Distriktskonferens i Rallylydnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktskonferens i Rallylydnad 2012-03-24--25"

Transkript

1 Rallylydnadsgruppen Sida 1 (5) Distriktskonferens i Rallylydnad Här nedan kommer en sammanställning över de viktigare punkterna som togs upp vid den konferens för tävlingsdelen av Rallylydnad- Denna anordnades för representanter för SBKdistrikten och övriga intresserade den mars 2012 på Åkerby Herrgård i Nora. Distriktens enkätsvar Efter en inledande presentation vidtog en grov redovisning av distriktens enkätsvar. Det finns för närvarande så gott som alla tänkbara organisationsvarianter i distrikten och det är väldigt olika för HUR eller OM det ens fungerar hos distrikten. Ett särskilt problem som påpekades var kommunikationen mellan SBK Centralt, distriktet och de lokala klubbarna. Det gäller då t ex auktorisation av främst instruktörer men även tävlingsfunktionärerna och hur rallylydnad ska passas in i organisationen på distrikts- och klubbnivå. Katinka berättade att Utskottet för prov och tävling funderar på att anordna en tävlingsgrensöverskridande distriktskonferens för distriktsordförande + ev någon mer från alla distriktsstyrelserna. Konferensdeltagarna var positiva till detta och önskemål fanns om att även bjuda in SKK och Sveriges Hundungdom, liksom till denna distriktskonferens. Att tänka på som arrangör Därefter gavs det en del tips om vad man bör tänka på som arrangör av tävling: Vid ansökan av tävling när klubben inte vågar ansöka om alla klasser kan det vara smart att vid ordinarie ansökningstid ansöka om avancerad klass och mästarklass, eftersom det alltid går att kompletteringsansöka om de två lägre klasserna. Definitionen av ordet Tävling : Alla klasser som en arrangör har på samma dag. Det behövs alltså inga för- och eftermiddagstävlingar utan det går bra att köra exempelvis två nybörjarklasser i samma tävling och även ungefär samtidigt om det passar bäst. Stäng alltid en tävling innan någon/några klasser ev delas upp i ännu flera klasser. Lottning av klasser görs automatiskt med hjälp av SBK Tävling. Lottning efter olika hopphöjder verkar bara fungera sporadiskt, bäst att dubbelkolla om det blev rätt. Problemet ska utredas av rallylydnadsgruppen. Bortlottning ska enligt reglerna göras bland alla korrekta anmälningar, dvs det första som görs är att lotta bort de som inte har betalat, lämnat ofullständiga uppgifter etc Reserver går att skapa vid bortlottning om arrangören så vill (också slumpvis då) Ekipage som lottats bort (och ev reserver) SKA meddelas om detta senast 14 dagar innan tävlingsdagen. Då inte bara genom att de saknas på startlistan i SBK Tävling utan även genom mail direkt till dem, inkl önskan om mottagningsbesked. OM några inte skickar mottagningsbesked bör arrangören i stället försöka nå dem via telefon. Resultatlistan: totalpoäng på 0-69 poäng ska placeras (i förhållande till varandra) = detta räknas alltså inte alls som Underkänt (vilket är en bedömning av domaren). Inget ekipage kan sluta med minuspoäng (jmf med reglerna p 22 Bedömning) SBK Tävling Jana Himmel (som ingår i supportgruppen för SBK Tävling för Rallylydnadsgruppens del) genomförde även en snabb demonstration om och i SBK Tävling, inkl att det är mycket bra att faktiskt använda Onlinehjälpen och tips om möjligheten att använda Övningsdatabasen. Apropos Verifieringen i SBK Tävling gavs det tips om att det för ev utländska eller en del felindaterade hundar även ska tas kopia av deras stamtavla som ska skickas till SKK. Detta behöver kontrolleras med kanslierna (för både SBK och SKK).

2 Rallylydnadsgruppen Sida 2 (5) Om något ekipage ska skicka in veterinär/läkarintyg för att deras strykning ska kunna göras och resultera i återbetalning så får man INTE rapportera till SBK innan dess (för då går det inte stryka längre). Rapportering till SBK i SBK Tävling är det som gör att ekonomin beräknas och att vinsten utbetalas. Funktionärsutbildningar Apropos enkätens frågor om funktionärsutbildning så rekommenderades ett utbyte mellan distrikten för de längre utbildningarna, t ex domare. Konferensen inventerade också lite snabbt vilka utbildningar som redan nu var planerade i närtid, vilket var följande för främst de distrikt som deltog på konferensen: Instruktörskurs pågår i Mellannorrland just nu. Fagersta BK startar en 7-8 och april Domarkurs planeras i Värmland-Dals-distriktet/Karlstad BK i Kristi Himmelfärdshelgen med Monique Wrambeck som domarlärare. Intresserade => Upplandsdistriktet har slutfört själva domarkursen med Sofia Angleby som domarlärare, dvs nu håller dessa domaraspiranter på att göra sina bakbedömningar m m. Tävlingssekreterarkurs planeras av bl a Apollogruppen (lokal KK) och Östgöta-distriktet. Tävlingsarrangerandet Grupparbeten med erfarenhetsutbyte om tävlingsarrangerandet kom fram till följande svar på frågorna: 1. Hur gör ni på er(a) klubb(ar) med samlingar och banvandringar? Står det i PM att det är en viss tid för samling/banvandring (anges oftast med tidigast ) bör denna hållas även om arrangören ligger bra till tidsmässigt. Undantag: om det kan konstateras att ALLA förare redan är närvarande, då kan man starta tidigare också. Givetvis kan man med texten tidigast ändå ha samlingen senare. Banvandringarna delas ofta upp i flera delar p g a stora startfält och genomförs då med t ex halva klassen först som sedan genomför sina starter och sedan en banvandring för den andra hälften med efterföljande starter. Fördelar med detta är att funktionärerna kan få en paus under den andra banvandringen och tävlande som startar sent behöver inte hålla banan i huvudet fullt lika länge. Det är även bra om man har tydliga siffror vid resp banområde som visar vilket ekipage som är på banan, t ex en whiteboardtavla eller blädderblock med ett X över ekipage som varit/är inne på banan och en ring runt den som anmält närvaro. Ett alternativ är ett flipp-block med startnummer, i form av t ex en pärmring med inplastade A4L-stora siffror som är SYNLIGT uppsatt högt på en ställning så det går att bläddra fram vilket ekipage som ÄR inne på banområdet just då. 2. Hur lång tid per ekipage brukar ni räkna med per start? Cirka 3-4 minuter per start => ekipage per timme Detta kan variera rätt mycket beroende på både antal moment och vilka moment som ingår samt även hur snabb/rutinerad domaren är på att skriva de avslutande verbala kommentarerna efter varje ekipage. 3. Vad bör finnas med i Inbjudan till en Rallylydnadstävling? (underlag för anmälan) En inbjudan bör innehålla (minst) följande: När Var Hur, dvs tävlingsdatum, tävlingsplats (t ex om det är på t ex grusplan eller ridhus/annan typ inomhus), ev samarrangemang (med utställning eller agilitytävling) och om skott kan förekomma ändå (p g a skjutbana nära intill). Vilka klasser som anordnas och tillfrågade domare och om det blir begränsat antal starter. Kontaktperson med telefonnummer och epostadress. Ev betalningsalternativ om någon inte vill betala via SBK Tävling med kort.

3 Rallylydnadsgruppen Sida 3 (5) 4. Vad är det ni er grupp anser bör finnas med i PM:et? I PM bör det stå allt tänkbart: Samlingstid(/tider om flera, t ex för olika klasser), ungefärliga tider för banvandringarna (inkl startnummer om banvandringen delas upp tidsmässigt för en klass), vad som ska medtagas: vaccinationsintyg, medlemsbevis Vilka möjligheter det finns till att köpa förtäring, preliminära tider för prisutdelningar samt ev hur många i varje klass som kommer att få något pris. Vägbeskrivning (numera gärna även GPS-koordinater), kontaktperson på tävlingsdagen med telefonnummer samt information om hur förare med löptik ska göra. Ev även anvisning om var tält får/inte får sättas upp/var man inte får sitta som publik. 5. Hur brukar ni hantera reserver vid ev bortlottning? Reservlista => De flesta ringer upp de framlottade reserverna i tur och ordning för att fråga om de är intresserade av att vara bara reserv. Tidsplan regelrevideringen Eftersom de officiella reglerna gäller på prov nu, under perioden börjar det vara dags att snart sätta igång med en första Regelrevidering. Följande tidsplan redovisades vid distriktskonferensen (med undantag av datumet för kongressen): April/maj ngn gång Kansliet skickar ut tidsplan, anvisningar och på konferensens förslag även exempel på några förslag till förändringar från domarna. Dessa kan avse både reglerna, fr o m p 15. och momentbeskrivningar. 1 september 2012 Lokalklubbar skickar in förslag till SBK distrikt/skk länsklubbar 1 oktober 2012 Distrikt/länsklubb sammanställer samt tillstyrker/avslår förslagen samt insänder dem till SBKs kansli Efter arbete i rallylydnadsgruppen (främst i en regelrevideringsgrupp) skickas ett sammanvägt REMISSFÖRSLAG ut till distrikt m m Svar på remissen insänds till SBKs kansli av distrikt/länsklubb = för vidarebearbetning och godkännande inom SBK centralt maj 2013 Regelförslaget tas upp vid SBKs kongress för godkännande. Senast 30 juni 2013 SKK/PtK (Svenska kennelklubbens Prov och tävlingskommitté) fastställer (förhoppningsvis) nya regler att gälla fr o m fram till och med ästa omgång regler följer övriga tävlingsgrenars 5-åriga tidsplan = giltighet DM och SM Under söndagen genomfördes även ett kortare grupparbete angående Distriktsmästerskap och Svenska Mästerskap i Rallylydnad Vid efterföljande redovisning framkom det att det kan vara idé inom Rallylydnaden att anordna ett områdesmästerskap, typ Östgöta-mästerskap som är öppen för alla boende inom resp område oavsett medlemskap. Däremot så kan titeln Distriktsmästare bara ges till medlem någon lokalklubb inom det aktuella SBK-distriktet. Exakt HUR de olika distrikten genomför/tänkt genomföra sina DM varierar mycket vad gäller kvalificering och final, inkl vilka klasser det avser samt om detta sprids ut på flera helger eller genomförs samma dag. Många anser att bästa varianten är en fristående inofficiell tävling men det funkar även med en officiell tävling där bästa distriktsekipaget blir mästare. Det flesta tyckte att det är viktigt att förankra med hur övriga DM-arrangemang genomförs i distriktet. Själva DM-reglerna brukar fastställas på ett årsmöte eller av distriktsstyrelsen.

4 Rallylydnadsgruppen Sida 4 (5) I samband med detta gavs även tips om att ordna någon sorts Cup omfattande flera tävlingar (t ex bara särskilda inofficiella månadstävlingar) för klubbar inom t ex ett distrikt. Vad gäller SM 2013 så verkade konferensdeltagarna mest intresserade av att detta anordnas som en helt fristående tävling, dvs inte kopplat till någon annan tävlingsgren el dyl. Dessutom tipsade Kicki Sundqvist om Ösby naturbruksgymnasium utanför Sala där det kan vara mycket lämpligt att anordna en sådan tävling. Ungdoms-SM 2011 genomfördes där, i mitten av aug. Arrangörskompendiet Mycket tid ägnades under söndagen även till att gå igenom arrangörskompendiet. Resultatet av detta antecknades och har resulterat i en ny utgåva av kompendiet. Denna nya version bifogas och kommer även att publiceras på SBKs hemsida för Rallylydnad. Utrustningstips: För och nackdelar mellan olika typer av skylthållare togs upp. Det finns bl a skylthållare i plast samt flera olika typer av metall (aluminium eller förzinkat, som är lite tyngre). De senare finns i olika storlekar med eller utan plats för skyltnummer också. Alla har sina egna favoriter och alla varianter är tillåtet på officiell tävling så länge det står stadigt oavsett väder eller vind. Det tipsades även om möjlighet att förutom vanliga inplastade papper - beställa färdigtryckta skyltar på tjockare plast (samma kvalitet som för tallriksunderlägg). Sådana har tagits fram av/länk till leverantör finns på Tips om att man kan tillverka egna nummerskyltar av tunna böjbara plastskärbrädor = Delade i mindre bitar och med numren skrivna med tusch el dyl, eventuellt med hjälp av siffermallar. Övrigt som framkom under konferensen För att göra Rallylydnad mer publikvänligt är det bra om arrangören kan ha en Speaker som kallar till och pratar minst vid samling och domargenomgång samt som hjälp till inroparna. Publiken kan med hjälp av speaker också förstå betydligt mer, men för att inte störa de ordinarie ekipagens rundor så kanske man då kan ha 1-2 föråkare i respektive klass i stället medan speakern förklarar vad som gäller angående bedömning och annat. Högtalarutrustning kan gå att få låna av andra, t ex av Studiefrämjandet. Den irritation som framfördes av flera deltagare om instruktörsutbildning/auktorisation ventilerades, problemet verkar ligga i kommunikationen mellan SBK Centralt, SKK, vissa distrikt och de lokala klubbarna. Förslag: ett utskick från kansliet även till distriktsstyrelserna/ordförandena om bl a detta med auktorisation och utbildning av tävlingsfunktionärerna (där mycket ansvar ligger på distriktsnivån inom SBK). Det framkom även synpunkter på kursplanerna för Skrivare och Tävlingssekreterare i Rallylydnad avseende att där fattas bestämmelser om avauktorisation (och återauktorisation) => detta bör läggas till i nästa version av kursplanerna. Avtalsblanketten för rallylydnadsdomarna bör omarbetas lite till så att den fungerar även för övriga tävlingsfunktionärer, exempelvis med olika kryss för funktionärskategori. Önskemål framfördes också om att alla blanketter (även SKKs) görs om så att de blir lättare digitalt ifyllbara, i likhet med SBKs blankett för Hund som stör under gruppmoment.

5 Rallylydnadsgruppen Sida 5 (5) Konferensdeltagarna lämnade också förslag f.n. för inofficiella tävlingar eller kanske i framtiden även officiellt? om lagklasstävlingar, då förslagsvis som fristående klass och motsvarande Forsättningsklass (dvs inte alltför svåra moment), ev kopplat hela tiden för alla (för att så många som möjligt ska kunna delta, men det ändå ska bli samma förutsättningar). Slutliga deltagare (22 st) indelade utifrån vilket distrikt/vilken klubb de representerade Arrangörer Rallylydnadsgrupp Tävling Agneta Hjelm, Uppsala (+ Östersund BK) Jana Himmel, Karlstad (BK) Ulrica Åström, Norberg (Fagersta BK) Representanter för SBKdistrikten Anmälda men återbud från: Halland Stockholm Extra från distrikt / Lokala klubbar (SBK, SKK eller Sveriges Hundungdom) Blekinge Dalarna (endast lördag) Närke (endast lördag) Skaraborg Småland Sörmland Uppland Värmland-Dal Västmanland (endast lördag) Västra Östgöta Småland/Torsås BK Uppland/Märsta-Sigtuna BK - - Sthlm/Apollogruppen (LKK) Västmanland/Fagersta BK Västmanland/Fagersta LKK Västmanland/Fagersta HU Värmland-Dals BK Marie Kinder (Sölvesborgs BK) Lena Dyrsmeds (Gagnef-Floda BK) Christina Carlestav (Hallsbergs BK) Titti Benjaminsson Anita Sandström (Torsås BK) Kristina Strömberg (Gnesta-Trosa BK) Elisabet Lekebjer (Vallentuna BK) Helena Johansson (Kristinehamns BK) Sara Hjulström (Fagersta BK) Eleonor Lindahl Katinka Ryttse (även sammankallande i Utskottet för prov och tävling) Anna Ekström Ingela Sandenskog Malin Grönberg Katarina Strömberg Josefin Koivisto (endast lördag) Marketta Mokko Kicki Sundqvist Madeleine Svensson

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda

Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Svenska Brukshundklubbens domarkonferens för bruksprovsdomare 27-28 okt 2012, Ånnaboda Deltagande domare Distrikt Deltagande domare Distrikt Ingemar Bark Blekinge Anna-Kerstin Svensson Skåne Göte Karlsson

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig

Andra träffen. Inledning. Sekreteraren. Rapporter. Kassören. PR-ansvarig. Utbildningsansvarig. Tävlingsansvarig. Praktiskt ansvarig Andra träffen Inledning Ordförande delar ut dagordningen. Diskutera: Finns allting med? Förstår gruppen alla ord och begrepp? Ordförande redovisar sin hemläxa (10 min). Sekreteraren Sekreteraren delar

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se

Hovawart blir rikskändis. nr 2 2011 TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP. www.hovawartklubben.se Hovawart www.hovawartklubben.se nr 2 2011 Hovawart blir rikskändis TYSKA MENTALTESTER VÄGEN TILL VM UTSTÄLLNING OCH RIKSMÄSTERSKAP HOVAWARTTIDNINGEN NUMMER 2 2011 1 Styrelse Kommittéer: Ordförande Louise

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03

SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 SKKs Frågebank Senast uppdaterad 2013-06-03 Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt.

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer