Vaka Porttelefon. Manual Vaka Porttelefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon"

Transkript

1 Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1

2 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför system och produkter för passerkontroll. Företagets sortiment utgörs främst av passersystem, kodlås, porttelefoner och kortläsare. Utmärkande för produkterna är dess funktionalitet, användarvänlighet, kvalitet och design. Försäljning och installation utförs av lås-, larm-, el- och säkerhetsinstallatörer. axema Sida 2

3 Innehåll Porttelefon VAKA allmänt 4 Tekniska förutsättningar porttelefoni VAKA 5 Installation av modul 5 Programmering/driftsättning porttelefoni 6 Koppla personer till porttelefon 9 Inkoppling SPA Installation av modul, Bild. 15 VAKA Prestanda: Tekniska Data: 10 Dörrar Strömförsörjning: PoE+/12-35VAC/10-40VDC 1000 personer Strömförbrukning vid 24V: 65 ma (vila) 20 Tidscheman Max last över reläkontakter: 1 A 30V DC 40 Behörighetsgrupper Mått: 180x280x60 (HxBxD) 2 Larmområden Terminaler: A56: 45 ma (vila) A52/A42: 35 ma (vila) axema Sida 3

4 Porttelefon VAKA allmänt: VAKA:s porttelefoni är baserad på IP-telefoni istället för traditionell analog telefoni över telefonnät. Detta innebär att telefonsamtalen sker över datanätverk och använder internetprotkoll. De protokoll vi huvudsakligen använder för internettelefoni är VoIP (Voice over IP) och SIP (Session Initiation Protocol). Enkelt kan SIP beskrivas som att det är det protokoll som innehåller funktioner för att initiera, ändra och avsluta telefonsamtal. VoIP är det protokoll som levererar själva telefonsamtalet. Det finns tre olika alternativ för uppringning: 1. Man använder ett lokalt nätverk och VAKA:s inbyggda SIP-server. 2. Man använder en extern koppling mot en internettelefonleveranatör. 3. Man använder analog telefonuppkoppling via en konverter. Nedan följer beskrivning av de tre ovanstående alternativen: 1. Lokalt nätverk: Man använder ett lokalt nätverk med telefoner som är anslutna till detta nätverk, här är det viktigt att använda telefoner av rätt typ. Det ska vara riktiga nätverkstelefoner dvs. att de har en RJ45- anslutning och INTE USB-anslutning, alt. kan IP-telefon installeras på dator. Dessa telefoner måste adresseras mot en SIP-server. VAKA:s C10-modul har en inbyggd SIP-server för detta. 2. Extern internettelefonleverantör: I detta fall skall det tecknas ett internettelefonabonnemang hos någon leverantör som erbjuder detta. Det krävs också att VAKA har kontakt med internet. 3. Analog telefoni: Denna lösning kräver en konverter från IP-telefoni till analog telefoni. Det är denna lösning man väljer om man enbart har tillgång till ett analogt telefonuttag De ovanstående olika alternativen har sina för- respektive nackdelar: Det första alternativet kräver en del installationsarbete om det inte finns något lokalt nätverk installerat, det kräver även riktiga nätverkstelefoner dvs. att de har en RJ45-anslutning och INTE USB-anslutning. Fördelen är att ett sådant system inte genrerar några samtalsavgifter. De två nästkommande alternativ kräver ingen fysisk kabelinstallation då man ringer upp någon befintlig telefon på svarsstället, den svarande telefonen kan vara av valfri typ dvs. analog telefon, IP-telefon eller en mobiltelefon. Fördelen med dessa båda alternativ är att det inte krävs någon installation som kan bli ganska dyr, men i gengäld så kan denna lösning genera kostnader genom abonnemangs- och samtalsavgifter. Dessa kostander beror förstås på de ev. avtal som fastighetsägaren kan ha med en internettelefonleverantör. Det finns ytterligare en fördel med VoIP i lägenheter och det är att ett sådant abonnemang kan hantera upp till fem stycken samtidiga samtal. axema Sida 4

5 I VAKA kan man även köra med de tre olika alternativen parallellt, man ställer in detta helt valfritt när man programmerar VAKA. Detta innebär att VAKA:s porttelefonilösning blir väldigt flexibel då man ej blir fastlåst i från början vald systemlösning. Tekniska förutsättningar porttelefoni VAKA Då läsarterminalerna A52 och A56 levereras alltid med mikrofon samt högtalare, detta medför att det blir mycket kostnadseffektivt och enkelt att uppgradera en VAKA-anläggning till en anläggning som även innehåller porttelefoni. Det som krävs är man sätter i moduler i de dörrcentraler som skall ha porttelefoni. Det finns två typer av moduler C10 samt C11. C10 är huvudmodul, en sådan krävs i varje anläggning som skall ha porttelefon. C11 är slavmodul, en sådan krävs på respektive övriga dörrar där porttelefonfunktion önskas. Exempelvis om du har tre dörrar/portar som skall ha porttelefon så kräver detta alltså en styck C10-modul och två stycken C11-moduler. I den dörrcentral som C10-modulen installeras krävs även en ledig TCP/IP-port för inkoppling av C10- modulens Ethernettrafik. Denna C10-modul kan installeras i valfri dörrcentral i systemet. För kunna montera in en C10-/ C11-modul så krävs det en B26 dörrcentral med en ledig modulplats. C10-modulen skall ha en fast IP-adress. Def Installation av modul Man måste använda minst en C10-modul samt C11-moduler om man vill ha porttelefoni från mer än ett ställe. C10 modulen levereras med en kabel som sätts in rakt under modulen och till TCP/IP 2. Bild, Se sidan 15. Efter man pluggat in modulen/modulerna så skall dessa installeras. Detta görs genom att en dialogbubbla poppar upp i programfönstrets nedre högra hörn, därefter är det bara att installera modulen som vanligt. Alternativt manuellt: Inställningar/Installation/ Installation terminal/modul. Efter att modulen/modulerna har installerats så kommer det att dyka upp lite nya funktioner på ett antal ställen i programmet som då är knutna till porttelefonifuktionen. axema Sida 5

6 Inställningar / Porttelefon Programmering/driftsättning porttelefoni Flik Allmänt: Det första man bör gå igenom är inställningar för portelefoni under Inställningar / Porttelefon. Första fliken Allmänt är till för allmänna inställningar. Påringningstid: Anger maximal tid för ett uppringningsförsök. Samtalstid: Anger maximal längd av ett samtal innan det kopplas ner. Dörröppning: Vilken knapp på svarstelefonen som öppnar dörren/porten. Nedkoppling samtal: Val av knapp för att koppla ned samtalet, detta motsvarar alltså att lägga på luren Förlängning samtalstid: Välj knapp för att förlänga samtalstiden med satt samtalstid. När det är sju sekunder kvar på ordinarie samtalstid så hörs en ton i luren hos den som svarar, då får man möjlighet att förlänga samtalet Telefonnummer: Väljer man detta så får man möjlighet att ringa telefonnummer med riktnummer. Snabbnummer: Här väljer man längden på snabbnummer om sådana används. När analog linje används bockas denna i för att få talet, Samtal från port (1). Man måste då trycka 5 för att koppla upp samtalet. axema Sida 6

7 Flik nätverk och anslutningar: Nätverksinställningar Porttelefon: Här ställer man alltså in de nätverksinställningar som ska gälla för porttelefonmodulen, den behöver en IP-adress, gateway, nätmask och IP-adresser till DNS-servrar. Dessa inställningar är förstås beroende på det nätverk som modulen är installerad i samt val av linjetyp. Linjetyper: Här väljer man en eller flera metoder för uppringning Analog Linje: Om man skall man ringa via en analog telefonlinje, dock så krävs det en s.k. ATA-box (Analog Telefon Adapter), denna konverterar från IP-telefoni till analog telefoni. Axema har en sådan i sitt sortiment, denna är förkonfigurerad för att fungera ihop med VAKA porttelefoni. (Se även SPA3102 Sep, dokument). Lokal SIP-server (C10): om man använder en mjukvarutelefon på pc:n. (t.ex. 3CX) eller nätverksanslutna IPtelefoner. C10 modulen har förprogrammerade telefonnummer, nummerserie Extern SIP-server: Om man skall ringa med IP-telefoni, detta kräver ett abonnemang hos en IPtelefonleverantör, ett exempel på en sådan leverantör är t.ex. Cellip, Man kan även använda detta val om man ska koppla upp sig mot en SIP-server eller tel. växel i ett nätverk. Skall vara på samma subnät som Vaka central. Google DNS = Gratis publik DNS DNS Server 1: DNS Server 2: *Om extern SIP-server används, t.ex. cellip, skall Vaka ligga på ett nätverk som har axess till internet axema Sida 7

8 Inställningar / Porttelefon Flik VoIP: Endast för Extern SIP-server. Användarkonto: Här fyller man de uppgifter som internettelefonleverantören tillhandahåller I exemplet, (Cellip). Konto-id: (Valfritt) t.ex. Telefonnumret på kontot. Account X2: sip1.cellip.com Användarnamn: Telefonnumret på kontot. Lösenord: Genereras när man är inloggad på mina sidor. User Agent: Dessa inställningar fylls i om man behöver använda STUN-server, dessa uppgifter tillhandahålls av vald internettelefonileverantör Avancerat: Normalt behövs det inga justeringar på dessa inställningar. Efter detta så är alla inställningar klara. axema Sida 8

9 Koppla personer till porttelefon Detta görs under menyn personer, för att göra denna koppling finns det i version 2 av VAKA:s programvara något som kallas för organisationsgrupper. För att det ska fungera att ringa gäller det att minst en person ingår i organisationsgruppen och att personen tillhör en behörighetsgrupp som tillåter uppringning från port (se sid 11). Det går även att byta namn på Organisationsgrupper till Lägenhet eller annat under Inställningar / System / flik Anpassningar, Benämningar: Redigera benämningar. Detta kan motsvara lägenhet/familj i ett flerbostadshus eller en avdelning på ett företag. I denna organisationsgrupp kan det ingå en eller flera personer (max 400). Det är till en organisationsgrupp som porttelefonen kommer att ringa, det är alltså här som svarstelefonens nummer programmeras in. Det är även här man lägger till eventuella kortnummer. axema Sida 9

10 Personer / Flik Allmänt Telefonnummer: Nummer till svarsenhet. När Lokal SIP-server används finns nr Används endast en Linje (sid 7) syns ej denna lista. Flik Styrning: Välj dörrar som skall öppnas. axema Sida 10

11 Behörighetsgrupper / Flik Porttelefon Efter detta så måste man även in i menyn behörighetsgrupper och tillåta uppringning, detta görs under fliken porttelefon i vald behörighetsgrupp. För att det ska fungera att ringa måste minst en person ingå i organisationsgruppen och tillhöra en behörighetsgrupp / flik porttelefon, där man valt Tillåt uppringning från port. Detta val styr även från vilken port som man tillåter samtal till resp. behörighetsgrupp. axema Sida 11

12 Dörrar / Flik Porttelefon Sedan är det menyn dörrar som gäller, även här har det tillkommit en ny flik som heter porttelefon. Här kan man välja hur och när porttelefonen skall fungera. Användning: Porttelefon fungerar enligt satt tidschema. Snabbnummer: Måste bockas i för att kunna fjärröppna dörren. Enligt satt tidschema. (Även för att få namnlista i display) Fjärröppning: För att kunna fjärröppna dörren från telefon enl. satt tidschema, Denna typ av fjärröppning kräver att säkerhetsnivå på dörren är satt på Gruppkod. axema Sida 12

13 Dörrar / Flik Terminaler Sedan kan man välja om terminalen skall visa standardfönstret eller namntavlan i displayen. Detta ställer man in under fliken terminaler / Inställningar. axema Sida 13

14 SPA Till telefonjack. 2 Till Vaka/dator. 3 Spänningsaggregat. axema Sida 14

15 Installation av modul axema Sida 15

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0

Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 2 Axema Passagekontroll AB 2008 2008-11-03 1.0 Innehåll Systemkontroll...4 Inledning...4 Funktionstest av dörrcentral...5 Nollställning av central...7 Anslutning kommunikationsbuss...8 Inställning av adress...9

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6

1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 Home Användarmanual Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6 3 Samtalshantering 8 3.1 Vidarekoppling 8 3.1.1 Hänvisningsdator

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer