SIK Kompetenskrav Arbete på väg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIK Kompetenskrav Arbete på väg"

Transkript

1 SIK Kompetenskrav Arbete på väg Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska cerifieras i fyra nivåer: Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion. Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga. Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete. Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar. Som hjälpmedel för att förbättra kompetensen inom ovanstående nivåer rekommenderar Trafikverket kunskap om innehållet i Trafikverkets tekniska råd för arbete på väg (TRVR APV(TDOK 2012:88)) och Trafikverkets broschyrer Arbeta med väghållningsfordon - hur du ska varna, vägleda och värna för en säkrare arbetsmiljö och För din och trafikanternas säkerhet - utmärkning och utsättning av vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten. Beställ eller ladda ner materialet via Trafikverkets webbutik. Oerfaren/ Nybörjare Grundläggande Förtrogen Erfaren Rutinerad Beskrivning Kan välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material Kan välja och använda relevanta begrepp, teorier, modeller inom området. Kan följa instruktioner och utföra definierade praktiska och teoretiska uppgifter inom givna tidsramar Kan planera för sitt delområde, utföra samt identifiera resurser för specialiserade arbetsuppgifter. Kan lösa sammansatta problem inom området. Har helhetsperspektiv kan identifiera, formulera, analysera, planera, värdera och lösa problem samt utföra komplexa uppgifter Exempel Kan återge fakta. Kan följa instruktion. Läsa och förstå hur Förstå, redogöra, återge och förklara fakta. Kan utföra uppgiften utan handledning i enkla konkreta situationer Kan värdera, bedöma, omsätta och tillämpa kunskaper i olika sammanhang där alla parametrar inte är givna. Kan utföra arbetsuppgifter under realistiska förhållanden. Kan lösa sammansatta problem. Kan identifiera problemställningar, planera och utveckla. Kan omsätta och tillämpa kunskaper i komplexa situationer.

2 Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov enligt kompetenskrav nedan. All personal i entreprenaden och som befinner sig inom vägområdet ska inneha godkänd certifiering före byggstart. Certifieringen är gällande 3 år. Entreprenören ska: Definiera nödvändig kompetens för personal som utför arbeten i förhållande till ställda krav för Arbete på väg. Värdera personalens kompetensnivå i förhållande till kravställd kompetens. Genomföra utbildning eller andra åtgärder för att uppnå kravställd kompetens. Värdera effekten av de kompetenshöjande åtgärderna. Klargöra för personalen hur deras kompetens bidrar till att uppnå ställda krav för Arbete på väg. Dokumentera genomförda kompetenshöjande åtgärder. Tillkommande/nyanställd personal efter ovan angivet datum vars uppgift är Arbete på väg, ska ha verifierat sin kompetens genom kunskapsprov före tillträde.

3 Beskrivning av SIK kompetenskrav enligt Nivå 2 Arbete på väg o Personlig skyddsutrustning - Kunna redogöra vilka krav som ställs på personlig skyddsutrustning o Skyddsanordningar, inklusive tillåtelsebeslut och monterings- och skötselanvisningar - Kunna redogöra för vilka skyddsanordningar som är tillåtna att användas och hur dessa ska monteras och underhållas. o Varningslyktor, VMS och andra lyktor - Kunna redogöra vilka krav som ställs på olika typer av lyktor som får vara monterade på fordon och användas i samband med Arbete på väg och hur dessa ska användas. - Kunna redogöra för V3 principen och innebörden i den men även hur den ska tillämpas ute på arbetsplatsen. - Kunna redogöra hur arbetsuppgiften blir säker för personal och trafikanter. o Arbetsuppgiftens genomförande - Kunna redogöra för bl.a. permanent utmärkning, fordonets plats på vägen o Tilläggskrav - Kunna redogöra för vilka tilläggskrav som ställs i entreprenaden. o I synnerhet 3 och 12 kap - Kunna redogöra för säkring av last, belysning på fordon och undantag i samband med vägarbete eller liknande arbete. - Kunna redogöra för kraven på varningslykta och annan varningsutrustning. - Kunna redogöra för övriga föreskrifter(efterfordon, bogserade redskap, säkring av last m.m.) - Kunna redogöra vilka vägmärken som får vara monterade på fordon, vilka storlekar på vägmärken och hur dessa ska användas utifrån författningskraven. Skötsel och underhåll av vägmärken. Väglag (SFS 1971:948) o Vad gäller för vägarbeten Vägförordning (SFS 2012:707) o Hur genomförs ett vägarbete Lag om vägtrafikdefinitioner(sfs 2001:559) o Begreppsförklaring - Kunna redogöra för olika begrepp inom Arbete på väg MSB s Föreskrifter(ADR-S 2015:1) Grunder och undantag enligt föreskriften o Krav på kap.1.3 kompetens/utbildning

4 Beskrivning av SIK kompetenskrav enligt Nivå 3A Arbete på väg (Utmärkningsansvarig) o Skyddsanordningar - Kunna redogöra för kontraktskrav om skyddsanordningar. - Kunna redogöra för vilka tillåtna skyddsanordningar som får användas och eventuellt bättre alternativ. Kunna tolka leverantörens monterings- och skötselanvisningar samt informera övrig personal om dessa. o Vägmärken, varningslyktor, VMS och andra lyktor - Kunna redogöra för författnings- och kontraktskrav för vägmärken, VMS och lyktor. o Reglering av trafik - Kunna regler för reglering av trafik - Kunna anpassa arbetsplatsen enligt V3 principen - Kunna säkerställa att arbetet utförs med hög säkerhet för personal och trafikanter. o Entreprenadens genomförande - Kunna redogöra för kritiska arbetsuppgifter, kontrollpunkter och verifiera egenkontroller. - Kunna redogöra för vägmärken, vägmarkeringar och annat med fokus på säkerhet i trafikmiljön. o I synnerhet 2, 3, 9, 10 och 12 kap - Kunna redogöra vilka föreskrifter som gäller inom Arbete på väg Väglag (SFS 1971:948) o Kunna redogöra i vilken omfattning Väglagen ingår i entreprenaden. Vägförordning (SFS 2012:707) o Hur genomförs ett vägarbete Lag om vägtrafikdefinitioner(sfs 2001:559)

5 Beskrivning av SIK kompetenskrav enligt Nivå 3B Arbete på väg o Personlig skyddsutrustning - Kunna redogöra vilka krav som ställs på personlig skyddsutrustning. o Vägmärken - Kunna redogöra vilka vägmärken och andra anordningar som används och var dessa placeras. o Skyddsanordningar - Kunna redogöra för tillåtna skyddsanordningar och eventuellt bättre alternativ. - Kunna redogöra för hastighetsreducerande åtgärder. o Varningslyktor, VMS och andra lyktor - Kunna redogöra för författnings- och kontraktskrav för vägmärken, VMS och lyktor. - Kunna redogöra för V3 principen och innebörden i den. o Reglering av trafik - Kunna redogöra för teckengivning och användning av signaler. - Kunna redogöra för kommunikation på postplatsen, utryckningsfordon och Trafikverkets löfte till trafikanterna. o Postplats - Kunna redogöra hur en säker postplats utformas o Trafiksignaler - Kunna redogöra för författnings- och kontraktskrav - Kunna reglera trafik med hjälp av tillfälliga trafiksignaler. o Lotsfordon - Kunna redogöra hur lotsfordon utrustas och hur reglering utförs med lotsfordon - Kunna säkerställa att arbetet utförs med hög säkerhet för personal och trafikanter. o Entreprenadens genomförande - Kunna redogöra för kritiska arbetsuppgifter, kontrollpunkter och verifiera egenkontroller. o I synnerhet 2, 3 och 12 kap

6 Beskrivning av SIK kompetenskrav enligt Nivå 4 Arbete på väg (Styr och Leder) Trafikverkets övergripande krav TRVÖK APV(TDOK 2012:87) o Kunna redogöra hur TRVÖK APV ska användas i samband med upphandling. o Upphandlingsregler och kontraktskrav - Kunna redogöra hur kontraktskrav omsätts till entreprenaden. - Kunna genomföra åtgärder utifrån arbetsgivaransvaret. o Skyddsanordningar - Kunna redogöra för vilka tillåtna skyddsanordningar som får användas och eventuellt bättre alternativ. Kunna tolka leverantörens monterings- och skötselanvisningar samt informera personalen om dessa. o Reglering av trafik - Kunna regler för reglering av trafik - Kunna anpassa arbetsplatsen enligt V3 principen - Kunna säkerställa att arbetet utförs med hög säkerhet för personal och trafikanter. o Entreprenadens genomförande - Kunna redogöra för permanenta vägmärken, vägmarkeringar och annat som har fokus på säkerhet i trafikmiljön. o I synnerhet 2, 3, 10 och 12 kap - Kunna redogöra vilka föreskrifter som gäller inom Arbete på väg Väglag (SFS 1971:948) o Kunna redogöra i vilken omfattning Väglagen ingår i entreprenaden. Vägförordning (SFS 2012:707) o Hur genomförs ett vägarbete Lag om vägtrafikdefinitioner(sfs 2001:559)

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg

TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRVK Apv Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg TRV 2012/12863 TDOK 2012:86 Anläggningsstyrning Titel: TRVK Apv Publikationsnummer: 2012:072 ISBN: 978-91-7467-270-1 DokumentID: TDOK 2012:86 Utgivningsdatum:

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort.

Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. Förslag till beskrivning av kompetensområden inom bygg- och järnhandeln. Material hämtat från förbundets projekt Kompetenskort. För mer information om kompetenskortet gå till: http://www.byggjarnhandlarna.se/ny_informationsbank/pdffiles/projekt_2012-09-26_kompetenskortet_-_kort_beskrivning.pdf

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Policy för resor och transporter

Policy för resor och transporter POLICY DATUM 2013-03-18 Policy för resor och transporter Detta dokument ersätter KS beslut 2005-11-07, KS 98. Transporter svarar för en betydande del av kommunens kostnader och miljöpåverkan. Kommunen

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer