FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH."

Transkript

1 FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur du skapar konto på SBK Tävling - Skapa konto: Fråga: Jag har aldrig anmält mig via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur du anmäler till prov i SBK Tävling Anmäl till tävling: Fråga: Jag är uppfödare och vet att flera av mina valpköpare kommer att tycka att det är lite bökigt. Finns det något bra sätt för mig att kunna anmäla till MH? Jag har hört talas om uppfödarkonto. Svar: Man kan skapa ett uppfödarkonto på SBK Tävling. Man skapar ett konto på exakt samma sätt som alla andra gör, men skillnaden är att uppfödaren lägger till alla sina valpköpare som förare och alla sina valpar på detta konto. Alltså bara genom att gå in på Lägg till förare och Lägg till hund. Sedan vid anmälan måste uppfödaren vara noga med att koppla rätt hund till rätt förare. Fråga: Hur kan vi stoppa att obehöriga anmäler sig till vårt Uppfödar-MH/MT? Svar: Det går tyvärr inte att stoppa i systemet! Men man ska vid skapandet av sitt MH/MT vara tydlig och skriva vid fältet Namn Uppfödar-MH och hoppas att folk respekterar detta och inte anmäler sig dit. Om obehöriga ändå anmäler sig är det viktigt att arrangören snabbt går in och klickar bort deras anmälan. Se mer info. om detta vid fråga Hur hanteras återbud och se bilden. Men en uppfödare kan även skapa ett så kallat uppfödarkonto på SBK Tävling. Alltså skapa ett konto där uppfödren själv lägger upp alla sina valpar och valpägare på ett och samma konto som ska delta på ett MH. Sedan anmäler uppfödaren själv alla sina valpar till sitt Uppfödar-MH och fyller alla platser på en gång. Sedan stänger arrangören MH:t och ingen annan kan anmäla sig. OBS! Att man kan endast stänga ett MH då anmälningstiden har gått ut (kl. 24:00), innan dess syns inte ens knappen Stäng för anmälan. Fråga: Om man skall betala ett annat pris än det stipulerade, d.v.s. arrangerande klubb sanktionerar en del av kostnaden. Hur gör man då? Svar: Då sköter man betalningen direkt till klubbens konto och anger att man vill betala via Bankeller Plusgiro, texten finns under den blå rutan där det står Acceptera och betala via Dibs. Då sätter man in pengarna direkt på klubbens konto istället.

2 Fråga: Finns det inte en risk i och med detta sätt att anmäla till ett MH att vi tappar en antal deltagare eller att uppfödare inte får med hela kullarna? Svar: Det här är ett modernt förfaringssätt och samma farhågor fanns vid införandet av våra övriga prov- och tävlingsgrenar, men de införlivades inte. Fråga: Kan man även anmäla till MT via SBK Tävling? Svar: Nej den möjligheten är ännu så länge borttagen. Det är bara tävlingskalendern som finns för MT i SBK Tävling. Fråga: Det borde finnas en möjlighet för deltagare att betala avgiften till arrangören på plats. Svar: Den möjligheten finns om arrangören accepterar detta. Man noterar anmälningen som att man vill betala via Bank- eller Plusgiro och sedan sköter man betalningen till arrangören på det sätt man kommit överens om. Fråga: Hur gör man då utländska hundar vill delta på svenskt MH? Svar: För att kunna skapa sig ett konto, vilket även utländska tävlanden måste göra, måste hunden FÖRST vara verifierad av SKK. Man kan alltså inte lägga till en hund i systemet SBK Tävling som inte är verifierad av SKK! Ägaren måste sända ett mail på hundens registreringsbevis till SKK, som verifierar hunden och därefter går hunden att lägga till i systemet. Kontakta för hjälp med att verifiera hunden. Vill man hellre posta kopia på registreringsbeviset så ska detta skickas till: SKK Registreringsavdelning SPÅNGA Arrangörsfrågor Fråga: Vi har haft fullt, 8 anmälningar, till vårt MH men har fått ett sent återbud. Finns det möjlighet att vi som arrangörer ta emot en efteranmälning för att fylla upp platserna? Svar: Man kan alltid lägga till ekipage i efterhand även om man exempelvis tar in ett ekipage på provdagen som inte finns inlagt i SBK Tävling. Naturligtvis kan man då under provet inte få med hunden på startlistor osv men man kan alltid välja att hantera ett ekipage manuellt och sedan lägga till det efter provets genomförande Fråga: Om vi tar emot en efteranmälning hinner ju inte betalningen komma fram om man skall betala genom SBK Tävling. Kan det fungera ändå? Svar: Detsamma gäller för betalning som det gör för en efteranmälan, det går alltid att hantera i efterhand. Alla anmälningar som läggs till av arrangören blir girobetalningar som går direkt till arrangören, d.v.s. utanför SBK Tävling. Om arrangören får betalt kontant, bjuder på avgiften för att man hjälper till som figurant eller liknande spelar ingen roll för SBK Tävling. Girobetalning eller manuell betalning betyder att arrangören ansvarar för indrivning av pengar, oavsett hur.

3 Fråga: Vi har en deltagare som inte har dator och som inte kan lägga in sin hund i SBK Tävling. Blir den personen förhindrad att delta då? Svar: Även idag kan de som inte vill eller kan lägga in sina hundar i SBK Tävling få hjälp med detta via SBK:s kansli som har en särskild blankett för detta. I praktiken är det betydligt ovanligare än man skulle kunna tro, men möjligheten finns Fråga: Måste jag som arrangör göra alla delar i en viss ordning? Svar: Ja och det är mycket viktigt för att registrering och rapportering skall fungera. Till exempel så ska man först ladda ner arrangemanget till SBK Prov sedan stänger man arrangemanget för anmälan och påbörjar tävlingen, sedan kan man påbörja resultatregistreringen. Steg-för-steganvisningar finns i Handledningen och beskriver i vilken ordning de olika momenten skall göras. Fråga: Vid vårt MH måste vi använda två beskrivare för att en av beskrivarna inte ska beskriva sin egen uppfödning. Hur kan vi hantera detta? Svar: Det går bra att i SBK Prov lägga till en klass som man kan kalla t.ex. MH a och MH b och sedan lägger till rätt beskrivare för respektive klass. Utförlig beskrivning om hur man gör finns i Handledningen Fråga: Vi har alltid tagit emot betalning på plats. Hur fungerar det nu när man ska anmäla via SBK Tävling? Svar: Det går utmärkt. I SBK Tävling finns en funktion där man anger att man betalar manuellt. Det betyder att man antingen sätter in pengarna direkt på arrangörens konto, vilket kanske är att föredra så att man inte behöver ha så mycket kontanthantering, eller att man betalar på plats. Bara man tänker på prioriteringsordningen och när anmälningen klassas som giltig. Du kan också som arrangör spärra möjligheten att betala on-line med Dibs. Under redigera basinformation kan man ta bort bocken vid Dibs vid Betalningssätt. Kom bara ihåg att uppdatera informationen så att detta blir synligt. Fråga: Vi har inte dator på klubben. Hur ska vi kunna använda den här lösningen? Svar: Det skall inte innebära några problem. Även om man inte har vare sig dator eller ström på klubben eller om man har arrangemanget i skogen långt från klubbstugan så kommer detta att fungera. Man behöver inte fylla i resultaten på datorn momentant eller efter varje hund utan man kan vänta till kvällen eller någon dag efter bara beskrivningen är resultatrapportera inom 10 dagar. Fråga: Hur skall vi kunna skriva ut blanketterna när vi inte har dator eller skrivare på klubben? Svar: I allmänhet så vet arrangören vilka som skall delta en tid innan då det ändå skall skickas ut PM och liknande. Förberedelser med utskrift av de protokoll och annat som man skall använda under dagen kan göras i förväg.

4 Fråga: Måste man bjuda med alla deltagare och arrangörer hem efter arrangemanget för att skriva ut och dela ut protokoll. Svar: Nej, det behöver man inte göra om man inte har det som en aktivitet att samlas runt. Alla rapporter, protokoll och annat som genereras från SBK Prov kan sparas som PDF:er och mailas till respektive hundägare eller arrangör. Beskrivaren har ju alltid en muntlig genomgång med hundägaren efter beskrivningen så de har hört vad beskrivaren noterat i fråga om hundens reaktioner. Fråga: Blir det inte dyrt att skriva ut alla dokument som behövs? Svar: Det ska det inte behöva bli. Det som behövs skrivas ut är de preliminära protokoll som beskrivaren har med sig ut i skogen och eventuellt ett som hundägaren får med sig hem. Andra dokument kan sparas elektroniskt och mailas till dem som skall ha. Arrangören behöver heller inte köpa in de självkopierande protokollen som använts tidigare och spar därmed en större kostnad än vad vanliga utskrifter kostar. Fråga: Vår fixare i vår klubb är en gammal trotjänare som inte är speciellt datoriserad och det finns inte några moderniteter på vårt område. Måste vi lägga ner verksamheten nu? Svar: Nej, naturligtvis inte. Fixaren kan fortfarande fixa allt det praktiska med bana, och anlita beskrivare och funktionärer och sedan ber man någon annan person som har mer datorvana att sköta det. Man behöver inte vara uppkopplad under resultatrepportering och behöver heller inte göra det kontinuerligt under dagen om man inte har möjlighet. Allt detta är beskrivet i Handledningen Fråga: Vem är det som lägger upp MH i SBK Tävling mentalansvarig i rasklubbar/distrikt eller arrangören? Svar: Det är arrangerande klubb som lägger upp arrangemangen i SBK Tävling, sedan kan det ju vara så att rasklubbens mentalasvarig har den uppgiften delegerad till sig. När det gäller arrangemang i distrikten så är det oftast lokalklubben som är arrangör och då också ansvarig för att uppgifterna registreras på SBK Tävling. Fråga: Vem är det som sköter resultatrapporteringen mentalansvarig i rasklubbar/distrikt eller arrangören? Svar: Det är arrangerande klubb som har ansvaret för att resultaten blir rapporterade, sedan finns det olika tillvägagångssätt för hur man strukturerar arbetet med resultatinläggningen. Mer finns att läsa i Handledningen. Fråga: Var anger man anledning till brutet prov? Svar: I fönstret där man fyller i värdesiffrorna från beskrivningen finns en större ruta under raden med kryssrutor. Där ska man skriva in anledningen till att prov blev brutet. Fråga: Skall vi inte längre fylla i arrangörs- eller beskrivarrapporter? Svar: Jo dessa gäller fortfarande. Ladda hem dem från SBK:s hemsida innan beskrivningsdagen så att de finns på plats.

5 Fråga: Vems login skall användas och vilka har login till SBK Tävling? Svar: Lokal- och rasklubbar samt distrikt har fått inloggningsuppgifter till SBK Tävling då elektronisk inrapportering för bruks- och lydnadsprov startade. Om man saknar inloggningsuppgifter så tar man som lokalklubb kontakt med sitt distrikt och rasklubbarna tar kontakt med SBK:s kansli. Fråga: Hur hanteras återbud eller bortlottade ekipage? Svar: Arrangören måste, innan provdagen, gå in på sitt MH/MT i SBK Tävling och klicka i att en anmälan ska plockas bort med återbetalning. När det sedan gäller återbetalningar så hanteras dessa olika beroende på hur den anmälde har gjort sin betalning. I det fall en person anmält sig via Dibs (det vill säga gjort sin betalning via konto- eller kreditkort) så sker återbetalning i form av ett tillgodokvitto, en s.k. voucher. Denna skapar arrangören genom att klicka på pengasymbol (se nedan bild) som man finner längst till höger på raden för respektive anmälan. OBS! Att detta måste göras innan MH:t påbörjas. Har en anmäld betalat direkt till arrangören via plus- eller bankgiro, ska arrangören göra en manuell återbetalning till den tävlandes bankkonto. Fråga: Finns det en övningssida i SBK Tävling för MH och MT? Svar: Ja, det finns en övningssida som heter sbkovning.se Kontakta ditt distrikt eller kansliet för användarnamn och lösenord Fråga: Varför har ni infört det här systemet? Svar: Det här är ett led i en modernisering och kvalitetssäkring av prov och tävlingsverksamhet inom Svenska Brukshundklubben. Rapporteringen går fortare, resultatredovisningen blir säkrare, vi spar resurser på kansliet som slipper skanna och kontrollera slarvigt ifyllda protokoll. Detta system finns även för våra andra prov- och tävlingsformer och fungerar mycket bra där.

6 Fråga: Hur kan man se eller skapa Tävlingskalender för alla MH/MT under året? På SBK Tävlings första sida klickar du på Tävlingar & Prov, du behöver alltså inte vara inloggad, sedan klickar du där det står MH/MT. Då kommer alla MH/MT fram och du kan där se dem alla på skärmen. Om du hellre vill göra en fil av dem i PDF eller Excel ska du gå in på Tävlingskalender, som finns på samma rad där du kan läsa "Sök bland tävlingar och prov". Väl där inne ska du markera MH/MT, sedan ska du välja format via rullist där det står "Skärmen (HTML)" välj då PDF eller Excel och klicka sedan på sök. Detta kan ta en liten stund, men sedan så har du fått en skapad fil på alla MH/MT under året. Filen hamnar längst ned till vänster på din dataskärm.

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

FirstClass Handledning för elever & personal

FirstClass Handledning för elever & personal FirstClass Handledning för elever & personal 2 FIRST CLASS HANDLEDNING FÖR ELEVER OCH PERSONAL VID LAHOLMS SKOLOR Innehåll: Ditt eget skrivbord... sid 3 Din presentation... sid 3 Ditt personliga lösenord...

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 7

Steg 3 Internet Windows 7 Steg 3 Internet Windows 7 Juni -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form av

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Aktiviteter. Version 9 2014-07-28 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Aktiviteter Version 9 2014-07-28 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning 2. Huvudflik Mina sidor s.4 Lägg till

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem

Lathund för Alingsås TK s bokningssystem Lathund för Alingsås TK s bokningssystem www.alingsastk.nu Det kompletta tennissystemet för webbokning och hallstyrning Allmänt Spelkonto Spelkontot laddas med pengar genom att man för över via betalkonto

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar

myclub FAQ Sök medlemmar Hantering av medlemmar myclub FAQ Sök medlemmar Vad bestämmer hur många sökträffar man får? Ju fler sökattribut man anger, desto färre söksvar ger sökningen. Om inget sökattribut angivits så söks alla vanliga och nya medlemmar

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer