BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran"

Transkript

1 NUMMER EN TIDNING FRÅN SDC SKOGSNÄRINGENS IT-FÖRETAG Porträttet: Ny VMF-vd Katarina Movitz Superuser - En viktig resurs Imano + SDC = Sant - Samverkan lönar sig BillerudKorsnäs - Frövi: Kvalitet kräver full koll på råvaran

2 INNEHÅLL Varbergs Hamn - Doris in a box 6...Superuser - en värdefull resurs 8... BillerudKorsnäs-Frövi: Mätstationen - ett nav i virkeshanteringen Ny VMF-vd tror på nya metoder att mäta virke Imano - Alla blir vinnare när helheten fungerar 16...Förnyelsen Digital leveransavisering - ett trimmat flöde av lastbilar på mätplatsen ANSVARIG UTGIVARE: CHEFREDAKTÖR: REDAKTION: LAYOUT OCH ORIGINAL: ANNONS/ILLUSTRATION: TRYCK: UPPLAGA: OMSLAGSFOTO: Anders Rixon Maria Stenquist Oscar Cederlöf, Annica Edlund, Lena Kjellberg, Marika Malmgren, Maria Stenquist, Fredrik Swahn, Mattias Thafvelin. Lena Kjellberg Per Mattsson Tryckeribolaget AB, Sundsvall Ulla-Carin Ekblom Har du förslag på ämnen som vi borde skriva om? Skicka dina artikelidéer till: Vill du avsluta din prenumeration av Login, kontakta redaktionen: 2 2 / 2013

3 LEDARE Med passion för virkesmätning och redovisning Personer som passionerat ägnar näst intill hela sitt liv åt ett i mångas ögon smalt intresse eller smal yrkeskarriär hyser jag en viss beundran för. De människor som med stolthet kallar sig generalister, flexibla eller situationsanpassade har ofta anledning att sända de smala specialisterna en tacksamhetens tanke. En person som ägnar många år åt ett begränsat ämnesområde blir ofta mycket kunnig inom sitt gebit. Och gör kanhända revolutionerande framsteg till glädje för många flera än sig själv? Kan nu denna inledning ha något med SDC att göra? Ja, jag anser det. Aptering, virkesmätning och redovisning utgör för ett antal människor en passion och det till glädje och nytta för hela den svenska skogsbranschen. Den svenska (och norska) modellen med oberoende virkesmätning (VMF) och gemensam informationshantering (SDC) är mycket kostnadseffektiv. I flera andra Europeiska länder är mätnings- och redovisningskostnaderna betydligt högre än i Sverige, bland annat på grund av hög andel manuell bilvägsmätning. Intresset för aptering och betydelsen av efterfrågad virkestillredning stimuleras av möjligheten till mycket precis prisstyrning. Högt råvaruutnyttjande börjar i skogen och ger fördelar i varje led fram till slutförbrukaren. Är då allt inom ämnesområdet perfekt i Sverige? Frågan går knappast att besvaras med ett enkelt ja eller nej. Fråga dig istället; a) vad menas med perfekt? b) vad får perfekt kosta? Utifrån egen erfarenhet tror jag det är två viktiga frågor att finna sina egna svar på för att skapa intresse eller rent av passion för ämnesområdet. Som tonåring var jag ytterst upprörd över hur uselt VMF utförde vederlagsmätning av massaved. VMF påstod att 0,2 m3fpb av den massaved jag huggit, brosslat och handlastat var vrak! Jag är än i dag säker på att även dessa ynka massavedspinnar var leveransgilla, den stora skillnaden är att jag nu inser att mätningskostnaderna blir orimligt höga om varje parti ska mätas 100 % rätt. Det viktigaste blir i stället att sannolikheten för fel är lika för mig och andra leverantörer. Lite rått kan man uttrycka det som att virkesmätning innehåller ett visst mått av slump (lotteri). Någon gång blir mitt virkesparti lite för högt värderat och en annan gång för lågt, men de allra flesta gångerna mycket nära rätt mätt. Detta är något vi behöver förklara och få acceptans för hos skogsägarna. Alternativet, att påstå att virkesmätningen i varje enskild mätning alltid är rätt håller inte. Redovisningen m å s t e vara korrekt! Vem törs jobba med något som måste vara korrekt? Jo, bland annat ett antal personer på SDC, inom VMF, och inte minst virkesadministratörer på skogsföretagen. Hatten av för er! Efter dessa lovord för virkesmätning och redovisning är det väl lämpligt att undertecknad också hyllar det faktum att vi håller på att få en ny och utökad Virkesmätningslag*. Ja, i grunden är jag positiv. Mätning, kontrollerbarhet och just redovisning är naturligtvis bra, men mätningskostnaden måste stå i rimlig proportion till varans värde. I värsta fall kan branschen förlora värdefull förnybar råvara på grund av missriktad ambition. Det är i dessa sammanhang som utformning av regler, programmering av datorer, utbildning i utförande och handhavande som de särskilt passionerade medarbetarna är så värdefulla för alla oss andra. Tack till Er som med brinnande intresse och expertis löser virkesmätningens och virkesredovisningens gåtor. *) Den nuvarande lagen gäller barrsågtimmer och massaved, den nya kommer att gälla alla sortiment inkl. energisortiment som t.ex. GROT och GROT-flis. Tor Marntell, marknadschef Mellanskog Redovisningen och virkesmätningen hänger ihop som hönan och ägget, utan det ena inte det andra. Men en betydande skillnad är att redovisningen inte kan tillåtas ha någon utjämnande förlåtelse mellan leveranstillfällena. 2 /

4 REPORTAGE - Varbergs hamn Doris i lådan mäter mobilt När inmätning av virke eller biobränsle behöver göras vid en tillfällig terminal finns nu Doris-in-abox. Det är en mobil mätplats som ryms i en väska och som enkelt kan packas upp varhelst det finns behov. Det enda som behövs är elström och uppkoppling till nätet, säger Mats Ringdahl på VMF Syd. Göteborg Energi har flera olika terminaler där de tar emot biobränsle för produktion av fjärrvärme. Det handlar inte om några större volymer, men allt ska ändå mätas och redovisas in på ett korrekt sätt och säkerställa att markägaren får rätt ersättning. En av dessa tillfälliga terminaler finns i Varbergs hamn. Här är det lätt att ta emot skrymmande bränsleleveranser såväl sjövägen som med bil. Här finns också stora ytor för lagring och flisning av biobränsle. Däremot finns ingen fast mätplats för inmätningen av råvaran till värmepannorna. När Karl Sandstedt, som arbetar med biobränslefrågor inom Göteborg Energi, fick besked om att SDCs koncept med en mobil mätplats uppkopplad mot Viol var driftklar valde Göteborg Energi att börja använda detta. Vi vill ju vara med om att driva utvecklingen och bestämde oss för att göra ett försök, säger han. Det är viktigt för oss att det går att mäta in och redovisa virke utan tillgång till en fast mätplats. Varbergs hamn är Sveriges största utskeppningshamn för sågade trävaror. Sammantaget hanteras här mellan och kubikmeter varje år, åt kunder som Södra, Derome, Vida, Moelven och Setra. I hamnen hanteras också stora mängder pappersmassa och flis. 80 procent av hamnens omsättning kommer från skogsprodukter. Dessutom tillhandahåller vi mätbrygga och lagringsutrymmen åt Göteborg Energi, säger Bengt Burström som är operativ chef i hamnen. Men, som sagt, någon fast mätplats har vi inte. Mats Ringdahl har varit virkesmätare hos VMF Syd sedan Numera ambulerar han varje dag mellan olika mätplatser, som Mölndal, Kinnared, Derome, Smålandsstenar eller Värö. Eller så arbetar han med att mäta in energisortiment i Varbergs hamn. Det händer fortfarande att biobränslet mäts in av åkarna själva, säger han. Men det blir ju inte samma opartiska mätning som den vi gör. 4 2 / 2013 Har det saknats en fast mätplats har man ibland också använt sig av en vanlig laptop vid inmätningen. Då lagrades tidigare uppgifterna för att skickas in i Viol först vid dagens slut. I en svart rullväska finns allt som Mats Ringdahl från VMF Syd behöver för att mäta in virket. - Det fungerar utmärkt, säger han.

5 Text & Foto: Mats Wigardt Men med Doris i lådan, som Mats Ringdahl väljer att kalla den mobila mätplatsen, är man istället alltid on-line, oavsett var man befinner sig, med blixtsnabb överföring via 3G-nätet av mätuppgifterna till SDC. I den svarta rullväskan finns allt han behöver, som dator, modem, brandvägg, antenn, strömsladd. Han hämtar ut väskan, rullar den några meter till VMFs lilla utrymme i hamnen, öppnar locket och kopplar med några enkla handgrepp upp sig på nätet och kan börja arbeta. Det fungerar jättebra, försäkrar han. Däremot får han inte ta med sig väskan från hamnen. Eftersom den ägs av SDC och hyrs av Göteborg Energi får Mats Ringdahl bara använda den då han arbetar på uppdrag av en kund, som i det här fallet av Göteborg Energi. Jag ser en framtid för VMF med Doris i lådan, säger han. Med den skulle vi kunna åta oss att mäta andra material än flis och virke efter volym och vikt. Men bara om vi också kan disponera väskan som om den vore vår egen. I detta instämmer Karl Sandstedt. Han menar att det för Göteborg Energi skulle vara såväl värdefullt som naturligt att virkesmätaren förfogade över väskan med den mobila mätplatsen. Då skulle den också kunna utnyttjas mer effektivt för de tjänster som SDC tillhandahåller. SDC är fantastiskt duktiga och den mobila mätplatsen fungerar rent tekniskt helt efter ritningarna, men är samtidigt kanske lite dyr för våra ganska blygsamma behov, säger han. Det är viktigt, utvecklar han, att det finns en lyhördhet för de olika behov som finns i branschen och att vi kan tala samma språk för att få gehör för våra frågeställningar. Anders Rixon, vd på SDC, kommenterar att han noterat önskemålet om att prismodellen för den mobila mätplatsen ses över för att bättre kunna anpassas till olika kunders behov. Vi tar absolut med oss dessa synpunkter till den kommande utvärderingen av den här tjänsten, försäkrar han. SDC avser höja utdebiteringen för sina tjänster 2014 SDC står inför en stor systemförnyelse som är kostnadsbedömd till mkr under en 5-årsperiod. Finansieringsbehovet utöver ordinarie kassaflöde har i sammanhanget bedöms till ca 125 mkr. Finansieringsbehovet kommer i första hand att lösas dels genom en utökad checkkredit som garanteras genom borgen från några av SDCs största ägare, dels genom en prishöjning I syfte att inte överkapitalisera SDC ek. för. och därmed i onödan binda medlemmarnas kapital i Föreningen, har inga prisjusteringar av SDCs tjänster gjorts på många år. Sålunda finns f.n. inget öronmärkt kapital för att finansiera större investeringar i nya systemlösningar. SDCs styrelse har mot bakgrund av ovanstående beslutat att höja SDCs priser fr.o.m. januari Beslutet kommer att innebära en genomsnittlig prishöjning på 8 % från aktuellt datum. Den aviserade prisförändringen förutsätter att SDCs styrelse beslutar att genomföra systemförnyelsen utifrån föreliggande plan vid styrelsemöte den 6:e december 2013 samt att övriga delar av finansieringen kan lösas enligt styrelsebeslutet. En ny prislista kommer därför inte att publiceras före detta datum. Release 2, I årets andra release gjordes anpassningar i hela Violsystemet inför den nya Virkesmätningslagen där t.ex. nya begrepp, regler och kontroller införts. En ny funktion infördes i Viol som gör att stockdata bearbetas och redovisas direkt när det mätande företaget skickar in stockdata till SDC. I Prins har rapporten Skotad volym jämfört med inmätt volym kompletterats med möjlighet att följa skotarprecision, d. v. s hur nära 100 % av den inmätta volymen som skotats. I rapporterna Skördade volymer, Stocknota samt Stockmätta volymer har uppgift om toppformtal kompletterats. Varbergs hamn - Varbergs hamn ingår i HallandsHamnar där även hamnen i Halmstad ingår. - I dagsläget har SDC tagit fram två exemplar av Doris in a box. Ett används av Göteborg Energi, det andra har hyrts in av skogsföretaget Bergkvist-Insjön. - Göteborg Energi erbjuder såväl elnät och datakommunikation som fjärvärme och andra energitjänster. Man har sammanlagt 13 produktionsanläggningar för fjärrvärme, varav två eldas med skogsbränsle/träpellets. - VMF Syd ägs av säljare och köpare av virkesråvara gemensamt. Huvudkontoret finns i Jönköping och verksamheten utövas i Götaland. Av 250 virkesmätare är ett 70-tal ambulerande. Nya flaggfärger i Kolamap I samband med junireleasen (2, 2013) infördes flera nya flaggfärger i Kolamap. Nu har varje sortimentsgrupp fått en egen flaggfärg. Tidigare var flaggfärgerna för sortimentsgrupperna alltför generella. Det medförde att det var svårt att se på kartan i Kolamap vilken sortimentsgrupp som avlägget gällde. 2 /

6 REPORTAGE - Superusers VMF Nord Superuser - en värdefull resurs Tjugoåtta år som virkesmätare och medverkan vid ett dussintal installationer av mätplatssystemet Doris. Med den bakgrunden är Kjell Nordin på VMF Nord mycket väl kvalificerad för sitt uppdrag som en av SDCs superusers. Totalt finns ett tiotal sådana superusers, handplockade av SDC och VMF tack vare sin kompetens inom virkesmätning kombinerad med särskilt ingående kunskaper om SDCs mätplatssystem Doris. Deras huvuduppgift är att i samband med installation av Doris utbilda och ge support till VMF-personalen. Även efter installationen finns superusern tillgänglig som en resurs. Det är ett spännande uppdrag som jag kombinerar med min anställning som mottagningsmätare på Domsjö Fabriker, säger Kjell Nordin som varit superuser sedan 2010 och byggt upp ett nära samarbete med specialisterna på SDC. Superusern Kjell Nordin utbildar här Pär Eriksson (sittande) i mätplatssystemet Doris vid Domsjö Fabrikers mätstation i Örnsköldsvik. 6 2 / 2013

7 Text: Anders Thorén Foto: VMF Nord och Lena Kjellberg Säkrare virkesflöden Andreas Ahlberg, som är leveransansvarig på SDC, framhåller att den förstärkta samverkan mellan SDC och VMF fått flera positiva effekter. Det övergripande målet är att kunderna, d.v.s massabruken och sågverken, så problemfritt som möjligt ska komma igång med mätplatssystemen. Med superuser-modellen fångar vi bättre upp VMF-personalens praktiska kompetens. Därmed underlättas igångkörningen och i förlängningen får kunderna säkrare virkesflöden med färre avbrott vid mätplatserna, säger Andreas Ahlberg. Tydliga roller En annan positiv effekt är att ansvarsfördelningen vid mätplatserna blivit tydligare. SDC svarar för allt det tekniska med datorer och kringutrustning medan VMF nu står för det mesta av den lokala utbildningen och supporten. Eftersom Doris finns på mer än 300 mätplatser i hela Sverige skulle denna service inte kunna tillhandahållas på ett kostnadseffektivt sätt utan samverkan med de tre virkesmätningsorganisationerna VMF Syd, VMF Qbera och VMF Nord. Närheten till kunderna är jätteviktig. Samtidigt som resekostnaderna hålls nere kan vi ta tillvara VMF-personalens lokalkännedom och försöka hitta lösningar som passar de speciella förhållandena på respektive mätplats, säger Andreas Ahlberg. Hjälp med problemlösning De virkesmätare som är involverade i den lokala supportverksamheten kan alltså vända sig till sin respektive superuser för att få hjälp med problemlösningen. Det kan gälla allt från enkla frågor om inloggningsrutiner och upprättande av mallar till mer övergripande frågor om hur avbrott på grund av felaktiga virkesordrar e.d. ska hanteras och förebyggas. De virkesmätare som har mig som superuser har ett speciellt direktnummer där de kan nå mig alla vardagar till klockan Jag har också en viss behörighet att gå in och göra korrigeringar i Doris och Viol om det behövas, säger Kjell Nordin. Dessutom håller VMF Nord på att göra klart en enkät där varje anställd får svara på frågor om vad man vill fördjupa sig i och vidareutbilda sig i inom mätplatssystemet Doris. Utifrån de svaren ska vi superusers utbilda personalen i något som kan komma att kallas Doris steg 2, säger Kjell Nordin. Fortsättning följer Snart är Doris installerat på alla mätstationer i landet och i takt med att användarna skaffar sig egen erfarenhet minskar förstås behovet av hjälp och stöd från superusers. Andreas Ahlberg, leveransansvarig på SDC. Erfarenheterna av konceptet är emellertid så goda att det sannolikt blir någon form av fortsättning. Till exempel fungerar viss VMF-personal redan som SDCs förlängda arm då det gäller enklare IT-tjänster som att installera nya datorer, uppdatera mjukvara och liknande tjänster. Det finns också en ambition att VMF-medarbetarna i större utsträckning ska delta vid Doris-installationer vid värmeverk och på så sätt bli en resurs även för denna växande kundgrupp. Sannolikt kommer SDC också att i större omfattning använda sig av VMF-specialisternas kompetens vid vidareutvecklingen av de tjänster och system som hör ihop med mätstationerna. De har ju värdefull specialkompetens och praktisk erfarenhet att dela med sig av, så visst känns det naturligt att på något sätt fortsätta det fina samarbete som vi byggt upp under utvecklingen och utbytet till Doris, säger Andreas Ahlberg. VMF Nord Närheterna till kunderna är jätteviktig. VMF Nord utför mätning av ca 30 miljoner fastkubikmeter skogsråvara i norra Sverige, ca en tredjedel av den totala inmätta volymen i Sverige. Verksamheten är organiserad i åtta distrikt, med huvudkontor i Umeå. Antalet anställda är ca 200. VMFs intressenter på leverantörssidan är Holmen, Sveaskog, Skogägarföreningarna, Skogssällskapet m fl. samt på köparsidan bl. a. SCA, Metsäliitto, Mondi, BillerudKorsnäs och enskilda sågverksföretag. 2 /

8 REPORTAGE - BillerudKorsnäs Frövi Mätstationen - ett nav i virkeshanteringen Väldiga virkesvolymer, stora värden och ett ständigt flöde av information hanteras på den svenska skogsnäringens virkesmätningsstationer. Tidningen Login har besökt mätstationen vid kartongbruket Billerud- Korsnäs Frövi, där en strid ström av lastbilar passerar mätbryggan dygnet runt. Mjölk- och juicekartonger i Indien och Kina. Förpackningar för fryst mat i Europas frysdiskar. Choklad och andra exklusivt förpackade varor i flygplatsernas taxfreebutiker. Förpackningskartong från BillerudKorsnäs kartongbruk i Frövi används i avancerade förpackningar runt om i världen. Men det är förstås inte detta som truckförarna i vedgården och operatörerna i renseriet i första hand tänker på då virkesbilarna rullar in på fabriksområdet. Då är det fullt fokus på att ta hand om lasten och mata den väldiga barktrumman med rätt råvara. Funktionellt och klimatsmart förpackningsmaterial är det som Frövi ska förse sina krävande kunder med och för det krävs färskfiber av exakt rätt typ och kvalitet. Höga krav på råvaran Frövi hör inte till de allra största kartongbruken, men det årliga råvarubehovet uppgår ändå till hela en miljon kubikmeter rundved, cirka 65 % barr, och 35 % björk samt ca m3fub granved som flisas för grannbruket BillerudKorsnäs Rockhammars räkning. Denna råvara kommer dels från bolag med egen skog, dels från hundratals enskilda skogsägare som levererar via skogsföretag som handlar med skogsråvara, ofta i flera led. Dessutom tar Frövi emot m3fub sågverksflis som också är en utmärkt råvara. Brukets kartong består av upp till fyra fiberskikt, där de olika skikten kräver sin särskilda typ av massa. Dygnet runt rullar lastbilarna in till mätstationen i Frövi. Här är det Pia Halse från VMF Qbera som utför den manuella mätningen av virkestravens längd, höjd och bredd och gör en bedöming av virkesvolyymen. 8 2 / 2013

9 Billerud- Korsnäs kvalitets- och effektivitetskrav är mycket höga. För oss på råvarusidan gäller det att ha absolut kontroll på den råvara som kommer in så att vi kan förse bruket med exakt den typ av flis de behöver, säger produktionsingenjör Ingemar Andersson. Dygnet runt Basdatan om brukets råvara kommer från de virkesmätningar och kvalitetskontroller som görs vid Frövis mätstation, som ligger i direkt anslutning till vedgården och renseriet. Liksom merparten av landets mätstationer för skogsråvara är den bemannad med personal från en fristående virkesmätningsförening, i det här fallet VMF Qbera. Stationen är öppen dygnet runt från måndag morgon kl till fredag kl Sex erfarna virkesmätare ansvarar för att samtliga bilar får sin last vägd och mätt och att all mätdata registreras på rätt sätt, se faktarutan sid 10. Billerud Korsnäs kartong används ofta i exklusivaförpackningar, som ställer höga krav på kvalitet och tryckbarhet. För choklad och andra livsmedel ställs särskilt höga hygienkrav och krav på att materialet ska vara lukt- och smakneutralt. Kartongen tillverkas med enbart nyfiber som fiberråvara. Foto: BillerudKorsnäs. Sedan tre år tillbaka används SDCs mätplatssystem Doris där all data om virkesråvaran och även om biobränslesortimenten - registreras online och direkt mot virkes- och energiredovisningssystemet Viol. Att få all information i realtid gör stor skillnad mot tidigare eftersom jag nu ser exakt hur mycket ved och biobränsle av olika slag som jag har tillgänglig på vedgården, säger Ingemar Andersson. Oumbärlig information Informationen från mätstationen ligger till grund för att betalningen mellan köpare och säljare blir korrekt, men uppgifterna om volymer och kvalitet med mera är också oumbärliga för optimeringen av brukets process. Inklusive biobränslet är det ett 20-tal olika råvarusortiment som tas emot på Frövi, vilket ställer höga krav på både logistik och administration. Ambitionen är att samarbetet mellan skogsnäringen, SDC och VMF ska förstärkas. Informella samtal ute på bruken kan vara en nog så viktig del i denna samverkan. Här har Erik Thuresson, marknadsansvarig på SDC, Ingemar Andersson, BillerudKorsnäs Frövi och Stefan Backman, VMF Qbera samlats över en kopp kaffe i mätstationen. 2 /

10 REPORTAGE - BillerudKorsnäs Frövi Kostnaderna för virkesmätning och virkesredovisning har reducerats och de är nu relativt låga räknat per kubikmeter. Många andra länder avundas vår svenska modell som bygger på överenskommelser och samarbete inom hela näringen vilket gör hela systemet effektivt, säger han. David Johansson, VMF Qbera, ser till att stickprov från en flisleverans kvalitetstestas genom sållningsprov. Efter 24 timmar i torkugn kan även flisens torrhaltsvärde bestämmas. Pressade kostnader Stefan Backman, områdeschef för VMF Qbera Öst, konstaterar att verksamheten vid Frövis mätstation har effektiviserats i flera viktiga avseenden, vilket också gäller för virkesmätningen som helhet i landet. Ständig teknikutveckling Stefan Backman och Ingemar Andersson understryker att system- och teknikutvecklingen hela tiden måste drivas vidare med full kraft. Det finns flera intressanta utvecklingsspår. Som exempel nämner Stefan Backman automatisk travmätningsteknik samt fjärrmätning med kamerateknik. Intressant är också projektet digital leveransavisering, som innebär att timmerbilen sänder in information om sin leverans redan när den är på väg från skogen. Då timmerbilen rullar in vid mätbryggan har virkesmätaren redan en förberedd mätning med viktiga data registrerade. Detta kan minska omloppstiden för en lastbil vid industri och ge stora besparingar. Ingemar Andersson hoppas på en snabbare teknikutveckling särskilt då det gäller hanteringen av sågverksflis och biobränslesortimenten. Dagens metoder för bestämning av torrhalt är tidskrävande. Därför görs försök med onlinemätning av torrhalt med hjälp av olika tekniska lösningar. Ingemar välkomnar också utvecklingen mot ett närmare samarbete mellan skogsnäringen, SDC och VMF inom teknik- och logistikområdena. Det finns ett bra professionellt samarbete mellan parterna och det ska vi bygga vidare på och om möjligt förstärka. Skogsindustrin pressas av hård konkurrens och vi måste försöka hitta effektivare lösningar i alla delar av vår verksamhet, säger Ingemar Andersson. Virkesmätningen steg för steg vid Frövis mätstation 1. Vägning. Bilen vägs, inklusive sin last. 2. Incheckning/Kontroll. Då massavedsbilen kommer till mätbryggan kontrolleras först att lastens identitet överensstämmer med den transportorder chauffören har fått. 3. Manuell mätning. Vid mätbryggan genomför virkesmätaren en manuell mätning av virkestravens längd, höjd och bredd samt bedömer vedvolymprocent så att volymen bestäms. Leveransen besiktigas och eventuell vrakvolym noteras. Samtliga mätvärden registreras i Doris och Viol och ligger till grund för betalningen till parterna i samtliga affärsled, men även för transportören och den entreprenör som utfört avverkningen. Onlinekontroller sker mot virkesordern i Viol där alla affärsparter har registrerat de överenskommelser man gjort för leveranser. Om leveransen inte stämmer överens med en affärsöverenskommelse accepteras inte mätningen och leveransen avvisas för inmätning. 4. Stickprov. I Doris finns en inbyggd funktion som slumpmässigt väljer ut virkesleveranser för kontrollmätning. Den kontrollen utförs av särskild utsedd personal. Syftet är att kvalitetssäkra mätningen och få en likformig tillämpning av mätningsbestämmelserna. På mätstationen i Frövi genomförs ca 300 sådana stickprov per år. 5. Lossning. Lastbilen kör vidare till vedgården där brukets truckar lossar lasten. 6. Utcheckning/vägning. Vid utpassagen vägs den tomma bilen så att lastens vikt kan registreras i Doris/Viol. Först då är mätningen komplett. Biobränsleleveranser, t ex GROT, bränsleved och stubbar, hanteras på liknande sätt som massaveden. Utöver vägning och volymmätning tas också borrprover på varje last för att bestämma bränslets torrhalt vilket påverkar värdet. Flisleveranser. På samtliga leveranser av sågverksflis tas prover för att bestämma torrhalt och flisstorlek (fraktionsfördelning) / 2013

11 Text: Anders Thorén Foto: Ulla-Carin Ekblom Borrprover tas på varje last för att bestämma bränslets torrhalt. Det finns ett proffessionellt samarbete som vi ska förstärka och bygga vidare på. BillerudKorsnäs Frövi BillerudKorsnäs Frövi, som ligger tre mil norr om Örebro, är specialiserat på tillverkning av förpackningskartong för livsmedel och andra krävande användningsområden. Huvudprodukterna är dels vätskekartong som används till förpackningar för mjölk och andra flytande livsmedel, dels förpackningskartong för choklad, fryst mat, kosmetik, hemelektronik m.m. Råvara: Barr- och lövvedsmassaved samt sågverksflis. Process/utrustning: Sulfatmassalinje. En kartongmaskin. Tre arkningsmaskiner. Produktionskapacitet: Sulfatmassa ton/år. Kartong ton/år. Antal anställda: ca 630, inklusive grannbruket BillerudKorsnäs Rockhammar som tillverkar den CTMP-massa som Frövi behö ver för kartongproduktionen. Ägare: BillerudKorsnäs Frövi ingår i BillerudKorsnäs AB, som bildades i november 2012 genom ett samgående mellan Billerud och Korsnäs. BillerudKorsnäs har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien. Företaget omsätter ca 20 miljarder kronor och har 4400 anställda. Mer info: 2 / /

12 PORTRÄTTET - Katarina Mowitz Ny VMF-vd tror på nya metoder att mäta virke Under skolåren var jägmästare det sista Katarina Mowitz ville bli, kanske på grund av alla de jägmästare som redan hade figurerat i släkten. Ändå blev det just den utbildningen hon till slut valde, för att nu basa för VMF Qbera. Det var en rolig utbildning och jobbet jag har idag är både kul och spännande, summerar hon. Utanför fönstren till det stora hörnrummet i Falun har träden exploderat i höstens alla färger. Färgprakten är gränslös, inte en nyans av rött och gult saknas på paletten. Bakom skrivbordet slår sig Katarina Mowitz ner i sin stol, efter att först ha sett till att vi fyllt på våra koppar. Interiören i rummet ter sig tämligen grå i jämförelse med vad naturen har att erbjuda där ute, och blickarna förlorar sig ideligen i de färgglada höstlöven som penslas av ett varmt solsken. Katarina Mowitz har sedan den 7 maj axlat rollen som ny vd för VMF Qbera med cirka 340 virkesmätare, verksamhet i Mellansverige, och med huvudkontor i Falun. Vi står inför en spännande tid, med generationsskiften, nya lagar och ny teknik, konstaterar hon och ser ut som att det är precis därför hon nu sitter i det här soliga hörnrummet i Falun / 2013 Under uppväxten tillbringade hon många år utomlands med sina föräldrar. Någon tanke på att gå i samma fotspår som flera av sina släktingar och bli jägmästare fanns emellertid inte på den tiden. Tvärtom. Då låg det närmare till hands att bli läkare eller naturvetare. Som tonåring återvände hon till Sverige och hamnade i Karlstad där Jantelagen blev en ny bekantskap, utan att den för den skull fick henne på fall. Istället blev det till slut ändå en jägmästarutbildning, i Garpenberg, Uppsala och Umeå, med inriktning på marknadsfrågor. Jag visste ju sedan tidigare att det fanns stora möjligheter med en sådan yrkesinriktning, säger hon. Efter examensjobb hos Assi Domän, om trävarumarknaden i Turkiet och i de många länder i österled som slutar på stan, hamnade Katarina Mowitz på sågverket i Skinnskatteberg där hon kom att arbeta med kundstöd mot Frankrike och Nordafrika. Ett riktigt bra första-jobb som innehöll alla moment utom just virkesmätning, konstaterar hon. Och franskan hade jag ju med mig från mina år utomlands. Efter några år blev hon därefter erbjuden arbete av LRF, först på Skogsbyrån i Bollnäs, senare hos LRF Konsult i Falun. Där blev hon kvar i tolv år, varav de sista åren som regionchef i GävleDala. Efter åren som konsult med skogsrelaterade frågor som specialitet kan hon idag måla upp en bild av skogsnäringen som en traditionsrik och kanske något splittrad näring.

13 Text: Mats Wigardt Foto: Thomas Fahlander En handfull stora aktörer och många små, och till det ett antal företagare som strävar på i mittfåran. Där finns en enorm bredd, från 60-talsstandard till spetsteknologi i framkant, summerar hon. Det finns många oerhört duktiga små företagare, men någon varvskris har man ännu inte gått igenom. Med detta menar hon att branschen visserligen är duktig på det man gör, men att den är konservativ och fortfarande till allt för stor del producerar brädor som skickas till kunderna. Att man överlag är långsam på att ställa om när tiderna förändras. Att hyvla och kapa räcker inte, enligt Katarina Mowitz, för att höja nettot. Nu finns våra marknadsansvariga nära dig Ett del i det utvecklade samarbetet med VMF innebär att SDCs marknadsansvariga kommer att sitta tillsammans med VMF i gemensamma lokaler. Marknadsområde Nord Här finns en avsevärd potential, men det krävs fler stora investeringar för att återta initiativet, säger hon. Och trä är ett fantastiskt material! Efter de många åren inom LRF hade lusten att prova något nytt vaknat. När hon då erbjöds att överta chefsstolen på VMF Qbera var det inte svårt att tacka ja. Inte minst därför att det var en del av skogsnäringen som hon inte var särskilt insatt i. Inte så konstigt, menar hon. VMF syns inte, hörs inte, utan finns som en enande och opartisk länk mellan köpare och säljare. Men även när det gäller mätning av massaved, timmer och bränsle väntar avsevärda förändringar när det gäller metodik och arbetssätt. Till exempel finns ett behov av mätning oavsett årstid och tid på dygnet. Och nya kunder som tidigare inte haft någon tradition av virkesmätning, till exempel värmeverk. Den nya mätlagen medför att en konkurrenssituation kan uppstå. Vi måste börja berätta vad vi kan göra och varför man ska välja oss som partner, avgör Katarina Mowitz. Men hon konstaterar samtidigt att VMF arbetar under lite speciella villkor. Man kan inte alltid på egen hand fatta beslut som rör utveckling och investeringar. Det är i praktiken ägarna som styr vad som sjösätts. Magnus Ulin Sundsvall/Umeå Marknadsområde Mitt Niklas Johansson Falun Erik Thuresson Sundsvall/Umeå Håkan Jonsson Karlstad Marknadsområde Syd SDC står för tekniken, kunden äger själva mätplatsen, det är personalen som utför arbetet som är vårt ansvar, summerar Katarina Mowitz som i nästa andetag ändå tror på en utveckling som medför nya metoder att lösa problem och att mäta på rätt ställe i kedjan. Se på bankerna, hur deras värld har förändrats. Vem hade för några år sedan kunnat tro att det skulle gå att göra bankärenden på mobilen, frågar hon sig. Så visst finns potential till förändring även hos oss. Och det är det som är så spännande. Karin Eliasson Värnamo Fredrik Swahn Borås 2 /

14 Samverkan lönar sig Alla blir vinnare när helheten fungerar Att samarbeta med andra IT-bolag inom skogssektorn är naturligt för SDC. Sannolikt kommer den typen av strategisk samverkan att få ännu större betydelse framöver, menar Lars Persson, affärsutvecklare på SDC inom området virkes- och energiredovisning. Vi har olika roller och kan lära oss mycket av varandra. SDC svarar för i stort sett all rundvirkesredovisning i Sverige. Företagets IT-lösningar för virkesmätning, virkes- och energiredovisning, transporter, produktionsrapportering m.m. täcker hela flödeskedjan från skogen till fabriken. Inget annat land kan visa upp en sådan heltäckande struktur för skoglig affärsinformation. Detta är SDCs kärnverksamhet och där ska vi alltid vara bäst. När det gäller kundspecifika verksamhetssystem, kan det vara andra IT-konsultföretag som har spetskompetens. Med dem bygger vi upp en långsiktig samverkan så att våra respektive IT-lösningar kan integreras. Då fungerar helheten optimalt för kunden, vilket är det viktiga, säger Lars Persson. Behovet av att samverka med andra IT-företag ökar i takt med att branschens IT-system blir allt mer avancerade och att kunderna breddar sin verksamhet till nya områden. Det gäller till exempel inom bioenergisektorn där både leverantörer och beställare har ställts inför nya utmaningar. Biobränsleaffärerna har vuxit snabbt och branschen är fortfarande inte fullt mogen vad gäller den systemutveckling som behövs för att knyta samman leverantörer och kunder. Dessutom omfattar leveranserna ett ökande antal olika bränslen där även avfall ska kunna hanteras och redovisas. Behovet av IT-lösningar som underlättar affärsdialogen och effektiviserar administrationen är alltså stort. Detta behov har IT-konsultföretaget Imano tagit fasta på. Nyligen introducerade man den första pilotversionen av Biobiz, en helhetslösning för effektiv planering och uppföljning av biobränsleaffären. Biobiz har utvecklats för att kunna integreras med SDCs system Doris och Viol, som alltmer används för mätning och redovisning av biobränslen. John Hallberg, affärsutvecklare och projektledare på Imano i Göteborg / 2013

15 Därför är det naturligt att SDC är med i vår referensgrupp och att vi har en nära dialog. Vi har olika roller och kan lära oss mycket av varandra, säger John Hallberg, affärsutvecklare och projektledare på Imano i Göteborg. John Hallberg och Lars Persson är överens om att energibolag och andra stora biobränsleanvändare har mycket att vinna på om de använder kombinationen Biobiz, Viol och Doris. Därmed kan de skaffa sig bättre kontroll och styrning av hela flödet. Att få rätt bränsle av rätt kvalitet och på rätt plats betyder mycket för anläggningarnas verkningsgrad. Även för bränsleleverantörerna finns pengar att tjäna på en effektivare planering, redovisning och kontroll i hela kedjan, tillägger Lars Persson. Alla blir vinnare när helheten fungerar optimalt. Imano Grundare och ägare: Christer Lindqvist och Gino Vettese. VD: Christer Lindqvist Antal medarbetare: 50 Omsättning 2012: 54 miljoner kronor Kontor: Göteborg, Falun, Leksand, Jönköping och Växjö Kunder: Majoriteten utgörs av skogsföretag, sågverk och massaoch papperstillverkare samt offentlig verksamhet. Biobiz Text: Anders Thorén Foto: Imano och Lena Kjellberg Läs mer om Biobiz på: Lars Persson, affärsutvecklare på SDC inom området virkesoch energiredovisning. VML Virkesmätningslagen Visste du att... Alla som utför mätning av skogsråvara som levereras direkt från en skogsägare är i lagens mening att betrakta som ansvarigt mätande företag även om det finns mellanliggande affärsled. Alla mätande företag måste kunna visa med vilken noggrannhet man mäter. För att göra det möjligt att följa nya lagen har förändringar gjorts i SDCs IT-stöd: Bl. a. lägeskoordinat, obligatoriskt ID-begrepp på förstaledskontrakt, avtalat måttslag och information om att affären omfattas av lagen eller ej samt två nya mätbeskedsmoduler. Ny VML ställer krav på att ansvarigt mätande företag kan identifieras på varje mätning. VMFkod upphör. Varje företag som använder denna kod måste skaffa en egen unik mätande företagskod alt. anlita VMF. För att registrera sig som mätande företag ska det skickas anmälan till Skogsstyrelsen och till SDCs kundtjänst. 2 /

16 SDCs tjänsteutbud i ny förpackning Efter flera års omfattande arbete finns nu ett färdigt förslag på systemförnyelse hos SDC. Beslut tas av styrelsen i december. Ökad säkerhet, bättre effektivitet och högre användbarhet ska bli resultatet. Mycket har hänt sedan SDC senast förnyade sin ITplattform. Utvecklingen har gått snabbare än någon kunnat drömma om, mot ökad mobilitet, högre krav på kundnytta och nätbaserade lösningar som tidigare inte ansågs möjliga. En ökad mobilitet förändrar vårt sätt att arbeta och ställer nya krav på vårt framtida IT-stöd, konstaterar SDCs IT-chef Anders Sjöberg. Ungefär samtidigt med lanseringen av de smarta telefonerna, som i praktiken var en liten och snabb dator med hög prestanda, påbörjade SDC ett försök att skaffa sig en överblick av hur branschen arbetar och vilka processer som egentligen reglerar deras arbetsmetoder. Och därmed även av SDCs egen systemarkitektur. Man insåg att det behövdes ett genomgripande strukturellt ansiktslyft av ett IT-system som i stora delar hade hängt med sedan sent 90-tal då varken internet eller telefoni var vad det är idag. Det räckte inte längre med att lappa och laga för att anses ligga i framkant. Det har funnits ett glapp mellan vad befintliga system klarade och vad branschen ansåg att vi borde klara av, förklarar vd Anders Rixon. Men vi hade helt enkelt inte tillräcklig branschkunskap för att i grunden modernisera våra egna rutiner. Anders Sjöberg, IT-chef på SDC. Efter flera års arbete med att på djupet lära sig hur hela affärskedjan fungerar, från avverkning i skog till inmätning vid industri, hade man fått en indikation på vad som förväntades och vad som behövdes för att förena viktiga pusselbitar som marknad, utförande och tillgänglighet. Och den plattform som bäst ansågs uppfylla kraven och ha förmåga att realisera förväntningarna på funktionalitet var en kombination av standardsystem och egen utveckling. På SDCs styrelsemöte i december fattas det formella beslutet om att påbörja arbetet med standardsystemet Microsofts Dynamics AX. Vi har gått från teknik baserad på Tipp-Ex, via datorer och laptops, till smarta telefoner, konstaterar SDCs Affärsutvecklingsschef Magnus Hedin. Vi kan inte förvänta oss att varken yngre kunder eller nya medarbetare ska arbeta med sämre IT-stöd på kontoret än de har hemma. Ett snabbare, säkrare och effektivare informationsflöde med kortare ställtider förväntas bli ett resultat av en ny IT-plattform för SDCs tjänsteutbud. Genom att höja blicken tas klivet in i en annan värld som kanske kan tyckas vara lite främmande, men som också ger en plats på den spännande resa med allt större datamängder, mer snabbrörliga tjänster och fler kundanpassade lösningar som nu pågår. Det blir en plattform som ger oss helt andra förutsättningar att gå i takt med våra kunder och ta höjd för vad som förväntas inför framtiden, summerar Anders Rixon förväntansfullt / 2013

17 Text: Mats Wigardt Foto: Maria Stenquist Men för att nå ända fram krävs nu ett genomgripande arbete med att ge plats för SDCs tjänsteutbud i den nya plattformen. Eller, som IT-chefen Anders Sjöberg väljer att uttrycka det, att stycka elefanten och paketera den på nytt. Våra kunder får en modern plattform som möter dagens behov och dessutom möjliggör för framtida lösningar, förtydligar han. I fem år beräknas arbetet med att införa den nya plattformen pågå. Fokus ska ligga på SDCs kärnverksamhet, som mätning, redovisning, produktion och logistik, men, försäkras det, ny teknik innebär också nya möjligheter. Tyngdpunkten i arbetet läggs på riskminimering, att utveckla den nya plattformen och på att flytta informationen från dagens system till det nya. Processen drar ut på tiden eftersom man är beroende av såväl en intern kompetensväxling som av att hela branschen ställer om och integrerar SDCs framtida plattform i sina egna system. Dessutom finns flera viktiga frågor att enas kring, som teknik och utbildning och vad systemet ska fyllas med, både internt och externt. Å andra sidan anses det finnas potential för besparingar motsvarande 100 miljoner kronor per år i effektiviseringar och förbättrad logistik. Det är en i hög grad mobil bransch med rörliga varulager och en täckning som inte längre utgör något problem, summerar Anders Rixon. Våra medarbetare vill då kunna använda sina arbetsverktyg där de finns och inte behöva åka tillbaka till kontoret för att göra jobbet. Fem snabba frågor till SDCs nya styrelseledamot Carina Palm Hon är ekonom med över 20 års erfarenhet från skogsindustrin men bara med två år på skogssidan. Började inom produktionen och arbetade sedan ett antal år på försäljningskontor. Hoppas på att kunna tillföra skogen något från dessa områden. Vad var det som lockade dig med att ta posten som ny styrelseledamot på SDC? Då BillerudKorsnäs blev erbjudna en styrelsepost i SDC föll valet på mig. Man ville från BillerudKorsnäs sida ha med en ekonom i styrelsen. Det som lockade mig var att få en bättre förståelse av SDCs verksamhet. Vilka kommer att vara dina främsta prioriteringar under ditt första år som styrelseledamot för SDC? Att sätta mig in i IT-Förnyelsen. Jag sitter med i finansieringskommittéen. Mycket energi har under den senaste tiden lagts på ett arbete med Förnyelseprogrammet. Hur långt uppfattar branschen att SDC har kommit i den satsningen och vilka möjligheter ser du inom detta arbete med ny IT-plattform för SDC? Var inte det här redan genomfört, är kanske en fråga branschen ställer sig. Vad jag hoppas på är att SDC med Förnyelseprogrammet fortsätter jobba för en kostnadseffektiv redovisning av grunddata med ett förbättrat användargränssnitt. Idag har vi payoffen SDC skogsnäringens IT-företag. Hur tror du den upplevs i branschen? Vad anser du vara SDCs roll i virkessverige och vilken fålla skulle du vilja placera in SDC i? SDC sitter på en unik databas som alla skogföretag och energiföretag vill få ut basinformation från på ett korrekt sätt. Man ser nog inte SDC som ett företag som säljer IT-lösningar utan ett företag som levererar basdata snabbt och korrekt. Till sist, du är första kvinnan i SDCs styrelse, hur ser du på det? Det visste jag inte! Kanske dags efter 50 år. Tycker dock att det är viktigast att titta på vad man tillför i själva arbetet med SDCs styrelse. Skogsbranschen är en relativt mansdominerad bransch där en majoritet i ledning och styrelse främst består av män. Dock kan man se att en del förändringar är på gång vilket aldrig kan vara fel. Text: Maria Stenquist Foto: BillerudKorsnäs 2 /

18 Text: Lena Kjellberg Foto : Stora Enso och Lena Kjellberg Trimmat flöde av timmerbilar Med Digital leveransavisering kommer det att bli lättare att planera och följa upp skogslogistiken och man får en effektivare virkesförsörjning. Jan Gustafsson, verksamhetsutvecklingschef på Stora Enso Skog och ordförande i Logistikrådet ser fram emot att hela branschen är med och börjar implementera det nya IT-stödet / 2013 Jan Gustafsson Det nya IT-stödet ska snabba upp genomströmningen av timmerbilarna på industrin. Från det lastade fordonet skickar chauffören informationen om en transport från sitt bilsystem. När timmerbilen når mätplatsen finns redan informationen om bilen och vilken last den har. Mätaren behöver därmed inte registrera informationen ytterligare en gång. Projektet är uppdelat i flera delar. Just nu pågår ett arbete där en detaljspecifikation för integrationsformatet skall tas fram, säger Anders Åkre, affärsutvecklare på SDC inom tjänsteområdet Transport. Det här är oerhört efterlängtat och det steg vi är på väg att ta nu, med ett snabbare omlopp av bilar på mätplatsen ger den största vinsten. En uppskattad vinst, refererat till tidigare analyser ger ca miljoner kronor i direkt nytta. När detta är på plats kan vi fortsätta utvecklingen med att förlänga den digitala logistikkedjan och successivt komplettera med värdefull information, t. ex. information om trakt och avverkning som underlag för sortering på vedgården, säger Jan Gustafsson, affärsutvecklingschef på Stora Enso Skog. Förenklad hantering vid virkesmätning Med en ny handdator möjliggörs mätning direkt vid mätbryggan och virkesmätaren kommer inte att behöva lämna mätbryggan mellan varje virkesbil. Kvalitetskontrollen betydande Både VMF Qbera och Skogsåkarna anser att det viktigaste är kvalitetskontrollerna som ska ske innan informationen om lasset skickas till mätplatssystemet. Lyckas vi med att få en snabbare genomströmning av lastbilarna är det kanon säger Peter Andersson, affärsområdeschef på Skogsåkarna. Leveransaviseringen kommer t. ex. att vara kontrollerad så att virkesordern är giltig och att sortimentet är anmält till den aktuella mottagningsplatsen. Peter Andersson Tillsammans kommer allt detta att spara många arbetsmoment och därmed förenkla och snabba upp hanteringen vid virkesmätningen och registrering av mätningar, säger Peter Högberg virkesredovisningsansvarig på VMF Qbera. Pilotinstallationerna är viktiga Vid införandet av funktionaliteten av det nya IT-stödet kommer pilotinstallationer att göras för att kunna utvädera och genomföra förbättringar om så krävs. Peter Högberg Då önskemålet funnits en längre tid, ser jag fram emot att hela branschen kan enas om konceptet och att pilotinstallationerna kan börja användas så fort som möjligt. En installation i varje virkesmätningsförening och att vi får både fiberindustrins och sågverkens problematik belysta skulle vara ett bra upplägg. Till slut kan vi implementera detta på bred front och som det ser ut nu, kan vi snart komma till skott avslutar Jan Gustafsson.

19 Text: Maria Stenquist Foto: Per Helander Hallå där! Sverker Groth, Verksamhetsspecialist inom tjänsteområdet Mätning Vilken är din uppgift som verksamhetsspecialist på SDC? - Att ligga steget före i utvecklingen och lyssna i verkligheten. Det handlar också om att driva utvecklingen inom mätningsområdet och ta med krav in på SDC för att se vad vi kan göra. Hur kommer det sig att du började arbeta på SDC? - Jag kände inte till SDC innan jag började här utan hörde talas om SDC först på en arbetsmarknadsdag på högskolan. Jag letade efter ett exjobb och fick det! Jag utvecklade en applikation för en handdator och blev kvar efter det. Totalt sett har jag arbetat här i 13 år. Varför hamnade du just inom mätningsområdet? - Efter mitt examensjobb på SDC arbetade jag bl. a. som utvecklare, tekniker, tekniskt säljstöd, verksamhetsledare och leveransansvaring. Allt inom mätningsområdet. I våras sökte jag och fick den nya tjänsten som verksamhetsspecialist inom mätningsområdet. Vad har du för bakgrund? - Har arbetat som säljare inom data och telekom. Jag arbetade med kommunikationslösningar under cirka tre år. Vad är det bästa med SDC? - Det är bra här! Mycket bra kollegor och varierande arbetsuppgifter. Det händer hela tiden mycket nytt, och man behöver aldrig sitta fast och göra samma saker. Här kan man utvecklas! Hur ser du på SDCs framtida utmaning? - Vi ska skynda långsamt men vi måste förnya oss. Det är bra om vi kan skapa en bra balans mellan en förnyelse och verksamheten idag. Det är en stor utmaning som SDC har. Vad är roligast på jobbet? - Det är kontakten utåt, att hjälpa kunder att lösa deras problem i vardagen. Det är roligt att se lösningar. Och det är ju ännu bättre om vi redan har dessa och inte behöver utveckla något nytt. Vad handlar det mest om just nu inom mätningsområdet? - Jag upplever att det är fjärrmätning med hjälp av bilder. Det handlar om ny mätningsutrustning och teknik samt om integration med denna. Andra nya mättekniker som är på gång är användning av röntgen och laser och vi arbetar med lösningar kring hur vi ska kommunicera med dessa. SDC inför ny standard för energiberäkning - Lyckad övergång till energiberäkningsnykeln (EB-nyckeln) Nu har branschen tagit till sig EB-nyckeln och använder det nya arbetssättet. Fr. o. m. den 1 augusti i år godkänns energiberäkning av mätningar genomförda i Doris endast med EB-nyckel. EB-nyckeln gör det lättare för dig som kund att följa upp egna avtal och affärer. I Viol har berörda parter tillgång till att administrera EB-nyckeln och följa upp resultatet av energiberäkningen. Tidigare fanns det 13 olika energiberäkningsformler och EB-nyckeln medför att det nu endast finns en formel med variabler som beskriver energiinnehållet för råvaran. Utbildningar Allmän prisutbildning november i Sundsvall. Allmän grundutbildning i Viol november i Sundsvall. Allmän transportutbildning 29 november i Sundsvall. Läs mer om utbildningarna på Violweb. Har du frågor kontakta oss via e-post: eller via tfn: /

20 SDC, Sundsvall B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Doris-in-a-box VILL DU KOMMA IGÅNG SNABBT MED EN MÄTPLATS I FÄLT? SDC har tjänsten för att snabbt få igång en temporär mätplats vid exempelvis en hamn, terminal eller liknande. Med Doris-in-a-box, som levereras inom några dagar från beställning kan du snabbt vara uppe och registrera mätningar. Vi erbjuder dig ett komplett paket med allt man behöver för en mätplats i fält. MED DORIS-IN-A-BOX FÅR DU: Kommunikationsutrustning för säker användning: Modem Brandvägg Bilantenn Datorpaket och skrivare för robust hantering: Stöttålig paketerad utrustning för fältmässig mätning och redovisning Väska för stötsäker förvaring: Allt paketerat i en IP-klassad väska för trygg och säker förvaring och transport Användandet stödjer såväl traditionell travmätning som kollektiv- och stickprovsmätning, samt mätmetoderna skattning, skäpp- och travmätning. Vill du veta mera om Doris-in-a-box? Besök sdc.se (Tjänster/Mätningsrapportering) eller gå in via vår kundportal Violweb (Tjänster/Doris). Du kan också kontakta SDCs kundtjänst via e-post: eller tfn: / 2013

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke

De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke Året är 2012 De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke Ni kommer att möta personer och besöka mätplatser. De första

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 Mätmetoder och teknik Lars Björklund, SDC - VMU 1 Föredraget handlar om: Sortiment /produkter Grot Träddelar Rundved Sönderdelat eller ej sönderdelat Apparater

Läs mer

Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment?

Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment? Hur påverkar den utökade lagstiftningen mätning och redovisning av skogsbränslesortiment? KSLA 20110331 1 2 Branschens struktur för virkesmätning och redovisning PARTER & ÄGARE VAL BEREDNING BESLUT FÖRENINGS

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Biobränsle utveckling, hot och möjligheter. SDC biobränslekonferens Sture Karlsson

Biobränsle utveckling, hot och möjligheter. SDC biobränslekonferens Sture Karlsson Biobränsle utveckling, hot och möjligheter SDC biobränslekonferens Sture Karlsson Disposition Mellanskog och biobränsle Biobränsleaffären Utveckling och utmaningar Krav på mätning och redovisning Frågor?

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA Version 2016-08-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Med anledning av nya virkesmätningslagen erbjuder VMF Syd sina medlemmar möjligheten att med revision utförd av VMF Syd

Läs mer

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015

Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 VMU rapport Datum 2016-04-11 Författare Monika Strömgren Mätramar för sortering och ersättningsgrundande mätning vid svenska sågverk 2015 Foto: Hans Fryk WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA

SKÄPPMÄTNING AV SÖNDERDELAD SKOGSRÅVARA Version 2017-01-01 Nationella instruktioner för virkesmätning beslutas av SDC:s styrelse efter rekommendation från Rådet för mätning och redovisning (RMR) i samverkan med landets tre virkesmätningsföreningar

Läs mer

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser)

Tillredningskrav på MÄTRINGSVÄGRAN TRÄDSLAG. Endast vanlig gran (torrgran tillåts ej) Björk, asp och övrigt löv (varierar mellan mottagningsplatser) Mätning av massaved VMF Qberas mätmetod, TBFS-mätning, gör mätningen av massaved mer effektiv än traditionell mätning. I jämförelse med den tidigare mätmetoden, TBF-mätning, minimeras framförallt systematiska

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

Olika former av metodstöd

Olika former av metodstöd 5 Kapitel Olika former av metodstöd Processkartläggning är en viktig del av arbetet med verksamhetsutveckling för att bland annat definiera nuläget i den arbetsprocess som är tänkt att förändras. Samstämmighet

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke

Virkesprislista Leveransvirke Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå kommun Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Inventering bränsleterminaler 2011

Inventering bränsleterminaler 2011 Handläggare Ulf Eriksson Inventering bränsleterminaler 2011 2012-05-21 1 (16) Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 5 3.1 Grunddata... 6 3.2 Bemanning och kunder... 6 3.3 Kvantitet

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Text: Johan Bergquist

Text: Johan Bergquist Mitt i centrala Göteborg, i ett myller av spårvagnar och bussar, bygger Peab ett nytt hotell. Men trots att en lastbil anländer oftare än var 18:e minut har det efter tio månader inte varit några trafik

Läs mer

Bildyta - Välj Infoga bild. Nu genomsyrar GIS hela flödet vid skogsgödsling

Bildyta - Välj Infoga bild. Nu genomsyrar GIS hela flödet vid skogsgödsling Bildyta - Välj Infoga bild Nu genomsyrar GIS hela flödet vid skogsgödsling 1 Om Sweco kunder inom Skogsbranschen Bergvik Fiskarheden Holmen Karl Hedin Korsnäs Mellanskog Moelven Norra skogsägarna Norrskog

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Ny virkesmätningslag. Uppdraget: SDC ska leverera anpassningar i IT-stödet som gör det möjligt att följa ny VML från 2013-06. www.sdc.

Ny virkesmätningslag. Uppdraget: SDC ska leverera anpassningar i IT-stödet som gör det möjligt att följa ny VML från 2013-06. www.sdc. Ny virkesmätningslag Uppdraget: SDC ska leverera anpassningar i IT-stödet som gör det möjligt att följa ny VML från 2013-06 1 Varför ny VML? Tydligare ansvar för Mätande företag Stärka skyddet av den enskilda

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Sönderdelning - Vägtransport Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Översikt Skogsbränslesystem Lösgrotshantering Låga lastvikter Kallt system Möjlighet att sönderdela hos kund Lagringsutrymme hos kund

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté

Hjärnkraft. Målinriktad gymnasiepraktik. en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté Hjärnkraft en tidning från skogsindustriernas kompetensförsörjningskommitté År 2009 Tema: Skolkontakter/Arbetsplatsförlagd Utbildning Målinriktad gymnasiepraktik 2015 Hjärnkr aft 2015 Den röda tråden Uthållighet

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering har visat sig dramatiskt effektivisera rapportering och andra arbetsuppgifter för personal på fältet. De sparar tid

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

Funktionalitet i TimberTime?

Funktionalitet i TimberTime? Vad är TimberTime? TimberTime är ett system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Målet med TimberTime är att minimera köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved. Systemet

Läs mer

Jean Lindroos. Försäljningschef Syd AO-ansvarig Miljö & Återvinning AO-ansvarig Energi Flintab AB

Jean Lindroos. Försäljningschef Syd AO-ansvarig Miljö & Återvinning AO-ansvarig Energi Flintab AB Inte bara vågar Jean Lindroos Försäljningschef Syd AO-ansvarig Miljö & Återvinning AO-ansvarig Energi Flintab AB FLINTAB Inte bara vågar Disposition av föredraget: 5 min Flintab allmänt 10 min Viktoria

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE

KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER GÄLLANDE MÄTNING AV RUNDVIRKE INNEHÅLL Detta cirkulär är ett komplement till SDCs instruktioner gällande massaved, barrsågtimmer samt bränsleved och därtill hörande tillämpningsanvisningar.

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer