföra rollspelet. Efter varje framträdande kan ni diskutera hur man skulle kunna bemöta eller förhindra en sådan här situation. 5. Röstningen på förbundshalsduk för patrull- och seniorscouter Förklara att alla scouter i Svenska Scoutförbundet tidigare har haft en gul och blå scouthalsduk, men att det nu ska väljas en ny färg som passar bättre till den nya skjortan. Förklara också att en del kårer har en egen halsduk som bara används i kåren. Den halsduk ni nu ska rösta om är den som alla scouter i hela Sverige kan använda och därför är det viktigt att var och en röstar på det förslag som den personen gillar bäst. Förklara röstningsproceduren för scouterna: Var och en får ensam gå in ett tomt rum eller en avskild plats och titta på halsduksförslagen. Scouten får ta en lapp som ligger där och skriva på lappen vilken halsduk hon eller han röstar på. Därefter går scouten tillbaka och ger lappen till ledaren som sammanställer resultatet när alla har röstat. Resultatet talas om för scouterna utan att det avslöjas vem som har röstat på vad. Ledaren kan också betona att ingen behöver säga till någon annan vilket förslag de har röstat på. Ledaren bör betona att alla scouter i hela Sverige kommer att rösta och att det därför inte är säkert att det förslag som har vunnit i patrullen kommer att vinna totalt sett. 6. Röstregistering i medlemsregistret Melker När röstningen är avklarad rapporterar ledaren eller kårens medlemsregistrerare in scouternas röster i medlemsregistret Melker. Följ länken på Svenska Scoutförbundets hemsida, På hemsidan kommer även alla bilder på halsdukarna att ligga samt en nedladdningsbar version av arbetsmaterialet. Rapportera in era röster senast den 21 november. Lycka till!

7 De fem förslagen på ny förbundshalsduk På baksidan av häftet hittar du större bilder på hur de olika halsduksförslagen ser ut på baksidan.

8 De fem förslagen på ny förbundshalsduk Glöm inte att registrera rösterna i medlemsregistret Melker senast den 21 november Följ länken på

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Mammor & döttrar att utforska kvinnlig identitet

Mammor & döttrar att utforska kvinnlig identitet Mammor & döttrar att utforska kvinnlig identitet DRAMA/ORD HÄRSKAR- TEKNIKER Vad behövs? Kopior av scenerna till alla deltagare. Gör så här: Förbered dig genom att läsa på om härskartekniker. Många tjejer

Läs mer

Klass Kille Tjej. Härskartekniker i grupper och klasser

Klass Kille Tjej. Härskartekniker i grupper och klasser Klass Kille Tjej Härskartekniker i grupper och klasser I en grupp kan det finnas olika förtryck under ytan. Förtrycken kan ibland vara osynliga och svåra att ta på. Berit Ås som är en forskare har tagit

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar

4 HÖRN. Lektionsövningar/värderingsövningar 4 HÖRN Vad är 4 hörn? Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också.

Mer demokrati! - 2 - För demokrati är inte bara viktigt, det gör allt så mycket roligare också. Mer demokrati! I Scouterna tycker vi att det är viktigt med demokrati. Alla har rätt att säga vad de tycker. Och allt som vi gör har vi bestämt tillsammans. Vi väljer alltid det förslag som får flest röster.

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet

Övningar. till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet Övningar till Välj rätt mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet 2 / 10 Innehåll 1. Övningar en inledning 1.1. Cirkeldiskussion 1.2. Fyra hörn 1.3. Finanskrisen 1.4. Sortera 1.5. Stå upp för dina rättigheter

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

LEDTRÅDAR Skapa förförståelse och väck förväntningar genom att studera novellens titel, omslag, baksidestext och författarpresentation.

LEDTRÅDAR Skapa förförståelse och väck förväntningar genom att studera novellens titel, omslag, baksidestext och författarpresentation. 1 INTRODUKTION LEDTRÅDAR Skapa förförståelse och väck förväntningar genom att studera novellens titel, omslag, baksidestext och författarpresentation. Titel. Vilka tankar väcker titeln? Slå gärna upp Juanles-Pins.

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 2: Intern kommunikation och mötesteknik

Minnesanteckningar Workshop 2: Intern kommunikation och mötesteknik Skapad: 25e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 2: Intern kommunikation och mötesteknik 25 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Sandra Linnéll Sandra Linnell

Läs mer

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA

Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Tema: Varje barns lika värde och rätt till lika behandling LIKA OCH OLIKA Lika och olika Barnkonventionens artikel 2 säger att alla barn har lika värde och samma rättigheter. I svensk lagstiftning finns

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning

Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Lärarhandledning Ett samarbete mot utanförskap och mobbning Gilla: Hata Horan har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och Friends. Vi vill att du som läser ska bli berörd,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Kan vi inte bara mysa?

Kan vi inte bara mysa? 4 Kan vi inte bara mysa? Bianca Film 4: Kan vi inte bara mysa? Den här filmen tar upp frågor om kommunikation, ömsesidighet, samspel och samtycke (och allas ansvar att läsa av det), samt avvägningen mellan

Läs mer

Lägg upp på Snap LÄRARMATERIAL OKEJ?

Lägg upp på Snap LÄRARMATERIAL OKEJ? 3 Lägg upp på Snap Adam Bastian Film 3: Lägg upp på Snap Sociala medier är en självklar del av ungas vardag, och är därför viktigt att inkludera i samtal om relationer, sex och ömsesidighet. Ibland kan

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Vill du följa med mig på scoutmöte?

Vill du följa med mig på scoutmöte? Vill du följa med mig på scoutmöte? Så lätt kan det vara att erbjuda nya barn scouting. Som spårar- eller upptäckarscout har jag många kompisar. De finns i skolan, hos grannen, på stranden, kusinen eller

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Likabehandling. Starten. Våren 2015 lyftes denna situation i medierna utifrån situationer som våra studenter utsätts för under sina praktikperioder.

Likabehandling. Starten. Våren 2015 lyftes denna situation i medierna utifrån situationer som våra studenter utsätts för under sina praktikperioder. Starten Våren 2015 lyftes denna situation i medierna utifrån situationer som våra studenter utsätts för under sina praktikperioder. Samlade branschen i en gemensam strategi och handlingsplan Denna utbildning

Läs mer

Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR Vad är Verdandi? utbildningsmaterial MEDLEMS- UTBILDNING FÖR BARN OCH UNGDOMAR 2 VAD ÄR VERDANDI? VAD ÄR VERDANDI? 3 TRÄFF 1 Medlemsutbildning för barn och ungdomar Detta är en version av förbundets medlemsutbildning

Läs mer

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen

Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Appendix 2 Enkäter Personalenkät om härskartekniker som används av chefen Personalenkät om härskartekniker bland kollegor Personalenkät om yttrandefrihet Skolkulturer enkät Förskolekulturer enkät Personalenkät

Läs mer

Härskartekniker. Ljungblom, Mia. & Norberg, Monica. (2011). Härskartekniker. Visby, Högskolan på Gotland.

Härskartekniker. Ljungblom, Mia. & Norberg, Monica. (2011). Härskartekniker. Visby, Högskolan på Gotland. 1 (5) Härskartekniker Ljungblom, Mia. & Norberg, Monica. (2011). Härskartekniker. Visby, Högskolan på Gotland. Överallt där människor möts i arbetslivet, politiken, facket, föreningslivet likaväl som i

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Samtal om ledarskap. Välkomna! Förväntningar på dagen! Reflektioner sedan sist! SLUT 21.00

Samtal om ledarskap. Välkomna! Förväntningar på dagen! Reflektioner sedan sist! SLUT 21.00 Samtal om ledarskap Välkomna! Lokalt ledarskap platsspecifikt och gränsöverskridande. Jobba med perspektivet individ grupp verksamhet. Metoder för att genomföra arbete tillsammans.! SLUT 21.00 Förväntningar

Läs mer

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001.

Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Dokumentation från utbildningsdag sex och samlevnad Tjörn september 2001. Namnståupp Gruppen sitter i cirkel. Först reser sig var och en i tur och ordning och i lugnt takt och säger sitt förnamn. Därefter

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR

INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INTERAKTIVA WORKSHOPÖVNINGAR INLEDNING INTERAKTION: SAMVERKAN, SAMSPEL ELLER ÖMSESIDIG PÅVERKAN? Vad betyder det att något är interaktivt? Det är lite av ett modeord och många vill använda det. Många gånger

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson

Beslutet. Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till. Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Beslutet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Beslutet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det

Läs mer

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG...

Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Tema: Alla barns lika värde och rätt att bli lyssnad till DET VAR EN GÅNG... Det var en gång... Alla barn är lika mycket värda. De har rätt att tänka hur de vill och säga vad de tycker. Samhället och vuxenvärlden

Läs mer

Tusen gånger starkare

Tusen gånger starkare Tusen gånger starkare Intro: Vilka ord passar in på vår klass? o I par o Helklass o Paret väljer tre ord de är överens om Hur skulle du vilja att klassen skulle vara? o I par o I helklass o Paret väljer

Läs mer

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen

REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår. Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen REDOVISNING AV SCOUTVERKSAMHET i patrull, avdelning, och kår 2008 Så här gör ni! Illustration: Magnus Frederiksen Vad är en lokalavdelning? Ungdomsstyrelsen* använder sig av begreppet lokalavdelning för

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder

LÄRARHANDLEDNING FÖR. fotograf Markus Gårder LÄRARHANDLEDNING FÖR Lärarhandledningen är tänkt att användas tillsammans med programmet som ni får under föreställningen. Det finns flera olika typer av övningar och uppgifter och vår förhoppning är att

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. a g a l i b s g n i n v Ö Stort tack för att du vill jobba med rädda Barnens inspirationsmaterial. Så här går övningarna till Här hittar du instruktioner för de olika övningarna. För att du enkelt ska

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Att tacka. Att tacka 1. Bestäm vad du vill tacka för. 2. Välj rätt tid och plats för att tacka. 3. Berätta varför du tackar. 4. Tacka på ett bra sätt.

Att tacka. Att tacka 1. Bestäm vad du vill tacka för. 2. Välj rätt tid och plats för att tacka. 3. Berätta varför du tackar. 4. Tacka på ett bra sätt. Att tacka Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60-90 min SFT Syftet med den sociala färdigheten att tacka är att eleverna blir medvetna om vikten av att visa uppskattning, vara tydlig med vad de

Läs mer

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal.

Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Inleda ett samtal Introduktion Det avsnitt vi ska börja på nu beskriver hur man inleder ett vardagligt samtal. Vi tar alltså upp små vardagliga samtal som kanske inte känns så viktiga för stunden men som

Läs mer

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren:

Barnets rättigheter. Lågstadie: UPPGIFT 1. Lär känna rättigheterna. Till läraren: Barnets rättigheter Till läraren: FN:s Konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och har ratificerats av 193 länder. Grunderna för konventionen ligger i en önskan om att

Läs mer

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015 Arbetsbeskrivning ÖN.notebook February 05, 2015 ön 1 Brevet 1. Inledning 2. Innehåll 3. Avslut Arbetsgång: Diskutera i basgruppen vilka argument man kan lägga fram för att få mer pengar. Sätt dig och skriv

Läs mer

Trygga Mötens tipsrunda om barnkonventionen och barns rättigheter!

Trygga Mötens tipsrunda om barnkonventionen och barns rättigheter! Trygga Mötens tipsrunda om barnkonventionen och barns rättigheter! Detta är en tipsrunda om barnkonventionen som du kan använda på till exempel ett läger eller en träff i din verksamhet för barn och unga.

Läs mer

Tankefrågor för att förbereda eleverna på pjäsens tema: Vad är lycka? Vad är att lyckas? Vad krävs för att lyckas i livet? Vad vill du med ditt liv?

Tankefrågor för att förbereda eleverna på pjäsens tema: Vad är lycka? Vad är att lyckas? Vad krävs för att lyckas i livet? Vad vill du med ditt liv? LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2010 1 Inför föreställningen Förberedelser Inför ett teaterbesök kan det vara bra att förbereda eleverna på hur det går till. Teater skiljer sig mot till exempel film, eftersom

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

VÅR KLASS. Foto Cato Lein. Efterarbetsmaterial för gymnasiet

VÅR KLASS. Foto Cato Lein. Efterarbetsmaterial för gymnasiet VÅR KLASS Foto Cato Lein Efterarbetsmaterial för gymnasiet TEXT OM SAMMARBETET, INTRO TILL MATERIALET. INVÄNTAR TEX. 2 Vår klass FÖRSLAG PÅ DISKUSSIONSFRÅGOR EFTER FÖRESTÄLLNINGEN Låt gärna eleverna diskutera

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och...

Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Det finns ett monster i våran källare han tog fram sina vassa klor och... Monstret #cool - Hörde du ljudet Mario nej nu kommer det igen, sa Lunde. - Sluta larva dig. Kom nu så går vi till idrotten, sa

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge

Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Jag är inte dum Arbetsmaterial för läsaren Författare: Josefin Schygge Ord Arbeta med ord A) 1. Gör fyra listor med orden från ordlistan som du hittar i slutet. En för verb, en för substantiv, en för adjektiv,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Prata om internet. Prata om internet Lektionen handlar om att prata och debattera om internet.

Prata om internet. Prata om internet Lektionen handlar om att prata och debattera om internet. Prata om internet Lektionen handlar om att prata och debattera om internet. Till läraren 1. Berätta för mormor om internet 2. Gör en paneldebatt 3. Sammanfatta och reflektera LÄRARINSTRUKTIONER Lektionens

Läs mer

Sanning & Konsekvens mellanstadiet

Sanning & Konsekvens mellanstadiet Sanning & Konsekvens mellanstadiet Stationshäfte med övningar, workshops och diskussionsfilmer INTRODUKTION Stationerna Varje station förbereds och genomförs i ett klassrum eller annan lämplig lokal på

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Tips om tillsynsmetodik

Tips om tillsynsmetodik MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) TILLS Frida Billström 010-2405453 frida.billstrom@msb.se Tips om tillsynsmetodik Detta PM är en sammanställning av generella tips, som kan

Läs mer

2. Reflektionsövningar

2. Reflektionsövningar Ö v n i n g 3. 2. Reflektionsövningar C. Synliggör H ä rskartekniker Tidsåtgång: 30 min Informationsblad till deltagarna FALL 1 På en arbetsplatsträff ställde Sima en fråga till chefen inför alla medarbetare.

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jim Højberg Vad handlar boken om? Alex har alltid varit klassens nörd, men nu har det plötsligt vänt. Både Mia och Asmila är kära i honom, och ikväll ska han på bio med Asmila. Alex

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Det handlar om kärlek

Det handlar om kärlek Det handlar om kärlek Inför besöket i klassrum: Finns det några särskilda behov i klassen ni ska träffa? Utifrån exempelvis fysiska och psykiska funktionshinder, språkkunskaper mm. Vilka övningar väljer

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk

Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk Det suger En lärarhandledning om droger & missbruk! Ung utan Pung har sina rötter i Stockholms förorten Rågsved. Det hela började på en ungdomsgård 1982 där den första pjäsen handlade om fattiga ungdomar

Läs mer

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen.

I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. Spårare 8-9 år I Scouterna kan du uppleva äventyr i naturen, upptäcka nya sätt att lösa problem eller bara ha kul tillsammans medan vi utforskar världen. I Scouterna kan du hitta på nästan vad som helst,

Läs mer

Prata om internet. Lektionen handlar om att prata och debattera om internet. Prata om internet. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim.

Prata om internet. Lektionen handlar om att prata och debattera om internet. Prata om internet. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim. Lektionen handlar om att prata och debattera om internet. Lektionsförfattare: Filippa Mannerheim Till läraren 1. Berätta för mormor om internet 2. Ha en paneldebatt En digital lektion från https://digitalalektioner.iis.se

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer