Tävlingsdatabasen (TDB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsdatabasen (TDB)"

Transkript

1 Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt och klubbar som arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Senast uppdaterad Propositionen Viktiga datum och tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning börjar, när tävlingen stängs för internetanmälan och betalningsdatum (likviddag). Vi rekommenderar att alla klockslag sätts till 18:00 klockslaget för betalningens genomförande är alltid kl 23:00 och behöver inte sättas. Det finns flera skäl att använda kl 18:00: De allra flesta har då möjlighet att anmäla och man gynnar inte dem som kan sitta uppe och anmäla kl 00:00 på natten om anmälan öppnar då. Likaså när det gäller stängningen det ger funktionärerna tid att börja arbeta med tävlingen direkt efter stängningen om en tävling stängs för anmälan kl 24:00 kan den lika gärna vara öppen 18 timmar till eftersom få funktionärer kan arbeta natt eller dagtid med en tävling. OBS: ändra inte dessa datum när anmälningarna börjat utan att kontakta supporten. Likviddag skall ligga minst så många dagar efter sista anmälningsdag, att pengarna hinner komma in (3-5 dagar). Fälttävlan: sista dagen när anmälan får återtas 5 dagar före tävling normalt måndag före tävlingshelgen. Hoppning = sista dagen när anmälan får återtas 7 dagar före tävling normalt fredag veckan före tävlingsveckan. Dressyr: sista dagen när anmälan får återtas = 3-5 dagar efter sista anmälningdag. Likviddagen måste ligga på en bankdag, dvs ej lördag eller söndag. OBS att fr.o.m 2010 regleras likviddagen via TR och blir förmodligen densamma för alla discipliner. Normalt bokförs pengar som sätts in till tävlingsdatabasen redan påföljande dag i systemet, men sent insatta pengar hinner inte komma med i bankgirofilen till nästa dag och dessutom är lördag och söndag inte bankdagar. Man bör alltså ha en viss marginal. Fördelen med att sätta betalningsdagen till sista kostnadsfria avanmälningsdag, återtagen anmälan, är att det varken blir extraarbete för anmälaren eller för arrangören inga pengar dras för anmälan och behöver alltså inte bokföras eller betalas tillbaka. För att säkerställa att inga missförstånd uppstår beträffande likviddag/sista dag för återtagande av anmälan bör detta stå angivet i propositionen, oavsett om man tar betalt via TDB eller ej. Det är helt upp till arrangören om man vill använda betalningsfunktionen i TDB eller inte, men det måste klart framgå vilket sätt man valt och den som lägger upp tävlingen för anmälan i TDB måste veta detta. Man får inte lägga in några avgifter i TDB om man tänker ta betalt på plats! Avgifter inlagda i TDB gör att TDB kräver anmälaren på betalning. Fördelen med att använda betalningen är att man då (till Equipe och RSPro Joyride har ännu inte anslutit sig) kan ladda ner en anmälningsfil som även innehåller uppgifter om betalningar bokförda direkt i programmet. Man slipper alltså att gå igenom pg- och bg-inbetalningar och manuellt föra in summan för varje ryttare. Dessutom minskar man kontanthanteringen på tävlingsplatsen vilket i sin tur minskar riskerna och arbetsbördan för ansvariga i sekretariatet. TDB kan sedan användas för återbetalning av premier eller annan återbetalning. Arrangörer som tillhandahåller uppstallning kan behöva sätta en tidigare likviddag för boxar för att ha ett säkert underlag för beställning av dessa. Detta skall i så fall tydligt framgå i propositionen. 1/1

2 Begränsning av antalet ekipage Tävlingsdatabasen medger idag en automatisk begränsning av totala antalet ekipage i tävlingen. Manuellt kan man dessutom stänga enstaka klasser för anmälan. Av propositionen måste det framgå att begränsning finns. Vissa klasser, t.ex finalklasser är stängda från början och går ej att anmäla till förrän på tävlingsplatsen. TR tillåter begränsning av antalet ekipage. Om man stänger enstaka klasser för anmälan har nästkommande anmälare inte möjlighet att välja alla klasser men å andra sidan också valet att anmäla eller inte. Det gör att anmälaren i god tid är medveten om förutsättningarna vilket inte är fallet vid bortlottning Arrangörsbehörighet på klubbnivå (för instruktioner om inloggning läs Anvisningar för ryttare ) Får man genom att skicka in en blankett till SvRF. Den kan också sättas av supporten direkt efter kontroll. Blanketten hämtas från Detta förutsätter att man först skaffat sig en personlig inloggning, med eller utan licens. Detta gör man från startsidan, tdb.ridsport.se. Det går inte att ge behörighet till någon som inte har en egen inloggning. Dela inte med er av er inloggning till någon annan! För närvarande skall man alltså inte skapa en inloggning i klubbens namn. En inloggning som används av många blir snart allmän egendom och man kan i efterhand inte kontrollera vem som varit inloggad och gjort någon ändring. På sin personliga inloggning kan man samtidigt göra egna anmälningar, sköta sina egna betalningar och administrera tävlingar för klubben. Man kan som arrangör lägga upp en tävling på den egna klubben för internetanmälan och ladda ner anmälningsfilen till sin dator. Man kan också gå in i betalningsöversikten och genomföra en sen betalning som kommit efter likviddagen eller sätta en anmälan som Uppgjord. (Dessa två funktioner överväger vi att flytta till kassörsbehörigheten.) Arrangörsbehörighet distriktsnivå Den som har en inloggning för ett distrikt har motsvarande behörighet som en arrangör, men den gäller då alla tävlingar inom distriktet. Kassör i TDB Uttagskonto skall skriftligen anges för att minimera riskerna för missbruk. Kassören kan initiera en betalning från klubbens TDB-konto till klubbens bank- eller plusgirokonto, men inte ändra kontot. Kassören kan också genomföra återbetalning till anmälaren av t.ex premier. OBS att den ni förordnar som TDB-kassör inte nödvändigtvis måste vara er ordinarie kassör. Anmälarens möjligheter Med konto menar vi en inloggning i TDB med användarnamn (= unik mailadress) och lösenord. Inloggningskontot får automatiskt sig tilldelat ett OCR-nummer som kan användas vid betalningar till eller från kontot. OCR-numret ändras inte, det är detsamma oavsett vilken anmälning det gäller så länge det är från samma konto. En anmälare behöver inte ha tävlingslicens. Anmälaren är ansvarig och betalningsskyldig för sina anmälningar. Man kan lägga upp sina ryttare och sina hästar/ponnier och i olika kombinationer anmäla dem till tävling. Vi kallar den typen av anmälningskonto för föräldrakonto eller ägarkonto. En ryttare kan själv vara anmälare och lägga upp sina hästar i systemet, ett ryttarkonto. Anmälaren kan, förutom att anmäla till tävling: Avanmäla - Återta sin anmälan antingen hela eller enstaka klasser - om det görs senast likviddagen före kl. 22:30. (Då stängs av säkerhetsskäl TDB för alla transaktioner fram till 23:30 för att inte störa likvidöverföringen som sker kl 23:00.) Genom att klicka på det röda krysset kan man avanmäla. Görs det före 2/2

3 betalningsögonblicket blir anmälan återtagen, är betalningen genomförd blir det en strykning. Avanmäla stryka en eller flera klasser efter likviddagen kl 23:00, men blir då uppmanad att även kontakta arrangören. Komplettera anmälan med en eller flera klasser om det görs före anmälningstidens utgång och klasserna inte är stängda. Det är också möjligt för anmälaren att byta häst/ponny. (Däremot kommer vi inte att ge möjlighet till ryttarbyte via TDB eftersom man då skulle kunna byta ut ett helt ekipage och det inte är tillåtet enligt TR. Ryttarbyte måste tills vidare göras direkt till arrangören.) Ta ut pengar från sitt TDB-konto. Första gången måste man skicka in en blankett som anger uttagskonto. Kontoändring får inte tas emot via telefon eller mail, detta för att inte någon som tagit över anmälarens dator skall kunna skicka pengar till ett eget konto. Utländska ryttare kan också använda TDB, för dem krävs ej svensk licens. En sådan ryttare anger nationstillhörighet både under nation och klubb. (Denmark Denmark). Också deras betalning kan ske via TDB eftersom de i sin betalningsanvisning får både Iban och BIC koder. Att lägga upp en tävling i TDB Klicka på tävlingsadministration, Välj Våra tävlingar, Klicka på Skapa ny tävling En arrangör som lägger upp en tävling i TDB skall ta hänsyn till följande: Vad står det i propositionen? Här anger man vilket betalningssätt som skall användas och måste följa propositionen. 3/3

4 Markera hur betalning skall ske. Om du väljer att ta betalt på annat sätt kan du inte lägga in avgifter i TDB. Endast om du valt att använda betalning via tävlingsdatabasen kan du lägga in avgifterna. Tävlingsnamnet bör vara lättläst och klargörande. Många återkommande tävlingar har redan skapat sig ett namn som är som ett varumärke, t.ex Änglahoppet, Räkanhoppet m.fl. Övriga bör ge upplysningar redan i namnet, Lokal hoppning häst, Reg. Dressyr ponny, Treårstest osv Startdatum avser första tävlingsdagen, slutdatum den sista. Till er hjälp finns en kalender. Länk till proposition viktigt att anmälaren kan läsa propositionen i direkt anslutning till sin anmälan. Specificera gärna länken lite mer än bara till hemsidan. Max antal ekipage kan sättas här. Om ingen siffra skrivs in betyder det att man inte begränsar tävlingen. Tänk på att det gäller antal ekipage - inte starter. Ryttarmeddelande (Meddelande från arrangören) har plats för ett valfritt textmeddelande till den som anmäler. Det är inte ett ryttarmeddelande i traditionell mening lämna de upplysningar som ni anser anmälaren behöver ha. Anmälningsstart, Efteranmäld från och med och Anmälningsstopp anges med datum och klockslag. Tänk på att dagen för anmälningsstopp avser totalt anmälningsstopp alltså även för efteranmälan. Datum för ev. efteranmälan måste alltså ligga före datum för anmälningsstopp, annars har man ingen efteranmälan. (Detta om man vill ta emot efteranmälan via TDB. Efteranmälan på plats kan fortfarande göras som tidigare om man 4/4

5 skrivit så i propositionen). Som arrangör är man tvungen att göra en nerladdning av anmälningarna efter tidpunkten för anmälningsstopp. Sätt alla tidpunkter till 18:00. Angivna datum bildar efter nedsparning - en färgad tidslinje som gör det lätt för anmälaren att se vad som gäller. Status på tävlingen kan vara allt från klubbtävling till Internationell. Om man har flera status på samma tävling lägger man till alla, t.ex Regional, Lokal Gren här lägger man till de tävlingsgrenar som ingår. Ingen av dessa uppgifter behöver lämnas om man direkt lägger in klasserna. Det är endast om man långt i förväg vill markera att man har en viss tävling och väntar med att lägga in klasserna - som man behöver ange status och gren Meetingavgift man kan använda sig av en meetingavgift för hela tävlingen i stället för att ta en avgift per klass. Om moms ingår dvs om arrangören är momsregistrerad anges procent här. Veterinäravgiften kan inte anges i förväg utan måste tas ut på tävlingsplatsen i den mån den inte ingår i ev. meetingavgift. Lägg till klass slutligen lägger man till de klasser och listor som ingår i tävlingen. En lista kan gälla t.ex box eller el. En klass definieras enligt TR. o För varje klass anges nummer även om klassen är en lista! och namn, t.ex 1.30 bed. A:0 eller LB:2. Gren och status anges även här. 5/5

6 o Starttid vilken dag startar klassen, ange datum. Ange ingen tid om den inte redan är bestämd. o Likviddag kan vara olika för varje klass/lista, men olika likviddagar förvirrar. Ange avvikande likviddag endast om det är helt nödvändigt, t.ex för en boxlista. Följ TR när det gäller klasserna. (Likviddag = sista dag för att återta anmälan). Efter likviddagen, kl 23:00 kan arrangören ladda ner anmälningarna och få med vilka som betalat. Det går givetvis att ladda ner dessförinnan, men då följer inga betalningar med. o Varje klass kan separat vara öppen för anmälningar eller stängd. Detta anges under Anmälningsinställningar. Huvudinställningen är redan angiven när internetanmälan öppnar och när den stängs. Inom ramen för huvudinställningarna kan man här stänga enstaka klasser för anmälan. För att man skall kunna anmäla till en klass skall den alltså här vara öppen för anmälningar, och anmälningstidpunkten ligga inom de givna gränserna. o Tävlingstyp ange ponny, häst eller bådadera. Ange avdelningar. o Bocka för de regler som gäller. Var noga med att inte kräva hästlicens på lokal eller klubbtävling. 6/6

7 o Om man använder sig av meetingavgift skall man koppla klass eller lista till den. Bocka för om den ingår i meetingavgiften. o Avgifter om resp. klass/lista inte ingår i en meetingavgift ange avgifterna här. En efteranmälningsavgift läggs ovanpå den ordinarie anmälningsavgiften, efteranmälda betalar alltså anmälningsavgift + efteranmälningsavgift. Eventuellt ingående moms anges i procent. Obs att inlagda avgifter inte kan/får ändras efter det att man mottagit anmälan som berör avgiften. Efteranmälningsavgiften kan alltså ändras fram till dess efteranmälan träder i kraft och någon efteranmäler sig. Anmälningsavgiften låses så fort någon anmält sig till klassen. l G Glöm inte Spara när alla uppgifter är ifyllda. 7/7

8 o Arrangör som i början av tävlingsupplägget angivit att betalning sker på annat sätt kan inte lägga in några avgifter på klasserna. Då är det väldigt viktigt att man i meddelande till ryttare hänvisar till propositionen så att ryttaren kan kontrollera vad anmälan kommer att kosta. Missar man att ange att betalning skall ske på annat sätt och lägger in avgifter i klasserna kommer betalningen att ske via TDB. Det är alltså de inlagda avgifterna som styr, vill man ha betalt via TDB får man inte missa att lägga in de rätta avgifterna i klasserna. Att följa anmälningarna i TDB Både ryttare och arrangörer kan följa anmälningarna i TDB. Ryttaren kan se Ryttar- häst- och klassförteckning som är ständigt aktuella. Arrangören har dessutom en Betalningsöversikt och, om man valt betalningsfunktionen även en statistik Dessa uppgifter kan endast ses av arrangören 8/8

9 Endast för arrangören som kan redigera sin tävling i efterhand men inte höja några avgifter om tävlingen redan fått fler än 10 anmälningar och ladda ner anmälningarna, spara dem på sin egen dator och sedan importera dem till sitt administrationsprogram. Det är därför onödigt att arrangören lägger upp egna webblistor som, om de inte ständigt uppdateras kommer att vara inaktuella mycket snart. Vänta tills likviddagen är passerad med att lotta och lägga ut lottade startlistor. Vänta också med att göra klass- och ryttarbyten tills då eftersom det är vad som står i TDB som prioriteras inte de ändringar man som arrangör gjort i sitt tävlingsprogram. Tanken är att flytta en del av sekretariatsarbetet till ryttarna och låta dem själva göra sina ändringar. Sena ändringar kan man naturligtvis aldrig komma ifrån och dem gör man i sitt administrationsprogram som vanligt. Om man gjort fel Kan man i efterhand redigera tävlingen på vissa punkter. Avgifter kan inte redigeras om klassen redan fått anmälningar. Ändring av avgift kan ske med hjälp av supporten i yttersta nödfall. Höjer man avgifter eller lägger till måste samtliga berörda anmälda underrättas om detta och om orsaken. Likaså om man tidigarelägger likviddag eller annan ändring som påverkar redan anmälda negativt. En likviddag som redan är passerad får naturligtvis inte ändras. Har man gjort fel betr. Avdelning kan detta inte ändras alls utan klassen måste tas bort eller kompletteras med annan klass som innehåller den rätta avdelningen. Öppna därför inte tävlingen för anmälan innan ni kontrollerat att den är upplagd som ni vill ha den. Ta bort en tävling En tävling som är upplagd felaktigt eller som test och som har max 10 starter kan tas bort. Klicka på det röda krysset till höger. Använd detta verktyg med försiktighet! Ta aldrig bort en riktig tävling. Inställd tävling Om ni fattar beslutet att ställa in en tävling, gör då så här: Kontakta i första hand SvRF/distriktet för att få tillåtelse att ställa in. (TR) Stäng omedelbart alla klasser för anmälan. Gör det genom att söka upp tävlingen, klicka på Redigera tävling, klicka på redigeringsknappen för varje klass och i Anmälningsinställningar ta bort bocken i Öppen för anmälningar. 9/9

10 Skriv överst i Meddelande från arrangören att tävlingen är inställd. Om ni ställer in innan betalningen är dragen (likviddagen kl 23:00) Gå in i betalningsöversikten, klicka på Info till höger om varje anmälan, klicka sedan på det röda krysset till höger om varje klass. På så sätt återtar ni anmälan för berörda ryttare och inga pengar kommer att dras från deras konto. Tänk på att det kan vara bråttom att göra detta. Om ni ställer in efter det att betalningen är dragen (efter likviddagen kl 23:00) Er TDB kassör går in i betalningsöversikten, klickar på Återbetalning och gör en återbetalning till alla ryttare. Gör detta så fort som möjligt, helst dagen efter likviddagen. Lägg till serviceavgiften för varje häst. (Dvs återbetala anmälningsavgiften + 10 kr) Om tävlingen ställts in efter likviddagen utan att klubben kunnat påverka den sena tidpunkten kan ni fakturera TDB serviceavgiften som då återbetalas som en klumpsumma till er. Om det däremot sker p.g.a att ni varit för långsamma får ni som arrangörer stå för återbetalningen av serviceavgiften. Obetalda anmälningar sätter ni som Återtagna. Vi skall så småningom göra en speciell funktion för inställd tävling, men tills vidare gör som beskrivet! Ladda ner anmälningar från TDB Kan man göra under hela anmälningstiden. De sista gångerna när ingen längre kan återta anmälan eller nyanmäla sig kan man välja att importera endast betalningar. (Gäller Equipe). När man tryckt på knappen Ladda hem anmälningar får man möjlighet att spara filen. Klicka på Spara. Välj här lämplig mapp att spara i så att du hittar filen när du skall importera den. Filen har redan ett namn. 10/10

11 I sitt administrationsprogram skall man före första nerladdning ha förberett tävlingen och lagt in klasserna med samma klassnr som i TDB. Sedan importeras anmälningarna. Eftersom ändringar i TDB är prioriterade skall man vänta med att justera sina startlistor tills efter likviddagen. Att lotta dem dessförinnan går bra. Anmälan som är återtagen via TDB försvinner från sina klasser men finns kvar under Anmälningar så att man skall kunna se vad som hänt. Anmälan som är struken via TDB kommer in som en strykning i klassen. Obetald anmälan kommer också som en strykning. (I Equipe kommer den att få en avvikande färg så att man snabbt skall kunna se vad det gäller men detta är ännu inte genomfört) Sena betalningar som kommit efter likviddagen kan genomföras direkt i TDB av arrangören. Det sker inte automatiskt. Gå in i betalningsöversikten och kontrollera att anmälaren har pengar på sitt konto. Klicka på Betala. Här kan jag se att pengar finns och kan då klicka på Betala. En obetald anmälan kan ha följande information: Pengar finns. För lite pengar, Inga pengar. Som arrangör har man ingen skyldighet att acceptera obetalda anmälningar eller anmälningar där pengarna inte kommit in i tid. Som anmälare är man skyldig att betala sin anmälan om den inte är återtagen eller man inte kan visa veterinär- eller läkarintyg inom viss tid. En anmälare kan inte återta sin anmälan genom att låta bli att betala man måste aktivt göra avanmälan (återtagande eller strykning) genom att klicka på det röda krysset till höger om sin anmälan på sin sida i TDB.. Arbeta vidare i administrationsprogrammet Respektive program tar sedan hand om tävlingen som tidigare, med resultatinmatning, ekonomihantering, filexport osv. Bortlottning Om ni använder er av bortlottning är det naturligtvis allra bäst om ni kan göra den före likviddagen eftersom ni då kan gå in i betalningsöversikten, klicka på Info och återta anmälan för de starter ni lottat bort. Samtidigt kan man behöva se i betalningsöversikten vilka som betalat, för att i första hand kunna ta bort dem som har obetalda anmälningar. En bortlottad som har betalat skall naturligtvis få igen sina pengar snarast möjligt genom Återbetalning. En bortlottad som inte betalat skall avanmälas och sättas som Uppgjord. Det är viktigt att ni avanmäler vederbörande så att ni inte tävlingsdagen plötsligt har en ryttare som propsar på att få starta med hänvisning till att betalningen är uppgjord. Även för bortlottning planerar vi en särskild funktion, men än så länge gör som ovan. Efter tävlingen Om man använt betalningssystemet skall man gå in i betalningsöversikten för tävlingen och markera de betalningar som ändå skett på annat sätt som Uppgjorda. Kvar som obetalda skall endast stå de anmälningar som faktiskt inte är betalda. Man får definitivt inte trycka på Betala om anmälan är betald på tävlingsplatsen då tar man dubbelt och blir skyldig ryttaren pengar. Premiebetalningar och återbetalningar kan genomföras i betalningsöversikten av den som är förordnat kassör i TDB. 11/11

12 Endast om ryttaren verkligen betalat skall man klicka på Uppgjord. Vänta med detta tills tävlingen är avslutad. Det kan inte ångras. Uppgjord skall sättas snarast efter tävlingsdagen för att inte ryttaren skall få problem med en tävling som är obetald. Alltför många anmälningar som står som uppgjorda kommer att göra det krångligare för ryttaren att anmäla det är inget som ryttaren får sätta i system eller som arrangören skall godkänna i onödan. Premier För betalning av premier till ryttarna kan man använda återbetalningsfunktionen i betalningsöversikten. Endast förordnad TDB-kassör kan göra detta. Premierna skall återbetalas senast 3 dagar efter tävlingen (TRI Kap. IV, moment 140. Vi förutsätter att ryttare som låtit någon annan anmäla sig, också har en överenskommelse med den personen och accepterar återbetalning av premier till anmälarens TDB-konto. Ryttarlicenser Från och med 2010 så löser ryttare eller anmälare (förälder, hästägare) licens via TDB. Den som löser licensen är också betalningsskyldig för den. I samband med att man löser ny licens kan man också byta klubb. En klubb kan välja under Våra uppgifter att manuellt godkänna alla sökta licenser. Avstår man från det godkänns licenserna automatiskt och när licensen är registrerad som betald i TDB blir den giltig. Vill man kunna godkänna licenserna manuellt är det endast klubbens TDB-kassör(er) som kan göra det. Då föreligger också en skyldighet att dagligen kontrollera licensansökningarna för klubben, så att man inte i onödan försenar den tid det tar för ryttaren att få sin licens. För att godkänna manuellt går man in under Tävlingsadministration Våra medlemmar Licensansökningar. Licensansökningar Detta menyval är öppet för klubben förordnade TDB-kassör och endast om klubben valt att manuellt godkänna licensansökningarna. Man måste dagligen kontrollera ansökningarna och välja att godkänna eller ta bort. Tar man bort får ryttaren ett mail om att han/hon måste söka licens för annan klubb. Alla medlemmar (Tävlingsadministration Våra medlemmar Alla medlemmar) Är ett menyval som är öppet för alla inom klubben som har arrangörsbehörighet på TDB. Den lista man får fram är sorterbar klicka på kolumnrubriken för den kolumn du önskar sortera, på samma sätt som du gör i Betalningsöversikten. Första klicket sorterar stigande, andra fallande. Där ser man alla medlemmar som har TDB-konto och/eller löst licens för klubben. Det kan vara bra för uppföljning beträffande betalning av medlemsavgifterna. Det är inte meningen att klubben skall föra sitt medlemsregister där, men är ett användbart komplement till detta. I planeringen ligger att man skall kunna bocka av de som betalat sin medlemsavgift och t.o.m. kunna ta bort dem som inte längre är medlemmar. De hamnar då på Okänd klubb. Dessa två funktioner finns alltså inte ännu. 12/12

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för ryttare, hästägare, föräldrar och företag som anmäler via tävlingsdatabasen (TDB). Senast uppdaterad 10-01-08 Inloggning För att kunna internetanmäla till tävling

Läs mer

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB

Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Administrera tävling/proposition/anmälningar i TDB Hantering av proposition Allmänt: När tävlingsansökan har godkänts av distrikt och/eller SvRF öppnas möjligheten att skapa proposition, i dagsläget 120

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Handbok WRAS tävlingsprogram 2008

Handbok WRAS tävlingsprogram 2008 1(37) Handbok WRAS tävlingsprogram 2008 2(37) Innehåll 1 Inloggning administratör/tävlingsansvarig... 3 2 Före tävling... 5 2.1 Ny tävling... 5 2.1.1 Start och slutdatum... 7 2.1.2 Lägg till bilder/filer...

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011

DRESSYRALLSVENSKAN DIVISION 2 PONNY 2011 1 1. Tidpunkt och indelning: Tävlingen genomförs under oktober-november. Skåne delas i grupper så att antalet blir ca 7-8 lag/grupp. 2. Anmälan och avgifter: Anmälan ska vara Skånes RF tillhanda senast

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123

TR I 2011 ÄNDRINGAR. Bengt Sånesson 1. Mom 110. Mom 111 p 4(e) Mom 122.1. Mom 124. Mom 123 Mom 110 TR I 2011 ÄNDRINGAR I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I,,gäller de grenspecifika reglerna. I de fall texten i grenspecifika TR avviker med texten i TR I, gäller TR I.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Start Startsidan är lika för alla. För att komma vidare fyll i användarnamn (förnamn.efternamn) och lösenord högst upp till höger. Har

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag AKTUELL 2016-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning för SDF Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 2 Godkänna evenemang och tävlingar...

Läs mer

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare Domarassistenten.com - en introduktion för domare Innehåll 1. Introduktion 2. Vad förväntas av mig 3. Inloggningsuppgifter 4. Menyn 5. Återbudsmatcher 6. Mina matcher 7. Hur fungerar matchtillsättningen?

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Om IndTA... 2 Logga in i IndTA... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt evenemang... 3 Första

Läs mer

Information om ny hemsida laget.se för innebandyn

Information om ny hemsida laget.se för innebandyn Information om ny hemsida laget.se för innebandyn Laget.se Vi flyttar vår sida från IdrottOnline till Laget för att få en modernare, aktivare och mer lättanvänd sida. Länken är ändrad på SIFs huvudsida

Läs mer

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Vikariehandledning rev 2016-03-16 Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Allmänt om vikariebokning...2 Time Care Pool Webb...3 Startsidan...4 Menyval... 4 Mina Meddelanden... 5 Mitt schema

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION

SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION SÄSONGEN 2010/2011 SERIEINFORMATION DALARNAS INNEBANDYFÖRBUND REGIONALA SERIER Genom att samarbetet omfattar flera distrikt och blir en region ökas valmöjligheterna samtidigt som stärker utvecklingsförutsättningarna.

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Autogiro och e-faktura

Autogiro och e-faktura Autogiro och e-faktura Enkelt automatisk betalning från ditt konto Bekvämt inga blanketter och inget köande på bank eller post Tryggt alltid betalning i rätt tid med tydlig redovisning Kostnadsfritt betalning

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Handbok för provledare

Handbok för provledare Handbok för provledare TIMSS Advanced 2008 handbok för provledare Innehållsförteckning Inledning...1 1 Din roll som provledare...3 1.1 Förhållningsregler för provtillfällena... 3 1.2 Förberedelser före

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Du som har har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 173 kronor

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel

Information. Värdetransport/Material/Insättning/Växel Information Värdetransport/Material/Insättning/Växel Välkommen till Nokas Värdehantering! Nokas tackar för förtroendet att vara er partner för kontanthantering. Vi hoppas du blir nöjd med din tjänst och

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Sammanställning av webbenkät december 2015

Sammanställning av webbenkät december 2015 Sammanställning av webbenkät december 2015 Bakgrund I december 2015 bjöds kommuninvånare in för att vara med att påverka utvecklingen av kommunens digitala tjänster. Inbjudningar gick ut via webbplats,

Läs mer