Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun"

Transkript

1 Nyckeltal 2008 VA verksamheten Tierps kommun I VA Web samlas alla nyckeltal i en databas som är tillgänglig via Internet. Nyckeltalen värderas systematiskt och används till att årligen analysera och följa upp VA verksamheten. I den här nyckeltalsbroschyren finns en sammanställning av nyckeltal för verksamhetsåret 2008.

2 Summering Utdrag ur 2008 års helårsbokslut Analys av 2008 års verksamhet Kundperspektiv: VA enheten har under 2008 levererat dricksvatten och tagit emot avloppsvatten i normal omfattning. Trots höga flöden under flera perioder av året har detta inte orsakat källaröversvämningar. Införandet av det nya faktureringsprogrammet orsakade en hög arbetsbelastning på kundtjänsten, varför telefontider införts. Processperspektiv: De nya vatten och avloppsledningarna mellan orterna Örbyhus, Tobo, Tierp, fungerar nu fullt ut och reningsverken i Tobo och Örbyhus är nu ersatta av pumpstationer. Renovering och förnyelse fortgår i såväl underhålls samt i projektform av längre sträckor på ledningsnätet, inkluderat renvatten, dag och spilledningar. Samtliga vattenverk har inspekterats av inspektör från Medborgarservice, vilket har lett till ett åtgärdsprogram att genomföra under Avloppsreningsverken har kunnat hålla sina utsläppsvillkor. Tierps reningsverk har fått ett nytt tillstånd enligt miljöbalken med skärpta utsläppskrav. Därmed har samtliga verk moderna tillstånd. Avvattnat slam från reningsverken har från andra halvåret 2008 komposterats på Gatmot. Medarbetarperspektiv: Utbildning har skett i Heta arbeten, Arbete på väg och Dricksvattenhygien. Sjukskrivningarna har sjunkit från 13 % till 5%. Ekonomiskt perspektiv: VA enheten uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för tkr jämfört med det budgeterade nollresultatet Avgiften för nyanslutning höjdes 1 januari 2009 med 20 % för att ge bättre kostnadstäckning för nyanslutning. Även brukningsavgifterna höjdes, med 4,4%. På ledningsnätssidan pågår ett omfattande saneringsarbete med att byta ut uttjänta och läckande ledningar, för att komma till rätta med inläckage av ovidkommande vatten. På vattenverken riktas arbetet in på att minska energianvändningen och höja den mikrobiologiska vattenkvaliteten samt att höja säkerheten för anläggningarna. Reningsverken har överlag en god reningsgrad. Insatserna inriktas på att sänka energianvändningen och kemikalieanvändningen samt att upprätthålla statusen på anläggningarna. Alla kvarvarande reningsverk har nu moderna miljötillstånd. Ingen ny ansökan torde behöva förberedas de närmsta fem åren. Yttre faktorer som kan påverka framtiden är implementeringen av Vattendirektivet.

3 Produktion vatten Vattenprover tjänligt med anmärkning mikrobiologiskt varierar. Samma tendens på vattenledningsnätet. Kan bero på nederbördsförhållanden. Skyddet av vattentäkter blir allt bättre. Kemikalieförbrukningen har ökat i Tierp. Energiförbrukning ligger på en stadig nivå. Målet att nå 0,5 kwh/levererad m3 år 2008 uppnåddes ej. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Drift och underhållskostnad 2,1 kr/m3 Energiförbrukning 0,64 kwh/m3

4 Distribution vatten Utebliven provtagning har förekommit, vilket registreras som otjänligt i VA plan. Läckor huvudledningar och serviser har ökat något under året. Svinnet ökar och även drift och underhållskostnaden. I Tierp ligger kostnaden fortfarande under medianvärdet i föreningen samt riksgenomsnittet. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Läckor huvudledning 0,6 st/10 km ledning Läckor serviser 1,1 st/1000 serviser Svinn 24 % Svinn 5,9 l/dygn*meter ledning Drift och underhållskostnad 14,9 kr/m.

5 Avledning spillvatten Antal stopp har minskat och om trenden håller i sig ser målet att nå 2,5 till år 2010 lovande ut. Ovidkommande vatten har ökat på grund av mycket regn och höga grundvattennivåer och ligger över medianvärdet i föreningen samt riksgenomsnittet. D/U kostnaden är högre i Tierp jämfört med föreningen, men lägre än riksgenomsnittet. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Stopp huvudledning 0,6 st/10 km ledning Stopp serviser 2,2 st/1000 serviser USG 2,2 Ovidkommande vatten 25,2 l/dygn*meter ledning Drift och underhållskostnad 18,9 kr/m.

6 Avloppsvattenrening Andel prov som ej klarar utsläppsvärden har stigit från 2004 vilket kan bero på förändrade nederbördsförhållanden med högre och stötvis kraftigare inläckage som följd. Reningsgraden BOD och fosfor ligger konstant på en hög nivå. Energi och kemikalieförbrukningen har minskat rejält jämfört med året innan och ligger under riksgenomsnittet. tack vare att verken i Örbyhus och Tobo är nedlagda. Jämförelse riksgenomsnitt 2008 (VASS): Energiförbrukning 0,55 kwh/m3 Drift och underhållskostnad 2,4 kr/m3.

7 Övergripande Årskostnader för debiterad mängd VA har ökat något och ligger över median värdet i föreningen. Årskostnaden per meter ledning ligger konstant och är lika som medianen i föreningen.

8 Mängder Producerad mängd vatten har en nedåtgående trend sedan år 2006 och den debiterade mängden följer med trenden. Avloppsmängden och behandling av avlopp ökade 2008 på grund av kraftiga regn och flera snösmältningar. Energiförbrukningen har minskat på reningsverken och ökat på ledningsnätet på grund av att verken i Örbyhus och Tobo lagts ner och ersatts med pumpstationer för överföring av spillvatten till Tierps reningsverk.

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) sid 1 (6) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN 2 AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA) Verksamhet Vi skall för brukare av Karlstads kommuns allmänna VA-anläggning lösa behovet av en säker och hållbar VA-försörjning

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll

Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll Revisionsrapport Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse Torsås kommun 29 september 2010 Caroline Liljebjörn Elisabeth Rye Andersson 2010-09-29 Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019

Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Rapport Diarienummer KF2014-015 Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019 Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål 3 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål...

Läs mer

Långsiktigt hållbara VA-lösningar på Tynningö, Vaxholms kommun - Analys av miljöpåverkan och kostnader

Långsiktigt hållbara VA-lösningar på Tynningö, Vaxholms kommun - Analys av miljöpåverkan och kostnader CIT Urban Water Management AB Långsiktigt hållbara VA-lösningar på Tynningö, Vaxholms kommun - Analys av miljöpåverkan och kostnader för olika VA-system Frida Pettersson Erik Kärrman Rapportserie nr: 2012:2

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten

Årsredovisning 2011. Vi värnar vårt vatten Årsredovisning 2011 Vi värnar vårt vatten ÅRSREDOVISNING 2011 Org.nr 556050-5728 Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB, får härmed avlämna

Läs mer

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Rapport Nr 2013 03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016

Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Budget Diarienummer 767/232 Projektnummer Budget 2014 med verksamhetsplan 2015-2016 Kommunalförbundet Norrvatten Förbundsstyrelsen 2013-09-25 Norrvatten 2 (25) Innehållsförteckning 1. Visioner och mål

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Rapport Nr 2011 12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar Annika Malm Anders Horstmark Elin Jansson Göran Larsson André Meyer Jenny Uusijärvi Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

Det nödvändiga vattnet

Det nödvändiga vattnet vattnet Det nödvändiga Inledning Vatten är nödvändigt för liv. Vattenförsörjning är en tjänst som tryggar vår hälsa och levnadsstandard, samhällets funktioner och miljöns välmående. Vattentjänsterna innefattar

Läs mer

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr?

Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? VA - F O R S K R A P P O R T N r 22 mars 2003 Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr? Anders Lingsten VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015

Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-27 KS 2015/0500 Kommunstyrelsen Kalmar Kommunbolag AB:s delårsuppföljning per april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1

Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter... 12 Produktion och konsumtion... 16 Jönköpings

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer