REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD"

Transkript

1 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte i Stockholm, Sverige den 19 september Uppdatering fastställd vid NKU/AU möte i Helsingfors, Finland den 23 september Nordiska Mästerskapen i Lydnad/NordM arrangeras årligen, och då i överensstämmelse med dessa regler samt FCI:s regler för International Obedience Class (with CACIOB). Syftet med dessa regler är att säkerställa en god standard på tävlingsarrangemanget. NordM i lydnad är en lagtävling där ett officiellt lag från varje nordiskt land deltar. Laget består av 6 förare med hundar. Förutom bästa lag koras även bland de tävlande en individuell Nordisk Mästare. Turordningsföljden baseras på att varje land i tur och ordning arrangerar NordM i Lydnad. NordM arrangeras företrädesvis på hösten, i samband med respektive kennelklubbs internationella hundutställning. Turordning samt arrangörsland är: 2010 Sverige, 2011 Danmark, 2012 Finland och 2013 Norge osv. BEDÖMNING och REGLER Tävlingsarrangemang och bedömning är baserat på FCI:s regler för International Obedience Class (with CACIOB) och skall följas vid tävlingen. Endast hundar registrerade i en av FCI godkänd kennelklubb får delta. Rätten att representera ett land följer FCI:s regler. Löptikar får delta i överensstämmelse med FCI:s regler. Dessa skall då delta sist i tävlingen, dvs dag 2. En Nordisk Mästare ska alltid utses. Om de två högst placerade ekipagen erhållit samma poäng ska de särskiljas på det sätt som anges i FCI:s regler. Protest och besvär. Oenigheter ska behandlas enligt FCI:s regler. Domargruppen fattar beslut vid smärre ärenden. Vid eventuell protest fattar NKU:s Lydnadskommittè det slutliga beslutet. Protest ska vara skriftlig och avlämnas till arrangören senast två (2) timmar efter det att felet har uppmärksammats, men senast 30 minuter efter tävlingens slut. Protest kan inte lämnas mot domares bedömning, endast om fel av tekniskt art begåtts. Dopingreglemente och vaccinationer. Dopingreglemente: Arrangerande lands dopingreglemente ska följas. Arrangerande land ska skicka information om gällande dopingreglemente eller anvisa var information om detta finns att tillgå. Tävlande måste även följa sitt eget lands dopingregelemente. Vaccinationer: Arrangerande lands vaccinationsbestämmelser för deltagande vid prov ska följas. I detta kan skillnad finnas från vad som krävs för inresa i landet respektive att i landet delta vid utställning, prov eller tävling. 1

2 2 LANDSLAG Det förväntas att varje land deltar med ett lag vid NordM. Island undantaget på grund av nuvarande bestämmelser avseende hundarnas återresa. Vid eventuell ändring av inresebestämmelserna välkomnas Island att delta vid NordM. Om ett land är tvunget att annullera sitt lags deltagande, ska detta meddelas arrangerande land senast tre månader före tävlingsdatum. Sker detta ska arrangerande land informera övriga deltagande länder. Varje land ska skicka anmälan om lagledare och lagmedlemmar. Detta innebär namn på förare, hund, hundens registreringsnummer, ras, mm. Anmälan ska skickas i god tid, enligt anvisningar från arrangerande land, dock senast 5 veckor före tävlingen. Ett lag består av 6 hundar, men endast de fem (5) bästa resultaten räknas i lagresultatet. Landet kan anmäla 7 hundar, varav en (1) är reservhund. Vilka 6, av de 7 hundarna, som startar i laget meddelas senast i samband med informationsmötet, men före lottning av startordning. Reservhund 1. Reservhunden får starta. Ekipaget kan tävla i den individuella delen av mästerskapet men resultatet räknas inte med i lagresultatet om samtliga ordinarie hundar har startat. 2. Om en hund ingående i det lag som har anmälts i samband med informationsmötet inte kan starta på tävlingens första dag räknas resultatet för reservhunden in i lagresultatet. 3. Om en hund eller förare insjuknar under tävlingens första dag efter att ha startat, kan reservhundens resultat räknas in i lagresultatet. Detta förutsatt att intyg uppvisas och att domarkollegiet (samtliga domare) ger sitt godkännande till detta. 4. På tävlingens andra dag (söndag) accepteras inga ändringar i lagsammansättningen. DOMARINBJUDAN och NOTERING AV BETYG Varje nordiskt land väljer och sänder sin egen domare för att döma vid NordM. Det ska alltid vara en domare från varje nordiskt land, oberoende av vilka nordiska länder som är representerade i tävlingen. Island undantaget då där ännu inte finns verksamhet och auktoriserade domare för denna klass. När detta finns välkomnas Island att delta med domare vid NordM. Om en domare blir förhindrad, och inte heller en reservdomare från det egna landet kan ta emot uppdraget, utnämner det arragerande landet en extra domare. Överdomare är antingen det arrangerande landets domare eller annan av landet utsedd domare. Alla fyra domare ger betyg. Resultaten räknas så att det högsta och lägsta betyget faller bort och medeltalet på de två mittersta betygen blir gällande. Det arrangerande landet meddelas namn samt kontaktuppgifter för respektive lands domare senast 6 månader före tävlingen. Information till domaren Arrangerande land ska i god tid innan tävlingen skicka information till domarna om tävlingens genomförande, tävlingsplats, domarmöte, informationsmöte, hotell, vägbeskrivning, lämpligt färdsätt och andra nyttiga uppgifter. 2

3 3 Domarmöte Före tävlingen ska ett domarmöte arrangeras där samtliga domare och även huvudtävlingsledaren närvarar. Huvudtävlingsledare och domare ska gemensamt diskutera provmaterial och säkerställa att tävlingsplats och underlag samt bedömning är i överensstämmelse med FCI:s regler. Information om tidpunkt för domarmötet ska skickas till domarna i god tid, så att de kan ta detta i beaktande vid sin reseplanering. TÄVLINGSORGANISATION All kommunikation och muntliga informationsmöten ska företrädesvis hållas på engelska. Om alla parter är överens kan svenska användas. Tidsschema och annan nödvändig preliminär information ska skickas till varje nordisk kennelklubb i så god tid att kennelklubbarna har tid att arrangera resor, mm, samt att vidarebefordra informationen till lagledare och andra berörda. Tidsschemat för utsändande av närmare information ska vara sådan att lagdeltagarna även har möjlighet att få all nödvändig information i god tid före avresa till tävlingen. Tidsschemat för tävlingen ska planeras så att alla nödvändiga delar, såsom träningstid, tävling amt prisutdelning är medräknade. Tävlande och deras hundar ska tillförsäkras ett säkert och lugnt område nära lydnadsringen, där de kan vila och koncentrera sig. Placeringen ska helst vara så att de tävlande även har möjlighet att se tävlingen. Värdlandet ska arrangera ett tillfälle för de tävlanden att träna dagen före NordM, helst på samma plats och samma underlag som tävlingen genomförs. Informationsmöte Ett informationsmöte för tävlingsledarna skall anordnas kvällen före tävlingen. Domarna, huvudtävlingsledare, och helst även ansvarig för finalringen (prisceremoni), ska också vara närvarande. Vid mötet ska tidsschema och andra arrangemang förklaras för de tävlande. Vid informationsmötet ska lagdeltagarna namnges och startordning för länderna ska bestämmas genom lottning. Nationalsång och fana Vid informationsmötet ska varje lag överlämna sitt lands nationalsång på cd-skiva till ansvarig funktionär. Varje lagledare ska även medföra sitt lands fana inför invignings- samt prisceremonin. Middag En middag/kamratträff ska arrangeras på kvällen den första tävlingsdagen. Måltiden bekostas av värdlandet och är då kostnadsfri för lagdeltagare, lagledare samt domare. 3

4 4 KOSTNADER Lagens kostnader Ingen startavgift uttages. Varje land ansvarar för sitt eget lags samtliga kostnader, såsom resekostnader, uppehälle, mm. Värdlandet tar hand om preliminär bokning av inkvartering för lagen och ger information om hotell (namn på hotell, vägbeskrivning och kontaktinformation). Domarnas kostnader Varje land ansvarar för sin domares arvode samt resa till tävlingsorten. Värdlandet står för samtliga domares uppehälle (hotell, måltider, resekostnader mellan hotell och tävlingsplats). CHAMPIONAT Då NordM inte är en öppen tävling sker inte officiell registrering av uppnådda tävlingsresultat. Dock kan för en hund som erhållit första pris i NordM, om den är lydnadschampion i sitt hemland, ansökan till berörd kennelklubb ske om erhållande av värdlandets lydnadschampionat. (Beslut NKU/AU nr 2/2006) TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE Det rekommenderas att tävlingen delas så att fem moment utförs på lördagen och de övriga fem på söndagen. Första dagens startordning: Lottas vid informationsmötet kvällen innan tävlingen påbörjas. 1. Ländernas startordning 2. Individull startordning inom respektive lag Andra dagens startordning: Varje lands sist placerade ekipage startar först, därefter varje lands näst sist placerade ekipage o.s.v. Inom varje grupp startar det ekipage som har lägst poäng först, oavsett landets lottordning dag 1. Momentens ordningsföljd behöver inte vara den som anges i reglerna, men ska vara lika för varje tävlande. Provhund. En provhund utför momenten före det egentliga tävlingsutförandet, företrädesvis på fredagen, så att domarna har möjlighet att diskutera och de tävlande har möjlighet att se uppläggningen av momenten. Provhund utses av arrangerande land. Exempel på momentens ordningsföljd. Nedan följer två exempel på ordningsföljd som kan användas. 4

5 5 Exempel 1 Lördag Söndag Sittande i grupp Platsliggande i grupp Fritt följ Stå, sitt och ligg under marsch Inkallande med ställande och läggande Apportering med dirigering Sändande med dirigering (rutan) Apport metallföremål/hopp över hinder Vittringsprov och apportering Fjärrdirigering Exempel 2 Lördag Söndag Sittande i grupp Stå, sitt och ligg under marsch Platsliggande i grupp Inkallande med ställande och läggande Fritt följ Sändande med dirigering (rutan) Apportering med dirigering Vittringsprov och apportering Apport metallföremål/hopp över hinder Fjärrdirigering 5

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.

UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV SAMT UTSTÄLLNINGS ORGANISERINGSDIREKTIV (Kennelklubbens styrelse 2.10.2012, gäller fr.o.m. 1.1.2013) A. UTSTÄLLNINGSBESTÄMMELSER KOMPLETTERANDE DIREKTIV

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2007-06-19 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer Labradormästerskapet Regler och Anvisningar för deltagare, arrangör och funktionärer Fastställda av Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse 2015-03-03 Labrador Retrieverklubben 2015 REGLER FÖR LABRADORMÄSTERSKAPET

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

2012-07-01 2017-06-30

2012-07-01 2017-06-30 JAKTPROVSREGLER samt anvisningar gällande 2012-07-01 2017-06-0 JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Gällande 2012-07-01 2017-06-0 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER

Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Svenska Marsvinsföreningens STADGAR och REGLER Innehållsförteckning Stadgar för SMF Riksförening... 2 Regler för SMF Riks... 3 Stadgar för Lokalavdelning... 4 Regler för Lokalavdelningar... 5 Stadgar för

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER

JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) ALLMÄNNA REGLER JAKTPROVSREGLER FÖR RASER TILLHÖRANDE SPECIALKLUBB FÖR KONTINENTALA FÅGELHUNDAR (SKF) Ras tillhörande Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar som saknar rasklubb och/eller rasspecifika bedömningsgrunder

Läs mer

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11

SKANDIA CUP 2012... 11. Handicapgräns... 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PRESENTATION AV SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 4 TÄVLINGSTRAPPA FÖR JUNIORER 2012... 5 PROGRAM SGF JUNIORTÄVLINGAR 2012... 6 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SGF JUNIORTÄVLINGAR

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016

Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Översikt Norrlandsregionens mästerskap 2015-2016 Regionmästerskap 13-14 år och Norrlandsmästerskap 15-17 år och ev. 19/senior är regionmästerskap och mästerskapstävlingar för aktuella åldrar inom Norrlandsregionen.

Läs mer

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06)

Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) 1 Allsvenska serierna 2005/06 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2005/06) Beslut 2005-06-18/AK Beslut 2005-07-08/CS Beslut 2005-08-04/AK+2005-09-09/AU

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09)

Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) 1 Allsvenska serierna 2008/09 Tävlingsbestämmelser m.m. (OBS! Kursiverad stil markerar i de flesta fall nyheter för säsongen 2008/09) Beslut 2008-04-04/AK (Grundversion) Beslut 2008-04-xx/AK e-postledes

Läs mer

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12

Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014. Beslut 2013-11-12 Regler och Riktlinjer för Tävlingar inom Stockholm 2014 Beslut 2013-11-12 Innehåll Tävlingsstruktur 2014... 3 Beslut 2014... 4 Öppna tävling för anmälan... 4 Sista dag för anmälan... 4 Efteranmälan...

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer