PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT."

Transkript

1 PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

2 Med våra innovativa produkter och långa erfarenhet, kan vi hjälpa er kommun att uppgradera till ett klimatsmart VA-nät. Målet är att skapa en reningsprocess där så gott som allt avloppsvatten återförs till kretsloppet. Så att alla i kommunen kan fortsätta att njuta av rent och friskt vatten många generationer framåt. I den här broschyren har vi samlat några exempel på energieffektiva lösningar från Xylem, som hjälper er att möta samhällets krav på miljöanpassning och skapar förutsättningar för en hållbar ekologisk stadsutveckling. Våra välkända kvalitetsprodukter Flygt, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen och Godwin och omfattande serviceorgsanisation, garanterar er en verkligt långsiktig lösning med god pumpekonomi i många, många år. 2

3 Flygt Experior För ett klimatsmart och driftsäkert avlopp Vårt pumpkoncept Flygt Experior är frukten av mer än 60 års utveckling inom avloppspumpning från den första dränkbara Flygt-pumpen till det allra senaste inom pumpstyrning. Experior ger dig avloppspumpning med hög energieffektivitet, enklare hantering och större driftsäkerhet. Precis det som behövs för ett modernt, klimatsmart VA-nät. Byt ut era befintliga avloppspumpar mot Flygt Experior (Flygt N-pump med IE3-motor och Flygt SmartRun) så garanterar vi att ni sänker energiförbrukningen med minst 25 % men ofta ända upp till 70 %. Kontakta din VA-säljare på Xylem för att räkna ut exakt hur mycket du sparar, och för fullständiga garantivillkor. GARANTERAD MILJÖVINST MED NYA FLYGT EXPERIOR Enkel att ta i drift: Levereras förprogrammerad! SmartRun ett nytt styrsystem som minimerar energiåtgången genom att automatiskt kontrollera pumparnas varvtal. Dessutom rensas både sump och rör automatiskt, så att igensättningar och stopp undviks. Ny högeffektiv Premium Efficiency-motor optimerad för avloppspumpning. Den nya motorn bidrar till energieffektivare drift (uppfyller och överskrider verkningsgradklass IE3) och ger lägre motortemperatur, vilket i sin tur bidrar till ökad livslängd. Hydrauliskt Adaptive N-hjul ger ökad effektivitet genom ny hydraulik som sänker energiförbrukningen med upp till 25 %. Pumphjulet är självrensande, och klarar av att släppa igenom fast materia utan igensättningar. 1: Blad med bakåtsvängda framkanter trycker ut fast materia från mitten mot kanten av inloppet. 2: Skrapspåret och styrtappen i pumphusväggen trycker bort fasta objekt från pumphjulet och ut genom utloppet. 3: Adaptive-N-hjulet rör sig axiellt under rensningscykelns avslutande steg så att allt från stora trasor till stenar ska kunna passera genom pumphuset

4 Flygt TOP För hela kvarterets avlopp byggd efter dina specifikationer När vi designar en Flygt TOP pumpstation lämnar vi ingenting åt slumpen. Vi monterar den på plats, med hjälp av förfabricerade moduler utifrån dina specifika behov, så att den ger dig allt du behöver. Det enda du kommer att sakna är ansamlingar av slam i botten. Flygt TOP finns i sex grundutföranden, som kan varieras på hundratals olika sätt. Utrustade med energieffektiva Flygt Experior-pumpar (se sid 3) är Flygt TOP-stationerna viktiga nyckelspelare för en klimatsmart reningsprocess, där avloppsvattnet transporteras vidare till det kommunala reningsverket med så låg energiförbrukning som möjligt Varje Flygt TOP pumpstation dimensioneras och anpassas utifrån era behov, från början till slut. Vi tar hand om behovsanalys, konstruktion, tillverkning, installation, utbildning och underhåll. En våt installation med dränkta pumpar på kopplingsfötter blir oftast mer kostnadseffektiv. Men vi levererar självklart också lösningar med torr pumpinstallation ifall ni föredrar en sådan. Tillsammans med våra pumpstationer kan vi även leverera överbyggnader som inrymmer all utrustning ovan jord, som till exempel pumpautomatiken. För en bra arbetsmiljö finns även tvättställ och värmeelement. Våt installation med dränkbar pumplösning Pumpstationen tillverkas i moduler utifrån förutsättningarna på plats, samt de specifika behov den ska uppfylla. Det är möjligt att anpassa ventiler, in- och utflöden m. m. 1 Lyftkätting 2 Automatikskåp med valbar pumpstyrning 3 Skrivpulpet 4 Handfat 5 Aggregat för brutet vatten 6 Halkfritt golv med fall mot pump luckor (tvådelade säkerhetsluckor) 7 Tätning vid rörgenom - föring i golv och för pumpluckor 8 Belysning 9 Unik TOP-botten eliminerar slamavlagringar 10 Flygt-pump med N-teknologi 11 Frånluftventilation 12 Backventil 13 Avstängningsventil 14 Snabb säker koppling till annat rörmaterial i mark 15 Plats för omrörarventil 4

5 Unik självrensande Flygt TOP-sump Med Flygt TOP slipper du det obehagliga och ibland farliga arbetet med att rensa botten. De optimalt placerade kopplingsfötterna positionerar pumparna centralt i sumpen och mycket nära den nästan koniska bottnen. På så sätt minimeras ytan där slam kan fastna, och den rörelse som pumpen skapar i vätskan gör att allt följer med ut. Konventionell sump Konventionella, flata sumpbottnar ger ofta upphov till slamuppbyggnad eftersom pumparna inte ges en central placering. Ju längre bort från pumpen sumpens väggar ligger, ju mer slam och avlagringar samlas det. Flygt TOP-sump TOP-stationens minimala bottenyta och pumpens centrala placering gör att vätskorna i botten av sumpen cirkulerar på ett för syftet positivt sätt. Den geometriskt optimerade bottenformen gör att all fast media samlas nära pumparna, där deras sugförmåga är som störst. På så vis byggs inga sedimentlager upp. Bygg om eller beställ nytt Du kan välja mellan att uppgradera din gamla pumpstation med de prefabricerade Flygt TOP-komponenter som behövs, eller beställa en helt ny pumpstation i betong eller glasfiberarmerad polyester. För beställning av en ny station kan du få hjälp av våra experter att bestämma vad som passar bäst betong eller glasfiberarmerad polyester. Ny pumpstation av glasfiberarmerad polyester (GAP) Alla moduler prefabriceras och stationen levereras monteringsfärdig. Ny pumpstation av betong Vi bygger grundstrukturen på plats med vår speciella TOP-botten. Ombyggnad av befintlig station Det mest grundläggande är att vi lägger i en färdig TOP-botten i sumpen och fyller i mellanrummen med betong. Ingen ny grävning krävs allt fungerar igen efter några timmar. 5

6 Flygt LTA Med lätt trycksatta avloppssystem når fler hushåll det kommunala reningsverket Istället för att använda slamavskiljare eller septitankar, kan hushållen i kommunens glesbygd nu få riktiga toalettavlopp anslutna till det kommunala nätet med prisvärda Flygt LTA-system. På så sätt når fler avlopp det kommunala reningsverket, så att de orenade utsläppen i sjö och mark minskar. Inget krav på självfall = Mindre schaktarbete = Lägre kostnad Eftersom avloppet är trycksatt hela vägen från första pumpstationen, behöver ingen hänsyn tas till nivåskillnader i terrängen. Böjliga plaströr dras istället i grunda diken som följer markkonturen. Där det inte går eller är önskvärt att gräva ner ledningarna till frostfritt djup används markisolering och vid behov värmekablar. Flygt Compit-stationen grävs ned på frostfritt djup. Barnsäkert betonglock ingår. På det här sättet blir schaktarbetet mindre, vilket gör att fastighetsägarna spar pengar, och att ingreppet i närmiljön inte blir så omfattande. Hus som ligger i närheten av varandra kan dessutom dela ledningar fram till knutpunkten genom att rören förgrenas. En lösning som håller i långa loppet De pumpar och pumpstationer som ingår i våra LTA-paket är gjorda för att kunna grävas ned och sedan i princip glömmas bort mycket tack vare den självrensande konstruktionen. Det är inte ovanligt att våra pumpar går i årtionden utan att göra sig påminda, men vi brukar rekommendera att stationen inspekteras årligen, och pumpen vart femte år. Inspektionen är enkel; bara att lyfta på locket så ser man hela pumpen, och det lilla fett som eventuellt samlats kan lätt spolas bort. För de tillfällen då era anläggningar faktiskt behöver service, kan vi erbjuda branschens mest heltäckande serviceorganisation samt garanterad tillgång till reservdelar i minst 15 år

7 Allt det här ingår i vårt Flygt LTA-paket Tuggerpumpen installeras hängande och ansluts med rör. Gejdband underlättar installation och service. Nivåvippor När vätskenivån når upp till den lägre vippan startar pumpen. Den övre vippan larmar om vätskenivån stiger för högt. Flygt pumpstation Med en kapacitet på hela 450 liter ger Flygt Compit ordentlig reservvolym om det skulle behövas (t ex vid strömavbrott). Oftast grävs stationen ned på ett frostfritt djup, så att ingen isolering behövs. Installationen är enkel; stationen behöver i princip bara sänkas ner i en grop med plan botten. Genom sin självförankrande utformning kan den också enkelt installeras sjönära och i områden med högt grundvatten. Dessutom är den robust och självrensande för minimalt underhåll. Flygt avloppspump Driftsäker Flygt MF fas* avloppspump med skärande tuggerhjul som maler sönder allt fast material och förhindrar stopp i avloppet. Pumpen, som är av s k centrifugaltyp, är konstruerad för att klara av att suga luft. Det gör att den kan sörpla skräp och fett från ytvattnet, när det ligger i nivå med pumphjulet. I jämförelse med skruvpumpar, som lämnar allt fett kvar på ytan, blir resultatet en mycket renare pumpstation, som kräver ett minimum av underhåll. * Om endast 1-fas är tillgängligt används istället en Flygt DXGM avloppspump. Pumpautomatik För styrning med nivåvippa eller tryckgivare. Flygt FGC 211 har inbyggt larm och underhållsfunktioner som sörpling, motionskörning och termokontaktövervakning av pumpen. Monteras inomhus eller utomhus (försedd med skyddande kapsling)....i paketet ingår dessutom Tryckanslutning och rörböj 90, förminskningsmuff 110 mm, manövreringshandtag för avstängningsventil, rörkoppling 63/50 för PE-rör 50 mm, lyftkätting av rostfritt stål och betong- eller plastlock. 6 Så här fungerar ett Flygt LTA-system Från byggnaden spolas avloppsvattnet med självfall till en pumpstation 1 som grävs ned utanför huset. I pumpstationen finns en skärande avloppspump 2 som finfördelar fasta partiklar i avloppsvattnet, innan det pumpas vidare genom böjliga plaströr med extra klena dimensioner 3 till en svavelvätereducerare 4. Här syresätts områdets samlade avloppsvatten för att undvika farliga gaser, lukt och korrosion, innan det når LTA-systemets stora utloppspumpstation 5. Härifrån pumpar sedan en eller fler pumpar avloppsvattnet vidare till det kommunala avloppsnätet 6. 7

8 Tekniken och kunskapen för ett modernt, energieffektivt avloppsreningsverk Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig skapa en problemfri, klimatsmart reningsprocess, där så gott som allt avloppsvatten återförs till kretsloppet i form av råvatten, biogas och gödningsmedel. Med en så låg energiförbrukning som möjligt. Vi kan leverera helhetslösningar, eller hjälpa er att uppdatera er befintliga anläggning. 8

9 Vi har alla pumpar ni behöver för att flytta avloppsvattnet genom reningsverkets olika steg (se nästa uppslag). Vi har omrörare som håller vätskor i rörelse från inlopp till slamlager och blåsmaskiner och luftare för energieffektiv syresättning. Genom att utgå från belastningsdata, avloppsvattenflöde och föroreningsinnehåll, kan vi dimensionera en komplett biologisk process efter era behov. Eller leverera ett filtersystem för riktigt effektiv rening med längsta möjliga filtreringscykler, så att föroreningsrester i partikelform avlägsnas på ett bra sätt. Vi har också lösningar för att kostnadseffektivt reducera mikroorganismer med UV-bestrålning helt utan kemikalier. Övergripande system för styrning och datainsamling Flygt AquaView SCADA ger er full kontroll över hela reningsprocessen: Allt från styrning och reglering av verkets utrustning (pumpar, ventiler, omrörare, luftare, blåsmaskiner m m) till datainsamling från alla reningssteg. Vi kan hjälpa er att uppdatera er befintliga anläggning med till exempel finblåsiga Sanitaireluftare för maximal syresättning eller Flygt-omrörare som hålier avloppsvattnet i rörelse. Men vi kan också leverera helhetslösningar som Sanitaire ICEAS, vårt energieffektiva system för biologisk rening. Tillsammans kan vi skapa en kretsloppsanpassad klimatsmart reningsprocess. 9

10 Med Xylem genom hela reningsprocessen Vi har allt som krävs för att flytta avloppsvattnet genom reningsverkets olika steg. Här är några exempel. Flygt Jet luftare Ett enkelt system bestående av en dränkbar Flygt N-pump sammanbyggd med en eller flera ejektorer försedda med venturiliknande munstycken samt luftsugrör. Ejektorsystemet, som både luftar och rör om vattnet, är perfekt för situationer när flexibilitet är speciellt värdefullt till exempel i utjämningsbassängen, vid mottagning av externt slam, i det bilogiska reningssteget eller i slamlager. Sanitaire finblåsiga membranluftare Våra finblåsiga Sanitaire-luftare i biosteget, fördelar luften optimalt för maximal syresättning. Tillsammans med en Atlas ZS blåsmaskin ger de mycket energieffektiv luftning d v s fler bubblor per kwh. Leopold filterbottensystem För uppsamling av filtrerat avloppsvatten samt för jämn fördelning av spolvatten och luft vid rengöring av filterbädden utan att röra upp mediat. Av polyeten med hög densitet (HDPE) för hållfasthet och korrosionsbeständighet. 10

11 Så här kan det gå till när avlopp blir renat: INLOPP & MEKANISK RENING 1: Inlopp & utjämningsbassäng I inloppspumpstationen lyfts avloppsvattnet, så att det kan rinna med självfall genom reningsverket. En utjämningsbassäng balanserar inflödet om det blir för stort. 2: Grovrening Fasta föremål och sand skiljs från avloppsvattnet i ett galler och ett sandfång, som kan kompletteras med en kvarn, för att undvika störningar från t.ex. trasor. 3: Försedimentering Fasta partiklar avskiljs från avloppsvattnet och pumpas till slambehandlingen. Avloppsvattnet går sedan vidare till det biologiska reningssteget. BIOLOGISK RENING 4: Biobassänger Genom omrörning och luftning i olika steg bildas mikroorganismer som bryter ned organiskt material, kväve och fosfor. Avloppsvattnet recirkuleras genom de olika stegen till dess att en tillräcklig rening har uppnåtts. 5: Eftersedimentering Det slam som innehåller organiskt material avskiljs från avloppsvattnet och merparten återcirkuleras till biobassängerna. Överskottsslammet som tas ut från systemet pumpas vidare till slambehandlingen. KEMISK RENING, POLERING OCH UTLOPP 6: Kemisk fällning och polering i filter Fällningskemikalier tillsätts för att binda kvarvarande fosfor. De större, tyngre partiklar som bildas fastnar i filtret tillsammans med övrig suspenderad substans. När filtret är mättat, spolas det rent och slammet som frigörs återförs till ännu en sedimenteringsomgång. 7: Utlopp med extra polering Det renade vattnet släpps ut till recipienten. Beroende på vilka krav som ställs på vattnets kvalitet, kan en extra polering med UV-ljus eliminera eventuella återstående mikroorganismer. SLAMBEHANDLING 8: Förtjockning, rötning & avvattning Genom förtjockning reduceras vattenhalten från ca 95 % till ca 90 %. Via en avloppskvarn pumpas slammet vidare till rötkammaren där slammet stabiliseras samtidigt som biogas utvinns. Därefter centrifugeras slammet så att vätskeandelen reduceras till ca 70 %. 9: Återvinning! Slammet i slamsilon kan förädlas till biomull och användas som gödningsmedel i jordbruk. Biogasen i gasklockan kan användas som fordonsgas, i värmeverk och för att producera el. El kan även utvinnas från en värmeväxlare vid reningsverkets utlopp. Flygt N avloppspumpar för torr installation Våra torrt installerade Flygt N-pumpar har samma fördelar som de dränkbara varianterna (se sid 3), men med förenklat underhåll, förenklad installation och en radikalt förbättrad arbetsmiljö när jobbet ska göras. Oumbärliga i avloppsreningsverkets inlopp och mekaniska rening, i det biologiska reningssteget och vid slambehandling. Wedeco UV-desinficering Desinficerar avloppsvattnet i öppna kanaler med hjälp av UV-ljus, som reducerar mängden mikroorganismer. Moduldesignen gör det enkelt att anpassa systemet till de specifika förutsättningarna i ert reningsverk, och olika lamparrangemang finns tillgängliga, beroende på vattenkvaliteten. Flygt omrörare Rätt val när du behöver omrörning av stora vätskevolymer, där horisontellt flöde är viktigt till exempel i det biologiska reningssteget. Omrörarna är mycket energieffektiva, till stor del tack vare de smart utformade rotorbladen som kan röra om stora vätskevolymer med liten kraft. Våra vertikalt uppställda TEA-omrörare (Top Entry Agitator) med motorn placerad torrt överst, är enkla att installera och underhålla. 11

12 Lowara-pumpar för trygg vattenförsörjning Med vårt kompletta pumpsortiment för tryckstegring och borrhålspumpning tryggar ni kommunens renvattenförsörjning, samtidigt som ni minskar miljöpåverkan genom sänkt elförbrukning. För renast möjliga dricksvatten är alla vattenberörande delar rostfria, och pumparnas grundkonstruktion gör dem mycket lättservade. Lowara e-sv tar tryckstegring till en helt ny nivå Med betydligt högre totalverkningsgrad än jämförbara pumpar, kan Lowara e-sv flytta fler kubikmeter vatten per kwh, så att både miljöpåverkan och energikostnader minskar. Pumparna är tillverkade i rostfritt stål och uppfyller WRAS-standarden för pumpning av dricksvatten. Förutom tryckstegring kan pumparna i e-sv-serien användas för cirkulation, matarsystem, bevattning, industriell vattenhantering, tvättanläggningar, fontäner och andra applikationer som kräver högt tryck. Tryckstegringsanläggningar i världsklass med Hydrovar varvtalsstyrning för högsta energieffektivitet Lowara GHV är kompletta tryckstegringsanläggningar med två till åtta e-sv-pumpar, varvtalsreglerade med Hydrovar frekvensomriktare monterade direkt på varje pumpmotor. Den intelligenta Hydrovarstyrningen, som ser till att pumparna jobbar optimalt och belastas jämnt, i kombination med e-sv-pumparnas marknadsledande verkningsgrad, ger en nivå på energiförbrukningen som är i absolut världsklass. Med flera seriekopplade pumpar får ni extra kapacitet att ta till när flödet är som störst (ända upp till 1280 m 3 /timme) och om en av pumparna skulle behöva tas ur drift kan de andra ta över. 12

13 Måttbeställda pumpstationer för tryckstegring av renvatten Vi kan erbjuda måttbeställda pumpstationer som levereras med samma typ av överbyggnad som vi använder för våra avloppsstationer. I byggnaden placerar vi en Lowara GHV tryckstegringsanläggning, Hydrovar-utrustningen för frekvensstyrning och annan automatik som krävs för energieffektiv och trygg vattenförsörjning. För att göra installationen mer ekonomisk går det att bygga överbyggnaderna för renvatten och avlopp vägg i vägg. Detta kan vara smart att tänka på redan i ett tidigt skede, när till exempel ett nytt område planeras Automatikskåp med valbar pumpstyrning 2 Handfat 3 Halkfritt golv med golvbrunn 4 Inkommande vatten 5 Utgående vatten 6 Lowara e-sv tryckstegringspumpar 7 Hydrovar frekvensstyrning 8 Avstängningsventil 9 Flödesmätare 10 Säkringsskåp 11 Radiator 12 Fläkt 13 Belysning Lowara borrhålspumpar ett viktigt komplement för vattenförsörjningen Det tillförlitliga alternativet för de delar av kommunen där grundvatten är ett viktigt komplement för att trygga vattenförsörjningen. Borrhålspumparna i Lowara Z-serien har hög motståndskraft mot slitage med garanterat bibehållna hydrauliska egenskaper över tiden. Med rätt dimensionering ger den innovativa hydrauliken mycket hög effektivitet oavsett driftpunkt. 13

14 Vi löser förbipumpningen medan ni energieffektiviserar pumpstationen Är det dags att serva pumparna i de kommunala pumpstationerna? Eller planerar ni för en relining? Då ska du kontakta Flygt Rental. Vi hyr ut allt ni behöver för förbipumpningen; specialpumpar anpassade att sänkas ner i gatubrunnar, dieseldrivna pumpar med mycket stor kapacitet, alla slangar, rör och kopplingar, gummiproppar för pluggning av avloppsledningarna, och automatik för energieffektiv styrning av flödet. Ni slipper investera i utrustning för tillfälligt bruk, och får experthjälp med installation, driftövervakning och demontering. Ring eller skicka en förfrågan till så hjälper vi dig att planera och genomföra er förbipumpning. 2 3 Specialpumpar Vi har tagit fram SlimLine-versioner av våra effektiva Flygt N-pumpar. Med utloppet placerat rakt uppåt blir pumpen smalare, och anslutningen enklare. Perfekt att sänkas ner i en vanlig 600 mm gatubrunn Så här löser vi förbipumpningen: För att tillfälligt stänga av flödet genom pumpstationen 1 pluggar vi avloppsledningarna med gummiproppar 2. Huvudledningens stora flöden pumpas istället med hjälp av en kraftfull dieseldriven Godwin-pump 3. Mindre sidoflöden hanterar vi med SlimLine-pumpar 4 som sänks ned direkt i brunnen. Från pumparna leds sedan avloppsvattnet genom tillfälliga rör- och slangledningar till en brunn 5 nedströms stationen. Effektiv pluggning Våra gummiproppar för pluggning av rörledningar sätts på plats i röret och blåses därefter enkelt upp med tryckluft, så att avloppsvattnet bara kan ta den väg du önskar. Omfattande förbipumpning för bygget av nya Arenastaden vid Friends Arena För att göra plats för ett brofundament behövde Peab flytta rörledningar för 75 % av Solnas avlopps- och dagvatten. Flygt Rental löste problemet genom att pumpa avloppsvattnet cirka 180 m förbi bygget. Totalt lades 996 m rör som en gata runt arbetsplatsen. Med kort varsel tog Flygt Rental hand om förbipumpningen på ett mycket bra sätt säger Per Björnfot, platschef på Peab. 14

15 Xylem TotalCare för optimal driftsäkerhet Vårt heltäckande serviceerbjudande Xylem TotalCare ger dig säker och optimal drift, med full kontroll över dina vattenoch avloppsapplikationer. Xylem TotalCare omfattar en rad standardiserade servicepaket från det allra enklaste till det mest avancerade. Välj det paket som motsvarar dina behov inga omfattande förhandlingar krävs. Eftersom de ingående tjänsterna och priset fastställs i förväg behöver du bara betala för de tjänster du använder. Med Xylem TotalCare behöver du bara ringa ett samtal för att få snabb service och support med oöverträffad kvalitet i alla Sveriges kommuner. Underhållsavtal Kostnadseffektivt avtal om önskad servicenivå för högre driftsäkerhet med förebyggande underhåll och olika garantialternativ. Reparationer & underhåll Säkerställ reparation och underhåll vid behov på plats eller i någon av våra verkstäder. Rental & service på plats Hyr optimal pumputrustning för dränering och förbipumpning, utan investeringskostnader. Finansieringslösningar Långsiktiga skräddarsydda lösningar med leasing som inte påverkar aktuellt investeringsutrymme. Installation & idrifttagning Heltäckande installationsoch idrifttagningstjänster. Från projektledning och installationsövervakning, till provdrift och idrifttagning. Reservdelar & logistik Se till att utrustning och reservdelar finns till hands med kort varsel för schemalagt underhåll eller för akuta driftstörningar. Optimering & ombyggnad Uppgradera en viss komponent eller renovera hela anläggningen, efter en revision på plats, följt av omkonstruktion. Utbildning & teknisk support Vi ser till att drift- och servicepersonalen har rätt kunskap och färdigheter för att optimera drift, utrustning och system. Besiktningar & inspektioner Regelbundna inspektioner av kvalificerade tekniker. I servicen ingår också revisioner för att granska energiförbrukningen, utrustningens skick och anläggningens driftsäkerhet. Teknisk rådgivning Vi erbjuder teknisk rådgivning, analyser av alternativa konstruktioner, eventuell uppgradering eller ombyggnad. Övervakning & tillsyn Effektiv tillsyn av enskilda installationer eller hela din anläggning. Med grundläggande larmfunktioner eller för kompletta, övergripande Scada-system. Drift & underhåll* Våra experter ställer upp med allt från effektiv felsökning och orsaksanalyser till delvis eller totalt driftansvar. * Detta tjänstepaket finns ej i Sverige för tillfället. Vi lägger dock hela tiden till nya tjänster, så fråga din säljare vilka tjänster som finns tillgängliga för dig. 15

16 Xylem [sajlem] 1) Den växtvävnad som leder upp vattnet från rötterna 2) Ett ledande globalt vattenteknikföretag Vi är personer med ett gemensamt mål: att skapa innovativa lösningar som kan uppfylla världens vattenbehov. En grundläggande del av vårt arbete är att utveckla nya tekniker som kan komma att förbättra vårt sätt att använda, förvara och återanvända vatten. Vi flyttar, behandlar, analyserar och återför vatten till miljön, och vi hjälper människor att använda vatten effektivt hemma, på arbetet, på fabrikerna och i jordbruket. I mer än 150 länder har vi en stark och långvarig relation med kunder som vet att vi står för en dynamisk kombination av ledande produktvarumärken och expertkunskaper om applikationer med stöd av vår historia som innovatörer Uppgradera klimatsmart. 1. Master Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten. Läs mer på xyleminc.com/se Emmaboda Göteborg Luleå Norrköping Sundsvall Uppsala Emmaboda Tel Fax Gällivare Betongvägen 9 Box Gällivare Tel Fax Exportgatan 38 C Hisings Backa Tel Fax Karlstad Lagergrens gata Karlstad Tel Torpslingan Luleå Fax Malmö Boplatsgatan 2A Malmö Tel Fax Pjältvägen Åby Tel Fax Stockholm Gesällvägen Sundbyberg Tel Fax Timmervägen Sundsvall Tel Fax Töreboda Annelund Töreboda Tel Verkstadsgatan 7 SE Uppsala Tel Fax Örebro Boställsvägen Örebro Tel Fax

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN

Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt PUMPAR & PUMPSTATIONER UR VÅRT VVS-SORTIMENT FÖR ALLA BEHOV I OCH RUNT FASTIGHETEN Nytt & aktuellt från Xylem i och runt fastigheten! Nu är det läge att se över energiförbrukningen, när

Läs mer

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem

Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Water & Wastewater Flygt LTA - lätt trycksatta avloppssystem Effektiva pumplösningar för småhus Innehåll Flygt LTA lätt trycksatta avloppssystem... 3 Flygt LTA för hushåll Baspaket... 6 Flygt LTA för professionella

Läs mer

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning

Brett sortiment ger valfrihet. Så här väljer du rätt lösning 18. Tank och hus Brett sortiment ger valfrihet Så här väljer du rätt lösning erbjuder enskilda avloppslösningar för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från minireningsverk

Läs mer

Rent vatten utan bekymmer

Rent vatten utan bekymmer Rent vatten utan bekymmer KLARO minireningsverket med smart teknik Utvecklad för nordiska förhållanden Inga mekaniska delar i avloppet Ingen teknik som kräver ström i avloppet Ingen pump i avloppet Innehållsförteckning

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp!

2013 / 2014. Katalog. Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Swimmingpooler av norrländskt stål sedan 1989 2013 / 2014 Katalog Fylld med nyheter & inspiration! Swimmingpooler Tillbehör Allt för ett lyckat poolköp! Innehållsförteckning Pool Pool från oss... 6 Svensktillverkat...

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

AVLOPP. på rätt sätt

AVLOPP. på rätt sätt AVLOPP på rätt sätt Denna broschyr har gemensamt tagits fram av: Miljöförvaltningarna i Vänersborgs kommun, Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. Avlopp på rätt sätt Syftet med broschyren, lagkrav,

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp

MARKNADSÖVERSIKT. Produkter för enskilt avlopp MARKNADSÖVERSIKT Produkter för enskilt avlopp 1 Denna skrift har tagits fram av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, med stöd av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag, som används till insatser för

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa

Bosch Värmepumpar, juni 2014. Bosch Värmepumpar. Trygg värme från säker källa Bosch Värmepumpar, juni 2014 Bosch Värmepumpar Trygg värme från säker källa Bosch ditt trygga val för värme och varmvatten Störst i Europa och med över 100 års erfarenhet av värme. Robert Bosch började

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer