VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/ www

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www"

Transkript

1 VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010

2 Vatten och avlopp utbildningar Vatten- och avloppsverk Drift och skötsel av avloppsanläggningar Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk Praktiskt arbetsmiljöarbete på vatten- och avloppsreningsverk Praktisk pumpteknik Elteknik för VA-maskinister Provtagarutbildningar Provtagning, provhantering och flödesmätning utsläpp Provtagning dricksvatten Ledningsnät Läcksökning på ledningsnät steg 1 och 2 Dimensionering av VA-ledningar Arbetsledarutbildning VA mark Vatten- och avloppsverk 2-4 september 2009, Göteborg kr Kursnr: 9613 Förkunskaper: Erfarenhet från drift och skötsel av avloppsanläggningar. Drift och skötsel av avloppsanläggningar, 3 dagar Syfte: Utbildningen skall leda till ökad processförståelse. Förståelsen skall medverka till att säkerställa driften lösa de driftsproblem som uppstår vid avloppsanläggningar medverka i ständiga förbättringar. Praktisk genomgång av ett avloppsreningsverk med hjälp av checklista utförs som ett led i utbildningen. Utbildningen utgår från de kritiska momenten i de olika renings-/processtegen. - Allmänt: Inkommande vatten. Specifika föroreningsmängder. Belastningsvariationer - Reningsmetoder, samt val av reningsmetod Separationsmetoder. Mekanisk behandling Biologiska processer. Övning Kemisk fällning/flockning. Optimering. Enkla fällningsförsök i bägare - Övningsuppgifter ute på reningsverk Genomgång och kontroll av varje delsteg med tillhörande utrustning. Faror och arbetsmiljörisker vid arbete i ARV Denna utbildning genomförs i anpassad och företagsintern form kr Kursnr: 9620 Förkunskaper: Praktisk erfarenhet från drift av avloppsreningsverk, alternativt teoretisk grundutbildning inom VA. Personal som medverkar i utbyggnaden och driften av kvävereduktionen. Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk, 3 dagar Syfte: För att motverka övergödning ställer lagstiftningen allt högre krav på reningsgrad, reningseffekt, egenkontroll och personalens kunskap. - Bakgrund och krav - Kvävekällor. Kvävets effekter i recipienter. Kvävets omvandling i ledningsnät och reningsverk - Grundläggande mikrobiobiella reaktioner - Cellmaskinieriet. Grundläggande processer. Grundläggande kinetik - Möjliga metoder/processlösningar för kväveavskiljning/reduktion - Dimensioneringsberäkningar - Mätning, styrning och reglering. Utrustning - Resultat och erfarenheter från kvävereduktionsprojekt och försöksdrift. Kostnader - Uppgifter ute på reningsverk med kväveavskiljning - Erfarenheter från deltagare

3 Vatten- och avloppsverk 9-11 september 2009, Stockholm kr Kursnr: 9626 Förkunskaper: Erfarenhet från drift och skötsel av verk på arbetsledningsnivå. Praktiskt arbetsmiljöarbete på vatten- och avloppsreningsverk, 3 dagar Syfte: Säkerhet, hälsa och miljöarbetet står i fokus. Systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll, miljöledning, certifieringar etc. Gemensamt är att alla (ej försumbara) aspekter/risker skall identiferas, bedömas, styras, följas upp och kanske förbättras över tiden. En mängd regler kan gälla för drift och skötsel av olika utrustningar och hantering av olika ämnen. Moderna normer bygger på att regler används i förbättringsarbetet över tiden. - En översikt över faror/risker/aspekter vid drift av verk - En kort översikt över vanliga regler som berör säkerhet/hälsa och miljö på ett verk - Exempel på olika systematiska arbetssätt och formulär för identifiering och bedömning av faror samt jämförelse med krav - Praktiska uppgifter ute på reningsverk och/eller vattenverk. Insamlande av fakta och information - Användning av regler i förbättringsarbetet - Identifierade förbättringsmöjligheter tekniskt, organisatoriskt och administrativt 8-11 september 2009, Göteborg kr Kursnr: 9612 Förkunskaper: Praktisk erfarenhet från drift och underhåll. Praktisk pumpteknik, 4 dagar Precis som hjärtat i människokroppen är pumpen i en anläggning central och viktig. Stannar pumpen stannar produktionen. Ett stopp i produktionen kan få förödande konsekvenser för tillgänglighet, produktivitet och kvalitet. Utbildningen "Praktisk Pumpteknik" ger en lättillgänglig pumputbildning genom att kombinera enkel grundteori med praktiska övningar. Syfte: Att få kunskap om pumpars uppbyggnad och funktion. Känna till samspelet mellan pump och system. Kunna bedriva felsökningsverksamhet på pumpar och i pumpsystem, utföra förekommande underhåll, utföra enklare reparationer samt byta komponenter i pumpar. - Dag 1 - Pumptekniska grunder Olika pumptyper funktion, användningsområden, prestanda Pump- och systemkurvor Sugförmåga (NPSH), kavitation, varvtalsreglering pumpar, kontroll av pumpanläggning - Dag 2 - Packningar & tätningar Axelavtätningar mekanisk tätning, packbox Lock- och flänspackningar - Dag 3 - Felsökning/praktiska övningar Underhåll olika felkällor Felsökning pumpar och pumpsystem Praktiska övningar minilab, uppriktning, felsökning - Dag 4 - Uppföljning/komplettering Underhåll olika felkällor Praktisk felsökning på pumpkomponenter maj 2010, Stockholm kr Kursnr: 9619 Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper inom el behövs. Utbildningen kan också utgöra ett delmoment i en begränsad behörighets utbildning. Elteknik för VA-maskinister, 5 dagar Syfte: Utbildningen ger grundläggande kunskaper i ellära, schemaläsning och felsökning som krävs för att felsöka i elektriska manöverkretsar i VA-utrustningar. Deltagarna skall efter utbildningen kunna utföra in- och urkoppling av elmotorer samt kontrollmätning av dessa. Utbildningen behandlar även de risker som föreligger vid elarbete samt föreskrifter för hur arbetet skall bedrivas på ett säkert sätt. - Grundläggande ellära, elektriska grundbegrepp - Elfaran - Manöver- och skyddsapparater - Ellagar, behörigheter - Symbolsamling - Praktisk installationsteknik - Laborationer och praktiska övningar - Distributionssystemet, - Elmaskiner med utrustning - Givare - Schemaläsning - Mätprotokoll - Elektrisk mätteknik - Felsökning

4 Provtagarutbildningar oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9611 Förkunskaper: Kännedom om egna utsläppskrav, egna mätsystem och egna provtagningsrutiner är en fördel. Provtagning, provhantering och flödesmätning - utsläpp, 2 dagar Syfte: Bli godkänd provtagare! Genomgången utbildning och godkänt kunskapsprov dokumenterar den kompetensnivå som Naturvårdsverket föreskriver för provare enl NFS 1990:11. Innehåll Personer som kan påverka resultatet av utsläppningskontrollen har rättighet/skyldighet att känna till aktuella regler som styr egenkontrollen, inte minst allmänna råd/handbok för provtagning, provhantering och flödesmätning. Vi går noga igenom felkällor och motåtgärder inom provtagning, provhantering och flödesmätning. Innehållet i övrigt styrs av SNFS 1990:11 bilaga 1. Utbildningen avslutas med prov. 16 oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9614 Förkunskaper: Någon erfarenhet från vattenverk, rörnät eller lab. Tag gärna med egna provtagningsinstrument. Provtagning dricksvatten, 1 dag Kvalitetskraven på dricksvatten skall uppfyllas hos användaren enligt SLV 2001:30. Dricksvattnet är hela tiden sårbart. Både yttre miljö och distributionssystemet kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Syfte: Att kunna utföra provtagning hos användaren samt i distributionsanläggningar och vattenverk enligt gällande krav och vägledningar. - Lagstiftning/regler. Kvalitetskrav Egenkontrollprogram. Kvalitetssäkring av undersökningar - SLVFS 2001:30 - SOSFS 2003:17 - Olika syften med provtagningar. Felkällor med provtagningar - Undersökningar. Provtagning och provhantering - Provtagningsinstruktioner och provtagningsteknik - Utgående vatten från vattenverk - Provtagning hos användare - Kommunikation och information till användare i samband med provtagning - Provtagning vid utredning av problem med vattenkvaliteten - Provtagning i distributionsanläggningar - Kommersiella, offentliga och enskilda användare - Förpackat vatten, bordsvatten, tankar - Kursprov som underlag för kompetensbesvis Utbildningar inom angränsande områden: Laboratorier Mätosäkerhet Intern kvalitetsstyrning Internrevision mot Foto: Hanna Carlebom VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Önskar du mer information om dessa utbildningar är du välkommen att beställa broschyren via vår hemsida

5 Ledningsnät Våren 2010 datum och plats ännu ej fastställt kr Kursnr: 9617 Förkunskaper: Någon erfarenhet från drift och underhåll av ledningsnät. Läcksökning på vattenledningsnät steg 1, 2 dagar Syfte: Arbetar du med läcksökning inom kommunal eller industriell verksamhet? Behärskar du de instrument och metoder du arbetar med? Eller skall du börja arbeta med läcksökning och känner att du behöver en grundlig genomgång av de hjälpmedel och metoder som används till läcksökning? Målet är att du självständigt skall kunna välja rätt metod vid läcksökning och kunna hantera de instrument som metoden kräver. Dessutom har du tillägnat dig goda kunskaper om de teoretiska grunderna för läcksökning. Utbildningen vänder sig till personal som planerar, leder eller utför ledningsunderhåll vid kommunala och industriella ledningsnät samt personal inom fastighetsförvaltning, entreprenadföretag och rörtillverkning. - Historik, grunder i läcksökning - Alternativa läcksökningsmetoder och instrumentöversikt - Spindellyssning, marklyssning, korrelationsprincipen, flödesmätning, ledningslokalisering och ventillyssning - Praktiska övningar på vårt unika läcksökningsfält Våren 2010 datum och plats ännu ej fastställt kr Kursnr: 9618 Förkunskaper: Praktisk erfarenhet av läcksökning. Vidare kunskaper motsvarande läcksökning steg 1. Läcksökning på vattenledningsnät steg 2, 2 dagar Syfte: Du får en fördjupad inblick i korrelationsteknik och marklyssning på metall- och plastledningar. Utbildningen ger dig även god teoretisk och praktisk förståelse för olika metoder och för mätinstruments användningsområden. Större delen av utbildningen bygger på teoretiska och praktiska övningar i realistisk miljö och på vårt unika läcksökningsfält. Vi hoppas du tar med dig frågor, erfarenheter och de instrument du arbetar med till utbildningen. Vi kommer att besvara dina frågor och ge praktiska råd och tips. Du lär dig att självständigt välja rätt metod vid läcksökning och att hantera de instrument som metoden kräver för att lokalisera läckor under svåra förhållanden. Du får dessutom god teoretisk och praktisk kännedom för att kunna hantera störningar och problem vid läcksökning. - Grunder och fördjupning i läcksökning, spindellyssning, marklyssning, korrelationsprincipen - Loggar, spårgas, alternativa läcksökningsmetoder, instrumentöversikt - Egna frågor och problem - Praktiska övningar i realistiska miljöer och på läcksökningsfält september 2009, Göteborg kr Kursnr: 9615 Förkunskaper: Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete. Dimensionering av VA-ledningar, 3 dagar Syfte: Att ge deltagarna insikt och kunskap i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem. - Utbildningen behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar baserade på bla de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90 behandlas såväl vid nyproduktion som vid ändring i befintliga system - Studiebesök på pumpstation augusti 2009, Stockholm kr Kursnr: 9625 Förkunskaper: Erfarenheter av nyanläggning/omläggning/ renovering av VA-ledningar. Arbetsledarutbildning VA mark, 3 dagar Syfte: Utbildningen skall säkerställa kunskapen om de normer/krav som styr utförande av ledningsarbeten. Utbildningen skall underlätta för arbetsledare och projektansvariga att planera utförandet, upprätta erforderliga handlingar före byggstart, leda utförandet, öka förmågan att kontrollera, prova och verifiera kraven och styra mot noll-fel i utförandeprocessen. Utbildningen följer byggprocessen från beställning till slutbesiktning. - Översikt över normer som berör ledningsbyggande - Planering av utförande. Tid- och aktivitetsplanering. Kvalitets, miljö, och arbetsmiljöplanering etc. Planering av arbetsplatsen - Utförande - Krav på ledningsgravar och på schaktfritt byggande - Krav på läggning och fogning. Tekniska krav/säkerhetskrav - Särskilda krav och tekniker vid renovering - Krav på brunnar och andra anordningar - Krav på kontroll och provning. Genomförande och dokumentation av provning och kontroll - Kontroll av vattenkvaliteten på dricksvatten

6 B Porto betalt Sverige Foto: Hanna Carlebom VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Eva Fritz, tel , eller Per Svensson, tel , Anmälan tel fax Avgift Avgiften står angiven efter varje utbildning. Kostnad för måltider 295:-/dag samt moms tillkommer. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg Foto: Hanna Carlebom

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER

KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER ALLMÄNNA RÅD 90:14 KONTROLL AV VATTEN VID ACKREDITERADE LABORATORIER KUNGÖRELSE MED ALLMANNA RÅD Mätteknik och Kvalitetssäkring NATURVÅRDSVERKET 1 Beställningsadress Naturvårdsverket Kundtjänsten 171 85

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy

Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet. Inspecta Academy Kurser och seminarier 2013 Vår utbildning Din säkerhet Inspecta Academy Innehåll Innehåll Inspecta Academy Välkommen till nya möjligheter och utmaningar 3 Seminarier Naturliga mötesplatser för branschen

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Skydds ombuds boken.

Skydds ombuds boken. Skydds ombuds boken. Skyddsombudsboken. En handledning för dig som arbetar med arbetsmiljö 2001 LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE LO 2001.09 70 000 ISBN 91 566 1781-X Grafisk form och produktion: Karlavagnen,

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer